Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 479/2005/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 19/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC  

******

Số: 479/2005/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 19 tháng05 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10.

Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998.

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 52/CP-XDPL ngày 21/4/2005.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1.600 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Trần Đức Lương

 

 

 

 

 

 

 

 


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI TRUNG QUỐC (ĐÀI LOAN) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

 (kèm theo Quyết định số 479/2005/QĐ-CTN ngày 19 tháng 05 năm 2005 của Chủ tịch nước)

 

1.         Hoàng Thị Mỹ Uyên, sinh ngày 04/8/1978 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 1/283, ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, KHÓM 19, PHƯỜNG VĨNH AN, THÀNH PHỐ TAM HÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

2.         Tô Thị Thu, sinh ngày 29/12/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5/2, SỐ 14, NGÁCH 50, NGÕ 161, ĐƯỜNG CỔ SƠN 1, KHÓM 14, PHƯỜNG SƠN HẠ, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

3.         Huỳnh Thị Hạnh, sinh ngày 24/3/1975 tại Long an. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG BÍCH GIANG, KHÓM 15, PHƯỜNG VĂN MINH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

4.         Nguyễn Thị Kim Tiến, sinh ngày 04/5/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 32, THÔN TUYẾT SƠN 1, ĐƯỜNG ĐÔNG Ỳ, KHÓM 17, PHƯỜNG THÁI XƯƠNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

5.         Lại Thị Hà, sinh ngày 08/11/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG ĐỈNH TRUNG HẠ, KHÓM 1, THÔN PHÚ THU, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

6.         Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 01/12/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 715/2, KHA LIÊU, KHÓM 12, THÔN ĐÔNG BÍCH, XÃ BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

7.         Lưu Thiếu Phụng, sinh ngày 20/6/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 192, ĐƯỜNG ĐÔNG SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG DOANH, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

8.         Trần Thị Tuyết Sương, sinh ngày 10/6/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 109, ĐƯỜNG THẤT HIỀN, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂN KỲ, THỊ TRẤN ĐẤU NAM, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

9.         Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 17/9/1966 tại Phú Thọ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 178, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG DÂN NGHĨA, KHÓM 10, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

10.       Trần Sám Múi, sinh ngày 24/3/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, LẦU 2, ĐƯỜNG VẠN BẢN, KHÓM 9, PHƯỜNG HOA GIANG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

11.       Chề Nhật Sâu, sinh ngày 24/8/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 4, HẺM 1, NGÕ 206, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG BẮC THÂM, KHÓM 12, THÔN VẠN PHÚC, XÃ THÂM KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

12.       Châu Cẩm Hồng, sinh ngày 11/7/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29/53, ĐƯỜNG TIỂU BÌNH, KHÓM 7, THÔN TIỂU BÌNH, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

13.       Phạm Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 20/6/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59 ẤU NGHIỆP LÂM, KHÓM 5, THÔN THỤY LÝ, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

14.       Trần Thị Thúy Hà, sinh ngày 20/01/1977 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26/10, ĐƯỜNG HỌC TIẾN, KHÓM 3, THÔN NHỊ CÁT, XÃ NGŨ CÁT, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

15.       Voòng Sủi Phồng, sinh ngày 12/8/1970 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, THƯỢNG TỨ HỒ, KHÓM 5, PHƯỜNG THƯỢNG HỒ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

16.       Phạm Thị Thu, sinh ngày 06/12/1967 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 76, ĐƯỜNG PHÚC TƯỜNG, KHÓM 6, PHƯỜNG NHẬT HÒA, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

17.       Trần Kim Lán, sinh ngày 15/02/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 56 NGÕ 101, ĐƯỜNG HẢI TRUNG, KHÓM 7, PHƯỜNG HẢI TÂY, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

18.       Hồ Lộc Múi, sinh ngày 15/8/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 144, ĐƯỜNG CẢNG BIÊN, KHÓM 14, THÔN PHONG CẢNG, XÃ PHƯƠNG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

19.       Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 15/01/1974 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/20, ĐƯỜNG TRÚC VI, KHÓM 13, THÔN HẢI KHẨU, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

20.       Lê Thị Thanh Thảo, sinh ngày 15/01/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, NGÁCH 26, NGÕ 2, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 11, PHƯỜNG QUANG PHỤC, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

21.       Huỳnh Thị Ly, sinh ngày 22/10/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18/4, VƯƠNG THỐ, KHÓM 20, THÔN KHÊ HẢI, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

22.       Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 20/3/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 188, ĐƯỜNG QUANG PHONG, KHÓM 32, THÔN TINH TRUNG, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

23.       Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 28/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 8, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ ĐIỀU LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

24.       Phạm Thị Kim Loan, sinh ngày 30/4/1974 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, ĐỘ TỬ ĐẦU, KHÓM 5, THÔN CẨM HỒ, XÃ BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

25.       Lại Thị Tuyết Phụng, sinh ngày 11/3/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 36, PHỐ ĐẠI PHÚC, KHÓM 3, PHƯỜNG LẠC VƯƠNG, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

26.       Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 02/10/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, THANH PHỐ, KHÓM 17, THÔN TRUNG HỒ, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

27.       Đặng Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 12/3/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 5, HẺM 12, NGÕ 156, PHỐ PHÚC LẠC, KHÓM 18, PHƯỜNG NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

28.       Đỗ Vũ Loan, sinh ngày 12/3/1979 tại Vĩnh Phúc. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 1, NGÕ 70, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRÍ VIỄN NHẤT, KHÓM 18, PHƯỜNG VINH QUANG, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

29.       Võ Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 01/01/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 86, ĐOẠN 2, PHƯỜNG PHÚC SƠN, KHÓM 14, THÔN QUẢNG SƠN, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

30.       Trần Thị Thanh Diệu, sinh ngày 20/12/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 437, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRƯỜNG LONG, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẦU BIỆN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

31.       Tô Thị Thiện Kim, sinh ngày 28/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 32, PHỐ ĐỨC XƯƠNG, KHÓM 4, PHƯỜNG PHƯỢNG TƯỜNG, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

32.       Dương Châu Hồng Cẩm Linh, sinh ngày 27/6/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, PHỐ DIÊN BÌNH, KHÓM 6, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

33.       Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 15/6/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/39, LẦU 4 LIÊU TÂN, KHÓM 6, THÔN LÂM KHẨU, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

34.       Phan Thị Muội, sinh ngày 10/10/1978 tại  Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, LẦU 4, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TÂN HỢI, KHÓM 7, PHƯỜNG HƯNG ĐẮC, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

35.       Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 04/10/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59, LẦU 16, NGÕ 311, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HÒA BÌNH ĐÔNG, KHÓM 11, PHƯỜNG QUẦN ANH, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

36.       Trang Kim Oanh, sinh ngày 03/8/1974 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 245, PHỐ AN PHÚ, KHÓM 19, PHƯỜNG AN PHÚ, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

37.       Trần Lỷ Cú, sinh ngày 04/9/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26/37, ĐƯỜNG ĐẠI HOA 1, KHÓM 16, PHƯỜNG BÁT ĐỨC, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

38.       Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 03/10/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 722, ĐƯỜNG ĐẠI HỮU, KHÓM 9, ĐƯỜNG HỘI KÊ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

39.       Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 19/8/1978 tại Sông Bé. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG ĐÔNG HƯNG, KHÓM 4, THÔN PHÚC LONG, XÃ CỐNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

40.       Trần Thị Viếp Mai, sinh ngày 01/7/1973 tại Căm Pu Chia. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 21, NGÁCH 88, NGÕ 276, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 19, PHƯỜNG GIỚI THỌ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

41.       Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 20/02/1971 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 473, ĐƯỜNG NAM CƯƠNG 2, KHÓM 30, PHƯỜNG BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

42.       Đặng Thị Duyên, sinh ngày 05/01/1982 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24, HẬU TRANG, KHÓM 10, THÔN CỘNG HÒA, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

43.       Phan Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 25/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 215, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, THÔN THỤY PHONG, XÃ LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

44.       Trần Thị Út Em, sinh ngày 19/9/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 10, NGÕ 124, ĐƯỜNG HÀ BIÊN BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG CẨM GIANG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

45.       Trần Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 14/10/1971 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 201, NGÕ 45, ĐƯỜNG KIỀU GIANG, KHÓM 18, PHƯỜNG TÂY ĐÔN, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

46.       Bùi Thị Huỳnh Trang, sinh ngày 08/9/1982 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 103, NGÕ 121, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 8, THÔN HUỆ DÂN, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

47.       Phàm Hìn Phắn, sinh ngày 20/12/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 116/1, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG CẢNG, KHÓM 1, PHƯỜNG PHÚC LÂM, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

48.       Nguyễn Thị Minh Thơm, sinh ngày 26/3/1979 tại Quảng Bình. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 542, ĐƯỜNG NHÂN HÓA, KHÓM 21, PHƯỜNG NHÂN HÓA, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

49.       Nguyễn Ngọc Huyên, sinh ngày 12/01/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, ĐƯỜNG HẢI PHONG, KHÓM 13, THÔN THƯỢNG PHONG XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

50.       Lê Bích Liễu, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 53, LẦU 2, PHỐ VÂN HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG LONG TUYỀN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

51.       Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 03/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 361, ĐƯỜNG TRUNG XUÂN, KHÓM 6, THÔN TAM XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

52.       Dương Thị Phương Linh, sinh ngày 12/9/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 330, NGÕ 659, ĐƯỜNG ĐẠI DIỆU, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI MINH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

53.       Lâm Kim Lý, sinh ngày 20/01/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 1092, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 18, PHƯỜNG TIỂU KHANG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

54.       Đặng Thị Bé Bảy, sinh ngày 13/9/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 156/1 ĐẠI ĐÀM, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

55.       Lý Thị Thơm, sinh ngày 04/8/1981 tại Sông Bé. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, LẦU 3/3, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 27, PHƯỜNG KIM KHÊ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

56.       Trần Kim Loan, sinh ngày 19/9/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46/9, ĐƯỜNG VẠN ĐỨC, KHÓM 6, THÔNVẠN KIM, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

57.       Phạm Ngọc Trang, sinh ngày 07/9/1981 tại Long an. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 199, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 15, THÔN NHÂN VÕ, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

58.       Thái Thanh Lan, sinh ngày 14/6/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1122, ĐƯỜNG PHONG CHÂU, KHÓM 5, THÔN KHÊ CHÂU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

59.       Nguyễn Thị Phương Nguyên, sinh ngày 10/11/1979 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, THẬP CỔ, KHÓM 4, THÔN CAO BÌNH, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

60.       Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 08/8/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 323, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 1, PHƯỜNG NAM GIẢN, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

61.       Châu Thị Ngọc Thành, sinh ngày 18/10/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, TAM KHỐI THỐ, KHỐI 7, THÔN TAM HÒA, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

62.       Nguyễn Thị Anh Đào, sinh ngày 05/5/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 232/11, PHÚC TINH, KHÓM 8, THÔN PHÚC TINH, XÃ CÔNG QUÁN, MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

63.       Nguyễn Thị Hồng Linh, sinh ngày 19/8/1978 tại a. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 99 ĐƯỜNG HẠ PHÚC, KHÓM 21, THÔN LỢI TRẠCH, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

64.       Phạm Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 10/02/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 80, ĐƯỜNG NHÂN ÁI BẮC, KHÓM 20, THÔN HỨA THỐ, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

65.       Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 15/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 393, LẦU 7, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 20, THÔN ĐẠI LIÊU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

66.       Chắng A Láng, sinh ngày 30/10/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 413, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, PHƯỜNG QUANG MINH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

67.       Diệp Thị Loan, sinh ngày 16/5/1978 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 60, NGÕ 72, ĐƯỜNG THỰC TIỄN, KHÓM 10, PHƯỜNG VĨNH TƯỜNG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

68.       Trần Thị Thanh Hằng, sinh ngày 29/10/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 312, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 1, THÔN THƯỢNG LỄ, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

69.       Trần Thị Loan, sinh ngày 13/12/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 504, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 5, THÔN NGHĨA DÂN, XÃ BỘ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

70.       Lưu Thụy Minh Thư, sinh ngày 01/01/1981 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 152, PHỐ ĐẠI PHÚC, KHÓM 16, PHƯỜNG BẢN HÒA, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

71.       Hồ Thị Thúy Loan, sinh ngày 05/3/1972 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8/1, NGÕ 82, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CHI NGỌC, KHÓM 26, PHƯỜNG CHI SƠN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

72.       Vũ Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/11/1979 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 65/2, ĐƯỜNG NINH BA TÂY, KHÓM 17, PHƯỜNG LONG PHÚC, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

73.       Trần Thanh Thủy, sinh ngày 28/4/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 75, NGÕ TÍN NGHĨA, ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 6, PHƯỜNG CÔNG MINH, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

74.       Nguyễn Kim Ba, sinh ngày 10/10/1975 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, XƯƠNG LÂM, PHƯỜNG PHONG TUYỀN, THỊ TRẤN QUAN SƠN, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

75.       Mai Lê Kim Y, sinh ngày 25/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, LẦU 7, NGÕ 113, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG DÂN SINH ĐÔNG, KHÓM 4, PHƯỜNG DÂN HỮU, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

76.       Phan Thị Kim Duyên, sinh ngày 12/3/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 236, LẦU 4, NGÕ 37, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

77.       Lê Thúy Kiều, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, LẦU 5, HẺM 6, NGÕ 11, ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG QUANG HƯNG,, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, ĐÀI BẮC

78.       Cao Diễm Liên, sinh ngày 03/4/1973 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, LẦU 8-3, NGÕ 65, ĐƯỜNG KIẾNBÌNH 3, KHÓM 17, PHƯỜNG VĂN BÌNH, KHU AN BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

79.       Hồ Mỹ Dung, sinh ngày 28/11/1969 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 26, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRƯỜNG HƯNG, KHÓM 1, THÔN SƠN HOÀNG, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

80.       Trương Thị Thế Trang, sinh ngày 14/5/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, LẦU 3, NGÕ 133, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NAM SƠN BẮC, KHÓM 8, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

81.       Nguyễn Thị Lệ Hà, sinh ngày 12/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 1202, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 4, PHƯỜNG THỤY ĐỨC, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

82.       Nguyễn Thị Thu Mai, sinh ngày 15/02/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 97/2, ĐƯỜNG TIỂU BÌNH, KHÓM 12, THÔN TIỂU BÌNH, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

83.       Vương Ái Bình, sinh ngày 25/9/1978 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH 1, KHÓM 11, PHƯỜNG VĨNH HÒA, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

84.       Đường Tuyết Doanh, sinh ngày 14/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 253, ĐƯỜNG QUẢNG CHÂU, KHÓM 13, PHƯỜNG THANH SƠN, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

85.       Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 12/10/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG CHỦNG QUA, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐÀO MỄ, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

86.       Tô Bích Thu, sinh ngày 19/11/1971 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48, ĐƯỜNG NGƯ CẢNG, TRUNG NHỊ, KHÓM 20, PHƯỜNG MINH HIẾU, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

87.       Lê Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 28/8/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4/75, ĐƯỜNG HẠ TỨ BẮC, KHÓM 8, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

88.       Cao Thị Hiệp, sinh ngày 16/3/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 2, NGÕ 75, ĐƯỜNG VĨNH THANH, KHÓM 5, THÔN VĨNH MỸ, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

89.       Cao Thị Hồng Đào, sinh ngày 03/3/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 116, ĐƯỜNG PHÚC HÒA, KHÓM 22, PHƯỜNG PHÚC LÂM, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

90.       Trần Thị Hà, sinh ngày 09/02/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 13-2, SỐ 7, ĐƯỜNG QUỐC KHÁNH, KHÓM 28, PHƯỜNG TRÙNG KHÁNH, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

91.       Bùi Thị Phụng, sinh ngày 02/01/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46/3, HẠ VIÊN KHANH, KHÓM 3, THÔN ĐỨC MẬU, XÃ THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

92.       Văn Thị Mỹ Huôn, sinh ngày 16/7/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 98, ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 21, THÔN TÂY AN, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

93.       Trần Thị Thu, sinh ngày 02/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÁCH 63, NGÕ 189, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG AN TRUNG, KHÓM 19, PHƯỜNG AN KHÁNH, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

94.       Huỳnh Thu Phương, sinh ngày 05/10/1974 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/2, NGÔ THỐ, KHÓM 9, PHƯỜNG TAM HỢP, THỊ TRẤN HỔ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

95.       Võ Thị Hằng, sinh ngày 08/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 142, ĐƯỜNG HẢI SÁN 1, KHÓM 5, PHƯỜNG HẢI TRÌNH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

96.       Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/12/1968 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27/1, LẦU 3, NGÕ VIÊN SƠN, ĐƯỜNG VIÊN SƠN TỬ, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂN PHONG, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

97.       Tô Thị Duyên, sinh ngày 15/02/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22/1, NGÕ 70, ĐƯỜNG ĐẠI CÔNG, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, KHU DIÊM TRĨNH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

98.       Thạch Thị Kim Chi, sinh ngày 15/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 16, THÔN GIAI TẢ, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

99.       Phạm Huỳnh Hoa, sinh ngày 10/12/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG ĐẠI LUÂN, KHÓM 19, THÔN ĐẠI LUÂN, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

100.    Lê Thị Trúc Ly, sinh ngày 17/8/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 70, TAM GIÁC ĐIẾM, KHÓM 8 TÂN NAM, THỊ TRẤN TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

101.    Nguyễn Thị Ngọc Lợi, sinh ngày 04/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 220, ĐƯỜNG PHÙNG GIÁP, KHÓM 4, PHƯỜNG LONG SƠN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

102.    Võ Thị Phụng, sinh ngày 06/6/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208 PHONG VINH, KHÓM 12, THÔN PHONG VINH, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

103.    Phan Thị Hoa, sinh ngày 24/10/1969 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 5, NGÕ 123, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 19, PHƯỜNG THẠCH ĐÀM, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

104.    Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 04/5/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55, ĐƯỜNG QUỐC PHÚ 25, KHÓM 38, ĐƯỜNG QUỐC PHÚ, THÀNH PHỐ HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

105.    Lâm Thái Thanh Giang, sinh ngày 24/3/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ ĐỒNG AN TÂY, KHÓM 11, PHƯỜNG XUÂN XÃ, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

106.    Phạm Trường Thảo, sinh ngày 03/3/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, HẺM 16, NGÕ 408, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, THÔN A LIÊN, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

107.    Thái Thị Thúy Nga, sinh ngày 12/12/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 182 PHỐ DỤ HÒA TAM, KHÓM 31, PHƯỜNG QUAN THÁNH,

108.    Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 22/4/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, LẦU 3, PHỐ VĨNH BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG VĨNH LUÂN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

109.    Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/10/1980 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 60, NGÕ 495, ĐƯỜNG HUYỆN AN, KHÓM 9, THÔN TRUNG LUÂN, XÃ PHÂN VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

110.    Trần Thị Bích Tiên, sinh ngày 06/9/1976 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 583, LẦU 1, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 3, PHƯỜNG TỪ HỘ, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

111.    Lê Thị Chiến, sinh ngày 29/11/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 392, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 12, THÔN BÌ ĐẦU, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

112.    Lê Thị Lê, sinh ngày 21/3/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 4, NGÕ 335, ĐƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 13, PHƯỜNG CHẤN HOA, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

113.    Lê Thị Thu, sinh ngày 03/8/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26 HẠ ĐIỀN TÂM TỬ, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐIỀN TÂM, THỊ TRẤN ĐẠI ILÊU, HUYỆN ĐÀO VIÊN

114.    Lê Thị Ánh Hồng, sinh ngày 04/5/1980 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 43/3, THÔN VĂN XƯƠNG TÂN, PHỐ ĐÔNG, KHÓM 20, PHƯỜNG THÁI XƯƠNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

115.    Trần Thị Cẩm Ly, sinh ngày 29/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 57, LẦU 5, PHỐ TRUNG HIẾU, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐÔNG NAM, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

116.    Trần Thị Thanh Trâm, sinh ngày 10/01/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 12, PHỐ BẮC AN, KHÓM 2, THÔN VĨNH AN, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

117.    Lê Thị Thùy, sinh ngày 23/12/1972 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 122, ĐƯỜNG PHƯỚC THỌ, KHÓM 10, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ TÔN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

118.    Chềnh Trần Cú, sinh ngày 14/10/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2/1, SỐ 116, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 3, PHƯỜNG DÂN SINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

119.    Đặng Thị Nha, sinh ngày 17/9/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 13, NGÕ 117, ĐƯỜNG CẢNG TÍN, KHÓM 13, PHƯỜNG CẢNG NAM, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

120.    Trương Thị Hằng, sinh ngày 02/01/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 64, ĐƯỜNG DÂN HÒA, KHÓM 13, PHƯỜNG LẠC SƠN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

121.    Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 10/10/1979 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 270, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 3, THÔN HÒA PHONG, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

122.    Hồng Kim Quyên, sinh ngày 19/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 111/1, QUÁ KHÊ, KHÓM 1, PHƯỜNG HƯNG THÔN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

123.    Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 03/6/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 121, NGÁCH 40, NGÕ 748, ĐƯỜNG NAM ĐẠI, KHÓM 22, PHƯỜNG QUANG TRẤN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

124.    Lê Thị Tuyết Dung, sinh ngày 06/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 327/3, ĐƯỜNG TÂY THẠCH, KHÓM 12, PHƯỜNG QUANG VINH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

125.    Đoàn Thị Kim Phương, sinh ngày 21/02/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27/2, HẺM 12, NGÕ 493, ĐƯỜNG CẢNH BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG LỰC HÀNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

126.    Đồng Thị Lang, sinh ngày 01/02/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 90, ĐƯỜNG NHƯ Ý, KHÓM 7, PHƯỜNG CÁT TƯỜNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

127.    Lê Ngọc Tuyết, sinh ngày 10/12/1975 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM 22, NGÕ 829, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, PHƯỜNG PHÚ DÂN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

128.    Phan Ngọc Hương, sinh ngày 23/12/1974 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9/9, NGÕ PHỤC HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

129.    Quan Thị Thu Thủy, sinh ngày 20/6/1962 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 103, NGÕ 37, ĐƯỜNG PHÚ NÔNG NAM, KHÓM 16, THÔN ĐÔNG NAM, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

130.    Tiền Thị Kim Thoa, sinh ngày 02/02/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, CẢNH MỸ, KHÓM 1, THÔN VẠN LÝ, XÃ VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

131.    Phạm Thị Duyên, sinh ngày 20/01/1980 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 58, NGÕ NHÂN HÒA, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐỈNH PHIÊN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

132.    Trịnh Ngọc Hấn, sinh ngày 14/02/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 143, ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 16, PHƯỜNG LẠC KHANG, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

133.    Trịnh Kim Nhung, sinh ngày 15/6/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 358, ĐƯỜNG CẨM CHÂU, KHÓM 16, PHƯỜNG GIANG SƠN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

134.    Sú Si Mùi, sinh ngày 10/02/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 152, ĐƯỜNG CHÂU VĨ, KHÓM 28, PHƯỜNG DIÊM CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

135.    Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 09/7/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 49, NGÕ 300, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG 3, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒN, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

136.    Diệp Lệ Nhi, sinh ngày 22/3/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 12-1, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN ĐÔNG, KHÓM 14, PHƯỜNG QUANG NINH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

137.    Lương Kim Thảo, sinh ngày 08/3/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, LÂM AN, KHÓM 3, THÔN LÂM AN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

138.    Đỗ Thị Lam, sinh ngày 15/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16/8, CAO NGUYÊN, KHÓM 3, THÔN CAO NGUYÊN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

139.    Nguyễn Thị Thật, sinh ngày 01/3/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 166, ĐƯỜNG ĐẠI KHANH, KHÓM 10, THÔN ĐẠI KHANH, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

140.    Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 21/02/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 39, THANH SƠN, KHÓM 16, THÔN THANH SƠN, XÃ ĐÔN SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

141.    Sú Cỏng Kíu, sinh ngày 11/7/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 183/8, HẢI KHẨU, KHÓM 20, PHƯỜNG HẢI KHẨU, THỊ TRẤN TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

142.    Lê Thị Phượng, sinh ngày 01/02/1971 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6/1, HẺM 29, NGÕ 884, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 14, PHƯỜNG NHÂN VŨ, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

143.    Ngô Lệ Quân, sinh ngày 20/6/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, LIÊU LA, KHÓM 4, PHƯỜNG LIÊU LA, THỊ TRẤN KIM HỒ, HUYỆN KIM MÔN, ĐÀI LOAN

144.    Vòng A Mùi, sinh ngày 20/01/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 36, NGÕ 120, ĐƯỜNG TẦN HÁN, KHÓM 20, PHƯỜNG TÂN NAM, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

145.    Tống Thị Vàng, sinh ngày 08/10/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 324, LẦU 2, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 19, PHƯỜNG GIA ĐÔNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

146.    Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 24/3/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 76, LẦU 5, ĐƯỜNG KHANG TRANG, KHÓM 6, PHƯỜNG THUẬN LINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

147.    Phan Hoàng Thanh Phượng, sinh ngày 11/9/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 146, ĐƯỜNG KIẾN HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG BẢO HƯNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

148.    Ngô Tú Em, sinh ngày 15/8/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG NỘI BI, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM KIẾN, THỊ TRẤN TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

149.    La Thị Cẩm Lệ, sinh ngày 23/11/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 359/2, LẦU 2, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẮC NGHI, KHÓM 6, PHƯỜNG VIÊN ĐÀM, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

150.    Phạm Kim nga, sinh ngày 13/7/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 388, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG LỊCH, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

151.    Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 24/6/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 7, ĐƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 14, PHƯỜNG VĂN LÂM, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

152.    Nguyễn Thị Thu Trúc, sinh ngày 20/12/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 3, NGÕ 65, ĐƯỜNG DU LẠC, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI TRANG, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

153.    Văn Thị Ngọt, sinh ngày 25/8/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 125, ĐƯỜNG LONG MÔN, THÔN TÂY THẾ, XÃ TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

154.    Võ Thị Kim Loan, sinh ngày 30/4/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÁCH 48, NGÕ 380, ĐƯỜNG TRUNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG PHỤNG ĐÔNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

155.    Trần Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 15/9/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 20, NGÕ 14, ĐƯỜNG NGŨ PHÚC, KHÓM 7, THÔN NGŨ PHÚC, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

156.    Nguyễn Thị Mỹ An, sinh ngày 04/8/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15/25, TÂN ÔN, KHÓM 2, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

157.    Nguyễn Phạm Ngọc Tuyền, sinh ngày 28/5/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 18, ĐƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 18, PHƯỜNG MỸ ĐÀM, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

158.    Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 01/01/1975 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 41, NGÕ 119, ĐỈNH DAO CÂU, KHÓM 29, THÔN QUẢNG ỨNG, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

159.    Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 30/9/1980 tại Bình Phước. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÁCH 2, NGÕ 884, ĐƯỜNG TAM PHONG, KHÓM 24, PHƯỜNG ĐÔNG NAM, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

160.    Phan Kim Phượng, sinh ngày 02/01/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 59, NGÕ 99, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐIỀN TÂM, KHÓM 22, PHƯỜNG PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

161.    Nguyễn Thị Thanh Hường, sinh ngày 13/10/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 27, ĐƯỜNG KIÊN DÂN, KHÓM 22, PHƯỜNG HUỆ DÂN, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

162.    Nguyễn Thị Liếng, sinh ngày 25/12/1969 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 54, QUY ĐỘNG, KHÓM 7, THÔN QUY ĐỘNG, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

163.    Bạch Thị Kim Thoa, sinh ngày 26/6/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11/22, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 7, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LÝ CẢNG,HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

164.    Nguyễn Thị Thiện, sinh ngày 03/02/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 47, NGÕ 222, ĐƯỜNG TAM THỤ, KHÓM 19, PHƯỜNG LON PHỐ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

165.    Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 20/3/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 29, NGÕ 659, ĐƯỜNG TRUNG DÂN, KHÓM 32, THÔN NAM YẾN, XÃ YẾN SÀO, HUYỆN CAO HÙNG

166.    Lưu Khã Ngó, sinh ngày 20/01/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 348, NAM CHÂU, KHÓM 18, THÔN NAM CHÂU, XÃ SƠN THƯƠNG, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

167.    Lê Thị Trường An, sinh ngày 25/8/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, LẦU 5, NGÕ 65, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG BẮC TÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN Được

168.    Huỳnh Kim Tuyến, sinh ngày 05/6/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 26, ĐƯỜNG XÍCH KHẢM BẮC, KHÓM 13, THÔN XÍCH KHẢM, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

169.    Trần Hoàng Hoa, sinh ngày 14/5/1964 tại Khánh Hòa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 92, ĐƯỜNG QUAN MINH, KHÓM 4, THÔN LỄ HÀ, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

170.    Lê Thị Hà Nghi, sinh ngày 25/01/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG PHÔ CÀN, KHÓM 5, THÔN PHỐ CÀN, XÃ XA THÀNH, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

171.    Phan Thụy Bảo Uyên, sinh ngày 13/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 255/12, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, PHƯỜNG NAM PHỐ, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

172.    Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 05/5/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, LẦU 4 PHỐ TRƯỜNG GIANG, KHÓM 9, PHƯỜNG GIANG BẮC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

173.    Trần Ngọc Thuận, sinh ngày 11/9/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 56/3, ĐÔN GHỒ, KHÓM 10, PHƯỜNG THẢO HỒ, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

174.    Nguyễn Thị Thúy Hồng, sinh ngày 10/10/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 13, THÔN HOẰNG XƯƠNG TÂN, KHÓM 4, THÔN HOẰNG TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

175.    Đỗ Thị Kim Ngọc, sinh ngày 20/9/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 197/2, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TỬ TINH, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

176.    Lâm Diệp Viên, sinh ngày 01/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 91, THANH PHỐ, KHÓM 13, THÔN THANG PHỐ, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

177.    Nguyễn Thị Bé Thanh, sinh ngày 20/7/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 70/3, ĐỈNH VIÊN LÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG THƯỢNG LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

178.    Lâm Thị Phi Loan, sinh ngày 11/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 120/8, THANH PHỐ, KHÓM 9, THÔN THANG PHỐ, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

179.    Trần Tuyết Nhung, sinh ngày 01/4/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 86, ĐỈNH LIÊU, KHÓM 11, THÔN LIÊU ĐỈNH, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

180.    Lý Nguyệt Trúc Hà, sinh ngày 16/9/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 239, LẦU 3, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 10, PHƯỜNG CÔN LUÂN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

181.    Bùi Thị Ngọc Bích, sinh ngày 28/11/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 50/1, NGÕ 76, PHỐ TÂN DÂN, KHÓM 26, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

182.    Trương Mọc Anh, sinh ngày 02/11/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 269, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG QUỐC HOA, KHÓM 14, PHƯỜNG PHỔ TUẾ, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

183.    Nguyễn Thị Lễ, sinh ngày 08/11/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 94, LẦU 12, ĐƯỜNG VĨNH LẠC, KHÓM 27, PHƯỜNG VĨNH LẠC, THÀNH PHỐ LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

184.    La Lệ Huệ, sinh ngày 29/6/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 107, LẦU 3, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 19, THÔN NGŨ CỔ, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

185.    Mai Thị Thúy An, sinh ngày 22/8/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 33, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 13, THÔN QUÁ GIANG, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

186.    Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 06/10/1979 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66, ĐƯỜNG CẢNG KHẨU, KHÓM 14, PHƯỜNG CẢNG BIÊN, THỊ TRẤN TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

187.    Lương Thị Hoàng Mai, sinh ngày 18/01/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 315, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐÔNG HOA, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

