Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tờ trình số 1755/CP-QHQT ngày 24/12/2003 của Chính phủ về tờ trình chủ tịch nước với việc phê chuẩn Hiệp định hợp tác về nuôi con giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ai Len

Số hiệu: 1755/CP-QHQT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1755/CP-QHQT

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ AI LEN

Kính gửi: Chủ tịch nước

Thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 002, trong đó có quy định về vấn đề nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23 tháng 9 năm 2003, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã cùng Đại sứ Ai-len ký chính thức Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ai len (Hiệp định).

Kết cấu và nội dung cơ bản của Hiệp định này tương tự với Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi mà Việt Nam đã ký với các nước Đan mạch và Italia. Hiệp định bao gồm 6 chương, 24 điều, nội dung cơ bản như sau:

Chương I “Những quy định chung”, gồm 5 điều quy định về phạm vi áp dụng, nguyên tắc nuôi con nuôi, trách nhiệm bảo vệ trẻ em của các Nước ký kết, vấn đề miễn hợp pháp giấy tờ, ngôn ngữ và chi phí liên hệ.

Chương II “Cơ quan có thẩm quyền và tổ chức cấp phép”, gồm 3 điều, quy định về việc chỉ định cơ quan Trung ương của mỗi Nước ký kết để thi hành Hiệp định, yêu cầu sự giúp đỡ nhằm thi hành Hiệp định và tổ chức được cấp phép.

Chương III “Luật áp dụng và thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi”, gồm 5 điều, quy định về điều kiện đối với trẻ em làm con nuôi; điều kiện đối với người nhận con nuôi; thẩm quyền quyết định việc cho nhận con nuôi; công nhận việc nuôi con nuôi và hệ quả pháo lý của việc nuôi con nuôi.

Chương IV “Thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi”, gồm 7 điều, quy định về hồ sơ xin nhận con nuôi; trình tự thủ tục và trách nhiệm giải quyết việc xin nhận con nuôi tại Cơ quan trung ương của các Nước ký kết, cũng như tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác; về thủ tục giới thiệu trẻ em làm con nuôi; thủ tục giao nhận con nuôi và hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi tại nước tiếp nhận.

Chương V “Nghĩa vụ hợp tác”, gồm 4 điều, quy định về nghĩa vụ hợp tác của các Nước ký kết trong việc bảo vệ trẻ em; về trao đổi thông tin; về hỗ trợ kỹ thuật nhằm thực hiện Hiệp định; thành lập và hoạt động của Nhóm công tác hỗ hợp của các Nước ký kết.

Chương VI “Điều khoản cuối cùng” gồm 2 điều, quy định về hiệu lực và thời hạn có hiệu lực của Hiệp định, sửa đổi, bổ sung Hiệp định.

Theo quy định của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện các Điều ước quốc tế và quy định tại Điều 25 của Hiệp định, Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xem xét phê chuẩn toàn văn Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ai len.

Sau khi Chủ tịch nước phê chuẩn, Bộ Ngoại giao tiến hành thông báo cho phía Ai-len và hoàn tất thủ tục đối ngoại cần thiết để bảo đảm cho Hiệp định có hiệu lực.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tờ trình số 1755/CP-QHQT ngày 24/12/2003 của Chính phủ về tờ trình chủ tịch nước với việc phê chuẩn Hiệp định hợp tác về nuôi con giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ai Len

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.461
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123