Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 814/2006/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 10/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 814/2006/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 85/TTr-CP ngày 30/5/2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 04 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ; 49 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Ma Cao và Hồng Kông); 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 37 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 63 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 21 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 22 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan; 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 54 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 423 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên ban Đức (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 20/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12901 Tourmaline Terrace, Silver Spring, MD 20904

Giới tính: Nam

2

Nguyễn Kim Nam Phương, sinh ngày 11/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12901 Tourmaline Terrace, Silver Spring, MD 20904

Giới tính: Nữ

3

Đặng Thanh Dũng (Gotner Thanh Henry), sinh ngày 20/12/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12151 N. IH.34# 1225 Austin- Texas 78753

Giới tính: Nam

4

Lâm Linh Hùng, sinh ngày 14/9/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4632 Poinsetti LN, Lake Worth, FL 3341

Giới tính: Nam

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI MA CAO (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Trần Uyển Nhi, sinh ngày 28/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Phòng A, Tầng 21, Công viên Kiến Thiết, Đường Pháo Binh Mã Giao Thạch

Giới tính: Nữ

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Định Thị Lộc Tú, sinh ngày 12/10/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tầng 1, Số 158, Phố Yee Kuk, Sham Shui Po, Kowloon

Giới tính: Nữ

2

Nguyễn Duy Vường, sinh ngày 08/4/1965 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Phòng A/C, Tầng 10, Fu On Mansion 182, Phố Tung Chan, Sham Shui Po, Kowloon

Giới tính: Nam

3

Vũ Thị Hiền, sinh ngày 28/01/1957 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1701 Tip Ling House, Butterfly Estate, Tuen Min, NT

Giới tính: Nữ

4

Nguyễn Thị Minh Thu, sinh ngày 27/12/1975 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat H, 8/F, Block A, H O House Tai Building, 10 Sai Ching Street, Yuen Long, N.T

Giới tính: Nữ

5

Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 07/4/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Phòng 226, Tầng 2, Tòa nhà Moon Lok, Fook Chi Lau, 153 Đường Sha Tsui Tsuen Wan, Tân Giới

Giới tính: Nữ

6

Lê Thị Khuyên, sinh ngày 02/8/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Room 1626, Tip Ying House, Butterfly, Estate, Tuen Mun, N.T

Giới tính: Nữ

7

Bùi Kim Hạnh, sinh ngày 13/6/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Phòng A4, Tầng 2, Nhà Wah Kiu, 80 Đường Tai Po Sham Shui Po Kowloon

Giới tính: Nữ

8

Trương Ngọc Chắn, sinh ngày 02/5/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 410, 4/F, Kwong You House, Kwong fuk Estate, Kwong Wang ST, Tai Po, N.T

Giới tính: Nữ

9

Đặng Thị Thu Hương, sinh ngày 30/10/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat F, Block 8, Lung Mun Oasis, Tuen Min, N.T

Giới tính: Nữ

10

Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 01/11/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 35 Hang Mei Tsuen, Pinh Shan, Yuen Long, N.T

Giới tính: Nữ

11

Nguyễn Kim Bình, sinh ngày 01/02/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Phòng 332, Tầng 3, Nhà Fu Shun Fu Shan Estate Diamond Hill Kowloon

Giới tính: Nữ

12

Phạm Thị Xuất, sinh ngày 07/01/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Phòng 914, Nhà Lee Wing Lee On Estate Ma On Shan Shantin, N.T

Giới tính: Nữ

13

Vũ Thị Phương (Phương Bao Nhi), sinh ngày 20/9/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Wing Fu House, Tin Fu. Court, Room 402, Tin Shui Wai

Giới tính: Nữ

14

Bàng Thị Doanh, sinh ngày 08/4/1978 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 35 Shuong You tin Suen, Yuen Long, N.T

Giới tính: Nữ

15

Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 10/4/1975 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 8, 4/F, Fai Shing House, May Shing Court, Tai Wai, N.T

Giới tính: Nữ

16

Lý Sám Múi, sinh ngày 20/10/1955 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Flat 726, 23 Ah Kung Ngan Road, 7/F, Shou Kei Wan

Giới tính: Nữ

17

Chế Hỷ Lìn, sinh ngày 30/7/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 28/F, Fui Sha, Wai Ping Shan, Yuen Long, N.T

Giới tính: Nữ

18

Vũ Thị Thu, sinh ngày 02/8/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 2704, 27/F, Tin Lai House, Tin Wan Est

Giới tính: Nữ

19

Phạm Thị Thủy (tức Fan Sze Man), sinh ngày 05/5/1977 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Phòng 2917, Nhà Hing Hong Hing Tung Estate, Shaukiwan

Giới tính: Nữ

20

Nguyễn Hồng Nở, sinh ngày 30/11/1975 tại Hải Phòng

Hht: Flat 06, Floor 15, Block F, Shing Chi House, Tin Shing Court Tin Shui Nai N-T

Giới tính: Nữ

21

Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 24/11/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Phòng 811, Nhà Wo Ping Lei Cheng Uk Estate, Kowloon

Giới tính: Nữ

22

Nguyễn Thị Hải Ưng, sinh ngày 07/5/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Phòng 936, Block 1, Kwai Shing Estate, New Territories

Giới tính: Nữ

23

Bùi Thị Minh Phụng, sinh ngày 05/7/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Phòng G, Tầng 9, Block 2, Banyan Garden, Lai Chi Kok Kowloon

Giới tính: Nữ

24

Trần Thị Thủy, sinh ngày 15/01/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 9/F Full HLL Centr No. 179 Sai Yeceng Chol Street North KLN

Giới tính: Nữ

25

Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 19/11/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Room 1014, 10/F, Block 9, Lower Ngau Tau Kok Estate, Kowloon

Giới tính: Nữ

26

Lưu Đơn Phụng, sinh ngày 05/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 7/F, Room B.199 Jhnston Road, Nanchai Hong Korbr

Giới tính: Nữ

27

Trần Huệt Quỳnh, sinh ngày 17/01/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Phòng 925, Ting Fuk House On Ting Estate, Tuen Mun, N.T

Giới tính: Nữ

28

Huỳnh Thị Tuyết, sinh ngày 10/7/1977 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Phòng 7, Tầng 24, Block D, King Ying House King Shan Court 32 Phố Fung Shing Kowloon

Giới tính: Nữ

29

Lê Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 22/12/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat B 20/F Wah Sun Bldg-6-20 Yin Chong St- Nong Kok-Kln

Giới tính: Nữ

30

Sou Chiu Cu, sinh ngày 05/01/1968 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Phòng G, Block 3, Tầng 14, 59 Đường Tung Tau Wan, Stanley

Giới tính: Nữ

31

Đào Thị Ngân, sinh ngày 27/11/1974 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 918 F/9, TSZ Fai House Tin TSZ Estate Tin Shui Wai NT

Giới tính: Nữ

32

Nguyễn Thị Thục Quyên, sinh ngày 16/01/1970 tại Kon Tum

Hiện trú tại: 416 Wong Tung House, Tung Tau Est, Kln

Giới tính: Nữ

33

Phạm Thị Liên, sinh ngày 22/12/1973 tại Thừa Thiên-Huế

Hiện trú tại: Phòng 913, Nhà Fu Shing, Fu Ching Estate, Sham Shui Po, Kowloon

Giới tính: Nữ

34

Nguyễn Thị Mai Thúy, sinh ngày 08/01/1966 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Phòng B, Khối Nhà 2, Elegance Garden, 4/8 Đường King Fung, Tuen Mun N.T

Giới tính: Nữ

35

Đặng Thị Nga, sinh ngày 13/12/1969 tải Hải Phòng

Hiện trú tại: Phòng C, Tầng 1, Wah Lai Court 19-23 Phố Cedar Kowloon

Giới tính: Nữ

36

Phạm Thị Xuân, sinh ngày 12/8/1956 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wah Hing House Room 2121. Wah FV Estate Aberdeen

Giới tính: Nữ

37

Tô Tuyết Anh, sinh ngày 25/7/1949 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại 249, M/F Castle Peak Rd Sham-Shui-Po Kowloon, H-K

Giới tính: Nữ

38

Tô Lệ Huê, sinh ngày 10/6/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 249, M/F Castle Peak Rd Sham-Shui-Po Kowloon

Giới tính: Nữ

39

Tiên Tư Hà, sinh ngày 25/10/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Flat B 15/F New Lucky House Lsjordan Rd. Yau Ma Tei

Giới tính: Nữ

40

Lương Huệ Lan, sinh ngày 01/11/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 41 Man Yiu Mansoon. 14/F. Eerry Point

Giới tính: Nữ

41

Dương Thị Miền, sinh ngày 24/5/1965 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Room 1810 Ler Ning House Op Le Chau Estate Op Le Chau

Giới tính: Nữ

42

Bùi Đình Vinh, sinh ngày 15/12/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Phòng C Tầng 1, Số 226, Phố Fa Yuen, Mongkok, Kowloon

Giới tính: Nữ

43

Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 24/11/1969 Tại Hải Phòng

Hiện trú tại: So Kwun Po Village, Số 31, Tầng 1, Sheung Shui New Territories

Giới tính: Nữ

44

Nguyễn Chánh Nghĩa, sinh ngày 20/8/1971 tại Bằc Giang

Hiện trú tại: Phòng F, Tầng 9, Tòa nhà 15, The Parcville, Yuen Long New Terriotores

Giới tính: Nữ

45

Trần Thị Bé, sinh ngày 06/4/1973 tại Thừa Thiên-Huế

Hiện trú tại: Phòng H, Tầng 24, Tòa nhà 3, Koway Court 111 Đường Chai Wan

Giới tính: Nữ

46

Diệp Ngọc Mỹ, sinh ngày 01/3/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Flat 5 3/F, Block A, Hong King Ase Lam Tin

Giới tính: Nữ

47

Nguyễn Thị Huyến Lan, sinh ngày 20/12/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Wng Yip Hse Wang Tau Hou East Kln Room 2202

Giới tính: Nữ

48

Thòng Nhì Múi, sinh ngày 01/5/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Boi Block F Wat On Court 1025-1037 Kings Road Quarr Bay

Giới tính: Nữ

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 27/4/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Phố Wielicka 38, Số nhà 39, Warszawa

Giới tính: Nữ

2

Nguyễn Thiện Tuấn, sinh ngày 08/12/1998 tại Ba Lan

Hiện trú tại: Phố Wielicka 38, Số nhà 39, Warszawa

Giới tính: Nam

3

Nguyễn Ngọc Vi, sinh ngày 22/8/2000 tại Ba Lan

Hiện trú tại: Phố Wielicka 38, Số nhà 39, Warszawa

Giới tính: Nữ

4

Nguyễn Khắc Lộc, sinh ngày 13/6/2003 tại Ba Lan

Hiện trú tại: Phố Wielicka 38, Số nhà 39, Warszawa

Giới tính: Nam

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 01/02/1955 tại Lào

Hiện trú tại: Số nhà 147 Tổ 15 Phường Thông Khăn Khăm, Quận Chăn Tha Bu Ly, Thủ đô Viên Chăn

Giới tính: Nữ

2

Đặng Văn Min, sinh ngày 01/4/1976 tại Lào

Hiện trú tại: 66/2, Tổ 7 Phường Phia - Vạt, Quận Si-Sắc-Ta-Nắc, Thành phố Viên Chăn

Giới tính: Nam

3

Đặng Thị Thảo, sinh ngày 12/12/1979 tại Lào

Hiện trú tại: 66/2, Tổ 7 Phường Phia - Vạt, Quận Si-Sắc-Ta-Nắc, Thành phố Viên Chăn

Giới tính: Nữ

4

Vù Đình Hảo, sinh ngày 30/12/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Số nhà 244, Tổ 14, Phường Phun-Xa-Vằn-Nửa, Quận Xi-Ta-Nắc, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nam

5

Lê Xuân Đồng, sinh ngày 18/01/1971 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Tổ 10 Phường Thà Khảo, Quận Xi-Xạt-Ta-Lạt, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nam

6

Đào Thị Hoa, sinh ngày 26/01/1975 tại Lào

Hiện trú tại: Số 292, Tổ 18, Phường Hoong-Ke, Quận Xay-Xệt-Thả, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nữ

7

Lý Thị Kim Bình, sinh ngày 28/9/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Khủa-Luổng-Tày, Quận Chăn-Tha-Bu-Ly, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nữ

8

Ngô Quốc Hưng, sinh ngày 20/3/1968 tại Lào

Hiện trú tại: Số nhà 197, Đường Luông-Pra-Băng, Phường Văt-Tày-Nọi, Quận Si-Khốt-Ta-Boong, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nam

