Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21-CT năm 1990 về tăng cường kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà nước trong các đơn vị kinh tế quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 21-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 19/01/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-CT

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 1990

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ QUỐC DOANH.

Để thực hiện triệt để Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 6:

"Thu đúng, thu đủ mọi nguồn thu vào ngân sách Nhà nước"; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1- Các đơn vị kinh tế quốc doanh (sau đây gọi tắt là đơn vị) nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thu cho ngân sách Nhà nước theo chế độ hiện hành.

2- Cơ quan tài chính các cấp thường xuyên nắm sát tình hình sản xuất - kinh doanh và hoạt động của đơn vị; kiểm tra và đôn đốc các đơn vị làm tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

3- Đối với những đơn vị không chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà nước:

a) Nếu nộp chậm, đơn vị phải chịu phạt tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền chậm nộp và trừ vào quỹ xí nghiệp. Tỷ lệ phạt phải cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong từng thời kỳ và do Bộ Tài chính quy định.

b) Cơ quan tài chính ra lệnh thu; Ngân hàng căn cứ lệnh thu của Tài chính trích tài khoản tiền gửi của đơn vị chuyển nộp vào ngân sách Nhà nước. Nếu Ngân hàng chậm thực hiện lệnh thu của Tài chính, thì Ngân hàng phải chịu phạt theo quy định tại điểm a) nói trên.

4- Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc thi hành Chỉ thị này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21-CT năm 1990 về tăng cường kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà nước trong các đơn vị kinh tế quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.763
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185