Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận 2 ban hành

Số hiệu: 03/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 03/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 2
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/CT-UBND

Quận 2, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2012

Năm 2012, là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp; ở trong nước bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức chưa thể khắc phục ngay trong thời gian ngắn; kinh tế thành phố còn nhiều mặt hạn chế; bên cạnh đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận trong năm 2011 tuy đạt và vượt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, cụ thể, các tuyến giao thông chính được đưa vào sử dụng nhưng việc kết nối hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, các chương trình kế hoạch, đề án xây dựng chậm, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chưa đạt yêu cầu thời gian.

Trên cơ sở quán triệt Kết luận chỉ đạo và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách nhà nước năm 2012; căn cứ Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 7 khóa IV, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy năm 2012; Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012 và trên cơ sở những kết quả đạt được về kinh tế xã hội và thu chi ngân sách năm 2011, để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách năm 2012, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tập trung thực hiện:

1. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012, Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy năm 2012; Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012 và các chương trình, kế hoạch có liên quan; nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2012; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội.

Trong đó, Thủ trưởng các đơn vị phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời nhưng khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2012 được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 11 phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và ban hành ngay để tổ chức thực hiện; nội dung của kế hoạch phải đúng hướng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt còn tồn đọng, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 06 Chương trình đột phá của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đã đề ra, theo đó đánh giá hiệu quả thực hiện để có các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới; tiếp tục triển khai các nội dung kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2011 “Năm Thanh niên - Năm Vì trẻ em”. Tổ chức triển khai các biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Năm 2012 - Năm An toàn giao thông”. Triển khai thực hiện có kết quả các nội dung đăng ký phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận.

4. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi, giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, cho phí hội nghị, hội thảo, đi công tác… Tăng cường quản lý thu ngân sách, phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu pháp lệnh giao; chống thất thu, nợ đọng thuế. Phối hợp giữa các ngành trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; theo dõi biến động giá cả các hàng hóa thiết yếu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả…

5. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án xây dựng cơ bản quan trọng, cấp bách, các công trình chuyển tiếp, các công trình quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu tiền sử dụng đất, thu huy động nghĩa vụ tài chính từ các dự án đầu tư nhà, đất… tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước để bảo đảm huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

6. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa; thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các cấp học, ngành học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; tăng cường và chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm; tăng cường giáo dục ý thức vệ sinh trong cộng đồng, quản lý thuốc chữa bệnh, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn quận. Tăng cường quản lý lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách để tổ chức lễ hội.

7. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia các chính sách an sinh xã hội, phong trào 03 tương trợ, 03 tiết kiệm… sâu rộng, hiệu quả trong toàn xã hội, quan tâm các biện pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách, dân nghèo. Tăng cường công tác giải quyết việc làm, phấn đấu tạo ra nhiều việc làm mới nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn; thường xuyên theo dõi tình hình biến động lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Tập trung xây dựng các kế hoạch để đầu tư, triển khai hiệu quả kế hoạch “Xây dựng 2.500 căn hộ chung cư” và khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ở khu công nghiệp, cho người lao động có thu nhập thấp.

8. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 và các Kế hoạch về tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy về nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận (giai đoạn 2011 - 2015); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ các bộ công chức có phẩm chất và năng lực. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp phép đầu tư… Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

9. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có kết quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2012 ở cả 2 cấp với chất lượng ngày càng cao. Hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; tổ chức tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng nhân dân. Nâng cao ý thức, tinh thần chấp hành pháp luật, kỷ cương trong công tác, trong hệ thống cơ quan công quyền, bảo vệ pháp luật. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết đúng pháp luật về thanh tra công vụ, khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung; sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân quận xem xét, thông qua các chương trình, kế hoạch kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quận ủy trong công tác đôn đốc, theo dõi việc chuẩn bị các chương trình, đề án, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV đã đề ra và những nhiệm vụ công tác trọng tâm trình Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận đúng thời gian.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và ngân sách quận năm 2012, góp phần tích cực cùng thành phố hoàn các nhiệm vụ kế hoạch năm 2012./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận 2 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.192
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5