Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 16/TB-CĐKGDBĐ triển khai đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Số hiệu: 16/TB-CĐKGDBĐ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Người ký: Vũ Đức Long
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/TB-CĐKGDBĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Ông/Bà Tổng Giám đốc Ngân hàng.....................................

Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm minh bạch, chính xác và hiện đại, phù hợp với mục tiêu của Chiến lược cải cách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc tiếp cận thông tin và thực hiện các quyền liên quan đến tài sản bảo đảm, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm- Bộ Tư pháp trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2012, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm- Bộ Tư pháp sẽ chính thức tổ chức triển khai việc đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án trên Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm tại địa chỉ http://dktructuyen.moj.gov.vn

Theo đó, để có thể truy cập vào Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, từng ngân hàng, tổ chức tín dụng sẽ được Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp mã số và tài khoản đăng ký trực tuyến, sau khi đã đăng ký là khách hàng thường xuyên của Cục và đã nộp đầy đủ phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên hàng năm theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn, giải đáp thắc mắc về mã số và tài khoản đăng ký trực tuyến, về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 04.62739675 hoặc 04.62739677.

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp kính đề nghị Quý Ngân hàng sao gửi Thông báo này đến các tổ chức tín dụng trực thuộc hệ thống của mình để biết thông tin nêu trên và tổ chức triển khai thực hiện.

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Ngân hàng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng phụ trách (để báo cáo);
- Tổng cục THADS (để ph/hợp);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng tin);
- Trang thông tin điện tử của Cục (để đăng tin);
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 16/TB-CĐKGDBĐ triển khai đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.275
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41