188.    Huỳnh Ngọc Hà, sinh ngày 30/8/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, PHONG TỬ LÂM, KHÓM 1, THÔN PHONG LÂM, XÃ THẠCH ĐÍNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

189.    Võ Thị Bích Vân, sinh ngày 01/3/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, LẦU 3, NGÕ 175, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC NAM, KHÓM 17, PHƯỜNG NGHĨA THÔN, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

190.    Lương Thị Hạnh, sinh ngày 07/01/1975 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/2, KHÔN KHÊ, KHÓM 17, THÔN NGƯ HÀNH, XÃ SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

191.    Trần Thị Loan, sinh ngày 28/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 54, TÚ THỦY, KHÓM 6, PHƯỜNG TÚ THỦY, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

192.    Hà Ngọc Thu, sinh ngày 08/12/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, ĐƯỜNG KHÁCH TRANG, THÔN THƯỢNG VŨ, XÃ ĐẠI VŨ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

193.    Trần Thị Phượng, sinh ngày 25/6/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 5, PHƯỜNG HIỆP HÒA, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

194.    Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 13/4/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 193, ĐƯỜNG TRÚC THÔN, KHÓM 10, PHƯỜNG HOÀNG TRÚC, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

195.    Ngô Thị Xuân Lan, sinh ngày 01/10/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 138, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂN BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

196.    Lê Thị Tuyết Mai, sinh ngày 12/02/1974 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 90, NGÕ THANH TỬ, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 9, THÔN TAM HÒA, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

197.    Nguyễn Thị Ái Châu, sinh ngày 24/01/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 540/1, ĐÀM ĐỈNH, KHÓM 14, THÔN ĐÀM ĐỈNH, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

198.    Vũ Thị Thùy Trang, sinh ngày 30/9/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59, NGÕ 402, ĐƯỜNG HÀNH ĐẠI, KHÓM 24, THÔN ĐẠI GIÁP, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN 

199.    Nguyễn Thị Kim Lư, sinh ngày 02/12/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN QUAN SƠN, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

200.    Trương Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 13/01/1982 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 217, ĐƯỜNG THÀH PHƯỚC, KHÓM 8, PHƯỜNG THÀNH PHƯỚC, THỊ TRẤN TAM GIÁP, HUYỆN ĐÀI BẮC

201.    Nguyễn Ngọc Trâm, sinh ngày 01/11/1992 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38/3, NGÕ 874, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN KHÓM 1, PHƯỜNG LONG SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

202.    Vòng Vĩnh Diếng (Hoàng Vĩnh Anh), sinh ngày 25/02/1980 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM 43, NGÕ KIM CỐC, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG SƯƠNG BÌNH, KHÓM 5, PHƯỜNG TÙNG HÒA, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

203.    Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 06/11/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 13, PHƯỜNG VĨNH AN, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

204.    Ngô Thụy Nguyên hà, sinh ngày 01/01/1980 tại Bình Phước. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 108, NGÕ 83, ĐƯỜNG NGÔ PHƯỢNG NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG HƯNG NAM, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

205.    Ngô Mỹ Dung, sinh ngày 30/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 1041, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 25, PHƯỜNG TÂN BÌNH, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

206.    Trần Vân, sinh ngày 18/5/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, HẺM 20, NGÕ 161, PHỐ CÁT AN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

207.    Nguyễn Ngọc Oanh, sinh ngày 16/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 72, PHỐ THỤ NHÂN, KHÓM 28, THÔN BẮC PHỐ, XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN HOA LIÊN

208.    Trần Kim Chi, sinh ngày 15/11/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 632, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 2, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

209.    Trần Thị Thắm, sinh ngày 06/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM 25, NGÕ 129, PHỐ VÕ UY, KHÓM 23, PHƯỜNG THANH KHÊ, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

210.    Tăng Mật Nguyên, sinh ngày 12/7/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, LẦU 2, NGÕ 7, PHỐ HẠ MỸ, KHÓM 1, THÔN TÂN LINH, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

211.    Liêu Thị Ngọc Thu, sinh ngày 13/4/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 110, PHỐ TỨ BÌNH, KHÓM 9, PHƯỜNG MỸ NHÂN, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

212.    Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 07/10/1981 tại Tiềng Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 143, PHỐ MỸ HƯNG, KHÓM 17, PHƯỜNG THÁI AN, THỊ TRẤN MỸ NỒNG, HUYỆN CAO HÙNG

213.    Châu Thị Thanh Hằng, sinh ngày 16/8/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: 16-1, LỤC SONG, KHÓM 12, THÔN XÃ TỬ, XÃ QUAN ĐIỀN, HUYỆN ĐÀI NAM

214.    Nguyễn Thị Tư, sinh ngày 12/4/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 225, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 15, PHƯỜNG CHÂU BẮC, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

215.    Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 25/01/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ QUANG PHỤC, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐÔNG THẾ, THỊ TRẤN NHỊ LẬM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

216.    Háu Ngọc Liên, sinh ngày 10/8/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 64, ĐƯỜNG HÒA BÌNH 3, KHÓM 6, THÔN NHÂN NHÃ, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

217.    Đồng Thị Kim Anh, sinh ngày 17/6/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 540, ĐƯỜNG PHÚC BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG GIA BẢO, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

218.    Trương Thị Mỹ Hiếu, sinh ngày 04/01/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 8, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

219.    Lê Thị Chính, sinh ngày 12/3/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 84/1, ĐƯỜNG TUYỀN TÂY, KHÓM 9, THÔN TUYỀN TÂY, XÃ TUYỀN TÂY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

220.    Trương Thị Bé Thùy, sinh ngày 18/10/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 102, ĐƯỜNG VĨNH AN 1, KHÓM 6, PHƯỜNG VĨNH AN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

221.    Tống Kim Lệ, sinh ngày 25/3/1968 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 236, ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI AN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

222.    Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 26/02/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15/1, ĐƯỜNG BÁT GIÁP, KHÓM 12, THÔN THƯỢNG ĐỨC, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

223.    Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 05/8/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 1, NGÕ 260, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 8, PHƯỜNG PHỤ QUÁCH, Trong PNGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

224.    Làu Tác Linh, sinh ngày 05/5/1973 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ71, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH 2, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

225.    Châu Ngọc Minh, sinh ngày 10/01/1982 tại Cần Thơ.

            Hiện trú tại: SỐ 31, ĐỈNH TRANG, KHÓM 3, THÔN VĨNH HƯNG, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

226.    Hồ Thị Ngọc Kiều, sinh ngày 21/12/1979 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 136, ĐƯỜNG GIA PHONG, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

227.    Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 28/02/1982 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG KIẾN VŨ, KHÓM 7, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

228.    Lê Thị Trắng, sinh ngày 11/6/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 33, NGÕ 564, ĐƯỜNG ĐẠI LIÊU, KHÓM 14, THÔN ĐẠI LIÊU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

229.    Vũ Thị Thu, sinh ngày 20/01/1980 tại Bình Phước. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21-8, TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 3, PHƯỜNG TRÚC PHỐ, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

230.    Quách Thị Thu Thảo, sinh ngày 25/01/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 69, NGÕ 80, ĐƯỜNG TRUNG SƠN TÂY, KHÓM 15, PHƯỜNG TRẤN TÂY, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

231.    Phan Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 20/10/1981 tại Bình Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, HẬU HỒ TỬ, KHÓM 2, THÔN HẬU HỒ, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

232.    Võ Ánh Phượng, sinh ngày 25/01/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 151, ĐƯỜNG HƯNG NHÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG HƯNG HÓA, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

233.    Trần Thị Kim Ân, sinh ngày 23/02/1980 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 86, THÔN THÀNH CÔNG TÂN, KHÓM 22, PHƯỜNG TIỂU TÂN, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

234.    Huỳnh Thị Dương, sinh ngày 20/4/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 75-8, THẠCH AN, KHÓM 7, THÔN THẠCH AN, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

235.    Trần Lệ Hiền, sinh ngày 06/4/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 183, ĐƯỜNG LƯU CẦU, KHÓM 33, THÔN LƯU CẦU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

236.    Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 08/6/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 95, NGÕ 398, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

237.    Nguyễn Bé Phượng, sinh ngày 15/6/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 119, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TỐNG AN, KHÓM 13, PHƯỜNG AN THUẬN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

238.    Lê Thị Ngọc Trinh,sinh ngày 19/6/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ ĐÔNG NHỊ, ĐƯỜNG CỰU CẢNG, KHÓM 4, THÔN CỰU CẢNG, XÃ DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG

239.    Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 20/10/1972 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 8-1, SỐ 32, NGÕ 158, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHÓM 9, PHƯỜNG LONG SƠN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

240.    Nguyễn Thị Tuyết Lam, sinh ngày 19/12/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ LƯƠNG VĂN, KHÓM 12, THÔN LONG MÔN, XÃ HỒ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

241.    Chương Chi Linh, sinh ngày 02/8/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 68, ĐƯỜNG CỦNG THỐ, KHÓM 5, THÔN CỦNG THỐ, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

242.    Trần Thị Tho, sinh ngày 03/4/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 941, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG THÁI, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

243.    Võ Thị Thu Hà, sinh ngày 17/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÁCH 51, ĐƯỜNG ĐẠI XƯƠNG, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐẠI NAM, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

244.    Tăng Lê Quân, sinh ngày 14/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 717, THÔN TINH TRUNG 3, KHÓM 18, PHƯỜNG PHỤC QUỐC, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

245.    Nguyễn Thị Cẩm Ngân, sinh ngày 13/02/1978 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, TÂN TRANG, KHÓM 1, THÔN TÂN TRANG, XÃ CỔ KHANH, HUYỆN VÂN LÂM

246.    Bùi Diễm Trang, sinh ngày 20/6/1976 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 113-3, LUÂN TỬ, KHÓM 4, THÔN NAM LUÂN, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

247.    Nguyễn Thị Sái Huốl, sinh ngày 22/6/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ THỦY MÔN, KHÓM 10, PHƯỜNG HƯNG HÓA, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

248.    Tăng Ngọc Ánh, sinh ngày 01/4/1968 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14/4, PHƯƠNG TỦ LÂM, KHÓM 5, THÔN HKOA LÍ, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

249.    Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 24/11/1977 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 349, ĐƯỜNG PHONG LÝ 1, KHÓM 12, THÔN PHONG SƠN, XÃ THỌ PHONG, HUYỆN HOA LIÊN

250.    Lê Thị Thanh Hằng, sinh ngày 13/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/3, LẦU 4, HẺM 2, NGÕ 329, ĐƯỜNG CẢNH BÌNH, KHÓM 29, PHƯỜNG CẢNH PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

251.    Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 27/3/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 536, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THẦN LÂM, KHÓM 5, THÔN VIÊN LÂM, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

252.    Đinh Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 09/3/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 58, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẮC TÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRƯƠNG BẮC, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

253.    Trần Thị Ngọc thủy, sinh ngày 14/7/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 68, LẦU 2, ĐƯỜNG HẠNH MỸ, KHÓM 16, THÔN LÃNH ĐỈNH, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

254.    Phạm Thị Kim Liên, sinh ngày 11/7/1969 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 356, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẦU TÂN, KHÓM 16, PHƯỜNG TRÚC AN, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

255.    Đặng Ngọc Bích, sinh ngày 03/5/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 209, ĐƯỜNG KỲ LẬP ĐƠN, KHÓM 21, THÔN ĐỨC DƯƠNG, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

256.    Nguyễn Thị Tường Vy, sinh ngày 05/7/1979 tại Bình Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG ĐẠI VINH 3 KHÓM 17, PHƯỜNG ĐẠI VINH, THỊ TRẤN PHỤNG LÂM, HUYỆN HOA LIÊN

257.    Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 02/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 122, ĐƯỜNG TRIỀU THỐ, KHÓM 11, THÔN TRIỀU THỐ, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

258.    Trần Tam Muội, sinh ngày 06/02/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, NGÁCH 15, TIỀN, NGÕ HẬU LỘC, KHÓM 2, THÔN HIỆP HÒA, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

259.    Đỗ Thu Hà, sinh ngày 11/11/1975 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 22, NGÕ 13, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 3, PHƯỜNG LÃO GIA, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

260.    Lê Kim Hồng, sinh ngày 18/5/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, TIÊM SƠN KHANH, KHÓM 23, THÔN ĐÔNG HÒA, XÃ CỔ KHANH, HUYỆN VÂN LÂM

261.    Lê Thị Em, sinh ngày 27/5/1974, tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 110, THƯỢNG ĐẠI, KHÓM 6, THÔN THƯỢNG ĐẠI, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

262.    Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 16/9/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 65-1, ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG KHOA, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

263.    Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 16/4/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 62-2, NGÕ 408, ĐƯỜNG TRUNG HOA, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

264.    Đỗ Thị Út, sinh ngày 01/01/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÁCH 2, NGÕ 125, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐỈNH PHÚC, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

265.    Nguyễn Thị Hồng Phưong, sinh ngày 20/4/1980. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, ĐƯỜNG TRẠM TIỀN, KHÓM 20, THÔN PHONG SƠN, XÃ THỌ SƠN, HUYỆN HOA LIÊN

266.    Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 15/02/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, THỦY LƯU ĐÔNG, KHÓM 7, THÔN VŨ VINH, XÃ ĐẠI HỒ, HUYỆN MIÊU LẬT

267.    Lê Thanh Thủy, sinh ngày 30/4/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG THỰC NGHIỆP, KHÓM 15, PHƯỜNG MINH HIẾU, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

268.    Lê Thị Đang, sinh ngày 19/02/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 83, NGÕ PHÚC ĐỨC TÂY, KHÓM 11, PHƯỜNG LONG ĐỨC, THỊ TRẤN TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

269.    Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 22/11/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, ĐƯỜNG THIÊN QUANG, KHÓM 6, PHƯỜNG PHONG NAM, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

270.    Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 20/9/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 187-2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 8, QUẢNG THỊNH, XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

271.    Nguyễn Thị Mỹ Phụng, sinh ngày 10/5/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 24, NGÕ 37, ĐƯỜNG PHÚC NGUYÊN, KHÓM 22, THÔN PHÚC NGUYÊN, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

272.    Nguyễn Thúy Nga, sinh ngày 21/9/1976 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÁCH 121, NGÕ TIỆN HÀNH, ĐƯỜNG HỌC ĐIỀN, KHÓM 18, THÔN TAM HÒA, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

273.    Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 07/01/1980 tại cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, ĐỈNH QUÁ CÂU, KHÓM 10, THÔN ĐẠI QUẬT, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

274.    Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 07/9/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 371, ĐƯỜNG TÂN THỊNH, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂN THỊNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

275.    Huỳnh Thị Điệp, sinh ngày 28/4/1975 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 200, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

276.    Nguyễn Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 26/11/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 18, NGÕ 536, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG THÁNH HỒ, THỊ TRẤN TÔ ÂU, HUYỆN NGHI LAN

277.    Ngô thị Xuân Mai, sinh ngày 27/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 61, NGÕ QUANG PHỤC, KHÓM 5, THÔN HÀNH KIẾN, XÃ TAM TINH, HUYỆN NGHI LAN

278.    Nguyễn Thị Kim, sinh ngày 25/10/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 60, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 5, THÔN HÀNH KIẾN, XÃ TAM TINH, HUYỆN NGHI LAN

279.    Lê Thị Hiền, sinh ngày 25/7/1973 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM 76, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

280.    Nguyễn Thị Bạch Yến, sinh ngày 21/3/1980 tại Bà Rịa – Vũng Taù. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 63/1, CẨM SƠN, KHÓM 6, PHƯỜNG CẨM SƠN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

281.    Hồ Thị Kim Mai, sinh ngày 18/5/1975, tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48, NGOẠI XÃ, KHÓM 10, THÔN NGOẠI XÃ, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

282.    Ngô Thị Thu Vân, sinh ngày 19/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 285, PHỐ LẬP TÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG LẬP ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

283.    Trần Thị Bé Bảy, sinh ngày 12/7/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, PHỐ TRUNG NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG NAM, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

284.    Lục Mỹ Châu, sinh ngày 22/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 98, PHỐ TÂN PHONG, KHÓM 7, PHƯỜNG HỒNG LƯỢNG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

285.    Lê Thị Thúy Linh, sinh ngày 16/01/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 147, PHỐ CÔNG GIÁO, KHÓM 23, PHƯỜNG TÂN NHÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

286.    Nguyễn Thị Khanh, sinh ngày 20/01/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 73, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LÊ MINH, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG HÒA, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

287.    Lữ Thục Nhi, sinh ngày 16/11/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 84, PHỐ ĐẠI TRÍ, KHÓM 2, PHƯỜNG HƯƠNG NHÃ, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

288.    Đinh Tuyết Phương, sinh ngày 20/3/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 72, LIỀU TỬ LÂM, KHÓM 2, THÔN LIỀU LÂM, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

289.    Ngụy Ngọc Phụng,sinh ngày 09/11/1964 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, LẦU 2, NGOÕ165, PHỐ KHÊ VĨ, KHÓM 13, PHƯỜNG KHÊ VĨ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

290.    Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 15/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45, PHỐ HÀNG CHÂU TỨ, KHÓM 23, PHƯỜNG MỸ NGUYÊN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

291.    Xe Thị Thúy Hằng, sinh ngày 09/6/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 169, NGÕ NGŨ PHÚC, KHÓM 14, THÔN CẢNG TÂY, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

292.    Ngô Thị Loan, sinh ngày 20/11/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 130, PHỐ QUẢNG ĐÔNG NHỊ, KHÓM 1, PHƯỜNG LÂM HOA, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

293.    Lồng Cắm Lìn, sinh ngày 04/5/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/6, NGÕ SƠN HÙNG, KHÓM 4, PHƯỜNG SƠN HÙNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

294.    Nguyễn Thị Âu, sinh ngày 05/10/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9 LẦU 4, HẺM 2, NGÕ 41, PHỐ QUẢNG MINH, KHÓM 20, PHƯỜNG THỤY HƯNG, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

295.    Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 16/3/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 33, ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA BẮC, KHÓM 18, PHƯỜNG VĂN HÓA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

296.    Phạm Thị Mỹ Châu, sinh ngày 10/9/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, LẦU 2, NGÕ 66, PHỐ DÂN HÒA, KHÓM 9, PHƯỜNG NHẬT THIỆN, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

297.    Nguyễn Thị Trước (tức Nguyễn Thị Trúc), sinh ngày 01/10/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, LẦU 1, NGÕ 412, ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 23, PHƯỜNG HÀNH NHÂN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

298.    Vòng Thị Phùng (tức Hoàng Thị Phượng), sinh ngày 14/11/1974 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 71/2, LẦU 3, NGÕ TRUNG ƯƠNG BẮC, KHÓM 3, PHƯỜNG TRƯỜNG SINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

299.    Châu Thị Bích Loan, sinh ngày 11/8/1971 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 86, PHỐ HÀ BIÊN BẮC, KHÓM 14, PHƯỜNG TRƯỜNG PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

300.    Trần Thị Kiều Hoa, sinh ngày 06/10/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 160, PHỐ TRUNG HƯNG BẮC, KHÓM 22, PHƯỜNG ĐỈNH KHẢM, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

301.    Trần Thị Lan Hương, sinh ngày 03/02/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11/1 TRỌNG HÒA, THÔN HẢI PHÒNG, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

302.    Nguyễn Thị Lương, sinh ngày 02/8/1977 tại Thanh Hóa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 72/2, NGÕ 1, PHỐ DIÊN CÁT, KHÓM 14, PHƯỜNG AN KHANG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

303.    Nguyễn Thị Cà Mum, sinh ngày 04/4/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, KHÓM 36, NGÕ 240, PHỐ PHONG NAM, KHÓM 7, PHƯỜNG PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

304.    Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 23/11/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 245/3, ĐƯỜNG TIÊN LONG, KHÓM 15, THÔN ĐIỀN TRƯỜNG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

305.    Huỳnh Hồng Cẩm, sinh ngày 02/02/1968 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 62, LẦU 2, ĐƯỜNG TÂN ĐIẾM, KHÓM 1, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

306.    Dướng A Múi, sinh ngày 27/01/1981 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 241 HẬU AN, KHÓM 12, THÔN HẬU AN, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

307.    Nguyễn Thị Màu, sinh ngày 09/02/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48/6 NGOẠI XÃ, KHÓM 10, THÔN NGOẠI XÃ, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

308.    Lê Thị Thủy, sinh ngày 15/3/1981 tại Bắc Ninh. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 49, PHỐ TÍN NGHĨA, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂY BÌNH, THỊ TRẤN KHỔ PHỐ, HUYỆN VÂN LÂM

309.    Hồ Thị Xuân Mai, sinh ngày 15/7/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 2, NGÕ 3, ĐƯỜNG THIÊN TUẾ, KHÓM 11, PHƯỜNG BÌ ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

310.    Trần Thị Thơ, sinh ngày 29/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, ĐẠI TRANG, KHÓM 8, THÔN TÂN TRANG, XÃ SƠN THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

311.    Nguyễn Thị Huỳnh Như, sinh ngày 25/9/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 108 XÃ KHẨU, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÚC ĐIỀN, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

312.    Nguyễn Thị Hà Chi, sinh ngày 16/4/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 372, ĐƯỜNG TÚ SƠN, KHÓM 16, THÔN TỨ SƠN, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

313.    Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 03/7/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 47, NGÕ 212, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LÂM AN, KHÓM 2, PHƯỜNG HIỆP HÒA, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

314     Hồ Sám Múi, sinh ngày 10/9/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 3, HẺM 19, NGÕ 38, PHỐ VĨNH LẠC, KHÓM 21, PHƯỜNG VĨNH LẠC, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

315     Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 10/02/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 32, NHỊ TRÙNG CÂU, KHÓM 18, PHƯỜNG MINH SƠN, THỊ TRẤN ĐẨU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

316     Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 06/11/1966 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ SỐ 63, PHỐ TÂN LĨNH NHẤT, KHÓM 24, THÔN TÂN LĨNH, XÃ QUY NHƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

317.    Ừng Kim Loan, sinh ngày 05/11/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, TRUNG HƯNG, KHÓM 1, THÔN TRUNG THỊNH, XÃ NGA MY, HUYỆN TÂN TRÚC

318.    Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 26/02/1980 TẠI Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 37, NGÕ 238, PHỐ QUẢNG ĐỨC, KHÓM 1, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

319.    Lê Thị Phượng, sinh ngày 06/10/1979 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 140, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LÂM AN, KHÓM 5, PHƯỜNG HIỆP HÒA, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

320.    Nguyễn Thị Cẩm Hường, sinh ngày 02/6/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN HUYỆN NAM ĐẦU

321.    Huỳnh Thị Út Thiêu, sinh ngày 16/4/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, CẢNG VĨ, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

322.    Kiên Thị Phươl (Phương) sinh ngày 29/12/1972 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, TÂY BÌNH LIÊU, KHÓM 11, PHƯỜNG BÌNH TÂY, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

323.    Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 01/01/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20/1, NGÕ 154, PHỐ PHÚC NHỊ, KHÓM 16, PHƯỜNG BÁCH PHÚC, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

324.    Lê Quý Hảo, sinh ngày 11/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 54, PHỐ KIẾN ĐÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG HẬU GIÁP, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

325.    Lưu Tuyết Quyên, sinh ngày 21/8/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 80 VỌNG MINH, KHÓM 7, THÔN VỌNG MINH, XÃ NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

326.    Võ Thị Cẩm Thu, sinh ngày 04/4/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 673, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NHỊ KHÊ, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐIỀN TRUNG, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

327.    Trần Thị Ngọc Trân, sinh ngày 13/3/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 57/5, NGÕ TÂY LÂM, KHÓM 10, PHƯỜNG LÂM THỔ, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

328.    Liều A Nam, sinh ngày 10/6/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 121 KHANH TỬ BÌNH, KHÓM 5, THÔN HÒA BÌNH, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

329.    Thạch Thị Hường, sinh ngày 16/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ QUẢNG HƯNG, KHÓM 11, THÔN QUẢNG HƯNG, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

330.    Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 09/12/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 213, ĐOẠN 2, PHỐ ĐÍCH HÓA, KHÓM 18, PHƯỜNG LÂN GIANG, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

331.    Hà Xú Hà, sinh ngày 10/5/1980 tại Loang An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, ĐƯỜNG AN NAM, KHÓM 4, THÔN AN NAM, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

332.    Huỳnh Thị Thanh Hương, sinh ngày 21/5/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/3, HẺM 85, NGÕ 50, ĐƯỜNG NGÔ PHƯỢNG, KHÓM 7, PHƯỜNG GIANG THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

333.    Hồ Bé Tư, sinh ngày 30/10/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 147/1 HẠ PHÚC, KHÓM 11, THÔN HẠ PHÚC, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

334.    Tôn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 17/7/1970 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, HẺM 57, NGÕ CẨM LIỄU NHẤT, KHÓM 4, PHƯỜNG CỰU XÃ, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

335.    Văn Hồng Nga, sinh ngày 17/6/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 166/1, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG QUANG, THỊ TRẤN QUANG TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

336.    Trần Thị Bé Hai, sinh ngày 07/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 58/2, LẦU 1, ĐƯỜNG PHỤNG HÓA, KHÓM 4, THÔN NAM HƯNG, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

337.    Phạm Thị Nhung, sinh ngày 17/02/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20/1, TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 2, PHƯỜNG TRÚC PHỐ, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

338.    Nguyễn Thị Như Huệ, sinh ngày 30/10/1967 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 671, LẦU 4, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG LỘC ĐÔNG, KHÓM 22, PHƯỜNG ĐÔNG KỲ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

339.    Mai Văn Phải, sinh ngày 13/10/1954 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, LẦU 5, HẺM 1, NGÕ 158, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG MỘC TÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG THUẬN HƯNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

340.    Tạ Kim Ngọc, sinh ngày 27/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 181, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, J10, THÔN LUÂN TÂY, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

341.    Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 10/8/1972 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÁCH 114, KHÓM 2, ĐƯỜNG ĐÔN HÒA, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

342.    Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 19/5/1973 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 51-4, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 2, THÔN BẮC HÒA, XÃ ĐẠI BI, HUYỆN VÂN LÂM

343.    Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 01/9/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 61, ĐƯỜNG QUÝ DƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

344.    Ngô Thị Mỹ Hương, sinh ngày 05/4/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 143-7, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 31, PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

345.    Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 12/9/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, NGÁCH 1, NGÕ 249, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 5, PHƯỜNG TRƯỜNG VINH, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG 

346.    Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 20/4/1970 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16-1, NGÕ TRUNG HOA HOÀNH, KHÓM 1, PHƯỜNG PHONG DỤ, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

347.    Trương Mỹ Phương, sinh ngày 11/02/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 41, NGÕ 929, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, PHƯỜNG PHƯỚC LONG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

348.    Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 29/9/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 24, ĐƯỜNG ÁI TÂM 1, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN LÝ, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

349.    Lý Ái Hoa, sinh ngày 29/7/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 194, ĐƯỜNG TĂNG GIA, KHÓM 16, THÔN TĂNG GIA, XÃ THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

350.    Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 16/01/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  SỐ 75-7, KỲ SƠN, KHÓM 19, THÔN KỲ BÀN, XÃ CỔ KHANH, HUYỆN VÂN LÂM

351.    Lê Thị Thắm, sinh ngày 18/11/1974 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 99-6, ĐƯỜNG ÔNG VIÊN, KHÓM 11, THÔN ÔNG VIÊN, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

352.    Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 03/12/1978 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 449, ĐƯỜNG VINH TỔNG, KHÓM 21, PHƯỜNG PHÚC SƠN, KHU TẢ DONH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

353.    Dương Thị Phụng, sinh ngày 03/02/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13 ĐƯỜNG HẠ LIÊU, KHÓM 1, THÔN ĐƯỜNG HƯNG, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

354.    Trần Thị Thị, sinh ngày 30/10/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 350, NGÕ THÀNH PHONG, ĐƯỜNG THÁI MINH, KHÓM 14, THÔN LA ĐÀM, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

355.    Phan Thị Bích Liễu, sinh ngày 17/6/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/1 ĐÀM BIÊN, KHÓM 1, THÔN ĐÀM BIÊN, XÃ HỒ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

356.    Phan Thị Trúc Mai, sinh ngày 07/02/1982 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18 HẢI VĨ, KHÓM 5, THÔN TÍCH BẢN, XÃ TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC

357.    Lê Thị Lan, sinh ngày 20/4/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 456, LẦU 4, ĐOẠN 16, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 11, PHƯỜNG THIÊN LỘC, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

358.    Huỳnh Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/10/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 61, PHỐ ĐÔNG KỲ, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG KHOA, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

359.    Cao Thị Phấn, sinh ngày 03/7/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 508, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 1, THÔN ĐIỀN VĨ, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

360.    Trần Thị Hiền, sinh ngày 16/10/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19/7, NGÕ PHÚC AN BẮC, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÚC NHÃ, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

361.    Trương Thị Lành (Lương), sinh ngày 04/02/1977 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, NGÕ 65, ĐƯỜNG THƯỢNG TRANG, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐÔNG TRANG, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

362.    Châu Ngọc Yến Oanh, sinh ngày 08/12/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG DŨNG ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG DŨNG QUANG, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

363.    Nguyễn Cẩm Lình, sinh ngày 04/7/1977 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, KHƯƠNG MẪU LIÊU, KHÓM 9, PHƯỜNG LÔ THỐ, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

364.    Lư Thu Lan, sinh ngày 04/9/1974 tại Bình Dương, Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 177, ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA NAM, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐỒNG KHÁNH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

365.    Nguyễn Ngọc Thu, sinh ngày 29/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 72, THÔN HỒI DIÊU TÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG HỒI DIÊU, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

366.    Võ Thị Mỹ Trang, sinh ngày 30/01/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 180, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 7, PHƯỜNG LỤC NGHỆ, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

367.    Trần Thị Châu Pha, sinh ngày 05/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG QUANG HOA, KHÓM 16, PHƯỜNG HƯNG NHÂN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

368.    Trần Thị Mỹ viên, sinh ngày 20/10/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 79, ẤP PHÚC ĐIỀN, KHÓM 10, PHƯỜNG PHÚC ĐIỀN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

369.    Huỳnh Thị Như Trang, sinh ngày 20/10/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 443, ĐƯỜNG NGHỊ XƯƠNG, KHÓM 31 PHƯỜNG NGHỊ HÂN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

370.    Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 26/10/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 137, NGÕ DOANH PHỐ, KHÓM 6, THÔN DOANH PHỐ, XÃ ĐẠI ĐÔ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

371.    Lê Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 20/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ, KHÓM 15, PHƯỜNG NAM SUNG, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

372.    Võ Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 13/9/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6-18, ĐƯỜNG TỴ XƯỚNG, KHÓM 5, THÔN NGUYÊN TRUYỀN, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA 

373.    Dín Dâu Phồng, sinh ngày 05/7/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 14, NGÕ 71, ĐƯỜNG PHÚC DÂN, KHÓM 31, PHƯỜNG HIẾU ĐỨC, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ LONG CƠ

374.    Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh ngày 25/5/1970 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 69, NGÕ 288, ĐƯỜNG HỶ THỤ, KHÓM 6, PHƯỜNG HỶ NAM, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

375.    Trương Thị Hồng Thúy, sinh ngày 03/8/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 117, BẢO TRẤN, KHÓM 15, PHƯỜNG NGŨ PHỐ, THỊ TRẤN TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

376.    Vũ Thị Dung, sinh ngày 24/8/1981 tại Hải Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 7, ĐƯỜNG PHÚC XƯƠNG, KHÓM 1, PHƯỜNG PHƯỢNG TƯỜNG, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

