Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 732/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 732/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 732/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 54/TTr-CP ngày 27/4/2011.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 388 công dân hiện đang cư trú tại

Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong dánh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 (Kèm theo Quyết định số 732/QĐ-CTN ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 19/4/1974 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 12017 Berlin, Grobbeerenstr. 33

Giới tính: Nam

2. Đào Thanh Thu, sinh ngày 17/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Friesoyther. 19, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

3. Phạm Sơn Trà, sinh ngày 02/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Strasse der Republik 41, 65203 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

4. Phạm Thị Trần Ngọc Lan, sinh ngày 06/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Strsse der Republik 41, 65203 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

5. Lê Việt Đức, sinh ngày 22/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rheinstr. 31, 56235 Ransbach

Giới tính: Nam

6. Phạm Trung Hiếu, sinh ngày 10/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Turnvater - Jahn - Str. 28, 99326 Stadtilm

Giới tính: Nam

7. Huynh Shirley Wong, sinh ngày 12/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 60389 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

8. Lỗ Diệp Ly, sinh ngày 12/8/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Drustusstr. 6, 53111 Bonn

Giới tính: Nữ

9. Phạm Quỳnh Trang, sinh ngày 16/6/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gorres Str. 12, 85435 Erdinh

Giới tính: Nữ

10. Trương Lilly, sinh ngày 30/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Siemensweg 10, 38228 Salzgitter

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 22/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schadesweg 40, 20537 Hamburg

Giới tính: Nữ

12. Trần Nguyễn Thanh Kenny Nhật, sinh ngày 16/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Im Vierrtheil 16, 54470 Bernkastel

Giới tính: Nam

13. Nguyễn, Trần Phương Vi Julia, sinh ngày 27/6/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Brauckstr. 30, 45968 Gladbeck

Giới tính: Nữ

14. Cao Xuân Hiệp, sinh ngày 22/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kapita- Mencke- Str. 5, 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

15. Cao Xuân Nghĩa, sinh ngày 02/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kapitan - Mencke- Str. 5, 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

16. Lê Công Việt Anh, sinh ngày 16/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hohenfelserstr. 29, 92331 Parsberg

Giới tính: Nam

17. Lưu Thế Ngọc, sinh ngày 28/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtweg 19, 38226 Salzgitter

Giới tính: Nam

18. Trần Nguyễn Đan Vy, sinh ngày 13/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Schadesweg 40, 20537 Hamburg

Giới tính: Nữ

19. Tạ Đức Tommy Trọng, sinh ngày 25/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Augustusburger Str. 21B, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

20. Ngô Thu Minh, sinh ngày 11/6/1992 tại Đức

Markt 2, 09326 Geringswalde

Giới tính: Nữ

21. Tạ Thị Thu Trang, sinh ngày 16/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Augustusburgerstr. 21 B, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nữ

22. Dương Thị Thương, sinh ngày 01/12/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Johhannes - Dick- Str. 24, 09123 Chemnitz

Giới tính: Nữ

23. Văn Đức Giang, sinh ngày 09/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Burckenstr. 7, 24220 Flintbek

Giới tính: Nam

24. Lê Anh Minh, sinh ngày 04/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wildeshauserstr. 31, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 06/12/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Georg - Schumannstr. 162, 04159 Leipzig

Giới tính: Nữ

26. Trần Thị Ngọc My, sinh ngày 27/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Strasse des Friedens 5B, 06385 Aken (Elbe)

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Việt Anh Thomas, sinh ngày 22/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenowstr. 53, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

28. Trần Gia Linh Jenny, sinh ngày 21/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bauersr. 31, 44309 Dortmund

Giới tính: Nữ

29. Lê Thị Liên, sinh ngày 18/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wildeshauserstr. 31, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nữ

30. Trần Đức Long, sinh ngày 15/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 67454 Hassloch

Giới tính: Nam

31. Trương Lê Vi, sinh ngày 30/7/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Kolpingstr. 20, 53879 Euskirchen

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 07/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Reuterstr. 17, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Anh Hào, sinh ngày 17/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Reuterstr. 17, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

34. Đào Thế Anh, sinh ngày 11/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Friesoyther Str. 19, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

35. Đào Thu Minh, sinh ngày 13/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Friesoyther Str. 19, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

36. Khổng Kiều Trinh, sinh ngày 19/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bodekerstr. 9, 49356 Diepholz

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Anh Thi, sinh ngày 02/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Edith - Falk- Str. 6, 56743 Mendig

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Anh Vũ, sinh ngày 17/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Edith - Falk- Str. 6, 56743 Mendig

Giới tính: Nam

39. Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 03/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Jaspertstr. 85- Wohnung 11/2, 60435 Frakfurt am Main

Giới tính: Nam

40. Hồ Thái Sơn Theodor, sinh ngày 11/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rontgenstr. 17 a, 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Quang Vương, sinh ngày 25/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Kaiserstr. 5, 66424 Homburg

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Quỳnh Nga, sinh ngày 15/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kaiserstr. 5, 66424 Homburg

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Thanh Dung, sinh ngày 07/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kroffstr. 19/3, 80638 Munchen

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Hồng Phúc, sinh ngày 19/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Armbrustr. 18, 67346 Speyer

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Trà My, sinh ngày 08/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Armbrustr. 18, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

46. Vũ Tiến Long, sinh ngày 01/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Scharlemannstr. 9, 31303 Burgdorf

Giới tính: Nam

47. Phạm Tuyết Nhung, sinh ngày 22/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hans- Sachs - Str. 48, 65428 Russelheim

Giới tính: Nữ

48. Lê Duy Đức, sinh ngày 31/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Grossestr. 32, 49584 Furstenau

Giới tính: Nam

49. Lê Thị Huyền Trang, sinh ngày 22/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Grossestr. 32, 49584 Furstenau

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Ngọc Trà Mi, sinh ngày 16/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Sandweg 1a, 93333 Neustadt

Giới tính: Nữ

51. Đàm Nam Hải, sinh ngày 28/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 20, 73312 Geislingen

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Trà My, sinh ngày 09/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wilelmstr. 32, 31582 Nienburg/Weser

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Trọng Phương, sinh ngày 17/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 9, 56377 Nasau

