Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 47/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả liên quan

Số hiệu: 47/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 47/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

NGHỊ ĐỊNH

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này phải bị xử phạt hành chính.

2. Vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Nghị định này bao gồm những hành vi vi phạm quy định tại Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Hình thức xử phạt

1. Hình thức xử phạt chính: mỗi hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm:

a) Tịch thu hàng hóa vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Đình chỉ có thời hạn từ 90 ngày đến 180 ngày hoạt động kinh doanh, tư vấn, dịch vụ;

c) Tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và các giấy tờ tài liệu liên quan khác bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo hoặc đã bị hủy bỏ hiệu lực;

d) Tước quyền sử dụng Thẻ giám định viên về quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại Điều 3 Nghị định này, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

1. Buộc khôi phục lại quyền đứng tên, đặt tên, giới thiệu tên, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

2. Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan;

3. Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng để sản xuất hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan với điều kiện không làm ảnh hưởng đến việc khai thác quyền của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan;

4. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với:

a) Hàng hóa quá cảnh, nhập khẩu vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Phương tiện, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng để sản xuất, kinh doanh bản sao mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan.

c) Thiết bị quá cảnh, nhập khẩu được sử dụng để làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền của mình.

5. Buộc thu hồi tang vật, phương tiện vi phạm bị tẩu tán;

6. Buộc dỡ bỏ bản gốc, bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã truyền đạt trái phép trên mạng kỹ thuật số;

7. Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng sao chép trái phép dưới hình thức điện tử.

Điều 5. Thời hiệu xử phạt, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan là hai năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện. Nếu quá thời hạn trên thì cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

2. Cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án thì bị xử phạt hành chính nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Trong thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính mới hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại, kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

4. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan nếu quá một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi khai không đúng nội dung đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định hủy bỏ hiệu lực và thu hồi.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo giấy tờ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong giao dịch hoặc các quan hệ khác khi cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định hủy bỏ hiệu lực và thu hồi.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và các giấy tờ tài liệu liên quan khác bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo hoặc đã bị hủy bỏ hiệu lực.

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức đại diện tập thể có hoạt động ngoài phạm vi hợp đồng ủy thác quyền tác giả, quyền liên quan với các chủ thể.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức đại diện tập thể có hoạt động ngoài lĩnh vực đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh tổ chức đại diện tập thể để tiến hành các hoạt động liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 8. Hành vi vi phạm quy định trong hoạt động giám định về quyền tác giả, quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có chức năng giám định về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục giám định;

b) Không thực hiện các nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân trưng cầu, yêu cầu giám định;

c) Tiếp nhận và thực hiện giám định trong trường hợp phải từ chối giám định theo quy định pháp luật;

d) Kết luận giám định sai sự thật, kết luận giám định không đủ căn cứ hoặc căn cứ không phù hợp với vụ việc;

đ) Tiết lộ bí mật thông tin có được khi tiến hành giám định mà không được phép của các bên liên quan.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Thẻ giám định viên về quyền tác giả, quyền liên quan từ 180 ngày đến 360 ngày hoặc không thời hạn đối với cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức tư vấn, dịch vụ

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động tư vấn, dịch vụ không thuộc phạm vi hợp đồng ủy thác với chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với tổ chức tư vấn, dịch vụ hoạt động không đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động tư vấn, dịch vụ không thuộc phạm vi đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh tổ chức tư vấn, dịch vụ để tiến hành các hoạt động tư vấn, dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động tư vấn, dịch vụ từ 90 ngày đến 180 ngày đối với tổ chức tư vấn, dịch vụ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 10. Hành vi cản trở bất hợp pháp hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về quyền tác giả, quyền liên quan

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu, thông tin, số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan hoặc cho người có thẩm quyền khi được yêu cầu.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không chấp hành quyết định, yêu cầu thanh tra, kiểm tra của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

b) Không cung cấp tài liệu, số liệu hoặc cung cấp không đầy đủ hoặc sai sự thật cho việc thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

c) Gây khó khăn, cản trở việc thanh tra, kiểm tra của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lăng mạ, xúc phạm, làm nhục người có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra;

b) Trì hoãn, trốn tránh, không thi hành quyết định hành chính của người có thẩm quyền, không thực hiện các yêu cầu, kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý tháo dỡ, phá bỏ niêm phong, tự ý làm thay đổi hiện trường, thay đổi số lượng, chủng loại hàng hóa là tang vật vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan đang bị thanh tra, kiểm tra, niêm phong hoặc tạm giữ;

b) Tẩu tán, thủ tiêu tang vật, phương tiện đang bị thanh tra, kiểm tra.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tang vật, phương tiện bị tẩu tán quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Điều 11. Hành vi vận chuyển hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh vi phạm hoặc buộc tái xuất hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị nhập khẩu được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 12. Hành vi tàng trữ, chứa chấp hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, chứa chấp hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Buộc tái xuất hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị nhập khẩu được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 13. Hành vi quảng cáo hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên các biển hiệu, bảng quảng cáo, màn hình chuyên quảng cáo, băng rôn và các hình thức tương tự; trên các phương tiện khác

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên các phương tiện giao thông.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên các xuất bản phẩm, báo in và các ấn phẩm khác.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên các phương tiện phát sóng, bao gồm cả phương tiện kỹ thuật số.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ nội dung sản phẩm quảng cáo vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 14. Hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi trích dẫn hợp lý tác phẩm của người khác đưa vào tác phẩm của mình mà không nêu tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh của tác giả, tên tác phẩm theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh của tác giả, tên tác phẩm trên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được định hình và các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh tác giả, giả mạo chữ ký tác giả.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại quyền đứng tên, đặt tên quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.

b) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu huỷ hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 15. Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý của tác giả.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 16. Hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi công bố lần đầu tiên tác phẩm đồng tác giả, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả mà không được phép của các đồng tác giả khác, đồng chủ sở hữu khác hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi công bố lần đầu tiên tác phẩm mà không được phép của tác giả, các đồng tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 17. Hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của đồng tác giả khác, đồng chủ sở hữu quyền tác giả khác hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tác phẩm được tạo ra do hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy tác phẩm được tạo ra do hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trực tiếp mà không được sự đồng ý của đồng chủ sở hữu quyền tác giả khác hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trực tiếp mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm để biểu diễn thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm để biểu diễn thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được mà không được phép của đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 90 ngày đến 180 ngày đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 19. Hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính mà không được phép của đồng chủ sở hữu quyền tác giả khác hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện và thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 90 ngày đến 180 ngày đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 20. Hành vi xâm phạm quyền phân phối dưới hình thức bán tác phẩm

Hành vi phân phối dưới hình thức bán tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả bị xử phạt như sau đây:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 500.000.000 đồng.

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này.

