Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 02/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2010

Năm 2010 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII đã xác định; là năm đất nước và thành phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế sau khi bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới trong các năm 2008, 2009; là năm có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Trên cơ sở những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách thành phố năm 2009 và để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2010, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố và đạt mức cao nhất các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách 5 năm 2006 - 2010, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và doanh nghiệp trực thuộc thành phố:

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 Khóa VIII, Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán, phân bổ ngân sách thành phố năm 2010, Nghị quyết số 28/2009/NQ- HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010 và các chương trình, kế hoạch có liên quan; nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2010. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường và đô thị; trong đó nỗ lực phấn đấu để tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2010 đạt từ 10% trở lên, vượt dự toán kế hoạch thu ngân sách năm 2010.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2010, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và ban hành ngay để triển khai. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, hoạt động đối ngoại; những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan đơn vị; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các chương trình, công trình trọng điểm, đòn bẩy để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII và VIII, phải thực thi ngay những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát, khắc phục từng bước tình trạng quá tải do ùn tắc giao thông và vệ sinh môi trường. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp và nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và một số lĩnh vực xã hội cấp bách. Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh, đấu thầu, quản lý và sử dụng đất đai, tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Tăng cường nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các chương trình chống ngập, chương trình hạn chế tác hại của hiệu ứng nhà kính, mực nước biển dâng.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công; hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu; theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời có các giải pháp nhằm bình ổn thị trường, ngăn chặn nguy cơ lạm phát quay trở lại, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định. Xây dựng và phát triển, quản lý đồng bộ các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản, thị trường chứng khoán; đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, kinh tế, kỹ thuật trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai thực hiện “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị” tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm; phải thường xuyên tổ chức đợt hoạt động cao điểm, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của nhân dân thành phố trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn, giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng và xây dựng mỹ quan đô thị, làm xanh - sạch - đẹp đường phố.

6. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính, hoàn thành việc thực hiện giai đoạn 2 Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiếu 30% các thủ tục hành chính không phù hợp; gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tụ tập đông người. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát được các đầu mối công việc trong nội bộ của các sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Tiếp tục hoàn tất thực hiện thí điểm và sơ kết tình hình thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ. Xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính và các phòng ban chuyên môn quận - huyện phù hợp với sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Trung ương. Đặc biệt là nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của người đứng đầu các cơ quan đơn vị.

7. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có kết quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh, kinh tế, đối ngoại. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2010 ở cả 3 cấp với chất lượng ngày càng cao. Hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương). Nâng cao ý thức, tinh thần chấp hành pháp luật, kỷ cương trong công tác quản lý, điều hành.

8. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách, đồng bào nghèo. Quan tâm giải quyết việc làm, hạn chế tối đa người mất việc và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Đẩy mạnh các chương trình nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên; tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

9. Năm 2010 là năm có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cũng là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, để tạo tiền đề bước vào Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Do vậy, yêu cầu các ngành, các cấp, các quận, huyện, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tập trung nỗ lực phấn đấu cao, phân chia thời gian hợp lý, phân công phân nhiệm rõ ràng, khoa học để vừa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tham gia đầy đủ các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

10. Về tổ chức thực hiện:

10.1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010 thành Chương trình công tác hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung; sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua các đề án và ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng các chương trình công tác, các đề án hoạt động của thành phố một cách đồng bộ, hiệu quả.

10.2. Lãnh đạo các sở - ban - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố bền vững.

10.3. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố quản lý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57