Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/CT-UB năm 1991 về việc khẩn trương thực hiện tổng thanh toán nợ trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 25/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 13/07/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 25/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN TỔNG THANH TOÁN NỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thi hành theo Quyết định 88/CT ngày 30-3-1991 và Quyết định 104/CT ngày 10-4-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương, nhằm đẩy nhanh tiến độ thanh toán nợ trên toàn thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện thi hành triệt để những quy định sau:

1/ Quán triệt nội dung quyết định 88/CT ngày 30-3-1991 và quyết định 104/CT ngày 10-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổng thanh toán nợ, đôn đốc các đơn vị có nợ phải thu hoặc có nợ phải trả đều phải đăng ký kê khai theo hướng dẫn của Ban thanh toán nợ quận, huyện nơi đơn vị đặt trụ sở chính.

2/ Bắt buộc các đơn vị khách nợ phải ký xác nhận trên thẻ xác nhận nợ (toàn bộ số tiền hay từ chối một phần, số tiền từ chối phải có chứng từ chứng minh hợp pháp).

- Đối với đơn vị quốc doanh, công tư hợp doanh, kinh tế tập thể: nếu Giám đốc bị bắt, bỏ trốn… thì người kế nhiệm phải ký xác nhận. Trường hợp đơn vị đang thanh lý thì Ban thanh lý ký xác nhận: nếu không có Ban thanh lý thì cơ quan nào quản lý hồ sơ thanh lý và tài sản của đơn vị ký xác nhận; nếu đơn vị đã giải thể thì cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp của đơn vị đó ký xác nhận.

- Đối với đơn vị tư doanh: nếu chủ tư nhân vào tù thì Ban thanh toán nợ quận, huyện cử chuyên viên mang thẻ xác nhận nợ đến trại giam và đề nghị Công an cho tù nhân đó ký xác nhận; nếu chủ tư nhân đã bỏ trốn, đã chết hoặc không có địa chỉ như đã ghi trên thẻ xác nhận nợ thì chánh quyền địa phương (phường, xã) xác nhận là tư nhân đó đã bỏ trốn, chết hoặc không có ở địa phương này.

3/ Những đơn vị có nợ phải thu, phải trả mà Ban thanh toán nợ quận, huyện đã mời nhiều lần nhưng không đến đăng ký kê khai thì Ban thanh toán nợ quận, huyện báo cho Công an và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp xử. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Công an thành phố chỉ đạo cụ thể cho Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện và Công an quận, huyện buộc các đơn vị kinh tế và tư nhân đó thi hành quyết định 88/CT ngày 30-3-1991 và quyết định 104/CT ngày 10 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng.

Các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện phối hợp với Ban Thanh toán nợ thành phố và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Công an hỗ trợ để công tác thanh toán công nợ được kịp thời, chính xác đúng luật pháp. Các đơn vị vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/CT-UB năm 1991 về việc khẩn trương thực hiện tổng thanh toán nợ trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.405
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16