Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/2001/CT-TTg về sử dụng ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/2001/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2001/CT-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SỬ DỰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MUA TÀI SẢN, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN VÀ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để mua sắm tài sản, vật tư trang thiết bị đắt tiền được sản xuất tại nước ngoài để xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính, trong khi nhiều loại tài sản, vật tư trang thiết bị nói trên trong nước đã sản xuất được, bảo đảm được yêu cầu và hiệu quả khi sử dụng. Tình trạng trên là khá phổ biến và kéo dài; không nêu gương trong việc thực hiện chủ trương tiết kiệm và sử dụng hàng sản xuất trong nước. Đây cũng là một kẽ hở làm nảy sinh tiêu cực, lãng phí.

Để góp phần tích cực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2001, tất cả các cơ quan, đơn vị khi sử dựng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước để mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính thì phải mua từ các nguồn hàng được sản xuất trong nước (trừ trường hợp các loại tài sản vật tư trang thiết bị mà hiện tại trong nước chưa sản xuất được).

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chủ trương này cho phù hợp với thực tế.

Hàng năm, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện quy định về mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính của các Bộ, cơ quan Trung ương, đơn vị và các địa phương, trên cơ sở đó đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp quản lý và sử dụng một cách tiết kiệm, có hiệu quả, đúng mục đích và nhiệm vụ được giao.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp Nhà nước tổ chức thực hiện theo đúng Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/2001/CT-TTg về sử dụng ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656
DMCA.com Protection Status