Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 400/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 29/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 37/TTr-CP ngày 09/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 702 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-CTN ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 18/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 68, đường Trúc Luân, khóm 002, phường Trúc Luân, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

2. Huỳnh Thị Khuyên, sinh ngày 15/11/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12/2, hẻm 1, ngõ 600, đường Đại Quan, khóm 023, thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

3. Trần Bích Thảo, sinh ngày 16/6/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 25, phố Tinh Cung Nhất, khóm 006, phường Tinh Cung, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

4. Phạm Thị Thu Tư, sinh ngày 20/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 56, đường Trung Thố, khóm 016, phường Tam Đức, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

5. Lê Thị Dâu, sinh ngày 11/7/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 10, Cổ Hiếu, khóm 008, phường Cổ Hiếu, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

6. Lê Ngọc Giàu, sinh ngày 26/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, ngõ 45, đường Chính Nghĩa Nam, khóm 019, phường Nhân Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Thanh Châu, sinh ngày 02/7/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 66/23, phố Trung Hiếu Bắc, khóm 007, phường Lão Đằng, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

8. Hỗ Thị Diện, sinh ngày 10/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 118, hẻm 236, ngõ 222, đường Tam Thụ, khóm 001, phường Long Phố, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

9. Võ Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 02/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 209, đường Long Sơn, khóm 028, thôn Long Sơn, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

10. Phạm Thị Mến, sinh ngày 02/11/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 97, đường Diên Bình, khóm 001, phường Văn Nam, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

11. Võ Thị Thoa, sinh ngày 19/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 4, đường Đại Xá Tây, khóm 034, phường Đại Xá, khu Tử Quan, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

12. Ừng Nùi Hình, sinh ngày 12/12/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 107, đường Nhân Hòa, khóm 001, phường Nhân Hòa, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 15/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, Nội Ô, khóm 01, phường Nội Ô, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

14. Lâm Thị Thu Vân, sinh ngày 14/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 235, đường Kim Sơn, khóm 014, phường Cảng Bình, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Thị Thu Hoa, sinh ngày 19/9/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 15/1 Khê Đệ, khóm 014, thôn Luân Tiền, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

16. Lê Thị Ngọc Em, sinh ngày 20/3/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 151, đường Siêu Nam, khóm 021, phường Gia Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

17. Huỳnh Thị Nghĩa Lành, sinh ngày 03/02/1984 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 151, đường Siêu Nam, khóm 021, phường Gia Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

18. Lâm Thị Tuyết, sinh ngày 04/6/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 66/6 Nội An, khóm 004, thôn Nội An, xã Tây Ngữ, huyện Thúc Hồ

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 15/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 169, đường Nhân Đức, khóm 014, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

20. Vày Lộc Lìn, sinh ngày 14/3/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 73/15, đường Hỷ Thụ, khóm 005, phường Hỷ Đông, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

21. Trần Thị Diễm, sinh ngày 11/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 841, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 004, phường Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

22. Trần Thị Thùy Vân, sinh ngày 17/9/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 55, ngõ 37, phố Văn Đông Ngũ, khóm 007, thôn Đại Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

23. Lê Thị Tiến Thùy, sinh ngày 30/4/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 486, đoạn 2, đường Trường Khê, khóm 001, phường Tổng Đầu, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

24. Cao Thị Mỹ Châu, sinh ngày 21/11/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 41, đường Thể Dục, khóm 004, phường Trúc Khê, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

25. Lê Thị Thu Hương, sinh ngày 29/11/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 202, phố Đỉnh Sơn, khóm 001, phường Đỉnh Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

26. Huỳnh Thị Đầm, sinh ngày 09/02/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 281, đường Thành Phúc, khóm 011, phường Thành Phúc, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Thị Kim Ánh, sinh ngày 26/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 136, đường Công Viên Nhất, khóm 023, phường Kim Thái, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 08/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 13, đường Tín Đông, khóm 18, phường Đầu Tân, thị trấn Đầu Tân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

29. Vương Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 13/4/1984 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 30, đường Hạ Viện Sơn, khóm 005, phường Viên Sơn, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

30. Danh Kiều Diễm, sinh ngày 09/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 66, phố Văn Thất Nhất, khóm 001, thôn Đại Hóa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

31. Lê Thị Phương Ngọc, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 42, ngõ 151, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 011, phường Duy Đức, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

32. Phạm Thị Mai Hương, sinh ngày 09/5/1975 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 2/8, số 43, phố Trường An, khóm 001, phường Nhân Đức, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 11/12/1978, tại thành phố

Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 1070, đoạn Lê Đầu Sơn, đường Văn Sơn, khóm 027, phường Văn Sơn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

34. Bùi Thị Ngọc Hà, sinh ngày 05/3/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 23, đường Quang Phục Đông, khóm 034, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

35. Lương Thị Kim Thư, sinh ngày 16/03/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 316, ngõ 435, phố Lạc An, khóm 009, thôn Lạc Thiện, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

36. Phạm Thị Mai Lê, sinh ngày 02/02/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 51 Tân Trang, khóm 007, thôn Phương Nam, xã Luân Bộ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

37. Lê Hồng Điệp, sinh ngày 20/7/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 83 Thảo Hồ, khóm 005, thôn Thảo Hồ, xã Luân Bội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Huyền Thoại, sinh ngày 15/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, phố Cao Nam Ngũ, khóm 007, phường Cao Nam, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

39. Lê Thị Kim Thi, sinh ngày 30/4/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 54, ngõ 22, phố Thanh Sơn, khóm 026, phường Tế Nam, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 15/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8/8 Châu Liêu, khóm 010, thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

41. Võ Thị Kim Thoại, sinh ngày 16/12/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, ngõ 92, phố Ngũ Thảo, khóm 017, phường Tử Hiu, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

42. Lê Thị Thùy Dương, sinh ngày 29/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu /11, số 110, đường Đô, khóm 005, phường Thái Viên, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

43. Phan Thị Thanh Dịu, sinh ngày 20/6/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 26, ngách 3, ngõ 16, lộ Đại Phong, khóm 024, phường Đại Đồng, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

44. Đỗ Thị Ánh, sinh ngày 30/6/1964 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngách 28, ngõ 41, đoạn 1, lộ Gia Viên, khóm 014, phường Trung Sơn, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 20/01/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 11, số 8, ngõ 43, đường Trung Hiếu, khóm 032, phường Bành Phúc, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Thị Thu Ngân, sinh ngày 22/10/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1/1, ngách 12, ngõ 473, lộ Nam Đại, khóm 016, phường Tân Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

47. Trương Thị Hồng Quyến, sinh ngày 16/11/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngách 6, ngõ 109, đoạn 2, lộ Hoàn Sơn, khóm 007, phường Cảng Hoa, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

48. Ngô Thị Ngoan, sinh ngày 03/7/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 272 lộ Trung Sơn, khóm 009, thôn Luân Tây, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Bích Dung, sinh ngày 25/4/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 276, đoạn 2, lộ Vĩnh Hòa, khóm 002, phường Phục Hưng, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 23/5/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 287, đường Ngoại Trung, khóm 007, thôn Ngoại Trung, xã Phú Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

51. Lư Mộng Thu, sinh ngày 13/01/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 45, đường Phúc An, khóm 001, phường Tiêm Lộc, khu Thạch Môn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

52. Khưu Tố Ngân, sinh ngày 01/01/1974 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 9, đoạn 3, đường Quốc Hoa, khóm 008, phường Trung Chính, khu Trung Tây

Giới tính: Nữ

53. Lê Mỹ Kim, sinh ngày 27/08/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 88/18 Triều Tiến, khóm 015, phường Nhân Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

54. Trần Phan Thị Hoa Mai, sinh ngày 18/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 758, lộ Đông Quang, khóm 020, phường Tam Hòa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

55. Đinh Thị Minh, sinh ngày 20/4/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: 1/lầu 7, số 126, đường Thăng Bình, khóm 002, phường Linh Thăng, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 10/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 361, đoạn 2, lộ Dân Tộc, khóm 20, phường Nam Xã, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

57. Trần Thị Thùy Vinh, sinh ngày 20/5/1977, Hà Tĩnh, Lầu 3, số 63, ngách 28, ngõ 520, lộ Nam Thượng, khóm 003, thôn Đại Thanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

58. Lê Thị Là, sinh ngày 16/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 137, đường Tùng Hoa, khóm 013, phường Tùng Hoa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

59. Trương Thị Mộng Ngờ, sinh ngày 29/11/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 3/lầu 3, số 237, lộ Tiến Hóa, khóm 028, phường Hợp Tác, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

60. Võ Thị Hóa, sinh ngày 11/5/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngách 1, ngõ 815, lộ Công Nghĩa, khóm 02, phường Đại Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

61. Cao Thị Dân, sinh ngày 04/4/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8/90, Loan Bảo Trang, khóm 005, phường Loan Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

62. Phạm Thị Diên, sinh ngày 17/12/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Trung Tín 1, lộ Tân Hưng, khóm 006, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 17/4/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 2, ngõ 40, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 006, phường Dân Sinh, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

64. Trần Phan Thị Hoa Mua, sinh ngày 18/12/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 2/lầu 13, số 47, đường Bắc Hưng, khóm 016, phường Bắc Kinh, khu Bắc Đồng, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 13/4/1980

Hiện trú tại: Hải Phòng, Số 59, ngõ 158, đường Bị Nội, khóm 004, phường Pha Nội, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 06/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, phố Văn Hóa, khóm 019, phường Hương Vân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

67. Lục A Dếnh, sinh ngày 19/12/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 76/1, Hưng Bắc, khóm 007, thôn Hưng Quy, xã Xích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

68. Lê Thị Cát, sinh ngày 12/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 97, đoạn 1, phố Thành Tây, khóm 003, phường Thành Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

69. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 10/8/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 25, phố Hán Khẩu, khóm 021, phường Hán Quang, thị trấn Tây Lũy, huyện vân Lâm