Giới tính: Nam

54. Ngô Anh Minh, sinh ngày 09/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wildeshauser Str. 31, 26197 Grossenkneten

Giới tính: Nam

55. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 25/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrichstr. 5, 97990 Weikersheim

Giới tính: Nữ

56. Lê Quốc Hùng, sinh ngày 17/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Blocksbergstr. 2- 4, 66655 Pỉmisens

Giới tính: Nam

57. Nguyễn Linh Lan, sinh ngày 01/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurterstr. 127 - 129, 63303 Dreieich

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Thanh, sinh ngày 29/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Am Stockfeld 31, 68519 Viernheim

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 17/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Alzeyerstr. 43, 67549 Worms

Giới tính: Nữ

60. Lê Thị Hải Yến, sinh ngày 21/02/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Helvesieker Weg 2, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nữ

61. Lê Minh, sinh ngày 04/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Helvesieker Weg 2, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nam

62. Lê Thành Nam, sinh ngày 14/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Helvesieker Weg 2, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nam

63. Vũ Hoàng Đức, sinh ngày 22/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Geschwister- Scholl - Str. 22, Germersheim

Giới tính: Nam

64. Vũ Đức Huy, sinh ngày 06/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

65. Lương Thùy Linh Sandra, sinh ngày 03/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Oythe 16a, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

66. Vũ Thu Thủy, sinh ngày 15/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gemeindestr. 62, 44809 Bochum

Giới tính: Nữ

67. Sái Nhật Minh, sinh ngày 28/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kasinostr. 125, 64293 Darmstadt

Giới tính: Nam

68. Lê Hưu Hiếu, sinh ngày 02/11/1983 tại Đức

Hiện trú tại: Schwanthalestr. 53, 60596 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Ngọc Khánh Hoàng, sinh ngày 23/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kurmainzerstr. 32, 61440 Oberursel

Giới tính: Nam

70. Bùi Phương Thanh, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Sogel - Sassenberg 12, 49751 Sogel

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 10/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schillerstr. 14, 89407 Dillingen a. D. Donau

Giới tính: Nữ

72. Bùi Thị Thúy Vân, sinh ngày 06/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Naumann-Str. 125, 99974 Muhlhausen

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 07/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: In den Langwiesen 1, 66849 Landstuhl

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh ngày 20/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 82, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

75. Nguyễn Tùng, sinh ngày 26/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 82, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

76. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 11/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ausserdorf 35, 76764 Rheinzabern

Giới tính: Nam

77. Lâm Bảo Huy, sinh ngày 10/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Darshofener Str. 16, 92331 Parsberg

Giới tính: Nam

78. Bùi Huyền Thương, sinh ngày 06/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kleine Wallstr. 22, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

79. Lê Huyền Trang, sinh ngày 28/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dechant- Plein - Str. 15, 56070 Koblenz

Giới tính: Nữ

80. Lê Phấn Đạt, sinh ngày 01/02/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Dechant- Plein - Str. 15, 56070 Koblenz

Giới tính: Nam

81. Trần Quang Đạo, sinh ngày 18/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Breslauerstr. 27, 54516 Wittlich

Giới tính: Nam

82. Đào Tuyết Minh Tanja, sinh ngày 07/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Eberhard Str. 46, 54290 Trier

Giới tính: Nữ

83. Dương Henry Quốc, sinh ngày 03/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Margarethen Str. 6, 35606 Solms

Giới tính: Nam

84. Phan Hồng Loan, sinh ngày 01/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ottstr. 11, 73079 Sussen

Giới tính: Nữ

85. Dương Phong Markus, sinh ngày 26/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Margarethen Str. 6, 35606 Solms

Giới tính: Nam

86. Dương Quốc Phú, sinh ngày 15/02/1983 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 44, 33602 Bielefeld

Giới tính: Nam

87. Lê Thanh Chung, sinh ngày 08/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Im Avelertal 35, 54295 Trier

Giới tính: Nam

88. Đỗ Minh Khoa, sinh ngày 07/3/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Prager Str. 2/0202, 99091 Erfurt

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Quỳnh Như, sinh ngày 06/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ottstr. 68 c, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nữ

90. Lương Thu Dung, sinh ngày 16/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Widumestr. 9, 44787 Bochum

Giới tính: Nữ

91. Lương Minh Tuấn, sinh ngày 14/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Widumestr. 9, 44787 Bochum

Giới tính: Nam

92. Lương Minh Tú, sinh ngày 14/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Widumestr. 9, 44787 Bochum

Giới tính: Nam

93. Phạm Trung Dũng, sinh ngày 19/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Weststr. 6, 09112 Chemnitz

Giới tính: Nam

94. Trần Thị Kim Oanh, sinh ngày 05/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Widumestr. 9, 08280 Aue

Giới tính: Nữ

95. Phạm Hằng Nga Monika, sinh ngày 26/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 24B, 93333 Neustadt an der Donau

Giới tính: Nữ

96. Trịnh Thế Anh Công Hải, sinh ngày 03/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 41, 74321 Bietigheim - Bissingen

Giới tính: Nam

97. Bùi Kai, sinh ngày 23/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Albert - Schweitzer - Str. 11B, 77654 Offenburg

Giới tính: Nam

98. Vũ Đức Hòa, sinh ngày 16/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hardenberg Str. 10, 47475 Kamp - Lintfort

Giới tính: Nam

99. Vũ Đức Hải, sinh ngày 24/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hardenberg Str. 10, 47475 Kamp - Lintfort

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Tuấn Dũng, sinh ngày 20/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Dorfanger 19, 408822 Mettmann

Giới tính: Nam

101. Nguyễn Thị Diễm Hương, sinh ngày 23/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Dorfanger 19, 408822 Mettmann

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Lệ Huyền, sinh ngày 10/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lodberger Str. 13, 49624 Loningen

Giới tính: Nam

103. Đào Thùy Dương Jenny, sinh ngày 18/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Turlenstr. 26, 70191 Stuttgart

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 21/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Breitwiesenstr. 6, 70771 Leinfelden- Echterdingen

Giới tính: Nữ

105. Nguyễn Thăng Long, sinh ngày 27/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kirdoferstr. 42, 61350 Bad Homburg

