Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UB năm 1984 về việc tiến hành vận động nhân dân toàn thành phố mua công trái đợt II/1984 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 15/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Võ Danh
Ngày ban hành: 15/05/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 15/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 1984

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TOÀN THÀNH PHỐ MUA CÔNG TRÁI ĐỢT II/1984

Thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị, Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thành lập Ủy ban Vận động mua Công trái từ cấp thành phố đến quận, huyện, phường xã để tiến hành vận động nhân dân trong toàn thành phố mua Công trái.

Kết quả cuộc vận động mua Công trái đợt I từ ngày 19-12-1983 đến ngày 31-3-1984 đạt 122.925.000 đ, dẫn đầu trong toàn quốc về số tiền mua Công trái. Ủy ban Vận động mua Công trái Trung ương biểu dương thành tích của cán bộ và nhân dân thành phố tại hội nghị sơ kết mua Công trái đợt I của toàn quốc.

Kết quả cuộc vận động mua Công trái vừa qua thể hiện lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân thành phố ta.

Để phát huy khí thế của phong trào mua Công trái của nhân dân thành phố, hoàn thành tốt chỉ tiêu mua Công trái năm 1984, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Vận động mua Công trái các cấp thành phố (quận, huyện, phường, xã) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành tiến hành đợt II cuộc vận động mua Công trái.

1. Mở đợt tuyên truyền, vận động nhân dân toàn thành phố mua Công trái đợt II/84 từ ngày 25-5-1984 đến ngày 02-9-1984, phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 300 triệu đồng (kế hoạch cụ thể do Ủy ban Vận động mua Công trái thành phố hướng dẫn).

2. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm cùng Ủy ban Mặt trận đồng cấp cũng cố và tăng cường Ủy ban Vận động mua Công trái cho đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phải thường xuyên xin ý kiến của cấp ủy địa phương để được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

3. Đối tượng vận động mua Công trái đợt II/84 là tất cả các cơ quan, xí nghiệp của Trung ương và thành phố, các hợp tác xã, các tổ hợp, và toàn thể cán bộ, nhân dân thành phố, cơ quan nước ngoài đóng tại thành phố, Việt kiều, khách vãng lai .v.v… Chú ý đi sâu tuyên truyền vận động những hộ và những cá nhân có khả năng đóng góp lớn. Cần tránh mọi hiện tượng mệnh lệnh, gò ép.

4. Rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các sai sót đã phạm trong đợt I, cải tiến các khâu công tác như tiếp dân, thu tiền và phát phiếu Công trái, xoá bỏ những thủ tục phiền phức, không để cho người mua Công trái phải chờ đơi, mất thì giờ làm ảnh hưởng đến sự hăng hái và nhiệt tình của quần chúng.

5. Những đơn vị và cá nhân có thành tích vận động mua Công trái vượt chỉ tiêu được giao hoặc cá nhân mua Công trái từ 10.000 đồng trở lên sẽ được thành phố khen thưởng xứng đáng (Ủy ban Vân động mua Công trái thành phố hướng dẫn thực hiện việc khen thưởng).

Phát hành Công trái là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, các Sở, ban, Ngành, Mặt trận, các đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các cấp hãy tích cực hưởng ứng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mua Công trái năm 1984.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UB năm 1984 về việc tiến hành vận động nhân dân toàn thành phố mua công trái đợt II/1984 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209