Giới tính: Nữ

70. Hà Thị Lụa, sinh ngày 13/7/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4/2, ngõ 379, phố Trung Mỹ, khóm 019, phường Trung Minh, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 01/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 179, thôn Lập Toàn Tân, khóm 014, thôn Tùng Sơn, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

72. Lê Hồng Gấm, sinh ngày 24/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 13, phố Thành Công, khóm 026, phường Đông Trung, khu Đông Sơn, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh ngày 16/11/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18 Đại Khưu Viên, khóm 005, phường Đại Khưu, khu Lục Giáp, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Thị Mùi, sinh ngày 04/7/1979 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 721, đường Cao Mỹ, khóm 006, phường Cao Tây, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

75. Phạm Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 02/3/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 128, đoạn 1, đường Danh Tùng, khóm 017, thôn Trung Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Thị Bích Hà, sinh ngày 15/02/1979 tại thành phố Hồ

Chí Minh

Hiện trú tại: Số 22, Nguyên Châu Thố, khóm 002, phường Trung Liêu, khu Đạm Thủy, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

77. Bùi Thị Thu Thủy, sinh ngày 10/5/1984 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 53/5, Hưng Nam, khóm 003, phường Hưng Nam, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

78. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 24/9/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 120, đường Dân Quyền Nhất, khóm 007, phường Lâm An, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Thị Kim Lâm, sinh ngày 03/6/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 228, đường Trung Chính, khóm 003, phường Dân Sinh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Mộng Thì, sinh ngày 06/5/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 165, đoạn 4, đường Trung Sơn, khóm 012, thôn Cựu Mi, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Thị Thanh Trâm, sinh ngày 20/3/1987

Hiện trú tại: Vĩnh Long, Lầu 2, số 24, ngõ Hoàng Giới, đường Tân Hưng, khóm 022, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

82. Trần Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 19/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 90 Tiều Phố, khóm 008, phường Tiều Phố, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Ly, sinh ngày 09/10/1978 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 170, đoạn 3, đường Thái Hòa, khóm 008, phường Cổ Cự, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Khuyến, sinh ngày 29/12/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 473, đoạn 2, đường Văn Xương, khóm 006, phường Vĩnh Thuận, khu Đại Xã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

85. Võ Hồng Thanh, sinh ngày 11/9/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 246, phố Điền Vĩ, khóm 009, phường Đông Viên, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 10/10/1970 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 40, phố Thụ Nhân Nhị, khóm 033, phường Đại Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

87. Nồng Lỷ Cú, sinh ngày 29/4/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 13/1/2, hẻm 58, ngõ 991, đường Hòa Bình, khóm 013, phường Đại Nam, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

88. Trần Thị Ngân, sinh ngày 25/12/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2/9, số 199, phố Nam Hoa, khóm 003, phường Tây Môn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Thị The, sinh ngày 03/3/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 27/4, Cảng Tử Chủy, khóm 011, thôn Bắc Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

90. Bùi Thị Hải Hạ, sinh ngày 20/4/1976 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 21, ngõ 250, đường Phong Đông, khóm 014, phường Bắc Dương, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

91. Lê Thị Kiều Nương, sinh ngày 20/7/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 319 Thi Thố, khóm 020, thôn Thị Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

92. Lại Thị Kim Loan, sinh ngày 23/7/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, đường Đại Khê, khóm 004, thôn Đại Thôn, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

93. Tsằn Vĩnh Phắn, sinh ngày 20/10/1981 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 17/3, hẻm 1, ngõ 137, đường Tứ Duy, khóm 018, phường Minh Thúy, khu Bản Kiều, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

94. Phạm Thị Liên, sinh ngày 07/3/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 138, đường Nguyên Viên, khóm 002, phường Định Hòa, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Kiều Linh, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 85, đường Khê Châu, khóm 014, phường Nghi Hân, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

96. Ngô Thị Hoàng Anh, sinh ngày 01/02/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 30, ngõ 19, phố Dục Đức, khóm 007, phường Trung Sơn, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

97. Huỳnh Thị Thùy Dương, sinh ngày 09/9/1980

Hiện trú tại: Cà Mau, Số 168 Bản Giới, khóm 003, phường Nam Bình, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

98. Lương Hải Vân, sinh ngày 21/8/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 112, ngõ Tân Hưng, đường Đông Sơn, khóm 009, phường Ngô Thố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

99. Phạm Thị Ngọc Liên, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19/2, đường Nam Bắc Nhất, khóm 006, phường Giang Nam, khu Đại Giáp, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

100. Thái Thị Thu Diễm, sinh ngày 03/4/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 50, đoạn 1, đường Phúc Hưng, khóm 014, phường Phúc Nhân, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Thị Dương, sinh ngày 10/02/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11, đường Hải Phong, khóm 008, phường Ma Thố, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

102. Trần Thị Hương, sinh ngày 10/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 176, đường Công Viên Nhị, khóm 004, phường Giang Nam, khu Diêm Trình, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

103. Trương Thị Huỳnh Tươi, sinh ngày 03/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 379, đường Bác Ái, khóm 006, phường Sùng Lan, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

104. Đoàn Cao Thị Trúc Giang, sinh ngày 19/9/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 563/17, đường Trung Chính, khóm 031, thôn Khanh Khẩu, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

105. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 27/4/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 146, phố Hưng Hoa, khóm 021, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

106. Lê Kim Yến, sinh ngày 07/6/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 266, đường Tam Phong, khóm 17, phường Đại Nam, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

107. Huỳnh Thị Kim Thủy, sinh ngày 04/12/1971 tại Long An

Hiện trú tại: Số 647, đường Trung Hưng, khóm 008, thôn Đức Hiệp, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

108. Cao Thị Mỹ Dân, sinh ngày 28/8/1979, tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 91, đường Quang Hưng, khóm 003, phường Đức Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

109. Vũ Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 02/6/1984 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 33, phố Tân Nhân Lục, khóm 006, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

110. Nguyễn Hồng Tươi, sinh ngày 12/01/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 10/15, số 58, đường Thọ Hoa, khóm 012, phường Thọ Thiên, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

111. Trần Thị Hồng Phấn, sinh ngày 15/7/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 182, đường Tam Dân, khóm 017, phường Quan Âm, khu Đại Xã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

112. Hoàng Thị Lan, sinh ngày 10/7/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 235, đường Xích Khảm Đông, khóm 003, phường Xích Khảm, khu Hạnh Quan, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

113. Trần Thị Hiền, sinh ngày 30/3/1967 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 11, Xã Khẩu, khóm 024, thôn Xã Khẩu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

114. Trần Kim Chi, sinh ngày 17/4/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 23, Câu Mỹ, khóm 009, phường Câu Mỹ, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

115. Hồng Mỹ Dzin, sinh ngày 30/11/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4, ngách 36, ngõ 147, đoạn 1, lộ Trung Hưng, khóm 015, phường Tam trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

116. Lê Thị Sen, sinh ngày 24/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 28/126, Hạ Tân Điếm, khóm 022, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

117. Lý Liên Ái, sinh ngày 16/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/3, ngách 1, ngõ 66, lộ Tự Do, khóm 010, phường Phục Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

118. Bùi Thị Kim Cúc, sinh ngày 04/10/1978 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 9, đoạn 5, lộ Tân Quang, khóm 032, phường Bình Nam, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 15/4/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 35, ngõ 1, lộ Ngự Sử, khóm 016, phường Thành Thái, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

120. Phùng Thị Diệu Hiền, sinh ngày 22/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7, 2/307, lộ Dân An Tây, khóm 011, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

121. Trần Thị Duy Trinh, sinh ngày 27/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngõ 177, đoạn 3, lộ Thành Đức, khóm 007, phường Chí Thánh, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

122. Lý Thị Hằng, sinh ngày 06/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 495, đoạn 1, đường Di An, khóm 010, phường Đỉnh An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

123. Ngô Thị Dương, sinh ngày 09/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 11 số 33, ngõ Hậu Khê, lộ Viên Lộc, khóm 001, phường Tây Khê, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

124. Phan Thị Tố Nguyên, sinh ngày 10/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 136, đường Phú Trang, khóm 007, phường Trang Hậu, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

125. Võ Thị Như Quỳnh, sinh ngày 17/10/1980 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 13, ngách 5, ngõ 846, lộ Tân Tùng Bắc, khóm 005, phường Nhân Ái, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

126. Đỗ Thị Toan, sinh ngày 21/8/1982 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 49, ngách 1, ngõ 400, đường Đông Dũng, khóm 013, phường Đại Cường, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

127. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 30/4/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 36, lộ Văn Lâm, khóm 003, phường Hậu Trang, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

128. Nguyễn Thị Diện, sinh ngày 03/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 22, đường Vĩnh An, khóm 007, phường Tây An, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

129. Lương Thị Huỳnh Như, sinh ngày 26/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2/650, lộ Trung Sơn, khóm 012, phường Đỉnh Phúc, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

130. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 11/10/1978 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Lầu 2, số 110, lộ Văn Hóa 3, khóm 007, phường Văn Hóa, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

131. Trần Đức Lan, sinh ngày 01/01/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 6, phố Đường Xưởng, khóm 002, thôn Đại Tiến, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

132. Hồ Kim Tiến, sinh ngày 12/3/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngõ 261, đường Bích Hoa, khóm 006, phường Từ Hóa, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

133. Nguyễn Thị Nhạn, sinh ngày 04/5/1971 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 765, đường Nghĩa Giáo, khóm 010, phường Nghĩa Giáo, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

134. Phạm Thị Huế Chi, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3/12, ngõ 81, lộ An Khê, khóm 011, phường An Khê, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

135. Bùi Hoàng Mãnh, sinh ngày 17/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 137, đoạn 1, lộ Dân Nghĩa, khóm 013, phường Dân Nghĩa, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

136. Phan Thị Diên, sinh ngày 01/02/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 52 Hạ Viên Lâm, khóm 001, thôn Viên Lâm, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

137. Võ Thị Thúy Loan, sinh ngày 24/4/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 106, đường Đồng Hưng, khóm 009, phường Bắc Môn, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

