Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UB năm 1980 về kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ mất mát tài sản xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/03/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 1980

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ KỊP THỜI CÁC VỤ MẤT MÁT TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thi hành Chỉ thị số 69/CT-UB ngày 4-6-1979 của Ủy ban Nhân dân thành phố, công tác bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa ở thành phố bước đầu có tiến bộ, nhưng tình trạng mất mát tiền mặt, hàng hóa, vật tư … của Nhà nước vẫn còn xảy ra nghiêm trọng và việc kiểm tra xử lý không được kịp thời, nghiêm túc.

Để đề cao ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa đã được quy định trong các nghị định số 49-CP ngày 9-4-1968 và 217-CP ngày 8-6-1979 của Hội đồng Chánh phủ, cũng như trong các văn bản nghị quyết 28-29 của Thành ủy và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố nhắc thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị kinh tế, sự nghiệp và kinh doanh của Nhà nước phải tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa theo chỉ thị số 69/CT-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 4-6-1979 và kịp thời kiểm tra, kết luận xử lý các vụ việc xảy ra theo chết độ trách nhiệm đã được quy định theo các hướng sau đây:

Nơi nào để xảy ra mất cắp, cháy, nổ … gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa thì người trực tiếp phụ trách phải bồi thường và chịu kỷ luật hành chánh hoặc truy tố trước pháp luật tùy theo mức độ thiệt hại và tánh chất của sự việc; người thủ trưởng phụ trách phải liên đới chịu trách  nhiệm.

Ví dụ: Người thủ kho, thủ quỹ, kế toán lấy cắp tài sản, tiền bạc hoặc để mất cắp tài sản, tiền, thì bản thân người thủ kho, thủ quỹ trực tiếp chịu trách nhiệm và đống thời người thủ trưởng cấp trên cũng liên đới chịu trách nhiệm.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các ban, ngành, sở thành phố, thủ trưởng các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp cùng phối hợp chặt chẽ với ngành công an tiến hành kiểm tra thường xuyên công tác bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa cũng như kịp thời tổ chức kiểm tra kết luận và đề nghị xử lý đối với các vụ việc xảy ra.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UB năm 1980 về kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ mất mát tài sản xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.903
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127