377.    Vũ Thị Thu Huyền, sinh ngày 19/4/1982 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 5, NGÕ 203, ĐƯỜNG TÂY VÂN, KHÓM 20, THÔN THÀNH CHÂU, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

378.    Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 20/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SÓ 1, NGÁCH 5, KHÓM 26, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 13, PHƯỜNG TỰ LẬP, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

379.    Phạm Thị Hằng, sinh ngày 09/6/1979 tại Hải Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 40, NGÁCH 26, NGÕ 240, ĐOẠN 1, PHƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 31, PHƯỜNG THANH THỦY, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

380.    Đặng Thị Hồng vân, sinh ngày 17/6/1980 tại Long an. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 81, NGÕ KIẾN SƠN, KHÓM 5, THÔN KIẾN SƠN, XÃ ĐÀO NGUYÊN, HUYỆN CAO HÙNG

381.    Lê Thị Hồng thủy, sinh ngày 04/5/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 37-10, BIẾT ĐÀM, KHÓM 3, THÔN PHỐ BẮC, XÃ KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

382.    Phùng Thị Phương, sinh ngày 10/4/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, NGÕ 679, ĐƯỜNG LÂM SƠN ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG HẬU TRANG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

383.    Nguyễn Thị Giao Linh, sinh ngày 29/11/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10-3, KỲ CƯỚC, KHÓM 6, THÔN GIANG TÂY, XÃ PHIÊN LỘ, HUYỆN GIA NGHĨA

384.    Phùng Thị Kim Liên, sinh ngày 03/11/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 23, ĐƯỜNG CHẤN ĐỨC, KHÓM 11, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

385.    Huỳnh Thị Kim Cương, sinh ngày 20/12/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, ĐƯỜNG ĐÔNG HẢI, KHÓM 1, PHƯỜNG THANH TUYỀN, THỊ TRẤN XÃ LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

386.    Huỳnh Thị Hằng, sinh ngày 29/11/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115, HƯNG NAM, KHÓM 9, PHƯỜNG HƯNG NAM, THỊ TRẤN HỒ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

387.    Đặng Thị Ngọc Bích, sinh ngày 06/7/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29/7, BẢO AN LÂM, KHÓM 19, THÔN MẠCH TÂN, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

388.    Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42/10, ĐƯỜNG PHONG HỒ, KHÓM 10, PHƯỜNG HỒ SƠN, THÀNH PHỐ ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

389.    Lồ Cắm Lìn, sinh ngày 15/9/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 205/6, HẠ CAM, THÔN HẠ BẮC, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

390.    Hồ Minh Thúy, sinh ngày 198/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, NGÕ62, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 1, THÔN LỄ KHA, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

391.    Châu Bích Phượng, sinh ngày 10/10/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 147, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG SÙNG VĂN, KHÓM 11, THÔN KHA LIÊU, XÃ KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

392.    Nguyễn Hạnh Em, sinh ngày 20/4/1977 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 51, NGÕ 20, ĐƯỜNG NHÂN TÂM, KHÓM 7, THÔN LOAN NỘI, X4 VŨ NHÂN, HUYỆN CAO HÙNG

393.    Huỳnh Thị Mộng Thu, sinh ngày 20/8/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, NGÕ PHỤC HƯNG, KHÓM 10, THÔN KHẢO ĐÀM, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

394.    Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 01/01/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 11, ĐƯỜNG HẠ GIÁP, KHÓM 4, THÔN TÂN ĐẠT, XÃ LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

395.    Nguyễn Thị Kim Em, sinh ngày 21/6/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 91, PHỐ ĐỈNH BỘ, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐỈNH BỘ, THÀNH PHỐ ĐẦU THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

396.    Nguyễn Mộng Thùy, sinh ngày 24/4/1980 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 115, ĐƯỜNG ĐẠI LÝ, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI LÝ, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

397.    Đặng Thị Loan Thảo, sinh ngày 04/11/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, LẦU 2, NGÕ 2, PHỐ THÁI NGUYÊN, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

398.    Dương Thị Ny, sinh ngày 19/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 47, PHỐ HOA GIANG, KHÓM 25, PHƯỜNG HỔ SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

399.    Nguyễn Thị Hồng Liễu, sinh ngày 08/9/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 174, ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH, KHÓM 7, THÔN TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

400.    Tăng Thùy Linh, sinh ngày 01/7/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 16, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CỬU NHƯ, KHÓM 13, THÔN ĐÔNG NINH, XÃ CỬU NHƯ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

401.    Phạm Thúy Vân, sinh ngày 03/6/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 115, ĐƯỜNG NGŨ GIÁP NAM, KHÓM 10, THÔN VĨNH AN, XÃ ĐẠI AN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

402.    Phan Thị Thanh Diễm, sinh ngày 16/9/1991 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

             Hiện trú tại: SỐ 17, NGÁCH 10, NGÕ 171, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 18, PHƯỜNG THÁNH SƠN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

403.    Phan Thanh Nga, sinh ngày 14/10/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 75, NGÕ THỤY TRÚC, KHÓM 11, PHƯỜNG DIÊN TRƯỜNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

404.    Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, HẺM 1, NGÕ 99, ĐƯỜNG QUYỀN LIÊU, KHÓM 11, THÔN NHÂN LÍ, XÃ HẬU LÍ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

405.    Đào Thị Liên, sinh ngày 30/9/1982 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 119, PHỐ ĐẠI HƯNG 11, KHÓM 8, PHƯỜNG QUANG HOA, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

406.    Huỳnh Thanh Tuyên, sinh ngày 11/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 625, ĐƯỜNG GIÁP HẬU, KHÓM 3, THÔN HẬU LÍ, XÃ HẬU LÍ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

407.    Sú Say Lìn (Tô Tế Liên), sinh ngày 04/6/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 412, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 12, THÔN TÂN CẢNG, XÃ THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

408.    Lê Thị Bé Nên, sinh ngày 10/11/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, HẺM 8, NGÕ 13, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG CẢNH PHÚC, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

409.    Hoàng Thị Ngọc Anh, sinh ngày 02/6/1980 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 1, PHỐ VĨNH PHÚC, KHÓM 10, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

410.    Dương Thùy Tuyết, sinh ngày 20/01/1975 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 88/1, PHỐ TRUNG KIỀU, KHÓM 7, THÔN TRUNG TRANG, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

411.    Trần Thị Thanh Xuân, sinh ngày 02/5/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 151/1, NGÕ LUÂN VĨ, KHÓM 21, PHƯỜNG SƠN LUÂN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

412.    Đặng Thị Bích Vân, sinh ngày 31/12/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48, ĐƯỜNG ĐÔNG THỔ, KHÓM 6, THÔN ĐỈNH TRANG, XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

413.    Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 03/12/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55, NGÕ HÒA HƯNG, ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 10, PHƯỜNG HẠ THÀNH, THỊ TRẤN ĐỐNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

414.    Trịnh Xiếu Hỏi, sinh ngày 11/12/1969 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 4-1, NGÕ 312, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HOÀN TRUNG ĐÔNG, HUYỆN ĐÀO VIÊN

415.    Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 06/9/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33 THÁI ĐƯỜNG, KHÓM 3, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

416.    Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 25/01/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 4, PHỐ AN HÒA NHỊ, KHÓM 32, PHƯỜNG TỨ DUY, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

417.    Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 15/01/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 57, LẦU 4, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 9, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

418.    Phạm Thị Ánh, sinh ngày 11/01/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 112 BAN CỬU, THÔN MỸ NÔNG, XÃ BÌ NAM, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

419.    Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 19/10/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 63, ĐƯỜNG PHỤNG NGUYÊN, KHÓM 17, PHƯỜNG PHỤNG NGUYÊN, KHU TIỀU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

420.    Nguyễn Thị Xuân Huệ, sinh ngày 12/3/1977 tại Thái Nguyên. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 123, LẦU 2, ĐƯỜNG CHÍ VIỄN NHẤT, KHÓM 6, PHƯỜNG VĂN LÂM, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

421.    Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 06/11/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 7/4, NGÕ 947, ĐƯỜNG TRUNG HOA NGŨ, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

422.    Huỳnh Thị Ơn, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, LẦU 2, HẺM 1, NGÕ 420, ĐƯỜNG QUANG PHỤC NAM, KHÓM 14, PHƯỜNG QUANG TÍN, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

423.    Võ Thị Ái Minh, sinh ngày 10/8/1981 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 135, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHÓM 8, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

424.    Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 14/7/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 326, ĐƯỜNG TRUNG SƠN NAM, KHÓM 3, THÔN TRUNG TRANG, XÃ ĐẠI AN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

425.    Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 24/10/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 131, ĐƯỜNG ĐẠO HÓA, KHÓM 48, PHƯỜNG DÂN Ý, THÀNH PHỐ HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

426.    Lê Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19/4, NGÕ SƠN HẠ, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 11, THÔN CỬU PHÒNG, XÃ THẠCH CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

427.    Duyên Thị Kiều Nga, sinh ngày sinh ngày 25/11/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 13, NGÕ 245, ĐOẠN 3, ĐẠI LỘ HUYỆN DÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG CẢNG CHỦY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

428.    Phan Thị Ngọc Thảnh, sinh ngày 07/12/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 147, ĐƯỜNG HOA SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG DÂN QUYỀN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

429.    Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 08/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 119, ĐƯỜNG TIÊU LÝ, KHÓM 8, PHƯỜNG TIÊU LÝ, THÀNH PHỐ BÁT 9ỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

430.    Phan Thị Gái Đèo, sinh ngày 25/11/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 27, ĐƯỜNG CỔ BA, KHÓM 3, PHƯỜNG HUỆ AN, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

431.    Huỳnh Thị Cẩm Loan, sinh ngày 27/12/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 124-2, ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 12, THÔN DẬT TIÊN, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

432.    Thái Thị Tuyết Lan, sinh ngày 15/11/1967 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 433, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 2, PHƯỜNG QUỐC TÍNH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI LOAN

433.    Đặng Thị Thanh Hương, sinh ngày 04/4/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 155, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG PHỐ VIÊN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

434.    Trần Thị Hồng Đậm, sinh ngày 25/5/1976 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 78, GIA HÒA, KHÓM 9, THÔN GIA LỘC, XÃ PHƯƠNG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

435.    Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 15/6/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 87, NGÕ VĂN HÒA, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐẠI SƠN, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

436.    Dương Thị Ngọc, sinh ngày 03/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 6, TỨ NHAI, ĐƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN, KHÓM 24, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

437.    Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 20/7/1971 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ ĐẠI LÃO, KHÓM 4, THÔN ĐÔNG HỒ, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

438.    Nguyễn Thị Hạnh Đào, sinh ngày 19/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 116, ĐƯỜNG ĐẠI THÔNG, KHÓM 23, THÔN HẬU THỊ, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

439.    Nguyễn Thị Cẩm Huỳnh, sinh ngày 12/8/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, LẦU 3-2, HẺM 38, NGÕ 882, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 29, PHƯỜNG XÃ BÌ, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

440.    Trần Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 13/10/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 72-5, ĐƯỜNG TÂN THÀNH, KHÓM 13, THÔN ĐỒNG LẠC, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

441.    Nguyễn Như Ngọc, sinh ngày 12/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG ĐẠI CHÚNG, KHÓM 19, THÔN CẢM CHÚNG, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN

442.    Trần Thị Đào, sinh ngày 23/10/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 70, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 6, THÔN TRUNG SƠN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

443.    Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 15/4/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 8, THỔ ĐỊA CÔNG KHANH, KHÓM 19, THÔN KHANH TỬ, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

444.    Lâm Bé, sinh ngày 10/10/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, HƯNG HÓA BỘ, KHÓM 17, THÔN PHÚ THU, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

445.    Nguyễn Hồng Linh, sinh ngày 23/02/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 1 NGÕ 51, ĐƯỜNG DỤC NHÂN NAM, KHÓM 22, PHƯỜNG TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH,HUYỆN ĐÀI TRUNG

446.    Phạm Thị Phượng, sinh ngày 22/6/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 347, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TỊCH VẠN, KHÓM 22, PHƯỜNG GIANG BẮC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

447.    Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh ngày 18/11/1970 tại Hà nội. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 12, ĐOẠN 1, ĐẠI LỘ NGƯỠNG ĐỨC, KHÓM 1, PHƯỜNG NHAM SƠN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

448.    Hồ Xuân Hiền, sinh ngày 16/3/1974 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46-1, TÙNG TỬ CƯỚC, KHÓM 5, THÔN TÙNG SƠN, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

449.    Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 07/8/1965 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 9, ĐẠI TRANG, KHÓM 8, THÔN THỦ THỐ, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

450.    Quách Thục Mỹ, sinh ngày 17/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 1124, ĐƯỜNG TIÊM PHONG, KHÓM 13, PHƯỜNG DIÊM KHANH, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

451.    Thạch Thị Nga, sinh ngày 26/02/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 86, ĐƯỜNG QUANG THIÊN, KHÓM 12, PHƯỜNG THẠCH QUY, THỊ TRẤN ĐẨU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

452.    Trần Thị Hồng Thắm, sinh ngày 22/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23/2 CHÂU TỬ, KHÓM 13, THÔN HẠN KIẾN, XÃ HẠ ĐÍNH, HUYỆN ĐÀI NAM

453.    Lê Thị Kiều Diễm, sinh ngày 17/6/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 4, HẺM 1, NGÕ 308, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 5, PHƯỜNG THỤ NHÂN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

454.    Trần Quay Zếnh, sinh ngày 30/8/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 233, NGÕ 13, ĐƯỜNG ÔNG VIÊN, KHÓM 2, THÔN ÔNG VIÊN, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

455.    Phạm Đoàn Phương Anh, sinh ngày 26/02/1978. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 51, NGÕ 77, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

456.    Nguyễn Thị Bích Trang, sinh ngày 01/9/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, THỦY VI TỬ, KHÓM 9, THÔN KIM HỒ, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

457.    Trơng Mộng Vân, sinh ngày 18/8/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, LẦU 2, ĐƯỜNG TRUNG PHA NAM, KHÓM 14, PHƯỜNG HỒNG PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

458.    Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 22/8/1973 tại Thanh Hóa. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 26, HẺM 24, NGÕ 206, ĐƯỜNG OANH ĐÀO, KHÓM 18, PHƯỜNG VĨNH CÁT, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

459.    Võ Thị Cúc, sinh ngày 24/5/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 206/2 TIÊM HẠ, KHÓM 19, PHƯỜNG TIÊM HẠ, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

460.    Hồ Lầy Phánh, sinh ngày 12/11/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 107, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG VIÊN, KHÓM 4, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

461.    Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh ngày 28/10/1975 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, LẦU 8/3, HẺM 49, NGÕ 113, ĐƯỜNG NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

462.    Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 02/02/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 4, ĐƯỜNG NGUYÊN ĐỨC, KHÓM 16, PHƯỜNG THANH VÂN, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

463.    Trần Thị Thảo Loan, sinh ngày 03/10/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 207/22 LUÂN BÌNH, KHÓM 12, THÔN LUÂN BÌNH, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

464.    Văn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 22/5/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 600/17, LẦU 9, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG MỸ, KHÓM 19, PHƯỜNG CHIẾU AN, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

465.    Ngô Thị Tuyết Mai, sinh ngày 30/12/1974 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25/58, ĐƯỜNG THUYỀN ĐẦU, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

466.    Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 15/5/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG KIẾM VÕ, KHÓM 30, PHƯỜNG HẬU SINH, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

467.    Trần Thị Bé Bảy, sinh ngày 16/4/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 497, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 28, PHƯỜNG DÂN VINH, THÀNH PHỐ TÂN DINH, HUYỆN ĐÀI NAM 

468.    Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 04/01/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 196, PHỐ ĐÔNG HƯNG TAM, KHÓM 31, PHƯỜNG BÌ BÀ, THỊ TRẤN PHỐ LÍ, HUYỆN NAM ĐẦU

469.    La Phụng Hiệp, sinh ngày 11/8/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, LẦU 5, HẺM 1, NGÕ 14, PHỐ TRƯỜNG THUẬN, KHÓM 4, PHƯỜNG HOA GIANG, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

470.    Nguyễn Ngọc Sáng, sinh ngày 12/6/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 17, PHỐ BÁCH NHẪN, KHÓM 18, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

471.    Vương Ngọc Hà, sinh ngày 01/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 3, NGÕ 84, PHỐ VĂN HÓA, KHÓM 29, THÔN PHỐ TÂN, XÃ THÂM KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC

472.    Văn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 27/8/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 82, NGÕ 189, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG AN TRUNG, KHÓM 21, PHƯỜNG AN KHÁNH, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

473.    Bùi Thị Huệ, sinh ngày 09/11/1975 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 500, LẦU 4, ĐƯỜNG LÂM RÂM BẮC, KHÓM 12, PHƯỜNG TỤ ĐIỆP, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

474.    Phạm Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 12/3/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 260, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG DÂN SINH ĐÔNG, KHÓM 12, ĐƯỜNG TÂN ĐÔNG, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

475.    Đỗ Thị Hằng, sinh ngày 20/8/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16/1 BẠCH SA ĐÔN, KHÓM 1, THÔN TÂN GIA, XÃ HẬU BÍCH, HUYỆN ĐÀI NAM

476.    Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 29/10/1973 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23/3, NGÕ 21, ĐOẠN 1, PHỐ VẠN THỌ, KHÓM 12, PHƯỜNG LONG PHÚC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

477.    Huỳnh Thị Kim Son, sinh ngày 20/01/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 575, LẦU 5, ĐƯỜNG LONG AN, KHÓM 6, PHƯỜNG DÂN HỮU, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

478.    Trương Thủ Kíu, sinh ngày 20/01/1979 tại Khánh Hòa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 34, ĐƯỜNG ĐÔNG PHONG, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG LẦU, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

479.    Trương Mỹ Ngọc, sinh ngày 06/6/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46, LẦU 2, PHỐ TRUNG TÍN, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG TÍN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

480.    Lương ngọc Diệu, sinh ngày 24/02/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, HẺM 1, NGÕ 64, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 14, THÔN TAM THẠCH, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

481.    Đỗ Hoàng Thảo Trang, sinh ngày 02/4/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 86, VĨNH AN, KHÓM 02, THÔN Ô MA, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

482.    La Tố Kiều, sinh ngày 25/3/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15-1, NGÕ 52, ĐƯỜNG HƯNG NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÔNG TÂN, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

483.    Chiếng Píc Hà, sinh ngày 12/12/1958 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 135, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÚ LÃNG, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐIẾM NHAI, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

484.    Nguyễn Thị Huế Hằng, sinh ngày 05/11/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 13, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG HƯNG NGHIỆP, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

485.    Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 01/7/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÁCH 244, NGÕ 484, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KIM HOA, KHÓM 29, PHƯỜNG MINH LƯỢNG, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

486.    Lâm Thị Nên, sinh ngày 16/4/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 103, ĐƯỜNG PHÚ PHÚC, KHÓM 23, PHƯỜNG PHÚ HOA, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

487.    Bùi Thị Kim Loan, sinh ngày 15/7/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 102, ĐẠI LIÊU, KHÓM 11, THÔN ĐẠI LIÊU, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

488.    Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 05/4/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 92, ĐƯỜNG PHÚC HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG HƯNG VƯỢNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC 

489.    Cao Huệ Mỹ, sinh ngày 31/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 101, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VÂN LÂM, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG HÒA, THÀNH PHỐ ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

490.    Trần Thị Thanh Thi, sinh ngày 20/11/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 2, HẺM 16, NGÕ 124, ĐƯỜNG LAM CHÂU, KHÓM 18, PHƯỜNG BỒNG LAI, KHU ĐẠI BỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

491.    Nguyễn Thị Mai Trâm, sinh ngày 29/11/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 622, ĐƯỜNG QUÂN HIỆU, KHÓM 2, PHƯỜNG LỮU QUANG, KHU TẢN DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

492.    Phan Thị Kim Loan, sinh ngày 10/3/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 87, TÂN ANH, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂN ANH, THÀNH PHỐ MIÊU LẬT

493.    Mã Tiểu Bảo, sinh ngày 03/3/1967 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 134, LIỄU TỬ LÂM, KHÓM 4, THÔN LIỄU XÃ, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

494.    Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 03/01/1983 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 212, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 14, THÔN ĐẠI NAM, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

495.    Huỳnh Thị Oanh, sinh ngày 13/8/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 119, ĐƯỜNG PHỤC HOA 9, KHÓM 19, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

496.    Phan Thị Hương, sinh ngày 30/4/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 128, ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 8, PHƯỜNG BẢO TANG, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

497.    Lê Thị Phượng Linh, sinh ngày 02/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 39, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 9, THÔN TRÚC KỲ, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

498.    Võ Thị Hồng Tươi, sinh ngày 07/01/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SÔỐ82, ĐƯỜNG TRẤN TÂN NAM, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂY XÃ, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

499.    Lữu Minh Huê, sinh ngày 10/01/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 21-9, TRUNG TRANG, KHÓM 3, THÔN ĐÔNG VINH, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

500.    Trần Thị Bích, sinh ngày 12/10/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59, NGÕ 261, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂY VIÊN, KHÓM 16, PHƯỜNG CẨM ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

501.    Lữ Thị Thúy Kiều, sinh ngày 14/9/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38, NGÕ 176, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, THÔN VẠN PHONG, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

502.    Sú Thị Mỹ Liên, sinh ngày 25/02/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 430, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG TỔ ĐIỀN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

503.    Trương Thị Mỹ Hững, sinh ngày 14/6/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 123, PHỤNG KHẨU, KHÓM 9, PHƯỜNG PHỤNG KHẨU, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

504.    Đặng Thị Tiền Giang, sinh ngày tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG NH Ý, KHÓM 6, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

505.    Nguyễn Thị Phương Dung, sinh ngày 30/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 81-22, ĐƯỜNG TRẤN NAM, KHÓM 24, PHƯỜNG NAM NINH, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

506.    Phan Ngọc Giàu, sinh ngày 19/9/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGACH 2, NGÕ 70, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VIÊN LÂM, KHÓM 20, PHƯỜNG NHÂN VŨ, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

507.    Quan Lệ Anh, sinh ngày 04/7/1968 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 2, NGÁCH 9, NGÕ 380, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 13, PHƯỜNG CHU MỸ, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

508.    Liêu Thanh Như, sinh ngày 14/01/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: LẦU 13-3, SỐ 919, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 35, PHƯỜNG TRUNG NINH, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

509.    Nguyễn Thị Lợ, sinh ngày 13/4/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 142, ĐƯỜNG THỤ ĐỨC, KHÓM 20, THÔN THƯỢNG PHONG, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

510.    Nguyễn Thị Huỳnh Trâm, sinh ngày 24/01/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 11-2, SỐ 693, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 45, PHƯỜNG XÃ BÌ, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

511.    Phan Thị Thanh, sinh ngày 20/5/1980 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 155, THẢO LA, KHÓM 1, THÔN THẢO LA, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

512.    Nguyễn Thị Bạch Huệ, sinh ngày 10/01/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 17, ĐƯỜNG HẢI SÁN 3, KHÓM 1, PHƯỜNG HẢI PHONG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG  

513.    Nguyễn Ngọc Kim Phụng, sinh ngày 26/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: số 229, ĐƯỜNG TÂN THỤ, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂY THỊNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

514.    Trần Sỳ Mùi, sinh ngày 20/4/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1 HÒA BÌNH, THÔN GIA PHONG, XÃ TY NAM, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

515.    Phùng Thị Nhiên, sinh ngày 15/5/1979 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 273, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG ĐÔNG QUA, KHÓM 14, THÔN NAM THẾ, XÃ HÒA BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

516.    Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 26/01/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 1, NGÁCH 7, NGÕ 257, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LẬP NÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG LẬP NÔNG, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

517.    Trương Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 21/8/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 146, ĐƯỜNG NGHĨA HÒA, KHÓM 8, THÔN NGHĨA HÒA, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

518.    Liều Phùng Chánh, sinh ngày 30/12/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 91, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 12, THÔN TRÚC KỲ, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

519.    Quách Thu Hiền, sinh ngày 21/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7/4, THỦY LƯU ĐÔNG, KHÓM 10, THÔN TAM DÂN, XÃ PHỤC HƯNG, HUYỆN ĐÀO VIÊN

520.    Trần Thị Thanh Mai, sinh ngày 08/02/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, THỔ KHỐ, KHÓM 2, PHƯỜNG THỦY TÚ, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

521.    Đặng Thị Tường Vi, sinh ngày 15/10/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG TÂN BẮC 6, KHÓM 11, PHƯỜNG LUÂN HẢI, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

522.    Lê Thị Hương Xuân, sinh ngày 12/02/1972 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 54/7, TRANG NỘI, KHÓM 15, THÔN PHÚ THÂU, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

523.    Nguyễn Thị Kim Tiên, sinh ngày 10/9/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 12-5, NGÕ 39, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG MAI XUYÊN TÂY, KHÓM 13, PHƯỜNG LẠI THỐ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

524.    Nguyễn Thị Kim Thu, sinh ngày 09/9/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 2, HẺM 55, NGÕ 136, ĐƯỜNG TỨ ĐỨC, KHÓM 19, THÔN ẮC ILỄU, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

525.    Lê Thị Mum, sinh ngày 18/10/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 52/20, THẢO THẠP, KHÓM 8, THÔN BẢO CHƯỞNG, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

526.    Trần Thị Lệ Quyên, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, LẦU 4-1, HẺM 20, NGÕ 142, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG LA TƯ PHÚC, KHÓM 13, PHƯỜNG CẢNH NHÂN, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

527.    Lê Thanh Loan, sinh ngày 13/6/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 69-3, NGÕ 160, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 7, PHƯỜNG VĨNH CÁT, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

528.    Đinh Tuyết Hằng, sinh ngày 17/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 158-2, ĐƯỜNG VĂN QUAN, KHÓM 9, PHƯỜNG QUANG VINH, THÀNH PHỐ MA CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

529.    Tiết Mỹ Ngọc, sinh ngày 02/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 13, NGÕ 17, ĐƯỜNG HẰNG QUAN, PHƯỜNG THUẬN HƯN, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

530.    Lê Kim Phượng, sinh ngày 01/02/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 2, GIA TÍCH, KHÓM 3, THÔN GIA TÍCH, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

531.    Võ Thị Út, sinh ngày 22/9/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 141, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 16, THÔN KHA KHIÊU, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN VÂN LÂM

532.    Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 20/3/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 136, ĐƯỜNG HOA SƠN, KHÓM 11, THÔN ĐỈNH NHAI, XÃ ĐẠI ĐỖ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

533.    Trần Minh Nguyệt, sinh ngày 19/4/1980 tại Hà Nam. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 3, NGÁCH 73, NGÕ 442, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 7, PHƯỜNG THỤY HƯNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

534.    Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 15/02/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 362, ĐƯỜNG PHƯỢNG BÌNH 2, KHÓM 4, THÔN NGHĨA HÒA, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

535.    Võ Thị Thùy Dương, sinh ngày 06/12/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 2, NGÕ 19, ĐƯỜNG NGHI HƯNG, KHÓM 3, PHƯỜNG NGHI HƯNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

536.    Trương Thị Mỹ Tho, sinh ngày 13/11/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 303, LẦU 3, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THÀNH PHỐ L CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

537.    Đoàn Thị Tuyến, sinh ngày 17/7/1981 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, GI THIÊM, KHÓM 2, PHƯỜNG GIA THIÊM, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

538.    Văn Thị Thúy, sinh ngày28/8/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 116, LẦU 7-2, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

539.    Huỳnh Thị Hồng, sinh ngày 20/10/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 1, THÔN NGŨ HỒ, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

540.    Lê Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 13/11/1971 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 134, ĐƯỜNG QUỲNH THÁI, KHÓM 11, PHƯỜNG HẢI SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

541.    Phùng Thị Thanh Thúy, sinh ngày 15/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, THỔ KHỐ, KHÓM 2, PHƯỜNG THỔ KHỐ, XÃ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

542.    Lê Thị Tuyết (Lê Đình An), sinh ngày 06/12/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 50, ĐƯỜNG HƯNG HOA, KHÓM 15, PHƯỜNG QUANG ĐIỀN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

543.    Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 03/6/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 23, ĐƯỜNG KIM AN, KHÓM 17, PHƯỜNG BÁI BÌ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

544.    Hỷ Nhịt Cú, sinh ngày 17/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 845, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 6, THÔN ĐỒNG LÂM, XÃ VŨ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

545.    Hồ Thị Bích Thủy, sinh ngày 15/3/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 240, CẢNG KHẨU, KHÓM 18, THÔN CẢNG NAM, XÃ AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM

546.    Ngô Thị Bé Sáu, sinh ngày 18/12/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÁCH 68, NGÕ 48, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 10, PHƯỜNG LÂM THỐ, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

547.    Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 26/3/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59, NGÕ 261, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂY VIÊN, KHÓM 16, PHƯỜNG CẨM ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

548.    Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 07/10/1973 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM 4, NGÕ 149, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG KIM THÀNH, KHÓM 28, PHƯỜNG BÌNH HÒ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

549.    Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 30/4/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25/4, TÂY BẢO, KHÓM 15, THÔN AN MỸ, XÃ KIM NINH, HUYỆN KIM MÔN

550.    Đặng Lại Đoan Hồng, sinh ngày 07/01/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 42, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 19, THÔN LUÂN TIỀN, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

551.    Võ Thị Kim Hương, sinh ngày 15/6/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 64, PHỐ BÁCH NGŨ, KHÓM 3, PHƯỜNG BÁCH PHÚC, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

552.    Lê Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 10/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, LẦU 7, NGÕ 20, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 24, PHƯỜNG VIÊN TÍN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

553.    Nguyễn Thị Tú Ly, sinh ngày 30/01/1979 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ 161, ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHÓM 1, PHƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

554.    Lìu Thị Bích Ngọc, sinh ngày 01/10/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4/2, HẺM 26, NGÕ 191, PHỐ HOÀI ĐỨC, KHÓM 14, PHƯỜNG HOÀI THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

555.    Nguyễn Thị Bích Chi, sinh ngày 18/8/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 22, PHỐ ĐẠI AN, KHÓM 12, THÔN PHÚC ĐỨC, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

556.    Nguyễn Thị Kim Thao, sinh ngày 12/6/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 40, PHỐ KIM MÔN, KHÓM 14, PHƯỜNG LONG SƠN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

557.    Trần Thị Mỹ Trang, sinh ngày 07/7/1979 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, NGÕ 32, ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 37, THÔN TRUNG TRANG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

558.    Giềng Lục Múi, sinh ngày 02/11/1970 tại Khánh Hòa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 90, NGÕ 150, ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG,KHÓM 1, THÔN TÂN TRANG, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

559.    Vũ Thị Hoài, sinh ngày 01/5/1978 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/9, LẦU 12, PHỐ TÂY HỒ, KHÓM 26, PHƯỜNG TRUNG HỒ, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

560.    Đinh Thị Thường, sinh ngày 06/01/1980 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ.