Điều 21. Hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của đồng chủ sở hữu quyền tác giả khác hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh vi phạm hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 22. Hành vi xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng mà không được phép của đồng chủ sở hữu quyền tác giả khác hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu phương tiện, thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ vi phạm từ 90 ngày đến 180 ngày đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 23. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

Hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 500.000.000 đồng.

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu huỷ hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

Điều 24. Hành vi làm tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi làm tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 25. Hành vi bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 26. Hành vi xâm phạm quyền áp dụng biện pháp công nghệ để tự bảo vệ quyền tác giả

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật, công nghệ do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử gắn với bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật, công nghệ do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu huỷ hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với thiết bị quá cảnh vi phạm hoặc buộc tái xuất đối với thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 27. Hành vi chiếm đoạt quyền tác giả

1. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt một trong các quyền nhân thân sau:

a) Quyền đặt tên cho tác phẩm;

b) Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

c) Quyền công bố tác phẩm;

d) Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.

2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt một trong các quyền tài sản sau:

a) Quyền làm tác phẩm phái sinh;

b) Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Quyền sao chép tác phẩm;

d) Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều này.

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ 90 ngày đến 180 ngày đối với tổ chức, cá nhân có các hành vi quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều này.

b) Buộc dỡ bỏ bản gốc, bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền được giới thiệu tên của người biểu diễn

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không giới thiệu tên hoặc giới thiệu không đúng tên người biểu diễn khi biểu diễn.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không nêu tên hoặc nêu không đúng tên người biểu diễn trên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh người biểu diễn để biểu diễn.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Buộc dỡ bỏ bản gốc, bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 29. Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, cắt xén vi phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn dưới bất kỳ hình thức nào không được sự đồng ý của người biểu diễn.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xuyên tạc hình tượng biểu diễn dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

b) Buộc dỡ bỏ bản sao dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 30. Hành vi xâm phạm quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của người biểu diễn

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi định hình cuộc biểu diễn trực tiếp trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu bản định hình cuộc biểu diễn, phương tiện được sử dụng để định hình cuộc biểu diễn đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy bản định hình cuộc biểu diễn đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 31. Hành vi xâm phạm quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn

Hành vi sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 500.000.000 đồng.

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu huỷ hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

Điều 32. Hành vi xâm phạm quyền phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu bản định hình vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy bản định hình vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 33. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn

Hành vi phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 500.000.000 đồng;

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

Điều 34. Hành vi xâm phạm quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình

Hành vi sao chép, trích chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 500.000.000 đồng;

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

Điều 35. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình

Hành vi phân phối bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 500.000.000 đồng;

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

Điều 36. Hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại đã công bố

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại đã công bố không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại đã công bố trong nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính viễn thông, môi trường kỹ thuật số; trong các hoạt động du lịch, hàng không, giao thông công cộng, các hoạt động kinh doanh thương mại khác mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ vi phạm từ 90 ngày đến 180 ngày đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 37. Hành vi xâm phạm quyền công bố, sản xuất và phân phối bản ghi âm, ghi hình

Hành vi công bố, sản xuất và phân phối bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 500.000.000 đồng;

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

Điều 38. Hành vi xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu nguyên liệu, vật liệu được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy bản định hình chương trình phát sóng vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao bản định hình chương trình phát sóng dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 39. Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng chương trình phát sóng.

Hành vi xâm phạm quyền phân phối bản sao chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 500.000.000 đồng;

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

Điều 40. Hành vi xâm phạm quyền định hình chương trình phát sóng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm quyền định hình chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu bản định hình chương trình phát sóng vi phạm, nguyên liệu, vật liệu được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy bản định hình chương trình phát sóng vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Buộc dỡ bỏ bản sao bản định hình chương trình phát sóng dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 41. Hành vi xâm phạm quyền sao chép chương trình phát sóng

Hành vi sao chép bản định hình chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 5.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

9. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

10. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

11. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 500.000.000 đồng;

12. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và khoản 11 Điều này;

Điều 42. Hành vi trích ghép chương trình phát sóng

Hành vi trích ghép chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 10.000.000 đồng;

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng trở lên;

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

b) Buộc dỡ bỏ bản sao bản định hình chương trình phát sóng dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 43. Hành vi xâm phạm quyền áp dụng biện pháp công nghệ để tự bảo vệ quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi phát sóng, phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã đi thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức đại diện tập thề quyền liên quan.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị giải mã trái phép tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cố ý thu hoặc phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa mà không được phép của người phân phối hợp pháp.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản gốc, bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này;

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với thiết bị quá cảnh vi phạm hoặc buộc tái xuất đối với thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này.

Điều 44. Hành vi chiếm đoạt quyền liên quan

1. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt một trong các quyền thân nhân của người biểu diễn sau:

a) Quyền được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

b) Quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt một trong các quyền tài sản sau của người biểu diễn:

a) Quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp trên bản ghi âm, ghi hình;

b) Quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

c) Quyền phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

d) Quyền phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt một trong các quyền tài sản sau của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình:

a) Quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình;

b) Quyền phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt một trong các quyền tài sản sau của tổ chức phát sóng:

a) Quyền phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng;

b) Quyền phân phối đến công chúng chương trình phát sóng;

c) Quyền định hình chương trình phát sóng;

d) Quyền sao chép bản định hình chương trình phát sóng.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ 90 ngày đến 180 ngày đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản gốc, bảo sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.

Chương 3.

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 45. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

1. Thanh tra viên chuyên ngành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng;

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này đối với tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

2. Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 30.000.000 đồng;

b) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

3. Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến mức tối đa của khung hình phạt quy định tại Nghị định này;

b) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 2.000.000 đồng;

b) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này đối với tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 30.000.000 đồng;

b) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến mức tối đa của khung hình phạt quy định tại Nghị định này;

b) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

7. Nhân viên Hải quan đang thi hành công vụ có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Đội trưởng Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Chi Cục trưởng Hải quan, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Hải quan), Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 34 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 34 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

8. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 37 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này đối với tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 30.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 37 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 37 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

9. Chiến sỹ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sỹ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Trưởng Công an xấp xã có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này đối với tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Trưởng Công an cấp huyện có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 31 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Trưởng phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 31 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 6 Điều 31 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 7 Điều 31 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

10. Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Đội trưởng của chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Trưởng đồn biên phòng, Chỉ huy trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 32 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 32 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

11. Cảnh sát viên Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 33 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 33 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 6 Điều 33 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Cục trưởng Cục Cảnh sát biển có quyền xử phạt các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại điểm a, b khoản 7 Điều 33 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

Điều 46. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương mình.

2. Chánh Thanh tra và Thanh tra viên chuyên ngành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.

Trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì chuyển hồ sơ vi phạm để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

3. Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người theo quy định của Nghị định này thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

4. Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác nhau thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi xảy ra vi phạm thực hiện.