138. Nguyễn Thị Xương, sinh ngày 10/9/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 4/lầu 4, số 147, lộ Thất Hiền 3, khóm 004, phường Trung Sơn, khu Diêm Trinh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

139. Lê Thị Anh Thư, sinh ngày 12/02/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, ngách 2, ngõ 136, lộ Dụ Dân, khóm 011, phường Lạc Lợi, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

140. Trần Kim Huệ, sinh ngày 07/4/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 11, số 11, đường Lục Quang 1, khóm 012, phường Tự Trị, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Thị Mộng Hằng, sinh ngày 07/6/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 158, đoạn 2, lộ Trùng Khánh Bắc, khóm 008, phường Diên Bình, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

142. Lê Hồng Hạnh, 30/5/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 216, ngách 83, ngõ 588, đoạn 3, lộ Văn Xương, khóm 009, phường Vĩnh Thuận, khu Đại Đỗ, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

143. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 18/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 139, lộ Nhân Hòa, khóm 010, phường Nhân Hòa, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

144. Cao Thị Sợi, sinh ngày 08/4/1974 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 181, đoạn 3, lộ Phục Hưng, khóm 006, phường Kiến Quân, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

145. Hoàng Thị Hiền, sinh ngày 01/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 28, đường Phượng Ninh, khóm 012, phường Quang Minh, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

146. Trần Thị Dung, sinh ngày 26/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 231, đường Tư Duy, khóm 009, phường Nam Hoa, khu Quan Triều, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

147. Nguyễn Thị Khánh, sinh ngày 16/3/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7/8, ngõ 11, đường Tuấn Anh, khóm 014, phường Xuyên An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

148. Hoàng Thị Thủy Tiên, sinh ngày 24/10/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 152, lộ Nhân Ái, khóm 006, phường Phúc An, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

149. Đinh Thị Lý, sinh ngày 10/10/1964 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 45/298, lộ Tân Phong, khóm 010, phường Tân Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

150. Lê Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 20/7/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, lộ Hạnh Phúc 3, khóm 030, phường Thượng Quản, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

151. Dương Kim Phụng, sinh ngày 20/6/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3, đường Nhân Hòa, khóm 003, thôn Phong Mỹ, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

152. Trần Sám Múi, sinh ngày 17/6/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/1, ngách 22, ngõ 226, lộ Viên Sơn, khóm 014, phường An Huệ, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

153. Đặng Kim Thảo, sinh ngày 20/10/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 183/1 Khê Đỉnh, khóm 023, thôn Khê Đỉnh, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

154. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 24/10/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 13/2, đường Phụng Cương, khóm 015, phường Phụng Cương, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

155. Nguyễn Thị Hoa Thắm, sinh ngày 10/01/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 89, đường Tứ Duy, khóm 005, phường Phúc An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

156. Nguyễn Thị Định, sinh ngày 02/3/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 303, đường Lão Trang, khóm 007, phường Vĩnh Ninh, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

157. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 16/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 232, đoạn 4, đường Sơn Cước, khóm 016, phường Phục Hưng, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

158. Phạm Thị Kim Hà, sinh ngày 15/12/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 335, đường Bắc Xã Vĩ, khóm 013, phường Bắc Hồ, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

159. Ngô Thị Thắm, sinh ngày 29/8/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 30, đường Trung Hòa, khóm 002, phường Trung Hòa, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

160. Lưu Minh Thúy, sinh ngày 15/9/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 33/5, đường Dương Hiền, khóm 006, thôn Dương Hiền, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

161. Võ Thị Loan, sinh ngày 13/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7/21, đường Trung Ương Bắc, khóm 002, phường Điền Liêu, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

162. Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 20/6/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 635, đường Thành Công, khóm 013, phường Phong Xuyên, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

163. Lê Thị Kiều Nương, sinh ngày 24/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, lộ Giới Thọ, khóm 005, phường Giới Thọ, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

164. Trần Kim Hiền, sinh ngày 06/7/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 123, ngõ 1, lộ Trung Sơn 2, khóm 021, phường Trung Hưng, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

165. Lê Thị Yến Nhung, sinh ngày 18/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5, ngách 2, ngõ 7, lộ Vĩnh Lợi, khóm 008, phường Phúc Hòa, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

166. Nguyễn Thị Thanh Miền, sinh ngày 02/9/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, Bắc Thế Liêu, khóm 001, phường Thánh Hiền, khu Đông Sơn, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

167. Cao Châu Viện, sinh ngày 01/01/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 45, ngõ Phúc Câu, đoạn 2, lộ Tân Nhân, khóm 010, phường Nội Tân, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

168. Trần Cẩm Tú, sinh ngày 26/4/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 165, lộ Tín Nghĩa, khóm 004, phường Thiết Hoa, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

169. Lâm Kim Hương, sinh ngày 17/9/1983, tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 14, ngõ 92, đường Ngũ Hoa, khóm 017, phường Từ Hựu, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

170. Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 24/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 55, ngõ 210, đoạn 1, lộ Trang Kính, khóm 009, phường Trang Kính, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

171. Phan Thùy Ni, sinh ngày 15/5/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 100, đường 1, Khang Hương Nhất, khóm 005, phường Khang Hương, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

172. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 28/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1/58, ngõ 177, lộ Phúc Đức 1, khóm 006, phường Đại Phát, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

173. Nguyễn Thị Giang, sinh ngày 20/9/1980 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: 3/lầu 11, số 270, lộ Học Thành, khóm 004, phường Long Học, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

174. Trương Thị Riêng, sinh ngày 18/6/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, ngách 1, ngõ 135, đường Sùng Phát, khóm 017, phường Đông Quang, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

175. Chí Sám Múi, sinh ngày 14/9/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12, đường Giới Thọ, khóm 001, phường Giới Thọ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

176. Trương Ngọc Huệ, sinh ngày 04/8/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 13, ngách 5, ngõ 803, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 005, thôn Đại Đồng, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

177. Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 23/11/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, ngách 6, ngõ 147, đường Phố Viên, khóm 029, phường Phố Viên, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Mộng Khương, 02/3/1976, Bình Dương, Số 10, ngõ 167, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 005, phường Kim Liêu, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

179. Nguyễn Thị Yên, sinh ngày 02/02/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 2/37/205, lộ Hóa Thành, khóm 010, phường Đầu Tiền, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

180. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 04/7/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 20, ngách 18, ngõ 54, đường Nam Đài, khóm 018, phường Thượng Đỉnh, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

181. Trần Thị Dương, sinh ngày 18/5/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 1, ngõ 53, đường Tân Sinh, khóm 013, phường Tân Sinh, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

182. Châu Thị Như Nguyệt, sinh ngày 07/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 3/lầu 10, số 142, đường Hoa Thuận, khóm 008, phường Thọ Đức, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

183. Cao Thị Thúy, sinh ngày 09/7/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 16/13, Chiều Hậu, khóm 009, phường Nhân Ái, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

184. Vũ Thị Thơm, sinh ngày 11/01/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 128, đường Liên Hưng, khóm 002, phường Văn Hóa, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

185. Nguyễn Thị Minh Thuận, sinh ngày 09/8/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 1, số 1, ngõ 40, đường Trung Tam, khóm 003, thôn Trung Hiếu, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

186. Trịnh Thị Hát, sinh ngày 12/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 1/lầu 8, số 136, lộ Diên Bình Bắc, khóm 006, phường Vĩnh Lạc, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

187. Trần Ngọc Yến, sinh ngày 04/02/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, ngách 2, ngõ 70, đường Dân Tộc 5, khóm 025, phường Bắc Phong, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

188. Lê Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 01/01/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 11, số 6, ngách 5, ngõ 92, lộ Dụ Dân, khóm 005, phường Lạc Lợi, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

189. Đại Thành, sinh ngày 28/3/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 25, ngách 3, ngõ 284, đoạn 1, lộ Trung Hoa, khóm 015, phường Tiền Khê, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nam

190. Giang Đào, sinh ngày 18/8/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 25, ngách 3, ngõ 284, đoạn 1, lộ Trung Hoa, khóm 015, phường Tiền Khê, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nam

191. Trần Thị Bằng, sinh ngày 29/7/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 17, đường Đức Hưng, khóm 003, phường Long Sơn, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

192. Nguyễn Thị Hợp, sinh ngày 03/11/1979 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 126, ngõ 32, lộ Tam Trảo Tử Khanh, khóm 003, phường Trảo Phong, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

193. Phan Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 21/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 293, đường Ngũ Quyền, khóm 008, phường Võ Lộc, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

194. Phạm Thị Mè, sinh ngày 17/12/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 123/4, đường Anh Minh Nhất, khóm 009, phường Trúc Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

195. Tăng Thị Sơ Phết, sinh ngày 10/4/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 135, ngõ 122, đoạn 4, đường Công Học, khóm 022, phường Điền Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

196. Nguyễn Ngọc Nguyên, sinh ngày 26/8/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 200, đường Nghĩa Lâm, khóm 014, phường Nhân Nghĩa, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Thị Luyện, sinh ngày 05/12/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 293, đường Trung Hưng, khóm 022, thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

198. Nguyễn Kiều Trang, sinh ngày 19/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 63, đường Ngỏa Dao, khóm 004, thôn Đàm Đông, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

199. Lê Ngọc Diễm, sinh ngày 15/8/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 191, đoạn 1, phố Phú Nông, khóm 022, phường Tự Cường, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

200. Nguyễn Thị Bích Nhi, sinh ngày 16/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 821, đoạn 2, đường Đại Đồng, khóm 014, phường Tống Minh, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

201. Phạm Tuyết Dân, sinh ngày 26/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32, khu 4, khóm 013, thôn Bình Hòa, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

202. Bùi Thị Thu Hà, sinh ngày 26/4/1977 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Đại Đình, đường Luân Tử Cước, khóm 001, phường Đại Định, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

203. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 16/4/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9 Nam Phòng, khóm 001, phường Phòng Lý, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

204. Trịnh Thị Phương, sinh ngày 19/3/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Thất Kết, đường Thái Sơn, khóm 007, phường Tú Nguyên, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

