Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2007 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 01/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Hữu Luật
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 21/6/2007; Báo cáo thẩm tra số 13/BC-KTNS ngày 02/7/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007 như sau:

- Tổng thu ngân sách mới phát sinh trên địa bàn: 1.181.900 triệu đồng, (bằng 100% so Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Tổng chi ngân sách địa phương: 2.384.028 triệu đồng, tăng 47% so với Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết điều chỉnh dự toán ngân sách theo các Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2007 như sau:

- Tổng chi ngân sách: 1.262.795 tỷ đồng (có Phụ lục chi tiết kèm theo). Trong đó:

+ Chi trong cân đối ngân sách: 599.003 tỷ đồng.

+ Chi quản lý qua ngân sách: 90.800 tỷ đồng.

+ Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 572.992 tỷ đồng.

Điều 3. Để thực hiện tốt dự toán ngân sách năm 2007, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các biện pháp nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu chi.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tiết kiệm chi song song với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để tăng chi đầu tư phát triển. Ưu tiên bố trí vốn và giải ngân cho các dự án chuyển tiếp, công trình đã hoàn thành khối lượng nhằm sớm phát huy tác dụng của công trình.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước phải đề cao trách nhiệm cá nhân về quản lý và sử dụng kinh phí được giao, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao và tránh thất thoát, lãng phí. Nếu để xảy ra tiêu cực, lãng phí người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2007 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.827
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93