Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 969/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Võ Thị Ánh Xuân
Ngày ban hành: 23/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 344/TTr-CP ngày 18/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 16 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Ánh Xuân

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 969/QĐ-CTN ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch nước)

1.

Choi Đà Mi, sinh ngày 16/5/2022 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, theo Giấy khai sinh số 03 ngày 02/6/2022

Hiện trú tại: 349/1, Chuncheon-ro, Chuncheon-si, Gangwon-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: P00096071 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/7/2022

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Bảo Hân, sinh ngày 16/7/2017 tại Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, theo Giấy khai sinh số 916 ngày 21/7/2017

Hiện trú tại: 27, Bongyeong-ro, 1517 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: K0148365 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cấp ngày 15/3/2022

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Kim Tú Trinh, sinh ngày 16/10/2020 tại Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, theo Giấy khai sinh số 3108 ngày 23/12/2021

Hiện trú tại: 30-24, Seojung ri 4gil, Seokjeok eup, Chigok gun, Gyeongsangbuk do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: C9480205 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cấp ngày 11/01/2022

Giới tính: Nữ

4.

Lê Hoàng Bảo Ngọc, sinh ngày 28/9/2019 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, theo Giấy khai sinh số 625 ngày 04/10/2019

Hiện trú tại: 15 Sansusandan 2-ro, Deoksan-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: K0503167 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 08/6/2022

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực Tân Qui, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Lê Vy, sinh ngày 08/9/2010 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, theo Giấy khai sinh số 250 ngày 20/9/2010

Hiện trú tại: 2 Angung 1-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: C8601950 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 24/12/2019

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/60C khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

6.

Nguyễn Thi Na, sinh ngày 06/10/2021 tại Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, theo Giấy khai sinh số 4474 ngày 17/11/2022

Hiện trú tại: 94 Jeonggol1-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: Q00152357 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cấp ngày 02/12/2022

Giới tính: Nữ

7.

Trần Mai Gia Linh, sinh ngày 16/6/2021 tại Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, theo Giấy khai sinh số 4344 ngày 09/11/2022

Hiện trú tại: 807-10 Chungbudaero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: Q00153890 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cấp ngày 15/11/2022

Giới tính: Nữ

8.

Huỳnh Thiên Tâm, sinh ngày 22/11/2013 tại Bạc Liêu

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, theo Giấy khai sinh số 384 ngày 24/4/2014

Hiện trú tại: 202ho, 202dong, Healing Town House, 538-28 Sinbang-dong, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: C9102637 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 13/5/2020

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 310 ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

9.

Nguyễn Thị Duyên Ngọc, sinh ngày 28/11/2007 tại Sóc Trăng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, theo Giấy khai sinh số 66 ngày 29/01/2008

Hiện trú tại: 229-31, Hwangmaesan-ro178beon-gil, Sindeung-myeon, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: C8614741 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 27/12/2019

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

10.

Nguyễn Gia Huy, sinh ngày 12/02/2020 tại Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, theo Giấy khai sinh số 1244 ngày 17/5/2021

Hiện trú tại: 24, Cheonjeon1-gil, Sangbuk-myeon, Ulju-gun, Ulsan-si, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N2391279 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cấp ngày 21/5/2021

Giới tính: Nam

11.

Huỳnh Phương Anh, sinh ngày 10/02/2003 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, theo Giấy khai sinh số 24 ngày 23/02/2006

Hiện trú tại: 302ho, Da-dong, 33-9, Dobong-ro181-gil, Dobong-gu, Seoul-si, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: C3283189 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 16/5/2017

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 25/5B, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

12.

Đỗ Thị Cẩm Hiền, sinh ngày 22/8/1982 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, theo Giấy khai sinh số 329 ngày 25/9/2013

Hiện trú tại: 502ho, Daewon apt, Chungui ro 2083, Daesan eup, Seosan si, Chungcheongnam do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N1909914 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cấp ngày 27/12/2017

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 585 Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Phúc Thiên Ân, sinh ngày 13/10/2022 tại Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, theo Giấy khai sinh số 5043 ngày 28/12/2022

Hiện trú tại: 153, Taebong-ro, Soheul-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: Q00145673 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cấp ngày 29/12/2022

Giới tính: Nữ

14.

Hà Kim Gia Linh, sinh ngày 10/12/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, theo Giấy khai sinh số 75 ngày 11/3/2015

Hiện trú tại: 108Beonji, Bukpyeong-dong, Donghae-si, Gangwon-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: K0358036 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 22/4/2022

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

15.

Seo Hy Vọng, sinh ngày 11/4/2020 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, theo Giấy khai sinh số 04 ngày 27/5/2022

Hiện trú tại: 302-ho, 6 Nohae-ro33na-gil, Gangbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: P00128404 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/7/2022

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

16.

Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 15/10/1988 tại Cà Mau

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, theo Giấy khai sinh số 94 ngày 25/10/2007

Hiện trú tại: #Sinseon Apt 103-dong, 1102-ho, 15-5, Myongji-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Hộ chiếu số: C2739627 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 07/02/2017

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 969/QĐ-CTN ngày 23/08/2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 16 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.206

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!