            Hiện trú tại: SỐ 48, TAM KHỐI THẠCH, KHÓM 6, THÔN TAM THẠCH, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

561.    Trần Tuyết Hồng, sinh ngày 18/11/1975 tại Kiêng Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 338, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRẤN NAM, KHÓM 1, PHƯỜNG BỘ TỬ, THỊ TRẤN SA LỆ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

562.    Ngô Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 21/8/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 43, ĐƯỜNG QUANG HOA, KHÓM 13, THÔN TÂN TRANG, XÃ BÌ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

563.    Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 16/3/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ            

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 59, PHỐ KIẾN CÔNG, KHÓM 17, THÔN

564.    Ừng Mãn Múi, sinh ngày 07/7/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: S61 13, HẺM 22, NGÕ 165, ĐƯỜNG QUỐC DÂN, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐẠI ÂN, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

565.    Trần Thị Thủy, sinh ngày 27/3/1975 tại Thừa Thiên - Huế. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 95, ĐƯỜNG HÀ DƯƠNG, KHÓM 9, THÔN KHÊ, XÃ TRÚC DƯỜNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

566.    Lê Thị Mỹ Loan, sinh ngày 10/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8/13, NGÕ LUÂN NHÃ, KHÓM 4, PHƯƠNG LUÂN 4, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

567.    Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 20/01/sinh ngày 20/01/1982 tại Thừa Thiên - Huế. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6 TRƯỞNG ĐẠO KHANH, KHÓM 3, THÔN TRƯỞNG KHANH, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

568.    Lâm Thị Cẩm Lệ, sinh ngày 14/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 37, NGÕ 132, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 21, PHƯỜNG THÁI BÌNH, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

569.    Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 1102/1974 tại Khánh Hòa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, CHÂU THỔ LUÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG THỦY NGUYÊN, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

570.    Lằm Nhịt Lìn, sinh ngày 30/6/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 108, LẦU 4, NGÕ 87, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TỨ XUYÊN, KHÓM 4, PHƯỜNG CẢNH TINH, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

571.    Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 28/11/1975 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 113, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN TÂY, KHÓM 28, THÔN ĐÔNG BIỀN, XÃ LIỀU DINH, HUYỆN ĐÀI NAM

572.    Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 22/4/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 70, ĐƯỜNG THÚY PHONG, KHÓM 14, PHƯỜNG SONG KHANH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

573.    Trần Ngọc Mẫn, sinh ngày 09/02/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 62, ĐƯỜNG ĐẠI DŨNG, KHÓM 23, PHƯỜNG TÂY LOAN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

574.    Lê Thị Minh Hiếu, sinh ngày 17/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ  

            Hiện trú tại: SỐ 405/5/, HẢI TÂN, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

575.    Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 30/6/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 246, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 16, THÔN BẮC THẾ, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

576.    Phan Thị Thúy, sinh ngày 10/5/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ THỦY VĨ, KHÓM 3, PHƯỜNG HIỆP HÒA, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀO ĐÀI TRUNG

577.    Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 20/12/1977 tại Thanh Hóa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/1, NGÕ 62, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 6, PHƯỜNG TÚ NHÂN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

578.    Võ Thị Nguyên, sinh ngày 07/10/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 87/1, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHÚC SƠN, KHÓM 14, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

579.    Tăng Trinh Thanh Chi, sinh ngày 30/10/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 91, NGÕ 90, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN QUANG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

580.    Quách Tú Phụng, sinh ngày 13/6/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 262 NAM HOA, KHÓM 13, THÔN NAM HOA, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

581.    Huỳnh Thị Kiều Lan, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 3, HẺM 65, NGÕ 22, PHỐ XÃ TỬ, KHÓM 19, PHƯỜNG XÃ TÂN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

582.    Lê Thị Lanh (Linh), sinh ngày 29/7/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 71, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 25, PHƯỜNG TÂY MÔN, THỊ TRẤN KIM THÀNH, HUYỆN KIM MÔN

583.    Huỳnh Thị Hoa Nở, sinh ngày 25/02/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 64, ĐƯỜNG TÂN NHA, KHÓM 4, PHƯỜNG MINH ĐẠO, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

584.    Võ Thị Phượng, sinh ngày 02/02/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12,12, ĐƯỜNG ĐÔNG XUYÊN, KHÓM 9, THÔN HOÀNH SƠN, XÃ YẾN SÀO, HUYỆN CAO HÙNG

585.    Võ Thị Mây Thu, sinh ngày 20/02/1973 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 37/2, NGÕ HƯNG THIỆN, KHÓM 3, THÔN ĐÔNG QUAN, XÃ NGƯ TRÌ, HUYỆN NAM ĐẦU

586.    Nguyễn Thị No, sinh ngày 01/02/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 49, LẦU 12, NGÕ 75, ĐƯỜNG VẠN THỌ, KHÓM 35, PHƯỜNG VẠN HƯNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

587.    Lý Kim Xuyến, sinh ngày 19/9/1977 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 40/1, NGÕ 4, PHỐ ĐÔNG TÂN, KHÓM 19, PHƯỜNG TRƯỞNG HƯNG, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

588.    Bùi Thị Xuân Thủy, sinh ngày 22/10/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9/4, NGÕ 151, ĐƯỜNG VIÊN SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG GIA HUỆ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

589.    Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 15/7/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 64, PHỐ PHÚC ĐỨC, KHÓM 24, THÔN MẠCH TÂN, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

590.    Huỳnh Thị Thanh Ngọc, sinh ngày 15/12/1971 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, LẦU 3, HẺM 8, NGÕ ĐỈNH HẢO, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VẠN THỌ, KHÓM 10, THÔN HOA LONG, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

591.    Trần Thị Út Em, sinh ngày 24/9/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46, NGÕ XUẤT THỦY, KHÓM 9, PHƯỜNG XUẤT THỦY, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

592.    Nguyễn Thị Kim Triều, sinh ngày 20/4/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59, LẦU 8, NGÕ 373, PHỐ PHÚC ĐỨC, KHÓM 5, PHƯỜNG THÀNH PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

593.    Huỳnh Thị Thơm, sinh ngày 19/11/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/10, NAM AN, KHÓM 28, THÔN KÍCH ĐỒNG, XÃ KÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

594.    Đinh Thị Ngọc, sinh ngày 26/02/1980 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 76/1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 23, THÔN ĐẠI VIÊN, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

595.    Tăng Thị Tươi, sinh ngày 15/01/1975 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 906/1, HỒ TỬ NỘI, KHÓM 24, PHƯỜNG HỒ NỘI, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

596.    Lê Thị Chúc Thảo, sinh ngày 26/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19/3, NGÕ 104, PHỐ KIỀU TRUNG NHỊ, KHÓM 4, PHƯỜNG KIỀU TRUNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC 

597.    Võ Thị Ngọc Đang, sinh ngày 07/8/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 143, ĐƯỜNG HÀ NAM, KHÓM 16, PHƯỜNG TÂU TIỆM, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

598.    Nguyễn Thị Kiều Thu, sinh ngày 09/7/1973 tại Vĩnh Long Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 15, LỘC GIANG, KHÓM 3, PHƯỜNG HẰNG ĐỨC, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

599.    Lý Hồng Thanh, sinh ngày 02/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 203 THẦN NÔNG, KHÓM 18, PHƯỜNG XUÂN NHẬT, THỊ TRẤN NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

600.    Thân Thị Kim Đào, sinh ngày 10/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38, PHỐ TRUNG NGHĨA, KHÓM 22, THÔN KIM HƯNG, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

601.    Kiều Mỹ Ngọc, sinh ngày 06/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55/1, NGÕ GIA ĐÔNG, KHÓM 9, THÔN LÂM TỬ, XÃ SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

602.    Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/4/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, LẦU 7, NGÕ 472, ĐƯỜNG DỤ THIỀNG, KHÓM 25, PHƯỜNG TÂN THƯỢNG, KHU TẢ DINH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

603.    Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 23/12/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 395, ĐƯỜNG HOÀN BẮC KHÓM 17, PHƯỜNG THỦY VĨ, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

604.    Huỳnh Hữu Nữ, sinh ngày 03/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17/2 TRUNG HƯN, KHÓM 9, THÔN TRUNG PHÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

605.    Chí Vĩnh Kín, sinh ngày 27/3/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 256, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 12, THÔN KIỀU ĐẦU, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

606.    Trơng Hoàng Lan, sinh ngày 15/7/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 139, LẦU 4, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HOÀN HÀ NAM, KHÓM 11, PHƯỜNG CẨM ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

607.    Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 09/3/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 16, NGÕ 22, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 11, THÔN TẬP PHƯỚC, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

608.    Nguyễn Thị Phi Vũ, sinh ngày 02/01/1976 tại Quảng Trị. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, LẦU 4, NGÕ 292, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 5, THÀNH PHỐ LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

609.    Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 10/6/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, LẦU 3, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG 6, THÔN ĐÔNG LÂM, XÃ LÂM KHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

610.    Võ Huệ Minh, sinh ngày 12/02/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38, ĐÔNG XÃ, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN DÂN, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

611.    Phan Thị Lan, sinh ngày 14/5/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, HẺM 1, NGÕ 156, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HOA, THỊ TRẤN TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

612.    Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 10/5/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 69, ĐƯỜNG TÂY AN, KHÓM 4, PHƯỜNG QUẢNG THÀNH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

613.    Phan Thị Lộc, sinh ngày 18/3/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 93, NGÕ AN THÔN, KHÓM 5, THÔN THƯỢNG AN, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

614.    Phi Nguyễn Tuyết Phương, sinh ngày 07/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 73, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂY BÌNH, THỊ TRẤN THỔ KHỐ, HUYỆN VÂN LÂM

615.    Võ Thị Bình Minh, sinh ngày 06/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 5, ĐƯỜNG HOÀN CẢNG, THÔN THƯỢNG VŨ, XÃ ĐẠI VŨ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

616.    Dương Mỹ Linh, sinh ngày 30/6/1981 tại Bình Phước. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 141, LẦU 5-2, ĐƯỜNG CỔ SƠN, KHÓM 16, PHƯỜNG CỔ NHAM, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

617.    Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 02/10/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46, LẦU 6-2, ĐƯỜNG VINH THÀNH 3, KHÓM 42, PHƯỜNG PHÚC SƠN, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

618.    Phạm Thị Mỹ Châu, sinh ngày 12/02/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 109, ĐƯỜNG NỘM GIANG, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐỨC ĐÔNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

619.    Lê Gia Nhi, sinh ngày 16/03/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 28, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU 3, KHÓM 14, PHƯỜNG BẮC SƠN, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

620.    Lê Hoàng Phương, sinh ngày 16/8/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 205/5, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU 2, KHÓM 3, PHƯỜNG NAM SƠN, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

621.    Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 26/6/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 699, ĐƯỜNG TRUNG PHƯỢC, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG PHƯỚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

622.    Đặng Thị Mau, sinh ngày 10/5/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

             Hiện trú tại: SỐ 24, ĐƯỜNG TỨ NGUYỆT, KHÓM 11, THÔN THÁI BÌNH, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

623.    Lý Thị Tuôl, sinh ngày 16/3/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 1, ĐƯỜNG NHÂN ÁI 2, KHÓM 17, THÔN TRÚC VIÊN, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

624.    Dương Thị Đáo, sinh ngày 14/11/1969 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 50, HẺM ĐÔNG TAM, KHÓM 2, THÔN TRƯỜNG PHONG, XÃ QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU

625.    Trần Thị Bé Ngân, sinh ngày 25/6/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 111/1, PHỐ THẠC THÀNH, KHÓM 10, PHƯỜNG THÁI HƯNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

626.    Châu Thanh Trang, sinh ngày 25/01/1971 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 10, ĐƯỜNG THANH TAM, KHÓM 8, PHƯỜNG NHẬT NAM, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

627.    Trần Thị Loan, sinh ngày 02/4/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11/5, NGÕ TRUNG SƠN, PHỐ ĐÔNG KỲ, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG KHOA, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

628.    Huỳnh Thị Thanh Kiều, sinh ngày 11/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 259, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, PHƯỜNG BA THÀNH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

629.    Huỳnh Kim Lài, sinh ngày 01/3/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, LÂẦ 2, PHỐ KIẾN KHANG NHỊ, KHÓM 34, PHƯỜNG KIẾN DÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

630.    Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 01/01/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 67/1, ĐƯỜNG MỸ GIAN, KHÓM 8, THÔN MỸ THÀNH, XÃ TRANG VĨ, HUYỆN NGHI LAN

631.    Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 4, NGÕ 63, PHỐ HÀ MẬT, KHÓM 9, PHƯỜNG BẢO AN, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

632.    Phan Bích Thanh, sinh ngày 28/02/1975 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3/2, LẦU 2, NGÕ 147, PHỐ HẠ MÔN, KHÓM 3, PHƯỜNG CƯƠNG KHÊ, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

633.    Nguyễn Thị Như Ý, sinh ngày 20/02/1982 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 133/1, PHỐ PHONG LÂM, KHÓM 33, THÔN THƯỢNG PHONG, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

634.    Nguyễn Hồng Duy, sinh ngày 17/4/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 111, ĐƯỜNG SÙNG LUÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG SÙNG LUÂN, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

635.    Huỳnh Thùy Linh, sinh ngày 16/3/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 122, ĐƯỜNG TRÚC QUANG, KHÓM 18, PHƯỜNG VĂN NHÃ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

636.    Trần Thị Sương, sinh ngày 05/3/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG LIỆT MỸ, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂY AN, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

637.    Hồ Thị Minh Quang, sinh ngày 17/5/1970 tại Phú Yên. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 179, ĐƯỜNG ĐÔNG BÌNH, KHÓM 13, THÔN CẢNG ĐÔNG, XÃ KHẢM ĐỈNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

638.    Trần Pỏ Hía, sinh ngày 12/8/1969 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/1, ĐƯỜNG PHÚ QUÝ, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐÔNG NAM, KHU ĐÔNG THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

639.    Nguyễn Thị Xuân Thu, sinh ngày 02/5/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 7, NGÕ 244, ĐƯỜNG LONG NAM, PHƯỜNG ĐÔNG XÃ, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

640.    Dương Thị Kim Nguyệt, sinh ngày 25/5/1970 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG ĐÔNG CHÂU, KHÓM 7, THÔN TRUYỀN CHÂU, XÃ THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

641.    Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 20/6/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 350, ĐƯỜNG PHÚC AN, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC NAM, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

642.    Huỳnh Ngọc Hương, sinh ngày 19/02/1976 tai Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33 MAI KHẨU, KHÓM 3, THÔN MAI KHẨU, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

643.    Trần Kim Chúc, sinh ngày 20/10/1975 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 93, ĐƯỜNG THỤY XUÂN, KHÓM 20, PHƯỜNG THỤY NAM, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

644.    Phan Thị Xuân Phương, sinh ngày 07/11/1981 tại Bình Định. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 195, ĐƯỜNG TRÙNG THANH, KHÓM 13, PHƯỜNG TÂN TRUNG, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

645.    Trần Thị Thanh, sinh ngày 28/8/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 99, ĐƯỜNG THỤY XUÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG THỤY NAM, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

646.    Huỳnh Thị Thúy Oanh, sinh ngày 10/5/1980 tại Sông Bé. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 51, ĐƯỜNG THẤT LIÊU, KHÓM 5, PHƯỜNG SƠN LÊ, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

647.    Nguyễn Thanh Dung, sinh ngày 10/5/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 12, THÔN ĐÔNG NINH, XÃ VĨNH THANH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

648.    Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 18/7/1977 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, NGÕ MÃ TỔ 1, KHÓM 10, THÔN TÂN VIÊN, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

649.    Trần Thị Mỹ Phước, sinh ngày 02/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21/16, ĐƯỜNG KHẢO ĐÀ, KHÓM 2, THÔN KHẢO ĐÀM, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

650.    Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 16/10/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 108, ĐƯỜNG VĂN MINH, KHÓM 1, THÔN HẬU LÝ, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

651.    Đặng Thị Thảo Ly, sinh ngày 04/3/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 91, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 7, THÔN TÂN LIÊU, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

652.    Tần Thị Bạc, sinh ngày 10/3/1980 tại Long an. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 87, NGÕ ĐỈNH ĐIẾM, KHÓM 7, THÔN DỤ DÂN, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

653.    Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 19/5/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, HẺM 8, NGÕ 352, ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

654.    Trần Thanh Thúy, sinh ngày 20/10/1980 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 1, NGÕ 66, ĐƯỜNG ĐÔNG VIÊN, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

655.    Nguyễn Thị Lệ Tâm, sinh ngày 03/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, ĐƯỜNG THẦN THANH, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

656.    Lê Thị Mận, sinh ngày 30/10/1980 tại Thanh Hóa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 39, GIA ĐÔNG CƯỚC, KHÓM 4 THÔN GIA ĐÔNG, XÃ ĐẠI BỘ, HUYỆN GIA NGHĨA

657.    Phạm Kim Hồng, sinh ngày 17/4/1971 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15/1, NGÕ 1, PHỐ HẠ HOÀNH, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

658.    Lưu Thị Thanh Thủy, sinh ngày 25/10/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17/2 ĐẠI Ổ, KHÓM 18, THÔN TAM DÂN, XÃ PHỤC HƯNG, HUYỆN ĐÀO VIÊN

659.    Võ Thị Mỹ Chi, sinh ngày 20/8/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 306, LẦU 7/4, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 5, PHƯỜNG GIA MINH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

660.    Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 09/6/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36 QUÁ CÂU TỬ, KHÓM 5, PHƯỜNG BÌNH LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

661.    Từ Kim Phượng, sinh ngày 14/3/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 461, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG DANH TÙNG, KHÓM 10, THÔN KHẢM CƯỚC, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

662.    Lài A Nga, sinh ngày 20/02/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 166/1, THÀNH CÔNG, KHÓM 17, THÔNG THỔ, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

663.    Võ Thị Hằng, sinh ngày 22/5/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24, BÌ GIÁC, KHÓM 2, THÔN PHÚC LẠC, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

664.    Hoàng Thị Kim Phượng, sinh ngày 26/12/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, LẦU 2, PHỐ TRƯỜNG HƯNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THÁI, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

665.    Võ Thị Kim Nương, sinh ngày 08/02/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 65, PHỐ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 28, PHƯỜNG QUỐC UY, THÀNH PHỐ HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

666.    Nguyễn Thị Kim Tư, sinh ngày 06/9/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 252, ĐƯỜNG LÝ NAM, KHÓM 14, PHƯỜNG THỤY TRÚC, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

667.    Liên Mỹ, sinh ngày 04/02/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, PHỐ PHÚC TRUNG, KHÓM 9, THÔN QUANG PHÚC, XÃ LIỄU DINH, HUYỆN ĐÀI NAM

668.    Chung Sìn Phóng, sinh ngày 08/5/1982 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 9, NGÁCH 32, NGÕ 185, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 24, PHƯỜNG ĐỈNH PHÚC, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

669.    Lê Thị Ánh Quyên, sinh ngày 22/7/1981 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 76, KHÓM 19, THÔN TÂN TRANG, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN 

670.    Lầu Mỹ Liên, sinh ngày 24/02/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG DÂN QUANG, KHÓM 23, THÔN CỬU KHUNG, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

671.    Làu Tắc Dếnh, sinh ngày 02/3/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1-1, TRƯỜNG NGUYÊN, KHÓM 16, THÔN Ô MA, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

672.    Nguyễn Thị Diễm Trang, sinh ngày 10/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41, NGÁCH 8, NGÕ 31, ĐƯỜNG NHÂN HÓA, KHÓM 3, PHƯỜNG CÁT LỢI, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

673.    Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 26/6/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÁCH 37, NGÕ 57, ĐƯỜNG MỸ NINH, KHÓM 31, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

674.    Tăng Kim Thọ, sinh ngày 01/11/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 160-47, NGÕ 255, ĐƯỜNG LONG ĐÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG LONG ĐÔNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

675.    Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 05/4/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 10, NGÕ 18, ĐƯỜNG HỒ SƠN, J21, PHƯỜNG TAM HỒ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

676.    Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 17/6/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, ĐƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG, KHÓM 13, THÔN DƯƠNG ĐIỀU, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

677.    Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 19/3/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, ĐINH QUẾ SƠN, KHÓM 11, THÔN NỘI HỒ, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

678.    Nguyễn Thị Mỹ sánh, sinh ngày 04/8/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, ĐƯỜNG TRUNG DƯƠNG NAM, KHÓM 5, THÔN DƯƠNG ĐIỀU, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

679.    Lê Thị Chói, sinh ngày 27/7/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 23, QUANG MINH, KHÓM 12, THÔN QUANG ÂM, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

680.    Trần Thị Phượng, sinh ngày 26/02/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 6, NGÕ 14, ĐƯỜNG KHÁNH LỢI, KHÓM 9, PHƯỜNG VIÊN NHÂN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

681.    Nguyễn Thị Kim Linh, sinh ngày 22/6/1976 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, LẦU 5, NGÕ 44, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG BẮC, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

682.    Nguyễn Thị Tho, sinh ngày 12/01/179 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 24, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 16, PHƯỜNG DU XA, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

683.    Nguyễn Phi Long, sinh ngày 05/11/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, THẬP PHẦN, KHÓM 1, THÔN THẬP PHẦN, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

684.    Nguyễn Ngọc Giàu, sinh ngày 08/7/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 348, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 9, PHƯỜNG KHOÁI QUAN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

685.    Trần Thị Kim Thảo, sinh ngày 30/8/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG TÂN CƠ, XÃ SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

686.    Nguyễn Thị Thu Hai, sinh ngày 28/4/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG HẬU TRANG, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

687.    Phan Thị Mỹ dung, sinh ngày 06/01/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 151, ĐƯỜNG QUÁN TIỀN TÂY, KHÓM 6, PHƯỜNG LƯU HẦU, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

688.    Hong Lộc Múi, sinh ngày 10/7/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 98,  NGÕ TÂY TIỀN, KHÓM 1, THÔN KIM ĐÔN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

689.    Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 29/8/1959 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ ĐÔNG QUYẾN, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN KỲ SƠN,HUYỆN CAO HÙNG

690.    Viên Bích Hạnh, sinh ngày 18/11/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 40, CÂU TẠO, KHÓM 3, PHƯỜNG CÂU TẠO, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

691.    Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh ngày 03/3/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 23-2, SỐ 1189, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG QUỐC TẾ, KHÓM 30, PHƯỜNG TRUNG THÁI, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

692.    Từ Bội Lệ, sinh ngày 09/8/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 163-4, ĐƯỜNG KHẢO ĐÀM, KHÓM 14, THÔN KHẢO ĐÀM, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

693.    Huỳnh Thị Thu Trang, sinh ngày 15/01/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 34, NGÁCH 44, NGÕ AN LẠC, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 9, ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

694.    Nguyễn Thị Vũ, sinh ngày 17/9/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3-4, SỐ 466, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂY MÔN, KHÓM 1, PHƯỜNG TIÊN THẢO, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

695.    Trần Thị Dúng, sinh ngày 10/01/1983 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20-3, NGÕ 428, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 22, PHƯỜNG ĐẠI XƯƠNG, THÀNH PHỐBÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

696.    Phan Thị Nguyệt, sinh ngày 21/12/1973 tại Thanh Hóa. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 2, NGÕ 7, PHỐ DÂN TỘC LỤC, KHÓM 1, PHƯỜNG KIM LONG, THÀNH PHỐ TỊCH CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC

697.    Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 15/8/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, NGO4 55, ĐƯỜNG ĐẠI ĐIỀN, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM ĐIỀN, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

698.    Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 11/7/1978 tại Thái Bình. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 298, ĐƯỜNG VĂN PHÁT, KHÓM 8, PHƯỜNG VĂN SƠN, THÀNH PHỐ MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

699.    Phạm Thị Yến Phượng, sinh ngày 26/02/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 93, ĐƯỜNG BẮC HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

700.    Huỳnh Thị Băng Thư, sinh ngày 12/01/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ TIỂU THÔ KHANH, ĐƯỜNG TỨ PHÂN TỬ, KHÓM 1, THÔN CÁCH ĐẦU, XÃ THẠCH ĐÍNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

701.    Trần Thị Tuyết Vân, sinh ngày 28/5/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 97, ĐƯỜNG KHAI NAM, KHÓM 9, THÔN VÂNHIỀN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

702.    Trần Thị Ngọc Mai, sinh ngày 24/8/1976 tại Tây Ninh.

            Hiện trú tại: SỐ 5, NGÁCH 6, NGÕ 298, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐỈNH THỐ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

703.    Phương Thị Kim Thoa, sinh ngày 21/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, NỘI PHỐ TỬ, KHÓM 1, THÔN ĐẠI KỲ, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

704.    Lý Ngọc Diễm, sinh ngày 26/9/1980 tại Hậu giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46-8, NGƯU KHIÊU LOAN, KHÓM 6, PHƯỜNG MAI HOA, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

705.    Đặng Kim Loan, sinh ngày 02/4/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 132, GIẢNG MỸ, KHÓM 15, THÔN GIẢNG MỸ, XÃ BẠCH SA, HUYỆN BẠCH HỒ

706.    Lê Thị Tuyết Lan, sinh ngày 30/3/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 92, ĐƯỜNG NGHI XƯƠNG, KHÓM 21, PHƯỜNG NGHI HÂN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

707.    Nguyễn Thị Thu Hường, sinh ngày 29/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, DƯƠNG TRÙ THỐ, KHÓM 13, PHƯỜNG TÔN THỐ, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

708.    Phạm Thị Kiều Thu thảo, sinh ngày 30/3/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 217, ĐƯỜNG LONG TÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG LONG TÂN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

709.    Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 30/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 79, ĐƯỜNG DIỀN ĐÔNG, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐIỀN TỬ, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

710.    Đặng Thị Hồng Thủy, sinh ngày 20/4/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, TÂY TRANG, KHÓM 14, THÔN TÂY TRANG, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

711.    Trần Thị Kim Dung, sinh ngày 06/8/1975 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10-8, PHƯƠNG BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG HẠ BÌNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

712.    Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 19/6/1962 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8-6, NGỌC ĐƯỜNG BI, KHÓM 5, THÔN ĐẦU LUÂN, XÃ TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

713.    Phạm Thị Minh Hạnh, sinh ngày 29/4/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 106, ĐƯỜNG BỔNG CẦU, KHÓM 8, PHƯỜNG VĨNH AN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

714.    Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 25/9/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 45-5, THẬP PHẦN, KHÓM 4, THÔN THẬP PẦN, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

715.    Kha Thị Hồng Thu, sinh ngày 15/5/1975 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 28, ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG TÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

716.    Nguyễn Thị Thái Lan, sinh ngày 17/02/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 80, HOÁN XƯƠNG, KHÓM 9, PHƯỜNG HOÁN XƯƠNG, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

717.    Đặng Hồng Nga, sinh ngày 11/12/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 27-2, NGÕ 202, ĐƯỜNG CƯƠNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 12, PHƯỜNG THỤY HOA, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

718.    Trần Ngọc Diễm, sinh ngày 25/10/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18 NGÕ 267, ĐƯỜNG DỤ THÀNH, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN PHƯỢNG, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

719.    Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 02/01/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 84, NGÕ MINH VIÊN, KHÓM 26, THÔN ĐẠI XÃ, XÃ ĐẠI XÃ, HUYỆN CAO HÙNG

720.    Phạm Thị Thảo, sinh ngày 09/02/1981 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 144-4, ĐƯỜNG TRƯỜNG THUẬN, KHÓM 31, PHƯỜNG VẠN AN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

721.    Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 26/9/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1-1, NGÁCH 7, NGÕ 212, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐỨC HÒA, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

722.    Đào Thị Thùy Trang, sinh ngày 29/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15-52, THẬP NHẤT CHỈ THỐ, KHÓM 2, THÔN LONG ĐỨC, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

723.    Hồ Ánh Thúy, sinh ngày 03/01/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1-1, TÂN TRANG, KHÓM 3, THÔN TRUNG ƯƠNG, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

724.    Trần Thị Hà Khánh, sinh ngày 02/9/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG XƯƠNG LONG, KHÓM 3, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

725.    Tạ Thị Lệ hằng, sinh ngày 09/8/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 2, NGÁCH 17, NGÕ 207, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG AN KHANG, KHÓM 13, PHƯỜNG SONG THÀNH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

726.    Phạm Thị Kim Linh, sinh ngày 01/01/1980 tại  Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12-1, AN ĐỊNH, KHÓM 1, PHƯỜNG AN ĐỊNH, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

727.    Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 10/4/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5-1, NGÕ 200, ĐƯỜNG VĨNH XUÂN, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚ THỦY, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

728.    Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 15/10/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 8, NGÕ 402, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 4, PHƯỜNG HỒ SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

729.    Trần Thu Pha, sinh ngày 10/12/1972 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 86, ĐƯỜNG SUNG ĐỨC 30, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG TRÍ, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

730.    Phạm Thu Vân, sinh ngày 23/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 156, ĐƯỜNG OANH ĐÀO, KHÓM 3, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

731.    Dương Xuân Huê, sinh ngày 08/4/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 24-23, MIÊU PHONG, J13, PHƯỜNG MIÊU PHONG, THỊ TRẤN TRÁC LAN, HUYỆN MIÊU LẬT

732.    Đậu Thị Hoa, sinh ngày 20/5/1975 tại Hà Tĩnh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại:  SỐ 258, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NGUYỆT MY, KHÓM 11, PHƯỜNG NGUYỆT MY, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

733.    Nguyễn Thanh Mộng, sinh ngày 12/8/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 3, NGÕ 50, ĐƯỜNG ĐỒNG ĐỨC, KHÓM 10, PHƯỜNG VẠN PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

734.    Phạm Thị Kim Mành, sinh ngày 24/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 80, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐỈNH THẢO, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐỈNH HƯƠNG, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

735.    Trần Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 22/12/1982 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, ĐƯỜNG VĨNH SINH, KHÓM 13, PHƯỜNG QUANG PHỤC, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

736.    Võ Thị Kiều, sinh ngày 15/8/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 106, TÂN BI, KHÓM 11, PHƯỜNG CỰU BI, THÀNH PHỐ THÁO BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

737.    Trương Thị Bích Ngọc, sinh ngày 12/7/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 178, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 14, PHƯỜNG THỦY NAM, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

738.    Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 19/11/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 115, ĐƯỜNG THẦN LÂM NAM, KHÓM 25, THÔN THƯỢNG PHONG, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

739.    Lý Kim Lý, sinh ngày 15/7/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 70, NGÁCH 121, NGÕ 175, ĐƯỜNG QUỐC THÁNH, KHÓM 7, PHƯỜNG QUỐC THÁNH, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA HUYỆN CHƯƠNG HÓA

740.    Nguyễn Thị Bé Liên, sinh ngày 08/8/1981 tại Long an. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 80, ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG 14, KHÓM 6, THÔN ĐẠI TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

741.    Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 20/01/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4-18, SỐ 184, ĐƯỜNG ĐỐC HÀNH, KHÓM 8, PHƯỜNG HÒA LONG, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

742.    Vũ Hải Yến, sinh ngày 16/7/1975 tại Hà Nội. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 7-1, SỐ 611, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 25, THÔN CỬU ĐỨC, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

743.    Lâm Thị Tuyết, sinh ngày 15/7/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 10, NGÕ 393, ĐƯỜNG KIM QUỐC, KHÓM 22, PHƯỜNG TÂN PHỐ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN

744.    Dương Ngọc Nhàn, sinh ngày 12/4/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42-1, QUÁ CÂU HẠ, THỐ, KHÓM 16, PHƯỜNG TÂY AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

745.    Trần Thị Thanh Vân, sinh ngày 08/6/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15-6, HỒNG THỔ THỐ, KHÓM 12, THÔN HÒA BÌNH, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

746.    Nguyễn Thị Bích Chi, sinh ngày 27/4/1974 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 52, ĐƯỜNG DÂN PHÚ, KHÓM 31, THÔN THƯỢNG PHONG, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

747.    Lê Thị Mai Trinh, sinh ngày 20/02/1975 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 108, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG TRÚC VI, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

748.    Võ Thị Tuyết Nga, sinh ngày 06/01/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 9-1, SỐ 43, ĐƯỜNG NAM THUẬN 1, KHÓM 4, THÔN NAM, HƯNG, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

