Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quận Thủ Đức Người ký: Lê Hữu Thành
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 02/2007/NQ-HĐND Thủ Đức, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 VÀ DỰ TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 10

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận về dự toán thu chi ngân sách năm 2007;
Sau khi xem xét, Báo cáo số 140/BC-UBND-TCKH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và Tờ trình số 28/TTr-UBND-TCKH ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về đề nghị bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Ghi nhận báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 của quận như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

Thu ngân sách Nhà nước là 178.790 triệu đồng, đạt 59% chỉ tiêu dự toán thu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đầu năm và tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 59% chỉ tiêu dự toán thu thành phố giao.

Trong đó thu ngân sách địa phương cụ thể như sau:

- Thu ngân sách quận là 127.895 triệu đồng, đạt 69% dự toán thành phố giao đầu năm (không gồm thu tạm ứng từ ngân sách thành phố là 25.272 triệu đồng cho các chương trình mục tiêu của thành phố).

- Thu ngân sách phường là 25.402 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2007 là 109.626 triệu đồng, đạt 55% dự toán năm 2007 thành phố giao, nếu trừ phần ghi chi viện phí, học phí 1.358 triệu đồng, đạt 54% dự toán năm 2007.

Điều 2.

Phê duyệt dự toán thu chi ngân sách quận và bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

1. Về thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2007:

Thu ngân sách Nhà nước theo chỉ tiêu pháp lệnh là: 145.000 triệu đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 180.000 triệu đồng (không kể phần thu phạt an toàn giao thông, phần  thu của Cục Thuế thành phố) bằng 48% so với dự toán thu ngân sách năm 2007 và bằng 105% so với thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2007, trong đó:

- Thu ngân sách quận tối thiểu là 99.940 triệu đồng (trong đó chi đầu tư tối thiểu 30.000 triệu đồng).

- Thu ngân sách phường là 20.490 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007:

Dự toán chi ngân sách quận là: 109.470 triệu đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố phân cấp tối thiểu là 30.000 triệu đồng) bằng 110% dự toán chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2007.

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách quận trong 6 tháng cuối năm 2007 được bố trí vào những nội dung như sau:

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 1.950 triệu đồng.

- Chi văn hóa nghệ thuật: bổ sung dự toán 450 triệu đồng, trong đó Trung tâm Văn hóa 250 triệu đồng và Nhà Thiếu nhi 200 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: bổ sung dự toán 200 triệu đồng.

- Chi quản lý Nhà nước: bổ sung dự toán 250 triệu đồng.

- Chi khối Đảng - đoàn thể: bổ sung dự toán 1.100 triệu đồng, trong đó khối Đảng 400 triệu đồng và khối Đoàn thể 700 triệu đồng.

- Chi an ninh - quốc phòng: bổ sung dự toán 1.500 triệu đồng, trong đó Công an 800 triệu đồng, Quân sự 700 triệu đồng.

Điều 3.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận tiến hành giao dự toán bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 cho các Phòng, ban, đơn vị có liên quan. Giao Ủy ban nhân dân quận điều hành quản lý thực hiện thu chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa III kỳ họp lần thứ 10 thông qua./.                                                                          

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Lê Hữu Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu ngày 18/07/2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối ngày 18/07/2007 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!