Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/2001/CT-UB về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình hoàn thành do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 14/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 16/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH.

Tại Thông tư số 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư đã quy định cụ thể thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư: Đối với dự án nhóm A chậm nhất là 06 tháng, đối với dự án còn lại chậm nhất là 03 tháng sau khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Ngày 19/12/2000 UBND Thành phố cũng đã có công văn số 3132/UB-KT chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tính đến ngày 31/3/2001, theo báo cáo của Sở Tài chính- Vật giá, toàn thành phố hiện còn khoảng 100 dự án (phần lớn là dự án thuộc nhóm C) sử dụng nguồn vốn XDCB thuộc ngân sách Thành phố và một số nguồn vốn khác đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng quá thời hạn quy định của Bộ Tài chính nói trên nhưng Chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán.

Để thực hiện nghiêm túc Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Thông tư số 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính về quyết toán vốn đầu tư, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu;

1/. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện khẩn trương tiến hành đôn đốc, kiểm tra tình hình quyết toán vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án trực thuộc. Với những Ban quản lý còn dự án đã hoàn thành bàn giao quá thời gian quy định tại Thông tư 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu khẩn trương lập quyết toán gửi cơ quan thẩm tra (quy định tại công văn số 2980/UB-KT ngày 01/21/2000 của UBND Thành phố) với thời gian như sau:

- Đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao trước 31/12/1999 phải được lập xong hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư gửi cho cơ quan thẩm tra trước ngày 30/5/2001.

- Đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao trong năm 2000 phải được lập xong hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư gửi cho cơ quan thẩm tra trước ngày 30/06/2001.

Sau thời hạn trên, Sở Tài chính- Vật giá có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo về UBND Thành phố kết quả thực hiện của các Ban quản lý dự án.

2/. Các dự án hoàn thành bàn giao sau 31/12/2000 phải được lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi cho cơ quan thẩm tra theo đúng thời gian quy định.

3/. Sở Tài chính- Vật giá Thành phố và Phòng Tài chính- Vật giá các Quận, Huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành.

4/. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc thành phố; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác quyết toán vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án trực thuộc. Trong trường hợp do năng lực Giám đốc Ban quản lý dự án hạn chế không đảm đương được nhiệm vụ phải xem xét bố trí người thay thế.

5/. Các Ban quản lý dự án có trách nhiệm lập báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, tình hình thực hiện vốn đầu tư hàng năm theo biểu mẫu số 01/BCTHQT và biểu mẫu 01/BC-THN đính kèm thông tư số 70/TT-BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính gửi về Sở Tài chính vật giá để Sở Tài chính vật giá tổng hợp trình UBND Thành phố báo cáo Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính- Vật giá chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình quyết toán vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án, tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; kiến nghị UBND Thành phố, Hội đồng thi đua Thành phố có hình thức biểu dương kịp thời những Ban quản lý dự án làm tốt, đồng thời kiểm điểm, xử lý những Ban quản lý dự án chưa thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán vốn đầu tư./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2001/CT-UB về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình hoàn thành do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.910

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158