749.    Lưu Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 11/7/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, NGÁCH 4, NGÕ 323, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NỘI HỒ, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂY HỒ, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

750.    Tẩy Thị Quỳnh Như, sinh ngày 30/11/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/3, NGÕ 3, ĐƯỜNG VINH NÔNG, THÔN VĨNH LẠC, XÃ LÂM BIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

751.    Ngàn A Thủ, sinh ngày 04/3/1971 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11/3, NGÕ 47, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NỘI HỒ, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂY KHANG, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

752.    Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 28/11/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 785, ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG QUANG LONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

753.    Trịnh Thị Hà, sinh ngày 24/4/1982 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 183, TAM GIÁC QUẤT, KHÓM 5, THÔN ĐẠI PHA, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

754.    Tăng Nguyệt Quý, sinh ngày 13/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5-3, NGÕ 109, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

755.    Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 05/4/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4-2, SỐ 264, ĐƯỜNG NAM XƯƠNG, KHÓM 3, THÔN NAM HƯNG, LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

756.    Ngô Tùng Thụy Châu, sinh ngày 12/4/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4-3, SỐ 6, NGÕ 202, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

757.    Nguyễn Hồng Diễm, sinh ngày 15/10/1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 32, ĐOẠN ĐỈNH HẬU, ĐƯỜNG ĐẤU UYỂN, THÔN TAM HỢP, XÃ PHƯƠNG UYỂN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

758.    Phan Thị Tú Trinh, sinh ngày 10/10/1977 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 74-7, SONG LIÊN ĐÀM, KHÓM 5, THÔN SONG ĐÀM, XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

759.    Ngô Thị Như Ngọc, sinh ngày 25/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 20, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHỤC HUNG, KHÓM 22, PHƯỜNG TRUNG MỸ, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

760.    Nguyễn Thị Khanh, sinh ngày 21/02/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 73, NGÕ 630, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG VĨNH NINH, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

761.    Quách Mỹ Thiền, sinh ngày 05/01/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 80-5, TỈNH TỬ CƯỚC, KHÓM 9, THÔN VĨNH HOA, XÃ BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM

762.    Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 25/3/1973 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 161, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG PHONG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI HƯƠNG, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

763.    Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 10/12/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 188, ĐƯỜNG HÁN DÂN, KHÓM 22, PHƯỜNG NHỊ LINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

764.    Dương Thị Mỹ Lộc, sinh ngày 14/8/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13-3, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG 2, KHÓM 13, PHƯỜNG PHỔ CHIẾU, KHU LINH NHÃ, HUYỆN CAO HÙNG

765.    Phan Thị Thúy, sinh ngày 30/7/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÁCH 28, NGÕ 309, ĐƯỜNG TÂN CẢNG, KHÓM 10, THÔN TAN CẢNG, XÃ THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

766.    Nguyễn Thị Lũy, sinh ngày 01/5/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 260, ĐƯỜNG VƯỢNG LAI, KHÓM 17, THÔN ĐÔNG THẾ, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

767.    Trịnh Thanh Tuyền, sinh ngày 10/7/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 100-3, NGÕ 542, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG S7N 2, KHÓM 6, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

768.    Lâm Tuyết Xuân, sinh ngày 01/7/1978 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 2, NGÕ TRUNG HẢI, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HẢI SƠN, KHÓM 9, THÔN HẢI HỒ, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

769.    Trương Thị Ngọc Hương, sinh ngày 15/12/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31-7, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 11, THÔN TÂN ĐÔNG, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

770.    Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày 20/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 176, ĐƯỜNG PHÂN THẢO, KHÓM 18, PHƯỜNG TÂN TRANG, THỊ TRẤN THẢO ĐÒN, HUYỆN NAM ĐẦU

771.    Lê Huỳnh Ánh Sương, sinh ngày 09/10/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3-3, SỐ 12, NGÁCH 28, NGÕ 680, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NAM ĐỒN, KHÓM 10, PHƯỜNG VĨNH ĐỊNH, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

772.    Châu Thị Gái, sinh ngày 01/4/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 14, TRUNG KHANH, KHÓM 13, THÔN PHONG THỤ, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

773.    Cao Cẩm Loan, sinh ngày 01/10/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 100, ĐƯỜNG SÙNG LUÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG SÙNG LUÂN, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

774.    Trầm Tú Trang, sinh ngày 05/01/1971 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 65-16, TÂN LIÊU, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂN LIÊU, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

775.    Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 15/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 263, TÂN XÃ, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN PHONG,  THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

776.    Lê Thị Mỹ Em, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66, NGÕ 273, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 14, PHƯỜNG NHÂN THIỆN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

777.    Lê Thị Mỹ Lộc, sinh ngày 09/7/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 3-7, ĐƯỜNG AI TAM, KHÓM 10, PHƯỜNG BÁC ÁI, KHU NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ CƠ LONG

778.    Võ Thị Lệ Thy, sinh ngày 22/3/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG BÌNH TAM, KHÓM 1, PHƯỜNG BÌNH LIÊU, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG

779.    Ngô Thị Đẹt, sinh ngày 02/10/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 569, LẦU 702, ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 24, PHƯỜNG ĐÔNG THĂNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

780.    Sâm Anh Hoa, sinh ngày 09/7/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 9, THÔN LONG MÔN, XÃ CỐNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC

781.    Nguyễn Thị Thảnh, sinh ngày 29/3/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 163-2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, THÔN PHÚC NGUYÊN, XÃ TRÌ THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

782.    Trương Thị Thuận, sinh ngày 10/9/1975 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 74, NGÕ 396, ĐƯỜNG VĨNH PHƯƠNG, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

783.    Nhìn Vòng Tuyết Thìn, sinh ngày 28/02/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 214, ĐƯỜNG NGUYÊN HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

784.    Trần Thị Xanh, sinh ngày 18/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 58-2, NGÕ 8, ĐƯỜNG HƯNG AN, KHÓM 3, THÔN THI THỐ, XÃ MẠCH IÊU, HUYỆN VÂN LÂM

785.    Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 01/01/1977 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 73, ĐƯỜNG ĐẠI KHÁNH, KHÓM 19, PHƯỜNG TAM HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

786.    Nguyễn Thị Ngọc Lệ, sinh ngày 07/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, HẺM 65, NGÕ PHỤC QUANG 5, ĐƯỜNG NGŨ QUANG, KHÓM 11, THÔN QUANG MINH, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

787.    Trần Kim Oanh, sinh ngày 16/7/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 28, ĐƯỜNG ĐẠI BI, KHÓM 16, PHƯỜNG NỘI HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

788.    Sú Sui Mỳ, sinh ngày 22/02/1978 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 257, LÔ TRÚC, KHÓM 5, THÔN LÔ TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

789.    Nguyễn Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 04/4/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2 SỐ 19, NGÕ 112, ĐƯỜNG VĨNH PHÚC TÂY, KHÓM 23, PHƯỜNG TRUNG ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

790.    Phan Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 10/01/1983 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 15, NGÕ 46, ĐƯỜNG CƠ KIM 3, KHÓM 29, PHƯỜNG NỘI LIÊU, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

791.    Phan Thị Thạch, sinh ngày 24/8/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 68-2, ĐƯỜNG HỒ LÂM, KHÓM 10, PHƯỜNG TỨ DUY, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

792.    Nguyễn Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 10/3/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 196, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DANH TÙNG, KHÓM 10, THÔN TÙNG BÁCH, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

793     Lê Thị Tuyết Mai, sinh ngày 26/3/1976 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 591, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VẠN NGUYÊN, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI VĨNH, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

794.    Hồ Cẩu Mùi, sinh ngày 05/7/1968 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 241, NGÁCH 139, NGÕ VÂN NAM, ĐOẠN VÂN ĐÔNG, ĐƯỜNG QUAN PHỐ, KHÓM 3, PHƯỜNG NỘI LẬP, THỊ TRẤN TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

795.    Chiếng Sênh Mỹ, sinh ngày 04/01/1968 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG NHÂN XƯƠNG, KHÓM 4, PHƯỜNG QUỐC XƯƠNG, KHU NAM TỬ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

796.    Đỗ Cẩm Loan, sinh ngày 19/11/1978 tại Cà mau. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46-1, VƯƠNG THỐ, KHÓM 21, THÔN KHÊ HẢI, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

797.    Lý Thị Hồng Loan, sinh ngày 26/11/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 99, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 11, THÔN HẠ CỔ, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

798.    Dương Ngọc Yến, sinh ngày 18/8/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 147-3, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, PHƯỜNG VĂN MINH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

799.    Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 21/02/1974 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 150/3, LẦU 4, ĐƯỜNG VIÊN SƠN, KHÓM 25, PHƯỜNG VĂN NGUYÊN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

800.    Nguyễn Bích Nguyệt, sinh ngày 20/11/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 79, LẦU 3, ĐƯỜNG QUANG VINH, KHÓM 21, PHƯỜNG QUANG HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

801.    Chềnh Sập Múi, sinh ngày 30/5/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 4, THÔN NỘI PHỐ, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

802.    Huỳnh Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 08/02/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10-1, NGÁCH 3, NGÕ 37, ĐƯỜNG NAM SƠN, KHÓM 35, PHƯỜNG CHƯƠNG HÓA, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

803.    Trần Ngọc Dạ Thảo, sinh ngày 19/9/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5 ,NGÁCH 16, NGÕ 78, ĐƯỜNG DANH VIÊN, KHÓM 16, PHƯỜNG CHƯƠNG HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

804.    Lê Thị Thùy Dương, sinh ngày 28/01/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 62, NGÁCH 28, NGÕ 72, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 23, PHƯỜNG BẠCH VÂN, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

805.    Huỳnh Ngọc Dung, sinh ngày 13/7/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 55, NGÕ NAM NHẤT, ĐƯỜNG CỰU XA, KHÓM 1, THÔN LONG TÂY, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

806.    Nguyễn Thị Mỹ Liên, sinh ngày 06/9/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 103, GIA HÒA, KHÓM 7, THÔN GIA LỘ, XÃ PHƯƠNG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

807.    Đặng Thị Kim Bình, sinh ngày 28/5/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 52, SƠN CƯỚC, KHÓM 5, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LỘ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

808.    Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 169/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 23, THÔN PHÚ LÝ, XÃ PHÚ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

809.    Võ Thị Thúy Kiều, sinh ngày 17/10/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 823, THÔN TIN TRUNG 3, KHÓM 19, PHƯỜNG PHỤC QUỐC, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

810.    Phan Thị Hoài Nhi, sinh ngày 26/9/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14-2, NGÕ 307, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, PHƯỜNG VŨ AN, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

811.    Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 26/4/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 96, ĐƯỜNG KIM ĐÔN, KHÓM 10, THÔN KIM ĐÔN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

812.    Đơn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 01/01/1972 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 12, NGÕ 35, ĐƯỜNG PHỐ TÂN, KHÓM 41, THÔN PHỐ TÂN, XÃ THÂM KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC

813.    Thạch Thị Sa Mem, sinh ngày 03/5/1981 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31, ĐƯỜNG PHIÊN TỬ KHANH, KHÓM 3, THÔN TRUNG DÂN, XÃ THẠCH ĐÍNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

814.    Nguyễn Hoàng Oanh, sinh ngày 20/8/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ PHÚC THỌ, ĐƯỜNG CỰU XA, KHÓM 10, THÔN ĐIỀN TRUNG, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

815.    Hứa Ngọc Loan, sinh ngày 08/4/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: S61 145, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 2, THÔN ĐẠI NAM, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

816.    Trương Thị Truyền, sinh ngày 15/3/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG BA THÀNH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

817.    Lềnh Hấm Phồng, sinh ngày 19/10/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3-7, ĐẠI BÌNH, KHÓM 14, THÔN ĐẠI TÂY, XÃ TẠO KIỀU, HUYỆN MIÊU LẬT

818.    Lê Thị Trúc Phương, sinh ngày 19/9/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh.g1

            Hiện trú tại: SỐ 19-9, ĐẠO HƯƠNG, KHÓM 23, PHƯỜNG TÂN PHONG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

819.    Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 01/01/1971 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 208, ĐƯỜNG ĐẠI NHÃ, KHÓM 18, THÔN THƯỢNG NHÃ, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

820.    Vòng Chánh Mùi, sinh ngày 10/10/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7-1, NGÕ 21, ĐƯỜNG CAO THÀNH 7, KHÓM 28, PHƯỜNG CAO MINH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

821.    Liêu Thị Hậu, sinh ngày 12/9/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4-2, SỐ 2, NGÁCH 8, NGÕ 44, ĐƯỜNG TIỀN THÔN, KHÓM 9, THÔN THƯỢNG PHONG, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

822.    Lê Thị Thanh Trúc, sinh ngày 09/01/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 68, ĐƯỜNG QUANG VIỄN 3, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐỒNG THANH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

823.    Tất Yến Linh, sinh ngày 26/12/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 34, ĐẠI TRANG, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐẠI TRANG, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

824.    Chống Tài Múi, sinh ngày 04/9/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 124/1, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 221, THÔN DIÊM TRUNG, XÃ DIÊM BỘ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

825.    Đỗ Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/01/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 314, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRÚC BẮC, THÀNH PHỐ TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

826.    Phạm Thị Thúy Vân, sinh ngày 14/3/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 155 CỬU HỒ, KHÓM 16, THÔN CỬU HỒ, XÃ ĐỒNG LA, HUYỆN MIÊU LẬT

827.    Nguyễn Thị Thanh Diệu, sinh ngày 05/01/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 39, ĐƯỜNG HIẾU NGHĨA, KHÓM 2, PHƯỜNG TRÚC DINH, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

828.    Nguyễn Thị Xương, sinh ngày 20/6/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 01, NGÕ 11, ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 2, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

829.    Võ Thị Quyền Y, sinh ngày 16/01/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 318, LẦU 4, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 4, PHƯỜNG THỤ NHÂN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

830.    Trần A Nhì (Nai), sinh ngày 11/11/1967 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 407, LẦU 2, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 8, PHƯỜNG CHÂU MỸ, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

831.    Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/01/1981 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 7, NGÕ 37, ĐƯỜNG TRUNG THANH NAM, KHÓM 9, THÔN VĂN NHÃ, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

832.    Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 08/9/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 4, NGÕ 30, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG DÂN ĐẠI, KHÓM 13, PHƯỜNG NGỌC QUANG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

833.    Ngô Thị Kim Giang, sinh ngày 20/7/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 381, PHỐ  NGUYÊN BỒI, KHÓM 1, PHƯỜNG HƯƠNG THÔN, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

834.    Lê Thị Tửa, sinh ngày 08/02/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 302 NGUYỆT MI ĐÀM, KHÓM 16, THÔN NGUYỆT ĐÀM, XÃ TAN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

835.    Đoàn Thị Đủ (Đỗ), sinh ngày 04/9/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15 NGÕ 4, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 12, THÔN DI THỌ, XÃ DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG

836.    Cam Thị Mười, sinh ngày 08/3/1978 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 3, HẺM 1, NGÕ 313, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 15, PHƯỜNG THANH HÒA, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

837.    Dương Thị Mộng Thu, sinh ngày 15/02/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 593/4, ĐƯỜNG HẠNH PHÚC, KHÓM 11, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

838.    Trần Thị Sáu, sinh ngày 14/10/1981 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12/2, ĐƯỜNG VĨNH HÒA, KHÓM 6, THÔN HOÀNH SƠN, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

839.    Doãn Thúy Phụng, sinh ngày 14/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 451, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 10, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

840.    Quảng Thị Thanh Huyền, sinh ngày 29/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 73/4 ĐIỀN TÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐIỀN TÂM, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

841.    Thái Kim Ngọc Thạch, sinh ngày 19/6/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 60/2, MỘC KỊCH LIÊU, KHÓM 4, ĐƯỜNG HỔ SƠN, THỊ TRẤN BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM 

842.    Lê Thị Hương Chi, sinh ngày 02/02/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 104 ĐỈNH CHÂU, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐỈNH CHÂU, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

843.    Lê Thị Ngọc Mai, sinh ngày 14/5/1975 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, LẦU 2, HẺM 15, NGÕ 80, PHỐ KHẢI TRÍ, KHÓM 16, PHƯỜNG THỤ HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

844.    Phan Thị Hiền, sinh ngày 06/6/1976 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 187, LIỆT NỘI, KHÓM 12, PHƯỜNG LIỆT NỘI, THỊ TRẤN HỔ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

845.    Trần Thị Đang, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18/17, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, THÔN TÂY BẢO, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

846.    Phạm Thị Pha, sinh ngày 20/5/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 131, PHỐ DÂN SINH, KHÓM 15, THÔN MIÊU LÂM, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

847.    Lê Kim Hồng, sinh ngày 06/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 41 MỘC KỊCH LIÊU, KHÓM 3, PHƯỜNG HỔ SƠN, THỊ TRẤN BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

848.    Trần Thị Diễm Sương, sinh ngày 16/10/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 18, ĐƯỜNG MINH XƯƠNG, KHÓM 9, PHƯỜNG MINH XƯƠNG, THỊ TRẤN ĐẦU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

849.    Đặng Vương Yến Phượng, sinh ngày 28/12/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, LẦU 2, PHỐ HIẾU TỨ, KHÓM 11, THÔN BẮC CƠ, XÃ VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

850.    Đinh Thị Phương, sinh ngày 11/02/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: S61 17, NGÕ 294, ĐƯỜNG VIÊN THÔNG, KHÓM 18, PHƯỜNG CẨM TRUNG, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

851.    Nguyễn Ngọc Diệu, sinh ngày 20/10/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 59/7 QUI ĐỘNG, KHÓM 7, THÔN QUI ĐỘNG, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

852.    Nguyễn Thụ Trang, sinh ngày 02/02/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 84, PHỐ NAM PHÚC, KHÓM 1, PHƯỜNG HẢI DƯƠNG, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

853.    Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 18/9/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 271, PHỐ HOA SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

854.    Bùi Thị Bích Thuận, sinh ngày 01/01/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 274, ĐƯỜNG ĐẠI PHONG NHẤT, KHÓM 19, PHƯỜNG BẢN QUÁN, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

855.    Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 07/6/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 79, BẮC GIA, KHÓM 10, THÔN GIA XƯƠNG, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

856.    Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1972 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ DÂN SINH, KHÓM 10, PHƯỜNG TRẤN HƯNG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

857.    Huỳnh Thị Gái, sinh ngày 10/5/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 204, ĐƯỜNG LOAN LÝ, KHÓM 14, PHƯỜNG VĨNH LINH, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM 

858.    Nguyễn Thị Thúy Nhi, sinh ngày 24/01/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30, LẦU 5, NGÕ 170, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 7, PHƯỜNG HẬU ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

859.    Lê Bích Liên, sinh ngày 15/7/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 118, ĐƯỜNG ĐIỀN KHÊ, KHÓM 5, THÔN KHÊ ĐỈNH, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

860.    Nguyễn Thị Diễm Phượng, sinh ngày 06/4/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 36, ĐƯỜNG BÌNH SƠN, THÔN VẠN LONG, XÃ TÂN BÌ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

861.    Nguyễn Kiều Oanh, sinh ngày 27/10/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 68, NGÕ 155, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG LỘC HÒA, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐỈNH PHAN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

862.    Nguyễn Thị Ninh Kiều, sinh ngày 01/11/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 130/1, ĐỨC THỊNH, KHÓM 19, THÔN ĐỨC THỊNH, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

863.    Lê Thị Mỹ Huệ, sinh ngày 19/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 127, PHỐ TRUNG SƠN, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN TRANG, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

864.    Phạm Thị Hồng Hành, sinh ngày 28/8/1977 tại Ninh Bình. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 220, ĐƯỜNG LIÊN THÁI, KHÓM 4, THÔN LIÊN MỸ, XÃ ĐẠI BÌ, HUYỆN VÂN LÂM

865.    Hà Thị Kim Liên, sinh ngày 28/5/1980 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 178/5, ĐƯỜNG TẢ DINH HẠ, KHÓM 16, PHƯỜNG MIẾU BẮC, KHU TẢ DINH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

866.    Huỳnh Thị Mỹ Linh, sinh ngày 05/6/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 18, NGÕ 177, ĐƯỜNG ĐẠI TRANG, KHÓM 9, PHƯỜNG GIA HÒA, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

867.    Ngô Thị Hiền, sinh ngày 15/02/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2/1, HẺM 2, NGÕ 423, ĐƯỜNG VIÊN SƠN, KHÓM 2, PHƯỜNG GIA TÂN, HUYỆN ĐÀI BẮC

868.    Nguyễn Thị Chiêu Uyên, sinh ngày 15/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, AN KHANH, KHÓM 10, PHƯỜNG AN KHANH, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

869.    Trần Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 01/8/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 320, LẦU 6, ĐƯỜNG THANH THỦY, KHÓM 19, PHƯỜNG VĨNH PHONG, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

870.    Nguyễn Phương Chi, sinh ngày 08/11/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 147, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

871.    Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 17/4/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 90, ĐƯỜNG TÂN PHỐ 3, KHÓM 7, THÔN TÂN PHỐ, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

872.    Huỳnh Thị Kiều Trinh, sinh ngày 18/5/1982 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 43, NÃO XÁ, KHÓM 17, PHƯỜNG THỔ KHỐ, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

873.    Phan Kim Phương, sinh ngày 17/9/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 50, ĐƯỜNG TRIỀU CẦM, KHÓM 5, PHƯỜNG PHÚC BẮC, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

874.    Trương Hạnh Nguyên, sinh ngày 16/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 5/18, QUÁ CẢNG, KHÓM 2, PHƯỜNG THỦY CHÍNH, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

875.    Hồ Thị Kim Lệ, sinh ngày 10/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 119, ĐƯỜNG NAM CHỈ, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM CHỈ, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

876.    Đoàn Thị Muội, sinh ngày 09/9/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 40, ĐƯỜNG QUẢNG VĂN, KHÓM 4, PHƯỜNG NHÂN BẮC, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

877.    Ừng Cỏng Lìn, sinh ngày 18/4/1974 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7/1, ĐƯỜNG TRUNG TRÍ, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, THỊ TRẤN NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

878.    Dương Thị Ngọc Hương, sinh ngày 06/01/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 7/4, HẺM 38, NGÕ 152, PHỐ LONG AN, KHÓM 12, PHƯỜNG LONG AN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

879.    Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 14/01/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 67, PHỐ ĐẠI MINH NHỊ, KHÓM 11, THÔN BÁT GIÁP, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

880.    Phương Thị Diễm Trang, sinh ngày 30/12/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 387, ĐƯỜNG TAN SINH, KHÓM 12, PHƯỜNG KIẾN NAM, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

881.    Ngô Thị Nhiền, sinh ngày 22/5/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 101/3, PHONG QUÍ VĨ, KHÓM 2, PHƯỜNG PHONG QUÍ VĨ, KHÓM 2, PHƯỜNG PHONG QUÍ, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

882.    Dương Ngọc Thắm, sinh ngày 20/9/1979 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 42/1, ĐƯỜNG AN NAM, KHÓM 4, THÔN AN NAM, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

883.    Đinh Ngọc Xương, sinh ngày 02/01/1983 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17 THỦY DÔI, KHÓM 9, PHƯỜNG TAM HÒA, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

884.    Ung Tố Loan, sinh ngày 13/9/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 53, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 11, THÔN ĐẠI ĐỔ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

885.    Nguyễn Thị Phận, sinh ngày 06/6/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 4, HẺM 1, NGÕ 67, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG NAM CẢNG, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂY TÂN, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

886.    Phạm Thanh Trúc, sinh ngày 23/4/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 30/1, ĐƯỜNG HƯNG THANH, KHÓM 3, THÔN HỪNG LONG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

887.    Nguyễn Thị Son, sinh ngày 14/3/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 50/2, PHỐ HOA PHÚC, KHÓM 12, PHƯỜNG MINH ĐỨC, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

888.    Võ Thị Mỹ Ly, sinh ngày 29/6/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 290, LẦU 5, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG HẬU LONG, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

889.    Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 09/11/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG XƯƠNG NAM, KHÓM 2, THÔN XƯƠNG NAM, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

890.    Trần Thị Hồng Nhưng, sinh ngày 24/02/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 311, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 24, PHƯỜNG PHONG DÃ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

891.    Phạm Thị Kim Loan, sinh ngày 07/12/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 29, LẦU 9, NGÕ 33, ĐƯỜNG HỌC SĨ, KHÓM 26, PHƯỜNG HỌC SĨ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

892.    Võ Nguyễn Thúy Trinh, sinh ngày 09/5/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 60, ĐƯỜNG HÀ BIÊN, KHÓM 3, PHƯỜNG HÀ BIÊN, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

893.    Lâm Thị Lành, sinh ngày 07/7/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 4-1, NGÁCH 35, NGÕ 522, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 19, PHƯỜNG VŨ TỐNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

894.    Phạm Thị Thum, sinh ngày 09/7/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 96, ĐƯỜNG TY MÃ, KHÓM 14, THÔN TÂN TRANG, XÃ XAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

895.    Trương Thị Diễm, sinh ngày 14/11/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 41, HỔ VĨ LIÊU, PHƯỜNG HẢO MỸ, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

896.    Phan Nhật Linh, sinh ngày 01/7/1977 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15, NGÁCH 62, NGÕ 103, ĐƯỜNG ĐẠI KIỀU 1, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐẠI KIỀU, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

897.    Khâu Kim Anh, sinh ngày 22/4/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 672, ĐƯỜNG AN TOÀN, KHÓM 11, THÔN HƯNG AN, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

898.    Nguyễn Thị Bạch Mai, sinh ngày 22/12/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG CƯƠNG AN, KHÓM 16, THÔN NAM AN, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

899.    Lê Thị Kim Chiễm, sinh ngày 07/4/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 4, NGÁCH 14, NGÕ 12, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIỆN NGHIÊN CỨU, KHÓM 22, PHƯỜNG TRUNG NGHIÊN, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

900.    Thạch Thị Thắm, sinh ngày 09/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17-1-3, ĐƯỜNG PHONG LẠC, KHÓM 29, PHƯỜNG NHÂN MỸ, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

901.    Hồ Thị Chanh, sinh ngày 19/7/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1-1, HƯNG NAM, KHÓM 1, PHƯỜNG HƯNG NAM, THỊ TRẤN HỔ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

902.    Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 14/5/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 15-1, ĐƯỜNG CÔNG QUÁN, KHÓM 8, PHƯỜNG CÔNG QUÁN, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

903.    Phạm Thị Huệ, sinh ngày 27/3/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 21, ĐƯỜNG PHỤC HOA, KHÓM 11, PHƯỜNG HỢP TÁC, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

904.    Lê Thị Tiệp, sinh ngày 29/02/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG CÔNG THỐ BẮC, KHÓM 12, THÔN ĐÔNG LÂM, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

905.    Nguyễn Thị Đài Trang, sinh ngày 07/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 46, ĐƯỜNG TRUNG DƯƠNG NAM, KHÓM 6, THÔN DƯƠNG ĐIỀU, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

906.    Nguyễn Thị Hồng Tâm, sinh ngày 06/01/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 38, ĐƯỜNG 129, ĐƯỜNG TỰ DO, KHÓM 14, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

907.    Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 03/3/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 204, SƯ SƠN, KHÓM 15, THÔN SƯ SƠN, XÃ NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

908.    Trang Thúy Triều, sinh ngày 20/8/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 105, NGÕ 2, ĐƯỜNG ĐẠI TÂN, KHÓM 3, THÔN VĨNH LẠC, XÃ PHỐ DIÊM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

909.    Huỳnh Kim Phương, sinh ngày 20/4/1976 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 18, ĐƯỜNG TÂN PHONG, KHÓM 14, THÔN DIÊM THỤ, XÃ CAO THỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

910.    Hồ Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 13/3/1981 tại Sông Bé. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 205, ĐƯỜNG KIM HOA, KHÓM 8, PHƯỜNG BÁT TRUNG, KHU NOÃN NOÃN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

911.    Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 20/11/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 77, ĐƯỜNG TRÚC LÂM, KHÓM 21, PHƯỜNG THƯỢNG LÂM, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

912.    Phạm Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 11/8/1981 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 52, THẠCH ĐẦU THỐ, KHÓM 1, THÔN DỤ DÂN, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

913.    Đặng Thị Mỏng, sinh ngày 24/01/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14, LẦU 7, ĐƯỜNG GIANG NAM 10, KHÓM 14, PHƯỜNG LONG CƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

914.    Trần Ngọc Nguyên, sinh ngày 15/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 61, ĐƯỜNG NAM DAO, KHÓM 8, PHƯỜNG NAM DAO, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

915.    Đỗ Thị Tuyết Vân, sinh ngày 17/12/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 90-75, HỨA THỔ CẢNG, KHÓM 24, THÔN NAM CẢNG, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

916.    Phan Oanh Kiều, sinh ngày 16/11/1977 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, NGÁCH 164, NGÕ 208, ĐƯỜNG CƠ KIM 1, KHÓM 20, PHƯỜNG TÂN LUÂN, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

917.    Mã Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 19/8/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 2, ĐƯỜNG KHÊ ĐẦU, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐỈNH PHÚC, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

918.    Phan Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 27/12/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, NGÁCH 1, NGÕ 335, ĐƯỜNG VIÊN THÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG CẨM THỊNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

919.    Lê Thị Anh Đào, sinh ngày 12/10/1975 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 21, LẦU 4, NGÕ 278, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU ĐÔNG, KHÓM 18, PHƯỜNG LIÊN THÀNH, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

920.    Châu Thị Ngọc Dung, sinh ngày 30/8/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 2, NGÁCH 12, NGÕ 32, ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 3, PHƯỜNG NAM CẢNG, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

921.    Nguyễn Thị Tố Lai, sinh ngày 27/9/1980 tại Hà Tây. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 17, LẦU ½, HẺM 17, NGÕ 234, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

922.    Huỳnh Quốc Hương, sinh ngày 17/7/1979 tại Sông Bé. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 32, ĐƯỜNG BÌNH TÂY, KHÓM 11, PHƯỜNG NAM LỘC, THỊ TRẤN SA LỆ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

923.    Hồ Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 14/7/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ SÂM LÂM, KHÓM 12, THÔN NỘI HỒ, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

924.    Nguyễn Thị Kiểu, sinh ngày 06/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 14/4, ĐƯỜNG KIM THÀNH, KHÓM 1, PHƯỜNG HỢP TÁC, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

925.    Lý A Ngữu, sinh ngày 25/5/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, LẦU 2, NGÕ 78, ĐƯỜNG NGŨ CÔNG 2, KHÓM 7, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

926.    Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 20/02/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 417, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂY NINH, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

927.    Nguyễn Thị Hoàng An, sinh ngày 03/5/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 119-3, ĐƯỜNG TRUNG CẢNG 1, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG THÁI, THÀNH PHỐ TÂN TRANG,HUYỆN ĐÀI BẮC

928.    Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 08/11/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, HỒ TỬ, KHÓM 7, PHƯỜNG TAM THÔN, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

929.    Khưu Nguyệt Nga, sinh ngày 03/12/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG KHOA, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

930.    Trương Thị Xuyên, sinh ngày 10/4/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 148, ĐƯỜNG ĐỆ NHẤT HOÀNH, KHÓM 18, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

931.    Lý Hoàng Uyên, sinh ngày 15/5/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 17, ĐƯỜNG NGÂN HÀ 1, KHÓM 14, PHƯỜNG HÒA BÌNH, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

932.    Nguyễn Bích Liễu, sinh ngày 10/12/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 248, LẬP KIM TÂN THÔN, KHÓM 15, THÔN TÙNG SƠN, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