205. Trần Thị Bé, sinh ngày 14/12/1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 1, ngõ 15, đường Đông Cảng, khóm 003, phường Đông Thôn, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

206. Lê Thị Liễu, sinh ngày 20/6/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1/4 Hải Kiên, khóm 010, thôn Bắc Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

207. Vòng Mỹ Hoa, sinh ngày 20/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 37, phố Kim Phúc, khóm 014, phường Quảng Đức, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

208. Lương Ngọc Bích, sinh ngày 19/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 24 Bổn Tử cảng, khóm 001, thôn Bổn Cảng, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

209. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 20/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 81/29, Bổ Tâm, khóm 021, thôn Bổ Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

210. Lê Thị Trúc Ly, sinh ngày 04/10/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 23/56, ngõ Phục Hưng, khóm 018, phường Phục Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

211. Tô Thị Tuyến, sinh ngày 06/6/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 2, phố Nhân Đức, khóm 002, phường Nhân Đức, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

212. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 02/9/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 16/4, đường Cam Trạch, khóm 002, phường Hậu Lý, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

213. Bùi Thị Thu Thảo, sinh ngày 13/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 318, đường Đồ Thành, khóm 026, phường Thụy Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

214. Phan Kim Hương, sinh ngày 30/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35/2, Thượng Quán, khóm 002, phường Thượng Quán, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

215. Trần Cẩm Nhiên, sinh ngày 17/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 18, hẻm 3, ngõ 76, phố Kiến An, khóm 029, phường Hậu Cảng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

216. Đồng Thị Hoài, sinh ngày 01/6/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, đoạn 3, phố Trung Hưng, khóm 008, phường Nghĩa Đức, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

217. Phan Thị Thúy Hằng, sinh ngày 09/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 80, đoạn 2, đường Hậu Hưng, khóm 011, phường Tai Hiền, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

218. Lê Kim Ngọc, sinh ngày 21/5/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 37, Đông Hậu Liêu, khóm 002, thôn Đông Quang, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

219. Nguyễn Ngọc Nhẹ, sinh ngày 20/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 70, phố Hoằng Nhân, khóm 013, phường Thái Sơn, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

220. Huỳnh Mỹ Bửu, sinh ngày 30/11/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8/43, Đại Phố, khóm 016, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

221. Ngô Thị Trúc Mai, sinh ngày 24/10/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 1/2, hẻm 3, ngõ 121, đường Cổ Sơn, khóm 015, phường Cổ Nham, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

222. Trần Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 29/12/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 7, ngõ 270, đường Trung Bình, khóm 016, phường Trung Bình, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

223. Trần Thị Huỳnh Tím, sinh ngày 02/3/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 46, phố Xương Long, khóm 027, phường Hạnh Phúc, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

224. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 11/4/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 98, hẻm 38, ngõ 1002, đoạn 3, đường Sùng Đức, khóm 001, phường Nhân Mỹ, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

225. Ký Trúc Thanh, sinh ngày 28/9/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, đường Tăng Sản, khóm 021, thôn Lâm Bắc, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

226. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 14/12/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 26/1, hẻm 202, ngõ 967, đường Tam Phong, khóm 014, phường Tây Nam, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

227. Trần Gian Kiều, sinh ngày 15/4/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 9, số 600/12, đoạn 1, đường Chương Mỹ, khóm 018, phường Chiếu An, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

228. Phạm Kiều Phong, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 231, Khê Đỉnh, khóm 029, thôn Khê Đỉnh, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

229. Phan Thị Thu Mai, sinh ngày 28/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 29, đường Tân Hưng, khóm 011, phường Gia Bảo, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

230. Trần Thị Tho, sinh ngày 03/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15/20 Đỉnh Nam, khóm 013, phường Dĩnh Xuyên, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

231. Nguyễn Thị Ngọc An, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 23, ngõ 289, đường Bạch Sa, khóm 007, phường Vạn Phúc, khu Gia Định, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

232. Lìu Si Múi, sinh ngày 01/5/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 75, đường Hạnh Phúc, khóm 004, thôn Loan Nội, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

233. Bùi Phi Thành, sinh ngày 19/11/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 161, ngõ Vĩnh Sinh, đường Trường Bảo, khóm 005, phường Điển Bảo, khu Tường Quan, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

234. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 15/12/1960 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 9, số 119, đoạn 2, đường Kiến Quốc, khóm 006, phường Văn Hóa, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

235. Trần Thị Phú, sinh ngày 06/5/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 80/11, đường Vĩnh Lạc, khóm 006, phường Chương Thành, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

236. Lê Thị Bảy, sinh ngày 20/7/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11/20, Đỉnh Liêu, khóm 006, thôn Tam Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

237. Trần Thị Trúc Phương, sinh ngày 21/6/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 3, đoạn 1, đường Vĩnh An Bắc, khóm 036, phường Vĩnh Thuận, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

238. Huỳnh Thị Bền, sinh ngày 10/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, hẻm 26, ngõ 116, phố An Đức, khóm 005, phường An Xương, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

239. Lê Thị Yến Nhi, sinh ngày 03/11/1983 Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5/2, Phục Hưng, khóm 004, thôn Phục Hưng, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

240. Võ Thị Cẩm Vân, sinh ngày 25/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 75, phố Vĩnh Hưng, khóm 014, phường Cao Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

241. Huỳnh Trần Minh Phương Thúy, sinh ngày 18/3/1986 tại

Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 48, phố Sùng Đức Thập Cửu, khóm 015, phường Sùng Văn, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

242. Lưu Thị Bích Ngọc, sinh ngày 19/10/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 34, Trấn Lạc, khóm 005, thôn Âm Nguyên, xã Giáp Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

243. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 26/5/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 147, phố Tân Dân, khóm 004, phường Trúc Vĩ, thành phố Ngoại Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

244. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 29/7/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 50, đường Hạ Bộ, khóm 008, phường Hạ Bộ, trị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

245. Trần Thị Ngọc Mẫn, sinh ngày 20/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 427, đường Thụy Long, khóm 006, phường Thụy Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

246. Phạm Thị Kim Sa, sinh ngày 13/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 17, ngõ 158, đường Vĩnh Thành, khóm 013, phường Vĩnh Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

247. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 15/7/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 6, ngõ Long Môn, đường An Mi, khóm 009, phường Mi Sơn, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

248. Lê Thị Phượng, sinh ngày 25/9/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 975, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 010, phường Đồng An, khu Đại Giáp, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

249. Đoàn Thi Nương, sinh ngày 20/3/1987 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 144, ngõ 184, đường Phụng Lâm Nhất, khóm 017, phường Chiếu Minh, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

250. Lê Kim Hai, sinh ngày 03/8/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 64, phố Hạ Niêm, khóm 012, thôn Hạ Niêm, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

251. Thù Viễn Hường, sinh ngày 27/10/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 136/9, đường Tân Hưng, khóm 007, phường Tân Hưng, khu Điền Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

252. Trần Thị Hiền, sinh ngày 20/10/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 781, đường Nam Hùng Nam, khóm 007, phường Quy Đồng, khu Quan Miêu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

253. Nguyễn Văn Việt, sinh ngày 30/9/1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 49/1, đường Diên Bình, khóm 013, phường Kiến Quốc, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

254. Nhỉn Lộc Mùi, sinh ngày 02/3/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 266, lộ Viên Sơn, khóm 004, phường An Huệ, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

255. Ngô Thị Điềm, sinh ngày 06/10/1981 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Số 69, hẻm 21, ngõ 350, đoạn 4, đường Thế Hiền, khóm 009, phường Mỹ Nguyên, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

256. Bùi Thị Ngọc, sinh ngày 16/4/1966 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 105, đoạn 1, đường Thắng Lợi, khóm 013, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

257. Khưu Thị Thúy, sinh ngày 29/3/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 1, đường Phục Hưng, khóm 006, thôn Sam Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

258. Phùng Sám Múi, sinh ngày 21/12/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 817, đường Tiên Cát, khóm 022, thôn Điền Dương, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

259. Lê Thị Bích Vĩ, sinh ngày 26/4/1979 Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 106, đường Quang Minh, khóm 025, phường Trung Chính, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

260. Hồ Kim Thê, sinh ngày 26/02/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, ngách 58, ngõ 364, đoạn 2, lộ Giới Thọ,

khóm 008, phường Đại Xương, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

261. Quách Thị Phấn, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 20/35, đường Giao Bạch, khóm 011, phường Giao Bạch, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

262. Huỳnh Thị Chăm, sinh ngày 26/8/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: 1/lầu 4, số 226, lộ Tự Cường Tây, khóm 006, thôn Lục Quang, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

263. Lương Mộc Kíu, sinh ngày 09/01/1966 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2/37, lộ Tuyền Nguyên, khóm 007, phường Trung Tâm, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

264. Châu Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/7/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 17, đoạn 2, lộ Viện Nghiên cứu, khóm 003, phường Trung Nghiên, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

265. Phan Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 16/11/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 98, lộ Văn Hóa 2, khóm 016, phường Hồ Nam, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

266. Lê Diệp Thy, sinh ngày 17/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 7, ngõ 115, đường Tân Hưng, khóm 012, phường Bình Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

267. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 23/11/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 42, đường Tín Nghĩa, khóm 016, phường Trung Oanh, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

268. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 10/5/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 278, đường Trọng Thanh, khóm 011, phường Tân Trung, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

269. Nguyễn Kim Nhựt, sinh ngày 13/3/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39, đường Đại Hoa Nhất, khóm 016, phường Bát Đức, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

270. Trần Thị Kim Hạnh, sinh ngày 18/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 38, phố Vĩnh Phúc, khóm 026, phường Vĩnh Phúc, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

271. Lê Thị Thắm, sinh ngày 28/7/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 53, ngõ 197, phố Vĩnh Phúc, khóm 020, phường Vĩnh Phong, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

272. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 09/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 667, đường Bích Phong, khóm 004, phường Bích Châu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

273. Hà Thúy An, sinh ngày 03/6/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 23, phố Dân Thương Bát, khóm 05, phường Dân Vận, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

274. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 22/12/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 338, đường Trung Sơn, khóm 001, phường Nội Đảo, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

275. Phạm Thị Thu Hồng, sinh ngày 16/6/1988 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Đại Lữ, khóm 017, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

276. Cao Thị Ngọc Quyên, sinh ngày 19/7/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 83, phố Trấn Đông Tam, khóm 019, phường Trấn Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

277. Chương Kim Em, sinh ngày 03/5/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7/19, số 1, ngõ 121, đường Công Đoàn, khóm 004, phường Tân Cát, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

278. Trần Thị Thanh, sinh ngày 01/5/1974 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 18, ngõ Tân Vinh, khóm 010, phường Đại Điền, khu Giáp Tiên, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

279. Thái Thị Tuyết Mai, sinh ngày 04/4/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 6, ngõ 313, đường Tây An, đoạn 1, khóm 013, phường Vĩnh Quang, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

280. Mai Thị Thơ, sinh ngày 20/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19, ngách 6, ngõ 579, đoạn 2, lộ Thái Lâm, khóm 010, phường Lê Minh, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

281. Lê Thị Ngọc Thuyền, sinh ngày 09/4/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 7, số 13, ngõ 10, đường Quang Hoa, khóm 013, phường Quang Hưng, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

282. Đặng Thị Hiên, sinh ngày 19/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 108, ngõ 191, đoạn 1, lộ Nam Quách, khóm 018, phường Hoa Dương, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

283. Lý Thị Liệu, sinh ngày 29/7/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 346, đường Ái Quốc, khóm 007, phường Nam Thôn, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

284. Nguyễn Thị Biên, sinh ngày 18/5/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 72, lộ Tam Tây, khóm 006, thôn Tam Điều, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

285. Trần Mỹ Trân, sinh ngày 25/3/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 9, số 30, ngõ 111, lộ Cảnh Bình, khóm 006, phường Tú Sĩ, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

286. Quách Thị Hường, sinh ngày 14/6/1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 55, ngõ Mậu Đang, khóm 004, phường Triệu An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

287. Liều Ửng Múi, sinh ngày 19/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 13/7, đường Tự Cường, khóm 016, thôn Đông Bắc, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

288. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 07/9/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 75, đường Trung Chính, khóm 005, thôn Trung Dân, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

289. Đặng Thị Thu Thanh, sinh ngày 20/5/1978 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 34 Hải Phố, khóm 007, thôn Hải Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

290. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 30/12/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 74 Thanh Sơn, khóm 008, phường Thanh Sơn, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

291. Từ Thị Nhị, sinh ngày 04/8/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1516, đoạn 2, đường Văn Hóa, khóm 001, thôn Khang Lang, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

292. Phạm Thị Thúy Hòa, sinh ngày 05/5/1973 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 54, đường Phục Hưng, khóm 006, thôn Thái Nhiên, xã Đại Bia, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

293. Nguyễn Thị Huỳnh Thi, sinh ngày 29/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, Hạ Hồ, khóm 010, thôn Đông Hưng, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

294. Đinh Thị Năm, sinh ngày 15/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, ngõ 1346, đường Trung Hoa Ngũ, khóm 022, phường Chấn Hưng, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

295. Nguyễn Thị Việt Nữ, sinh ngày 29/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 14, ngõ 158, phố Từ Huệ, Tam, khóm 013, phường Tân Giới, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

296. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 15/8/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 38/4, Trường Khanh Khẩu, khóm 010, phường Trường Khanh, khu Bát Lý, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

297. Vũ Thị Thúy, sinh ngày 09/5/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 5, số 254, đường Nam Thượng, khóm 004, thôn Nam Mỹ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

298. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 28/3/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 10, số 228, phố Thiên Tường, khóm 011, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

299. Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 26/5/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 42/1, ngõ 11, phố Vĩnh Trung, khóm 025, phường Thụy Tường, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

300. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 25/3/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 53, Quận Giới, khóm 003, thôn Đô Lan, xã Đông Hà, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

301. Châu Thị Ngọc Thuyên, sinh ngày 15/5/1975 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 16/1, hẻm 2, ngõ 245, đoạn 2, đường Tam Dân, khóm 007, phường Phúc Thọ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

302. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 09/6/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1/31, đường Kiến Quốc Tứ, khóm 007, phường Tân Phong, khu Diêm Trình, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

303. Châu Thị Anh Đào, sinh ngày 25/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 127, phố Hoài Đức, khóm 020, phường Hoài Thúy, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

304. Trương Thị Ngọc Chân, sinh ngày 09/09/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 135, đường Thành Công Nhất, khóm 002, phường Linh Nhã, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

305. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 02/10/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 23, đường Mục Trường, khóm 023, phường Thâm Thủy, khu Yến Sào, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

306. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 16/11/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 17/3, số 7, đường Cửu Như Nhị, khóm 001, phường Đồng Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

307. Hồ Thị Kim Ngọc, sinh ngày 28/6/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 20, ngõ 370, đường Kim Đỉnh, khóm 023, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

308. Nguyễn Thị Lan Phương, sinh ngày 28/7/1984 Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 130, đường Khê Để, khóm 010, thôn Khê Để, xã Thần Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

309. Trần Thị Thanh, sinh ngày 13/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 72/2, đường Thọ Nguyên, khóm 004, thôn Thọ Nguyên, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

310. Võ Mai Xuân Thao, sinh ngày 23/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 163, đường Công Chính, khóm 016, phường Trung Hưng, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

311. Nguyễn Thị Nhã, sinh ngày 31/12/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngõ 110, đường Đông Sơn, khóm 013, phường Đông Sơn, khu Cát Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

312. Huỳnh Thị Lệ Quyền, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 40, phố Dân Tộc, khóm 022, phường Vĩnh Ninh, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

313. Dương Thị Bích Hằng, sinh ngày 23/8/1978 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 153, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 017, thôn Nhân Lý, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

314. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/11/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 53/1, Dược Điếm Khẩu, khóm 005, phường Bình An, khu Hậu Bích, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

315. Nguyễn Thị Mỹ Tặng, sinh ngày 02/5/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 113, ngõ 249, đoạn 1, phố Thành Tây, khóm 009, phường Thành Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

316. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 06/10/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18/10, ngõ Bảo An, đường Đông Quan, khóm 005, phường Tân Thành, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

317. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 27/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 53, đường Cơ Chùy, khóm 010, phường Tam Tiên, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

318. Trần Thái Hương, sinh ngày 13/02/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 76, đoạn 1, đường Hưng Nhân, khóm 001, phường Tự Cường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

319. Hữu Thị Mượl, sinh ngày 05/5/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 7, đường Vạn An, khóm 017, thôn Vạn Long, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

320. Đinh Thị Hà Thu, sinh ngày 10/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 48, đường Vạn An, khóm 016, thôn Vạn Long, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

321. Mai Thị Thoa, sinh ngày 22/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 16, đường Minh Đức, khóm 073, phường Trung Hưng, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

322. Khưu Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 23/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19, đường Trung Chính, khóm 002, phường Nam Tân, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

323. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/02/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 63, ngõ Hậu Long, khóm 023, phường Phụng Hùng, khu Yến Sào, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

324. Nguyễn Thị Như, sinh ngày 06/10/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 59, đường Dân Phong, khóm 004, phường Bảo Quốc, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

325. Lê Thị Minh Nhựt, sinh ngày 20/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 16, đường Giang Sơn, khóm 002, phường Giang Sơn, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

326. Lê Ngọc Hạnh, sinh ngày 02/11/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 110, đường Tinh Sơn, khóm 007, phường Tinh Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

327. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 14/4/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 198, đoạn 7, đường Trung Sơn Bắc, khóm 002, phường Thiên Mai, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

328. Đặng Thị Kim, sinh ngày 12/11/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16 Đại Bắc Khanh, khóm 008, thôn Tam Thủy, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

329. Lim Mộng Nghĩa, sinh ngày 19/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 9, số 33, đoạn 1, đường Hương Trường, khóm 020, phường Kiến Thành, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

330. Tăng Ngọc Thanh Trước, sinh ngày 03/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 49, ngõ 119, đường Đông Hồ, khóm 008, phường Đông Hồ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

331. Huỳnh Mỹ Vân, sinh ngày 02/11/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 18/48, hẻm 80, ngõ 1360, đường Quảng Hưng, khóm 006, phường Quảng Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

332. Lê Thị Hạt, sinh ngày 02/6/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 25, ngõ 611, đoạn 2, đường Hưng Nhân, khóm 007, phường Mã Hành, thành phố Trung Lịch

Giới tính: Nữ

333. Lê Thị Cẩm Linh, sinh ngày 11/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 78, đường Kiến Nghiệp, khóm 008, phường Nam Hưng, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

334. Huỳnh Thị Cẩm Điều, sinh ngày 12/11/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 160 Bia Đầu, khóm 017, phường Bia Đầu, khu Ma Đầu, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

335. Lương Thị Cẩm Vân, sinh ngày 20/8/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3/8, số 20, đoạn 1, đường Đông Hưng, khóm 012, phường Hòa Bình, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

336. Lê Thị Thùy Dung, sinh ngày 08/12/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 85/1, Bắc Tử Điếm, khóm 002, phường Quang Văn, khu Thiện Hóa, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

337. Vũ Thị Ngọc, sinh ngày 01/10/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 635, đường Tín Nghĩa, khóm 004, phường Vĩnh Phúc, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

338. Ngô Thị Hương, sinh ngày 22/11/1973 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 17/22, hẻm 22, ngõ Phúc Lâm, đường Đông Phong, khóm 007, phường Phúc Lâm, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

339. Trần Thanh Lan, sinh ngày 08/3/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 83/1, đường Trung Thanh, khóm 002, phường Tây Thế, khu Sa Lộc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

340. Trần Thị Nà Quy, sinh ngày 30/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 10/11, số 611, đường Trung Hóa, khóm 025, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

341. Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 15/8/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 6/5, ngõ Trung Hòa, khóm 003, phường Trung Hòa, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

