Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 337-TC/VP về việc xử lý các khó khăn vướng mắc trong thu và cấp phát ngân sách do Bộ tài Chính ban hành

Số hiệu: 337-TC/VP Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 16/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 337-TC/VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1997

 

CÔNG ĐIỆN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 337 TC/VP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1997

Bộ Tài chính điện

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể,
- Sở Tài chính - Vật giá và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

1. Trong khi chờ Bộ Tài chính có văn bản chính thức sửa đổi Thông tư số 20 TC/KBNN ngày 25/4/1997 và Thông tư số 24 TC/KBNN ngày 13/5/1997, để kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thu và cấp phát ngân sách, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính - Vật giá và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số quy định sau:

- Bỏ quy định về việc cơ quan thu ký tên và đóng dấu trên giấy nộp tiền quy định tại Thông tư 24 TC/KBNN.

- Bỏ quy định về việc Kho bạc Nhà nước lưu một bộ hồ sơ chứng từ cấp phát thanh toán, thay vào đó Kho bạc Nhà nước chỉ lưu bản kê chứng từ do đơn vị sử dụng ngân sách lập (có dấu và chữ ký của Thủ trưởng đơn vị).

- Cho phép các đơn vị sử dụng ngân sách được điều chỉnh các mục chi trong phạm vi hạn mức được phân phối, kể cả việc chuyển từ mục 134 để chi cho các mục chi khác. Riêng 11 mục chi bắt buộc (theo quy định tại Công văn số 93 TC/NSNN ngày 21/5/1997) nếu muốn điều chỉnh phải được sự đồng ý của cơ quan tài chính cùng cấp.

2. Cho đến nay, nhiều đơn vị sử dụng ngân sách vẫn chưa có dự toán năm được cấp có thẩm quyền duyệt. Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan quản lý cấp trên hoàn chỉnh việc phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 1997 chi tiết theo mục lục NSNN cho các đơn vị dự toán trực thuộc. Đến hết ngày 31/10/1997 nếu không phân bổ và giao được dự toán chi tiết cho các đơn vị sử dụng ngân sách thì cơ quan Kho bạc Nhà nước tạm dừng cấp kinh phí cho đơn vị, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý cấp trên.

Đối với các khoản đã cấp tạm ứng từ đầu năm, căn cứ vào dự toán ngân sách năm được duyệt và các điều kiện cấp phát thanh toán, cơ quan Kho bạc Nhà nước xem xét chuyển từ cấp tạm ứng sang thực thi NSNN.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 337-TC/VP về việc xử lý các khó khăn vướng mắc trong thu và cấp phát ngân sách do Bộ tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428
DMCA.com Protection Status