Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 879/2006/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 879/2006/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 02/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 879/2006/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 91/TTr-CP ngày 22/6/2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 5 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông (bà) có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Nguyễn Minh Triết

 

 

 


DANH SÁCH

 CÔNG DÂN CAMPUCHIA, TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 879/2006/QĐ-CTN ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch nước)

I. CÔNG DÂN CAMPUCHIA

1. Dang Kim Yến, sinh ngày 02/11/1977 tại Việt Nam; giới tính nữ.

Có tên gọi Việt Nam là Đặng Kim Yến.

Hiện trú tại 26A/7 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

II. CÔNG DÂN TRUNG QUỐC (ĐÀI LOAN)

2. Tang Vi Liet, sinh ngày 26/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; giới tính nam.

Có tên gọi Việt Nam là Tăng Vĩ Liệt.

Hiện trú tại 119B/59 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Lý Huệ Châu, sinh ngày 14/4/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh; giới tính nữ.

Có tên gọi Việt Nam là Lý Huệ Châu.

Hiện trú tại 140 Hà Tôn Quyền, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

III. CÔNG DÂN ẤN ĐỘ

4. Sethruaman Saker Ngọc Tùng, sinh ngày 16/01/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Có tên gọi Việt Nam là Nguyễn Ngọc Tùng.

Hiện trú tại 157/31 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

5. S. Basker Ngọc Tân, sinh ngày 10/7/1991 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Có tên gọi Việt Nam là Nguyễn Ngọc Tân.

Hiện trú tại 157/31 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh./.

THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 879/2006/QD-CTN

Hanoi, August 02, 2006

 

DECISION

PERMITTING THE NATURALIZATION IN VIETNAM

Under this Decision, which shall take effect after its signing, the State President permits the naturalization in Vietnam for five citizens residing in Cambodia, Chinese Taipei and India(Summary)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 879/2006/QĐ-CTN ngày 02/08/2006 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.085

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195