Giới tính: Nam

106. Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 27/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kirdoferstr. 42, 61350 Bad Homburg

Giới tính: Nữ

107. Mạc Hồng Sơn, sinh ngày 17/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Bremerstr. 41, 27283 Verden

Giới tính: Nam

108. Mạc Hà Trang, sinh ngày 29/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bremerstr. 41, 27283 Verden

Giới tính: Nữ

109. Đặng Đức Tiệp, sinh ngày 24/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bayernplatz 4, 67433 Neustadt an der Weinstrasse

Giới tính: Nam

110. Đặng Thu Hà, sinh ngày 26/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bayernplatz 4, 67433 Neustadt an der Weinstrasse

Giới tính: Nữ

111. Phan Hải Cường, sinh ngày 26/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Chaussee Str. 7, 63303 Dreieich

Giới tính: Nam

112. Phan Hải Hùng, sinh ngày 27/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Chaussee Str. 7, 63303 Dreieich

Giới tính: Nam

113. Phương Quỳnh Dương, sinh ngày 14/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kirchberg 12, 49205 Hasbergen

Giới tính: Nữ

114. Trịnh Thanh Sang, sinh ngày 01/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Walden Str.17, 99084 Erfurt

Giới tính: Nam

115. Nguyễn Tuấn Anh Toni, sinh ngày 28/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenow Str. 53, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

116. Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 03/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Diesrau Str.83, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

117. Lương Thu Trang, sinh ngày 18/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Widumestr. 9, 44787 Bochum

Giới tính: Nữ

118. Dương Cao Thắng, sinh ngày 29/6/1958 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Albert- Schweitzer - Str. 14, 77654 Offenburg

Giới tính: Nam

119. Dương Anh Duy Patrick, sinh ngày 23/02/2011 tại Đức

Hiện trú tại: Albert- Schweitzer - Str. 14, 77654 Offenburg

Giới tính: Nam

120. Vũ Mạnh Cường, sinh ngày 16/3/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Steinweg 2, 07646 Stadtroda

Giới tính: Nam

121. Nguyễn Ngọc Chung, sinh ngày 17/12/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lodberger Str. 13, 49624 Loningen

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 29/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lodberger Str. 13, 49624 Loningen

Giới tính: Nữ

123. Phan An Trung, sinh ngày 03/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mowenstr. 37, 65201 Wiesbaden

Giới tính: Nam

124. Đỗ Thanh Hùng, sinh ngày 25/10/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: GroBe Pfahlstr. 3, 30161 Hannover

Giới tính: Nam

125. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 04/7/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Vorstadtstr. 33, 66117 Saarbrucken

Giới tính: Nữ

126. Lê Giang Nam, sinh ngày 27/10/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rosenstr. 10, 99326 Stadtilm

Giới tính: Nam

127. Nguyễn Âu Sĩ Tấn, sinh ngày 16/4/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Westenholzer Str. 117B 33129 Delbruck

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 13/11/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alte Linner Str. 42, 47799 Krefeld

Giới tính: Nữ

129. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 18/02/1962 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Alte Linner Str. 42, 47799 Krefeld

Giới tính: Nữ

130. Vũ Thiện Tuấn, sinh ngày 17/9/1956 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Mockauerstr. 16, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

131. Vũ Tuấn Đức, sinh ngày 07/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mockauerstr. 16, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

132. Trần Thị Ngọc Quý, sinh ngày 24/01/1992 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Strasse des Friedens 5B, 06385 Aken

Giới tính: Nữ

133. Trương Hà My, sinh ngày 27/12/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kolpingstr. 20, 53879 Euskirchen

Giới tính: Nữ

134. Lê Mai Hoa, sinh ngày 01/01/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Martin- Luther- Str. 28, 67454 Hassloch

Giới tính: Nữ

135. Trần Đức Trung Daniel, sinh ngày 20/02/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Martin- Luther- Str. 28, 67454 Hassloch

Giới tính: Nam

136. Phạm Thị Ngọc Nữ, sinh ngày 20/11/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Saarstr. 01, 73312 Geislingen an der Steige

Giới tính: Nữ

137. Trần Khánh Chi, sinh ngày 03/3/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hugelstr. 190, 60431 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

138. Nguyễn Hồng Thái, sinh ngày 05/01/1968 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Edith - Falk- Str. 6, 56743 Mendig

Giới tính: Nam

139. Đỗ Thị Phương Duyên, sinh ngày 01/01/1968 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Edith - Falk- Str. 6, 56743 Mendig

Giới tính: Nữ

140. Vũ Tiến Hoàng, sinh ngày 18/8/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kreuzstr. 6, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nam

141. Hồ Thị Loan, sinh ngày 15/4/1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Marienstr. 34Q, 63069 Offenbach Am Main

Giới tính: Nữ

142. Giang Thanh Phong, sinh ngày 26/12/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gerhart- Hauptmann- Str. 1,91058 Erlangen

Giới tính: Nam

143. Phạm Tuyết Mai, sinh ngày 21/12/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hans- Sachs- Str. 48, 65428 Russelheim

Giới tính: Nữ

144. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 05/01/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Umenhofstr. 8, 63743 Abschaffenburg

Giới tính: Nam

145. Trần Đình Hoàn, sinh ngày 01/5/1958 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Umenhofstr. 8, 63743 Abschaffenburg

Giới tính: Nam

146. Lê Quang Hòa, sinh ngày 15/5/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Unterestr. 21, 70199 Stuttgat

Giới tính: Nam

147. Nguyễn Thế Vinh, sinh ngày 11/4/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Mauerle 15, 88471 Laupheim

Giới tính: Nam

148. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 16/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rennbahnstr. 97, 81929 Munchen

Giới tính: Nữ

149. Trần Hữu Tài, sinh ngày 04/11/1981 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Prinzrgentenstr. 24, 67063 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

150. Đinh Thị Bảo Châu, sinh ngày 12/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sudring 41, 46242 Bottrop

Giới tính: Nữ

151. Nguyễn Đình Tạo, sinh ngày 16/11/1965 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Friedrich- Ebert- Str. 25, 93051 Regensburg