9

Phạm Thị Thinh Lan, sinh ngày 22/01/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Số 060, Phường Xi-Khay-Thả, Quận Si-Khốt, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nữ

10

Từ Văn Tuấn, sinh ngày 05/4/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Lattanalăngsitay, Khanthabouly, Savannakhet

Giới tính: Nam

11

Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 29/12/1965 tại Lào

Hiện trú tại: Xay Uđôm, Khanhthabouly, Savannakhet

Giới tính: Nữ

12

Nguyễn Pi Xa, sinh ngày 11/02/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Xay Uđôm, Khanthabouly, Savannakhet

Giới tính: Nam

13

Nguyễn Pha Nụ, sinh ngày 01/02/2000 tại Lào

Hiện trú tại: Xay Uđôm, Khanthabouly, Savannakhet

Giới tính: Nam

14

Đặng Thế Nhật, sinh ngày 01/6/1965 tại Lào

Hiện trú tại: Lattanalăngsitay, Khanthabouly, Savannakhet

Giới tính: Nam

15

Trương Văn Hiệp, sinh ngày 10/5/1959 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hom Kha Nhom, Huyện Bắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

16

Hồ Thị Sửu, sinh ngày 20/02/1960 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hom Kha Nhom, Huyện Bắc Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nữ

17

Trương Văn Tiến, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hom Kha Nhom, Huyện Bắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

18

Trương Văn Toàn, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hom Kha Nhom, Huyện Bắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

19

Trương Thị Thu Hương, sinh năm 2003

Hiện trú tại: Bản Hom Kha Nhom, Huyện Bắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nữ

20

Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 19/6/1972 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Tổ 29, Phuờng Thạt-Luổng Tầy, Quận Say-Sệt-Thả, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nữ

21

Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 11/5/1974 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Tổ 29, Phường Thạt-Luổng Tầy, Quận Say-Sệt-Thả, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nữ

22

Hoàng Thị Thanh, sinh ngày 29/6/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Sê Mày, Huyện Pắc Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nữ

23

Lê Ngọc Sơn, sinh ngày 20/10/1966 tại Lào

Hiện trú tại; Xi-Xa-Vạt-Tày, Chăn-Tha-Bu-Ly, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nam

24

Trần Thị An Giang, sinh ngày 07/02/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Xi-Xa-Vạt-Tày, Chăn-Tha-Bu-Ly, T.P. Viên Chăn

Giới tính: Nữ

25

Trịnh Văn Dũng, sinh ngày 03/9/1967 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phôn Xay, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

26

Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 20/8/1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phôn Xay, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nữ

27

Trịnh Thị Linh Chi, sinh ngày 14/7/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phôn Xay, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nữ

28

Trịnh Thị Họa Mi, sinh ngày 20/4/1997

Hiện trú tại: Bản Phôn Xay, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nữ

29

Trịnh Quốc Thắng, sinh ngày 01/11/2003 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phôn Xay, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

30

Đào Việt Bầm (Kỷ), sinh ngày 02/10/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sà Phan Say, Huyện Pắc Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

31

Hoàng Văn Kiệt, sinh ngày 02/5/1966 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Kàng, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

32

Trần Văn Phú, sinh ngày 05/6/1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Khua Ta Phan, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

33

Hồ Văn Mùi, sinh ngày 09/9/1954 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Kàng, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

34

Hoàng Thị Thế, sinh ngày 08/8/1957 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Kàng, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nữ

35

Hồ Thị Thanh Hợi, sinh ngày 09/8/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Kàng, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nữ

36

Hồ Văn Thân, sinh ngày 31/8/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Hín Kàng, Huyện Pắc-Xế, Tỉnh Chăm-Pa-Xắc

Giới tính: Nam

37

Định Thị Thương, sinh ngày 28/11/1948 tại Lào

Hiện trú tại: Số 031 Tổ 2, Phường Cầu Nhọt, Quận Si-Ta-Nắc, Thành phố Viên Chăn

Giới tính: Nữ

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Trần Thiện Linh, sinh ngày 24/11/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Egehegnet 92, 1 TH 2850 Naerum-Copenhagen

Giới tính: Nam

2

Hoàng Quốc Trung, sinh ngày 21/01/1975 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Engsletten 6- Dk 2300- Copenhagen S

Giới tính: Nam

3

Trần Mỹ Lan, sinh ngày 28/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Brondby Nordvej 92, 8-11, 2605 Brondby, Denmark

Giới tính: Nữ

4

Nguyễn Duy Tuệ, sinh ngày 24/11/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Langkaervej 4, 1 MF-8381 Tilst, Denmark

Giới tính: Nam

5

Nguyễn Thị Tuyết Thu, sinh ngày 05/02/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gudrunsvej 66,6 Th-8220 Brabrand, Denmark

Giới tính: Nữ

6

Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phạm Thị Bích Ngọc), sinh ngày 22/02/1976 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Buen 2, Bullerup-5320 Agedrup, Denmark

Giới tính: Nữ

7

Phạm Thị Trúc Giang, sinh ngày 20/8/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Chr-M-Ostergardsvej 1 D-2TH, 8700 Horsens, Denmark

Giới tính: Nữ

8

Trương Thị Hạ Ly, sinh ngày 24/7/1974 tại Thừa Thiên-Huế

Hiện trú tại: Grimvej 25-5210, Odense, NV, Denmark

Giới tính: Nữ

9

Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 26/5/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Louispiosgade 31, 1.TH-2450 Kobenhagen SV

Giới tính: Nữ

10

Chung Thị Xuân, sinh ngày 08/3/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: St. Byhavevej 11 ST, TV-5700 Sendborg, Denmark

Giới tính: Nữ

11

Trần Thị Như Xuân, sinh ngày 14/7/1965 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Rosenhoj 16C 1, TV-8260 Vibyj, Srhus, Denmark

Giới tính: Nữ

12

Nguyễn Xuân Huy, sinh ngày 28/9/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Rosenhoj 16C 1, TV-8260 Vibyj, Arhus, Denmark

Giới tính: Nam

13

Trần Triệu Nái, sinh ngày 21/11/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gronnegade 35, 2.TH-9700 Bronderslev, Denmark

Giới tính: Nữ

14

Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 09/02/1971 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Sandhoj 4, 5700 Svendborg, Denmark

Giới tính: Nữ

15

Jennifer Điêu Lan Phương, sinh ngày 19/4/2005 tại Đan Mạch

Hiện trú tại: Sandhoj 4, 5700 Svendborg, Denmark

Giới tính: Nữ

16

Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 16/4/1974 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại; Vedbaek 6, 9210 Alborg S0, Denmark

Giới tính: Nữ

17

Võ Thị Mỹ Linh, sinh ngày 25/6/1974 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: LA. Ringsvej 133, 3.TH-5230 Odense M

Giới tính: Nữ

18

Trương Thị Phượng, sinh ngày 29/12/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Clascortsensgade 5,2. T.V – 8700 Horsens, Denmark

Giới tính: Nữ

19

Trần Thị Huệ, sinh ngày 06/9/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lindholmej 19, ST.TV-8200 Arhus N. Denmark

Giới tính: Nữ

20

Điểu Thị Hoa (Lâm Thị Hoa), sinh ngày 26/11/1979 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Byskov Alle 13, I. TH-4200 Slagelse, Denmark

Giới tính: Nữ

21

Phạm Thị Kim Lợi, sinh năm 1975 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Hejredalsvej 7-8220 Brabrand, Denmark

Giới tính: Nữ

22

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 27/10/1964 tại Long Khánh

Hiện trú tại: Abakken 26, Ejby-4070 Kr. Hyllinge, Denmark

Giới tính: Nữ

23

Đào Phương Linh, sinh ngày 30/4/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Dankvart Dreyers Vej 60, 5230 Odense M, Denmark

Giới tính: Nữ

24

Thái Thị Bạch Lan, sinh ngày 09/8/1957 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Stenagervej 18 8240 Risskov

Giới tính: Nữ

25

Võ Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 30/4/1968 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Louisevej 4, 1TV-8220 Brabrand, Denmark

Giới tính: Nữ

26

Hồ Bạch Phượng, sinh ngày 06/3/1958 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Sonderboulevard 40 I, TV, 1720 Kobenha VN

Giới tính: Nữ

27

Phòng Bích Thu, sinh ngày 10/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lovkaer Vej 21, 8471 Sabro-Arhus, Denmark

Giới tính: Nữ

28

Dương Văn Tài, sinh ngày 22/12/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Ormhojgardvej 19, 8700 Horsens, Denmark

Giới tính: Nam

29

Phan Hữu Tiền, sinh ngày 18/6/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Hejredalsvej 7-8220 Brabrand, Denmark

Giới tính: Nam

30

Lê Thị Kim Hồng, sinh ngày 18/6/1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Illerupvej 39, ST TV-8200 Arhus N

Giới tính: Nữ

31

Nguyễn Duy Bình, sinh ngày 12/3/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Jaegermarken 36, ST TV – 5700 Svendborg

Giới tính: Nam

32

Nguyễn Thị Kim Lan, sinh ngày 28/12/1977 tại Đắc Lắc

Hiện trú tại: Jorg. Berthelsensvej 17 A. 1-TV 9400 Norresundby, Denmark

Giới tính: Nữ

33

Nguyễn Anh Lan, sinh ngày 07/8/1995 tại Đan Mạch

Hiện trú tại: Jorg. Berthelsensvej 17 A. 1-TV 9400 Norresundby, Denmark

Giới tính: Nữ

34

Trương Xuân Ánh Hồng, sinh ngày 03/02/1998 tại Đan Mạch

Hiện trú tại: Jorg. Berthelsensvej 17 A. 1-TV 9400 Norresundby, Denmark

Giới tính: Nữ

35

Lê Thị Kim Trúc, sinh ngày 01/7/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Sadelmagerporten 4,2-240, 2650 Hvidovre, Denmark

Giới tính: Nữ

36

Hứa Văn Hảo, sinh ngày 03/8/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bispehavevej 77, 1.TH-8210 Aarhus V. Denmark

Giới tính: Nam

37

Hồ Thanh Thiện Vũ, sinh ngày 12/6/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Gudrunsvej 60, 7 TH-8220 Brabrand, Denmark

Giới tính: Nam

38

Trần Thị Anh Đào, (Anh Dao Thi Feldtmose), sinh ngày 20/12/1952 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Malurthaven 133, 2730 Herlev, Denmark

Giới tính: Nữ

39

Nguyễn Thành Tín, sinh ngày 21/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ryttergade 10,2-7400, 5000 Odensec, Denmark

Giới tính: Nam

40

Lý Thanh Nga, sinh ngày 01/3/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fruehojvej 8, ST.TH, 7400 Herning, Denmark

Giới tính: Nữ

41

Ân Hồng Phương, sinh ngày 02/9/1974 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại Hojgade 45, 6630 Rodding, Denmark

Giới tính: Nữ

42

Hà Vĩnh An, sinh năm 1971 tại An Giang

Hiện trú tại: Sydtoften-32, 8260, Viby, J-Denmark

Giới tính: Nam

43

Nguyễn Sơn Lâm, sinh ngày 17/7/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Drosselvaenget 12, 6700 Ribe. Denmark

Giới tính: Nam

44

Trần Thị Mỹ Lời, sinh ngày 10/02/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Dragebakken 205, 5250 Odense, SV-Denmark

Giới tính: Nữ

45

Lê Quỳnh Giao Giao, sinh ngày 24/10/1973 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Ađelgae 91-2 Sal, 8660 Skanderborg, Denmark

Giới tính: Nữ

46

Đào Xuân Sỹ, sinh ngày 19/5/1974 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Finlandsvej 55, ST TH 7100 Vejle

Giới tính: Nam

47

Kim Thị Bích Hương (Shandie Kim), sinh ngày 01/11/1976 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Tved Gronnevej 16, 1Th 8900 Randers

Giới tính: Nữ

48

Lê Thị Muội, sinh ngày 02/7/1975 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số Flyvervej 16, 1TH 8900 Randers

Giới tính: Nữ

49

Trương Thị Diễm, sinh ngày 18/3/1975 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Orumvej 25 2650 Hvidovre

Giới tính: Nữ

50

Quách Tiến Tài, sinh ngày 26/6/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số Byvangs Alle 8, 3, 34 8260 Viby J

Giới tính: Nam

51

Nguyễn Văn Chín, sinh ngày 10/9/1976 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Claus Cortsens Gade 7, 2TH 8700 Horsens

Giới tính: Nam

52

Trần Văn Hiếu, sinh ngày 12/4/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Roegar Dvej 261.1.TH 5230 Odense In Denmark

Giới tính: Nam

53

Vũ Thị Xuân, sinh ngày 18/10/1950 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Topasvaenget 9. 7000 Frederica A

