Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 29/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 12 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019; để hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhằm tạo sự ổn định và chủ động trong điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện chi cho công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Thuế các cấp; đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, luân chuyển hồ sơ về đất đai theo hình thức điện tử và thực hiện chữ ký số trên hồ sơ Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thu về đất,...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn pháp luật về thuế cho người nộp thuế; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, nộp thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng công chức thuộc ngành Thuế ngay từ đầu năm; phấn đấu năm 2019 thu nội địa vượt mức chỉ tiêu dự toán HĐND tỉnh giao; tỷ lệ nợ thuế đến cuối năm 2019 đạt dưới 3,5% tổng số thu ngân sách. Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, tổ chức phân tích, đánh giá lại các nguồn thu, dự báo khả năng khai thác tăng thu thông qua việc mở rộng cơ sở thu, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án đầu tư mới phát sinh, chống thất thu, trốn thuế; xử lý thu hồi nợ thuế, thực hiện kiên quyết việc cưỡng chế tất cả các khoản nợ thuế để thu ngân sách nhà nước, hạn chế nợ mới phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá các nguồn thu còn tiềm năng, các ngành nghề, lĩnh vực còn thất thu. Phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thuế do UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo trong các lĩnh vực: Khai thác tài nguyên, khoáng sản; kinh doanh bất động sản; chuyển nhượng giá; kinh doanh vận tải; hoạt động thương mại điện tử; ... Tăng cường việc thu hồi các khoản nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nợ thuế của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh; ... xây dựng biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại một số mặt hàng có khả năng trốn thuế thông qua hóa đơn, giá bán.

2. Cục Hải quan tỉnh:

- Tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 đối với thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đã được HĐND tỉnh giao; tăng cường công tác thu, thu hi nợ, kiểm tra sau thông quan; thường xuyên thu thập thông tin, kịp thời tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; nhất là các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có rủi ro cao.

- Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cảng biển trên địa bàn tỉnh đtăng thu cho ngân sách nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tích cực phối hợp với các cơ quan: Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trao đi, cung cấp thông tin và phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh bắt giữ và xử lý hiệu quả đi với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

3. Các sở, ngành, địa phương: Tăng cường sự phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; cụ thể:

a) Sở Tài chính:

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ cho công tác trao đổi thông tin liên quan đến qun lý ngành, lĩnh vực và quản lý thuế.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; xác định các khoản khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định, thông báo kịp thời cho cơ quan Thuế; xác định tiền bảo vệ, phát triển đất lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, thông báo cho người sử dụng đất nộp vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án và triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất đã được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao.

- Khẩn trương rà soát tất cả các dự án kinh doanh bất động sản được UBND tỉnh cho tạm khấu trừ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5916/UBND-KT ngày 27/9/2017 về tổ chức thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016; xử lý thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp còn nợ thuế, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiến hành lập thủ tục cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính; xác định đầy đủ các thông tin liên quan về diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng, vị trí và giá của từng loại đất trồng lúa trước khi chuyển mục đích sử dụng; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân sử dụng để cơ quan thuế thực hiện thu tiền sử dụng khu vực biển theo quy định; xử lý thu hồi đất đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Nghiêm túc thực hiện phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác quản lý thu thuế đối với tài nguyên, khoáng sản khai thác trên địa bàn.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và cơ quan, đơn vị liên quan động viên các doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh hoạt động kinh doanh thường xuyên để thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh có tư cách pháp nhân tại Quảng Ngãi; tăng cường công tác kiểm tra tình trạng doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau đó xin thành lập mới doanh nghiệp để trốn thuế, kịp thời phối hợp với Cục Thuế tỉnh có biện pháp xử lý thu hồi nợ thuế.

d) Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi: Chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện khấu trừ đầy đủ, kịp thời sthuế GTGT đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách phát sinh trên địa bàn; khi thực hiện thanh toán vn đầu tư cho các công trình, dự án thì kịp thời phối hợp với Cục Thuế tnh để thu hồi nợ thuế nộp ngân sách nhà nước.

đ) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Qut và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi: Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp của các ngành nghề, lĩnh vực theo quy hoạch được đã được phê duyệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư để đưa dự án vào sản xuất kinh doanh; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao khu vực biển, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế Dung Quất theo quy định.

e) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Qung Ngãi: Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tăng cường các giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp nộp thuế điện tử; phối hợp quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại điện tvà hoạt động khác giao dịch qua Ngân hàng.

g) Công an tỉnh: Tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, kịp thời thu hồi nợ thuế nộp ngân sách nhà nước; tích cực phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan trong công tác xử lý, thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp bđịa chỉ kinh doanh.

h) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế trên phương tiện thông tin đại chúng. Công khai thông tin những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhằm khuyến khích, động viên; đồng thời, công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế, phản ánh những vi phạm pháp luật về thuế khi có yêu cầu của cơ quan Thuế.

4. UBND các huyện, thành phố:

- Tập trung tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách trên địa bàn, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận cho người nộp thuế thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 5% so với dự toán HĐND huyện, thành phố giao.

- Định kỳ tổ chức làm việc với Chi cục Thuế để kịp thời nắm bắt tiến độ thu ngân sách để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời; tập trung chỉ đạo thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Chỉ đạo các ngành, chính quyền các địa phương phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; quản lý thu chặt chẽ cá nhân kinh doanh và người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trên địa bàn;...

- Thực hiện thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh.

5. Ban Chỉ đạo chng thất thu ngân sách tỉnh:

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay trong quý I/2019; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý nguồn thu và tổ chức việc thu ngân sách nhà nước hiệu quả.

- Xây dựng giải pháp tháo g khó khăn, giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tổ chức làm việc với những doanh nghiệp trọng điểm có số nộp ngân sách lớn, các doanh nghiệp nợ thuế lớn nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng nộp thuế để kịp thời động viên, tháo gỡ.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c
áo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tnh;
- Ban Tuyên gi
áo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành và đơn vị thuộc t
nh;
- Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan t
nh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Công an t
nh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng t
nh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PT-TH t
nh;
- Thành viên BCĐ chống thất thu ngân sách tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat57.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144