Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1988 về việc thực hiện chế độ thu quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 29/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 03/08/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 1988

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THU QUỐC DOANH

Thu quốc doanh là khoản thu có tính chất bắt buộc và là nghĩa vụ của các đơn vị sản xuất kinh doanh đối với ngân sách Nhà nước, được xác định bằng tỷ lệ % trên doanh thu tiêu thụ của từng loại sản phẩm hàng hóa áp dụng thống nhất trong cả nước.

Khoản thu quốc doanh này phải được nộp kịp thời vào ngân sách khi xí nghiệp tiêu thụ sản phẩm tạo cơ sở cho việc kế hoạch hóa thu nộp và cân đối ngân sách Nhà nước.

Nhằm đảm bảo nhiệm vụ thu nộp ngân sách và tăng cường công tác quản lý tài chánh xí nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức triển khai việc thực hiện quyết định 188/CT ngày 21 tháng 6 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy định về chế độ thu quốc doanh và thông tư hướng dẫn số 29/TT-TC-TQD ngày 9 tháng 7 năm 1988 của Bộ Tài chánh cho tất cà các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh và công tư hợp doanh thuộc thành phố và quận huyện quản lý.

2/ Trong quá trình thực hiện , do đặc điểm của thành phố có nhiều mặt hàng mà hầu hết vật tư nguyên liệu đều phải tự chạy bằng nhiều nguồn khác nhau và giá cả cũng khác nhau, mức thu quốc doanh có thể được giảm theo quy định.

Sở Tài chánh chịu trách nhiệm xem xét và quyết định việc giảm thu quốc doanh thích hợp.

3/ Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc thành phố và quận huyện phải khẩn trương lập bản đăng ký sản xuất kinh doanh nộp thu quốc doanh theo mẫu quy định. Sau khi Sở Tài chánh có quyết định giao mức thu quốc doanh cho đơn vị, thủ trưởng và kế toán trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm thực hiện nộp thu quốc doanh đủ và kịp thời vào ngân sách. Sở Tài chánh kiểm tra đôn đốc đơn vị thực hiện chế độ thu quốc doanh đúng quy định.

4/ Các cơ quan chủ quản, Vật giá, Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tài chánh thực hiện đúng theo quy định tại các điều 17, 18 và 19 quyết định số 188/CT ngày 21 tháng 6 năm 1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

5/ Thực hiện Thông tư số 28/TT-LB-TC-NH ngày 9 tháng 7 năm 1988 của Liên Bộ Tài chánh - Ngân hàng Nhà nước về việc giải quyết vốn lưu động thiếu đối với các đơn vị sản xuất - kinh doanh, các cơ quan Tài chánh - Ngân hàng -Vật giá khẩn trương cùng phối hợp nghiên cứu và đề xuất ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố để sớm tháo gỡ những khó khăn về vốn, tạo điều kiện cho đơn vị hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả từ đó tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 1988.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc khó khăn phải kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố để có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/CT-UB năm 1988 về việc thực hiện chế độ thu quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77