Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 790-TTg về tăng cường quản lý thu ngân sách, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế, bảo đảm hoàn thành kế hoạch thu năm 1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 790-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 790-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH, GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM TÌNH TRẠNG NỢ ĐỌNG THUẾ, ĐẢM BẢO HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THU NĂM 1996

So với những năm trước, công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 1996 đã có nhiều tiến bộ nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời của Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện kế hoạch thu còn chậm, thu 9 tháng mới đạt 62,3% kế hoạch năm, nhiều khoản thu lớn đạt thấp như: thu từ khu vực kinh tế quốc doanh đạt 59,9%, thu thuế khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 55,3%, thuế xuất nhập khẩu đạt 58,5% và đặc biệt thu tiền giao quyền sử dụng đất mới đạt 25,9% kế hoạch năm; tính trạng trốn lậu, nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước vẫn còn lớn và phổ biến.

Để tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu năm 1996, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1- Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị tổ chức sắp xếp và định hướng sản xuất kinh doanh, kịp thời thảo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất trong những tháng cuối năm 1996, nhất là đối với những sản phẩm quan trọng, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.

2- Các cấp, các ngành chỉ đạo các đơn vị, các doanh nghiệp trực thuộc, chấp hành nghiệm Luật Thuế, nộp đúng và đầy đủ các khoản thuế và các khoản phải thu khác cho ngân sách Nhà nước; không được tuỳ tiện giữ lại các khoản thu, không điều chỉnh các khoản phải nộp khi chưa được phép của Chính phủ; nghiêm chỉnh thực hiện chế độ kế toán thông kê, thực hành chế độ tiết kiệm trong chi tiêu để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tích luỹ nộp ngân sách Nhà nước.

3- Tổng cục Hải quản chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện đúng Chỉ thị 575/TTg ngày 24 tháng 8 năm 1996 của Thủ tương Chính phủ, đồng thời kịp thời trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ khi có những phát sinh mới trong quá trình thực hiện Chỉ thị trên để đôn đốc và xử lý dứt điểm nợ đọng thuế xuất nhập khẩu trong năm 1996.

4- Đối với các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước:

Bộ Tài chính tổ chức việc theo dõi chặt chẽ số thuế nợ đọng của từng doanh nghiệp, phân loại từng khoản nợ để xử lý theo hướng sau:

a) Các khoản nợ được phép luân chuyển theo Luật, ngành thuế phải tổ chức theo dõi để đôn đốc nộp sát số phát sinh của các doanh nghiệp, thu kịp thời vào ngân sách theo Luật, không để tình trạng chuyển từ nợ luân chuyển theo luật thành nợ đọng;

b) Các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi do các đơn vị sáp nhập, giải thể, do kinh doanh thua lỗ kéo dài không có khả năng nộp thuế, cần thống kê phân tích rõ từng trường hợp để khoanh nợ hoặc xoá nợ theo quy định;

c) Các khoản nợ thuế khó đòi do đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ, thiếu vốn, sản phẩm không có sức cạnh tranh, không tiêu thụ được, cần được phân loại để giải quyết cụ thể.

Đối với các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt của các đơn vị quốc doanh dịa phương, do tình trạng thiết bị lạc hậu, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nên không có khả năng nộp đủ thuế theo quy định của Luật, Bộ Tài chính cần xem xét từng trường hợp cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế. Từ năm 1997, yêu cầu các đơn vị phải sắp xếp lại sản xuất, phấn đấu kinh doanh có hiệu quả và nộp đủ thuế cho Nhà nước;

d) Các khoản nợ đọng do các đơn vị sản xuất kinh doanh cố tình chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước vì lợi ích cục bộ, ngành thuế phải dùng các biện pháp kiên quyết để thu về cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra chống thất thu ngân sách, chấn chỉnh việc chấp hành các luật thuế.

4- Đối với khoản thu về giao quyền sử dụng đất, Bộ Tài chính cần khẩn trương phân loại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý dứt điểm.

5- Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tài chính, Thanh tra thuế cần tổ chức kiểm tra và chấn chỉnh quản lý tài chính của một số ngành như Bưu chính viễn thông, Hàng không, điện.

Việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp cần được tiến hành theo đúng Chỉ thị số 424/TTg ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành cần có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo chặt chẽ, ráo riết công tác thu ngân sách, đặc biệt là giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 1996 Quốc hội giao.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 790-TTg

Hanoi , October 26 , 1996

 

DIRECTIVE

ON ENHANCING THE MANAGEMENT OF BUDGET REVENUE COLLECTION, DEFINITIVE SETTLEMENT OF TAX ARREARS, AND ENSURING FULFILMENT OF REVENUE COLLECTION PLAN FOR 1996

Compared with the previous years, the collection of revenues for the State budget in the first 9 months of 1996 made much progress thanks to the close and timely direction of the Government and the efforts of the different levels and branches. However, the tempo of fulfilling the plan was still low, and in the first 9 months, only 62.3% of the annual plan were fulfilled. The collection of many major sources of revenue was low: 59.9% from the State-owned economic sector, 55.3% from the industrial, commercial and non-State services sectors, 58.5% from import-export tariffs, and in particular, only 25.9% from the transfer of the land-use right. The evasion, delay and misappropriation of tax remittances to the State were still large and widespread.

In order to enhance the direction of the collection of revenues for the State budget, definitively settle tax arrears and misappropriation of tax remittances to the State budget, and fulfil the revenue collection plan for 1996, the Prime Minister requests:

1. The Ministries, branches and the Peoples Committees of the provinces and cities to guide the units in organizing and defining the orientation of their production and business, promptly overcoming difficulties to push up production in the last months of 1996, particularly the production of vital products, to create major sources of revenue for the budget.

2. The various levels and branches to direct the units and dependent enterprises to strictly abide by the Tax Law by paying promptly and adequately the taxes and other revenues to the State budget; they should not keep back nor adjust any payment without permission from the Government; they should strictly comply with the accounting and statistical regime, and be economical in spending in order to raise the efficiency of production and business and increase accumulation for the State budget.

3. The General Department of Customs shall cooperate with the branches to strictly carry out Directive No.575-TTg of August 24, 1996 of the Prime Minister, and seek in time the Prime Ministers opinion when any problem crops up while carrying out that Directive in order to definitively settle tax arrears from import and export in 1996.

4. With regard to the revenues from domestic production and business:

The Ministry of Finance shall have the tax arrears of each enterprise accurately recorded and classify each debt for settlement as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 790-TTg về tăng cường quản lý thu ngân sách, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế, bảo đảm hoàn thành kế hoạch thu năm 1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.386
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126