Giới tính: Nữ

 

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Vũ Thị Thu, sinh ngày 12/11/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Jedlesee Strabe 94/1/18, 1210 Wien

Giới tính: Nữ

2

Đỗ Thị An, sinh ngày 01/10/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schonbrunnerstrabe 120/19, 1050 Wien

Giới tính: Nữ

3

Nguyễn Quốc Hưng, sinh ngày 25/7/1970 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Ketzergasse 42/2/3, 1230 Wien

Giới tính: Nam

4

Nguyễn Cửu Thị Thùy Linh, sinh ngày 06/02/1971 tại Đắc Lắc

Hiện trú tại: Karl-Lowe-Gasse 18/13/14, 1120 Wien

Giới tính: Nữ

5

Trần Đức Thắng, sinh ngày 02/11/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Meiselstrabe 43/12, 1150 Wien

Giới tính: Nam

6

Bạch Thị Kim Loan, sinh ngày 13/7/1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Landwiedstrabe 2, 4020 Linz

Giới tính: Nữ

7

Nguyễn Mộng Nghi, sinh ngày 24/02/1973 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Zoppelgasse 8/5, 1120 Wien

Giới tính: Nữ

8

Nguyễn Thị Nhin, sinh ngày 24/02/1958 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Eichstrabe 35/3, 5023 Salzburg

Giới tính: Nữ

9

Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 15/5/1976 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Am Krautgarten 16/8, 1220 Wien

Giới tính: Nữ

10

Vy Văn Chung, sinh ngày 18/3/1961 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Eselmuhle 1, 7062 Sankt Margarethen In Burgenland

Giới tính: Nam

11

Mai Thị Thanh Thủy, sinh ngày 16/4/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Eselmuhle 1, 7062 Sankt Margarethen In Burgenland

Giới tính: Nữ

12

Vy Thanh Mai, sinh ngày 01/12/2003 tại Áo

Hiện trú tại: Eselmuhle 1, 7062 Sankt Margarethen In Burgenland

Giới tính: Nữ

13

Nguyễn Minh Huân, sinh ngày 29/6/1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Neudau 21/6, 8292 Neudau

Giới tính: Nam

14

Huỳnh Tuyết Hoa, sinh ngày 03/8/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Dauphinnestrabe 54/DG/12, 4030 Linz

Giới tính: Nữ

15

Huỳnh Andreas, sinh ngày 17/9/1998 tại Áo

Hiện trú tại:Dauphinnestrabe 54/DG/12, 4030 Linz

Giới tính: Nam

16

Huỳnh Julia, sinh ngày 08/11/1999 tại Áo

Hiện trú tại:Dauphinnestrabe 54/DG/12, 4030 Linz

Giới tính: Nữ

17

Huỳnh Sonja, sinh ngày 07/5/2005 tại Áo

Hiện trú tại:Dauphinnestrabe 54/DG/12, 4030 Linz

Giới tính: Nữ

18

Nguyễn Văn Chín, sinh ngày 04/7/1964 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Wolf Strase 20/34, Mollersdorf, 2514 Traiskirchen

Giới tính: Nam

19

Vòng A Bình, sinh ngày 16/12/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kepler Stasse 30/1, 4050 Traun

Giới tính: Nữ

20

Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 22/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Prater Strasse 33/20, 1020 Wien

Giới tính: Nữ

21

Nguyễn Anh Bích Ngọc, sinh ngày 16/7/1995 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Prater Strasse 33/20, 1020 Wien

Giới tính: Nữ

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Lê Thị Thanh, sinh ngày 17/9/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Merapistraat 4, 1448 CH Purmerend

Giới tính: Nữ

2

Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 09/3/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Monethof 44. 1628 Xb Hooru

Giới tính: Nữ

3

Trần Thái Bình, sinh ngày 02/9/1982 tại Thừa Thiên-Huế

Hiện trú tại: Jan Toorop Stp Aat 12 5702 VA Himonb

Giới tính: Nam

4

Đặng Thị Như Ngọc, sinh ngày 29/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Accordeonstraat 1, 1312 HA, Almere

Giới tính: Nữ

5

Phan Thị Hạnh, sinh ngày 11/01/1979 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Zesde Haizen 5233 CL S-Hertogenbosch

Giới tính: Nữ

6

Lê Ngọc Thiên Minh, sinh ngày 21/8/1968 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Sara Burger Haterf 30 2907 BG Capelle Ald Yshl – Holland

Giới tính: Nữ

7

Hà Thị Vân Anh, sinh ngày 30/4/1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hugo De G Root Straat 53 1441 KT Purmerend

Giới tính: Nữ

8

Tô Vũ Nhã Quỳnh, sinh ngày 14/8/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Voetiuslaan 22II, 6828 TG, Aruhem, Nederland

Giới tính: Nữ

9

Trương Phi Hoàng, sinh ngày 17/02/1975 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: 2 E Haren 56 5233 BH S-Hrtogenbosel

Giới tính: Nam

10

Lê Thị Thu Hiền, sinh ngày 19/3/1973 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Tilbuvy Plein 3 1445 ND Pwmoreond

Giới tính: Nữ

11

Vũ Chu Toàn, sinh ngày 13/7/1973 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Molenstraat 113 4701 Jr Roosen Daal

Giới tính: Nam

12

Mai Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 26/9/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: De Voorstenkamp 1017 6545EA, Nymegen

Giới tính: Nữ

13

Hồ Thị Thu Cúc, sinh ngày 31/8/1969 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Wildekamp 60 6721 Je Beune Kom

Giới tính: Nữ

14

Nguyễn Minh Nhân, sinh ngày 30/11/1993 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Wildekamp 60 6721 Je Beune Kom

Giới tính: Nam

15

Nguyễn Văn Để, sinh năm 1920 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Ketellapper 30 1625 We Hoorn Holland

Giới tính: Nam

16

Tống Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/6/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Van Halen Straat 59 6006 JW Weert

Giới tính: Nữ

17

Hồ Thị Trúc Ly, sinh ngày 04/02/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Botter 23-57 8232 KS Lolystaol Nederland

Giới tính: Nữ

18

Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 20/3/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Geldee Lanstraat 156-7543 WS Enschede-Holland

Giới tính: Nữ

19

Lê Nguyễn Vũ, sinh ngày 29/11/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Langenhotst 101 6714 LJ Ede

Giới tính: Nữ

20

Nguyễn Thị Yến Phương, sinh ngày 24/11/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Ajacobsstraat 19 1628 NS Hoorn

Giới tính: Nữ

21

Phạm Thị Lan Thanh, sinh ngày 27/6/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Louis Paul Boonstraat 16 1321 KC Almere

Giới tính: Nữ

22

Võ Thị Hồng Yến, sinh ngày 19/7/1978 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Wielhovenstraat 40 3316 BK-Dordrecht-Netherland

Giới tính: Nữ

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Phạm Gia Khiêm, sinh ngày 03/11/2003 tại Séc

Hiện trú tại: Slovenska 15, Prostejov, CH. Séc

Giới tính: Nam

2

Phạm Thị Viên, sinh ngày 07/11/1968 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 796 01 Prostejov, Tylova 59

Giới tính: Nữ

3

Trần Thị Thùy Dung, sinh ngày 02/7/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 796 01 Prostejov, Tylova 59

Giới tính: Nữ

4

Trần Thùy Linh, sinh ngày 23/4/1995 tại Séc

Hiện trú tại: Số 796 01 Prostejov, Tylova 59

Giới tính: Nữ

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Nguyễn Thị Anh Đào, sinh ngày 30/6/1973 tại Bến Tre

Hiện trú tại: 645-7 Phường Sim Gok Bon, Quận So Sa, Thành phố Bu Cheon, Tỉnh Gyeong Gi

Giới tính: Nữ

2

Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 15/5/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 101-1401 Chung cư Gil Heun, 621 Thôn Jang Hyeon, Xã Jin Jeop, Thị trấn Nam Yang, Tỉnh Gyeong Gi

Giới tính: Nữ

3

Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 320 Thôn Kyseong, Ấp Jincheon, Huyện Jincheon, Tỉnh Chungcheongbuk

Giới tính: Nữ

4

Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 15/7/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 20203 Chung cư Lotte 561-19 Phường Song Cheon 2 Ga, Quận Deok Jin, Thị trấn Jeon Ju, Tỉnh Jeon La Nam

Giới tính: Nữ

5

Thái Thị Thùy Dương, sinh ngày 26/11/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 651 Thôn Ok San, Xã Ham Pyeong, Huyện Ham Pyeong, Tỉnh Jeonla Nam

Giới tính: Nữ

6

Lê Thị Thảo, sinh ngày 02/01/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 101-503 Chung cư Dongnam, Số 1862 Phường Jungwang, TP. Siheung, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

7

Đoàn Thị Hoa, sinh ngày 15/8/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 215-1 Thôn Shin Gyo, Xã Bu Jeok, Thị trấn Non San, Tỉnh Chung Cheong Nam

Giới tính: Nữ

8

Phạm Thị Ngọc Mai, sinh ngày 17/4/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 96 Thôn Giang Nam, Xã Mu Jang, Huyện Go Chang, Tỉnh Jeon La Buk

Giới tính: Nữ

9

Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 17/9/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 591-1 Phường Choji, SangSung Yeonrip Ga – 203, Thành phố Ansan Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

10

Trần Ngọc Bích, sinh năm 1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 346 Thôn Jang Yang 2 Xã So Cho, Thị trấn Won Ju, Tỉnh Gang Won

Giới tính: Nữ

11

Nguyễn Thị Chinh, sinh ngày 23/11/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 102-311 Khu Công nghiệp A, 123 Phường Shin Geon Ji, Thị trấn An Seong, Tỉnh Gyeong Gi

Giới tính: Nữ

12

Lỷ Nhịt Cú, sinh ngày 24/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 912-503 Chung cư Ga Yang Dẫy 9, Số 1490 Phường Ga Yang 3, Quận Gang Seo, Thành phố Seoul

Giới tính: Nữ

13

Bùi Thanh Thảo, sinh ngày 08/11/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 203 Nhà ga Khu Sang A Villa, Phường Seong Jeong, Thị trấn Cheon An, Tỉnh Chung Cheong Nam

Giới tính: Nữ

14

Cao Thị Anh Đào, sinh ngày 20/9/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: GA/102, Dongkwangahreum Villa, Số 654-24, Thôn Ymun, Ấp Seonsan, TP. Gumi, Tỉnh Gyeongsanbuk

Giới tính: Nữ

15

Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 10/10/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 385 Phường Shinchun, Quận Buk, Thành phố Ulsan

Giới tính: Nữ

16

Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 20/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 101-602 Now Hivill, 320 Thôn Hapmok, Xã Deoksan, Huyện Jincheon, Tỉnh Chungcheonbuk

Giới tính: Nữ

17

Lê Thị Phượng, sinh ngày 20/4/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 178 Phường Ote, Thị trấn San Ju, Tỉnh Gyeong San Buk

Giới tính: Nữ

18

Nguyễn Thị Ninh, sinh ngày 10/9/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 502 Số 326 – 30 Phường Jung Hwa, Quận Jung Rang, Thành phố Seoul

Giới tính: Nữ

19

Hoàng Thị Ngọc Hương, sinh ngày 20/3/1973 tại Sơn La

Hiện trú tại: 101 Nhà 101 Khu Geon II Villa, 261-6 Phường Eun Haeng, Thị trấn Shi Heung, Tỉnh Gyeong Gi

Giới tính: Nữ

20

Đào Thị Cầm Xiêm, sinh ngày 19/6/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 161-12, Phường Bupyeong 5, Quận Bupyeong, Thành phố Incheon, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

21

Trần Ngọc Anh, sinh ngày 16/12/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 3-601 Chung cư Sam Sung Pu Reun, 155 Phường Deuk Ryang, Quận Buk, Thành phố Po Hang, Tỉnh Gyeong Sang Buk

Giới tính: Nữ

22

Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 30/8/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 202 Tòa nhà Buguk, 6/6, 827-19 Phường Jijeo, Quận Dong, TP. Daegu

Giới tính: Nữ

23

Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 12/4/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 406 Thôn Bong Am, Xã Seo, Huyện Yeon Gi, Tỉnh Chung Cheong Nam

Giới tính: Nữ

24

Trương Thị Xuyến, sinh ngày 23/10/1980 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 767-21 Phường Pyongri, Quận Seo, TP. Daegu

Giới tính: Nữ

25

Phan Thị Kim Hiếu, sinh ngày 12/11/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 101-902 Chung cư Dae Baek, Phường Ok Gye, Thị trấn Gu Mi, Tỉnh Gyeong Sang Buk

Giới tính: Nữ

26

Lê Thị Tú, sinh ngày 07/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 366-10 Phường Sangdo, Quận Dongjak, TP Seoul