933.    Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 14/7/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 147, PHỦ PHẠM, KHÓM 3, PHƯỜNG PHỦ PHẠM, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

934.    Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, ĐƯỜNG DÂN AN, KHÓM 1, PHƯỜNG BẮC LÂM, THỊ TRẤN PHỤNG LÂM, HUYỆN HOA LIÊN

935.    Lê Thị Kim Yến, sinh ngày 09/3/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 31/1, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 17, PHƯỜNG MA LIÊU, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

936.    Võ Thị Duyên, sinh ngày 21/8/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, LẦU 9-1, NGÕ 360, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CẢNG ĐÀI TRUNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG MINH, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

937.    Lâm Vĩnh Phương, sinh ngày 12/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 93, ĐƯỜNG DIÊN KHAI, KHÓM 16, PHƯỜNG VĨNH HÒA, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

938.    Phạm Thị Bích Ngọc, sinh ngày 18/11/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 71/1, NGÕ 7, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

939.    Võ Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 16/3/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 171, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 4, THÔN KIỀU DẦU, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

940.    Đỗ Thị Kim Chọn, sinh ngày 18/9/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, ĐƯỜNG HẬU THỐ, KHÓM 1, THÔN TÂY KHÊ, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

941.    Trần Khiết Hảo, sinh ngày 22/10/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 325, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG CHƯƠNG MỸ, KHÓM 5, PHƯỜNG THIẾT SƠN, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

942.    Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 09/10/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13, HẺM 63, NGÕ 213, ĐƯỜNG VĨNH KHANG, KHÓM 24, ĐƯỜNG PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

943.    Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 22/12/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 100, ĐƯỜNG LÂM GIANG, KHÓM 6, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

944.    Trần Thị Mai Thảo, sinh ngày 24/11/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 120, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRẤN NAM, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

945.    Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 28/02/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG TỰ DO, KHÓM 11, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

946.    Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 14/4/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 149, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 7, THÔN NAM ĐỂ, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

947.    Nguyễn Bích Thùy, sinh ngày 29/9/1981 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 193, ĐƯỜNG HẢI SƠN 1, KHÓM 7, PHƯỜNG HẢI TRÌNH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

948.    Dương Thị Thúy, sinh ngày 15/11/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 825, ĐƯỜNG XÃ THẠCH, KHÓM 6, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

949.    Hồ Thị Huệ, sinh ngày 02/02/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1/1, PHƯƠNG THẢO, KHÓM 1, PHƯỜNG PHƯƠNG THẢO, THỊ TRẤN HỔ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

950.    Trần Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 08/8/1965 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 99, ĐƯỜNG TRẤN VINH, KHÓM 11, PHƯỜNG TRẤN VINH, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

951.    Cóc Quay Ngồ, sinh ngày 21/4/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ TRUNGHOA, KHÓM 15, THÔN LÂM NAM, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

952.    Trần Thị Hạnh, sinh ngày 20/6/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 212, LẦU 3, HẺM 2, NGÕ 191, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 12, PHƯỜNG HÒa BÌNH, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

953.    Lê Thị Cẩm Loan, sinh ngày 05/01/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 155, ĐƯỜNG CÔNG THƯƠNG, KHÓM 20, THÔN DÂN NGHĨA, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

954.    Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 10/10/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 126, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐINH CHÂU, KHÓM 28, PHƯỜNG TRUNG CẦN, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

955.    Đào Thanh Thủy, sinh ngày 02/7/1975 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 328, ĐƯỜNG NGŨ PHI, KHÓM 1, PHƯỜNG TIÊN THẢO, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

956.    Võ Thị Hương, sinh ngày 12/5/1970 tại Nghệ An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 33, LẦU 4, NGÕ 372, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂY VIÊN, KHÓM 19, PHƯỜNG HÒA ĐỨC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

957.    Trần Thị Hường, sinh ngày 22/4/1979 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 112, LẦU 3, ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG HÒA BÌNH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

958.    Tăng Thị Trang, sinh ngày 10/8/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 61, NGÕ ĐỈNH THỐ, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐỈNH THỐ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

959.    Trần Thị Kim Dư, sinh ngày 25/5/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 2, NGÁCH 2, NGÕ 94, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂY TÂN, KHU NAM CẢNG, ,THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

960.    Đỗ Mỹ Thanh, sinh ngày 10/8/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 3, NGÁCH 16, NGÕ 22, ĐƯỜNG VĂN ĐỨC, KHÓM 21, PHƯỜNG THỤY DƯƠNG, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

961.    Trần Thị Thu Oanh, sinh ngày 20/9/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 35, NAM HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG NAM HÒ, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

962.    Lê Thị Nga, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 162, ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY 4, KHÓM 3, THÔN VĨNH AN, XÃ ĐẠI AN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

963.    Ôn Mỹ Hoàn, sinh ngày 21/4/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 217, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIÊN THỦY, KHÓM 14, ĐƯỜNG VẠN NIÊN, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

964.    Lý Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 06/5/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG GIANG NAM 3, KHÓM 3, PHƯỜNG LONG CƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

965.    Đinh Thị Bích Huyền, sinh ngày 25/6/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 140, ĐƯỜNG TRÙNG KIẾN, KHÓM 4, PHƯỜNG HIỆP NGUYÊN, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

966.    Lâm Thị Kim Hương, sinh ngày 08/02/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ s

            Hiện trú tại: SỐ 138, NGŨ GIAN THỐ, KHÓM 13, PHƯỜNG NGŨ HƯNG, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

967.    Lê Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 09/8/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ VĂN MINH, KHÓM 1, PHƯỜNG DỈNH THỐ, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

968.    Ông Thị Vi Hương, sinh ngày 09/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 113, PHA TỬ ĐẦU, KHÓM 7, THÔN PHA ĐẦU, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

969.    Trần Đào Thị Diễm Châu, sinh ngày 30/4/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 21, ĐƯỜNG NHƯ Ý, KHÓM 5, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

970.    Nguyễn Thị Phận, sinh ngày 26/11/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 247, LẦU 2, ĐƯỜNG DÂN AN TÂY, KHÓM 10, PHƯỜNG QUANG HÒA, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

971.    Đặng Thị Thu Thắm, sinh ngày 15/3/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 10, NGÁCH 6, NGÕ 8, ĐƯỜNG AN CƯ, KHÓM 3, PHƯỜNG LÊ HIẾU, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

972.    Huỳnh Hoài Phi, sinh ngày 17/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 6, NGÕ 100, ĐƯỜNG LONG THỌ, KHÓM 21, PHƯỜNG LONG TƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

973.    Trương Thị Bích Liên, sinh ngày 18/7/1979 tại Quảng Nam. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 1-3, THANH THỦY KHÊ, KHÓM 1, THÔN BÌNH ĐỈNH, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

974.    Trần Thị Loan, sinh ngày 01/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 521, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THÁI LÂM, KHÓM 4, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

975.    Trương Thị Tiền, sinh ngày 10/10/1970 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 16, NGÕ 98, ĐƯỜNG TRÀNG AN, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG NGHĨA, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

976.    Lý Kim Mai, sinh ngày 01/3/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 13-10, NGÕ 117, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG TRANG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

977.    Trần Thị Tiến, sinh ngày 11/11/1975 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ TRIỀU DƯƠNG 1, KHÓM 10, PHƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, THỊ TRẤN TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

978.    Ngô Thị Kim Loan, sinh ngày 09/4/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 11, ĐÔNG CẢNG, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐÔNG CẢNG, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

979.    Phạm Xịt Vần, sinh ngày 28/11/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 299, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG BÁ NGỌC, KHÓM 26, THÔN BẢNG LÂM, XÃ KIM NINH, HUYỆN KIM MÔN

980.    Vòng Dắn Lìn, sinh ngày 25/10/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 16-6, LOAN NỘI, J9, THÔN LOAN NAM, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

981.    Lê Thị Mai Hương, sinh ngày 15/8/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 432, ĐƯỜNG ĐỈNH LÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG TÚ LÂM, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

982.    Hoàng Thị Hải, sinh ngày 15/12/1975 tại Nghệ An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 17, NGÁCH 5, NGÕ 339, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 16, PHƯỜNG BÁCH PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

983.    Mai Thanh Phượng, sinh ngày 12/6/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 2-29, KHÊ CÀN, KHÓM 4, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

984.    Nguyễn Thị Kim Phương, sinh ngày 15/5/1975 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 49, ĐƯỜNG BÁT ĐỔ, KHÓM 2, PHƯỜNG BÁT ĐỔ, KHU NOÃN NOÃN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

985.    Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 19/8/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 128, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG DÂN QUỐC, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG THÀNH, THỊ TRẤN NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

986.    Dương Thị Kim Em, sinh ngày 20/02/1982 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 63, NGÕ 450, ĐƯỜNG NGHỊ ĐÔNG, KHÓM 8, THÔN BỔ THÀNH, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

987.    Chắng Dinh Lin, sinh ngày 25/3/1983 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 143, ĐƯỜNG LÂM VĨ, KHÓM 15, THÔN LÂM MỸ, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

988.    Lê Thị Ngọc Dung, sinh ngày 18/6/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 68, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN QUANG, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI XÃ, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

989.    Trần Thị Diễm Châu, sinh ngày 25/4/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 100, ĐƯỜNG DỤ DÂN, KHÓM 11, THÔN MỤC NGHI, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

990.    Huỳnh Thị Hương Giang, sinh ngày 07/11/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6/1, HẺM 1, NGÕ 19, PHỐ TAM THỦY, KHÓM 18, PHƯỜNG PHÚ PHÚC, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

991.    Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 19/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 63, ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA TÂY, KHÓM 3, THÔN LOAN TÂY, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

992.    Dương Thị Bé Nhu, sinh ngày 15/10/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 92, LIÊU LA, KHÓM 11, PHƯỜNG LIÊU LA, THỊ TRẤN KIM HỒ, HUYỆN KIM MÔN

993.    Hon Liễu Cúi, sinh ngày 15/7/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ TRUNG HOA, KHÓM 15, THÔN LÂM NAM, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

994.    Phạm Thị Liên, sinh ngày 05/8/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 102, PHỐ THỤY ÁI, KHÓM 5, PHƯỜNG THỤY BẮC, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

995.    Hồ Thị Hoàng Mai, sinh ngày 08/02/1982 tại Cửu Long. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 347, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 7, THÔN TÂN TRANG, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

996.    Bùi Thị Cẩm Vân, sinh ngày 01/01/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 658, ĐƯỜNG HỌC ĐIỀN, KHÓM 2, THÔN HỌC ĐIỀN, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

997.    Nguyễn Thị Thùy Liên, sinh ngày 12/8/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 66, ĐIỀN VĨ, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐIỀN VĨ, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

998.    Ngô Thị Mỹ Phương, sinh ngày 07/3/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

            Hiện trú tại: SỐ 31, LẦU 2, NGÕ 1000, ĐƯỜNG VĂN SƠN, KHÓM 10, THÔN THƯỢNG SƠN, XÃ KHUNG LÂM, HUYỆN TÂN TRÚC

999.    Huỳnh  Phi Yến, sinh ngày 19/3/1969 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

            Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 20, NGÕ 50, ĐƯỜNG TRUNG THỔ, KHÓM 16, THÔN TAM ĐỨC, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1000.     Nguyễn Hồng Thu, sinh ngày 20/9/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 139, ĐƯỜNG TỰ LẬP, KHÓM 17, PHƯỜNG TÚ THÀNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1001.     Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 30/4/1975 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 428-1, ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 6, THÔN VĨNH PHÚC, XÃ TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU

1002.     Dương Xiếu Thó, sinh ngày 23/02/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 10, NGÁCH 16, NGÕ 253, ĐƯỜNG KIM MÔN, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐƯỜNG XUÂN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1003.     Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 26/8/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 52, NGÕ QUÂN HÒA, KHÓM 7, PHƯỜNG HÒA BÌNH, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1004.     Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 09/11/1973 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, NGÁCH 30, NGÕ 160, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN TÂY, KHÓM 9, PHƯỜNG DÂN QUYỀN, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1005.     Đào Thị Bích Lan, sinh ngày 10/10/1975 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 4-3, SỐ 6, NGÁCH 3, NGÕ 136, ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 9, PHƯỜNG LẠC KHANG, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1006.     Nguyễn Thị Thanh Huệ, sinh ngày 12/10/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 48, NGÕ 205, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 23, PHƯỜNG NỘI HỒ, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1007.     Nguyễn Thị Linh Em, sinh ngày 04/9/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18-27, NGÕ 503, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, PHƯỜNG CHƯƠNG AN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1008.     Châu Thị Minh Huyền, sinh ngày 29/5/1978 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG KHÊ PHỐ, KHÓM 8, THÔN TAM XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1009.     Châu Mỹ Thanh, sinh ngày 20/02/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6-25, NGÕ LUÂN NHÃ, KHÓM 3, PHƯỜNG LUÂN NHÃ, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1010.     Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 29/4/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1-2, CƯỚC BẠCH LIÊU, KHÓM 6, THÔN NỘI NAM, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

1011.     Đỗ Thị Bích Nga, sinh ngày 18/8/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 2, ĐƯỜNG ĐẠI PHÚC, KHÓM 18, PHƯỜNG BẢN QUÁN, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1012.     Bùi Thị Hồng Chi, sinh ngày 04/11/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 55, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG SA ĐIỀN, KHÓM 10, THÔN TRÚC KHANH, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1013.     Phạm Thị Thúy Hồng, sinh ngày 25/3/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 107-1, NGÕ CỰU XÃ, KHÓM 1, PHƯỜNG CỰU XÃ, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1014.     Nguyễn Thị Pháp, sinh ngày 30/12/1978 tại Giới tính: Nữ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 267, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẮC NGHI, KHÓM 13, PHƯỜNG MỸ ĐÀM, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1015.     Lê Thị Hồng Thúy, sinh ngày 22/01/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 21, QUẢNG PHÚC, KHÓM 1, THÔN KHÂU BÌNH, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

1016.     Quách Thúy Thanh, sinh ngày 16/5/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 116 HẠ QUẾ DU SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG NGHĨA SƠN, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1017.     Trương Mỹ Nghi, sinh ngày 08/3/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 16, KHA LIÊU, KHÓM 2, THÔN BẢO CÁT, XÃ BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM

1018.     Đặng Bội Chi, sinh ngày 10/12/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 44/3, NGÕ 96, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 11, PHƯỜNG HƯNG AN, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1019.     Phạm Thị Đoan Trang, sinh ngày 30/9/1977 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6/4 CỰU XÃ, KHÓM 1, PHƯỜNG CỰU XÃ, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

1020.     Phạm Thị Bé Nhi, sinh ngày 03/12/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 154, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, THÔN LỤC PHONG, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA 

1021.     Trần Thị Ngọc Đào, sinh ngày 28/8/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6, HOÀNH SƠN, KHÓM 12, THÔN TAM BÌNH, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

1022.     Trần Thị Hậu, sinh ngày 22/01/1975 tại Thái Nguyên. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 198, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 13, THÔN TÂN SINH, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1023.     Phan Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 10/7/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ.

               Hiện trú tại: SỐ 319, AN ĐỊNH, KHÓM 15, THÔN AN GIA, XÃ AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1024.     Trịnh Thị Diễm Thiên, sinh ngày 13/5/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 48, LUÂN TỬ, KHÓM 7, THÔN NAM TỬ, XÃ CỔ KHANH, HUYỆN VÂN LÂM

1025.     Nguyễn Thị Phương Dung, sinh ngày 19/3/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 434-3, ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 7, THÔN VĨNH PHÚC, XÃ TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU

1026.     Lê Thị Lon, sinh ngày 08/11/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 90, NGÕ THƯỢNG TRÚC, KHÓM 8, PHƯỜNG THƯỢNG TRÚ, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1027.     Nguyễn Thu Nga, sinh ngày 20/11/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 116/1, LẦU 3, ĐƯỜNG ĐẠI CHÂU, KHÓM 7, PHƯỜNG HÀ THÀNH, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1028.     Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ TỰ CƯỜNG 2, ĐƯỜNG TRANG KÍNH, KHÓM 20, THÔN SỸ HÒA, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

1029.     Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 02/02/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 45, LẦU 7, ĐƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHÓM 25, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1030.     Đặng Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 08/11/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 54, NGÕ VĂN HÓA, KHÓM 2, THÔN VĂN VŨ, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

1031.     Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 26/9/1967 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 144, NGÕ ĐÔNG, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN 2, KHÓM 9, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1032.     Lê Thị Nuôi, sinh ngày 12/02/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG BÁCH TAM, KHÓM 20, PHƯỜNG THỰC TIỄN, KHU THẤT ĐỖ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1033.     Lê Kim Tuyết Nhung, sinh ngày 06/9/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 29, HẺM 77, NGÕ 307, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 4, PHƯỜNG NGƯU PHỐ, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1034.     Nguyễn Hoàng Châu, sinh ngày 02/7/1973 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ 

               Hiện trú tại: SỐ 12, MẪU ĐƠN, KHÓM 21, THÔN MẪU ĐƠN, XÃ SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1035.     Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 25/5/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 707, ĐƯỜNG CỬU NHƯ 2, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐỨC BẮC, KHU TAM DAN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1036.     Nguyễn Thị Thẻ, sinh ngày 16/02/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 224, LẦU 12/1, ĐƯỜNG THIÊN TƯỜNG, KHÓM 2, PHƯỜNG KIẾN THÀNH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1037.     Lài Thị Nguyên, sinh ngày 20/8/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG TẾ THẾ, KHÓM 10, PHƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1038.     Phan Thị Kim Liên, sinh ngày 10/6/1965 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11, NGÁCH 2, NGÕ 20, ĐƯỜNG ĐÔNG KIẾN, KHÓM 15, PHƯỜNG VĂN HÓA, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1039.     Nguyễn Thị Thu Hòa, sinh ngày 23/7/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 5-17, SỐ 421, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 14, PHƯỜNG BẮC MÔN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1040.     Phan Lê Liễu, sinh ngày 26/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 20, TIỂU CỔN THỦY, KHÓM 4, THÔN SÙNG ĐỨC, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1041.     Ngô Thị Hồng Nga, sinh ngày 18/10/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ KHƯƠNG VIÊN, KHÓM 10, THÔN TRÚC VI, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

1042.     Lê Thị Hoàng Anh, sinh ngày 03/8/1975 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 58-3, SÔNG HÀM, KHÓM 7, THÔN SONG HÀM, X4 LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1043.     Lê Thị Thu Dung, sinh ngày 25/4/1976 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 183, CAN TỬ ILÊU, KHÓM 12, THÔN QUAN HÒA, XÃ NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1044.     Vòng Tú Trân, sinh ngày 15/7/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 10, SỐ 8, NGÕ 72, ĐƯỜNG TÂN HOA, KHÓM 27, PHƯỜNG HOA AN, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1045.     Lê Thị Ngọc Phúc, sinh ngày 31/12/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 90, ĐƯỜNG PHÚ NGƯ 3, KHÓM 18, PHƯỜNG THỊNH NGƯ, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1046.     Trần Thị Thanh Lệ, sinh ngày 24/6/1974 tại Bình Dương. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 29, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂN NHÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN NHÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1047.     Phạm Thị Kim Cương, sinh ngày 10/10/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 121, ĐƯỜNG TỴ ĐẦU, KHÓM 6, PHƯỜNG TỴ ĐẦU, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1048.     Nguyễn Thị Kim Tuyền, sinh ngày 18/11/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 64, ĐƯỜNG VŨ TÍN, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚC ĐỊA, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1049.     Lê Thị Thương, sinh ngày 02/02/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 37, ĐOẠN 3, PHỐ TRUNG HÒA, KHÓM 7, THÔN PHỤC THỊNH, XÃ TÂN TRÚC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1050.     Phan Thị Bé Tư, sinh ngày 26/12/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 59, HẺM 220, NGÕ 425, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG HƯNG LẠC, KHÓM 7, PHƯỜNG SA LUÂN, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1051.     Làu Há Múi, sinh ngày 28/12/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 61, NGÕ 26, ĐƯỜNG ĐỒNG AN, KHÓM 6, PHƯỜNG TAM AN, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1052.     Tăng Thế Thu, sinh ngày 10/7/1982 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 65, HẺM 87, NGÕ 460, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 5, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1053.     Trần Thị Bé Đèo, sinh ngày 07/7/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 138, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 26, THÔN A LIÊN, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1054.     Trương Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 04/01/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

               Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 1, ĐƯỜNG SƠN CƯUÓC, KHÓM 10, THÔN ĐẠI HOA, XÃ ĐIỂU TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

1055.     Trần Thị Tú An, sinh ngày 01/07/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 156, ĐƯỜNG GIA PHONG, KHÓM 1, PHƯỜNG GIA PHONG, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1056.     Huỳnh Thị Ngọc Lượm, sinh ngày 06/11/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 97, NGÕ 64, ĐƯỜNG NAM CHÍNH 2, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚ GIÁP, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1057.     Nguyễn Thị Ngọc Tiên, sinh ngày 06/08/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 50, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TẬP SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG DIÊN TƯỜNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

1058.     Huỳnh Phụng, sinh ngày 31/03/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 20/5, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 9, THÔN HẢI NAM, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

1059.     Trình Thị Lẹ, sinh ngày 15/05/1970 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG THẠCH LÂM, KHÓM 11, PHƯỜNG TRƯỜNG BÌNH, THÀNH PHỐ ĐẤU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1060.     Hồng Thu Tâm, sinh ngày 19/12/1973 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ 

               Hiện trú tại: SỐ 65, ĐƯỜNG Ô LẠI, KHÓM 2, THÔN Ô LẠI, XÃ Ô LẠI, HUYỆN ĐÀI BẮC

1061.     Lỷ Sì Liền, sinh ngày 26/10/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 30-1, Ô MY KHANH, KHÓM 3, PHƯỜNG Ô MY, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

1062.     Trần Ngọc Huệ, sinh ngày 01/10/1980 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 9-2, SỐ 13, ĐƯỜNG ĐẠI TƯỜNG, KHÓM 16, PHƯỜNG HÀ THÀNH, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1063.     Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 10/10/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 284, ĐƯỜNG VĂN HOÀNH, KHÓM 10, PHƯỜNG VĂN SƠN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1064.     Trần Diệu An, sinh ngày 13/01/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 284, ĐƯỜNG VĂN HOÀNH, KHÓM 10, PHƯỜNG VĂN SƠN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1065.     Lý Thị Hồng Tươi, sinh ngày 12/04/1981 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 98, NGÕ 570, NOÃN NOÃN, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂY NOÃN, KHU NOÃN NOÃN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1066.     Ngô Thị Bích Tuyền, sinh ngày 25/06/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 5, NGÕ 84, ĐƯỜNG THÚY BÌNH, KHÓM 16, PHƯỜNG THẦN NÔNG, XÃ ĐẠI XÃ, HUYỆN CAO HÙNG

1067.     Phạm Lệ Hằng, sinh ngày 07/5/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 892, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 13, PHƯỜNG HẢI TÂN, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1068.     Lưu Thị Chuông, sinh ngày 18/05/1978 tại Vĩnh Long.  Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 298, ĐƯỜNG GIÁC DÂN, KHÓM 8, PHƯỜNG BẢO ĐỨC, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1069.     Trịnh Mỹ Huê, sinh ngày 30/04/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 14, ĐƯỜNG VĂN TRUNG, KHÓM 18, PHƯỜNG VĂN SƠN, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1070.     Bùi Thị Thu Hiền, sinh ngày 18/11/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 364, ĐƯỜNG ĐỒNG MINH 3, KHÓM 19, PHƯỜNG XUYÊN ĐÔNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1071.     Trần Thị Phụng, sinh ngày 01/02/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 206, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 8, PHƯỜNG VĨNH ĐỊNH, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1072.     Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 18/4/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 140, ĐƯỜNG NAM ĐẠI, KHÓM 9, PHƯỜNG CÔNG VIÊN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1073.     Hà Thực Mai, sinh ngày 23/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 9, THÔN TÂN THÀNH, XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN HOA LIÊN 

1074.     Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/3/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 290, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 18, THÔN CÁT PHONG, XÃ VŨ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1075.     Phan Hồng Hạnh, sinh ngày 15/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, HẬU ĐẦU, KHÓM 9, THÔN HOÀNG PHỐ, XÃ LIỆT DƯ, HUYỆN KIM MÔN

1076.     Ngô Thị vũ Hoa, sinh ngày 02/05/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 9/4, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 13, THÔN TẬP PHÚC, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1077.     Nguyễn Thị Mỹ Quí, sinh ngày 13/10/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 129, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG VĨNH NINH, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1078.     Võ Thị Kim Huệ, sinh ngày 17/11/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24, LẦU 2, NGÕ 531, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1079.     Nguyễn Thị Hồng Thảo, sinh ngày 12/03/1979 tại Bình Phước. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 75, ĐƯỜNG HẢI SƠN, KHÓM 6, PHƯỜNG HẢI XƯƠNG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1080.     Ngô Thị Thu Hiền, sinh ngày 26/05/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 263, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 25, PHƯỜNG NGOẠI NAM, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1081.     Dương Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/12/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 23, NGÕ 372, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 10, THÔN THỦY ĐẦU, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1082.     Văn Ngọc Dung, sinh ngày 27/7/1974 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 5, HẺM 12, NGÕ 283, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 14, THÔN HOÀNG ĐƯỜNG, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1083.     Ngũ Phong Thủy, sinh ngày 12/02/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 35, LẦU 2, ĐƯỜNG QUANG VINH, KHÓM 2, PHƯỜNG KHƯƠNG LIÊU, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1084.     Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 06/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 15, NGÕ 118, ĐƯỜNG KIẾN HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG BẢO HƯNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1085.     Lê Thị Tư, sinh ngày 03/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 31, ĐƯỜNG TRUNG NGUYÊN, KHÓM 37, THÔN TÂN LỘ, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1086.     Âu Thị Thu Thảo, sinh ngày 15/03/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 55, ĐƯỜNG HIỆP HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG BẠCH LỘ, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1087.     Hoàng Thị Trang, sinh ngày 10/06/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ TRÚC VI, KHÓM 11, PHƯỜNG CHIÊU AN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1088.     Nguyễn Mộng Thúy, sinh ngày 09/02/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 2, ĐƯỜNG BẢO KIẾN, KHÓM 3, PHƯỜNG THÁI AN, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1089.     Trần Thị Thu, sinh ngày 14/06/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 28/1 VĨNH HƯBG, KHÓM 2, THÔN PHỤC HƯNG, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

1090.     Nguyễn Hoàng Oanh, sinh ngày 28/3/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 132, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG MỸ, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN HOA, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1091.     Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 31/12/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 1, ĐƯỜNG DINH AN, KHÓM 10, THÔN KHÊ CHÂU, XÃ NAM CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1092.     Trần Thị Thuộc, sinh ngày 24/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, LƯỠNG TỌA ỐC, KHÓM 14, THÔN BẢO SINH, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1093.     Đặng Kim Thủy, sinh ngày 23/05/1981 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11/2, NGÕ 10, ĐƯỜNG NGHĨA THẤT, KHÓM 12, PHƯỜNG NGHĨA HẠNH, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1094.     Châu Tố Anh, sinh ngày 22/7/1974 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 52, LẦU 4, PHỐ CẢNH ĐỨC, KHÓM 19, PHƯỜNG TỨ SĨ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC 

1095.     Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 02/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 4/6, NGÕ BÀI ĐƯỜNG, KHÓM 2, THÔN BÀI ĐƯỜNG, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1096.     Đỗ Thị Kim Tuyến, sinh ngày 25/07/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 118, PHỐ TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 8, PHƯỜNG LONG SƠN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1097.     Nguyễn Thị Diệu Lý, sinh ngày 27/3/1970 tại Cam Pu Chia. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 42 QUẢ DIỆP, KHÓM 5, THÔN QUẢ DIỆP, XÃ HỒ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

1098.     Trần Thị Tuyết Hiền, sinh ngày 10/02/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 36, THÔN ĐÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG LIÊN AM, THỊ TRẤN KIM HỒ, HUYỆN KIM MÔN

1099.     Võ Thị Thu Hòa, sinh ngày 02/04/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 29/4, HẺM 70, NGÕ 215, ĐƯỜNG NAM DƯƠNG, KHÓM 17, PHƯỜNG NAM DƯƠNG, THÀNH PHỐ PHONG SƠN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1100.     Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 07/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 21, ĐƯỜNG ĐẠI ÁI, KHÓM 23, THÔN HẬU NHAI, XÃ HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1101.     Hoàng Võ Thị Thiên Hương, sinh ngày 21/4/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99/3, ĐƯỜNG DÂN HỮU, KHÓM 11, PHƯỜNG MINH THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIÊỀ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1102.     Hồ Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 02/03/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24, HẺM 4, NGÕ 130, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HOÀN HÀ NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG LIỄU HƯƠNG, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1103.     Lương Thị Huyên, sinh ngày 27/10/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 272, ĐƯỜNG TRÚC QUANG, KHÓM 11, PHƯỜNG CẨM THẠCH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1104.     Bùi Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 20/12/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 252, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG DƯƠNG HỒ, KHÓM 19, PHƯỜNG THỦY MỸ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1105.     Thòng Cỏng Mùi, sinh ngày 08/9/1977 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 264, LẦU 3, ĐƯỜNG PHÙNG GIÁP, KHÓM 10, PHƯỜNG LONG SƠN THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1106.     Huỳnh Thị Bích Loan, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 720, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NAM HÙNG, KHÓM 4, THÔN NGŨ GIÁP, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

1107.     Nguyễn Thị Thu Em, sinh ngày 04/08/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 168, PHỐ HƯNG NAM, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG TÂN, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1108.     Phạm Thị Điệp, sinh ngày 08/02/1977 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 81/11, LẦU 4/2, PHỐ ĐÔNG TÂN, KHÓM 7, PHƯỜNG TRƯỜNG HƯNG, KHU THẤT CỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1109.     Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 01/04/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 214, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, XÃ TRÌ THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1110.     Phùng Ngọc Phương, sinh ngày 15/03/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 10 SƠN CAM, KHÓM 2, PHƯỜNG SƠN CAM, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

1111.     Võ Thị Thu Hường, sinh ngày 04/10/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 79/2, ĐƯỜNG CẨM ĐIỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI ĐỨC, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1112.     Trần Kim Yến, sinh ngày 17/7/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6/5, NGÕ TRUNG HƯNG 4, KHÓM 18, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

1113.     Nguyễn Thị Nết, sinh ngày 08/04/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 76/4, NGÕ 26, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG TÂN, KHÓM 20, PHƯỜNG TÂN HOA, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1114.     Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 21/05/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 98, LẦU 3, PHỐ VĂN KHÁNH, KHÓM 16, THÔN LẠC THIỆN, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1115.     Lê Thị Luyến, sinh ngày 06/11/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 31, HẺM 7, NGÕ 400, PHỐ ĐÔNG DŨNG, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI CƯỜNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1116.     Lê Thị Diền, sinh ngày 01/07/1982 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 79, ĐƯỜNG XÍCH KHẢM TÂY, KHÓM 3, THÔN XÍCH TÂY, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

1117.     Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 03/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 1, ĐƯỜNG TỰ LẬP, KHÓM 26, PHƯỜNG TÚ PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1118.     Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 10/04/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 80/9 TÂY TRANG, KHÓM 5, THÔN TÂY TRANG, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1119.     Tăng Thị Hồng Bích, sinh ngày 23/11/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 156/1, PHÚC ĐIỀN, KHÓM 12, PHƯỜNG PHÚC ĐIỀN, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

