Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 26/2000/CT-UB-ĐT về việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 26/2000/CT-UB-ĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 19/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2000/CT-UB-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ TẠM ỨNG, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2000.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000 vào ngày 09 và 10 tháng 8  năm 2000 tại Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 135/1999/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 1999 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2000,  Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các Sở-ban-ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Tổng Công ty, các chủ đầu tư thực hiện như sau :

1. Các Sở-ban-ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Tổng Công ty được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2000, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trực thuộc (gọi chung là các đơn vị) chủ động kiểm tra và tích cực tổ chức việc thực hiện các dự án đầu tư ; những công trình đã trễ tiến độ, phải tổ chức tăng ca, tăng giờ, thiết bị, thi công và áp dụng các biện pháp đồng bộ khác để đảm bảo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, trở ngại, các đơn vị có trách nhiệm phải báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết cụ thể hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết ngay. Các đơn vị có liên quan nêu trên chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư được giao. Thủ trưởng các đơn vị liên quan nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm gây ra chậm trễ tiến độ, hợp đồng thi công cần được xử lý, xử phạt theo quy định. Sở Xây dựng nghiên cứu và hướng dẫn cụ thể việc xử lý theo quy định hiện hành.

2. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục về lập thiết kế, dự toán, đấu thầu, giải phóng mặt bằng ký hợp đồng xây lắp và mua sắm thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi đã có khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, gửi hồ sơ đến cơ quan thanh toán vốn đầu tư (Kho bạc Nhà nước thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố) để được thanh toán theo quy định.

3. Cho phép Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và Kho bạc Nhà nước được tạm ứng thanh toán cho các chủ đầu tư trong trường hợp còn thiếu một số thủ tục như sau :

- Về vốn đền bù giải tỏa : Cho phép tạm ứng cho chủ đầu tư theo tiến độ đền bù giải tỏa trong trường hợp đã có chính sách, phương án đền bù giải tỏa được duyệt, trong khi chờ trình duyệt dự toán.

- Cho phép thanh toán khối lượng xây lắp và chi phí tư vấn đến 80% giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu (trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư được giao), trong khi chờ bổ sung các thủ tục cần thiết ; sau khi hoàn tất thủ tục chủ đầu tư được thanh toán số vốn còn lại.

- Cho phép thanh toán 80% giá trị khối lượng phát sinh đã thực hiện, sau khi có dự toán được duyệt (không vượt tổng mức đầu tư), số còn lại được thanh toán sau khi được sự chấp thuận về chủ trương của cơ quan thẩm quyền (nếu dự án có thay đổi qui mô so với quyết định đầu tư). Trường hợp khối lượng phát sinh không làm thay đổi qui mô đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép được thanh quyết toán phần phát sinh theo dự toán được duyệt.

4. Về cấp vốn tạm ứng cho khối lượng xây lắp : thực hiện theo công văn số 3915 TC/ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Bộ Tài chính về cấp vốn đầu tư kế hoạch năm 2000.

5. Đối với các dự án đã được giao trong kế hoạch đầu tư là thi công phải ứng vốn trước không tính lãi, Kho bạc Nhà nước thành phố thực hiện ngay việc tạm ứng vốn thanh toán cho các dự án đã có ghi kế hoạch chi trả trong kế hoạch chính thức năm 2000 theo nguyên tắc sau :

- Tạm ứng ngay 80% tổng giá trị khối lượng đã thực hiện cho các dự án đã nghiệm thu bàn giao ;

- Tạm ứng ngay 50% giá trị khối lượng đã thực hiện cho các dự án đã thực hiện được trên 70% tổng giá trị ;

- Tạm ứng ngay 30% giá trị khối lượng đã thực hiện cho các dự án đã thực hiện được từ 50 đến 70% tổng giá trị.

Do được thanh toán trước hạn, đơn vị thi công được giảm chi phí lãi vay ngân hàng, nên khi thanh quyết toán cơ quan cấp phát, thẩm tra quyết toán khấu trừ 0,33% mỗi tháng tương ứng số tiền và thời gian được thanh toán trước.  Giao Sở Tài chánh-Vật giá thành phố chủ trì thanh toán việc khấu trừ này.

 - Chỉ tạm ứng khi các đơn vị thi công có văn bản yêu cầu và chấp nhận việc khấu trừ phần lãi vay nêu trên.

- Phần giá trị còn lại sẽ được thanh toán đúng theo thời hạn các hợp đồng ban đầu.

6. Đối với các dự án được giao kế hoạch từ nguồn vốn tiền bán nhà sở hữu Nhà nước, trong khi chờ đợi điều chỉnh dự án về nguồn vốn, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố được cấp phát tiếp đối với các dự án đang thực hiện và có chủ trương của  Ủy ban nhân dân thành phố chuyển từ vay sang cấp. Thủ tục tạm ứng ngay (nếu có) cũng thực hiện tương tự.

7. Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố cần chủ động tăng cường kiểm tra, xử lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Giám đốc Sở-ban-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nầy./.

 

Nơi nhận :
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT
- Các Sở-Ban-Ngành TP
- UBND các Quận-Huyện
- VPUB : CVP, PVP/ĐT
- Tổ ĐT, DA
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 26/2000/CT-UB-ĐT về việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.244

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170