Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 01/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 12/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/CT-UBND

Cần Giờ, ngày 12 tháng 01 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2012

Năm 2012, năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới, cả nước và thành phố được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa sự ổn định và tăng trưởng kinh tế, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức chưa thể khắc phục ngay trong thời gian ngắn. Kinh tế huyện còn một số mặt hạn chế, yếu kém; sản xuất gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh giảm sút, lạm phát, lãi suất tuy có giảm nhưng còn ở mức cao đã làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại; hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu; tiến độ triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm và công trình mang tính đột phá còn chậm; tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự còn diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở quán triệt Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2012; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X và những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách huyện năm 2011.

Để huyện Cần Giờ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2012. Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012 và các chương trình, kế hoạch có liên quan; nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2012. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường và đô thị; trong đó nỗ lực phấn đấu để tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất năm 2012 đạt từ 13,5% trở lên, đạt và vượt dự toán kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2012.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và ban hành ngay để triển khai, tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, các xã, thị trấn và các thành phần kinh tế trên địa bàn; thúc đẩy kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo chất lượng hiệu quả, cạnh tranh, bảo vệ môi trường; kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắt trong thực hiện.

3. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Huyện ủy và Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước… Ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương. Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay. Phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường; theo dõi biến động giá cả các hàng hóa thiết yếu và dự báo biến động giá cả trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả…

4. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án lớn quan trọng; tạm thời chưa giao vốn đối với các dự án sử dụng vốn không hiệu quả, các dự án chưa cấp thiết để tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp, các công trình quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, điều chuyển vốn phân cấp cho các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2012. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện để bảo đảm huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế. Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đầu tư xây dựng và sử dụng đất trên địa bàn.

5. Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ X và các chương trình mục tiêu đã đề ra. Tổ chức đánh giá một năm triển khai thực hiện; nghiên cứu ban hành hoặc đề xuất Trung ương, Thành phố ban hành các cơ chế chính sách mới, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện các chương trình trong những năm tới. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình mang tính đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm An toàn giao thông - 2012” theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố trên địa bàn huyện Cần Giờ.

6. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ; thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giải dạy ở các cấp học, ngành học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; phát triển hệ thống y tế dự phòng để chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường giáo dục ý thức vệ sinh trong cộng đồng, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường quản lý lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách để tổ chức lễ hội.

7. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia các chính sách an sinh xã hội, phong trào “3 tương trợ, 3 tiết kiệm”… sâu rộng, hiệu quả trong toàn xã hội, quan tâm các biện pháp chăm lo đời sống lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách có công, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết việc làm sau đào tạo, phấn đấu tạo ra nhiều việc làm mới nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện.

8. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn huyện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản của Nhà nước, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp phép xây dựng… Xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm.

9. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện có kết quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh và phát triển kinh tế. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2012 trên địa bàn huyện với chất lượng ngày càng cao. Hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra; tổ chức tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân. Nâng cao ý thức, tinh thần chấp hành pháp luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thanh tra công vụ, giải quyết chính xác và kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Về tổ chức thực hiện:

10.1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách huyện và chương trình công tác năm 2012 thành chương trình công tác háng tháng, quý của Ủy ban nhân dân huyện; thường xuyên theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung của các cơ quan, đơn vị được phân công; sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân huyện xem xét, thông qua các đề án, chương trình và ban hành kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

10.2. Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị ngành dọc huyện chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội huyện bền vững.

10.3. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chung và chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2012, góp phần tích cực cùng thành phố và cả nước hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2012./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.206
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122