Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2009 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16/CT-UBND

Pleiku, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Đây là một đạo luật mới, quan trọng, là cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước gây ra trong khi thi hành công vụ; đồng thời quy định trách nhiệm của Nhà nước, của cán bộ, công chức đối với những thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. Ngày 06/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg về triển khai thi hành Luật.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc sở, trưởng ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý; làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong việc gây ra thiệt hại khi thi hành công vụ.

- Đối với cán bộ, công chức, cần kết hợp việc quán triệt tinh thần và nội dung các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với việc giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công vụ; đề ra các biện pháp cụ thể để yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chức trách của cán bộ, công chức; nhận thức đầy đủ về những hành vi trái pháp luật khi thi hành công vụ dẫn đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Phân công cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại trong trường hợp cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị gây ra thiệt hại khi thi hành công vụ.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Đưa nội dung phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010; Biên soạn đầy đủ tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền.

- Giúp UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng pháp luật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức của tỉnh được giao thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở các ngành, địa phương, định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định nhu cầu sử dụng kinh phí cho công tác bồi thường và lập dự toán ngân sách cho công tác này trong năm 2010 để bảo đảm nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

4. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, nhằm hạn chế các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước; hướng dẫn các ngành, địa phương về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết yêu cầu bồi thường; hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

6. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã quán triệt Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh vi phạm, hạn chế thấp nhất hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2009 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.463
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56