Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 02/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Hữu Tâm
Ngày ban hành: 16/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 16 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Báo cáo số 3312/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8 về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 như sau:

1. Về thu ngân sách:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước: 287.326.265.873 đồng

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách: 242.162.835.623 đồng

- Các khoản thu được để lại: 45.163.430.250 đồng

b) Thu ngân sách địa phương: 338.123.097.016 đồng

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách: 292.959.666.766 đồng

- Các khoản thu được để lại: 45.163.430.250 đồng

2. Về chi ngân sách: 277.901.053.046 đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 236.125.115.913 đồng

- Các khoản chi được để lại: 41.775.937.133 đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2007: 60.222.043.970 đồng

- Kết dư ngân sách cấp quận: 51.592.401.210 đồng

- Kết dư ngân sách phường: 8.629.642.760 đồng

Chuyển kết dư ngân sách địa phương năm 2007 vào thu ngân sách địa phương năm 2008.

4. Tạm ứng chuyển sang năm 2008: 9.451.983.768 đồng

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02)

Điều 2. Bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007 (tăng thu ngân sách năm 2007) là 1,050 tỷ đồng (bổ sung Quỹ Xóa đói giảm nghèo 400 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp giáo dục 650 triệu đồng).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận 8:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thu, chi tài chính, đảm bảo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách có hiệu quả.

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254