Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 384/LN-VPDP-STC-SHK&DT-SNN&PTNT-KBNN Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trịnh Văn Ngọc, Trần Tú Anh, Đặng Ngọc Sơn, Phan Đình Tý, Trần Huy Oánh
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ TĨNH
LIÊN NGÀNH VPĐP CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN
V/v sửa đổi nội dung xây dựng mô hình tại Hướng dẫn liên ngành số 143/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN ngày 09/6/2014.

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã

Theo Hướng dẫn Liên ngành số 143/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN về thực hiện công tác phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, tại điểm c, khoản 2.1, mục 2 Hướng dẫn việc xây dựng mô hình yêu cầu phải liên kết với doanh nghiệp, ít nhất có khâu tiêu thụ sản phẩm, nhưng trong giai đoạn hiện nay vấn đề liên kết với doanh nghiệp ở khâu tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn, để tháo gỡ cho các địa phương và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng các mô hình có liên kết với doanh nghiệp, giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2014 đúng quy định, Liên ngành: Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kho bạc Nhà nước tỉnh thống nhất sửa đổi nội dung này như sau: “Các mô hình đều phải có liên kết với doanh nghiệp, ít nhất một khâu (không yêu cầu bắt buộc khâu tiêu thụ sản phẩm nhưng khuyến khích liên kết có khâu tiêu thụ sản phẩm)”.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo bằng Văn bản gửi về Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kho bạc Nhà nước để phối hợp, giải quyết./.

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Đặng Ngọc Sơn

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trần Tú Anh

P.GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Trịnh Văn Ngọc

GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
Phan Đình Tý

 

KT CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NTM TỈNH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Huy Oánh


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND, BCĐ Chương trình NTM các xã (do UBND cấp huyện sao gửi);
- Lưu VT các ngành.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 384/LN-VPDP-STC-SHK&DT-SNN&PTNT-KBNN ngày 18/12/2014 sửa đổi nội dung xây dựng mô hình tại Hướng dẫn liên ngành 143/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.244.170