Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 05/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thời gian qua giá xăng dầu được Chính phủ điều hành có chuyển biến tích cực, phù hợp với diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới. So với những tháng đầu năm 2014 hầu hết các mặt hàng xăng dầu giảm giá mạnh; trong khi đó, có đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô vẫn chưa thực hiện giảm giá hoặc có giảm nhưng mức giảm còn thấp, chưa phù hợp với mức giảm của xăng dầu, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014; đồng thời tăng cường công tác quản lý điều hành bình ổn giá cả thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai giá cước vận tải phù hợp với mức giảm giá xăng dầu.

b) Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công an tỉnh thực hiện kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá của các đơn vị kinh doanh vận tải; công bố công khai các đơn vị kinh doanh vận tải bị xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng trong tháng 02/2015.

c) Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Cục Thuế về công tác quản lý giá cước vận tải trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện từ ngày 01/3/2015.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý ngành, Báo Bắc Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Phối hợp với các Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng ô tô; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh:

a) Thực hiện kê khai giá cước phù hợp với mức giảm giá xăng dầu và gửi về Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải trước ngày 07/02/2015 để xem xét chấp thuận theo quy định.

b) Thực hiện niêm yết và bán vé đúng niêm yết đã kê khai được cơ quan quản lý giá chấp thuận.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57