Giới tính: Nam

152. Khúc Thị Thanh Thủy, sinh ngày 14/3/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Julius- Brecht- Str. 3, 60433 Frankfurt

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Thùy Anh, sinh ngày 24/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Julius- Brecht- Str. 3, 60433 Frankfurt

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, sinh ngày 31/8/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Holzhoffallee 28, 64295 Darmstadt

Giới tính: Nữ

155. Bùi Xuân Hưng, sinh ngày 25/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Holzhoffallee 28, 64295 Darmstadt

Giới tính: Nam

156. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 16/9/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dornbachstr. 67, 61440 Oberursel

Giới tính: Nam

157. Trần Thu Hường, sinh ngày 12/7/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Holzhoffallee 28, 64295 Darmstadt

Giới tính: Nữ

158. Nguyễn Phương Uyên, sinh ngày 02/6/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Holzhoffallee 28, 64295 Darmstadt

Giới tính: Nữ

159. Trần Đức Hiếu, sinh ngày 15/7/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Dornbachstr. 67, 61440 Oberursel

Giới tính: Nam

160. Nguyễn Quang Hòa, sinh ngày 15/6/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schillerstr. 14, 89407 Dillingen a. D. Donau

Giới tính: Nam

161. Nguyễn Hương Quỳnh, sinh ngày 30/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Schillerstr. 14, 89407 Dillingen a. D. Donau

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Đức Toàn, sinh ngày 30/9/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roermonder 119- 52072

Giới tính: Nam

163. Nguyễn Minh Quý, sinh ngày 22/12/1963 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Schreiberstr. 3, 90763 Furth

Giới tính: Nam

164. Nguyễn Mai Ly, sinh ngày 24/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schreiberstr. 3, 90763 Furth

Giới tính: Nữ

165. Bùi Thùy Trinh, sinh ngày 09/6/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rontgent 12- 70190

Giới tính: Nữ

166. Diệp Huỳnh Minh Ngọc, sinh ngày 05/11/1991 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bahnhof 47- 84130

Giới tính: Nam

167. Dương Thị Thu Hương, sinh ngày 28/7/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Buschey 19- 58089

Giới tính: Nữ

168. Nguyễn Thị Lan Phương, sinh ngày 02/5/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wohnhaft in Flensburg

Giới tính: Nữ

169. Ngô Thu Hiền, sinh ngày 13/02/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wandsbeker Chaussee 15 22089 Hamburg

Giới tính: Nữ

170. Ngô Nguyệt Ly, sinh ngày 19/7/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wandsbeker Chaussee 15 22089 Hamburg

Giới tính: Nữ

171. Trần Quốc Huy, sinh ngày 25/3/1960 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Wustrower 45- Berlin

Giới tính: Nam

172. Trần Việt Đức, sinh ngày 15/5/1991 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Wustrower 45- Berlin

Giới tính: Nam

173. Trần Quốc Hùng, sinh ngày 28/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wustrower 45- Berlin

Giới tính: Nam

174. Ngô Sỹ Liên, sinh ngày 26/5/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bielefelder Str. 21, 49196 Bad Laer

Giới tính: Nữ

175. Trương Khánh Tuyết, sinh ngày 06/9/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Buchen 30- 47495

Giới tính: Nữ

176. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 17/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bert Brecht 10- 81737

Giới tính: Nữ

177. Phạm Thị Ngọc Mai, sinh ngày 08/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Achterkirchen 3- 37154

Giới tính: Nữ

178. Ngô Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 05/7/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Vinzenz 12- 78713

Giới tính: Nữ

179. Phạm Thanh Lan, sinh ngày 18/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Vinzenz 12- 78713

Giới tính: Nữ

180. Phạm Quỳnh Nhi, sinh ngày 18/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Vinzenz 12- 78713

Giới tính: Nữ

181. Hoàng Mai Phương, sinh ngày 15/02/1988 tại Đức

Hiện trú tại: Breite 47- 07381

Giới tính: Nữ

182. Đồng Thị Ái Nhi, sinh ngày 27/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Oberriesinger 8- 74343

Giới tính: Nữ

183. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 23/6/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: GlockengieBereistr. 10, 99510 Apolda

Giới tính: Nữ

184. Phạm Xuân Thoàn, sinh ngày 05/5/1955 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Berliner 156- 10715

Giới tính: Nữ

185. Đặng Bảo Trung Philip, sinh ngày 29/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Seeverstr. 1, 21220 Seevetal GT Maschen

Giới tính: Nam

186. Lê Thị Minh Sang, sinh ngày 28/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 20- 08412 Werdau

Giới tính: Nam

187. Lê Việt Hoàng Andreas, sinh ngày 29/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 20- 08412 Werdau

Giới tính: Nam

188. Ma Thị Kim Dung, sinh ngày 14/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: WeiBenfelser 68- 06712

Giới tính: Nam

189. Lê Mai Hương, sinh ngày 20/6/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Schonhauser Allee 125- 10437

Giới tính: Nữ

190. Phan Thị Hoa, sinh ngày 10/10/1970 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Bahlammweg 1- 28329

Giới tính: Nữ

191. Tô Phương Thảo Ly, sinh ngày 20/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Marktplatz 4- 15230

Giới tính: Nữ

192. Phạm Thị Diệp Thảo, sinh ngày 06/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Riesenburger 23/3, 81249

Giới tính: Nữ

193. Trần Thị Ngọc Mai, sinh ngày 14/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 12435 Berlin, Elsenstrabe 26

Giới tính: Nữ

194. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 18/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Stenetwaldet str 106 - 31137 Hildesheim

Giới tính: Nữ

195. Lê Nguyên Quỳnh Trang, sinh ngày 11/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 31785 Hameln, Backer 52

Giới tính: Nữ

196. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 30/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 48499, Muhlendamm 23

Giới tính: Nam

197. Nguyễn Tiệp Đức Tùng, sinh ngày 17/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hoheberger Weg 20, 26603

Giới tính: Nam

198. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 24/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 30952, Am Ronnenberger Feld 8

Giới tính: Nam

199. Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 15/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 30952, Am Ronnenberger Feld 8

Giới tính: Nam

200. Nguyễn Hoàng Họa Mi, sinh ngày 23/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 30952, Am Ronnenberger Feld 8

