Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/CĐ-BGTVT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 28/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điện:

- Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án;
- Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ;
- Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty 90, 91;

 

Ngày 28/6/2013, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Đối với các dự án khởi công mới, chỉ được phê duyệt đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Đối với các dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt đầu tư phần vốn ngân sách trung ương theo đúng mức vốn đã được thẩm định.

(Vụ Kế hoạch đầu tư/Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, các chủ đầu tư, Ban QLDA).

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định của Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

(Các cơ quan, đơn vị).

- Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 30/6/2013 và các giải pháp xử lý nợ đọng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra nợ đọng các công trình, dự án. Báo cáo Bộ phương án xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng XDCB.

(Vụ Kế hoạch đầu tư; các chủ đầu tư, Ban QLDA, Tổng công ty).

- Không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng.

(Các chủ đầu tư, Ban QLDA).

- Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn. Đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng hợp đồng đã ký theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 của Luật Đấu thầu, tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu; Lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án theo đúng quy định tại Điều 6, Luật Đấu thầuKhoản 3, Điều 10 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

(Cục Quản lý Xây dựng và CLCTGT, các chủ đầu tư).

- Không sử dụng vốn vay ngân sách địa phương để bố trí cho các dự án khởi công mới khi chưa xác định hoặc thẩm định được nguồn vốn để hoàn trả.

(Các chủ đầu tư Ban QLDA).

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

(Xem Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên trang WEB của Bộ GTVT)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- T/tâm công nghệ TT (để đăng tải trên trang Web của Bộ GTVT);
- Lưu VT, KHĐT (15).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 31/CĐ-BGTVT ngày 12/07/2013 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.542

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250