Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam và Cô-lôm-bi-a

Số hiệu: 14/2012/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a Người ký: Phạm Bình Minh, Maria Angela Holguín Cuellar
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2012/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, ký tại Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2012.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CÔ-LÔM-BI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a, sau đây là “các Bên”;

Mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

1. Công dân của một Bên mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên kia với thời gian lưu trú không quá chín mươi (90) ngày kề từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ Bên kia.

2. Phù hợp với quy định của pháp luật nước mình, mỗi Bên có thể gia hạn thời gian tạm trú cho những người nêu tại khoản 1 Điều này theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Bên kia đối với công dân là người mang hộ chiếu của Bên đó.

Điều 2.

Công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ còn giá trị của một Bên và là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc là đại diện của các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên kia và thành viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, có quyền nhập cảnh, xuất cảnh, tạm trú miễn thị thực tại lãnh thổ Bên kia trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Điều 3.

Công dân của một Bên nêu tại Điều 1 và 2 Hiệp định này được nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên kia qua tất cả các cửa khẩu dành cho khách quốc tế.

Điều 4.

1. Công dân của mỗi Bên có nghĩa vụ tuân thủ luật và các quy định của Bên kia khi tạm trú trên lãnh thổ của Bên đó.

2. Hiệp định này không hạn chế quyền của một Bên từ chối cho nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn tạm trú đối với công dân của Bên kia bị coi là người không được hoan nghênh theo quy định pháp luật của Bên đó và điều ước quốc tế mà hai Bên đều là thành viên.

Điều 5.

Vì lý do an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mỗi Bên có quyền tạm thời đình chỉ việc thực hiện Hiệp định này. Bên đưa ra quyết định tạm thời đình chỉ một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này phải thông báo ngay cho Bên kia về quyết định này qua đường ngoại giao.

Điều 6.

1. Các Bên sẽ thông qua đường ngoại giao để trao đổi cho nhau mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Hiệp định này.

2. Các Bên sẽ thông qua đường ngoại giao để trao cho nhau mẫu hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ mới chậm nhất là 30 ngày trước khi đưa vào sử dụng.

Điều 7.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa các Bên trong việc giải thích, thực hiện hoặc áp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trực tiếp giữa các Bên.

Điều 8.

1. Hiệp định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

2. Hiệp định này có thể được sửa đổi trên cơ sở thỏa thuận giữa các Bên. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực theo các điều kiện áp dụng đối với việc bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định này.

3. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn. Mỗi bên có thể chấm dứt Hiệp định này bằng văn bản thông báo cho Bên kia qua đường ngoại giao; Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày một Bên nhận được thông báo của Bên kia về việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Phạm Bình Minh

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
CÔ-LÔM-BI-A
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
María Ángela Holguín Cuellar

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam và Cô-lôm-bi-a

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.031

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0