Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 56/CT-UB năm 1977 về xử tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 56/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 19/10/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 56/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XỬ TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN

Thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Trung ương và chỉ thị 885/CT của Thành phố, thời gian vừa qua việc sử dụng điện trong nhân dân và cơ quan, xí nghiệp đã có nhiều tiến bộ : điện ánh sáng sinh hoạt giảm 11,7% ; tỷ trọng điện sinh hoạt, từ 60% trong tổng số điện thương phẩm, đã giảm xuống còn 44% đến 45%.

Các nhà máy, xí nghiệp đã chấp hành chế độ nghỉ luân phiên hàng tuần và sản xuất vào ngày chủ nhựt 75% làm cho công suất ngày chủ nhựt nâng lên 44% và gần bằng công xuất ngày thường. Một số xí nghiệp lớn đã tránh sản xuất vào cao điểm tối.

90% cơ quan, xí nghiệp và đơn vị quân đội đăng ký dùng điện và thanh toán kịp thời hàng tháng.

Tuy đã được những tiến bộ nói trên, nhưng trước yêu cầu triệt để tiết kiệm điện và thanh toán sòng phẳng, kịp thời tiền điện để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nhưng việc sử dụng điện còn rất lãng phí :

- Nhiều đơn vị quân đội, cơ quan, xí nghiệp vẫn còn sử dụng máy lạnh (máy điều hoà nhiệt độ).

- Các cư xá còn sử dụng bếp điện, có nơi dùng quá công suất gây cháy máy biến điện.

- Nhiều xí nghiệp còn sản xuất trong ngày nghỉ qui định để nghỉ vào chủ nhựt.

- Nhiều đơn vị quân đội và các công an phường, phường đội không chịu ký hợp đồng dùng điện, ngoặc thẳng vào đường dây để dùng, không thanh toán tiền điện sòng phẳng, kịp thời, thiếu giúp đỡ công nhân viên điện lực đi ghi chỉ số điện và thu tiền hàng tháng, v.v…

Để thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 252/TTg ngày 15-6-1977 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư 26/ĐT của Bộ Điện và than và tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 885/CT của Thành phố về tiết kiệm điện, chống ăn cắp điện và thanh toán tiền điện sòng phẳng, kịp thời, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị cho Ủy ban nhân dân các cấp, cho các thủ trưởng các ngành, thủ trưởng các đơn vị quân đội, cơ quan, xí nghiệp nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau đây :

1.- Kiểm tra nghiêm ngặt việc dùng điện trong đơn vị, cơ quan, xí nghiệp và nhân dân, chống lãng phí điện, cấm dùng máy lạnh, bếp điện cho sinh hoạt, mỗi đơn vị quân đội, cơ quan, văn phòng xí nghiệp đều phải tiết kiệm 10% so với mức bình quân sử dụng 3 tháng trước (tháng 6, 7, 8 năm 1977), nơi nào dùng quá quy định ngành điện sẽ cắt điện để trừ phần sử dụng quá mức vào tháng sau.

2.- Nghiêm cấm các đơn vị quân đội, công an hoặc cán bộ, nhân dân tự ý ngoặc điện của Nhà nước để dùng và nghiêm cấm các trường hợp mua bán lại điện, mua chuộc hối lộ cán bộ, công nhân ngành điện… nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, ngừng cấp điện, phạt tiền từ 1 đến 3 lần so với số điện dùng trong 1 năm hoặc truy tố trước toà án xử phạt theo luật pháp hiện hành.

3.- Các xí nghiệp nào chưa nghỉ phiên theo quy định (tránh nghỉ vào chủ nhựt) phải bố trí nghỉ đúng theo thông báo của Sở Quản lý phân phối điện Thành phố. Nếu còn vi phạm sẽ bị phê bình, cảnh cáo hoặc ngừng cấp điện để bù vào số điện đã sử dụng vi phạm.

4.- Các xí nghiệp 2 ca phải sản xuất tránh giờ cao điểm tối từ 18 giờ đến 22 giờ, xí nghiệp 3 ca phải giảm công suất có thể giảm trong giờ cao điểm tối. Nếu vi phạm sẽ xử phạt như điều 3 của chỉ thị này.

5.- MỗI nhà máy, xí nghiệp phải tự xây dựng định mức Kwh điện cho 1 sản phẩm của cơ sở mình và được Sở Quản lý phân phối điện Thành phố thống nhất để làm cơ sở lập kế hoạch và phân phối điện hằng năm sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ chủ quản và Bộ Điện và than duyệt.

6.- Sở Quản lý phân phối điện có nhiệm vụ nắm lại các máy đi-ê-den của các đơn vị quân đội, cơ quan, xí nghiệp để có kế hoạch huy động khi cần thiết.

7.- Đơn vị quân đội, cơ quan nào chưa đăng ký hoặc chưa ký hợp đồng sử dụng điện phải ký hợp đồng sử dụng điện ngay và thanh toán theo hình thức “nhờ thu không chờ chấp nhận”.

Nếu không ký hợp đồng hoặc không thanh toán thì ngành điện sẽ ngưng cung cấp điện đến khi ký hợp đồng hoặc thanh toán xong tiền điện.

8.- Các đơn vị quân đội, cơ quan, xí nghiệp, cán bộ, công nhân viên Nhà nước cần giúp đỡ cán bộ, công nhân viên ngành điện trong việc kiểm tra sử dụng điện, chống ăn cắp điện, biên chỉ số tiêu thụ điện và thu tiền điện.

9.- Các ngành công an, viện kiểm sát và toà án tham gia và giải quyết kịp thời các trường hợp vi phạm mà địa phương hoặc ngành điện yêu cầu xử lý.

10.- Các ngành báo chí, phát thanh, truyền hình cần thường xuyên vận động tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng và thanh toán tiền điện đúng quy định của Nhà nước.

Triệt để tiết kiệm điện, sử dụng hợp lý nguồn năng lượng điện và thanh toán tiền điện đúng chế độ hợp đồng kinh tế của Nhà nước là một yêu cầu rất cấp thiết để xây dựng và phát triển ngành điện lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Vì vậy Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị quân đội, cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp cần nhận thức cho đúng và nghiêm chỉnh chấp hành.

Chỉ thị này thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1977.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 56/CT-UB năm 1977 về xử tiết kiệm điện và thanh toán tiền điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.330
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216