342. Ngô Thị Long, sinh ngày 19/10/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 131, đường Trung Hiếu, khóm 008, thôn Sơ Lộc, xã Ti Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

343. Lê Thị Kim Định, sinh ngày 15/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 41, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 014, phường Sơn Giai, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

344. Lê Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 03/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, phố Hạn Mỹ Thập Nhất, khóm 021, thôn Thổ Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

345. Phạm Thị Phi Khanh, sinh ngày 19/12/1980 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 20/2, ngõ 10, phố Hoài Nhân, khóm 016, phường Quảng Tân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

346. Nguyễn Thị Kim Vui, sinh ngày 18/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 54, đường Quang Hoa, khóm 015, phường Quang Hoa, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

347. Trịnh Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/01/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15 Cựu Thố Tử, khóm 002, thôn Hòa Bình, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

348. Lương Ngọc Ngà, sinh ngày 01/9/1968 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 9, phố Văn Hồ, khóm 034, phường Văn Đức, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

349. Nguyễn Thị Như Trang, sinh ngày 26/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 535/1, đường Đông Vạn Thọ, khóm 010, thôn Long Thọ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

350. Bùi Thị Việt Hồng, sinh ngày 22/9/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 174, đoạn 3, đường Kiến Khang, khóm 014, phường Quốc Bình, khu An Bình, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

351. Trần Thị Hiền Phương, sinh ngày 09/02/1985 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 45, phố Tu Đức, khóm 010, phường Thuận Thiên, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

352. Trần Thị Bảo Loan, sinh ngày 12/4/1981 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 2, số 114, đường Trung Thanh, khóm 029, phường Hậu Trang, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

353. Phạm Thị Thi, sinh ngày 28/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1, đường Chấn Phúc, khóm 020, phường Tân Phúc, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

354. Lương Thị Mỹ An, sinh ngày 10/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 44/2, Ngũ Nam, khóm 005, phường Ngũ Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

355. Huỳnh Ngọc Quới, sinh ngày 10/6/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 47 Luân Tử, khóm 008, thôn Bắc Luân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

356. Hồ Thị Mắm, sinh ngày 12/02/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4/3, số 609, Tam Gian Thố, khóm 005, thôn Tam Gian, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

357. Trần Kim Lênh, sinh ngày 25/11/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 92/2, Độ Tử Đầu, khóm 010, phường Cẩm Hồ, khu Bắc Môn, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

358. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 19/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 418, đường Mỹ Cảng, khóm 019, thôn Hoàng Thốn, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

359. Vũ Thị Thúy, sinh ngày 26/9/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 2, phòng 208, số 166, phố Thanh Niên, khóm 013, phường Tân Tây, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

360. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 16/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1/5, ngách 15, ngõ 252, đoạn 2, lộ Giới Thọ, khóm 019, phường Đại Xương, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

361. Nguyễn Hồng Tươi, sinh ngày 05/4/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngách 3, ngõ 194, lộ Thanh Thủy, khóm 006, phường Vĩnh Phong, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

362. Đồng Thị Thúy Dương, sinh ngày 17/12/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 12/số 5, ngõ Tân Hưng, khóm 010, thôn Tân Hưng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

363. Trần Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 23/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 428, đường Hổ Sơn, khóm 016, thôn Bạch Xa, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

364. Hồ Hồng Phí, sinh ngày 25/5/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 440, đường Hành Đại 1, khóm 016, phường Đại Giác, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

365. Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 37, lộ Tam Phần, khóm 011, thôn Tam Xuân, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

366. Lương Thị Lộc, sinh ngày 15/9/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 191, lộ Trung Hưng, khóm 022, phường Dân Chính, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

367. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 12/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 4, ngách 12, ngõ 33, lộ Kim Thành, đoạn 3, khóm 014, phường Diên Hòa, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

368. Nguyễn Thị Ly, sinh ngày 10/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5, ngách 6, ngõ 167, đoạn 1, lộ Trương Nam, khóm 002, phường Phúc Sơn, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

369. Trần Thị Thanh Hà, sinh ngày 30/7/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 3, số 33, ngõ 91, đoạn 1, lộ Nội Hồ, khóm 016, phường Tây An, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

370. Phạm Thị Khuyên, sinh ngày 01/4/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 1/số 6, ngõ 26, lộ Văn Học, khóm 021, thôn Cổ Khanh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

371. Diệp Thị Phương, sinh ngày 17/7/1988 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 18, đường Giám Lý Nam, khóm 016, phường Huệ Phong, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

372. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 01/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 88, ngõ Lâm Sâm, khóm 009, phường Ô Lâm, khu Nhân Vũ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

373. Trần Hiếu Hạnh, sinh ngày 10/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 80, đường Bắc Trấn, khóm 003, phường Bảo Phúc, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

374. Trần Thị Cẩm Tú, sinh ngày 13/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 24, ngõ 412, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 022, phường Quang Phục, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

375. Lục Tố Mai, sinh ngày 14/10/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 98, đường Tân Sinh, khóm 008, phường Tân Sinh, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

376. Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh ngày 16/7/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 35, ngõ 106, đường Hoa Thịnh, khóm 003, phường Lục Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

377. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 26/02/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 124, lộ Thanh Giang, khóm 014, phường Thanh Giang, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

378. Vòng Chôi Khín, sinh ngày 25/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 109, đường Tượng Khê, khóm 001, phường Vĩnh Hưng, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

379. Võ Thị Lý, sinh ngày 29/4/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 92, ngách 2, ngõ 125, đoạn 4, lộ Trung Ương, khóm 021, phường Đỉnh Phúc, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

380. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 10/4/1986, Hậu Giang, Số 4/642, lộ Trung Chính, khóm 007, phường Trung Chính, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

381. Dương Thị Kim Đẹp, sinh ngày 17/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngách 150, ngõ 6, lộ Vạn Thọ, khóm 001, thôn Lĩnh Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

382. Dương Thị Đúng, sinh ngày 01/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/16, lộ Triều Dương, khóm 005, phường Triều Dương, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

383. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 11/8/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 11, số 116, đường Nam Thịnh, khóm 015, phường Hưởng Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

384. Trần Thị Mỹ Kim, sinh ngày 13/6/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 10, số 187, lộ Chương Thụ 1, khóm 012, phường Sơn Quang, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

385. Phan Thị Út Hậu, sinh ngày 08/5/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 810, đoạn 2, lộ Vạn Thọ, khóm 018, thôn Quy Sơn, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

386. Mai Thị Kim Loan, sinh ngày 01/12/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 202, lộ Vạn Đại, khóm 013, phường Nhật Thiện, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

387. Mai Thúy Loan, sinh ngày 11/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 13, ngõ 87, lộ Phục Hưng, khóm 010, phường Phúc An, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

388. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/10/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 24, lộ Nhân Lạc, khóm 018, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

389. Nguyễn Thị Minh Hà, sinh ngày 31/5/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 90, lộ Học Thành, khóm 006, phường Học Thành., khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

390. Lương Ngọc Kiều, sinh ngày 05/5/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 3/20, ngách 3, ngõ 623, lộ Dũng Quang, khóm 023, thôn Thánh Đức, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

391. Đào Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/01/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 19, lộ Đông Phong, khóm 001, phường Trang Kính, thành phố Bình Chấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

392. Nguyễn Thị Thứ, sinh ngày 10/02/1981 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 87, ngõ 45, đoạn 4, lộ Tân Quan, khóm 013, phường Kim Tinh, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

393. Vương Cẩm Nhung, sinh ngày 26/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, ngách 3, ngõ 35, đường Bảo Khánh, khóm 008, phường Tín Nghĩa, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

394. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 03/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 30, phố Tập Mỹ, khóm 020, thôn Lĩnh Đình, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

395. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 02/10/1978 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 513, đoạn 2, đường Thái Lâm, khóm 004, phường Sơn Cước, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

396. Lê Thị Kim Tuyến, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 226, phố Điều Hòa, khóm 005, phường Sa Tử, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

397. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 13/5/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 157, đoạn 3, đường Minh Chí, khóm 022, phường Quý Hiền, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

398. Trần Thị Mỹ Hương, sinh ngày 07/12/1974 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 2/5, Khảm Dỉnh, khóm 001, thôn Thụy Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

399. Trần Thị Hiền, sinh ngày 08/11/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 679, đoạn Vương Công, đường Phượng Hán, khóm 001, thôn Vương Công, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

400. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 30/7/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Điền Tử Nội, đường Tam Cảng, khóm 001, phường Lệ Thủy, khu Long Tinh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

401. Dường Mỹ Hồng, sinh ngày 01/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 493, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 001, thôn Lật Lâm, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

402. Đào Thị Bích Hằng, sinh ngày 05/11/1979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3, số 113, hẻm 72, ngõ 10, đoạn 2, đường Xương Bình, khóm 011, phường Tùng Hòa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

403. Đoàn Thị Ánh, sinh ngày 10/3/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 52, Tân Phúc, khóm 005, phường Tân Phúc, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

404. Nguyễn Thị Kim Mộng, sinh ngày 09/9/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, hẻm 1, ngõ 186, phố Tân Sinh, khóm 008, phường Tín Hòa, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

405. Thạch Thị Sa Thia, sinh ngày 15/4/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 80, phố Vĩnh Lạc, khóm 003, phường Hoa Tường, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

406. Huỳnh Ánh Loan, sinh ngày 26/3/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 7, đường Cầu Đình, khóm 008, phường Đức Chính, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

407. Gịp Lương Mùi, sinh ngày 27/5/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 11, ngõ 233, đường Khê Đông, khóm 008, phường Khê Đông, khu Tam Kỳ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

408. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 06/6/1966 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 65, hẻm 2, ngõ 529, đường Quảng Hưng, khóm 019, thôn Quảng Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

409. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 12/3/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 9, số 18, ngõ 251, đường Tường Thụ Nhị, khóm 028, phường Hậu Đức, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

410. Tăng Kim Hồng, sinh ngày 08/01/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 269, đường Hưng Hóa Nhất, khóm 003, phường Cam Đường, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

