Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện trong đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương

Số hiệu: 15/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Rà soát, xây dựng và ban hành nội quy, quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện.

2. Phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về ý thức tiết kiệm điện; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy sáng kiến về các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị.

3. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục phương tiện thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Tăng cường áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như thay đèn chiếu sáng bằng đèn LED; vệ sinh máy điều hòa nhiệt độ; thay thế các thiết bị điện có hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

5. Công đoàn và Đoàn thanh niên tại các cơ quan, đơn vị phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua tiết kiệm điện tại nơi làm việc cũng như tại gia đình đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nội dung của Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội trong và ngoài cơ quan, đơn vị tuyên truyền, khuyến khích sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

7. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg , gửi Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ, Công đoàn Bộ CT; Đoàn Thanh niên BCT;
- Các Trường trực thuộc Bộ;
- Trung tâm Thông tin, Công nghiệp và Thương mại; Báo Công Thương; Tạp chí Công Thương;
- Lưu: VT, TKNL.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện trong đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.327
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217