Giới tính: Nữ

27

Giáp Thị Thanh Liên, sinh ngày 10/4/1968 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 955-3, Thôn Bangchuk, Xã Geumkwa, Huyện Sungchang, Tỉnh Jeonrabuk

Giới tính: Nữ

28

Nguyễn Ánh Ngọc, sinh ngày 17/3/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 381-3 Phường Sin Ki, Thị trấn An San, Tỉnh Gyong Sang Nam

Giới tính: Nữ

29

Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 01/12/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Phòng số 403, Tòa nhà số 3 Khu tập thể Gumho, Số 999 – 6 Phường Shinchon, Quận Kwangsan, TP. Kwangju

Giới tính: Nữ

30

Nguyễn Thị Ngọc Sương, sinh ngày 09/10/1973 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 568-2, Phường Wolgok, TP. Pyongtaek, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

31

Hoàng Thị Phương, sinh ngày 24/6/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 502, Số 686 Chung cư Yeon Su Ju Gong Khu 5, Phường Yeon Su, Thị trấn Chung Ju, Tỉnh Chung Cheong Buk

Giới tính: Nữ

32

Lê Thị Sáu, sinh ngày 02/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Phòng 304, Số 106, Khu Chung cư Daedong, Số 869 Phường Mojeon, TP. Munkyung, Tỉnh Kyungsanbuk

Giới tính: Nữ

33

Phạm Thị Kim Yến, sinh ngày 26/8/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 65-1 Thôn Song Hak, Xã Nam, Huyện Bu Yeo, Tỉnh Chung Cheong Nam

Giới tính: Nữ

34

Đỗ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 07/07/1991 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 805-4, Phường Jinjang, Quận Buk, Thành phố Ulsan

Giới tính: Nữ

35

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 20/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 246-2 Thôn Yipyung, Ấp Dongsong, Huyện Chulwon, Tỉnh Kangwon

Giới tính: Nữ

36

Cao Thị Nga, sinh ngày 17/11/1965 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Chung cư Yeongnamtopsvill, Số 895-1, Phường Dangha, Quận Seo, TP. Incheon

Giới tính: Nữ

37

Trần Thị Hồng Vân, sinh ngày 10/5/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Nhà số 501-2, Tòa nhà Samyanghana, 109-1 Phường Gujung, TP. Kyungju, Tỉnh Kyungsangbuk

Giới tính: Nữ

38

Mai Ngọc Liễu, sinh ngày 19/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 435-10 Phường Deok Pung, Thị trấn Ha Nam, Tỉnh Gyeing Gi

Giới tính: Nữ

39

Đinh Kim Huệ, sinh ngày 20/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 603-16 Phường Il, Quận Sang Rok, Thành phố An San, Tỉnh Gyeong Gi

Giới tính: Nữ

40

Trần Thị Kim Thảo, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 398-3 Thôn Dudu, Xã Kunbuk, Huyện Keumsan, Tỉnh Chungcheongnam

Giới tính: Nữ

41

Lương Thị Kim Sơn, sinh ngày 01/6/1968 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 871-39, 8/7 Phường Hwagok 2, Quận Gangseo, TP. Seoul

Giới tính: Nữ

42

Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh ngày 05/5/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 560 Thôn Kisan, Xã Sungsan, Huyện Goryung, Tỉnh Kyungsangbuk

Giới tính: Nữ

43

Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 118 Thôn Sangbang, Xã Danseong, Huyện Danyang, Tỉnh Chungcheongbuk

Giới tính: Nữ

44

Võ Thị Ngọc Bích, sinh ngày 20/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 118-804, Chung cư Donga Phoongrim, (#25/1) #719 Phường Hakik, Quận Nam, TP. Incheon

Giới tính: Nữ

45

Lý Lệ Oanh sinh ngày 17/02/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1512 Phường Jung, Quận Jungwon, TP. Sungnam, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

46

Đỗ Thị Hạnh, sinh ngày 30/5/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 8/6, Số 33-235 Phường Seoge, Quận Yongsan, TP. Seoul

Giới tính: Nữ

47

Huỳnh Thị Lên, sinh ngày 19/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 516-28, Phường Wuman 1, Quận Paldal, TP. Suwon, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

48

Trần Thị Lệ Hằng, sinh ngày 16/10/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 651-8 Thôn Daesuh, Ấp Janghowon, Thành phố Ichun, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

49

Lê Thị Liên, sinh ngày 15/5/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 202-212 Chung cư Jungsan Hyundae, Số 622 Phường Jungsan, Quận Buk, TP. Ulsan

Giới tính: Nữ

50

Trần Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 03/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 516-28, Phường Wuman 1, Quận Paldal, TP. Suwon, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

51

Huỳnh Thị Kiều Chi, sinh ngày 10/12/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 1-102 Lotte Village, 409-3 Thôn Shinha, Ấp Bubal, Thành phố Ichun, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

52

Thạch Thị Loan, sinh ngày 20/3/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: A-106 Gongwon Villa, San 83-3 Phường Biseon, Thành phố Pyungtaek, Tỉnh Kyunggi

Giới tính: Nữ

53

Trần Ái Muỗi, sinh ngày 10/5/1973 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 556 Thôn Shinwol, Xã Iwol, Huyện Jincheon, Tỉnh Chungcheonbuk

Giới tính: Nữ

54

Nguyễn Thị Bạch Dân, sinh ngày 10/8/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 571-5 Phường Ahyeon 2, Quận Mapo, Seoul

Giới tính: Nữ

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 814/2006/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

Bùi Thị Nhi Hà, sinh ngày 29/9/1969 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Brugermeister-Klingler-Strabe14, 64546 Morfelden-Walldorf

Giới tính: Nữ

2

Phan Phương Mai, sinh ngày 12/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Brugermeister-Klingler-Strabe14, 64546 Morfelden-Walldorf

Giới tính: Nữ

3

Phan Việt Phong, sinh ngày 13/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Brugermeister-Klingler-Strabe14, 64546 Morfelden-Walldorf

Giới tính: Nam

4

Phan Thanh Vân, sinh ngày 10/7/1951 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Jesewitz Ot Kossen Thuộc Delitzsch

Giới tính: Nam

5

Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 11/4/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 49324 Melle, Feldstr.7

Giới tính: Nữ

6

Ngô Văn Đức Toàn, sinh ngày 04/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Số 49324 Melle, Feldstr.7

Giới tính: Nam

7

Ngô Vân Vi, sinh ngày 02/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Số 49324 Melle, Feldstr.7

Giới tính: Nữ

8

Ma Hồng Sơn, sinh ngày 30/11/1968 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Bayernstr.8, 8770 Memmingen

Giới tính: Nam

9

Võ Duy Khanh, sinh ngày 04/11/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weinsberger Str 3. 74072 Heilbronn

Giới tính: Nam

10

Phạm Tuấn Thọ, sinh ngày 06/01/1957 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 15859 Storkow (Mark), Hinter Den Hofen 2

Giới tính: Nam

11

Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 17/6/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sindelfinger Strasse 8, 71069 Sindlfingen

Giới tính: Nữ

12

Lê Minh Tân, sinh ngày 04/11/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kirchstrasse 11, 64354 Reinheim

Giới tính: Nam

13

Võ Đức Tiến, sinh ngày 20/6/1985 tại Đức

Hiện trú tại: Số 52249 Eschweiler, Kofstrasse 9

Giới tính: Nam

14

Huỳnh Linh Duy, sinh ngày 14/12/1963 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Alemannenstr. 37, 93053 Regensburg

Giới tính: Nam

15

Huỳnh Ngọc Tâm, sinh ngày 26/01/1960 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Alemannenstr. 37, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

16

Huỳnh Frank Quốc, sinh ngày 17/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Alemannenstr. 37, 93053 Regensburg

Giới tính: Nam

17

Huỳnh Công Thành, sinh ngày 30/6/1945 tại Biên Hòa

Hiện trú tại: Strssemannstrase 1, 63477 Maintal

Giới tính: Nam

18

Bùi Thị Kim Anh, sinh ngày 07/02/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wedel, Tỉnh Pinnenberg

Giới tính: Nữ

19

Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 14/01/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Linzer Weg 12, 53547 Leubsdorf

Giới tính: Nữ

20

Vũ Minh Châu, sinh ngày 21/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Linzer Weg 12, 53547 Leubsdorf

Giới tính: Nữ

21

Lê Minh Tín, sinh ngày 04/5/1966 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Neuenlandserstr. 28A, 28199 Bremen

Giới tính: Nam

22

Phạm Thái Dũng, sinh ngày 28/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Số 13005 Berlin, Heckelberger Ring 20

Giới tính: Nam

23

Phạm Thái Hùng, sinh ngày 28/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Số 13005 Berlin, Heckelberger Ring 20

Giới tính: Nam

24

Bùi Trần Thạch, sinh ngày 12/3/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Baseler Platz 7, 60329 Frankfurt Am Main

Giới tính: Nam

25

Trần Hữu Tâm, sinh ngày 09/8/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 86159 Ausburg, Lilienthalstr.3

Giới tính: Nam

26

Bùi Đức Hùng, sinh ngày 01/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Số 70599 Stuttgart, Steckfeldstrasse 46

Giới tính: Nam

27

Lê Đắc Hải, sinh ngày 04/11/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Burgstr. 1/A, 70569 Stuttgart

Giới tính: Nam

28

Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 17/6/1974 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Burgstr. 1/A, 70569 Stuttgart

Giới tính: Nữ

29

Nguyễn Mai Việt, sinh ngày 18/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Lingsporstrbe 45, 63067 Offenbach Am Main

Giới tính: Nam

30

Nguyễn Tín, sinh ngày 14/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lingsporstrbe 45, 63067 Offenbach Am Main

Giới tính: Nam

31

Phùng Thị Kim Oanh, sinh ngày 11/6/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21339 Luneburg, Am Weiben Turm 8

Giới tính: Nữ

32

Lê Hồng Tư, sinh ngày 10/12/1954 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 16908 Wittstock/Dosse, Groperstrabe 2

Giới tính: Nam

33

Lê Mỹ Ngọc, sinh ngày 05/8/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 16908 Wittstock/Dosse, Groperstrabe 2

Giới tính: Nữ

34

Đinh Quế, sinh ngày 20/01/1968 tại Thừa Thiên-Huế

Hiện trú tại: Gablonzer Str. 21, 87656 Germaringen

Giới tính: Nam

35

Cầm Nhân Hoàng, sinh ngày 10/8/1968 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Bebelstr.9-58453 Witten

Giới tính: Nam

36

Nguyễn Thi Thanh Hà, sinh ngày 11/11/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bahnhofsplatz 4 H, 94315 Straubing

Giới tính: Nữ

37

Nguyễn Thùy Linh Trang, sinh ngày 01/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofsplatz 4 H, 94315 Straubing

Giới tính: Nữ

38

Trần Sĩ Quang, sinh ngày 20/12/1969 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 79713 Bad Sackingen, Giessentr.53

Giới tính: Nam

39

Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 18/02/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 79713 Bad Sackingen, Giessentr.53

Giới tính: Nữ

40

Nickel Trần Quang Khoa, sinh ngày 31/5/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Số 79713 Bad Sackingen, Giessentr.53

Giới tính: Nam

41

Đỗ Kim Lượng, sinh ngày 27/9/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hinterbaerenbadstrasse 12, 81373 Muenchen

Giới tính: Nữ

42

Đỗ Ngọc Huyền, sinh ngày 04/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hinterbaerenbadstrasse 12, 81373 Muenchen

Giới tính: Nữ

43

Nguyễn Thị Hà Anna, sinh ngày 30/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 49, Căn hộ số 306, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

44

Đinh Mạnh Dũng, sinh ngày 23/6/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 86161 Ausburg, Eichendorffstrasse 36

Giới tính: Nam

45

Vũ Văn Thành, sinh ngày 15/02/1955 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 54439 Saarburg, Graf-Siegfried-Str.25

Giới tính: Nam

46

Phan Công Thanh Loan, sinh ngày 21/9/1987 tại Đức

Hiện trú tại: Số 38120 Braunschweig

Giới tính: Nữ

47

Bùi Nguyên Linh, sinh ngày 21/01/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 66121 Saarbrucken, Kaiserstrabe 6

Giới tính: Nam

48

Bùi Tuấn Long, sinh ngày 26/5/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 66121 Saarbrucken, Kaiserstrabe 6

Giới tính: Nam

49

Võ Hoàng Anh, sinh ngày 18/02/1967 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 21423 Winsen (Luhe), Blumenstrasse 13

Giới tính: Nữ

50

Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 15/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Số 21423 Winsen (Luhe), Blumenstrasse 13