1120.     Lê Thị Kim Yến, sinh ngày 07/06/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 48, LẦU 4, PHỐ HƯNG TƯỜNG, KHÓM 9, THÔN NHÂN ĐỨC, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1121.     Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 18/07/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 595, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG THÀNH THÁI, KHÓM 18, THÔN THÀNH ĐỨC, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1122.     Lê Thị Minh Tâm, sinh ngày 09/03/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 92, LẦU 7, PHỐ LONG TUYỀN, KHÓM 3, PHƯỜNG CỔ AN, KHU ĐẠI PHONG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1123.     Ngô Thị Thu Vân, sinh ngày 04/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 31, CƯƠNG HUYỀN, KHÓM 4, PHƯỜNG HẢI BẢO, THỊ TRẤN HẬU LONG, THÀNH PHỐ MIÊU LẬT

1124.     Trương Thị Loan, sinh ngày 15/02/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 107 GIA HÒA, KHÓM 7, THÔN GIA LỘC, XÃ PHƯƠNG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1125.     Phạm Thị Hồng Phước, sinh ngày 19/02/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

               Hiện trú tại: SỐ 4, LẦU 2, HẺM 11, NGÕ 177, ĐƯỜNG DIÊN HÒA, KHÓM 18, PHƯỜNG DIÊN LỘC, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1126.     Huỳnh Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 13/02/1981 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 2, NGÕ 266, PHỐ TRUNG HƯNG, KHÓM 23, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1127.     Phạm Ngọc Đẹp, sinh ngày 27/08/1977 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 288, ĐOẠN 3, PHƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 21, THÔN HỢP HƯNG, XÃ BÌ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1128.     Diệp Mỹ Phụng, sinh ngày 25/02/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 96-3, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI KHÁNH, KHÓM 14, PHƯỜNG THỤ ĐỨC, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1129.     Lại Thị Mẫn, sinh ngày 26/04/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 46, NGÕ HẢI PHỐ, KHÓM 19, PHƯỜNG HẢI PHỐ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1130.     Châu Ngọc Thu, sinh ngày 25/10/1976 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 119, TÂN TRANG, KHÓM 12, THÔN TÂN TRNAG, XÃ CỔ KHANH, HUYỆN VÂN LÂM

1131.     Sơn Sà Lươl, sinh ngày 17/6/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 639, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐÀU TRÙNG, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TAN TRÚC

1132.     Ngô Thị Kiều Oanh, sinh ngày 25/11/1975 tại Vĩnh Phú. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 5, NGÁCH 96, NGÕ 382, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 15, PHƯỜNG VĨNH THANH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1133.     Lê Thị Cẩm Loan, sinh ngày 08/03/1978 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 25-2, NGÕ 31, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 19, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1134.     Đinh Thị Trinh, sinh ngày 09/05/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 6, NGÁCH 31, NGÕ 22, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, PHƯỜNG SA LUÂN, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1135.     Phan Thị Mỹ Linh, sinh ngày 14/11/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 10, NGÕ 274, ĐƯỜNG TRÀNG AN, KHÓM 6, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU HUYỆN ĐÀI BẮC

1136.     Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 09/4/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 241, ĐƯỜNG ĐÔNG QUANG VIÊN, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1137.     Bùi Ngọc Bích, sinh ngày 10/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 158, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THẨM DƯƠNG, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1138.     Nguyễn Thị Nhặn, sinh ngày 20/4/1974 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 113, ĐƯỜNG THẬP TỰ, KHÓM 8, THÔN ĐẠI TÂY, XÃ TẠO KIỀU, HUYỆN MIÊU LẬT

1139.     Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 09/01/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 4, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG NHÃ HOÀN, KHÓM 29, THÔN VIÊN LÂM, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1140.     Cao Thị Lan, sinh ngày 13/07/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 6-1, SỐ 62, ĐƯỜNG XUÂN DƯƠNG, KHÓM 17, PHƯỜNG BẢO NGỌC, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1141.     Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 20/01/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 429-3, TRUNG CHÂU, KHÓM 3, PHƯỜNG BẠCH CHỬ, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

1142.     Nguyễn Thị Út, sinh ngày 28/5/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 510, ĐƯỜNG THẦN CHÂU, KHÓM 2, THÔN THẦN CHÂU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1143.     Quách Lê Châu, sinh ngày 15/02/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại:  SỐ 57, ĐƯỜNG HÒA THUẬN, THÔN PHÚ ĐIỀN, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1144.     Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 06/10/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 107, NGÁCH 54, NGÕ 43, ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1145.     Trương Huệ Châu, sinh ngày 28/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG NGHI HÂN 4, KHÓM 9, PHƯỜNG NGHI HÂN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1146.     Vòng Mỹ Linh, sinh ngày 19/6/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 100, ĐƯỜNG QUAN HOA NAM, KHÓM 39, ĐƯỜNG ĐẠI TRANG, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1147.     Ung Bích Vân, sinh ngày 18/01/1982 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 58, ĐƯỜNG KHÁNH QUANG, KHÓM 3, THÔN KHÊ VĨ, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1148.     Trần Thị Kim Thảo, sinh ngày 04/06/1979 tại Cửu Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 22, CẢNG VĨ, KHÓM 2, PHƯỜNG CẢNG VĨ, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

1149.     Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 06/07/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại:  LẦU 4, SỐ 2, NGÕ 119, ĐƯỜNG DÂN HƯỞNG, KHÓM 32, PHƯỜNG MINH HUỆ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1150.     Trần Thị Hằng, sinh ngày 22/08/1978 tại Hà Tĩnh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18-3, NGÕ 22, ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG AN LONG. KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1151.     Phan Thị Thiện, sinh ngày 20/04/1978 tại Cam Pu Chia. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 54, THỦY NGUYÊN, KHÓM 12, PHƯỜNG NGUYÊN THÀNH, THỊ TRẤN NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1152.     Dư Thị Điệp, sinh ngày 17/10/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 30, ĐƯỜNG NGHI HƯNG, KHÓM 14, PHƯỜNG NGHI HƯNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1153.     Nguyễn Thụy Kim Phương, sinh ngày 09/07/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 35, NGÕ 50, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG BẮC, KHÓM 1, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1154.     Nguyễn Ngọc Trúc, sinh ngày 11/10/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 375, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 19, PHƯỜNG BÍCH HÀ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1155.     Hà Quế Nghĩa, sinh ngày 25/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ.

               Hiện trú tại: SỐ 37, LẦU 2, NGÕ 159, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC 1, KHÓM 9, PHƯỜNG HƯNG PHÚC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1156.     Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 08/08/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 98, LẦU 2, ĐƯỜNG CÔNG LỤC, KHU CÔNG NHỊ, KHÓM 10, THÔN ĐÔNG LÂM, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1157.     Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 28/08/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 169, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẮC MÔN, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1158.     Trương Thị Huệ, sinh ngày 26/01/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 63-1, NHẤT TÚ, KHÓM 6, PHƯỜNG NHẤT TÚ, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

1159.     Lê Thị Út Mười, sinh ngày 07/3/1975 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 13, ĐẠI TÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI TÂN, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

1160.     Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 06/12/1970 tại Cam Pu Chia. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 918-11, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 12, PHƯỜNG NHẬT NAM, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1161.     Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 01/01/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 274, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐÔNG NINH, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM HOA, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

1162.     Lê Thị Thanh Hải, sinh ngày 29/8/1975 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG ĐIỀN MỸ 2, KHÓM 8, PHƯỜNG VĂN HOA, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1163.     Hồ Thị Thanh Tâm, sinh ngày 16/12/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 12, ĐƯỜNG CẨM THẢO, KHÓM 1, THÔN CẨM CHÚNG, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN

1164.     Tsần Nhịt Cú, sinh ngày 23/09/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 57, NGÕ 76, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 13, PHƯỜNG THẦN CHÂU, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1165.     Ngô Kim Hoàng Diễm Kiều, sinh ngày 27/11/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 15, NGÁCH 1, NGÕ 105, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRƯỜNG GIANG, KHÓM 7, PHƯỜNG HOẰNG THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1166.     Bùi Thị Nga, sinh ngày 10/07/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 41, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 26, PHƯỜNG SƠN CƯUÓC, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

1167.     Đặng Thị Thanh, sinh ngày 02/02/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 4, NGÁCH 21, NGÕ 207, ĐƯỜNG DÂN AN, KHÓM 9, PHƯỜNG KIẾN AN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1168.     Trương Thúy Hằng, sinh ngày 12/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 2-22, SỐ 16, NGÕ 33, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 4, PHƯỜNG TRÚC VI, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1169.     Huỳnh Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 10/9/1982 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 49-1, TÂN HƯNG, THÔN TÂN HƯNG, XÃ TRÌ THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1170.     Nguyễn Quỳnh Doa, sinh ngày 25/8/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 49, NGÕ 550, ĐƯỜNG SINH SẢN, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1171.     Biện Bích Phương, sinh ngày 15/08/1974 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 57, ĐƯỜNG DỤC TÀI, KHÓM 27, PHƯỜNG NAM OANH, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1172.     Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 10/08/1977 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 60, ĐƯỜNG NINH TỊNH, KHÓM 25, PHƯỜNG QUÁ CẢNG, KHU NOÃN NOÃN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1173.     Phan Thị Thanh Thanh,sinh ngày 15/09/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 12, NGÁCH 3, NGÕ 66, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TỊCH VẠN, KHÓM 3, PHƯỜNG CỦNG BẮC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1174.     Thàm Pui Chí, sinh ngày 20/02/1979 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 14-2, NGÁCH 1, NGÕ 600, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 23, THÔN NAM CẢNG, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1175.     Nguyễn Thị Bích Tiền, sinh ngày 08/11/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 10, ĐƯỜNG DÂN AN TÂY, KHÓM 4, PHƯỜNG DÂN AN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1176.     Trần Nguyễn Thị Hoài Thy, sinh ngày 03/02/1982 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 301, ĐƯỜNG TRI HÀNH, KHÓM 2, PHƯỜNG QUAN BỘ, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1177.     Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 06/05/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 43, ĐƯỜNG ĐÔNG THẮNG, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG THẾ, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1178.     Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 01/01/1976 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 137, ĐƯỜNG TRUNG CÔNG 3, KHÓM 11, PHƯỜNG PHÚC HÒA, KHU TÂY ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1179.     Phạm Thị Kim Oanh, sinh ngày 08/10/1978 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 17, NGÕ 364, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 20, PHƯỜNG TÂN HÒA, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1180.     Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 15/02/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 290, LẦU 3, ĐƯỜNG XÃ TRUNG, KHÓM 17, PHƯỜNG XÃ VIÊN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1181.     Lý Mẫn Nghi, sinh ngày 11/02/1996 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24/1, ĐƯỜNG NGÔ HƯNG, KHÓM 3, PHƯỜNG CẢNH ILÊN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1182.     Huỳnh Thị Kim Nương, sinh ngày 04/07/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 17, HẺM 15, ĐƯỜNG PHÚC HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG HƯNG VƯỢNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1183.     Trần Thị Diễm, sinh ngày 11/12/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 64, LẦU 9/2, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĂN HÓA 2, KHÓM 12, THÔN LỆ LÂM, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1184.     Nguyễn Thị Tuyết Ánh, sinh ngày 01/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 7-2, SỐ 390, ĐƯỜNG ĐỨC PHÚ, KHÓM 10, PHƯỜNG CÔNG HỌC, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1185.     Nguyễn Thị Cương, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 764, ĐƯỜNG LỮ QUANG, KHÓM 27, PHƯỜNG HÒA BÌNH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1186.     Võ Thị Huệ, sinh ngày 12/7/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 68, ĐƯỜNG CHÍ QUẢNG, KHÓM 10, PHƯỜNG NGŨ PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1187.     Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 20/5/1980 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 76, ĐƯỜNG THỤ SƠN, KHÓM 11, THÔN THƯỢNG THỤ, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1188.     Trần Thị Trang, sinh ngày 06/02/1981 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 68, ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI AN, KHU NAM AN, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM S

1189.     Nguyễn Ngọc Liên, sinh ngày 24/11/1981 tại Sông Bé. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 97, ĐƯỜNG KIẾN THÀNH, KHÓM 1, THÔN HƯNG NHÂN, XÃ PHƯƠNG UYỂN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1190.     Hà Thanh Tuyết, sinh ngày 08/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 89-2, ĐƯỜNG HOA TÂN 1, KHÓM 10, PHƯỜNG HỮU NHẤT, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1191.     Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 09/02/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 100 ĐƯỜNG SĨ THƯƠNG, KHÓM 4, PHƯỜNG HẬU CẢNG, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1192.     Tăng Nghìn Sol, sinh ngày 15/06/1978 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 64, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 1, THÔN CỬU KHUNG, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

1193.     Chắng Thín Mùi, sinh ngày 25/7/1977 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, KHAM LIÊU, KHÓM 1, PHƯỜNG KHAM LIÊU, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

1194.     Ngô Thị Thu Oanh, sinh ngày 10/10/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 234, LOAN NỘI, KHÓM 5, THÔN LOAN BẮC, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1195.     Phan Ngọc Dung, sinh ngày 28/7/1971 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 135, ĐƯỜNG VẠN PHÚC, KHÓM 28, THÔN VẠN PHÚC, XÃ THÂM KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1196.     Hà Thị Hải Huỳnh, sinh ngày 25/01/1977 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 17-18, ĐƯỜNG TRẤN BÌNH, KHÓM 9, PHƯỜNG LÂM GIANG, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1197.     Nguyễn Thị Út, sinh ngày 20/11/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 49, NGÕ 465, ĐƯỜNG NAM CẢNG 2, KHÓM 14, PHƯỜNG CHƯƠNG HÒA, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1198.     Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 09/06/1982 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 74, ĐƯỜNG HỶ THỤ, KHÓM 5, PHƯỜNG HỶ BẮC, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1199.     Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 03/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG HẰNG CÁT 1, KHÓM 22, PHƯỜNG ĐẠI THÀNH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1200.     Cao Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 27/01/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 4, NGÁCH 5, NGÕ TRUNG NGHĨA, ĐƯỜNG TÂN CAO, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN QUANG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1201.     Trần Thị Chi, sinh ngày 17/5/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 35, NGÕ 61, PHỐ XƯƠNG CÁT, KHÓM 8, PHƯỜNG DƯƠNG NHÃ, KHU ĐẠI ĐỒNG, ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1202.     Đỗ Thị Sa, sinh ngày 11/02/1979 TẠI Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 27, ĐƯỜNG TRÚC LÂM, KHÓM 21, PHƯỜNG THANH ĐÀM, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1203.     Phan Bảo Đăng,sinh ngày 29/06/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3/3, PHỐ VĨNH ĐỨC, KHÓM 1, PHƯỜNG BỘI ĐỨC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1204.     Phạm Thị Trang, sinh ngày 20/02/1980 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 88/6, NGÕ 147, ĐƯỜNG ĐÔNG MINH, KHÓM 25, PHƯỜNG TÂY VINH, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1205.     Nguyễn Thị Khen, sinh ngày 17/06/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 26/2, LẦU 4, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG TỔ ĐIỀN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1206.     Nguyễn Thị Vầy, sinh ngày 15/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 4, LẦU 5/2, PHỐ LAN CHÂU NHỊ, KHÓM 19, PHƯỜNG XA ĐIẾM, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1207.     Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 26/11/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2/2, NGÕ 104, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂN DÂN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1208.     Nguyễn Thị Út, sinh ngày 29/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 450, ĐƯỜNG ĐẠI BÌ, KHÓM 1, THÔN BẮC HÒA, XÃ ĐẠI BÌ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1209.     Lê Thị Bích Loan, sinh ngày 04/10/1975 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 452, PHỐ KIẾN THÀNH, KHÓM 6, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1210.     Nguyễn Thị Ái Loan, sinh ngày 09/09/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 27, LẦU 2, PHỐ KHÁNH LỢI, KHÓM 19, PHƯỜNG VIÊN NHÂN, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1211.     Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 15/05/1973 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 81, ĐƯỜNG PHỤNG HƯNG, KHÓM 8, PHƯỜNG PHỤNG HƯNG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1212.     Cao Minh Thùy, sinh ngày 05/01/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 21/6, ĐƯỜNG CAM TRÚC, KHÓM 19, PHƯỜNG CAM TỈNH, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1213.     Huỳnh Thị Thu Thủy, sinh ngày 21/12/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG KHÊ LIÊU, KHÓM 12, THÔN THÀNH ĐỨC, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1214.     Võ Thị Thùy Trang, sinh ngày 07/09/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 55, ĐƯỜNG ĐAN SƠN NHỊ, KHÓM 5, PHƯỜNG PHƯỢNG MINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1215.     Võ Thị Cà Tuốc, sinh ngày 10/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 15, HẺM 29, NGÕ 120, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG NAM KINH ĐÔNG, KHÓM 10, PHƯỜNG PHỤC THẾ, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1216.     Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 27/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 3, NGÕ 55, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẮC THÂM, KHÓM 13, THÔN PHỐ TÂN, XÃ THÂM KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1217.     Lỷ A Phùng, sinh ngày 15/02/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 274, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG ĐÔNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1218.     Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 14/04/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 46, ĐƯỜNG THIẾT ĐIẾM, THÔN THIẾT ĐIẾM, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1219.     Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 17/08/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 139, ĐƯỜNG PHONG NIÊN, KHÓM 17, PHƯỜNG ÔNG XÃ, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1220.     Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 18/01/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 272, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 20, THÔN BẮC PHỐ, XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

1221.     Lê Thị Trúc Linh, sinh ngày 08/10/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 426/1, LẦU 7-3, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU ĐÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG KIỀU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1222.     Ngụy Tinh Lan, sinh ngày 10/06/1974 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 95, LẦU 9/7, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 25, PHƯỜNG AN KHÊ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1223.     Trang Tuyết Ngọc, sinh ngày 13/05/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 541, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 20, THÔN QUẢNG HƯNG, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1224.     Nguyễn Thị Phương Uyên, sinh ngày 24/08/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 178/3, ĐƯỜNG THANH THỦY, KHÓM 9, PHƯỜNG THANH VĂN, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1225.     Nguyễn Thị Tuyết Mãnh, sinh ngày 22/06/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 114, HẬU ĐÀM, KHÓM 11, PHƯỜNG TIỀN ĐÀM, THỊ TRẤN THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1226.     Nguyễn Kim Xuyến, sinh ngày 20/06/1979 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 99 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 10, PHƯỜNG PHONG NGUYÊN, KHÓM THỊ TRẤN QUAN SƠN, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1227.     Trương Thị Thùy Phương, sinh ngày 20/10/1977 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 137, ĐƯỜNG DÂN SINH BẮC, KHÓM 5, PHƯỜNG NGHĨA XƯƠNG, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1228.     Trần Thị Minh Thư, sinh ngày 20/10/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 163 TÂN BA, KHÓM 14, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1229.     Phan Kim Châu, sinh ngày 08/03/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 171/1 TÂN BA, KHÓM 15, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1230.     Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 05/02/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 26, LẦU 4, NGÕ 417, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 8, PHƯỜNG BÁ THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1231.     Nguyễn Quang Bích Vân, sinh ngày 04/09/1981 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 45, ĐƯỜNG TÂN LƯƠNG, XÃ LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1232.     Nguyễn Thị Thùy Nghiêm, sinh ngày 03/11/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 26/1, ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI AN, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1233.     Phan Thị Kiều Nương, sinh ngày 29/10/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 4, NGÕ 78, PHỐ DANH VIÊN, KHÓM 12, PHƯỜNG BÀNH HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1234.     Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 28/12/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 34, LẦU 6, NGÕ 269, ĐƯỜNG TẬP HIỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG HẰNG ĐỨC, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1235.     Bành Thị Ngọc Bình, sinh ngày 14/03/1977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 62/4, ĐƯỜNG LẬP ĐỨC, KHÓM 19, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

1236.     Đỗ Thị Duyên, sinh ngày 05/08/1966 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24, LẦU 6, NGÕ 110, ĐƯỜNG AN TƯỜNG, KHÓM 27, PHƯỜNG HƯƠNG BA, THÀNH PHỐ TÂN ĐIÉM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1237.     Nguyễn Thùy Vân, sinh ngày 18/12/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 4, HẺM 4, NGÕ 192, PHỐ ĐỈNH KHẢM, KHÓM 11, PHƯỜNG NHỊ TRÙNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1238.     Mạnh Lệ Anh, sinh ngày 20/06/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ PHỤC HƯNG, PHỐ THẠCH THÀNH, KHÓM 12, THÔN VẠN AN, XÃ THẠCH CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1239.     Nguyễn Thị Hồng Mai, sinh ngày 18/07/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2 LƯU THỔ, KHÓM 11, THÔN HÒA BÌNH, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1240.     Nguyễn Thị Hồng Cúc, sinh ngày 16/07/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11-1 TRUNG NAM, KHÓM 8, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1241.     Nguyễn Thị Diệm, sinh ngày 23/11/1978 tại Hải Dương. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ LUNG LÂM, KHÓM 2, THÔN THANH THỦY, XÃ TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1242.     Trát Thị Loan, sinh ngày 17/09/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 254-5, ĐƯỜNG LÝ NAM, KHÓM 14, PHƯỜNG THỤY TRÚC, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1243.     Trần Thị Hồng Vang, sinh ngày 10/04/1982 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 47, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 8, THÔN KIỀU ĐẦU, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1244.     Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 20/07/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ 59, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 6, THÔN TRÚC LÂM, XÃ PHÂN VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1245.     Trong Ngọc Hương, sinh ngày 06/11/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 37, XA HẠNG KHẨU, KHÓM 6, THÔN XA CẢNG, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1246.     Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 18/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 33, SÀI LÂM CƯỚC, KHÓM 13, THÔN SÀI LÂM, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1247.     Đặng Thị Kim Phương, sinh ngày 02/02/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 60, LẦU 2/2, ĐƯỜNG NAM THUẬN 6, KHÓM 4, THÔN NAM HƯNG, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1248.     Lồ Sìn Phắn, sinh ngày 06/11/1975 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 62, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 14, THÔN NHÂN LÝ, XÃ CỐNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1249.     Đặng Thị Kim Yến, sinh ngày 21/06/1979 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 128, ĐƯỜNG PHÚC CHÍNH, KHÓM 1, THÔN NHỊ CẢNG, XÃ PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1250.     Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 06/03/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 9, ĐƯỜNG HỌC SĨ, KHÓM 20, PHƯỜNG HỌC SĨ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1251.     Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 25/06/1976 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 30, LA SƠN, KHÓM 14, THÔN LA SƠN, XÃ PHÚ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

1252.     Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/07/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 75, THÔN ĐỈNH LÂM TÂN, KHÓM 30, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1253.     Đỗ Thị Thu Vân, sinh ngày 28/04/1968 tại Khánh Hòa. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 244-13, ĐƯỜNG QUỐC TÍNH, KHÓM 11, THÔN THẠCH MÔN, XÃ QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1254.     Mai Thùy Trang, sinh ngày 10/08/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG LUÂN TỬ CƯỚC, KHÓM 10, PHƯỜNG TỈNH TRANG, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1255.     Hứa Thị Lượng, sinh ngày 10/08/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 34/9, QUẢNG AN, KHÓM 8, THÔN QUẢNG AN, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1256.     Tống Thị Truyền, sinh ngày 31/12/1979 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 74, LẦU 2, ĐƯỜNG HƯNG THÀNH, KHÓM 6, PHƯỜNG THỔ THÀNH, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1257.     Thang Diệp Quế, sinh ngày 19/09/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 35, NGÕ 90, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 1, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1258.     Dìn Sìu Vằn, sinh ngày 23/12/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 14, NGÁCH 3, NGÕ 304, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 31, THÔN NHÂN HÒA, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

1259.     Nguyễn Thị Mỹ Lang, sinh ngày 02/05/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 19/10, DIÊM KHANH, KHÓM 2, PHƯỜNG DIÊM KHANH, THỊ TRẤN ĐIỀU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1260.     Trần Sau Lầy, sinh ngày 05/10/1975 tại Quảng Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ ĐIỀN TỬ NỘI, ĐƯỜNG TAM CẢNG, KHÓM 1, THÔN LỆ THỦY, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1261.     Hồ Thúy Trang, sinh ngày 13/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 341, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 16, PHƯỜNG NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1262.     Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 248, ĐƯỜNG NHẤT ĐỨC NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐÀI PHƯỢNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1263.     Dương Thị Nghĩa, sinh ngày 18/03/1980 tại Bắc Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 31, NGÕ 36, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 14, PHƯỜNG DÂN AN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1264.     Lương Đào Bảo Khánh, sinh ngày 24/07/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 23/174, ĐƯỜNG CƠ KIM 1, KHÓM 2, PHƯỜNG VŨ LUÂN, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

1265.     Lê Thị Hồng Gấm, sinh ngày 01/12/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 1, NGÕ 121, ĐƯỜNG KIẾN AN, KHÓM 7, PHƯỜNG KIẾN AN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1266.     Võ Thị Thu Hồng, sinh ngày 16/5/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 41, NGÕ HÒA BÌNH, KHÓM 12, THÔN NGŨ HÒA, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1267.     Lê Yến Phi, sinh ngày 12/04/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 304, TRUNG HƯNG, KHÓM 6, THÔN TRUNG THỊNH, XÃ NGA MI, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

1268.     Trần Diệu Hương, sinh ngày 03/02/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 141, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRI BẢN, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1269.     Đặng Tuyết Mai, sinh ngày 10/05/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 110, ĐƯỜNG VÂN LÂM, KHÓM 1, PHƯỜNG NHÂN DŨNG, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1270.     Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 30/11/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, NGÁCH 1, NGÕ 18, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 9, PHƯỜNG TÚ SƠN, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1271.     Phan Thị Thiện, sinh ngày 12/01/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 83, ĐƯỜNG KHAI NGUYÊN, KHÓM 11, PHƯỜNG CHÍNH MINH, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

1272.     Ngô Thị Hồng Phúc, sinh ngày 29/11/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1/94, ĐƯỜNG KHAI NGUYÊN, KHÓM 12, PHƯỜNG CHÍNH MINH, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

1273.     Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 12/04/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 75, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂY QUYẾN, KHÓM 6, PHƯỜNG BẮC VIÊN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1274.     Lý Thị Thanh Thủy, sinh ngày 13/01/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 75, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂY QUYẾN, KHÓM 6, PHƯỜNG BẮC VIÊN, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1275.     Lưu Thị Kiều Loan, sinh ngày 09/04/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, TÂN PHỤC, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN PHỤC, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1276.     Lý Thiên Kim, sinh ngày 24/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ ĐIỀN TRUNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG ƯƠNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1277.     Nguyễn Thị Nữ Mỹ Thoại, sinh ngày 19/05/1981 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 1174, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TẬP SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG ƯƠNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1278.     Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 15/03/1978 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 232, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 8, PHƯỜNG QUẬN NAM, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1279.     Hồ Thị Lượt, sinh ngày 10/04/1974 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG PHONG ĐIỀN, PHƯỜNG PHONG TUYỀN, THỊ TRẤN QUAN SƠN, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1280.     Mai Thùy Trang, sinh ngày 12/08/1979 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 27, NGÕ 356, ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 15, ĐƯỜNG HÀNH NHÂN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1281.     Đoàn Thị Hồng, sinh ngày 15/10/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 9, PHƯỜNG BẮC AN, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1282.     Giang Mỹ Lệ, sinh ngày 25/03/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 162, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NAM ĐỒN, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI HƯNG, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1283.     Võ Thị Diễm Trinh, sinh ngày 17/03/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 201-27, THỦY ĐẦU CẢNG, KHÓM 9, PHƯỜNG NAM CẢNG, THỊ TRẤN THỦY DIÊM, HUYỆN ĐÀI NAM

1284.     Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 14/04/1982 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 2/2, SỐ 34, NGÕ 395, ĐƯỜNG TRẤN ĐÔNG 1, KHÓM 9, PHƯỜNG TRẤN HẢI, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1285.     Hồ Thị Phương Thùy, sinh ngày 13/03/1978 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 38, NGÕ HÒA HƯNG, KHÓM 4, THÔN CHƯƠNG NHÃ, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1286.     Trần Thị Thanh Mai, sinh ngày 18/02/1978 tại Ninh Bình. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 255, ĐƯỜNG KIM LONG, KHÓM 4, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1287.     Lâm Thị Tý Hon, sinh ngày 09/01/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 9, NGÁCH 3, NGÕ 48, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG SA ĐIỀN, KHÓM 15, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1288.     Mai Thị Hồng, sinh ngày 12/12/1978 tại Thanh Hóa. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 47, LẦU 4, NGÕ 110, ĐƯỜNG QUANG VŨ, KHÓM 8, PHƯỜNG THUẦN THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1289.     Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 18/05/1979 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 48, PHONG ĐIỀN, KHÓM 3, PHƯỜNG PHONG ĐIỀN, THỊ TRẤN TRÁC LAN, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1290.     Trần Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 01/01/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, LẦU 5, NGÕ 155, ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 15, THÔN HƯNG TRÂN, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1291.     Lê Thị Thu Nga, sinh ngày 21/11/1966 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ 

               Hiện trú tại: SỐ 65, NGÕ 405, ĐƯỜNG TẨM THỦY, KHÓM 6, PHƯỜNG TẨM THỦY, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

1292.     Nguyễn Thị Khoa, sinh ngày 09/08/1981 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11, NGÁCH 342, NGÕ 150, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 10, PHƯỜNG TAM LÊ, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1293.     Trần Thị Nguyên, sinh ngày 10/01/1977 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 82, NGÕ 73, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 1 PHƯỜNG NHỊ TRÙNG, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

1294.     Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 16/04/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 589, ĐƯỜNG VĂN HIỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI HÒA, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1295.     Khưu Thị Kiều Xuân, sinh ngày 26/02/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 119, ĐƯỜNG NGHĨA HƯNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TAM LINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1296.     Võ Kim Thủy, sinh ngày 20/06/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 13, NGÕ 140, ĐƯỜNG HẢO LAI 5, KHÓM 16, PHƯỜNG LẬP NHÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1297.     Nguyễn Ngọc Huệ, sinh ngày 19/01/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 207, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1298.     Bạch Thị Phụng, sinh ngày 26/07/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 88/2, ĐƯỜNG VŨ NGHĨA, KHÓM 19, PHƯỜNG PHÚC CƯ, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1299.     Huỳnh Tuyết Sương, sinh ngày 14/04/1979 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 450, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 11, THÔN VĂN HÓA, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1300.     Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 23/04/1978 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 43, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 9, THÔN TRÚC PHONG, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1301.     Trần Thị Lựu, sinh ngày 08/06/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 28/2, TÂN PHÚ, KHÓM 8, THÔN PHONG NAM, XÃ PHÚ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN, ĐÀI LOAN

1302.     Trần Thị Tuyết, sinh ngày 26/11/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 13, LƯU TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 3, THÔN HƯNG TRUNG, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1303.     Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 11/09/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 2, NGÁCH 59, NGÕ 238, ĐƯỜNG DI ĐÀ, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐOẢN TRÚC, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1304.     Đỗ Thị Phượng, sinh ngày 20/05/1982 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 8/3, SỐ 216, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĂN TÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, NAM ĐỒN THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1305.     Ngô Ngọc Hân, sinh ngày 08/02/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 93, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 7, THÔN THÁI AN, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1306.     Trần Thị Lai, sinh ngày 10/02/1977 tại Khánh Hòa. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 139, ĐƯỜNG TAM TUẤN, KHÓM 5, PHƯỜNG QUYẾN SINH, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1307.     Vương Thúy Uyên, sinh ngày 27/05/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 207, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 18, PHƯỜNG HUÂN HÓA, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1308.     Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 24/12/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 4, NGÁCH 1, NGÕ 477, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 2, THÔN TÙNG LÂM, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC, ĐÀI LOAN

