Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1921/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 12/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-TTg, ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND, ngày 12/9/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2015;

Xét Tờ trình số 351/TTr-SKHCN, ngày 19/9/2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phê duyệt Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015, gồm các ông, bà có tên sau đây:

* Trưởng ban và Phó Trưởng ban:

1. Ông Hà Văn Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Trọng Danh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban;

* Các uỷ viên:

3. Ông Nguyễn Tố Tranh , Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

4. Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

5. Ông Nguyễn Thành Khôn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

6. Ông Hồ Văn Đường, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

7. Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8. Trương Quốc Thạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

9. Ông Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương;

10. Ông Lê Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

11. Ông Phạm Thanh Xuân, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

* Tổ chuyên môn giúp việc:

1. Bà Huỳnh Thị Thu Vân, Trưởng phòng Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng;

2. Ông Hoàng Văn Sử, Trưởng phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp thuộc Sở Tài chính;

3. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

4. Ông Trần Trung Dũng, chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

5. Ông Nguyễn Thanh Giang, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

6. Ông Lý Công Danh, chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, phân công trách nhiệm rõ ràng, có cơ chế phối hợp giữa các ngành, bảo đảm chương trình được tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả;

- Tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề có liên quan đến Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2015;

- Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và đảm bảo các mục tiêu của chương trình.

- Ban Chỉ đạo Chương trình được sử dụng văn phòng, con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để quan hệ công tác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1921/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.944

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!