Giới tính: Nữ

51

Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 29/01/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kesselsdorfer Str. 23B, 01159 Dresden

Giới tính: Nữ

52

Nguyễn Vĩnh Phước, sinh ngày 30/01/1986 tại Đức

Hiện trú tại: Vornbrook 13, 22459 Hamburg

Giới tính: Nam

53

Lê Thị Nghĩa, sinh ngày 31/3/1970 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Halleystr. 8, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

54

Nguyễn Minh Michael, sinh ngày 16/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Halleystr. 8, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

55

Nguyễn Alina, sinh ngày 14/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Halleystr. 8, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

56

Đỗ Thúy Trang, sinh ngày 01/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Krefeld

Giới tính: Nữ

57

Văn Phương Thảo, sinh ngày 23/3/1988 tại Đức

Hiện trú tại: Hannover

Giới tính: Nữ

58

Đoàn Bảo Sơn, sinh ngày 06/10/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 49080 Osnabruck Alfre-Delp-Str.32

Giới tính: Nam

59

Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 12/5/1963 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Leinfelden-Echterdingen

Giới tính: Nam

60

Phùng Quang, sinh ngày 07/7/1961 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Crailssheimer Str.4, 74572 Blaufeden

Giới tính: Nam

61

Nguyễn Hải Quang, sinh ngày 20/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hindenburg Damn 19 12203 Berlin

Giới tính: Nam

62

Nguyễn Hải Hà, sinh ngày 09/12/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pollinger Str. 18, 82205 Gilching

Giới tính: Nữ

63

Vũ Thị Nga, sinh ngày 15/9/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Forststr. 54, 14712 Rathenow

Giới tính: Nữ

64

Sebastian Hồng, sinh ngày 13/5/1980 tại Đức

Hiện trú tại: Fehlinghohe 15 22309 Hamburg

Giới tính: Nam

65

Nguyễn Hoài Thương, sinh ngày 12/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Am Europakanal 21, 91056 Erlangen

Giới tính: Nữ

66

Tống Thị Thanh Thủy, sinh ngày 14/4/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Kathe-Kollwitze-Strasse 35, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

67

Nguyễn Tống Thanh Phương, sinh ngày 27/4/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Kathe-Kollwitze-Strasse 35, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

68

Nguyễn Thảo Tống Thanh, sinh ngày 30/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kathe-Kollwitze-Strasse 35, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

69

Nguyễn Kim Huyền Trang, sinh ngày 16/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hindenburgdamm 19, 12203 Berlin

Giới tính: Nữ

70

Đỗ Phong Lưu, sinh ngày 09/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Krefeld

Giới tính: Nam

71

Châu Kim Anh, sinh ngày 27/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hildesheim

Giới tính: Nữ

72

Châu Duy Quang, sinh ngày 20/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hildesheim

Giới tính: Nam

73

Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 11/9/1989 tại Thừa Thiên-Huế

Hiện trú tại: 06406 Bernburg

Giới tính: Nam

74

Đào Ngọc Huyền, sinh ngày 28/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Poelchanstr 32-12681

Giới tính: Nữ

75

Đào Quý Đức, sinh ngày 23/6/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Poelchanstr 32-12681

Giới tính: Nam

76

Phan Thanh Tân, sinh ngày 29/11/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 91710 Gunzenhausen

Giới tính: Nam

77

Vũ Thị Mai Anh, sinh ngày 03/12/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Aachen

Giới tính: Nữ

78

Trần Minh Nghĩa, sinh ngày 17/02/1963 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Prinz-Ludwig Str. 12, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

79

Trần Thị Thúy Bình, sinh ngày 30/8/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Prinz-Ludwig Str. 12, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

80

Trần Anh Đào, sinh ngày 25/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Prinz-Ludwig Str. 12, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

81

Phan Nữ Thanh Huyền, sinh ngày 19/5/1988 tại Đức

Hiện trú tại: 86167 Augsburg Schillstrasse 13

Giới tính: Nữ

82

Nguyễn Minh Đăng, sinh ngày 27/12/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neue Werdstr 17, 18057 Rostock

Giới tính: Nam

83

Phạm Tiến Hạnh, sinh ngày 17/8/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ulmenstr. 13, 26847 Detern

Giới tính: Nam

84

Lê Việt Chung, sinh ngày 25/3/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 30926 Seelze, Am Schiffgraben 14

Giới tính: Nam

85

Trần Thị Ngân Hà, sinh ngày 11/4/1953 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 13503 Berlin Hennigsdorfer Strabe 35A

Giới tính: Nữ

86

Nguyễn Trần Vinh Quang, sinh ngày 27/10/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 13503 Berlin Hennigsdorfer Strabe 35A

Giới tính: Nam

87

Phạm Danh Tôn, sinh ngày 05/12/1952 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Konlenzerstr. 99, 56727 Mayen

Giới tính: Nam

88

Vũ Thị Cương, sinh ngày 08/5/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Konlenzerstr. 99, 56727 Mayen

Giới tính: Nữ

89

Nguyễn Trân Châu, sinh ngày 25/6/1963 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15/1, 80937 Muenchen

Giới tính: Nam

90

Nguyễn Tuyết Mai, sinh ngày 12/11/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15/1, 80937 Muenchen

Giới tính: Nữ

91

Nguyễn Samuel Thiên Tân, sinh ngày 02/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15/1, 80937 Muenchen

Giới tính: Nam

92

Vũ Minh Tú, sinh ngày 08/7/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 67158 Ellerstadt, Fliebstr. 12

Giới tính: Nam

93

Lê Thùy Minh Trí, sinh ngày 27/4/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Helmholtzstr.15, 10587 Berlin

Giới tính: Nữ

94

Nguyễn Bá Hỳ, sinh ngày 20/9/1959 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Walltorstr. 4, 35390 Giesen

Giới tính: Nam

95

Nguyễn Ánh Tuyết, sinh ngày 21/10/1962 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Monchengladbach

Giới tính: Nữ

96

Đào Kim Chi, sinh ngày 12/02/1957 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Feldweg 9, 19386 Kreien

Giới tính: Nữ

97

Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 17/9/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alter Kirchhainer Weg 54 35039 Marburg

Giới tính: Nữ

98

Hoàng Thị Lan, sinh ngày 02/3/1962 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hindenburg 35, 71229 Leonberg

Giới tính: Nữ

99

Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 03/3/1966 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Konig-Wilhelm-Str. 19, 89073 Ulm

Giới tính: Nữ

100

Lưu Đức Huy, sinh ngày 15/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Konig-Wilhelm-Str. 19, 89073 Ulm

Giới tính: Nam

101

Lưu Khanh, sinh ngày 08/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Konig-Wilhelm-Str. 19, 89073 Ulm

Giới tính: Nam

102

Đỗ Văn Tạo, sinh ngày 25/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Huestr.11, 44787 Bochum

Giới tính: Nam

103

Bùi Anh Tuấn, sinh ngày 01/11/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lengfurter Strasse 14A, 97828 Marktheidenfeld

Giới tính: Nam

104

Bùi Julia, sinh ngày 12/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lengfurter Strasse 14A, 97828 Marktheidenfeld

Giới tính: Nữ

105

Bùi Tommi, sinh ngày 15/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Lengfurter Strasse 14A, 97828 Marktheidenfeld

Giới tính: Nam

106

Bùi David, sinh ngày 17/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lengfurter Strasse 14A, 97828 Marktheidenfeld

Giới tính: Nam

107

Đinh Ngọc Mai, sinh ngày 02/8/1962 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Wessendorfer Str. 21, 48691Vreden

Giới tính: Nữ

108

Đinh Lê Ngọc Nhung, sinh ngày 15/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wessendorfer Str. 21, 48691Vreden

Giới tính: Nữ

109

Trương Phụng, sinh ngày 22/01/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Columbus Str. 15, 28217 Bremen

Giới tính: Nữ

110

Nguyễn Phước Lộc, sinh ngày 20/4/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Arzberger Str. 12A/1, 81549 Munchen

Giới tính: Nam

111

Phạm Ngọc Hoan, sinh ngày 01/11/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ratzenerstr. 53, 02977 Hoyerswerda

Giới tính: Nam

112

Nguyễn Thị Thanh Quý, sinh ngày 11/5/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: 31787 Hamenln Schillings Grund 2A

Giới tính: Nữ

113

Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 04/12/1994 tại Đức (con chị Quý)

Hiện trú tại: 31787 Hamenln Schillings Grund 2A

Giới tính: Nữ

114

Nguyễn Mai Thảo, sinh ngày 08/11/1996 tại Đức (con chị Quý)

Hiện trú tại: 31787 Hamenln Schillings Grund 2A

Giới tính: Nữ

115

Nguyễn Hải Âu, sinh ngày 30/9/1998 tại Đức (con chị Quý)

Hiện trú tại: 31787 Hamenln Schillings Grund 2A

Giới tính: Nữ

116

Lê Tự Đức, sinh ngày 21/7/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl-Lmmermann-Str. 36, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

117

Nguyễn Trung Trực, sinh ngày 03/6/1959 tại Campuchia

Hiện trú tại: Rudi-Seibold Str. 14, 80689 Muenchen

Giới tính: Nam

118

Đinh Nguyễn Nam Giao, sinh ngày 15/9/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Paulinenstr. 34, 45130 Essen

Giới tính: Nam

119

Trương Thị Kim Phượng, sinh ngày 15/6/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Wintestr. 32, 76137 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

120

Phạm Đức Hòa, sinh ngày 29/10/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 04600 Altenburg, Wenzelstrabe 16

Giới tính: Nam

121

Tống Mỹ Hà, sinh ngày 24/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 04600 Altenburg, Wenzelstrabe 16

Giới tính: Nữ

122

Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 27/5/1997 tại Đức (con chị Hà)

Hiện trú tại: 04600 Altenburg, Wenzelstrabe 16

Giới tính: Nam

123

Phạm Đức Duy Kevin, sinh ngày 09/3/2003 tại Đức (con chị Hà)

Hiện trú tại: 04600 Altenburg, Wenzelstrabe 16

Giới tính: Nam

124

Tôn Nữ Bích Nhung, sinh ngày 21/01/1959 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Dahlem

Giới tính: Nữ

125

Đỗ Thị Ninh, sinh ngày 12/7/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 52223 Stolberg, Kranensterz 24

Giới tính: Nữ

126

Nguyễn Thế Hùng, sinh ngày 30/10/1994 tại Đức (con chị Ninh)

Hiện trú tại: 52223 Stolberg, Kranensterz 24

Giới tính: Nam

127

Đặng Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/11/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 66386 St. Ingbert, Hochstrabe 14

Giới tính: Nữ

128

Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 27/3/1969 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Krautstr. 29, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

129

Chu Minh Đức, sinh ngày 25/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Krautstr. 29, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

130

Phạm Thị Oanh, sinh ngày 15/7/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Edithstrable 34, 32423 Minden

Giới tính: Nữ

131

Phạm Ngọc Hải, sinh ngày 01/4/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schlesier Str. 6, 86633 Neuburg A.D. Donnau

Giới tính: Nam

132

Nguyễn Khánh Ly, sinh ngày 05/11/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Fabriciusstr. 6, 10589 Berlin

Giới tính: Nữ

133

Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 27/02/1960 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Schlesier Str. 6, 86633 Neuburg A.D. Donnau

Giới tính: Nữ

134

Phạm Thu Ngọc, sinh ngày 02/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schlesier Str. 6, 86633 Neuburg A.D. Donnau

Giới tính: Nữ

135

Nguyễn Ngọc Tuyết, sinh ngày 09/11/1960 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Fabriciusstr. 6, 10589 Berlin

Giới tính: Nữ

136

Văn Thị Thu, sinh ngày 06/3/1973 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Alexander-Fleming Str. 9, 74321 Bietigheim-Bissingen

Giới tính: Nữ

137

Nguyễn Thúy Vân, sinh ngày 23/02/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Strabe 59, 64390 Erzhausen

Giới tính: Nữ

138

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 20/10/1971 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Schillerstr. 29, 63741 Aschaffenburg

Giới tính: Nữ

139

Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 18/02/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 51107 Koln, Otto-Str.7

Giới tính: Nữ

140

Lê Minh Thắng, sinh ngày 23/4/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 12109 Berlin, Britzer Str. 56

Giới tính: Nam

141

Phạm Thị Mười, sinh ngày 28/10/1961 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wongrowitzer Steig 32, 12555 Berlin

Giới tính: Nữ

142

Liêu Bích Giao, sinh ngày 14/3/1973 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 70180 Stuttgart, Olgastr, 127/A

Giới tính: Nữ

143

Phan Thị Cần, sinh ngày 03/8/1957 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Untere Augasse Strabe 35, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nữ