Giới tính: Nữ

201. Lê Phương Thảo, sinh ngày 13/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kapellen 1- 79341

Giới tính: Nữ

202. Nguyễn Minh An, sinh ngày 01/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schreiberstr. 3, 90763 Furth

Giới tính: Nam

203. Trần Thanh Vinh, sinh ngày 30/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 29, 06780 Zorbig

Giới tính: Nam

204. Trần Thanh Tú Julia, sinh ngày 14/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 29, 06780 Zorbig

Giới tính: Nữ

205. Phạm Thị Thành, sinh ngày 01/5/1952 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fahler Str. 42, 35708 Haiger

Giới tính: Nữ

206. Ngô Việt Hùng, sinh ngày 04/9/1962 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Fahler Str. 42, 35708

Giới tính: Nam

207. Nguyễn Đàm Đức, sinh ngày 18/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Beesener Str. 38, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

208. Nguyễn Hoài Mỹ, 09/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Beesener Str. 38, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nữ

209. Trần Đức Long Heiko, sinh ngày 02/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Robert - Havemann - Str. 19, 04416 Markkleeberg

Giới tính: Nam

210. Nguyễn Thị Hiến, sinh ngày 11/8/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Libauer Str. 8, Hinterhs Re Etage 1, 10245 Berlin

Giới tính: Nữ

211. Vũ Đức Anh, sinh ngày 15/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Libauer Str. 8, Hinterhs Re Etage 1, 10245 Berlin

Giới tính: Nam

212. Hà Phương Dung, sinh ngày 26/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Geusaer Str. 23, 06217 Merseburg

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 26/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Memmertstrsse 4A, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

214. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 05/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Memmertstrsse 4A, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

215. Vương Thanh Hiền, sinh ngày 25/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 38226 Salzgitter

Giới tính: Nữ

216. Phạm Phương Ly, sinh ngày 09/12/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Mascovstr. 2A, 04318 Leipzig

Giới tính: Nữ

217. Đặng Trung Hiếu, sinh ngày 22/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mascovstr. 2A, 04318 Leipzig

Giới tính: Nam

218. Đoàn Ngọc Bảo Nguyên, sinh ngày 28/9/1986 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Muhlenloog 39- 26529

Giới tính: Nam

219. Đồng Quế Ly, sinh ngày 14/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Flechtdorfer Strasse 10, 34497 Korbach

Giới tính: Nữ

220. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 26/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Gladbecker Str. 285, 45326 Essen

Giới tính: Nữ

221. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 16/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gladbecker Str. 285, 45326 Essen

Giới tính: Nam

222. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 11/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Eisenbahnstrasse 90, 16225 Eberswalde

Giới tính: Nam

223. Dương Nhật Minh Daniel, sinh ngày 31/3/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Maerkische Allee 410, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

224. Trần Mộng Như, sinh ngày 11/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig- Renn- Str. 32, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

225. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 09/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Alfred- Kowalke Strasse 8, 10315, Berlin

Giới tính: Nữ

226. Trần David Trần Trung, sinh ngày 26/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Am Wasserwerk 7b, 01109 Dresden

Giới tính: Nam

227. Trần Viên Anh, sinh ngày 21/9/1997 tại Ba Lan

Hiện trú tại: Brandenburgische Str. 83, 10713 Berlin

Giới tính: Nam

228. Nguyễn Thomas Huy Hoàng, sinh ngày 30/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Herzbergstrasse 155, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

229. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 21/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wendenschlossstr. 53, 12559 Berlin

Giới tính: Nam

230. Nguyễn Trần Nam, sinh ngày 11/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wendenschlossstr. 53, 12559 Berlin

Giới tính: Nam

231. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 06/5/1969 tại Đức

Hiện trú tại: Schildstrasse 37, 96050 Bamberg

Giới tính: Nữ

232. Nguyễn Bùi Hải Nam, sinh ngày 31/10/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Schildstrasse 37, 96050 Bamberg

Giới tính: Nam

233. Đoàn Đức Long, sinh ngày 04/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 18109 Rostock, Moellner Str. 7

Giới tính: Nam

234. Đoàn Tú Ngọc Nhi, sinh ngày 15/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 18109 Rostock, Moellner Str. 7

Giới tính: Nữ

235. Trần Nhật Phượng, sinh ngày 23/4/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Von- Tirpitz- Str.12, 26603 Aurich OT Aurich

Giới tính: Nữ

236. Phạm Thanh Thanh, sinh ngày 28/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Fuhlsbuttler Str 464 22309 Hamburg

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn Frank Quang Anh, sinh ngày 16/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Randow 38- 13057 Berlin

Giới tính: Nam

238. Phạm Quỳnh Anh, sinh ngày 29/5/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Geraer Ring 67- 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

239. Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 31/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zschortauer Str. 57, 04129 Leipzig

Giới tính: Nam

240. Kiều Thùy Dương, sinh ngày 30/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Sophienstr. 56, 99817 Eisenach

Giới tính: Nữ

241. Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 01/7/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Otto- Dittrich- Str. 1, 01257 Dresden

Giới tính: Nam

242. Nguyễn Ngọc Kiên, sinh ngày 09/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Otto- Dittrich- Str. 1, 01257 Dresden

Giới tính: Nam

243. Nguyễn Tường Vy, sinh ngày 19/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Otto- Dittrich- Str. 1, 01257 Dresden

Giới tính: Nữ

244. Lê Hải Đô, sinh ngày 03/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wuhletalstr. 32, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

245. Lê Thị Hải My, sinh ngày 19/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wuhletalstr. 32, 12687 Berlin

Giới tính: Nữ

246. Lê Nhật Anh, sinh ngày 25/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Leonharstr. 26, 90443 Nuernberg

Giới tính: Nam

247. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 30/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lieberoser Str. 39, 03046 Cottbus

Giới tính: Nữ

248. Nguyễn Trung Đức, sinh ngày 20/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lieberoser Str. 39, 03046 Cottbus

Giới tính: Nam

249. Đặng Tuấn Anh Michael, sinh ngày 30/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Weitling 71- 10317 Berlin

Giới tính: Nam

250. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 28/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Schnellenberger Camp 8 A, 21339 Luneburg