1309.     Ngô Hình Lan, sinh ngày 12/05/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 49/1, THỤY NÔNG, KHÓM 8, THÔN LÂM TRUNG, XÃ LÂM NÔỘ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1310.     Lê Thị Kim Quyên, sinh ngày 01/06/1975 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 97, ĐƯỜNG VŨ ĐƯC, KHÓM 18, PHƯỜNG THỤY TÂY, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1311.     Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 08/05/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 21, LẦU 4, ĐƯỜNG TRƯỜNG GIANG, KHÓM 9, PHƯỜNG GIANG BẮC, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1312.     Lê Thị Mộng Kiều, sinh ngày 14/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 21, HẺM 20, ĐƯỜNG THÁNH HIỀN, KHÓM 19, PHƯỜNG THÁNH HỒ, THỊ TRẤN TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

1313.     Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 09/09/1973 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 145, ĐƯỜNG HƯNG ĐIỀN, KHÓM 12, THÔN HƯNG ĐIỀN, KHÓM ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1314.     Bùi Thị Diễm Mai, sinh ngày 31/08/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 129, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 20, PHƯỜNG TRUNG NGHĨA, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1315.     Phạm Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 10/071/977 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 103, ĐƯỜNG VƯƠNG SINH MINH, KHÓM 2, PHƯỜNG SINH MINH, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1316.     Trần Thị Nghiêm, sinh ngày 17/07/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 306, LẦU 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 43, THÔN MỸ ĐIỀN, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1317.     Võ Thị Ngọc Thia, sinh ngày 07/11/1977 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 12/5, ĐƯỜNG THỦY TỈNH, KHÓM 13, THÔN VĨNH NGUYÊN, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1318.     Trần Tú Liêm, sinh ngày 06/05/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 40, LẦU 6, ĐƯỜNG PHÚC NGŨ, KHÓM 22, PHƯỜNG BÁCH PHÚC, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

1319.     Võ Kim Bỉ, sinh ngày 15/07/1979 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 294, ĐƯỜNG THỰC TIỄN, KHÓM 14, PHƯỜNG BÁCH PHÚC, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

1320.     Phan Lệ Quyên, sinh ngày 28/07/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 53, NAM THẾ, KHÓM 9, THÔN NAM THẾ, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1321.     Voòng Nhì Múi, sinh ngày 17/09/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 31, DƯƠNG SƠN, KHÓM 17, PHƯỜNG PHỐ SƠN, THỊ TRẤN KIM SA, HUYỆN KIM MÔN, ĐÀI LOAN

1322.     Phạm Thị Mai, sinh ngày 11/10/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 2/1, SỐ 51, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 9, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1323.     Lày Phán Din, sinh ngày 25/03/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 3/2, ĐƯỜNG CHÍNH PHÚC, KHÓM 19, PHƯỜNG LAM HƯNG, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1324.     Tô Kiều Phượng, sinh ngày 10/08/1976 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 25/5, CÔNG HOA KHANH, KHÓM 16, THÔN PHONG THỤ, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1325.     Huỳnh Thúy Vẹn, sinh ngày 23/02/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 187, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 29, THÔN A LIÊN, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1326.     Cao Thị Loan, sinh ngày 21/07/1976 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 16/2, NGÁCH 26, NGÕ 331, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 2, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1327.     Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 04/11/1976 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 24, THÔN DIÊN NAM, XÃ DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1328.     Trịnh Cẩm Ngọc, sinh ngày 06/05/1974 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 48, ĐƯỜNG TRÚC VI, THÔN TRÚC LÂM, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1329.     Phạm Thị Lệ, sinh ngày 09/06/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 55, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG TRUNG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1330.     Huỳnh Ngọc Châu, sinh ngày 20/01/1982 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2/175, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1331.     Nguyễn Thị Tuyết Hà, sinh ngày 09/01/1974 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 506, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 26, PHƯỜNG NHỊ TRÙNG, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

1332.     Tiêu Hồng Thắm, sinh ngày 15/10/1980 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 15/1, NGÕ LẠC VIÊN, KHÓM 3, PHƯỜNG ẢI LIÊU, THỊ TRẤN TẬP TẬP, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1333.     Huỳnh Thúy Loan, sinh ngày 20/11/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 61, NGÁCH 621, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI NAM, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1334.     Lý Thị Hông, sinh ngày 18/02/1981 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9/1, PHÓ LAẠ, KHÓM 3, THÔN PHÓ LẠI, XÃ ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1335.     Huỳnh Thị Đua, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG NHÂN ĐỨC, XÃ 18, THÔN KIỀU ĐẦU, XÃ MẠCH ILÊU, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1336.     Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 07/09/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 25, SỐ 8, NGÕ 19, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG NAM, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG DÂN, THỊ TRẤN TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1337.     Đặng Thị Lài, sinh ngày 19/11/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG BÌNH TAM, KHÓM 1, PHƯỜNG BÌNH LIÊU, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

1338.     Trần Thị Phượng Liên, sinh ngày 21/04/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 21, NGÁCH 21, NGÕ 89, ĐƯỜNG KIẾN HÒA, KHÓM 16, PHƯỜNG LUÂN BÌNH, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1339.     Lý Nam Cú, sinh ngày 20/04/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 528, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN HƯNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

1340.     Trần Thị Nhị Hà, sinh ngày 25/12/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 36, ĐƯỜNG ĐÔNG VIÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG TIỂU ĐÔNG, THÀNH PHỐ NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

1341.     Phan Thị Phương Dung, sinh ngày 02/02/1971 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 8, LẦU 3/2, ĐƯỜNG ĐẠI LÝ, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG BỘ, KHU TRUNG HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1342.     Lâm Thị Bích Hạnh, sinh ngày 05/12/1976 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 84, PHỦ PHIÊN, KHÓM 4, PHƯỜNG PHỦ PHIÊN, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1343.     Lê Thị Mỹ Phương, sinh ngày 03/10/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 6, HẺM 35/20, NGÕ 43, ĐƯỜNG TRUNG SƠN 1, KHÓM 19, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1344.     Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 16/12/1978 tại Quảng Ngãi. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 113, ĐƯỜNG THỦY TỈNH, KHÓM 12, THÔN THỦY NGUYÊN, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1345.     Đặng Thị Ngọc Giang, sinh ngày 15/12/1973 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 19, NGÁCH 201, NGÕ 56, ĐƯỜNG QUỐC AN, KHÓM 16, PHƯỜNG HẢI ĐIỀN, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1346.     Đồng Tô Giang, sinh ngày 29/10/1978 tại Cà Mau. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 17, LẦU 2, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC 5, KHÓM 33, PHƯỜNG PHỤNG TƯỜNG, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1347.     Trương Kim Phụng, sinh ngày 22/02/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 213, LẦU 3, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 13, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1348.     Huỳnh Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 07/10/1972 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 128, THÀNH NGOẠI, KHÓM 8, PHƯỜNG NAM LONG, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1349.     Phùng Lê Phương, sinh ngày 03/07/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ XƯƠNG MINH, KHÓM 9, PHƯỜNG PHONG LẠC, KH NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1350.     Phạm Thị Duy Thủy, sinh ngày 15/04/1975 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ VŨ LỘC, KHÓM 17, PHƯỜNG TAM HIỆP, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1351.     Lê Thị Kim Lài, sinh ngày 22/12/1976 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ KIẾN TRUNG, KHÓM 5, THÔN PHONG ĐIỀN, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1352.     Chu Ngọc Anh, sinh ngày 19/08/1981 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 43, ĐƯỜNG NAM ĐIỀN, KHÓM 13, THÔN ĐẠI TRANG, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1353.     Phan Thị Kim Cúc, sinh ngày 09/10/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 14, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 3, THÔN THẠCH ĐỂ, XÃ BÌNH KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1354.     Liêu Lý Trúc, sinh ngày 17/08/1974 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 5, HẺM 5, NGÕ 593, ĐƯỜNG TƯ NGUYÊN, KHÓM 5, PHƯỜNG XƯƠNG BÌNH, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1355.     Nguyễn Thị Mai Thảo, sinh ngày 20/04/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 63, KHẢM TỬ CƯỚC, KHÓM 4, THÔN PHÚ CƠ, XÃ THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1356.     Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 15/03/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7/2, ĐƯỜNG TRUNG TÂY, KHÓM 27, THÔN NAM YẾN, XÃ YẾN XÀO, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1357.     Nguyễn Ngọc Liên, sinh ngày 27/03/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 15/2, THỐ LIÊU, KHÓM 2, THÔN TÔ THỐ, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1358.     Phạm Thị Yến, sinh ngày 03/06/1979 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 185/2, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 20, THÔN THẢO LŨY, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1359.     Làu Mỹ Phùng, sinh ngày 05/03/1976 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 79, ĐƯỜNG CẢNH PHÚC, KHÓM 6, PHƯỜNG CẢNH PHÚC, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

1360.     Phòng A Mùi, sinh ngày 25/12/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 102, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, PHƯỜNG THỦY ĐẦU, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1361.     Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 28/03/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 28/20, ĐỈNH LIÊU, KHÓM 5, THÔN TAM HÒA, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1362.     Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 22/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 57, NGÕ HƯNG NÔNG, ĐƯỜNG KHÊ NAM, KHÓM 5, THÔN ĐÔNG VIÊN, XÃ Ô NHẠT, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1363.     Lê Hồng Hường, sinh ngày 06/03/1978 tại Bến Tre. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5/4, NGÕ 144, ĐƯỜNG DÂN AN, KHÓM 1, PHƯỜNG TỨ DUY, THÀNH PHỐ TÂN RANG, HUYỆN ĐÀI BẮC,

1364.     Lê Thị Mỹ Tuyết, sinh ngày 08/12/1979 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 290, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG SƠN LÂM, KHÓM 5, THÔN KHANH TỬ, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1365.     Lê Thị Tuyết Sương, sinh ngày 12/10/1980 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, THÔN ĐÔNG THANH TÂN, ĐƯỜNG ĐẦU TRUNG, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG QUAN, THỊ TRẤN BẮC ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1366.     Thái Thị Hoàng Anh, sinh ngày 26/08/1977 tại Hà Nam. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 409, ĐƯỜNG TỔ TỪ, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÀM HÒA, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1367.     Lê Kim Dang, sinh ngày 10/10/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 506, ĐƯỜNG VIĨH BÌNH, KHÓM 9, THÔN NGHĨA HÒA, XÃ TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1368.     Lưu Thị Ngọc Bích, sinh ngày 16/10/1981 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 41, LẦU 6/1, ĐƯỜNG SA LUÂN, KHÓM 34, PHƯỜNG CÔN LUÂN, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1369.     Nguyễn Thị Trang Thanh, sinh ngày 16/01/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ 250, ĐƯỜNG DÂN HƯỚNG 5, KHÓM 14, PHƯỜNG TỨ THỦY, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1370.     Huỳnh Thị Đào, sinh ngày 13/06/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 11, NGÕ 6, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIÁC ĐÀM, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG NAM, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1371.     Huỳnh Vương Cẩm Hà, sinh ngày 14/04/1973 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 24, NGÕ 467, ĐƯỜNG LONG PHỐ, KHÓM 18, PHƯỜNG PHỐ VIÊN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1372.     Lê Mỹ Tiên, sinh ngày 28/11/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 73, DẠI BÀI TRÚC, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐẠI TRÚC, THỊ TRẤN BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1373.     Nguyễn Hoàng Thanh, sinh ngày 16/03/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 143, ĐƯỜNG XA TRẠM, KHÓM 6, PHƯỜNG BẮC LONG, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1374.     Nguyễn Thị Luông, sinh ngày 06/01/1982 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 133, ĐƯỜNG KIẾN HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1375.     Trang Nguyệt Mai, sinh ngày 05/06/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 41, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 4, PHƯỜNG THỤY QUANG, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1376.     Nguyễn Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 29/01/1975 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 63, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, PHƯỜNG VĨNH XUÂN, THỊ TRẤN TRIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1377.     Lê Ngọc Chi, sinh ngày 17/09/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG PHỤNG MINH, KHÓM 6, PHƯỜNG PHỤNG MINH, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1378.     Dương Thị Bích Ngọc, sinh ngày 30/04/1975 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 33/2, PHỐ PHÚC TAM, KHÓM 15, PHƯỜNG THỰC TIỄN, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG, ĐÀI LOAN

1379.     Phan Thị Ái Liên, sinh ngày 26/11/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 52/4, ĐƯỜNG CÁCH TRÍ, KHÓM 11, PHƯỜNG DƯƠNG MINH, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1380.     Trần Thị Chinh, sinh ngày 19/09/1981 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 238/1, ĐƯỜNG DIÊN HÒA, KHÓM 7, PHƯỜNG DIÊN LỘC, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1381.     Gịp Lương Liên, sinh ngày 13/01/1982 tại Lâm Đồng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 550, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TRÙNG TÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1382.     Phạm Ngọc Diễm, sinh ngày 26/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 29/2, CẨM THỦY, KHÓM 4, THÔN CẨM THỦY, XÃ TẠO KIỀU, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1383.     Phước Ngọc Anh, sinh ngày 21/05/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 53, ĐƯỜNG THỤY ĐẠI, KHÓM 38, ĐƯỜNG HẢI QUANG, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1384.     Trần Bé Năm, sinh ngày 10/10/1976 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 423, ĐƯỜNG HƯNG VƯỢNG, KHÓM 8, PHƯỜNG HƯNG NHÂN, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1385.     Lê Thanh Thỏn, sinh ngày 13/03/1979 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 29/37, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 17, PHƯỜNG THANH THỦY, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1386.     Phạm Thị Thùy Trang, sinh ngày 26/04/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 15/214, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1387.     Lường Nhục Sáng, sinh ngày 06/03/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 32 TRUNG PHỐ, KHÓM 2, THÔN TRUNG PHỐ, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1388.     Nguyễn Thị Viên, sinh ngày 13/10/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, KHÓM 58, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 18, THÔN TRƯỜNG SA, XÃ HOA 9ÀM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1389.     Võ Kim Thanh, sinh ngày 17/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 55, ĐƯỜNG TĂNG GIA, KHÓM 4, THÔN TĂNG GIA, XÃ THÂN CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1390.     Trương Thị Án, sinh ngày 23/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 128, LẦU 2/1, ĐOẠN 4, XA LỘ THỊ DÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG KIẾN AN, KHU ĐẠI AN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1391.     Huỳnh Thị Út, sinh ngày 23/02/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 112, PHỐ TẬP MỸ, KHÓM 28, PHƯỜNG QUANG MINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1392.     Nguyễn Thanh Xuân, sinh ngày 17/03/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 86/2 TÂY TRẤN, KHÓM 2, THÔN TÂY TRẤN, XÃ ĐẠI BÌ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1393.     Thạch Tú Khanh, sinh ngày 26/9/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 15, SỐ 46, NGÕ 69, ĐƯỜNG BẮC TÂN, KHÓM 16, PHƯỜNG THỦY ĐÔI, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1394.     Lầu Nhục Din, sinh ngày 30/11/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 45, ĐƯỜNG ĐÔNG VINH, KHÓM 28, THÔN GIA LONG, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1395.     Lý Thị Xuân, sinh ngày 10/08/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 32/10, CHÂU GIANG, KHÓM 17, PHƯỜNG SƠN THỦY, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ, ĐÀI LOAN

1396.     Lê Thị Thùy, sinh ngày 09/09/1981 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 97, TAM HÒA, KHÓM 23, THÔN NGHĨA HÒA, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1397.     Huỳnh Thị Tân, sinh ngày 06/06/1969 tại Đà Nẵng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 53, NGÕ 309, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 6, THÔN ĐẠI KHẢM, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1398.     Trần Thị Kim Xuyến, sinh ngày 26/09/1978 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 55, ĐƯỜNG THƯỢNG TRANG, KHÓM 24, PHƯỜNG ĐÔNG TRANG, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1399.     Cao Thị Thúy Em, sinh ngày 11/11/1980 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 458, ĐƯỜNG TINH HÀ KHÓM 5, PHƯỜNG LỘC PHONG, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1400.     Nguyễn Hoàng Phượng, sinh ngày 26/09/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 143, ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA, KHÓM 5, PHƯỜNG NGŨ THƯỜNG, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1401.     Phan Thị Ngọc Hà, sinh ngày 15/11/1979 tại Bình Thuận. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3/3, TRUNG HÒA, KHÓM 1, THÔN HẢI PHONG, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1402.     Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 30/06/1975 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 125, ĐƯỜNG Ô NGUYỆT, KHÓM 2, THÔN THĂNG CAO, XÃ THÂM KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1403.     Nguyễn Thị Diễm Hân, sinh ngày 09/03/1980 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ TÂY HƯNG, THÔN KIẾN HƯNG, XÃ CAO THỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1404.     Võ Thị Bích Loan, sinh ngày 06/12/1977 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 25, ĐƯỜNG NGUYÊN BẮC, KHÓM 9, THÔN TRƯỜNG BẮC, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1405.     Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 17/10/1980 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 246-4, ĐƯỜNG TẬP TẬP, KHÓM 11, PHƯỜNG HÒA BÌNH, THỊ TRẤN TẬP TẬP, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1406.     Nguyễn Thị Sơn, sinh ngày 15/02/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24-3, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 4, PHƯỜNG BÁT TRƯƠNG, THỊ TRẤN TẬP TẬP, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1407.     Thái Thị Mỹ Liên, sinh ngày 02/10/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2, NGÁCH 24, NGÕ 12, ĐƯỜNG NAM ĐẤU, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM THẾ, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1408.     Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 02/12/1981 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: số 6, NGÕ 161, ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 13, PHƯỜNG TỨ DUY, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1409.     Trần Thị Ngọc Phương, sinh ngày 13/07/1974 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 32/3, ĐƯỜNG HỌC TIẾN, KHÓM 3, THÔN NHỊ KẾT, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN, ĐÀI LOAN

1410.     Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 03/05/1979 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 453, ĐƯỜNG PHƯỢNG ÂM 2, KHÓM 22, THÔN NỘI HKANH, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1411.     Nguyễn Cẩm Lài, sinh ngày 02/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 54, ĐOẠN ĐÔNG, ĐƯỜNG CỰU CẢNG, KHÓM 16, THÔN CỰU CẢNG, XÃ DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1412.     Tsềnh A Kíu, sinh ngày 25/03/1982 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 110-1, THÁI TỬ CUNG, KHÓM 13, PHƯỜNG THÁI BẮC, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1413.     Trương Thị Cẩm Tú, sinh ngày 15/05/1975 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 67, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐẠI DŨNG, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI THIỆN, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1414.     Phùi Tuyết Hồng, sinh ngày 29/08/1979 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 13-35, ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 7, PHƯỜNG CÔNG MINH, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1415.     Trần Thị Mười Hai, sinh ngày 09/09/1972 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ s

               Hiện trú tại: SỐ 5, SỐ 376, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 11, PHƯỜNG CHU MỸ, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN S

1416.     Trương Thị Tám, sinh ngày 10/10/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 139, NGÕ 290, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 11, PHƯỜNG GIA HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1417.     Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 01/10/1977 tại Sông Bé. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 10, SỐ 210-PHƯỜNG, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG KIM THÀNH, KHÓM 14, PHƯỜNG CAM LÂM, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1418.     Phan Cẩm Hồng, sinh ngày 01/08/1981 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9/1, NGÕ 139, ĐƯỜNG TRÌNH THANH, KHÓM 19, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1419.     Lâm Thị Mai, sinh ngày 13/03/1979 tại Tiền Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6, GIA ĐÔNG CƯỚC, KHÓM 3, THÔN GIA ĐÔNG, XÃ ĐẠI PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1420.     Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 26/02/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ ĐẠI THÀNH 3, KHÓM 31, PHƯỜNG ĐẠI THÀNH, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1421.     Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 12/10/1976 tại Hải Phòng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại:  SỐ 9, LẦU 9, NGÕ 346, ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH, KHÓM 30, PHƯỜNG TRÙNG KHÁNH, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1422.     Phạm Thị Tuyết Loan, sinh ngày 11/06/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 400, LẦU 4, ĐƯỜNG ĐẠI NAM, KHÓM 20, PHƯỜNG HẬU CẢNG, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1423.     Trần Thị Tiết Trinh, sinh ngày 28/06/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 48, TIỂU CƯỚC THOÁI, KHÓM 5, THÔN TRÙNG KHÊ, XÃ LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1424.     Trần Thị Yến, sinh ngày 22/12/1977 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 27, NGÁCH 48, NGÕ 210, ĐƯỜNG ĐỈNH KHẢM, KHÓM 19, PHƯỜNG BÁC ÁI, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1425.     Vòng Thị Hoa, sinh ngày 18/09/1978 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 177, ĐOẠN 7, ĐƯỜNG DIÊN ÌNH BẮC, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1426.     Lại Thị Ý, sinh ngày 02/10/1981 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 388, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DƯƠNG HỒ, KHÓM 5, PHƯỜNG TAM HỒ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1427.     Mạch Ngọc Lan, sinh ngày 12/09/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 88, ĐƯỜNG DỤC NHÂN, KHÓM 1, PHƯỜNG CẢNG BÌNH, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1428.     Trương Thị Bích Hiền, sinh ngày 16/01/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 274, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 2 PHƯỜNG TÂY MINH, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1429.     Cao Thị Kiều Nhi, sinh ngày 02/05/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1/16, PHIÊN TỬ LIÊU, KHÓM 10, PHƯỜNG MA KHẨU, THỊ TRẤN MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1430.     Lý Mỹ Trinh, sinh ngày 28/01/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 38, ĐƯỜNG TỀ MINH, KHÓM 9, PHƯỜNG QUANG MINH, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1431.     Phạm Thị Tợ, sinh ngày 08/07/1981 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 188, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG ƯƠNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1432.     Lê Thị Bích Vân, sinh ngày 10/05/1980 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ ĐONG TÂY, KHÓM 1, PHƯỜNG VẠN HƯNG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1433.     Đỗ Thị Liễu, sinh ngày 22/03/1980 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 5, NGÕ 26, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 20, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1434.     Võ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 20/11/1979 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại:  SỐ 43, NGÁCH 3, NGÕ 152, ĐƯỜNG BÌNH TÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG BÌNH NGUYÊN, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1435.     Mai Thị Thanh Phương, sinh ngày 27/11/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: LẦU 9, SỐ 5, NGÁCH 1, NGÕ 25, ĐƯỜNG HÀNH THIỆN, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1436.     Hứa Thị Nguyệt Minh, sinh ngày 08/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 249, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 23, PHƯỜNG CHÂU BẮC, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1437.     Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 25/10/1980 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, LẦU 2, NGÕ 105, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LONG MỄ, KHÓM 5, THÔN LONG NGUYÊN, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1438.     Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 12/05/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 8/1, NGÁCH 1, NGÕ 210, ĐƯỜNG NHỊ LINH, KHÓM 8, THÔN TAM LINH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1439.     Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 14/01/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1/13, NGÕ ĐẰNG HỒ, KHÓM 21, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1440.     Trịnh Thị Diễm Châu, sinh ngày 21/04/1979 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG ĐẮC THIÊN, KHÓM 2, THÔN ĐẦU GIA, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1441.     Chiêm Thị Loan, sinh ngày 29/12/1972 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 755, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG KHANG TRANG, KHÓM 14, PHƯỜNG NGHĨA HÒA, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN

1442.     Phan Ngọc Hạnh, sinh ngày 18/05/1979 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 42/1, HẺM 16, NGÕ 65, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI NGUYÊN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1443.     Từ Thị Ngọc, sinh ngày 11/10/1976 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 51, NGÕ 180, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1444.     Đoàn Kỹ Truân, sinh ngày 29/09/1980 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 14, HẺM 42, NGÕ 329, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NHỊ KHÊ, KHÓM 13, PHƯỜNG HỒ TÂY, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1445.     Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 25/06/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 20, LẦU 4, HẺM 47, NGÕ 115, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 2, PHƯỜNG THẠCH ĐÀM, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1446.     Trần Thị Thanh Trang, sinh ngày 12/02/1978 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 351, ĐƯỜNG VƯƠNG HÀNH, KHÓM 8, PHƯỜNG VƯƠNG HÀNH, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐÀI LOAN

1447.     Huỳnh Vân Minh, sinh ngày 14/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 110-4, HUYỆ LAI, KHÓM 7, PHƯỜNG HUỆ LAI, THỊ TRẤN HỔ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1448.     Võ Bạch Tuyết, sinh ngày 10/05/1967 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, LẦU 5, NGÁCH 15, NGÕ 328, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VĨNH AN NAM, KHÓM 17, PHƯỜNG VĨNH KHANG, THÀNH PHỐ LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1449.     Hứa Thị Hớn, sinh ngày 16/06/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6, ĐÀM ĐỖ LIÊU, KHÓM 8, THÔN DU TÂY, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

1450.     Phạm Trúc Ly, sinh ngày 15/02/1982 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 93/6, ĐƯỜNG KHANG AN, KHÓM 9, THÔN ĐÔNG BẮC, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1451.     Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 09/08/1969 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 28, BÁT GIÁP, KHÓM 9, THÔN ĐỨC MẬU, XÃ THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1452.     Phan Thị Rồng, sinh ngày 24/04/1975 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 774, ĐƯỜNG TRƯỜNG SINH, KHÓM 14, THÔN THIẾT SƠN, XÃ NGOẠI PHỐ, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1453.     Đặng Mộng Tuyết, sinh ngày 19/07/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 180, ĐƯỜNG A LIÊU, KHÓM 13, THÔN LONG TÂN, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1454.     Phạm Thị Nga, sinh ngày 30/09/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ 

               Hiện trú tại: SỐ 85, ĐƯỜNG QUỲNH PHỐ, KHÓM 12,THÔN CỰU PHỐ, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1455.     Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 30/01/1981 tại Hậu Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 30, THÔN LONG THÀNH TÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG LONG AN, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1456.     Lương Thị Ngọc Hà, sinh ngày 09/03/1975 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 171/8/7, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 26, PHƯỜNG TRUNG HOA, ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1457.     Ngô Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 30/06/1980 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 90, ĐƯỜNG BÁT QUÁI, KHÓM 6, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1458.     Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 13/08/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 58, ĐƯỜNG CƠ HIỆU, KHÓM 10, PHƯỜNG HÒA BÌNH, THỊ TRẤN TRƯỜNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1459.     Nguyễn Thúy Kiều, sinh ngày 19/09/1982 tại An Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 91, LOAN BẢO TRANG, KHÓM 5, PHƯỜNG LOAN BẢO, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1460.     Huỳnh Thị Ngọc Hương, sinh ngày 20/12/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 181, ĐƯỜNG VĂN NHÃ, KHÓM 26, PHƯỜNG ĐẠI THÔN, THỊ TRẤN NGŨ LÂU, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1461.     Huỳnh Thị Thu, sinh ngày 22/09/1978 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, TAM HÒA, KHÓM 15, THÔN LONG NHAM, XÃ BẢO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1462.     Huỳnh Thi Hồng Dẻ, sinh ngày 19/12/1982 tại Trà Vinh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 226, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 13, PHƯỜNG VĨNH ĐỊNH, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1463.     Phạm Thị Hằng, sinh ngày 06/01/1983 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 61, THANH DỮ, KHÓM 11, PHƯỜNG QUAN DỮ, THỊ TRẤN KIM SA, HUYỆN KIM MÔN, ĐÀI LOAN

1464.     Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 02/04/1976 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 228, ĐƯỜNG SƠN CƯUÓC, KHÓM 3, PHƯỜNG TRẤN HƯNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1465.     Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 14/04/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG ĐẠI KHÊ, KHÓM 7, THÔN ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1466.     Phan Thị Kiều Tiên, sinh ngày 04/08/1981 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 12, ĐƯỜNG NAM THÁNH, KHÓM 9, PHƯỜNG TIỀN TRẤN, KHU TIỀN TRẤ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

1467.     Bùi Thị Kim Liên, sinh ngày 12/06/1973 tại Hưng Yên. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 14, ĐƯỜNG SONG CÁT, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÒNG LÝ, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU, ĐÀI LOAN

1468.     Nguyễn Ngọc Phương Thảo, sinh ngày 01/06/1980 tại Long An. Giới tính: Nữ 

               Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG ĐỨC HƯNG, KHÓM 6, THÔN ĐỨC HƯNG, XÃ TUYỀN TÂY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA, ĐÀI LOAN

1469.     Nguyễn Thị Kim Linh, sinh ngày 22/07/1978 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 74, NGÕ 364, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 27, THÔN CÁT PHONG, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG, ĐÀI LOAN

1470.     Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 10/05/1980 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: sSỐ 17/3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN NAM, KHÓM 14, THÔN ĐẠI BÌNH, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1471.     Võ Thị Thu Tươi, sinh ngày 28/02/1979 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 79-2, ĐƯỜNG TRƯỜNG BÌNH BẮC, KHÓM 5, PHƯỜNG TRƯỜNG BÌNH, THÀNH PHỐ ĐẤU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1472.     Võ Thị Tiếm, sinh ngày 18/01/1982 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 94, QUY TUY, KHÓM 24, PHƯỜNG SONG LIÊN, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1473.     Nguyễn Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 26/05/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 22, LẦU 2, NGÕ 175, ĐƯỜNG THÁI NGUYÊN, KHÓM 3, PHƯỜNG TINH MINH, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1474.     Lê Ngọc Phương, sinh ngày 22/04/1980 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 1, LẦU 2, HẺM 18, NGÕ 11, ĐƯỜNG VŨ THÀNH, KHÓM 16, PHƯỜNG HOA TRUNG, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1475.     Phạm Thị Phường, sinh ngày 09/10/1973 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 3/1, ĐƯỜNG PHONG HOA, KHÓM 56, PHƯỜNG ĐẠI LIÊN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

1476.     Trần Thị Tư, sinh ngày 10/02/1977 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 43/1, NGÕ 30, ĐƯỜNG HOA TÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG CHÍNH NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1477.     Lục Thị Thúy Hăng, sinh ngày 02/01/1982 tại Đồng Tháp. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 18, LẦU 2, NGÕ 43, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 33, PHƯỜNG BÀNH PHÚC, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1478.     Trương Thị Ánh Dung, sinh ngày 08/11/1966 tại Nghệ An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 29, ĐƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TRÙNG MINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1479.     Phùng Thị Xương, sinh ngày 13/04/1974 tại Long An. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 5, NGÕ 61, ĐƯỜNG DÂN NGHĨA, THÀNH PHỐ TƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1480.     Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 15/06/1982 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ 

               Hiện trú tại: SỐ ½, HẺM 5, NGÕ 62, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1481.     Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 14/08/1978 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 61, HẺM 12, NGÕ 350, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 17, PHƯỜNG AN BÌNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1482.     Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 01/05/1980 tại Kiên Giang. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 66, ĐƯỜNG LỮ QUANG, KHÓM 1, PHƯỜNG HOA THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

1483.     Tiêu Thị Hồng Linh, sinh ngày 15/03/1982 tại Tây Ninh. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 19, THÔN CÁT TINH TÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT, ĐÀI LOAN

1484.     Thạch Thị Mary, sinh ngày 22/02/1981 tại Bạc Liêu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại: SỐ 24, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 1, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM, ĐÀI LOAN

1485.     Đỗ Thị Châu Duyên, sinh ngày 07/02/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Giới tính: Nữ

               Hiện trú tại:  SỐ 8, HẺM 8, NGÕ 20, ĐƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHÓM 30, PHƯỜNG ĐẠI LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN