Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 461/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 12/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 461/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 49/TTr-CP ngày 05/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 56 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 461/QĐ-CTN ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 10.01.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Achillesweg 1, 28219 Bremen

Giới tính: Nữ

2. Bùi Hương Giang, sinh ngày 13.10.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wiesen Str 105, 90459 Nuernberg

Giới tính: Nữ

3. Lê Lê Quỳnh Nhi, sinh ngày 18.3.2007 tại Đức (con c. Giang)

Hiện trú tại: Wiesen Str 105, 90459 Nuernberg

Giới tính: Nữ

4. Đỗ Việt Đức, sinh ngày 13/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Str der Jugend 22, 39418 Stassfurt

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Đức Nam, sinh ngày 21.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dietrich Bonhoeffer Str 16, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

6. Vũ Tuấn Thành, sinh ngày 12.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại Wundt Str 05, 01217 Dresden

Giới tính: Nam

7. Vũ Thị Hải Trang, sinh ngày 27.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wundt Str 05, 01217 Dresden

Giới tính: Nữ

8. Vũ Đình Thi, sinh ngày 25.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Wundt Str 05, 01217 Dresden

Giới tính: Nam

9. Trần Thiện Long, sinh ngày 02.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Str 27, 12557 Berlin

Giới tính: Nam

10. Trần Thảo Uyên, sinh ngày 12.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Str 27, 12557 Berlin

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Mai Phương, sinh ngày 05.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Martin Luther Str 104, 10825 Berlin

Giới tính: Nữ

12. Lê Như Quỳnh, sinh ngày 04.02.1998 tại Đức

Hiện trú tại Weissenseer Weg 2, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

13. Lê Quỳnh Như, sinh ngày 04.02.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 2, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

14. Vũ Hiền Linh, sinh ngày 14.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Untere Markt Str3, 98646 Hindburghause

Giới tính: Nữ

15. Vũ Chí Việt, sinh ngày 31.3.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Untere Markt Str3, 98646 Hindburghause

Giới tính: Nam

16. Lê Trần Nhật Khang, sinh ngày 24.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hofkamp 79, 42103 Wuppertal

Giới tính: Nam

17. Đặng Thị Thu Hà, sinh ngày 03.9.1970 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Am Fuhrenkamp 08, 27751 Delmenhorst

Giới tính: Nữ

18. Đặng An Hải, sinh ngày 28.5.1996 tại Đức (con c. Hà)

Hiện trú tại: Am Fuhrenkamp 08, 27751 Delmenhorst

Giới tính: Nam

19. Beuthner Xuân Việt, sinh ngày 14.9.1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Strasse 229, 4, 12109 Berlin

Giới tính: Nam

20. Hoàng Đào Ngọc Anh, sinh ngày 27.02.1988 tại Đức

Hiện trú tại: Weitling Str 17, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

21. Trần Tuấn Kiệt, sinh ngày 14.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rathausplatz 15, 04435 Schkeuditz

Giới tính: Nam

22. Đinh Duy Linh, sinh ngày 14.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wierffel Str 7 EG, 21073 Hamburg

Giới tính: Nam

23. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 28.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: August Bebel-Str 10, 02991 Lauta OT Laubusch

Giới tính: Nữ

24. Lê Bảo Hân, sinh ngày 15.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Grossenhainer Str 106, 01127 Dresden

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 10.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Blasewitzer Str 72, 01307 Dresden

Giới tính: Nam

26. Nguyễn Tuyết Hoa, sinh ngày 25.12.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bebel Str 55, 46049 Oberhausen

Giới tính: Nữ

27. Trần Hoài Nam, sinh ngày 18.02.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schoenhauser Allee 142, 10437 Berlin

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Quang Kiên, sinh ngày 16.6.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alexander Str 24, 70806 Kornwesthein

Giới tính: Nam

29. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 12.12.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heidekampweg 19, 12437 Berlin

Giới tính: Nam

30. Trần Thị Yến Lê, sinh ngày 05.11.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lukasplatz 08, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

31. Đỗ Thị Phương Thảo, sinh ngày 05.9.1994 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Kurt hein Str 21, 01662 Meissen

Giới tính: Nữ

32. Hoàng Maika, sinh ngày 12.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Chemnitzer Str 103, 01187 Dresden

Giới tính: Nữ

33. Hoàng Diệu Linh, sinh ngày 07.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Chemnitzer Str 103, 01187 Dresden

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 06.10.1989 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Alexander Str 27, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Vũ Minh, sinh ngày 08.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bornaische Str 166, 04279 Leipzig

Giới tính: Nam

36. Dương Ngọc Hân, sinh ngày 05.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Kaptaen Missel Str 04, 26871 Papenburg

Giới tính: Nữ

37. Từ Tuấn Anh, sinh ngày 02.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Gesserthauser Str 4, 86356 Neusaess

Giới tính: Nam

38. Lê Lan Anh, sinh ngày 30.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Stader Str 7, 27419 Sittensen

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Văn Tình, sinh ngày 03.02.1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hinterm Hagen 11B, 38442 Wolfsburg

Giới tính: Nam

40. Lê Phương Linh, sinh ngày 11.4.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goettiner Land Str 84A, 14776 Brandenburg

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Kiên Anh, sinh ngày 28.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Guericke Str 06, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Thủy Tiên Katrin, sinh ngày 05.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Grevesmuehlener Str 07, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Ngọc Lâm, sinh ngày 25.11.1995 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Altenhofer Str 05, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

44. Trương Xuân Đức, sinh ngày 21.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schoen Str 96, 13086 Berlin

Giới tính: Nam

45. Trương Xuân Sơn, sinh ngày 20.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Schoen Str 96, 13086 Berlin

Giới tính: Nam

46. Phi Klaus Hùng, sinh ngày 26.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Koerner Str 15, 10785 Berlin

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, sinh ngày 16.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Heidehorst 14, 19061 Schwerin

Giới tính: Nữ

48. Trần Đức Việt, sinh ngày 06.9.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str 278, 01139 Dresden

Giới tính: Nam

49. Trần Mạnh Cường, sinh ngày 26.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str 278, 01139 Dresden

Giới tính: Nam

50. Nguyễn Kevin Minh Đức, sinh ngày 04.3.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten Str 81, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

51. Trần Thị Minh Tâm, sinh ngày 15.8.1947 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Luetztalweg 35, 12681 Berlin

Giới tính: Nữ

52. Vũ Thế Dũng, sinh ngày 09.6.1954 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Luetztalweg 35, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

53. Lê Phan Bảo Trân, sinh ngày 05.3.1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Bahnhof Str 20, 79400 Kandern

Giới tính: Nữ

54. Trần Thị Hoài Phương, sinh ngày 04.10.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Allende Str 28, 98574 Schmalkalden

Giới tính: Nữ

55. Vũ Mỹ Linh, sinh ngày 26.7.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Rosskampff Str 18, 74072 Heiboronn

Giới tính: Nữ

56. Bùi Quang Khanh, sinh ngày 17.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Carl Orff Bogen 54/2, 80939 Muenchen.

Giới tính: Nam

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 461/QĐ-CTN ngày 12/03/2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.852

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!