Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 03 tháng 9 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 02/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện trong sử dụng điện đã được các cấp ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện tốt. Tuy nhiên, việc quán triệt chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc nên vẫn còn nhiều thiết bị sử dụng điện cũ tiêu tốn điện năng lớn, bật tắt hệ thống chiếu sáng công cộng chưa hợp lý; việc mua sắm, sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng để giảm mức tiêu thụ điện tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ gia đình chưa được chú trọng;

Tiếp tục quán triệt, tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trước đây; đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và phát huy ý thức sử dụng tiết kiệm điện và năng lượng của các cơ quan, đơn vị, hộ sử dụng điện nói chung trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới có hiệu quả,

Ủy ban nhân dân tỉnh chi thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan có thụ hưởng ngân sách Nhà nước

Tiếp tục duy trì và tăng cường các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện, ban hành các qui định cụ thể để thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; hàng năm xây dựng kế hoạch, phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% mức tiêu thụ điện so với số lượng sử dụng điện hiện tại của từng cơ quan bằng cách sử dụng các thiết bị điện một cách hợp lý, có hiệu quả, tăng cường ánh sáng tự nhiên, tăng cường sử dụng quạt, hạn chế sử dụng máy lạnh khi trời không quá nóng, chỉ để máy lạnh ở chế độ từ 25°c trở lên, thay thế dần các thiết bị sử dụng điện cũ bằng các thiết bị mới tiết kiệm điện hơn. Căn cứ kết quả tiết kiệm hàng năm tại đơn vị, thủ trưởng các ngành, các cấp tiếp tục duy trì và rà soát quy chế sử dụng điện để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan mình.

2. Thủ trưởng các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng

Thực hiện việc cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng sau 22 giờ, trừ biển báo, đèn hiệu chỉ dân an toàn giao thông; điều chỉnh thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng theo mùa cho hợp lý. Áp dụng thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất chiếu sáng về đêm, thay thế dần các loại đèn chiếu sáng

hiện đang sử dụng bằng đèn tiết kiệm điện năng, bắt buộc sử dụng thiết bị đóng ngắt tự động, không ngắt bằng tay.

3. Giám đốc các doanh nghiệp, chủ các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình

Sử dụng đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khác một cách hợp lý và có hiệu quả, tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng khi không cần thiết; thay thế dần các loại đèn chiếu sáng hiện đang sử dụng bằng đèn tiết kiệm điện. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải có kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện 2% so với số lượng điện sử dụng hiện tại của đơn vị; tổ chức hợp lý hóa quá trình sản xuất, tuân thủ biểu đồ phụ tải đã đăng ký; thực hiện nghiêm Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 3/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích mua sắm, sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng trong thời gian cao điểm sử dụng điện.

4. Điên lực Bình Phước

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý các trường hợp không thực hiện tiết kiệm điện; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện. Tăng cường công tác quản lý, bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống dưới 8%, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn;

b) Theo dõi chặt chẽ biểu đồ phụ tải của khách hàng sử dụng điện lớn; làm việc với từng khách hàng sử dụng điện trọng điểm và có thỏa thuận thực hiện tiết kiệm 2% điện năng so với sử dụng cùng kỳ trong năm;

c) Bổ trí cắt giảm điện một cách hợp lý không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Trường hợp có sự cố thiếu hụt nguồn điện hoặc để sửa chữa, bảo trì thường xuyên phải thực hiện đúng theo quy định tại Luật Điện lực và ưu tiên cung cấp điện cho các cơ quan, khách hàng quan trọng được xác định tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

d) Định kỳ quý, năm, Điện lực Bình Phước có trách nhiệm báo cáo tình hình cung cấp, sử dụng điện của các đơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trên địa bàn, gửi UBND các cấp và Sở Công Thương để có căn cứ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn; đồng thời thông báo cho đơn vị sử dụng điện để báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên.

5. Sở Công Thương

a) Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tiết kiệm trong sử dụng điện, từng bước nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân và toàn xã hội;

b) Chủ trì, phối hợp với Điện lực Bình Phước phân bổ chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng khu vực và từng địa phương;

c) Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh theo định kỳ;

d) Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để phục vụ công tác kiểm tra việc tiết kiệm trong sử dụng điện;

e) Căn cứ kết quả thực hiện tiết kiệm điện, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc không khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện hàng năm. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình hoặc kỷ luật các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện chưa tốt chủ trương tiết kiệm điện.

6. Sở Tài chính

a) Kiểm tra, so sánh tiền sử dụng điện hàng quý, hàng năm tại các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước cấp tỉnh và nhắc nhở thực hiện, xem đây là một nội dung thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị;

b) Cung cấp số liệu về tiền sử dụng điện tại các cơ quan, đơn vị khi có đề nghị của Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí phục vụ công tác kiểm tra việc tiết kiệm trong sử dụng điện.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này; phối hợp với Sở Công Thương, Điện lực Bình Phước trong kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm của các đối tượng sử dụng điện; xử lý hoặc đề xuất xử lý các đối tượng cố tình không thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;

b) Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trên các Đài Truyền thanh huyện, thị xã để các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thực hiện;

c) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kể hoạch kiểm tra, so sánh tiền sử dụng điện hàng quý, năm của các cơ quan, đơn vị có thụ hưởng ngân sách Nhà nước trên địa bàn quản lý và nhắc nhở thực hiện, xem đây là chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị;

d) Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Sở Văn hóa - thể thao - Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Phối hợp với Sở Công Thương, Điện lực Bình Phước thường xuyên tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp để mọi người thực hiện.

Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và Chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị này có hiệu quả trong hệ thống của mình và giám sát quá trình thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chi thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 15/2005/CT-UB ngày 03/8/2005 của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Công ty Điện lực 2;
- Các DNNN;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- LĐVP; CV các khối;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2009/CT-UBND ngày 03/09/2009 về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87