Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1981 về sử dụng và quản lý xe con do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 24/03/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 1981

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ XE CON

Trong các chỉ thỉ, thông báo số 849/UB ngày 21-5-1976, số 52/TB-UB ngày 28-4-1978 và số 579/UB ngày 2-4-1979, Uỷ ban Nhân dân thành phố đã quy định tạm thời về chế độ và tiêu chuẩn sử dụng xe công. Qua thời gian thực hiện nhiều sở, ban, ngành và quận, huyện quản lý và sử dụng xe con tương đối nghiêm túc theo quy định. Tuy nhiên, nhiều đơn vị sử dụng và quản lý xe con còn lỏng lẻo, không đúng nguyên tắc, chế độ (như lấy chỉ tiêu xăng dầu sản xuất, kinh doanh để dùng cho xe con). Một số Công ty, xí nghiệp, đơn vị dùng xe con đưa rước cán bộ từ nhà riêng đến cơ quan làm việc. Vì vậy, tiêu hao xăng dầu cho xe con vượt quá xa định mức cho phép (định mức cho phép xe con 90 lít/xe/tháng).

Việc sử dụng và quản lý xe con chưa đúng chế độ, nguyên tắc qui định là do các đồng chí thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm và chưa nghiêm túc thực hiện việc quản lý sử dụng xe con trong đơn vị mình.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Nhà nước và các quy định của Uỷ ban Nhân dân thành phố về phân phối, sử dụng và quản lý xe con trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể, trước tình hình khó khăn chung về nhiên liệu của cả nước. Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị và quận, huyện thực hiện ngay một số quy định sau đây:

I. -TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG:

- Các đồng chí Thường vụ Thành uỷ.

- Các đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND thành phố.

- Các đồng chí Thứ trưởng hiện công tác tại các sở, ban, ngành của thành phố, được bố trí mỗi đồng chí 1 xe con để đi làm việc, đi công tác, hội họp và có thể sử dụng đưa rước từ nhà đến cơ quan. Ngoài tiêu chuẩn nêu trên, tuyệt đối không được sử dụng chế độ đưa rước, chỉ sử dụng xe công từ cơ quan để đi công tác.

- Các đồng chí giám đốc các sở, ban, ngành; các đồng chí Bí thư và Chủ tịch các quận, huyện, mỗi đồng chí được sử dụng 1 xe con để đi công tác, hội họp.

Đối với sở, ban ngành có Phó Giám đốc được bố trí xe con dùng chung để đi công tác và hội họp.

Ngoài ra các sở, ban ngành thành phố và quận, huyện được phép sử dụng xe con cho tập thể cán bộ đi công tác xa (ở những nơi không có phương tiện vận tải công cộng và bất tiện cho việc sử dụng phương tiện cá nhân) và phục vụ các yêu cầu cần thiết như đã quy định.

II. - ĐỊNH MỨC XĂNG DẦU:

Xe con 90 lít/xe/tháng

Việc cấp phát và sử dụng xe con cho các đơn vị, phải chấp hành nghiêm chỉnh theo công văn 579/UB trước đây của Uỷ ban Nhân dân thành phố.

Các ngành, các cấp căn cứ quy định này tiến hành xem xét lại và đề ra những quy định cụ thể trong đơn vị mình nhằm quản lý xe con một cách hợp lý và tiết kiệm.

Chỉ thị này thông báo cho tất cả ban, ngành, sở và quận, huyện để thông suốt và thi hành nghiêm chỉnh.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Đình Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UB năm 1981 về sử dụng và quản lý xe con do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.507
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175