Giới tính: Nữ

251. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 21/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schnellenberger Camp 8 A, 21339 Luneburg

Giới tính: Nam

252. Lý Lệ Hằng, sinh ngày 21/4/1988 tại Đức

Hiện trú tại: Voltmannstr. 258, 33613 Bielefeld

Giới tính: Nữ

253. Đào Thái Thảo, sinh ngày 13/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wortr Str 4 95447 Bayreuth

Giới tính: Nữ

254. Đào Thái Duy, sinh ngày 08/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wortr Str 4 95447 Bayreuth

Giới tính: Nam

255. Nguyễn Kim Anh, sinh ngày 22/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Rathenaustrasse 37, 16761 Henningsdorf

Giới tính: Nữ

256. Trần Mỹ Trang, sinh ngày 03/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Pfotenhauerstr. 45, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

257. Trần Hoàng Long, sinh ngày 06/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Pfotenhauerstr. 45, 01307 Dresden

Giới tính: Nam

258. Trần Thảo Nhi, sinh ngày 14/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Pfotenhauerstr. 45, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

259. Lò Kim Ly, sinh ngày 26/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Katharina- Geisler- Str. 31, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

260. Lò Trung Ngọc, sinh ngày 03/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Katharina- Geisler- Str. 31, 85356 Freising

Giới tính: Nam

261. Nguyễn Thị Thúy Nga Sandra, sinh ngày 15/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Buchholz in der Nordheide

Giới tính: Nữ

262. Nguyễn Đức Tuấn Anh, sinh ngày 08/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dresdener Str. 16, 01877 Bischofswerda

Giới tính: Nam

263. Đinh Ly Ly, sinh ngày 22/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Poststr. 12, 21244 Buchholz in der Nordheide

Giới tính: Nữ

264. Đinh Hoài Thương, sinh ngày 15/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Eichenweg 10, 86441 Zusmarshausen

Giới tính: Nữ

265. Đinh Yến Nhi, sinh ngày 16/5/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Eichenweg 10, 86441 Zusmarshausen

Giới tính: Nữ

266. Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày 24/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: F. Konig 33 - 98527 Suhl

Giới tính: Nam

267. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 20/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Oldenburg 44F, 27753 Delmenhorst

Giới tính: Nam

268. Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 29/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: F J Baumgartner 1/1 - 79312 Emmendingen

Giới tính: Nữ

269. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 28/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 16798 Furstenberg/Havel, Havelstr 21

Giới tính: Nam

270. Nguyễn Văn Hên, sinh ngày 12/12/1966 tại Long An

Hiện trú tại: Herner Str. 128 - 44809 Bochum

Giới tính: Nam

271. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 15/9/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 99086 Erfurt, Magdeburger Allee 66

Giới tính: Nữ

272. Cao Thu Trang, sinh ngày 12/8/1990 tại Đức

Hiện trú tại: 86152 Augsburg, Unterer Graben

Giới tính: Nữ

273. Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 07/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Gutenbergstr. 8, 06667 Weissenfels

Giới tính: Nữ

274. Vũ Minh Đức, sinh ngày 20/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Augustebburger 23 22769 Hamburg

Giới tính: Nam

275. Lương Thị Thanh Hương, sinh ngày 12/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Milanstrasse 2, 14612 Falkensee

Giới tính: Nữ

276. Bùi Huyền Anh, sinh ngày 14/12/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ernst Pinkert 11- 04105 Leipzig

Giới tính: Nữ

277. Đỗ Nam Việt, sinh ngày 11/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 1, 14712 Rathenow

Giới tính: Nam

278. Ngô Minh Đức, sinh ngày 08/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dessau- Roblau/Sachsen- Anhalt

Giới tính: Nam

279. Vũ Trọng Hiếu, sinh ngày 16/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Poelchaustr 32- 12681 Berlin

Giới tính: Nam

280. Nguyễn Phượng Linh, sinh ngày 21/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Jagdstr. 17, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

281. Phan Ngọc Phương, sinh ngày 01/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Saarmunder Str. 60a, 14478 Potsdam

Giới tính: Nữ

282. Ngô Thanh Nga, sinh ngày 18/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Neuffenstr. 17, 70188 Stuttgart

Giới tính: Nữ

283. Phan Ngọc Nhi, sinh ngày 18/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Saarmunder Str. 60a, 14478 Potsdam

Giới tính: Nữ

284. Vũ Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/6/1969 tại Nam Định

Hiện trú tại: Humboldstr. 19, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

285. Trần Mai Ly, sinh ngày 15/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Eilenburger Str. 50, 04509 Delitzsch

Giới tính: Nữ

286. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 29/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Balzacstrasse 19, 04105 Leipzig

Giới tính: Nam

287. Dương Yến Linh, sinh ngày 03/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Georg- Schumann- Str. 68, 04155 Leipzig

Giới tính: Nữ

288. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 02/6/1965 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Pillenreuther Str. 92, 90459 Nuernberg

Giới tính: Nữ

289. Lâm Hải Nguyên David, sinh ngày 24/12/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Pillenreuther Str. 92, 90459 Nuernberg

Giới tính: Nam

290. Nguyễn Nhật Linh, sinh ngày 17/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bruno- Apitz- Str.07, 13125 Berlin

Giới tính: Nữ

291. Trương Vân Trang, sinh ngày 12/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Weibestr. 38, 04299 Leipzig

Giới tính: Nữ

292. Hoàng Quỳnh Mi, sinh ngày 11/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Sandstr. 67, 39638 Gardelegen

Giới tính: Nữ

293. Hoàng Quỳnh Trang Mi, sinh ngày 25/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Sandstr. 67, 39638 Gardelegen

Giới tính: Nữ

294. Trương Linh Giang, sinh ngày 20/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Weibestr. 38, 04299 Leipzig

Giới tính: Nữ

295. Ninh Michael, sinh ngày 11/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str. 32, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

296. Ngô Thanh Tùng, sinh ngày 06/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Weg Beim Fager Str. 1 22453 Hamburg

Giới tính: Nam

297. Đỗ Đức Khôi, sinh ngày 17/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gertraudtenstr. 2, 03046 Cottbus

