Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị Quyết 29/2011/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 29/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Võ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2011/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP, ngày 01/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1516/TTr-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng đóng góp

Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tự nguyện đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh, mức đóng góp theo quy định này.

2. Đối tượng không thu

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của Trung ương và địa phương;

- Hộ gia đình thuộc diện chính sách;

- Hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do gặp thiên tai, hỏa hoạn ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình; lâm vào tình trạng phá sản (chỉ không thu trong thời gian gặp khó khăn).

3. Quy định mức đóng góp

a) Hộ gia đình

- Hộ gia đình không có hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Ở xã tối thiểu 10.000 đồng/hộ/năm;

+ Ở phường, thị trấn tối thiểu 20.000 đồng/hộ/năm.

- Hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Có môn bài bậc 1 tối thiểu 40.000 đồng/hộ/năm;

+ Có môn bài bậc 2, bậc 3 tối thiểu 30.000 đồng/hộ/năm;

+ Có môn bài bậc 4 đến bậc 6 và không có môn bài tối thiểu 20.000 đồng/hộ/năm.

b) Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đảng, đoàn thể

- Xã, phường, thị trấn tối thiểu 20.000 đồng/đơn vị/năm;

- Huyện, thị xã tối thiểu 80.000 đồng/đơn vị/năm;

- Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tối thiểu 100.000 đồng/đơn vị/năm.

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Doanh nghiệp hạch toán độc lập gồm: Doanh nghiệp Nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp tư nhân; các cơ sở kinh tế của đơn vị sự nghiệp, tổ chức Đảng và Đoàn thể, lực lượng vũ trang tối thiểu 100.000 đồng/cơ sở/năm;

- Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ; văn phòng đại diện tối thiểu 60.000 đồng/đơn vị/năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo công khai, dân chủ, tự nguyện và không giao chỉ tiêu, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị Quyết 29/2011/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.940

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64