Chương 4.

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 47. Khiếu nại, tố cáo

1. Công dân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Nghị định này hoặc tố cáo những vi phạm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

3. Việc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 48. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che vi phạm, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng mức, không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền quy định, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự.

Điều 49. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Người bị xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan có hành vi vi phạm trong quá trình chấp hành quyết định xử phạt hoặc có những hành vi vi phạm khác thì bị xử lý theo quy định tại Điều 122 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2009. Nghị định này thay thế các quy định tại Điều 44, 45, 46 và Điều 47 Mục 7 Chương II và các quy định khác tại Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa – thông tin trái với quy định tại Nghị định này.

Điều 51. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 47/2009/ND-CP

Hanoi, May 13, 2009

 

DECREE

ON SANCTIONING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government:
Pursuant to the June 14, 2005 Civil Code;
Pursuant to the November 29, 2005 Law on Intellectual Property;
Pursuant to the July 2, 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations and the April 2. 2008 Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations;
At the proposal of the Minister of Culture, Sports and Tourism,

DECREES:

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Administrative violations of copyright and related rights prescribed in this Decree include acts in violation of the provisions of the Civil Code and the Law on Intellectual Property on copyright and related rights.

Article 2. Subjects of application

1. This Decree applies to Vietnamese and foreign organizations and individuals committing acts of administrative violation of copyright and related rights in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 3. Forms of sanction

1. Principal sanctions: Every act of violation committed by an organization or individual is subject to either of the following two principal sanctions: caution and fine.

2. Additional sanctions include:

a/ Confiscation of goods infringing upon copyright or related rights, raw materials, materials, means and tools used in the production and trading of goods infringing upon copyright or related rights:

b/ Suspension of business, consultancy or service activities for between 90 days and 180 days;

c/ Confiscation of copyright registration certificates, related rights registration certificates and other related papers and documents which are modified, erased, forged or invalidated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Remedies

In addition to sanctions specified in Article 3 of this Decree, administrative violators may be forced to take one or several of the following remedies:

1. Restoring the right to title, attach one's name to. introduce the title of or protect the integrity of a work, performance, phonogram, video recording or broadcast:

2. Destroying goods infringing upon copyright or related rights;

3. Destroying or distributing or putting into use raw materials, materials and means used in the production of goods infringing upon copyright or related rights provided that this will not affect the exploitation of rights by holders of copyright or related rights;

4. Taking out of Vietnam or re-exporting:

a/ Transit or imported goods infringing upon copyright or related rights;

b/ Imported means, equipment, raw materials and materials which have been used in the production and trading of copies without permission of copyright or related right holders or copyright or related right collective representative organizations;

c/ Equipment in transit or imported equipment which are used in deactivating technical solutions applied by copyright or related right holders to protect their rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Removing originals or copies of works, performances, phonograms, video recordings, or broadcasts which are illegally transmitted through digital networks;

7. Removing copies of works, performances, phonograms, video recordings, or broadcasts which are illegally reproduced electronically.

Article 5. Statute of limitations for sanctioning, time limit for being considered not having been sanctioned

1. The statute of limitations for sanctioning administrative violations of copyright or related rights is two years, counting from the date an administrative violation is committed Past this period, an individual or organization commuting an act of violation will not be administratively sanctioned but be forced to apply remedies specified in Article 4 of this Decree.

2. An individual against whom a criminal case was instituted, who was prosecuted or against whom a decision to bring the case involving him/ her to trial according to criminal procedures was issued but later there is a decision terminating the investigation or the case, will be administratively sanctioned if his/her act shows signs of administrative violation. In this case, the statute of limitations for sanctioning is three months, counting from the date the person with sanctioning competence receives the termination decision and the dossier of the violation.

3. Within the time limits specified in Clauses 1 and 2 of this Article, if the administrative violator commits a new act of administrative violation or intentionally shirks or impedes the sanctioning, the statute of limitations specified in Clauses 1 and 2 of this Article will not be applied. The statute of limitations will be re-counted from the date of commission of the new act of administrative violation or the time of stopping the act of shirking or impeding the sanctioning.

4. Individuals or organizations sanctioned for administrative violations of copyright or related rights will be considered not having been administratively sanctioned if they do not relapse into violation within one year counting from the date of completely serving sanctioning decisions or the expiry of the statute of limitations for enforcing sanctioning decisions.

Chapter 2

ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATION, FORMS AND LEVELS OF SANCTION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. I Caution shall be served or a fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed for making a false declaration in applying for a copyright or related right registration certificate

2. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for failing to return a copyright or related right registration certificate after a competent agency has issued a decision invalidating and revoking it.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for forging papers in applying for a copyright or related right registration certificate.

4. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for using a copyright or related right registration certificate in a transaction or another relation after a competent agency has issued a decision invalidating and revoking it.

5. Additional sanction:

Confiscation of the copyright or related right registration certificate and other related papers and documents which have been modified, erased, forged or invalidated.

Article 7. Acts of violation of regulations on operation of collective representative organizations

1. A fine of between VND 1,000,000 and 2,000,000 shall be imposed on collective representative organizations carrying out activities outside the scope of the copyright or related right entrustment contracts signed with copyright or related right holders.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on collective representative organizations carrying out activities outside the scope already registered with a competent state agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Acts of violation of regulations on assessment of copyright and related rights

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed on organizations or individuals with the function of assessing copyright and related rights for one of the following acts:

a/ Disobeying regulations on assessment process and procedures;

b/ Failing to perform obligations towards assessment solicitors or requesters;

c/ Receiving assessment requests and conducting assessment in case they should have refused assessment according to law;

d/ Making untruthful assessment conclusions, making assessment conclusions based on insufficient grounds or on grounds inconsistent with the cases;

dd/ Disclosing confidential information obtained upon assessment without permission of related parties.

2. Additional sanction:

Deprivation of the right to use copyright or related right assessor cards for between 180 days and 360 days or an unspecified period, for individuals committing acts of violation specified in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for providing consultancy or services outside the scope of entrustment contracts signed with copyright or related right holders.

2. A fine of between VND 3,000,000 and 7,000,000 shall be imposed on operating consultancy or service organizations lacking conditions as required by law.

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for providing consultancy or services outside the scope registered with competent state agencies.

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for impersonating a consultancy or service organization to provide copyright and related right consultancy or services.

5. Additional sanction:

Suspension of consultancy or service activities for between 90 days and ISO days for consultancy and service organizations committing acts of violation specified in Clauses I, 2 and 3 of this Article.

Article 10. Acts of illegally obstructing state management, inspection and examination of copyright and related rights

1. Caution shall be served or a fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed on organizations or individuals failing to produce or fully produce documents, information and data to state management agencies in charge of copyright and related rights or competent persons upon request.

2. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Failing to supply documents and date or supplying incomplete or untruthful documents and data for inspection or examination at the request or competent persons or organizations;

c/ Causing difficulties to and obstructing inspection and examination by competent organizations or individuals.

3. A fine of between VND 3,000,000 and 7,000,000 shall be imposed for one of the following
acts:

a/ Insulting, humiliating or dishonoring competent inspectors and examiners;

b/ Delaying, shirking or refusing implementation of administrative decisions of competent persons, failing to comply with inspection or examination requests, conclusions and decisions.

4. A fine of between VND 5,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a/ Removing or breaking without permission the seals or, altering without permission the scene, the quantity and categories of goods being material evidence in violations of copyright or related rights which are being inspected, examined, sealed or seized;

b/ Dispersing and abolishing material evidence and means being inspected and examined.

5. Remedy:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Acts of transporting goods infringing upon copyright and related rights

1. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for transporting goods infringing upon copyright or related rights.

2. Additional sanction:

Confiscation of infringing goods specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods specified in Clause 1 of this Article;

b/ Forced taking out of Vietnamese territory of infringing goods in transit or forced re-export of infringing imported goods and raw materials, materials, means and equipment used in the production and trading of infringing goods specified in Clause 1 of this Article.

Article 12. Acts of stockpiling and storing goods infringing upon copyright and related rights

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for stockpiling and storing goods infringing upon copyright or related rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Confiscation of infringing goods specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods specified in Clause 1 of this Article;

b/ Forced re-export of infringing imported goods and raw materials, materials, means and equipment used in the production and trading of infringing goods specified in Clause I of this Article.

Article 13. Acts of advertising goods infringing upon copyright and related rights

1. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed for advertising on signboards, advertisement panels, specialized advertisement screens, banderoles and similar forms; on other media.

2. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for advertising on means of transport.

3. A fine of between VND 3,000,000 and 7,000,000 shall be imposed for advertising on publications, newspapers and other published products.

4. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for advertising on broadcasting media, including digital ones.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Confiscation of material evidence and means used for committing acts of violation specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article.

6. Remedy:

Forced removal of violating advertisement contents specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article.

Article 14. Acts of infringing upon the right to attach one's name to or title works

1. Caution shall be served or a fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed for reasonably citing another's work in one's work without indicating the name of the author and the origin of the work.

2. A fine of between VND 500,000 and 2,000,000 shall be imposed for using a work without indicating the real name or pen name of its author or its title or indicating a wrong real name or pen name of the author or a wrong title of the work as provided for by law.

3. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for using a work without indicating the real name or pen name of its author or its title or citing a wrong real name or pen name of the author or a wrong title of a work on a fixed phonogram, video recording or broadcast and other products as provided for by law.

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for impersonating the author or forging the author's signature.

5. Additional sanction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Remedies:

a/ Forced restoration of the right to attach one's name to or title a work specified in Clauses 1. 2 and 3 of this Article;

b/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of raw materials, materials, means and equipment used for the production and trading of infringing goods specified in Clause 4 of this Article.

Article 15. Acts of infringing upon the right to protect the integrity of works

1. A fine of between VND 3,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for modifying or mutilating a work in whatever forms without the author’s permission.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for modifying, mutilating or distorting a work in whatever forms, causing prejudice to the author’s honor and prestige.

3. Additional sanction.

Confiscation of infringing goods or raw materials, materials, means and equipment used for the production and trading of infringing goods specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. Remedy:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Acts of infringing upon the right to publicize works.

1. A fine of between VND 5,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for publishing for the first time a co-authored work or a work under joint-copyright without permission of other co-authors or copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

2. A fine of between VND 15,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for publishing the first time a work without permission of the author, co-authors, the copyright holder or copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

3. Additional sanction:

Confiscation of infringing goods specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 17. Acts of infringing upon the right to make derivative works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for making a derivative work without permission of the author or co-authors, the copyright holder or co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

3. Additional sanction:

Confiscation of works created by acts of violation specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. Remedy:

Forced destruction of works created by acts of violation specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 18. Acts of infringing upon the right to perform works to the public

1. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for using a word for live performance without permission of other copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

2. A fine of between VND 5,000,000 and 8,000,000 shall be imposed for using a work for live performance without permission of the copyright holder or copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

3. A fine of between VND 8,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for using a work for performance through audio- or video-recorded programs or whatever technical means accessible by the public without permission of the copyright holder or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Additional sanctions:

a/ Confiscation of infringing goods specified in Clauses 3 and 4 of this Article:

b/ Suspension of business activities for between 90 days and 180 days, for organizations and individuals committing acts specified in Clauses 3 and 4 of this Article.

6. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods specified in Clauses 3 and 4 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 3 and 4 of this Article.

Article 19. Acts of infringing upon the right to rent originals or copies of cinematographic works or computer programs

1. A fine of between VND 10,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for renting a cinematographic work or computer program without permission of other copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

2. A fine of between VND 25,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for renting a cinematographic work or computer program without permission of the copyright holder, copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Confiscation of infringing goods, means and equipment used for committing acts specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b/ Suspension of business activities for between 90 days and 180 days, for organizations and individuals committing acts specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. Remedies:

a/Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of means and equipment used in the production of infringing goods specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 20. Acts of infringing upon the right to distribute works in the form of sale

Acts of distributing a work in the form of sale without permission of the copyright holder or the copyright collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 500,000 and 1,500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to VND 5,000,000;

2. A fine of between VND 1,500,000 and 2,500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 5,000,000 and 10,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 20,000,000 and 30.000,000;

5. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 30,000,000 and 50,000,000;

6. A fine of between VND 15,000,000 and 25,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 50,000,000 and 100,000,000;

7. A fine of between VND 25,000,000 and 50,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 100,000,000 and 200,000,000;

8. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 200,000,000 and 300,000,000;

9. A fine of between VND 100,000,000 and 150,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 300,000,000 and 400,000,000;

10. A fine of between VND 150,000,000 and 200,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 400,000,000 and 500,000,000;

11. A fine of between VND 200,000,000 and 250,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000.000.

12. Additional sanction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of raw materials, materials, means and equipment used for the production of infringing goods specified in Clauses 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article:

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8,9, 10 and 11 of this Article.

Article 21. Acts of infringing upon the right to import originals or copies of works

1. A fine of between VND 10,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for importing the original or a copy of a work without permission of other copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for importing the original or a copy of a work without permission of the copyright holder, copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

3. Additional sanction;

Confiscation of infringing goods specified in Clauses 1 and 2 of this Article

4. Remedies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Forced taking out of Vietnamese territory of infringing goods in transit or forced re-export of infringing goods specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 22. Acts of infringing upon the right to communicate works to the public

1. A fine of between VND 20,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for communicating a work to the public without permission of other copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

2. A fine of between VND 50,000,000 and 100.000,000 shall be imposed for communicating a work to the public without permission of the copyright holder, copyright co-holders or the copyright collective representative organization as prescribed by law.

