Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 do Hội Đồng nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Số hiệu: 02/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Dích
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠKHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước, Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TT-UBND ngày 03/01/2006 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006; Báo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp
;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 do UBND huyện trình:

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 9.500 (triệu đồng)

- Phần TW, tỉnh thu trên địa bàn: 130 (triệu đồng)

- Phần huyện thu: 9.370 (triệu đồng)

* Tổng thu ngân sách huyện: 34.835 (triệu đồng)

Trong đó:

- Thu bổ sung NS cấp trên: 25.091 (triệu đồng)

- Thu chuyển nguồn: 374 (triệu đồng)

- Thu tại địa phương: 9.370 (triệu đồng)

Trong đó: + Thu cân đối ngân sách: 3.100 (triệu đồng)

+ Thu thông qua ngân sách: 6.270 (triệu đồng)

2. Tổng chi ngân Sách huyện: 34.835 (triệu đồng)

Trong đó

- Chi đầu tư phát triển: 8.880 (triệu đồng)

- Chi từ nguồn thu để lại: 500 (triệu đồng)

- Chi từ quỹ dự phòng: 602 (triệu đồng)

- Chi thường xuyên: 24.853 (triệu đồng)

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 1.725 (triệu đồng)

- Chi sự nghiệp giáo dục: 11.973 (triệu đồng)

- Chi sự nghiệp y tế, Chữ thập đỏ: 1.672(triệu đồng)

- Chi sự nghiệp VHTT-TT: 235 (triệu đồng)

- Chi sự nghiệp TDTT: 59 (triệu đồng)

- Chi đảm bảo xã hội: 199 (triệu đồng)

- Chi quản lý hành chính: 7.942 (triệu đồng)

- Chi an ninh quốc phòng: 828 (triệu đồng)

- Chi khác: 220 (triệu đồng)

Điều 2: Quyết định phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 do UBND huyện trình:

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 9.500 (triệu đồng)

- Phần TW, tỉnh thu trên địa bàn: 130 (triệu đồng)

- Phần huyện thu: 9.370 (triệu đồng)

* Tổng thu ngân sách huyện: 34.835 (triệu đồng)

Trong đó:

- Thu bổ sung NS cấp trên: 25.091 (triệu đồng)

- Thu chuyển nguồn: 374 (triệu đồng)

- Thu tại địa phương: 9.370 (triệu đồng)

Trong đó: + Thu cân đối ngân sách: 3.100 (triệu đồng)

+ Thu thông qua ngân sách: 6.270 (triệu đồng)

2. Tổng chi ngân Sách huyện: 34.835 (triệu đồng)

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 8.880 (triệu đồng)

- Chi từ nguồn thu để lại: 500 (triệu đồng)

- Chi từ quỹ dự phòng: 602 (triệu đồng)

- Chi thường xuyên: 24.853 (triệu đồng)

Điều 3: Giao cho UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho các xã, các phòng ban trực thuộc huyện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4: Giao cho Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện triển khai tức cực, đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2006

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa I, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/01/2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 Châu Dích

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 do Hội Đồng nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.820

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54