Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 38/2004/CT-UB về tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 38/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 21/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2004/CT-UB

Long xuyên, ngày 21 tháng 12 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Trong hoạt động thương mại ngày nay, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự phát triển thương mại quốc tế; ở nước ta việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bước đầu đã tạo được uy tín đối với một số thương hiệu và một số hàng hoá có xuất xứ đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm. Tuy nhiên, hiện nay tình hình vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường nói chung, hàng hoá lưu thông tại các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng đã, đang diễn ra có chiều hướng gia tăng, ngày càng phức tạp, gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu trí tuệ, quyền - lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Để hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói trên; đồng thời để các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc như sau:

1. Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành phố kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh việc xác lập quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, tên gọi xuất xứ hàng hoá, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp cho những sản phẩm, dịch vụ ở địa bàn An Giang, để được bảo hộ trước pháp luật, đảm bảo quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra.

2. Sở Thương mại - Du lịch thường xuyên tổ chức bình chọn các hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao có uy tín trên thị trường để đề nghị khen thưởng thích hợp, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trong việc đầu tư nghiên cứu, phát triển cơ sở sản xuất, để đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại, nâng cao chất lượng hàng hoá tại địa phương thông qua tên gọi xuất xứ và tên chỉ dẫn địa lý.

3. Thanh tra chuyên ngành các Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Văn hoá- Thông tin phối hợp với Cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị, thành phố tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra trên địa bàn tỉnh An giang theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Văn hoá-Thông tin, Sở Khoa học-Công nghệ phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và nội dung chỉ thị này đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh lập thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Để quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả, các cơ quan ban ngành trong tỉnh có liên quan cần phối hợp đồng bộ, áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, để tăng cường công tác bảo hộ những thành quả trong lao động sáng tạo, trong các lĩnh vực nghệ thuật và trong các hoạt động dịch vụ, để những thành quả ấy mang lại lợi ích cho xã hội, chống lại tình trạng vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 32/1998/CT.UB ngày 09/10/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Yêu cầu Sở Khoa học-Công nghệ phối họp với các Sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt tinh thần chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Khoa học-Công nghệ để nơi đây tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND,UBND tỉnh.
- Chánh VP.UBND.
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh.
- UBND huyện, thị, thành phố.
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp).
- Lưu.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 38/2004/CT-UB về tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69