3. Additional sanctions:

a/ Confiscation of means and equipment used for committing acts specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b/ Suspension of business or service activities for of between 90 days and 180 days, for organizations and individuals committing acts specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. Remedies:

a/ Forced destruction or putting into use of means and equipment in violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 23. Acts of infringing upon the right to reproduce works

Acts of reproducing a work without permission of the copyright holder or the copyright collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to 5,000,000;

2. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over 5,000,000 and 10,000,000;

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 10,000,000 and 20,000,000;

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 20,000,000 and 30,000,000;

5. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 30,000,000 and 50,000,000;

6. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 50,000,000 and 100,000,000;

7. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 100,000,000 and 200,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. A fine of between VND 200,000,000 and 300,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 300,000,000 and 400,000,000;

10. A fine of between VND 300,000,000 and 400,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 400,000,000 and 500,000,000;

11. A fine of between VND 400,000,000 and 500,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 500,000,000;

12. Additional sanction:

Confiscation of goods and means used in committing acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10 and 11 of this Article.

13. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of raw materials, materials, means and equipment used for the production of infringing goods specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

Article 24. Acts of making works with forded signatures of authors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Additional sanction:

Confiscation of infringing goods, raw materials, materials, means and equipment used in the production of infringing goods specified in Clause 1 of this Article.

3. Forced destruction of infringing goods, forced destruction or putting into use of raw materials, materials, means and equipment used in the violation specified in Clause 1 of this Article.

Article 25. Acts of selling works with forged signatures of authors.

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for selling work with a forged signature of the author.

2. Additional sanction:

Confiscation of infringing goods specified in Clause 1 of this Article.

 3. Forced destruction of infringing goods specified in Clause 1 of this Article.

Article 26. Acts of infringing upon the right to apply technological solutions to self-protect copyright

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine of between VND 15,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for internationally deleting or modifying copyright management information in electronic from attached to the original or copies of a word.

3. A fine of between VND 30,000,000 and 60,000,000 shall be imposed for producing, assembling, mutating, distributing, importing, exporting, selling or renting devices to deactivate technical and technological solutions applied by the copyright holder to protect copyright to his/her work.

4. Additional sanction:

Confiscation of raw materials, materials, means and equipment used in committing acts specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article.

5. Remedies:

a/ Forced destruction or putting into used of raw materials, materials, means and equipment used in violations specified in Clauses 1,2 and 3 of this Article;

b/ Forced taking out of Vietnamese territory of infringing equipment in transit or forced re-export of infringing equipment specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article.

Article 27. Acts of appropriating copyright

1. A fine of between VND 70,000,000 and 100,000,000 shall be imposed for appropriating one of the following moral rights:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To attach the real name or pen name to the work; to have the real name or pen name acknowledged when the work is published or used;

c/ To publish a word;

d/ To protect the integrity of a work.

2. A fine off between VND 200,000,000 and 500,000,000 shall be imposed for appropriating one of the following economic rights:

a/ To make a derivative work;

b/ To perform a work to the public;

c/ To reproduce a work;

d/ To distribute or import the original or copies of a work;

dd/ To communicate a work to the public by wire or wireless means, an electronic information network or any other technical means;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Additional sanctions:

a/ Confiscation of infringing goods, raw materials, materials, means and equipment used in the production or trading of infringing goods specified at Point c. Clause 1, and Clause 2 of this Article;

b/ Suspension of trading or service activities for between 90 days and 180 days, for organizations and individuals committing acts specified at Point c, Clause 1, and Clause 2 of this Article.

4. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of raw materials, materials, means and equipment used for the production of infringing goods specified at Point c, Clause 1, and Clause 2 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified at Point c, Clause 1, and Clause 2 of this Article.

Article 28. Acts of infringing upon the right to introduce names of performers

1. Caution shall be served or a fine of between VND 200,000 and 500,000 shall be imposed for failing to introduce the name or introducing a wrong name of the performer upon performance.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for failing to introduce the name or introducing a wrong name of the performer on a phonogram, video recording or broadcast.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional sanction:

Confiscation of infringing goods specified in Clause 2 of this Article.

5. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of raw materials, materials, means and equipment used for the production of infringing goods specified in Clause 2 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clause 2 of this Article.

Article 29. Acts of infringing upon the right to protect the integrity of performed images

1. A fine of between VND 3,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for modifying and mutilating acts infringing upon the right to protect the integrity of performed images in whatever forms without consent of the performer.

2. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for distorting performed images in whatever forms.

3. Additional sanction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 30. Acts of infringing upon the right of performers to fix live performances

1. A fine of between VND 5,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for fixing a live performance on a phonogram or video recording without permission of the right holder or related right collective representative organization.

2. Additional sanction:

Confiscation of fixed performances and means used in fixing performances for the act specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedies:

a/ Forced destruction of fixed performances for the act specified in Clause 1 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Acts of infringing upon the right to directly or indirectly reproduce performances

Acts of directly or indirectly reproduce a performance already fixed on a phonogram or video recording without permission of the right holder or related right collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to VND 5,000,000:

2. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 5,000,000 and 10,000,000;

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 10,000,000 and 20,000,000;

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 20,000,000 and 30,000,000;

5. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for in case infringing goods are valued at between over VND 30,000,000 and 50,000,000;

6. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 50,000,000 and 100,000,000;

7. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 100,000,000 and 200,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. A fine of between VND 200,000,000 and 300,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 300,000,000 and 400,000,000;

10. A fine of between VND 300,000,000 and 400,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 400,000,000 and 500,000,000;

11. A fine of between VND 400,000,000 and 500,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000,000;

12. Additional sanction:

Confiscation of goods and means used in committing acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

13. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of infringing raw materials, materials, means and equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electronic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 , 10 and 11 of this Article.

Article 32. Acts of infringing upon the right to broadcast or otherwise communicate unfixed performances to the public

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Additional sanction:

Confiscation of infringing fixed performances, raw materials, materials, means and equipment used in committing the act specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing fixed performances; forced destruction or putting into use of infringing raw materials, materials, means and equipment used for the act specified in Clause 1 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of performances from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clause 1 of this Article.