Giới tính: Nam

298. Đỗ Minh Châu, sinh ngày 26/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Gertraudtenstr. 2, 03046 Cottbus

Giới tính: Nữ

299. Đào Ngọc Anh, sinh ngày 25/11/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kipsdorfer Str. 106, 01277 Dresden

Giới tính: Nữ

300. Đào Ngọc Mai, sinh ngày 20/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kipsdorfer Str. 106, 01277 Dresden

Giới tính: Nữ

301. Cao Minh Đức, sinh ngày 30/12/1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Sophie- Scholl- Str.22 49624 Loningen

Giới tính: Nam

302. Nguyễn Thị Diên, sinh ngày 23/10/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sophie- Scholl- Str.22 49624 Loningen

Giới tính: Nữ

303. Cao Mai Linh, sinh ngày 08/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Sophie- Scholl- Str.22 49624 Loningen

Giới tính: Nữ

304. Cao Thảo Mi, sinh ngày 08/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Sophie- Scholl- Str.22 49624 Loningen

Giới tính: Nữ

305. Lữ Jenny, sinh ngày 08/7/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Altstadterstr. 6, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nữ

306. Trần Huyền Trang, sinh ngày 06/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Woltorfer Str. 52, 31224 Peine

Giới tính: Nữ

307. Nguyễn Ngọc Minh Thư, sinh ngày 09/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Eulbacher Str. 30, 64711 Erbach/Odw

Giới tính: Nữ

308. Ngô Chung Anh, sinh ngày 20/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Osterkampsweg 134, 26131 Oldenburg

Giới tính: Nam

309. Phạm Thế Tùng, sinh ngày 08/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zum Grossen Freien 63, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

310. Phạm Hồng Phúc, sinh ngày 19/11/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Beruner Allee 10A 30175 Hannover

Giới tính: Nam

311. Võ Thị Phương Thảo, sinh ngày 29/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 38226 Salzgitter

Giới tính: Nữ

312. Nguyễn Huyền Ngọc, sinh ngày 13/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 27, 21255 Tostedt

Giới tính: Nữ

313. Nguyễn Khắc Việt Stefan, sinh ngày 07/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 27, 21255 Tostedt

Giới tính: Nam

314. Nguyễn Minh Hiền, sinh ngày 28/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ortolfstr. 202, 12524 Berlin

Giới tính: Nữ

315. Nguyễn Minh Hà, sinh ngày 25/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ortolfstr. 202, 12524 Berlin

Giới tính: Nữ

316. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 14/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ortolfstr. 202, 12524 Berlin

Giới tính: Nam

317. Nguyễn Việt Vượng Alexander, sinh ngày 21/01/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Karlstr. 98, 38106 Braunchweig

Giới tính: Nam

318. Nguyễn Kiều Anh, sinh ngày 31/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Dahlener Str. 3, 01127 Dresden

Giới tính: Nữ

319. Phạm Anh Sơn, sinh ngày 17/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Pracimilian Str 9 95444 Bayreuth

Giới tính: Nam

320. Đào Đức Phong, sinh ngày 08/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Alt - Friedrichsfelde 75, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

321. Ngô Thụy Thu Vân Sakinajan, sinh ngày 29/10/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dannenfelser Str. 13, 67292 Kirchheimbolanden

Giới tính: Nữ

322. Nguyễn Thúy Trang, sinh ngày 13/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Altmarkt 7, 02708 Lobau

Giới tính: Nữ

323. Đinh Ngọc Anh, sinh ngày 07/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hoyerswerdaer Str. 10, 01099 Dresden

Giới tính: Nữ

324. Vũ Việt Linh, sinh ngày 10/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Brauergasse 5, 01067 Dresden

Giới tính: Nam

325. Vũ Việt Cường, sinh ngày 05/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Brauergasse 5, 01067 Dresden

Giới tính: Nam

326. Đoàn Thạch Lân, sinh ngày 05/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Am Stollen 25, 98693 Ilmenau

Giới tính: Nam

327. Nguyễn Đức Nam, sinh ngày 23/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Georg - Schumann- Str. 2, 01187 Dresden

Giới tính: Nam

328. Lê Thanh Hùng, sinh ngày 19/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kathe - Kollwitz Str. 18, 15711 Konigs Wusterhausen

Giới tính: Nam

329. Đinh Tuyết Minh, sinh ngày 19/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schaferei 2e, 06237 Leuna Ot Gunthersdorf

Giới tính: Nữ

330. Nguyễn Phương Thúy, sinh ngày 18/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: August - Bebel - Str 24, 08412 Werdau

Giới tính: Nữ

331. Hứa Tuấn Anh, sinh ngày 29/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: 27419 Sittensen, Upn Kamp 25

Giới tính: Nam

332. Bùi Hải Đăng, sinh ngày 22/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kurze Gasse 4, 01896 Pulsnitz

Giới tính: Nam

33. Bùi Thị Ya Na, sinh ngày 13/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kurze Gasse 4, 01896 Pulsnitz

Giới tính: Nữ

334. Phạm Ngọc Lan Anh, sinh ngày 30/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Achterkirchenstrasse 3, 37154 Northeim

Giới tính: Nữ

335. Tô Thị Vân Anh, sinh ngày 05/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mattenmoonstrasse 8, 21217 Seevetal GT Meckelfeld

Giới tính: Nữ

336. Trần Võ Minh Thư, sinh ngày 09/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại:Vohlinstrasse 34, 89257 Illertissen

Giới tính: Nữ

337. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 31/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Balzacstr. 19- 04105 Leipzig

Giới tính: Nữ

338. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 05/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 29525 Uelzen, Am Konigsberg 2

Giới tính: Nam

339. Nguyễn Hoàng Lan, sinh ngày 22/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Am Stolten 25, 98693 Ifmenau

Giới tính: Nam

340. Phan Bích Thủy, sinh ngày 13/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kornweg 6A, 21218 Seevetal GT Hittfld

Giới tính: Nữ

341. Nguyễn Phi Long, sinh ngày 01/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kornweg 6A, 21218 Seevetal GT Hittfld

Giới tính: Nam

342. Nguyễn Thanh Long, sinh ngày 16/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kornweg 6A, 21218 Seevetal GT Hittfld