144

Trần Anh Tú, sinh ngày 24/01/1991 tại Hải Dương (con bà Cần)

Hiện trú tại: Untere Augasse Strabe 35, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nam

145

Trần Hữu Tài, sinh ngày 25/9/1992 tại thành phố Hồ Chí Minh (con bà Cần)

Hiện trú tại: Untere Augasse Strabe 35, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nam

146

Lôi Quế Phụng, sinh ngày 15/11/1971 tại An Giang

Hiện trú tại: Bekkampsweg 04 22045 Hamburg

Giới tính: Nữ

147

Lê Duy Ngọc Hạnh, sinh ngày 31/10/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Turmstr. 42, 10551 Berlin

Giới tính: Nữ

148

Trần Thị Minh Khuyên, sinh ngày 23/10/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 10407 Berlin, Paul-Heyse-Str. 09

Giới tính: Nữ

149

Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 15/10/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kark-Max-Strasse 53, 65199 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

150

Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 16/12/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Str. 15, 56575 Weissemthurm

Giới tính: Nữ

151

Lưu Bảo Yến, sinh ngày 20/10/1993 tại Đức (con chị Huyền)

Hiện trú tại: Berliner Str. 15, 56575 Weissemthurm

Giới tính: Nữ

152

Lê Hoài Thu, sinh ngày 30/3/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hohe Eichen 28, 38446 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

153

Ngô Cầm Linh, sinh ngày 12/5/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Brahmsweg 7, 26624 Sudbrookmerland

Giới tính: Nữ

154

Mai Thị Thu Trà, sinh ngày 09/10/1996 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Kemptener Str. 170, 88131 Lindau

Giới tính: Nữ

155

Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 08/8/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 26427 Esens, Seestr. 25

Giới tính: Nữ

156

Văn Phi Thông, sinh ngày 30/8/1967 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Hunoldstaler Weg 13 D, 61267 Neu-Anspach

Giới tính: Nam

157

Đinh Mai Anh, sinh ngày 19/7/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mulheim An Der Ruhr

Giới tính: Nữ

158

Phan Thị Thanh Huyền, sinh ngày 25/3/1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Juedenstr. 4, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Giới tính: Nữ

159

Phan Anh Tuấn, sinh ngày 10/01/1992 tại Quảng Ninh

(con chị Huyền)

Hiện trú tại: Juedenstr. 4, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Giới tính: Nam

160

Nguyễn Lisa Huyền Châu, sinh ngày 10/6/2002 tại Đức (con chị Huyền)

Hiện trú tại: Juedenstr. 4, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Giới tính: Nữ

161

Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 16/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Paul-Loebe-Weg 5, 37077 Goettingen

Giới tính: Nữ

162

Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 31/10/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 17389 Anklam, Max-Sander-Str. 03

Giới tính: Nữ

163

Phan Minh Nguyệt, sinh ngày 02/4/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kepsertr. 16, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

164

Phạm Thị Huệ, sinh ngày 12/01/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dengelstr. 2-33729 Bielefeld

Giới tính: Nữ

165

Nguyễn Thị Hồng Chi, sinh ngày 16/9/1978 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Rinderbugener Str. 6, 63654 Budingen

Giới tính: Nữ

166

Lư Cẩm Mai, sinh ngày 27/4/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 73312 Geislingen An Der Steige, Wiesentalstr. 43-3

Giới tính: Nữ

167

Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 05/5/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 04924 Bad Liebenwerda, Weinbergstrasse 5

Giới tính: Nữ

168

Lê Sĩ Đạt, sinh ngày 09/12/1994 tại Hải Phòng (con chị Nga)

Hiện trú tại: 04924 Bad Liebenwerda, Weinbergstrasse 5

Giới tính: Nữ

169

Trần Thị Thúy Hồng, sinh ngày 14/12/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 10243 Berlin, Singerstr. 50

Giới tính: Nữ

170

Huỳnh Quế Quan, sinh ngày 27/02/1966 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Monchengladbach

Giới tính: Nữ

171

Lê Thị Huyền, sinh ngày 14/9/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Neckarstr. 6B, 12053 Berlin

Giới tính: Nữ

172

Cao Thị Thuyết, sinh ngày 04/9/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lauensteinplatz 4, 29225 Celle

Giới tính: Nữ

173

Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 07/01/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lauensteinplatz 4, 29225 Celle

Giới tính: Nữ

174

Phạm Mai, sinh ngày 21/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Lauensteinplatz 4, 29225 Celle

Giới tính: Nữ

175

Lê Thị Mai, sinh ngày 22/3/1973 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: 31061 Alfeld, Ander Vormasch 1

Giới tính: Nữ

176

Nguyễn Hải Sơn, sinh ngày 04/12/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 31061 Alfeld, Ander Vormasch 1

Giới tính: Nam

177

Nguyễn Anh Dũng, sinh ngày 04/12/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 31061 Alfeld, Ander Vormasch 1

Giới tính: Nam

178

Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 12/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nobelstr. 3, 26129 Oldenburg

Giới tính: Nữ

179

Trần Nguyễn Ngọc Lin Ly, sinh ngày 09/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Nobelstr. 3, 26129 Oldenburg

Giới tính: Nữ

180

Đỗ Thị Lan Anh, sinh ngày 03/10/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Freudenspiel 27, 79790 Kuessaberg

Giới tính: Nữ

181

Đào Trọng Hùng, sinh ngày 06/01/1963 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hansaplat 2-4 20099 Hamburg

Giới tính: Nam

182

Đỗ Tô Thùy Trang, sinh ngày 12/9/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 90461 Nurnberg, Siegfriedstr. 8

Giới tính: Nữ

183

Trần Thu Hương, sinh ngày 16/8/1970 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Weiherhofstr. 3, 78467 Konstanz

Giới tính: Nữ

184

Huỳnh Trân Anna, sinh ngày 09/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Weiherhofstr. 3, 78467 Konstanz

Giới tính: Nữ

185

Nguyễn Hiền Năng, sinh ngày 14/10/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zentmarkweg 39, 60489 Frankfurt Am Main

Giới tính: Nam

186

Nguyễn Hiền Khang, sinh ngày 02/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Zentmarkweg 39, 60489 Frankfurt Am Main

Giới tính: Nam

187

Lâm Diệu Châu, sinh ngày 13/5/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kaiser-Friedrich Strabe 55, 75173 Pfozheim

Giới tính: Nữ

188

Phạm Quốc Thái, sinh ngày 21/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Hannover

Giới tính: Nam

189

Lê Thị Bích Hương, sinh ngày 12/3/1964 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kramerstr. 18, 06712 Zeitz

Giới tính: Nữ

190

Phan Bích Hà, sinh ngày 17/9/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Kramerstr. 18, 06712 Zeitz

Giới tính: Nữ

191

Mai Văn Xiêm, sinh ngày 21/9/1955 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Eckerstr. 4

Giới tính: Nam

192

Phạm Kim Oanh, sinh ngày 04/01/1961 tại Hà Nội (vợ anh Xiêm)

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Eckerstr. 4

Giới tính: Nữ

193

Mai Hà Mi, sinh ngày 14/3/1994 tại Đức (con anh Xiêm)

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Eckerstr. 4

Giới tính: Nữ

194

Nguyễn Hoàng Giang, sinh ngày 24/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pankstr. 16, 13357 Berlin

Giới tính: Nam

195

Nguyễn Nghĩa Hạnh, sinh ngày 06/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 18069 Rostock, Heinrich-Schutze-Str.35

Giới tính: Nam

196

Hoàng Trọng Ngọc Diệp, sinh ngày 21/12/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Beethovenstr. 1, 77694 Kehl

Giới tính: Nữ

197

Hoàng Trọng Kim Chi, sinh ngày 31/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Beethovenstr. 1, 77694 Kehl

Giới tính: Nam

198

Trần Minh Cầm Minh, sinh ngày 10/6/1963 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Auweg 8, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

199

Trần Kim Minh Nhựt, sinh ngày 22/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Auweg 8, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

200

Nguyễn Văn Long, sinh ngày 26/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Nossener Str.6, 12627 Berlin

Giới tính: Nam

201

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 21/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Nossener Str.6, 12627 Berlin

Giới tính: Nữ

202

Ngô Thanh Trí, sinh ngày 02/02/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 70180 Stuttgart, Altenbergstrasse 6

Giới tính: Nam

203

Chu Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 03/11/1966 tại Hà Tây

Hiện trú tại: 72800 Eningen, Reutlinger Str. 26

Giới tính: Nữ

204

Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 26/9/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fiednstrabe 14, 90765 Furth

Giới tính: Nam

205

Bùi Thị Ánh Hồng, sinh ngày 05/8/1959 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Dusseldorf

Giới tính: Nữ

206

Lê Đức Minh, sinh ngày 13/12/1988 tại Đức

Hiện trú tại: Olgastr. 2, 80636 Muenchen

Giới tính: Nam

207

Ngô Cầm Tú, sinh ngày 22/02/1984 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 31, 61449 Steinbach

Giới tính: Nữ

208

Nguyễn Thế Vinh, sinh ngày 06/11/1986 tại Đức

Hiện trú tại: Joachim-Gottschalk-Weg 1, 12353 Berlin

Giới tính: Nam

209

Nguyễn Ngọc Lâm, sinh ngày 01/3/1964 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 31785 Hameln Erichstr. 2

Giới tính: Nam

210

Nguyễn Thị Kim Thu, sinh ngày 01/6/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 31785 Hameln Erichstr. 2

Giới tính: Nữ

211

Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 31/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 31785 Hameln Erichstr. 2

Giới tính: Nam

212

Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 01/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 31785 Hameln Erichstr. 2

Giới tính: Nam

213

Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 23/12/1970 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Buschkrugallee 2, 12359 Berlin

Giới tính: Nam

214

Cáp Trọng Hùng, sinh ngày 09/12/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Regensburg

Giới tính: Nam

215

Huỳnh Thanh Hằng, sinh ngày 10/4/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Regensburg

Giới tính: Nữ

216

Cáp Mai Vi, sinh ngày 28/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Regensburg

Giới tính: Nữ

217

Hoàng Thị Thu Lệ, sinh ngày 02/3/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15562 Ruedersdorf Bei Berlin, Friedrich-Engels-Ring 39

Giới tính: Nữ

218

Phạm Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 05/7/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kirchseeoner Str. 1/1, 81669 Muenchen

Giới tính: Nữ

219

Trần Ngọc Hoàn, sinh ngày 15/12/1955 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Konrad-Wolf. 3, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

220

Trần Ngọc Phúc, sinh ngày 23/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Konrad-Wolf. 3, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

221

Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 10/7/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 99089 Erfurt, Kasseler Strabe 3/0301

Giới tính: Nữ

222

Vũ Thị Thu Hà, sinh ngày 03/8/1985 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 73728 Esslingen Am Neckar

Giới tính: Nữ

223

Trần Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 20/7/1969 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Baerngasse 5, 78050 Villingen Schwnningen

Giới tính: Nữ

224

Lê Ngọc Hải, sinh ngày 19/10/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Stresemannstr. 19 49377 Vechta

Giới tính: Nam

225

Lê Le-Chulan, sinh ngày 23/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Stresemannstr. 19 49377 Vechta

Giới tính: Nam

226

Lê Lan Anh, sinh ngày 18/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Stresemannstr. 19 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

227

Phạm Tú Hồng Phạm, sinh ngày 31/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Herderstr. 11, 83024 Rosenheim

Giới tính: Nữ

228

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 25/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str.8, 14712 Rathenow

Giới tính: Nữ

229

Vũ Thị Thủy Tiên, sinh ngày 01/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Poelchaustr. 32, 12681 Berlin

Giới tính: Nữ

230

Vũ Đức Hoàn, sinh ngày 07/01/1962 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 15838 Zossen 0T Wunsdorf, Drosselstieg 2

Giới tính: Nam

231

Vũ Hải Hà, sinh ngày 04/9/1996 tại Đức (con anh Hoàn)

Hiện trú tại: 15838 Zossen 0T Wunsdorf, Drosselstieg 2

Giới tính: Nữ

232

Vũ Hải Nam, sinh ngày 15/5/1998 tại Đức (con anh Hoàn)

Hiện trú tại: 15838 Zossen 0T Wunsdorf, Drosselstieg 2

Giới tính: Nam

233

Nguyễn Văn Long, sinh ngày 02/11/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schillerplatz 2, 09405 Zschopau

Giới tính: Nam

234

Đào Thị Lan Anh, sinh ngày 01/4/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schillerplatz 2, 09405 Zschopau

Giới tính: Nữ

235

Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 11/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schillerplatz 2, 09405 Zschopau

Giới tính: Nữ

236

Nguyễn Quang anh, sinh ngày 15/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Schillerplatz 2, 09405 Zschopau

