Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2003/CT-UB về việc quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2001 trở về trước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 08/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 26/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2003/CT-UB 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC : QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH TỪ NGÀY 31/12/2001 TRỞ VỀ TRƯỚC

Ngày 19 tháng 12 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quýet định số 1218/QĐ-TTg về việc : "Xử lý quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành  từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 trở về trước". Trong đó qui định : "Từ nay đến hết tháng 9 năm 2003, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước tập trung lực lượng triển khai rà soát, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 trở về trước... có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cá nhân, đơn vị trực thuộc không hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư".

Theo báo cáo của Sở Tài chính - Vật giá, tính đến ngày 31/1/2003 toàn Thành phố vẫn còn 110 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (trong đó có 46 dự án đã hoàn thành từ  năm 2001 trở về trước) nhưng chủ đầu tư chưa lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư và tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội còn 259 tài khoản có số vốn XDCB từ năm 2001 trở về trước, không phát sinh  thanh toán các năm tiếp theo (gồm các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, một số hạng mục chính đã dừng không tiếp tục thi công các hạng mục còn lại, một số dự án chuẩn bị đầu tư, qui hoạch chưa có quyết định phê duyệt dự án, một số dự án chuyển chủ đầu tư, Ban quản lý dự án giải thể, sáp nhập...) mà các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án không báo cáo tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư với các cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, xử lý.

Để thực hiện nghiêm túc Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện "Xử lý quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2001 trở về trước" được qui định tại Quyết định số 1218/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ; UBND thành phố yêu cầu :

1. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có các dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2001 trở về trước (kể cả các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số hạng mục chính và các hạng mục còn lại đã dừng thi công từ những năm trước, các dự án qui hoạch và chuẩn bị đầu tư đã hoàn thành nhưng còn thiếu thủ tục đầu tư...) phải khẩn trương thực hiện tổ chức quyết toán vốn đầu tư. Trường hợp có vướng mắc về thủ tục đầu tư, điều kiện quyết toán thì phải có báo cáo kịp thời, trong đó nêu rõ nguyên nhân, lý do tồn tại và đề xuất biện pháp giải quyết, gửi cơ quan quản lý cấp trên, các cơ quan liên quan và Sở Tài chính - Vật giá trước ngày 15/3/2003 để Sở Tài chính vật giá tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

2. Giám đốc các sở, thủ trưởng các Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện :

 - Khẩn trương đôn đốc, kiểm tra tình hình quyết toán vốn đầu tư của các Ban quản lý dự án trực thuộc.

- Xét thấy cần thiết, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện phải quyết định tạm ngừng công tác điều hành trong một thời gian của Giám đốc Ban quản lý dự án và kế  toán trưởng để xử lý dứt điểm việc Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tồn đọng năm 2001 trở về trước.

- Trường hợp Giám đốc Ban quản lý dự án hoặc Kế toán trưởng Ban quản lý dự án  do năng lực hạn chế, không đảm đương được nhiệm vụ giao; Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện phối hợp ngay với Ban Tổ chức chính quyền thành phố để xem xét và kịp thời bố trí người thay thế.

- Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2001 trở về trước theo đúng thời hạn qui định tại Quyết định số 1218/QĐ-TTg, ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Sở quản lý Nhà nước chuyên ngành (kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Giao thông công chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn) và Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ chức năng của ngành, đôn đốc kiểm tra thường xuyên các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để xem xét giải quyết kịp thời những vướng mắc tồn tại về thủ tục đầu tư hoặc điều kiện trong quá tình thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành.

4. Các đồng chí Tổ trưởng các Tổ công tác liên ngành điều hành các tổ công tác (được thành lập theo các quyết định số 5796/QĐ-UB, 5797/QĐ-UB, 5798/QĐ-UB ngày 22/8/2002 của UBND thành phố) tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư và đề xuất các biện pháp cụ thể, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý dứt điểm các dự án đã hoàn thành bàn giao từ năm 2001 trở về trước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát, kiểm tra đánh giá công tác quyết toán, đề xuất hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cá nhân, đơn vị không nghiêm túc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý.

5. UBND Thành phố giao Sở Tài chính - Vật giá :

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư các dự án đã đủ điều kiện quyết toán để thẩm tra, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền.

- Tổng hợp tiến độ thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành bàn giao từ năm 2001 trở về trước :

+ Báo cáo thường xuyên và định kỳ hàng tháng gửi về UBND thành phố.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư của toàn thành phố gửi về UBND Thành phố, xong trước ngày 15/9/2003.

Trên đây là những nội dung quan trọng của công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các Chủ đầu tư, Giám đốc các Ban quản lý dự án nghiêm túc quán triệt những nội dung qui định tại Chỉ thị này và  phải có ngay kế hoạch triển khai cụ thể. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo qui định của Pháp luật.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2003/CT-UB về việc quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2001 trở về trước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.954

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197