411. Huỳnh Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 04/3/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 547, đường Thanh Vân, khóm 003, phường Thanh Hóa, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

412. Phạm Thị Trang, sinh ngày 28/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 255, đoạn 2, đường Dân Quang, khóm 009, phường Đại Xã, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

413. Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 11/9/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 172, Lạng Đầu Cảng, khóm 005, phường Nam cảng, khu Đạm Thủy, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

414. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 01/01/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 71, Thổ Khố, khóm 008, phường Thổ Khố, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

415. Kiên Thị Thay, sinh ngày 02/02/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 48, hẻm 3, ngõ 105, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 019, phường Thủy Nguyên, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

416. Lê Thị Đậm, sinh ngày 20/4/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 14, số 7, ngõ 12, đường Phúc Đức Nhất, khóm 006, phường Khang Phúc, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

417. Nguyễn Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 07/11/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ 172, phố Phúc Nhất, khóm 016, phường Đỗ Bắc, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

418. Nông Thị Oanh, sinh ngày 23/10/1974 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 37, ngõ Dương Minh, khóm 005, phường Nam chính, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

419. Võ Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 05/8/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, ngách 10, ngõ 437, lộ Bát Đức, đoạn 2, khóm 007, phường Trung Chính, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

420. Trần Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 21/4/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 77, lộ Phương Thảo, khóm 003, thôn Văn Tân, xã Văn Tân, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

421. Đồng Thị Thu Hiền, sinh ngày 23/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 38, lộ Nhân Ái, khóm 014, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

422. Phùng Thu Hà, sinh ngày 10/10/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3, lộ Đông Phố, khóm 001, thôn Đỉnh Trang, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

423. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 22/4/1973 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 300, lộ Trung Luân, khóm 009, thôn Trung Luân, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

424. Nguyễn Hoàng Trang, sinh ngày 07/4/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 239, lộ Bì Đầu, khóm 001, thôn Bì Đầu, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

425. Nguyễn Thị Huế, sinh ngày 25/12/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 43, lộ Viễn Đông, khóm 005, phường Hưng Nhân, thành phố Trung Lịch

Giới tính: Nữ

426. Phan Thị Giào, sinh ngày 06/01/1972 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 303, lộ Dân Tộc Tây, khóm 001, phường Lân Giang, khu Đại Đồng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

427. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 27/8/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 37, lộ Bạch Vân 1, khóm 002, thôn Bạch Vân, xã tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

428. Nguyễn Thị Kim Duyên, sinh ngày 28/9/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 200, ngõ 53, đường Nhân Ái, khóm 001, phường Long Tân, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

429. Huỳnh Thị Tuyết Minh, sinh ngày 12/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 249, lộ Vĩnh Trinh, khóm 011, phường Trung An, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

430. Nguyễn Ngọc Lan, sinh ngày 04/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, đường Tân Vinh, khóm 001, thôn Phồn Vinh, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

431. Hồ Huệ Chi, sinh ngày 06/12/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8/1, ngõ 98, phố Xã Tử, khóm 020, phường Xã Tân, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

432. Lâm Thị Thúy Duy, sinh ngày 22/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 276, đường An Dân, khóm 007, phường An Hòa, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

433. Nguyễn Thị Bích Luyến, sinh ngày 17/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 32, đường Trung Thanh, khóm 006, phường Trúc Doanh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

434. Hữu Trà Mi, sinh ngày 16/4/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 120/28, đường Trung Tâm, khóm 012, phường Tân Minh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

435. Vày Lũy Thu, sinh ngày 23/5/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 33/3 Khúc Đồng, khóm 004, thôn Khúc Đồng, xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

436. Tống Thị Hoa, sinh ngày 07/11/1978 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: 5/lầu 8, số 178, lộ Đỉnh Hoa, khóm 020, phường Loan Phúc, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

437. Nguyễn Thị Thúy Hoa, sinh ngày 13/12/1969 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 3/lầu 9, số 1, ngách 44, ngõ 277, lộ Vạn Đại, khóm 008, phường Trung Trinh, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

438. Nguyễn Thị Minh Hải, sinh ngày 04/11/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 66, đường Văn Tam 2, thôn Đại Hồ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

439. Nguyễn Thị Thảo Xương, sinh ngày 29/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, lộ Kinh Quốc, đoạn 1, khóm 009, phường Tiền Khê, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

440. Huỳnh Mỹ Kiết, sinh ngày 06/12/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11, ngách 1, ngõ 170, đường Đại Lý, khóm 011, phường Đường Lang, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

441. Ngô Thị Phương Thúy, sinh ngày 10/8/1971 tại Đắc Lắc

Hiện trú tại: Lầu 3, số 48, đường Hưng Học, khóm 007, phường Trấn Hưng, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

442. Nguyễn Thị Phương Uyên, sinh ngày 04/12/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 130, lộ Kiến Quốc, khóm 002, phường Nam Oanh, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

443. Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh ngày 28/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 313, đoạn 3, lộ Thành Thái, khóm 013, thôn Thành Công, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

444. Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh ngày 27/9/1975 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, ngõ 83, đường Kinh Nghiệp, khóm 009, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

445. Nguyễn Kim Sen, sinh ngày 20/10/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 88, lộ Câu Nội, khóm 008, thôn Câu Nội, xã Duyên Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

446. Lê Thị Mỹ, sinh ngày 17/9/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 182, đoạn 1, lộ Thạch Bài, khóm 002, phường Thạch Bìa, thành phố Chương Hóa, huyệu Chương Hóa

Giới tính: Nữ

447. Trần Kim Hậu, sinh ngày 21/7/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 602, lộ Trấn Phúc, khóm 001, phường Tân Quang, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

448. Tsằn Cẩm Dếnh, sinh ngày 17/10/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 162, lộ Đốc Hành, khóm 009, phường Hòa Long, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

449. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 08/9/1976 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 2/63, ngách 2, ngõ 158, lộ Dụ Thành, khóm 002, phượng Dụ Thành, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

450. Lâm Bảo Duy, sinh ngày 30/11/1996 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 31, ngõ 85, đường Phúc Ngũ, khóm 018, phường Bách Phúc, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

451. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 09/7/2003 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 92 Lư Trúc, khóm 008, phường Lư Trúc, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

452. Trần Thị Thúy Quyên, sinh ngày 12/6/1998 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 162, ngõ 159, đoạn 4, lộ Mộc San, khóm 005, phường Bắc Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

453. Trần Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 26/4/1997 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 162, ngõ 159, đoạn 4, lộ Mộc San, khóm 005, phường Bắc Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

454. Phạm Thị Tuyết Dung, sinh ngày 01/5/1970 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 6, số 5/42, đường Trấn Hưng, khóm 017, phường Vinh Tuyền, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

455. Mã Thế Phương, sinh ngày 01/01/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 21, ngõ 84, lộ Bắc Đại, khóm 003, phường Văn Hoa, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

456. Đặng Kim Thảo, sinh ngày 02/3/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3/317, Đông Vệ, phường Đông Vệ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

457. Đặng Tuyết Xinh, sinh ngày 06/6/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 1/lầu 3, số 142, đường Mao Thương, khóm 004, phường Quang Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

458. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 15/9/1973 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 31, ngõ Sơn Cước, khóm 008, phường Lục Cổ, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

459. Diệp Thị Gái Nhỏ, sinh ngày 20/10/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngách 69, ngõ 285, lộ Nội Hồ, đoạn 1, khóm 027, phường Tây Hồ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

460. Nguyễn Thị Thơ, sinh ngày 16/8/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 150, lộ Quang Minh, khóm 017, phường Đông An, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

461. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 15/11/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 11, ngách 69, ngõ 132, lộ Thụy Quang, khóm 020, phường Hồ Nguyên, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

462. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 20/01/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 168, lộ Thực Tiễn, khóm 001, phường Đổ Bắc, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

463. Vũ Thị Thanh Tâm, sinh ngày 15/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 255, lộ Kim Long, khóm 004, thôn Trung Chính, xã Long Đàm

Giới tính: Nữ

464. Lý Thị Muội, sinh ngày 10/3/1958, thành phố Hồ Chí Minh,

Số 230, đường Thanh Sơn, khóm 008, phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

465. Nguyễn Thị Gái Lùng, sinh ngày 06/9/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 241, đoạn 1, lộ Sùng Đức 2, khóm 003, phường Bình Thuận, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

466. Trần Lê Thanh Vân, sinh ngày 29/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 15/số 65, lộ Tân Trang Tử, khóm 003, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

467. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 18/12/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 1/48, đường Quốc Khải, khóm 020, phường Bành Hưng, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

468. Nguyễn Thị Yến, 12/3/1979, Bắc Ninh, Lầu 4, số 39, lộ Ngũ Phúc 1, khóm 026, thôn Ngũ Phúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

469. Lê Thị Ngọc Hà, sinh ngày 04/01/1986 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2/39, Khê Càn Thổ, khóm 003, thôn Khê Thổ, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

470. Hoàng Thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 15/6/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 2/21, ngách 12, ngõ 261, đoạn 2, lộ Tây Viên, khóm 003, phường Cẩm Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

471. Đường Thị Hằng, sinh ngày 07/11/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 70, đoạn 3, lộ Đông Ninh, khóm 003, phường Trúc Đông, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

472. Châu Yến Huy, sinh ngày 21/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3/10, đường Ngũ Quyền, khóm 009, phường Ngũ Quyền, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

473. Châu Thị Khuôl, sinh ngày 01/01/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 56/37 Hậu Hồ, khóm 002, thôn Hậu Hồ, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

474. Nguyễn Hồng Trang, sinh ngày 10/02/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 45, lộ An Phong, khóm 021, phường Đức An, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

475. Bùi Thị Xiêm, sinh ngày 10/5/1979 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: 1/lầu 12, số 1181, đoạn 1, lộ Quốc Tế, khóm 002, phường Trung Thánh, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

476. Từ Mộng Tuyền, sinh ngày 27/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 58, đường Bao Trung, khóm 016, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