Article 33. Acts of infringing upon the right to distribute originals or copies of performances to the public

Acts of distributing the original or copies of a performance to the public without consent of the right holder or related right collective representative organization shall be sanctioned as follows;

1. A fine of between VND 500,000 and 1,500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000;

2. A fine of between VND 1,500,000 and 2,500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000 and 10,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 20,000,000 and 30,000,000;

5. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 30,000,000 and 50,000,000

6. A fine of between VND 15,000,000 and 25,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 50,000,000 and 100,000,000

7. A fine of between VND 25,000,000 and 50,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 100,000,000 and 200,000,000

8. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 200,000,000 and 300,000,000

9. A fine of between VND 100,000,000 and 150,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 300,000,000 and 500,000,000

10. A fine of between VND 150,000,000 and 200,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 400,000,000 and 500,000,000

11. A fine of between VND 20,000,000 and 250,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000,000;

12. Additional sanction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of infringing raw materials, materials, means and equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

Article 34. Acts of infringing upon the right to directly or indirectly reproduce phonograms or video recordings

Acts of reproducing or reciting a phonogram or video recording without permission of the right holder or related right collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to VND 5,000,000;

2. A fine of between VND 3,000,000 and 5,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 5,000,000 and 10,000,000;

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 10,000,000 and 20,000.000;

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 20,000,000 and 30,000.000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000.000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 50.000,000 and 100,000,000;

7. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 100,000,000 and 200,000,000;

8. A fine of between VND 100,000,000 and 200,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 200,000,000 and 300,000,000;

9. A fine of between VND 200,000,000 and 300,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 300,000,000 and 400,000,000;

10. A fine of between VND 300,000,000 and 400,000.000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 400,000,000 and 500,000,000;

11. A fine of between VND 400,000,000 and 500,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000,000;

12. Additional sanction:

Confiscation of goods and means used in committing acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

13. Remedies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Forced removal ol electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

Article 35. Acts of infringing upon the right to distribute originals or duplicates of phonograms or video recordings to the public

Acts of distributing a phonogram or video recording without permission of the right holder or related right collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 500,000 and 1.500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to VND 5,000,000;

2. A fine of between VND 1,500,000 and 2.500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 5,000,000 and 10,000,000;

3. A fine of between VND 2.500,000 and 5,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 10,000,000 and 20,000,000;

4. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 20,000,000 and 30,000,000;

5. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 30,0fX),000 and 50,000,000;

6. A fine of between VND 15,000,000 and 25,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 50,000,000 and 100,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 200.000.000 and 300,000,000:

9. A fine of between VND 100,000,000 and 150,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 300,000,000 and 400,000,000;

10. A fine of between VND 150,000,000 and 200,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 400,000,000 and 500,000,000;

11. A fine of between VND 200,000,000 and 250,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000,000;

12. Additional sanction:

Confiscation of goods and means used in committing acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

13. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of infringing raw materials, materials, means and equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article;

b/ Forced removal oi electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000, 000 shall be imposed for using a phonogram or video recording already published for commercial purpose without paying royalty or renumeration for such use to its owner.

2. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for using a phonogram or video recording already published for commercial purpose in restaurants, hotels, supermarkets; karaoke service, post and telecornmunicatioris service or digital environment business establishments; in tourist, aviation, public transport or other commercial activities without paying royalty or renumeration for such use to its owner.

3. Additional sanction:

Suspension of violating business or service activities for between 90 days and 180 days, for organizations and individuals committing the act specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedy:

Forced removal of electronic copies of phonograms or video recordings from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clause 2 of this Article.

Article 37. Acts of infringing upon the rights to publish, produce and distribute phonograms or video recordings

Acts of publishing, producing and distributing a phonogram or video recording without permission of the right holder or related right collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 500,000 and 1,500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to VND 5,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between VND 2,500,000 and 5,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 10,000,000 and 20,000,000;

4. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 20,000,000 and 30,000,000;

5. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 30,000,000 and 50,000,000;

6. A fine of between VND 15,000,000 and 25,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 50,000,000 and 100,000,000;

7. A fine of between VND 25,000,000 and 50,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 100,000,000 and 200,000,000;

8. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 200,000,000 and 300,000,000;

9. A fine of between VND 100,000,000 and 150,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 300,000,000 and 400,000,000;

10. A fine of between VND 150,000,000 and 200,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 400,000,000 and 500,000,000;

11. A fine of between VND 200,000,000 and 250,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Confiscation of goods and means used in committing acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

13. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of infringing raw materials, materials, means and equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

Article 38. Acts of infringing upon the right to broadcast or rebroadcast broadcasts

1. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed for acts of broadcasting or rebroadcasting a broadcast without permission of the right holder or related collective representative organization.

2. Additional sanction:

Confiscation of raw materials and materials used in committing the act specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Forced removal of electronic copies of fixed broadcasts from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clause 1 of this Article.

Article 39. Acts of infringing upon the right to distribute broadcasts to the public

Acts of infringing upon the right to distribute a broadcast without permission of the right holder or related right collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 500,000 and 1.500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to VND 5,000,000;

2. A fine of between VND 1,500,000 and 2.500,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 5,000,000 and 10,000,000;

3. A fine of between VND 2.500,000 and 5,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 10,000,000 and 20,000,000;

4. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 20,000,000 and 30,000,000;

5. A fine of between VND 10,000,000 and 15,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 30,000,000 and 50,000,000;

6. A fine of between VND 15,000,000 and 25,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 50,000,000 and 100,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 200,000,000 and 300,000,000;

9. A fine of between VND 100,000,000 and 150,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 300,000,000 and 400,000,000;

10. A fine of between VND 150,000,000 and 200,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 400,000,000 and 500,000,000;

11. A fine of between VND 200,000,000 and 25().(XXUXK) shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000,000;

12. Additional sanction:

Confiscation of goods and means used in committing acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

13. Remedies:

a/ Forced destruction or infringing goods; forced destruction or putting into use of infringing raw materials, materials, means and equipment used specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 20,000,000 and 50,000,000 shall be imposed for infringing upon the right to fix a broadcast without permission of the right holder or related right collective representative organization.

2. Additional sanction:

Confiscation of infringing fixed broadcasts and raw materials and materials used in committing the act specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing fixed broadcasts specified in Clause 1 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of fixed broadcasts from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clause 1 of this Article.

Article 41. Acts of infringing upon the right to reproduce broadcasts

Acts of reproducing a fixed broadcast without permission of the right holder or related right collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,0u0 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to VND 5,000,000:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 10,000,000 and 20,000,000;

4. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 20,000,000 and 30,000,000;

5. A fine of between VND 20,000,000 and 30,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 30,000,000 and 50,000,000;

6. A fine of between VND 30,000,000 and 50,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 50,000,000 and 100,000,000;

7. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 100,000,000 and 200,000,000;

8. A fine of between VND 100,000,000 and 200,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 200,000.IXX) and 300,000,000;

9. A fine of between VND 200,000,000 and 300,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 300,000,000 and 400,000,000;

10. A fine of between VND 300,000,000 and 400,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at between over VND 400,000,000 and 500,000,000;

11. A fine of between VND 400,000,000 and 500,000.000 shall rje imposed in case infringing goods are valued at over VND 500,000.IXX);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Confiscation of goods and means used in committing acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of this Article.

13. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use of infringing raw materials, materials, means and equipment specified in Clauses 1,2,3.4,5.6,7, 8,9. 10 and 11 of this Article;

b/Forced removal of electronic copies of works from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in (Clauses 1,2, 3,4, 5, 6,7,8,9,10 and 11 of this Article.

Article 42. Acts of reciting broadcasts

Acts of reciting a broadcast without permission of the right holder or related right collective representative organization shall be sanctioned as follows:

1. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at up to VND 10,000,000;

2. A fine of between VND 20,000,000 and 50,000,000 shall be imposed in case infringing goods are valued at over VND 10,000,000.

3. Additional sanction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedies:

a/ Forced destruction of infringing goods; forced destruction or putting into use raw materials, materials, means and equipment used in committing the act specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b/ Forced removal of electronic copies of fixed broadcasts from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clause I of this Article.

Article 43. Acts of infringing upon the right to apply technological solutions to protect related rights

1. A fine of between VND 5,000,000 and 15,000,000 shall be imposed for disengaging or modifying right management information in electronic form without permission of the related right holder or related right collective representative organization.

2. A fine of between VND 15,000,000 and 30,000,000 shall be imposed for intentionally canceling or deactivating technical solutions applied by the related right holder or related right collective representative organization to protect his/ her/its related rights.

3. A fine of between VND 30,000,000 and 60,000,000 shall be imposed for broadcasting, distributing or importing for public distribution fixed performances and copies thereof or phonograms or video recordings with cancelled or modified right management information in electronic form without permission of the related right holder or related right collective representative organization.

4. A fine of between VND 50,000,000 and 70,000,000 shall be imposed for producing, assembling, mutating, distributing, importing, exporting, selling or renting equipment that help illegally decode encrypted program-carrying satellite signals.

5. A fine of between VND 50,000,000 and 100,000,000 shall be imposed for intentionally receiving or relaying encrypted program-carrying satellite signals without permission of the lawful distributor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Confiscation of infringing goods, raw materials, materials, means and equipment used in the production and trading of infringing goods specified in Clauses 1, 2. 3,4 and 5 of this Article.

7. Remedies:

a/ Forced destruction or putting into use raw materials, materials, means and equipment used in infringing acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4 and 5 of this Article;

b/ Forced removal of electronic originals and copies of works, performances, phonograms, video recordings or broadcasts from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4 and 5 of this Article;

c/ Forced taking out of Vietnamese territory of infringing equipment in transit or re-export of infringing equipment specified in Clauses 1, 2, 3, 4 and 5 of this Article.

Article 44. Acts of appropriating related rights

1. A fine of between VND 70,000,000 and 100,000,000 shall be imposed for appropriating one of the following moral rights of performers:

a/ To be acknowledged when performing or distributing phonograms, video recordings, or broadcasting performances;

b/ To protect the integrity of performed images, prevent others from modifying. mutilating or distorting works in whatever forms prejudicial to the honor and reputation of performers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To fix their live performances on phonograms or video recordings;

b/ To directly or indirectly reproduce their performances which have been fixed on phonograms or video recordings;

c/ To broadcast or otherwise communicate to the public their unfixed performances in a way accessible by the public, unless when such performances are intended for broadcasting;

d/ To distribute to the public their original performances and copies thereof in the form of sale, rental or distribution by whatever technical means accessible by the public.

3. A fine of between VND 200,000,000 and 500,000,000 shall be imposed for appropriating one of the following moral rights of producers of phonograms or video recordings:

a/ To directly or indirectly reproduce their phonograms or video recordings;

b/ To distribute to the public originals or copies of their phonograms or video recordings in the form of sale, rental or distribution by whatever technical means accessible by the public.

4. A fine of between VND 200,000,000 and 500,000,000 shall be imposed for appropriating one of the following property rights of broadcasting organizations:

a/ To broadcast and rebroadcast their broadcasts; b/ To distribute to the public their broadcasts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Additional sanctions:

a/ Confiscation of raw materials, materials, means and equipment used in the production and trading of infringing goods specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article;

b/ Suspension of trading and service activities for between 90 days and 180 days, for individuals and organizations committing acts specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article.

6. Remedies:

a/ Forced destruction infringing goods; forced destruction or putting into use raw materials, materials, means and equipment used in infringing acts specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article;

b/ Forced removal of electronic originals and copies of works, performances, phonograms, video recordings or broadcasts from the Internet, electro-informatic devices and other equipment specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article.

Chapter 3

COMPETENCE TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 45. Competence to sanction administrative violations of copyright and related rights

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To serve caution or impose fines of up to VND 500,000;

b/ To impose the additional sanction specified at Point a, Clause 2, Article 3 of this Decree on material evidence and means valued at up to VND 2,000,000 used in administrative violations;

c/ To compel the application of remedies specified in Clauses 1,2, 3,5.6 and 7, Article 4 of this Decree.

2. Chief inspectors of provincial-level Services of Culture, Sports and Tourism have the following powers:

a/ To serve caution or impose fines of up to VND 30,000,000;

b/To impose the additional sanctions specified in Clause 2, Article 3 of this Decree;

c/ To compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2. 3, 5. 6 and 7, Article 4 of this Decree.

3. The chief inspector of the Ministry of Culture. Sports and Tourism has the following powers:

a/ To serve caution or impose lines of up to maximum levels prescribed in this Decree;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To compel the application of remedies specified in Clauses 1.2,3.5,6 and 7. Article 4 of this Decree.

4. Commune-level People's Committee presidents have the following powers:

a/ To serve caution or impose fines of up to VND 2,000,000:

b/To impose the additional sanction specified at Point a. Clause 2, Article 3 of this Decree for material evidence and means valued at up to VND 2.000.000 used in administrative violations;

c/ To compel the application of remedies specified in Clauses 1. 2. 3 and 5, Article 4 of this Decree.

5. District-level People's Committee presidents have the following powers:

a/ To serve caution or impose fines of up to VND 30,000,000;

b/ To impose the additional sanctions specified in Clause 2, Article 3 of this Decree;

c/ To compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2. 3. 5. 6 and 7, Article 4 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To serve caution or impose fines of up to maximum levels as prescribed in this Decree;

b/ To impose the additional sanctions specified in Clause 2. Article 3 of this Decree;

c/ To compel the application of remedies specified in Article 4 of this Decree.