Giới tính: Nam

237

Ung Tuấn Kiệt, sinh ngày 15/10/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Faulenstrasse 37/39, 28195 Bremen

Giới tính: Nam

238

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 26/7/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Graugansweg 10, 26624 Sudbrookmerland

Giới tính: Nữ

239

Nguyễn Ngọc Thu, sinh ngày 20/12/1982 tại Đức

Hiện trú tại: Seeburger Str. 35, 13581 Berlin

Giới tính: Nữ

240

Nguyễn Đức Hòa, sinh ngày 01/9/1964 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Diez Str. 7 Gieben 35390

Giới tính: Nam

241

Hà Thị Thủy, sinh ngày 15/4/1967 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Diez Str. 7 Gieben 35390

Giới tính: Nữ

242

Nguyễn Thị Hà Ly, sinh ngày 02/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Diez Str. 7 Gieben 35390

Giới tính: Nữ

243

Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 16/5/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Diez Str. 7 Gieben 35390

Giới tính: Nữ

244

Trần Bảo Toàn, sinh ngày 04/9/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Petrusstr. 6, 54516 Wittlich

Giới tính: Nam

245

Trần Huy Hoàng, sinh ngày 30/3/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Petrusstr. 6, 54516 Wittlich

Giới tính: Nam

246

Nguyễn Mạnh Hà, sinh ngày 04/02/1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Erfurter Str. 5, 99310 Arnstadt

Giới tính: Nam

247

Trần Thị Kim Mai, sinh ngày 08/02/1956 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Turmweg 3, 78183 Huefingen

Giới tính: Nữ

248

Huỳnh Mai Lan, sinh ngày 20/11/1988 tại Đức

Hiện trú tại: Cranger Str. 363A, 45891 Gelsenkirchen

Giới tính: Nữ

249

Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 06/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 08412 Werdau. 36, Ronneburg Str. 21

Giới tính: Nam

250

Đỗ Thị Dậu, sinh ngày 21/01/1962 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert Str. 12, 19322 Wittenberge

Giới tính: Nữ

251

Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 26/8/1990 tại Đức (con chị Dậu)

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert Str. 12, 19322 Wittenberge

Giới tính: Nam

252

Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 25/3/1997 tại Đức (con chị Dậu)

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert Str. 12, 19322 Wittenberge

Giới tính: Nữ

253

Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 10/6/1998 tại Đức (con chị Dậu)

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert Str. 12, 19322 Wittenberge

Giới tính: Nam

254

Nguyễn Việt Sơn, sinh ngày 10/6/1998 tại Đức (con chị Dậu)

Hiện trú tại: Friedrich-Ebert Str. 12, 19322 Wittenberge

Giới tính: Nam

255

Võ Trần Ngọc Hiền, sinh ngày 22/5/1985 tại Phú Yên

Hiện trú tại: 59192 Bergkamen, Gedaechtnisstr. 15

Giới tính: Nữ

256

Lê Đình Khang, sinh ngày 06/12/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hangweg 7, 92237 Sulzbach-Rosenberg

Giới tính: Nam

257

Lê Thị Thu, sinh ngày 01/12/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hangweg 7, 92237 Sulzbach-Rosenberg

Giới tính: Nữ

258

Lê Hồng Sơn, sinh ngày 20/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Hangweg 7, 92237 Sulzbach-Rosenberg

Giới tính: Nam

259

Lê Ngọc Huyền, sinh ngày 11/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hangweg 7, 92237 Sulzbach-Rosenberg

Giới tính: Nữ

260

Phan Thị Bích Thủy, sinh ngày 24/02/1969 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Paul-Schwenk Str. 16, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

261

Nguyễn An Vy, sinh ngày 16/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Vogel-Bogen 12, 81739 Muechen

Giới tính: Nữ

262

Nguyễn An Ny, sinh ngày 07/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Vogel-Bogen 12, 81739 Muechen

Giới tính: Nữ

263

Phan Quốc Nam, sinh ngày 24/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Vossbergstr. 5, 10825 Berlin

Giới tính: Nam

264

Phan Thị Ngọc Anh, sinh ngày 30/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 10825 Berlin, Vossebergstrabe 5

Giới tính: Nữ

265

Tăng Chiến Sự, sinh ngày 28/7/1969 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Gensfelderweg 1, 90469 Nuernberg

Giới tính: Nam

266

Cao Văn Tùng, sinh ngày 03/6/1964 tại Bình Định

Hiện trú tại: Dusseldorf

Giới tính: Nam

267

Võ Thị Bích Hạnh, sinh ngày 02/5/1959 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Dusseldorf

Giới tính: Nữ

268

Cao Lena, sinh ngày 22/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dusseldorf

Giới tính: Nữ

269

Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 18/9/1964 tại Long An

Hiện trú tại: Max-Planck-Strasse 13, 64546 Moerfelden-Walldorf

Giới tính: Nam

270

Nguyễn Thị Lê Thơ, sinh ngày 08/8/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Max-Planck-Strasse 13, 64546 Moerfelden-Walldorf

Giới tính: Nữ

271

Nguyễn Bảo Ngân Christina, sinh ngày 02/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Max-Planck-Strasse 13, 64546 Moerfelden-Walldorf

Giới tính: Nữ

272

Nguyễn Bảo Nghi Nicole, sinh ngày 28/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Max-Planck-Strasse 13, 64546 Moerfelden-Walldorf

Giới tính: Nữ

273

Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 08/4/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 67098 Bad Duerkheim

Giới tính: Nam

274

Lê Thị Phượng, sinh ngày 18/6/1960 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 67098 Bad Duerkheim

Giới tính: Nữ

275

Nguyễn Hoàng Vũ, sinh ngày 30/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 67098 Bad Duerkheim

Giới tính: Nam

276

Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 13/9/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Platz Der Verinten Nationen 4

Giới tính: Nam

277

Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 15/11/1973 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Platz Der Verinten Nationen 4

Giới tính: Nữ

278

Nguyễn Anh Thư Jennifer, sinh ngày 26/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Platz Der Verinten Nationen 4

Giới tính: Nữ

279

Nguyễn Xuân Anh, sinh ngày 02/5/1960 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Oranienstr. 13, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nam

280

Nguyễn Thị Hương Nhiên, sinh ngày 24/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Oranienstr. 13, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

281

Nguyễn Nhân, sinh ngày 07/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Oranienstr. 13, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nam

282

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 16/9/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Str. 91, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

283

Nguyễn Thúy Anh, sinh ngày 15/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Str. 91, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

284

Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 04/11/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bjarnat-Krawc Str. 2, 02625

Giới tính: Nữ

285

Nguyễn Phương Nhung, sinh ngày 05/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 31, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

286

Nguyễn Phong, sinh ngày 12/01/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 49685 Halen, Am Dorfplatz 4

Giới tính: Nam

287

Phạm Vân Anh, sinh ngày 28/01/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wittelsbacherstr. 102D, 90475 Nuernberg

Giới tính: Nữ

288

Nguyễn Xuân Phú, sinh ngày 30/10/1969 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Silber Strasse 05-59067 Hamm

Giới tính: Nam

289

Lê Hải Quang, sinh ngày 08/02/1981 tại Đức

Hiện trú tại: Am Mitterfeld 38, 84028 Landshut

Giới tính: Nam

290

Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh ngày 29/10/1975 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Billrothstrasse 52 22767 Hamburg

Giới tính: Nữ

291

Lý Thị Miêu Sen, sinh ngày 17/9/1969 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: D-26131 Oldenburg, Osterkampsweg 130

Giới tính: Nữ

292

Phạm Thị Lan Hương, sinh ngày 10/7/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: August-Bebel Str. 5, 39326 Wolmirstedt

Giới tính: Nữ

293

Nguyễn Trường Vinh, sinh ngày 11/11/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Rennweg 16, 84034 Landshut

Giới tính: Nam

294

Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày 13/02/1969 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Rennweg 16, 84034 Landshut

Giới tính: Nữ

295

Nguyễn Trường Phong, sinh ngày 14/3/2004 tại Đức

Hiện trú tại: Rennweg 16, 84034 Landshut

Giới tính: Nam

296

Nguyễn Đức Toàn, sinh ngày 22/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Neuhofstr. 228, 86633 Neuburg A, D. Donau

Giới tính: Nam

297

Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 26/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Neuhofstr. 228, 86633 Neuburg A, D. Donau

Giới tính: Nữ

298

Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 19/5/1958 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hannover

Giới tính: Nữ

299

Nguyễn Phi Long, sinh ngày 31/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 16909 Wittstock/Dosse, Lucas-Cranach-Strabe 10

Giới tính: Nam

300

Trương Thị Thúy Vi Linda Jasmin, sinh ngày 13/12/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Str. 574, Nr. 12, 12355 Berlin

Giới tính: Nữ

301

Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 10/01/1956 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mainstrabe 5, 63065 Offenbach Am Main

Giới tính: Nam

302

Vũ Thị Oanh, sinh ngày 12/12/1966 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 06712 Zeitz, Wendische Strabe 21

Giới tính: Nữ

303

Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 09/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 06712 Zeitz, Wendische Strabe 21

Giới tính: Nữ

304

Nguyễn Thu Giang, sinh ngày 22/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: 06712 Zeitz, Wendische Strabe 21

Giới tính: Nữ

305

Nguyễn Cao Việt, sinh ngày 22/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 18069 Rostock, Tschaikowskistrasse 64

Giới tính: Nam

306

Vương Thành Nguyện, sinh ngày 05/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Rudesheimer Strabe 2 A, 65719 Hofheim Am Taunus

Giới tính: Nam

307

Vương Hoàng Khanh, sinh ngày 30/11/1984 tại Đức

Hiện trú tại: Am Jagerbrunner 2, 97421 Schweiufurt

Giới tính: Nam

308

Bành Hải Mi, sinh ngày 03/6/1986 tại Đức

Hiện trú tại: Steinsdorfer Str. 12, 36039 Fulda

Giới tính: Nữ

309

Trang Bình Minh, sinh ngày 19/8/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goethestr. 5, 39649 Mieste

Giới tính: Nữ

310

Trần Phương Anh, sinh ngày 18/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Einbecker Str. 101, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

311

Châu Thành Giang, sinh ngày 11/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 10783 Berlin, Schwerinstrabe 15

Giới tính: Nam

312

Châu Thành Tâm, sinh ngày 20/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 10783 Berlin, Schwerinstrabe 15

Giới tính: Nam

313

Châu Thành Nhân, sinh ngày 03/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: 10783 Berlin, Schwerinstrabe 15

Giới tính: Nam

314

Trần Thị Minh Hoa, sinh ngày 27/5/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Markische Allee 42, 13681 Berlin

Giới tính: Nữ

315

Vương Đạt Nguyện, sinh ngày 12/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rudesheimer Strabe 2A, 65719 Hofheim Am Taunus

Giới tính: Nam

316

Nguyễn Thế Tân, sinh ngày 23/5/1987 tại Đức

Hiện trú tại: Goeppinger Str. 41/7/, 73614 Schorndorf

Giới tính: Nam

317

Trần Mỹ Hiền, sinh ngày 20/7/1987 tại Đức

Hiện trú tại: 36039 Fulda, Erfurter Str. 13

Giới tính: Nữ

318

Nguyễn Công Thành, sinh ngày 17/4/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: August-Bebel Str. 4, 08525 Plauen

Giới tính: Nam

319

Trần Tấn Đức, sinh ngày 27/8/1963 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Hintern Vossberg 6 A, 27801 Dotlingen

Giới tính: Nam

320

Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 02/01/1969 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Hintern Vossberg 6 A, 27801 Dotlingen

Giới tính: Nữ

321

Trần Tín, sinh ngày 12/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Hintern Vossberg 6 A, 27801 Dotlingen

Giới tính: Nam

322

Trần Christian, sinh ngày 11/4/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hintern Vossberg 6 A, 27801 Dotlingen

Giới tính: Nam

323

Trần Bích Ngọc Christina, sinh ngày 26/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Hintern Vossberg 6 A, 27801 Dotlingen

Giới tính: Nữ

324

Đoàn Lệ Thu, sinh ngày 24/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 27793 Wildeshausen, Hermann Ehlersstr.9

Giới tính: Nữ

325

Vũ Thị Vân Huyền, sinh ngày 09/9/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Troppauer Str. 31, 01279 Dresden

Giới tính: Nữ

326

Lê Thị Thanh Xuân, sinh ngày 09/02/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 55060 Kirm, Muehlenweg 29

Giới tính: Nữ

327

Vũ Văn Khoán, sinh ngày 17/01/1955 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: 06406 Bernburg, Hans-Gunther-Strabe 2