Giới tính: Nam

343. Trần Bích Thảo, sinh ngày 30/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Friesen Str 20 31134 Hildesheim

Giới tính: Nữ

344. Trần Văn Tuấn, sinh ngày 24/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Friesen Str 20 31134 Hildesheim

Giới tính: Nam

345. Trần Thị Hồng Thúy, sinh ngày 22/9/1973 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Ginsterweg 2a, 14641 Wustermark OT Elstal

Giới tính: Nữ

346. Nguyễn Duy Khang, sinh ngày 27/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Ginsterweg 2a, 14641 Wustermark OT Elstal

Giới tính: Nam

347. Nguyễn Duy Minh, sinh ngày 13/02/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ginsterweg 2a, 14641 Wustermark OT Elstal

Giới tính: Nam

348. Lê Đức Anh, sinh ngày 17/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schubartstr. 1, 73430 Aalen

Giới tính: Nam

349. Phạm Quốc Anh Thomas, sinh ngày 01/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Spinnereistr. 2, 91052 Erlangen

Giới tính: Nam

350. Hà Lê Quỳnh, sinh ngày 15/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent- van - Gogh - Str. 26, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

351. Hà Lê Hiệp, sinh ngày 16/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent- van - Gogh - Str. 26, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

352. Nguyễn Minh Hiền, sinh ngày 19/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 235, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

353. Lương Quốc Dương, sinh ngày 08/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Chamer Str. 174, 94315 Straubing

Giới tính: Nam

354. Lương Quốc Hải, sinh ngày 27/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Chamer Str. 174, 94315 Straubing

Giới tính: Nam

355. Nguyễn Thị Phương Mai, sinh ngày 25/11/1963 tại Đức

Hiện trú tại: Chamer Str. 174, 94315 Straubing

Giới tính: Nữ

356. Phan Annie Bảo Nhi, sinh ngày 10/01/2008 tại Đức

Hiện trú tại: Boclckestr 18, 30163 Hannover

Giới tính: Nữ

357. Lê Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 17/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dinkelkamp 20, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

358. Nguyễn Trần Công Thành, sinh ngày 30/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Stenerwalder Str 106 - 31137 Hildesheim

Giới tính: Nam

359. Lưu Vũ Phong Chí Khang, sinh ngày 27/3/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Lise - Meitner - Str. 05a, 17491 Greifswald

Giới tính: Nam

360. Vũ Uyển My, sinh ngày 19/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Lise - Meitner - Str. 05a, 17491 Greifswald

Giới tính: Nữ

361. Võ Thành Đức, sinh ngày 14/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Vordem Deister 42B, 31552 Rodenberg

Giới tính: Nam

362. Vũ Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 13/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kreis Dihmarschen

Giới tính: Nữ

363. Hoàng Quang Minh, sinh ngày 27/12/1990 tại Bungari

Hiện trú tại: Gerhart - Hauptmann Str. 7, 85055 Ingolstadt

Giới tính: Nam

364. Phan Ngọc Diệp, sinh ngày 03/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Franz- Mett - Str. 23, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

365. Nguyễn Hưng Tuấn, sinh ngày 24/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Dohnaer Str. 403c, 01259 Dresden

Giới tính: Nam

366. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 18/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Poellnitztrasse 7, 64354 Reinheim

Giới tính: Nữ

367. Nguyễn Thanh Tâm, sinh ngày 01/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Poellnitztrasse 7, 64354 Reinheim

Giới tính: Nữ

368. Hoàng Diệu Hương, sinh ngày 19/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Havemannstr. 23, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

369. Phan Mai Vi, sinh ngày 05/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Industriestr. 2, 95676 Wiesau

Giới tính: Nữ

370. Nguyễn Ba Ly, sinh ngày 01/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Blumenbachweg 26A, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

371. Phan Đức Việt, sinh ngày 07/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Theresienstr. 3, 83278 Traunstein

Giới tính: Nam

372. Trần Thúy An, sinh ngày 12/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 23743 Gromitz

Giới tính: Nữ

373. Phạm Thùy Dung, sinh ngày 06/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Lehmstich 12A, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

374. Trần Thùy Dương, sinh ngày 21/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 23743 Gromitz

Giới tính: Nữ

375. Lê Tuấn Minh, sinh ngày 06/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rheindorfer Str. 26, 51371 Leverkusen

Giới tính: Nam

376. Nguyễn Trí Đức Michael, sinh ngày 12/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Cuxhavener Str. 123A, 21614 Buxtehude

Giới tính: Nam

377. Trần Minh Anh, sinh ngày 30/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Blumberger Damm 247, 12687 Berlin

Giới tính: Nữ

378. Biên Hương Ly, sinh ngày 28/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Reichenbach Str. 21, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

379. Đoàn Việt Đức, sinh ngày 18/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Windthorstr. 10, 49733 Haren/ Ems

Giới tính: Nam

380. Đoàn Yến Hạnh, sinh ngày 09/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Windthorstr. 10, 49733 Haren/ Ems

Giới tính: Nữ

381. Lã Phương Liên, sinh ngày 31/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wiecker Str. 13, 10351 Berlin

Giới tính: Nữ

382. Vũ Thảo My, sinh ngày 14/02/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelm- Busch- Str. 11, 21629 Neu Wukmstorf

Giới tính: Nữ

383. Vũ Việt Hưng, sinh ngày 29/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelm- Busch- Str. 11, 21629 Neu Wukmstorf

Giới tính: Nam

384. Vũ Hải Thanh, sinh ngày 14/3/1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Wilhelm- Busch- Str. 11, 21629 Neu Wukmstorf

Giới tính: Nam

385. Phan Linh Thông, sinh ngày 07/7/1967 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Frankfurterstr. 177, 61118 Bad Vibel

Giới tính: Nam

386. Đặng Thị Như Nguyệt, sinh ngày 18/12/1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Frankfurterstr. 177, 61118 Bad Vibel

Giới tính: Nữ

387. Phan Nguyệt Thanh, sinh ngày 30/3/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurterstr. 177, 61118 Bad Vibel

Giới tính: Nữ

388. Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 12/11/1956 tại Nam Định

Hiện trú tại: Rhinstr 2, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 732/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.583

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190