7. Customs officers on duty have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified in Clause I, Article 34 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Heads of operations teams of district-level customs departments and heads of operations teams of post-customs clearance examination sections have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified in Clause 2, Article 34 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Directors of district-level Customs Departments, directors of post-customs clearance examination sections, heads of control teams under the Customs Departments of provinces, inter-provinces and centrally run cities (below collectively referred to as provincial-level Customs Departments), heads of anti-smuggling control teams and commanders of sea control flotillas under the Anti-Smuggling Investigation Department of the General Department of Customs have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 3. Article 34 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; and impose the additional sanction specified at Point a. Clause 2. Article 3 of this Decree.

The director of the Anti-Smuggling Department, the director of the Post- Customs Clearance Examination Department of the General Department of Customs and directors of provincial-level Customs Departments have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b, Clause 4, Article 34 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; and impose the additional sanction specified in Clause 2. Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 2, 3, 4 and 5, Article 4 of this Decree.

8. Market controllers on duty have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified in Clause I, Article 37 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Heads of market control teams have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 2,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Directors of market control sub-departments have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b, Clause 3. Article 37 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified in Clause 2. Article of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3 and 5. Article of this Decree.

The director of the Market Control Department has the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights in accordance with Points a and b. Clause 4, Article 37 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified in Clause 2, Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3 and 5, Article 4 of this Decree.

9. People's policemen on duty have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights in accordance with Clause 1. Article 31 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Heads of police posts and heads of people's policemen on duty have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified in Clause 2, Article 31 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Commune-level police heads have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights in accordance with Clause 3. Article 31 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanction specified at Point a, Clause 2, Article 3 of this Decree for material evidence and means valued at up to VND 2,000,000 used in administrative violations; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3 and 5, Article 4 of this Decree.

District-level police heads have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 4, Article 31 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified in Clause 2. Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2. 3, 5,6 and 7, Article 4 of this Decree.

Directors of police sections for administrative management of social order, directors of police sections for order, heads of police sections for investigation of social order-related crimes, directors of police sections for investigation of economic management order and post-related crimes, directors of police sections for investigation of narcotic-related crimes, directors of road and railway traffic police sections, directors of waterway traffic police sections, heads of fire prevention and fighting police sections, directors of judicial protection and assistance police sections, directors of environmental protection police sections, directors of immigration management sections, heads of mobile police units of company or higher levels, heads of police stations and heads of border-gate or export-processing zone police posts have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b, Clause 5, Article 31 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified in Clause 2, Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3, 5, 6 and 7, Article 4 of this Decree.

Directors of provincial-level Police Departments and directors of Fire Prevention and Fighting Police Services have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 6, Article 31 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified in Clause 2, Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3 and 5. Article 4 of this Decree.

The director of the Police Department for Administrative Management of Social Order, the director of the Police Department for Investigation of Social Order-Related Crimes, the director of the Police Department for Investigation of Economic Management Order and Post-Related Crimes, the director of the Police Department for Investigation of Narcotic-Related Crimes, the director of the Road and Railway Traffic Police Department, the director of the Waterway Traffic Police Department, the director of the Fire Prevention and Fighting Police Department, the director of the Judicial Protection and Assistance Police Department, the director of the Environmental Protection Police Department and the director of the Immigration Management Department have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b, Clause 7, Article 31 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified in Clause 2, Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1,2,3,5,6 and 7, Article 4 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Heads of border guard stations, chief commanders of border guard flotillas, chief commanders of border guard sub-zones and chief commanders of border guards at port border gates have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 3, Article 32 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified at Point a. Clause 2. Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3 and 5, Article 4 of this Decree.

Chief commanders of provincial-level Border Guards and chief commanders of border guard flotillas attached to the Border Guard High Command have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b, Clause 4. Article 32 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified in Clause 2. Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1,2,3,5,6 and 7, Article 4 of this Decree.

11. Policemen of coast guard operations teams on duty have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified in Clause 1. Article 33 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Heads of coast guard operations teams have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified in Clause 2, Article 33 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Commanders of coast guard flotillas have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 4, Article 33 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3 and 5, Article 4 of this Decree.

Commanders of coast guard fleets have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 5, Article 33 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3 and 5, Article 4 of this Decree.

Chief commanders of coast guard zones have the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 6, Article 33 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanction specified at Point a. Clause 2. Article 3 of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3, 5, 6 and 7, Article 4 of this Decree.

The director of the Coast Guard Department has the power to sanction acts infringing upon copyright and related rights specified at Points a and b. Clause 7, Article 33 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; impose the additional sanctions specified in Clause 2. Article of this Decree; and compel the application of remedies specified in Clauses 1, 2, 3 and 5, Article of this Decree.

Article 46. Principles for determining competence to sanction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Chief inspectors and specialized inspectors of the Ministry of Culture. Spoils and Tourism and provincial-level Services of Culture. Sports and Tourism have the power to sanction administrative violations of copyright and related rights within the scope of their state management.

For administrative violations falling beyond the competence of chief inspectors of provincial-level Services of Culture. Sports and Tourism, their dossiers shall be transferred to provincial-level People's Committee presidents for sanction according to their competence.

3. When an administrative violation falls within the sanctioning competence of more than one person under this Decree, the person who first receives the case will sanction it.

4. When a person commits many administrative violations falling under the sanctioning competence of different persons of different branches, the sanctioning competence will rest with the president of the competent People's Committee of the locality where the violations are committed.

Chapter 4

COMPLAINTS, DENUNCIATIONS AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 47. Complaints and denunciations

1. Citizens may denounce to competent state agencies administrative violations of copyright and related rights committed by organizations or individuals specified in this Decree or violations committed by persons competent to sanction administrative violations of copyright and related rights in accordance with law.

2. Organizations and individuals sanctioned for administrative violations or their lawful representatives may complain about sanctioning decisions in accordance with the law on complaints and denunciations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The order and procedures for lodging complaints about and denunciations on administrative violations of copyright and related rights and the competence to settle these complaints and denunciations comply with the law on complaints and denunciations.

Article 48. Handling of violations committed by persons competent to sanction administrative violations of copyright and related rights

1. Persons competent to sanction administrative violations of copyright and related rights who harass, tolerate or cover up violations, fail to handle violations or handle violations lately, improperly or ultra vires shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively disciplined or examined for penal liability.

2. Persons competent to sanction administrative violations of copyright and related rights who illegally appropriate or use confiscated money, material evidence and means used in administrative violations shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively disciplined or examine for penal liability, and pay damages in accordance with the civil law.

Article 49. Handling of violations committed by persons sanctioned for administrative violations of copyright and related rights

Persons sanctioned for administrative violations of copyright or related rights who commit violations in the course of serving sanctioning decisions or commit other acts of violation shall be handled under Article 122 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Chapter 5

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 50. Effect This Decree lakes effect on June 30, 2009. and replaces the provisions of Articles 44, 45. 46 and 47. Section 7, Chapter II and other provisions of the Government's Decree No. 56/2006/ND-CP of June 6, 2006, on sanctioning administrative violations in cultural and information activities which are contrary to this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.594

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173