Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 801/KH-BYT thực hiện Quyết định 47/2013/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế

Số hiệu: 801/KH-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 10/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/KH-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2013/QĐ-TTG NGÀY 29/7/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP, PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 29/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Quỹ) là Quỹ Quốc gia , trực thuộc Bộ Y tế.

Để triển khai thực hiện Quyết định trên, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích:

Triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế liên quan đến Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ .

Bảo đảm triển khai Kế hoạch đúng tiến độ về thời gian, đạt hiệu qủa cao nhất.

II. Nội dung hoạt động:

1. Tổ chức phổ biến quán triệt Quyết định:

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Khám chữa bệnh

- Đơn vị phối hợp: Vụ pháp chế

- Kết quả: Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được phổ biến đến tất cả các vụ, cục, tổng cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thông qua việc tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm.

- Thời gian hoàn thành 5 tháng 10 năm 2013.

2. Thành lập Hội đồng quản lý liên ngành:

- Đơn vị chủ trì: Cục quản lý Khám chữa bệnh

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế

- Kết quả: Quyết định thành lập Hội đồng quản lý liên ngành và bổ nhiệm thành viên của Hội đồng.

- Thời gian hoàn thành trong tháng 09 năm 2013.

3. Bổ nhiệm các chức danh của Cơ quan điều hành Quỹ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Cục quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế

- Kết quả:

+ Các quyết định bổ nhiệm Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng của Quỹ.

+ Ban hành Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan điều hành Quỹ.

- Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2013.

4. Thành lập Ban Kiểm soát và Ban Tư vấn

- Đơn vị chủ trì: Cục quản lý Khám chữa bệnh

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế

- Kết quả: Quyết định thành lập Ban Kiểm soát, quyết định thành lập Ban Tư vấn.

- Thời gian hoàn thành trong tháng 10 năm 2013.

5. Tiến hành các thủ tục làm con dấu.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan điều hành Quỹ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

- Kết quả: Con dấu của Quỹ

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 25 tháng 9 năm 2013.

6. Bố trí địa điểm và điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của Quỹ.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan điều hành Quỹ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ.

- Kết quả: Bố trí địa điểm làm việc của Quỹ tại Bộ Y tế hoặc thuê địa điểm làm việc ngoài Bộ Y tế. Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Quỹ.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30 tháng 10 năm 2013.

7. Tuyển dụng cán bộ làm việc cho Quỹ

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan điều hành Quỹ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Kết quả

+ Đề án vị trí việc làm, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt giao số lượng vị trí việc làm và nhân lực cho Quỹ.

+ Tuyển dụng đủ cán bộ về làm việc tại Quỹ theo đúng quy định của pháp luật (điều động, tuyển dụng mới).

- Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2013.

8. Công bố Quyết định thành lập Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Đơn vị chủ trì: Cục quản lý Khám chữa bệnh

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế.

- Kết quả:

+ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá.

+ Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo Quỹ.

- Thời gian:tháng 10 năm 2013.

III. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở Kế hoạch này, các Vụ, Cục và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện để Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB, KCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 801/KH-BYT thực hiện Quyết định 47/2013/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127