Giới tính: Nam

328

Nguyễn Minh Quân, sinh ngày 16/4/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Obervogt-Haefelin Str. 49

Giới tính: Nam

329

Nguyễn Minh Phương Thảo, sinh ngày 11/12/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Obervogt – Haefelin Str. 49

Giới tính: Nữ

330

Nguyễn Minh Thư, sinh ngày 10/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Obervogt – Haefelin Str. 49

Giới tính: Nữ

331

Vũ Hoàng Oanh, sinh ngày 26/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: 12107 Berlin, Lankwitzer Strasse 4

Giới tính: Nữ

332

Trần Việt Đức Thomas, sinh ngày 02/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Amendestr. 80, 13409 Berlin

Giới tính: Nam

333

Trần Phương Thảo Julia, sinh ngày 02/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Amendestr. 80, 13409 Berlin

Giới tính: Nữ

334

Bùi Kim Mi Seidl, sinh ngày 12/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lewisham 14, 10629 Berlin

Giới tính: Nữ

335

Lê Quốc Minh Anh, sinh ngày 25/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bernadottestr. 56, 12, 60439 Frankfurt Am Main

Giới tính: Nam

336

Ly Yvonne, sinh ngày 04/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hamm

Giới tính: Nữ

337

Hà Hữu Đức, sinh ngày 22/3/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Knappengraben 9, 67433 Neustadt An Der Weinstr

Giới tính: Nam

338

Đào Đức Duy Martin, sinh ngày 30/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kaupstr. 2, 03022 Cottbus

Giới tính: Nam

339

Trần Mai Hiên, sinh ngày 08/10/1967 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wilhelm-Leuschner-Str.9, 76189 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

340

Trần Thị Duyên, sinh ngày 15/9/1960 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Seestr. 16, 71229 Leonberg

Giới tính: Nữ

341

Nguyễn Minh Sơn Roberto, sinh ngày 23/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Seestr. 16, 71229 Leonberg

Giới tính: Nam

342

Nguyễn Khánh Linh Claudia, sinh ngày 29/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Seestr. 16, 71229 Leonberg

Giới tính: Nữ

343

Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 21/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig-Feuerbach Str. 36, 90489 Nuernberg

Giới tính: Nữ

344

Nguyễn Minh Thư, sinh ngày 24/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hermannstr. 114B, 12051 Berlin

Giới tính: Nữ

345

Nguyễn Duy Hới, sinh ngày 19/8/1963 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Im Saal 58, 21423 Winsen

Giới tính: Nam

346

Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 16/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Im Saal 58, 21423 Winsen

Giới tính: Nữ

347

Nguyễn Duy Toàn Filip, sinh ngày 26/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Im Saal 58, 21423 Winsen

Giới tính: Nam

348

Nguyễn Duy Sáng Lukas, sinh ngày 15/01/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Im Saal 58, 21423 Winsen

Giới tính: Nam

349

Ngô Anh Việt, sinh ngày 14/12/1985 tại Đức

Hiện trú tại: Rheinstr. 14A, 76185 Karlsruhe

Giới tính: Nam

350

Hoàng Ngọc Hồng Nhung, sinh ngày 03/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Thoedor-Loos-Weg 8, 12353 Berlin

Giới tính: Nữ

351

Ngô Thị Phước Hạnh, sinh ngày 28/01/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Petersburger Str 15

Giới tính: Nữ

352

Trịnh Thu Trang, sinh ngày 08/11/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fuldastr. 4, 14974 Ludwigsfelde

Giới tính: Nữ

353

Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 19/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mandaustr.3, 02763 Zittau

Giới tính: Nữ

354

Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 16/8/1967 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Neuenlander Str. 28A, 28199 Bremen

Giới tính: Nữ

355

Nguyễn Hà Anh, sinh ngày 16/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Neuenlander Str. 28A, 28199 Bremen

Giới tính: Nữ

356

Nguyễn Hồng Thúy Huệ, sinh ngày 28/7/1967 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: 60528 Frankfurt Am Main, Manfeldstrasse 29

Giới tính: Nữ

357

Nguyễn Hồng Quỳnh Anh, sinh ngày 04/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 60528 Frankfurt Am Main, Manfeldstrasse 29

Giới tính: Nữ

358

Nguyễn Phương Loan Lisa, sinh ngày 18/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 60528 Frankfurt Am Main, Manfeldstrasse 29

Giới tính: Nữ

359

Đậu Đình Sơn, sinh ngày 06/7/1967 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Herford, Langenbergstr. 16

Giới tính: Nam

360

Đậu Phương My, sinh ngày 23/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Herford, Langenbergstr. 16

Giới tính: Nữ

361

Trần Anh Đào, sinh ngày 17/7/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Matternstrasse 9

Giới tính: Nữ

362

Nguyễn Hà Kiều Anh, sinh ngày 30/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Matternstrasse 9

Giới tính: Nữ

363

Nguyễn Nam Thắng, sinh ngày 08/10/1969 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Matternstrasse 9

Giới tính: Nam

364

Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 16/7/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Wihelmstr. 54, 37308 Heiligenstadt

Giới tính: Nam

365

Phạm Thị Thanh Hương, sinh ngày 13/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wihelmstr. 54, 37308 Heiligenstadt

Giới tính: Nữ

366

Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 01/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Wihelmstr. 54, 37308 Heiligenstadt

Giới tính: Nữ

367

Lê Thị Mộng Thúy, sinh ngày 27/3/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 70619 Stuttgart Thymianweg 10

Giới tính: Nữ

368

Phan Thúy Hoa, sinh ngày 17/01/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kreuzbergring 43, 37075 Goettingen

Giới tính: Nữ

369

Trần Thị Thu Ngân, sinh ngày 17/7/1974 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Duesseldorf

Giới tính: Nữ

370

Hoàng Quốc Thái, sinh ngày 11/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Duesseldorf

Giới tính: Nam

371

Đặng Đức Tài, sinh ngày 09/9/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 17391 Nerdin, Dorfstr. 40

Giới tính: Nam

372

Lê Quốc Thái, sinh ngày 13/11/1960 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 21614 Buxtehude, Andersendstr.9

Giới tính: Nam

373

Vũ Tú Anh, sinh ngày 02/7/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Haedenkamp Str. 34, 45143 Essen

Giới tính: Nữ

374

Nguyễn Thị Mai Trang, sinh ngày 28/6/1957 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wuppertal

Giới tính: Nữ

375

Trần Minh Hùng, sinh ngày 14/9/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Baltenstr. 25, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

376

Nguyễn Mai Thy, sinh ngày 24/9/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Neidenburger Str. 6, 45897 Gelsenkirchen

Giới tính: Nữ

377

Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 26/12/1975 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Hamelerwalder Strabe 21, 31249 Hohenhameln

Giới tính: Nữ

378

Trương Minh Ký, sinh ngày 29/4/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Almannenstr. 39, 93053 Regensburg

Giới tính: Nam

379

Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 29/4/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Almannenstr. 39, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

380

Trương Minh Anh, sinh ngày 15/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Almannenstr. 39, 93053 Regensburg

Giới tính: Nam

381

Trương Minh Châu, sinh ngày 19/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Almannenstr. 39, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

382

Nguyễn Thị Chuyên, sinh ngày 26/10/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Wihelmstr. 1, 58511 Luedenscheid

Giới tính: Nữ

383

Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 01/4/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 37115 Duderstadt Obertorstrasse 40

Giới tính: Nam

384

Võ Thị Tuyết Hường, sinh ngày 27/02/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 37115 Duderstadt Obertorstrasse 40

Giới tính: Nữ

385

Nguyễn Thu Ngân, sinh ngày 21/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 37115 Duderstadt Obertorstrasse 40

Giới tính: Nữ

386

Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 18/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 37115 Duderstadt Obertorstrasse 40

Giới tính: Nữ

387

Phạm Công Hoàng, sinh ngày 05/7/1965 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 50354 Hurth

Giới tính: Nam

388

Hồ Thị Mai Lý, sinh ngày 08/3/1971 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: 50354 Hurth

Giới tính: Nữ

389

Phạm Thị Hải Yến, sinh ngày 28/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 50354 Hurth

Giới tính: Nữ

390

Phạm Minh Thi, sinh ngày 24/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 50354 Hurth

Giới tính: Nữ

391

Nguyễn Thị Kim Hiền, sinh ngày 11/7/1957 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 50668 Koln Konrad-Adenauer-Ufer 79

Giới tính: Nữ

392

Phạm Hương Trang, sinh ngày 07/10/1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: 56070 Koblenz Gartenstr. 2

Giới tính: Nữ

393

Lê Quế Hương, sinh ngày 15/02/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Simon-Warnberger-Weg 2, 85221 Dachau

Giới tính: Nữ

394

Trần Thị Minh Tâm, sinh ngày 28/7/1948 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 50677 Koln, Pfalzer Str. 42

Giới tính: Nữ

395

Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 28/5/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Steinstrabe 27, 68519 Wiernheim

Giới tính: Nữ

396

Đào Phi Long, sinh ngày 06/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Steinstrabe 27, 68519 Wiernheim

Giới tính: Nữ

397

Đào Triệu Vi, sinh ngày 07/5/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Steinstrabe 27, 68519 Wiernheim

Giới tính: Nữ

398

Võ Bích Nga, sinh ngày 11/9/1958 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Russelstr. 1A, 94209 Regen

Giới tính: Nữ

399

Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 02/3/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Reinbeclstr. 2, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

400

Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 03/01/1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Reinbeclstr. 2, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

401

Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 11/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Reinbeclstr. 2, 12459 Berlin

Giới tính: Nam

402

Trần Minh Mẫn, sinh ngày 11/10/1963 tại Nam Định

Hiện trú tại: 86157 Augsburg, Deutschenbaurstr.28

Giới tính: Nam

403

Vũ Thu Thủy, sinh ngày 23/3/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 86157 Augsburg, Deutschenbaurstr.28

Giới tính: Nữ

404

Trần Thu Thảo, sinh ngày 15/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 86157 Augsburg, Deutschenbaurstr.28

Giới tính: Nữ

405

Vương Thị Vân Anh, sinh ngày 23/6/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Gotenweg 17, 65187 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

406

Vũ Thị Hiền, sinh ngày 18/01/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Weipdornweg 28, 53177 Bonn

Giới tính: Nữ

407

Lê Hoàng Anh, sinh ngày 23/12/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 72250 Freudenstadt Bahnhofsstrabe 11

Giới tính: Nam

408

Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 13/12/1959 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Invaliden.103, 10115 Berlin

Giới tính: Nữ

409

Đinh Nguyễn Trung Giao, sinh ngày 01/4/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kruppstr. 109, 45147 Essen

Giới tính: Nam

410

Ngô Nhật Linh, sinh ngày 01/11/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedich-Ebert Str. 16, 63811 Stockstadt A.Main

Giới tính: Nam

411

Nguyễn Đình Tuấn, sinh ngày 21/7/1972 tại Hà Tây

Hiện trú tại: Alaunstr. 27, 01099 Dresden

Giới tính: Nam

412

Đồng Hoàng Vũ, sinh ngày 30/6/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Aachen

Giới tính: Nam

413

Đồng Phương Thanh, sinh ngày 11/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Aachen

Giới tính: Nữ

414

Đồng Hoàng Khang, sinh ngày 15/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Aachen

Giới tính: Nam

415

Nguyễn Phan Thành Nhân, sinh ngày 21/10/1971 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: Platenstrasse 44, 60320 Frankfurt Am Main

Giới tính: Nam

416

Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 24/8/1959 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 67063 Ludwigshafen Schmale Gasse 8

Giới tính: Nam

417

Nguyễn Xuân Hy, sinh ngày 05/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 67063 Ludwigshafen Schmale Gasse 8

Giới tính: Nữ

418

Nguyên Yên Xuân, sinh ngày 24/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: 67063 Ludwigshafen Schmale Gasse 8

Giới tính: Nữ

419

Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 09/9/1979 tại Hà Tây

Hiện trú tại: 49082 Osnabruck Ertmannstr. 17

Giới tính: Nữ

420

Bùi Thị Thuận, sinh ngày 28/4/1961 tại Nam Định

Hiện trú tại: Grenzweg 18A, 21629 Neu Wulmstorf

Giới tính: Nữ

421

Nguyễn Ngọc Bình, sinh ngày 10/11/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Ritterskamp 21, 22415 Hamburg

Giới tính: Nữ

422

Phan Bửu Mi, sinh ngày 18/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Ritterskamp 21, 22415 Hamburg

Giới tính: Nữ

423

Phan Thanh Sơn, sinh ngày 17/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ritterskamp 21, 22415 Hamburg

Giới tính: Nữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 814/2006/QĐ-CTN ngày 10/07/2006 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.812

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!