Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2006/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác thu ngân sách do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 15/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2006/CT-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 11 năm 2006

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH

Trong những năm vừa qua, nhất là từ sau khi chia tách tỉnh, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thu hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, góp phần không nhỏ trong việc cân đối thu - chi ngân sách của địa phương. Đạt được kết quả như trên, trước hết là do có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, Thị xã với ngành Thuế trong công tác quản lý thu. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn giải thích, vận dụng chính sách thu của nhà nước, địa phương và việc cải cách thủ tục hành chính đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, góp phần không nhỏ vào kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2006 trên địa bàn đạt trên 100 tỷ đồng mà Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Để tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh năm 2006, cũng như trong các năm tiếp theo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, Thị xã thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, Thị xã tổ chức thực hiện tốt những giải pháp điều hành kế hoạch thu - chi ngân sách hàng năm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế các cấp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh giao.

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Kiểm lâm,…và UBND các huyện, Thị xã tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác: Về thời hạn khai thác, diện tích khu vực khai thác, sản lượng khai thác… để từ đó tính đúng, tính đủ các khoản thuế, phí, phụ thu khoáng sản, đôn đốc nộp đầy đủ kịp thời vào NSNN.

Rà soát các nguồn vốn xây dựng cơ bản thuộc các công trình xây dựng hạ tầng đô thị, khu di tích và các công trình hạ tầng khác, phối hợp với các ngành có liên quan như Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Phát triển, các Ban quản lý Dự án… để thu thuế ngay từ khi thanh toán cấp phát vốn cho đến khi nghiệm thu quyết toán công trình, không được để thất thu thuế. Riêng nguồn vốn xây dựng Thuỷ điện Bản Chát giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên có trách nhiệm đôn đốc thu và tổng hợp báo cáo kết quả về tỉnh.

Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng; UBND các huyện, Thị xã và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh việc lập và xét duyệt quy hoạch, sử dụng đất đai, thực hiện nhanh các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đối với những diện tích đất chưa được quy hoạch mà các tổ chức, cá nhân thực tế đang sử dụng để làm trụ sở, nhà ở nếu không có tranh chấp, giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, Thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện làm ngay các thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của nhà nước, thu tiền nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với các khu vực đã được quy hoạch tạo quỹ đất để giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất phải thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương.

3. Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát các nguồn thu trên địa bàn còn tồn đọng hoặc chưa thực hiện thu để có biện pháp thu dứt điểm nộp vào NSNN.

4. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, Thị xã căn cứ vào Luật Ngân sách tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc phân cấp, uỷ quyền cho UBND các xã, phường, Thị trấn quản lý thêm một số khoản thu về phí như: Phí khai thác tài nguyên, kinh doanh vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cơ bản tư nhân… nhằm khuyến khích xã, phường, Thị trấn quản lý khai thác triệt để các nguồn thu nộp ngân sách.

5. Ngành Thuế các cấp trong tỉnh rà soát ngay các khoản thu còn tồn đọng tại các doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn… có biện pháp đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách. Kiểm tra các hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai, kinh doanh khoán để điều chỉnh doanh số ấn định thu thuế hợp lý, không để thất thoát trốn lậu thuế.

6. Các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền chính sách thuế, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, phê phán mạnh mẽ các đối tượng có hành vi gian lận thuế. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các đối tượng có số thuế nợ đọng lớn.

7. Cục Thuế tỉnh chủ động triển khai tập huấn, phổ biến chương trình chiến lược cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành thuế đến năm 2010 nhằm phục vụ thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát có hiệu quả các hành vi gian lận thuế. Trao đổi, cung cấp thông tin, tăng cường quản lý thu để thu đầy đủ cá khoản thu phát sinh cũng như đôn đốc các khoản nợ đọng vào NSNN.

Tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng, chiếm dụng nguồn thu của NSNN.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, Thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2006/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác thu ngân sách do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190