Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/CT-UB-TM về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thu và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 1994 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/CT-UB-TM Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 20/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 22/CT-UB-TM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 1994.

Năm 1993, các cấp, các ngành trong thành phố đã triển khai khá nghiêm túc Chỉ thị 19/CT-UB , Chỉ thị 33/CT-UB-TM, Chỉ thị 59/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về chống thất thu thuế ; thúc đẩy tăng thu ngân sách và đã vượt kế hoạch thu 1994. Tuy nhiên tình trạng thất thu thuế trong các thành phần kinh tế , trong các loại thu ngân sách vẫn còn khá nghiêm trọng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thu chi ngân sách , tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quản lý, chống thất thu thuế, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1- Các Quận, Huyện, các ngành phải tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị đã có của Ủy ban nhân dân thành phố về chống thất thu thuế.

2- Chính sách thuế phải được chấp hành nghiêm chỉnh, không được vận dụng, giải thích tùy tiện. Các văn b ả n, chỉ đạo của các Sở, Quận, Huyện không được trái quy định của Luật Thuế, không được tùy ý miễn giảm thuế không đúng quy định của Luật. Nếu có những vấn đề mới phát sinh hoặc vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện thì cần trao đổi với Cục Thuế để giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố để thống nhất cách xử lý.

Cục Thuế tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những điều chưa hợp lý của chính sách thuế hiện hành báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Trung ương , kiến nghị những điểm cần sửa đổi, bổ sung. Các ngành, Quận, Huyện cần tham gia góp ý và hỗ trợ ngành thuế trong vấn đề này.

3- Nhiệm vụ thu ngân sách là trách nhiệm của các cấp, các ngành, phải được đưa vào nghị quyết, chương trình hoạt động của các cấp chính quyền cơ sở cần có kế hoạch chỉ đạo và theo dõi thực hiện một cách sát sao.

4- Cần triển khai ngay một số biện pháp chống thất thu như sau :

a- Công an thành phố, Thanh tra Nhà nước thành phố, Ban chỉ đạo Quản lý thị trường thành phố, các Sở, các Quận, Huyện và Cục Thuế phải soát xét, kiểm tra để chấm dứt tình trạng tư thương nút bóng các đơn vị Nhà nước, kể cả thương nhân nước ngoài, mọi vi phạm phải được xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật.

b- Cục Thuế phải tổ chức kiểm tra thường xuyên để quản lý tất cả các hộ có sản xuất kinh doanh, nghiêm cấm các phường, xã giữ hộ kinh doanh để thu lệ phí.

Tất cả các khoản thu thuế- phí- lệ phí đều phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ, chính sách.

Các ngành chủ quản, các quận, huyện không được chỉ đạo cho cơ quan Thuế cùng cấp thu khoán các đối tượng sản xuất kinh doanh thuộc diện kê khai.

c- Chỉ được xem là hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi đơn vị thực hiện xong việc đăng ký với cơ quan Thuế sở tại.

Giao trách nhiệm cho Sở Thương mại phối hợp cùng Cục Thuế và các ngành chức năng triển khai ngay trong tháng 6/1994.

d- Cục Thuế chỉ đạo cho các Chi cục thuế kiểm tra việc phân loại hộ kinh doanh tính thuế theo đúng doanh số phát sinh- Thực hiện chế độ sổ sách kế toán hóa đơn tập trung vào các hộ lớn, hộ vừa, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm khắc các vi phạm.

Các ngành, các cấp thông qua chức năng quản lý Nhà nước của mình, tạo điều kiện cho cơ quan Thuế nắm được đầy đủ doanh thu, chi phí các đối tượng sản xuất kinh doanh để tính đúng, tính đủ và thu thuế theo đúng pháp luật, chính sách.

e- Chi cục Kho bạc và Cục Thuế trao đổi thống nhất với Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, xác định và bố trí số điểm thu cần thiết để đảm bảo thu kịp thời, tạo sự thuận tiện cho người đến nộp thuế.

5- Những vi phạm các quy định của Luật Thuế, ở bất cứ thành phần kinh tế nào đều phải được xử lý theo pháp luật.

Cơ quan Thuế thiết lập đầy đủ hồ sơ các vụ vi phạm nghiêm trọng Luật Thuế để đưa ra xét xử theo Luật Hình sự.

Giám đốc các Sở, Ban Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện phối hợp Cục trưởng Cục Thuế trực tiếp chỉ đạo việc thu thuế theo luật định, kiện toàn tổ chức nhân sự, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ và chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ thuế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu Cục Thuế thành phố, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện phối hợp chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này.-

 

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/CT-UB-TM về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thu và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 1994 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.563
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201