Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2001/CT-UB triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 08/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 26/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Luật NSNN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NSNN đã tạo được tính chủ động, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý ngân sách; các khoản thu, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ hơn, tập trung hơn và sử dụng đúng mục đích hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và thực hiện, một số nội dung, quy định của Luật cùng một số văn bản hướng dẫn đã bộc lộ một số tồn tại chưa phù hợp với tình hình thực tế cần phải được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Ngày 8/3/2001, Bộ Tài chính có công văn số 1891/TC-NSNN gửi các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương đề nghị chỉ đạo việc thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện Luật NSNN ở Bộ và địa phương mình, qua đó đánh giá những mặt đã đạt được và những tồn tại của Luật NSNN, đồng thời có những kiến nghị bổ sung, sửa đổi báo cáo Bộ Tài chính trước 31/5/2001 để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định.

Thành phố Hà Nội là một địa phương có số thu, chi ngân sách lớn, các hoạt động tài chính, ngân sách rất đa dạng, do vậy, việc tổ chức tổng kết thực hiện Luật NSNN ở các cấp ngân sách, từ Thành phố đến Quận, Huyện, Xã, Phường là rất cần thiết và cần được làm khẩn trương, với chất lượng cao nhằm đánh giá những mặt đã đạt được và những tồn tại của Luật để kiến nghị với Bộ tài chính, Chính phủ và Quốc hội sửa đổi, bổ sung những nội dung cho phù hợp với thực tế. UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố và Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện thực hiện một số công việc sau:

1- Giao giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố, sau 5 năm thực hiện Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn dưới Luật để tổ chức thảo luận lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc( đơn vị dự toán cấp II), sau đó tổng hợp ý kiến và gửi báo cáo về Sở Tài chính - Vật giá trước ngày 15/4/2001.

2- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện tổ chức triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật NSNN ở địa phương mình (tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị dự toán trực thuộc và các xã, phường, thị trấn) sau đó tổng hợp ý kiến gửi về Sở Tài chính - Vật giá trước ngày 20/4/2001.

3- Giao giám đốc Sở Tài chính - Vật giá căn cứ đề cương tổng kết 5 năm thực hiện Luật NSNN (sửa đổi, bổ sung) tại công văn số 1891/TC-NSNN ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn chi tiết các nội dung, yêu cầu của công tác tổng kết cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Quận, Huyện.

4- Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các Sở, Ngành, Quận và Huyện, chuẩn bị báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật NSNN trên toàn Thành phố vào trung tuần tháng 5/2001, sau đó hoàn chỉnh báo cáo tổng kết trình UBND Thành phố xem xét để gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2001.

Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện căn cứ các nội dung nêu trên sớm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về tổng kết 5 năm thực hiện Luật NSNN./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Phan Văn Vượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2001/CT-UB triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.255

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197