Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ban về quy chế miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 808/2005/QĐ-BNG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Lê Công Phụng
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 808/2005/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MIỄN THỊ THỰC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN CÁC NƯỚC ĐAN MẠCH, NA UY, PHẦN LAN, THUỴ ĐIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú nước của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 187/VPCP-QHQT ngày 24/3/2005 của Văn phòng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về miễn thị thực cho công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2005.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 Lê Công Phụng

 

QUY CHẾ

VỀ MIỄN THỊ THỰC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN CÁC NƯỚC ĐAN MẠCH, NA UY, PHẦN LAN VÀ THUỴ ĐIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thuỵ Điển không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh, được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hộ chiếu hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp và còn giá trị ít nhất 03 tháng kể từ ngày nhập cảnh;

b) Có vé phương tiện giao thông khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác;

c) Không thuộc một trong các đối tượng không được phép nhập cảnh Việt Nam theo quy định của mục (b), (c), (d) và (đ) khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000.

Điều 2. Công dân các nước nói tại Điều 1 có nhu cầu ở lại quá 15 ngày, nếu thực sự có lý do chính đáng và được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có văn bản đề nghị gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (đối với người thuộc diện làm thủ tục tại Bộ Công an) hoặc Cục Lãnh sự, Vụ Lễ tân, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Ngoại giao (đối với người thuộc diện làm thủ tục tại Bộ Ngoại giao) thì có thể được xem xét cấp thị thực và gia hạn tạm trú phù hợp với mục đích xin ở lại.

Điều 3. Công dân các nước nói trên không đáp ứng một trong các điều kiện nêu tại Điều 1 Quy chế này sẽ không được nhập cảnh hoặc bị rút ngắn thời hạn tạm trú tại Việt Nam.

Chương 2:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thuỵ Điển thuộc diện được miễn thị thực nêu tại Điều 1 Quy chế này, đã nhận thị thực Việt Nam trước ngày 01/5/2005, nhập xuất cảnh Việt Nam bình thường theo thời hạn giá trị của thị thực đó và không được hoàn lại lệ phí thị thực.

Điều 5. Cục trưởng Cục Lãnh sự chịu trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại thông báo cho phía Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thuỵ Điển về việc miễn thị thực cho công dân các nước nói trên quy định tại Quy chế này cũng nhưviệc Chính phủ Việt Nam có thể huỷ bỏ việc thực hiện Quy chế này khi cần thiết./..

`

KT BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 
Lê Công Phụng


 

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 808/2005/QD-BNG

Hanoi, April 13, 2005

 

DECISION

ON PROMULGATION OF REGULATION ON VISA-FREE ENTRY FOR DENMARK, NORWAY, FINLAND, AND SWITZELAND CITIZENS

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Pursuant to Ordinance on entry, exit, and residence of foreigners in Vietnam dated April 28, 2000;
Pursuant to the Government's Decree No. 21/2003/ND-CP dated March 10, 2003 defining functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Foreign Affairs;
Pursuant to the authorization of the Prime Minister in Official Dispatch No. 187/VPCP-QHQT dated March 24, 2005 of Office of the Government.

HEREBY DECIDES

Article 1. Regulation on visa-free entry for Denmark, Norway, Finland, and Switzerland citizens is issued herewith.

Article 2. This Decision comes into force from May 1, 2005.

Article 3. Heads of relevant entities of the Ministry of Foreign Affairs shall implement this Decision./.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ban về quy chế miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152