Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7747/QĐ/A18(P3) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục quản lý xuất nhập cảnh Người ký: Triệu Văn Thế
Ngày ban hành: 10/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC AN NINH
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7747/QĐ/A18(P3)

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mẫu Tờ khai (ký hiệu TK/XC) dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước. Mẫu này thay thế các mẫu tờ khai ký hiệu TK1, TK2 và được thông báo rộng rãi để nhân dân biết, làm thủ tục theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2007.

Điều 3. Trưởng phòng, Trưởng đồn thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như nêu tại Điều 3;
- Lưu A18(P3).

CỤC TRƯỞNG
ĐẠI TÁ
Triệu Văn Thế

 

MẪU TK/XC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng, cỡ 4x6cm
(1) 

 

1. Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………………………………………… 2. Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày ……. tháng …… năm …… Nơi sinh (tỉnh, TP) .....................................................

4. Giấy CMND số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp …/…./…… Nơi cấp (tỉnh,TP)…………..

5. Dân tộc …………………….. 6. Tôn giáo ……………………….. 7. Số điện thoại ......................

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) .............................................................................

............................................................................................................................................

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có) .....................................................................................................

............................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp ………………………. 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có) ................................

............................................................................................................................................

12. Cha: họ và tên ……………………………………………………. sinh ngày ……../……./……….

      Mẹ: họ và tên ………….…………………………………………. sinh ngày ……../……./……….

      Vợ/chồng: họ và tên ……….……………………………………. sinh ngày ……../……./……….

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số …………….. cấp ngày ……../……./……….

14. Nội dung đề nghị (2) …………………………………………………..

15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………….. Nam □ Nữ □

Sinh ngày ….. tháng …. năm ….. Nơi sinh (tỉnh, TP) …………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng, cỡ 3x4cm
(1)

 

Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn hoặc của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác(3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ………, ngày … tháng … năm …
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.517

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!