Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2009 về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “quỹ hỗ trợ nông dân” thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 27/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trịnh Duy Hùng
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 27/CT-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG “QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN” THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, UBND Thành phố đã ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho “Quỹ hỗ trợ nông dân” phát triển không ngừng, góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu và xây dựng có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình số 02-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Theo đề nghị của Hội Nông dân Thành phố tại Tờ trình số 33/TT-HND ngày 05/8/2009 về việc đẩy mạnh xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” và căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của “Quỹ hỗ trợ nông dân” Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục triển khai chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau đây.

1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ việc xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và góp phần xây dựng nông thôn mới.

2. Các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Hội nông dân các cấp tổ chức triển khai hoạt động “Quỹ hỗ trợ nông dân” có hiệu quả. Củng cố, kiện toàn Ban vận động xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” theo yêu cầu thực tế. UBND các huyện, quận, thị xã chủ động phối hợp với Hội Nông dân tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc quản lý, sử dụng “Quỹ hỗ trợ nông dân” đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Hội nông dân Thành phố hướng dẫn UBND các huyện, quận, thị xã xây dựng Kế hoạch hoạt động và tạo điều kiện tăng vốn cho “Quỹ hỗ trợ nông dân” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Hội Nông dân các cấp là cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động “Quỹ hỗ trợ nông dân” theo quy định của chế độ quản lý tài chính hiện hành và hướng dẫn nông dân sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên. Đề nghị Hội Nông dân Thành phố chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện nội dung của Chỉ thị này, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố để tập trung chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội Nông dân Việt Nam;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Hội Nông dân Thành phố;
- Các sở, ban, ngành TP;
- Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy các huyện, quận, thị xã;
- UBND các huyện, quận, thị xã;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị;
- VPUB: CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn, NN (Túy, Hùng), VH-KG, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Duy Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2009 về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “quỹ hỗ trợ nông dân” thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184