477. Nguyễn Thị Hồng Hiền, sinh ngày 08/11/1980 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Số 16, ngách 1, ngõ 37, đường Tự Cường, khóm 017, phường Trang Kính, thành phố Bình Chấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

478. Trần Thị Phương Dung, sinh ngày 07/3/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 267, đoạn 2, đường Khánh Linh, khóm 018, phường Tư Vân, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

479. Đặng Kim Tươi, sinh ngày 09/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 220, phố Trung Chính Lục, khóm 016, phường Trường Hành, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

480. Lâm Kim Chuyền, sinh ngày 04/02/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 15/5, ngõ Bảo An, đường Trúc Lộc, khóm 001, thôn Trúc Lâm, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

481. Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 05/11/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2, đường Ngoại Liêu, khóm 030, phường Đức Âm, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

482. Trương Thị Bích Thủy, sinh ngày 16/9/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 117, Nguyệt My Đàm, khóm 015, thôn Nguyệt My, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

483. Dương Thị Là, sinh ngày 10/3/1969 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 36, Ngõa Thổ Tử, khóm 019, phường Đông Nguyên, khu Đông Sơn, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

484. Lâm Tố Hoa, sinh ngày 06/01/1969 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6/3, Thành Bắc, khóm 001, phường Thành Bắc, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

485. Đỗ Thị Thúy Nga, sinh ngày 15/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 84, phố Quảng Bình, khóm 020, phường Quảng Đạt, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

486. Trần Cà Kim, sinh ngày 25/6/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 485, đường Hưng Hoa Nhất, khóm 018, phường Cam Giá, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

487. Lê Thị Thương, sinh ngày 02/4/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11, phố Văn Hóa, khóm 017, thôn Đại Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

488. Vũ Thị Hải Phòng, sinh ngày 09/02/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 42, đường An Lâm, khóm 006, phường Lâm Thố, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

489. Nìm Cỏn Mùi, sinh ngày 20/7/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7, số 20, ngõ 62, phố Nhân Hoa, khóm 019, phường Nhân Hoa, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

490. Chiếng Nhì Múi, sinh ngày 21/11/1963 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 266 Phong Vinh, khóm 017, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

491. Nguyễn Thị Diễm Trúc, sinh ngày 11/11/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 266 Phong Vinh, khóm 17, thôn Phong Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

492. Tiêu Học Hoa, sinh ngày 16/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 94, đường Trung Chính, khóm 014, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

493. Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 03/10/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 192, lộ Tín Nghĩa, khóm 021, phường Nam Quang, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

494. Đoàn Hồng Loan, sinh ngày 15/9/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 42, ngách 2, ngõ 498, lộ Khê lâm, khóm 002, thôn Trúc Vĩ, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

495. Huỳnh Thị Trang, sinh ngày 15/8/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Phúc Kiến, khóm 002, phường Đông Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

496. Trần Mỹ Á, sinh ngày 21/02/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 13, số 2, ngõ Văn Đạt, khóm 010, phường Bắc Bình, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

497. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 14/6/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Cổ Tùng, khóm 009, thôn Hậu Liêu, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

498. Đặng Thị Ngoan, sinh ngày 14/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 35, đoạn 1, lộ Cơ Long, khóm 005, phường Nhã Tường, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

499. Hứa Kim Pha, sinh ngày 01/10/1967 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 21, ngõ 9, đường Bảo Nhất, khóm 006, phường Bảo Trường, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

500. Ừng Chi Làn, sinh ngày 11/6/1972 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 226, lộ Trung Ương, đoạn 1, khóm 014, phường Vĩnh Ninh, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

501. Lê Thị Hằng, sinh ngày 12/02/1979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 7, số 350, đoạn 1, lộ Trung Sơn, khóm 010, phường Bì Đầu, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

502. Nguyễn Thị Hết, sinh ngày 09/7/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4/155, đường Dương Minh, khóm 014, phường Trung Thành, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

503. Lâm Ngọc Huyền, sinh ngày 12/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 35, lộ Trung Sơn 1, khóm 019, phường Hoành Sơn, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

504. Lương Thị Bình, sinh ngày 12/12/1981 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 16/109, Đức Thịnh, khóm 021, thôn Đức Thịnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

505. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 01/01/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26, đường Quốc Trạch, khóm 002, thôn Long Đàm, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

506. Võ Thị Kim Cương, sinh ngày 07/3/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 2, lộ Tân Thượng, khóm 001, thôn Tân Giai, làng Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

507. Đinh Thị Ánh Hồng, sinh ngày 19/6/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 98, ngõ Trúc Điền, lộ Quang Minh, khóm 005, thôn Điền Đầu, làng Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

508. Dương Thị Hương Giang, sinh ngày 03/6/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 62, ngõ 162, lộ Kính Hiệp 3, ngõ 008, phường Kim Thái, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

509. Hồ Minh Phước, sinh ngày 28/3/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 41, ngõ 109, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 018, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

510. Đỗ Quỳnh Trúc Như, sinh ngày 22/11/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh, Số 304, đường Thanh Thủy, khóm 001, phường Tú Xuyên, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

511. Nguyễn Thị Châm, sinh ngày 28/4/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 13, ngõ 41, đường Dân Lạc, khóm 011, phường Dân Lạc, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

512. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 11/02/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 151, đường Vạn Thanh, khóm 021, phường Trung Trinh, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

513. Vũ Thị Hường, sinh ngày 10/10/1980 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngách 9, ngõ 685, lộ Trung Hưng, khóm 002, thôn Vĩnh Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

514. Lâm Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 16/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/35, ngõ 61, lộ Đại Hoa 1, khóm 006, phường Bát Đức, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

515. Trần Kim Hằng, sinh ngày 10/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 336, lộ Trung Hưng, khóm 007, thôn Trung Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

516. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 6/số 20, ngõ Lộ Đông, khóm 003, phường Đông Hoa, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

517. Nguyễn Thị Mến, sinh ngày 3/4/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 55, Ngõ Trúc Tử Cước, khóm 006, phường Đức Gia, thành phố Phát Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

518. Nguyễn Thị Hằng Ny, sinh ngày 04/3/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 10, đường Lâm Viên 2, khóm 019, phường Dân Hiếu, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

519. Trương Kim Hòa, sinh ngày 13/3/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15/16, lộ Dân An, khóm 005, phường Phú dân, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

520. Nguyễn Thị Út Vàng, sinh ngày 15/8/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 218, đường Tú Giang, khóm 011, phường Dịch Thọ, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

521. Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 25/11/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, số 22, ngõ 287, đoạn 1, lộ Dân Nghĩa, khóm 002, phường Dân Nghĩa, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

522. Ngô Hữu Bình, sinh ngày 07/4/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 15 Hậu Phố, khóm 004, thôn Tứ Hợp, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

523. Trần Ngọc Phương, sinh ngày 02/01/1976 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 65, lộ An Trung, khóm 033, phường Công Luân, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

524. Vy Nguyệt Mai, sinh ngày 03/12/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26, ngõ 120, đường Nam Dương, khóm 006, phường Hoàn Hà, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

525. Lê Thị Thìn, sinh ngày 01/01/1976 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 266, lộ Đông Thành, khóm 005, thôn Đông Thành, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

526. Nguyễn Thị Mộng Trúc, sinh ngày 25/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/24, đường Lạc Lợi, khóm 003, phường Tam Dân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

527. Ngô Lệ Trinh, sinh ngày 29/4/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, ngõ 51, lộ Thành Công, khóm 012, phường Đắc Thắng, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

528. Lâm Thục Luân, sinh ngày 01/6/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2/232, đoạn 2, lộ Đông Sơn, khóm 006, phường Dân Đức, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

529. Nguyễn Thị Bé Ngọc, sinh ngày 21/10/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 10, số 150, đường Kháng Châu Tây, khóm 016, phường Thành Trí, khu Phượng Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

530. Cao Thị Hương, sinh ngày 12/10/1974 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 45, đoạn 1, đường Nam Sơn, khóm 005, thôn Ngõa Dao, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

531. Võ Thị Mỹ Ngân, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 151, đường Phúc Đức, khóm 009, thôn Phúc Đức, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

532. Nguyễn Thị Lắm, sinh ngày 12/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 256, đường Trúc Ngũ, khóm 009, thôn Ngũ Trang, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

533. Trần Ngọc Trâm, sinh ngày 01/02/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 322, đường Gian Gia Đông, khóm 003, phường Bắc Phú, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

534. Lý Ngọc Liên, sinh ngày 10/7/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 84 Phan Lộ, khóm 003, thôn Phan Lộ, xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

535. Đặng Hữu Huyền Trang, sinh ngày 25/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 20, phố Kiến Khang, khóm 021, phường Triều Liêu, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

536. Huỳnh Thị Lén, sinh ngày 20/3/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 442, đường Kiến Công, khóm 001, phường Bản Văn, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

537. Bùi Thị Thanh, sinh ngày 26/02/1982 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 156/10, Cổ Dân, khóm 021, thôn Cổ Dân, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

538. Lương Thị Huệ, sinh ngày 26/6/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 406, đoạn 3, đường Trung Hưng, khóm 011, phường Phong Niên, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

539. Bùi Thị Hậu, sinh ngày 02/5/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 325, đoạn 2, đường Thanh Niên, khóm 005, phường Cao Thượng, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

540. Nguyễn Phương Hằng, sinh ngày 06/6/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 278, phố Thành Công, khóm 001, thôn Quốc Tính, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

541. Nguyễn Kim Điều, sinh ngày 20/6/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 245, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 003, thôn Đại Thạch, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

542. Chế Từ Mai, sinh ngày 01/4/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 29, đường Nam Bình, khóm 003, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

543. Đặng Thị Hà, sinh ngày 24/4/1975 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 12/1B, số 358, phố Kinh Hòa Đông, khóm 008, phường Thủy Kinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

544. Huỳnh Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 18/6/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 47, Thục Thủy Hàng, khóm 012, phường Thượng Tân, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

545. Huỳnh Thị Lanh, sinh ngày 08/6/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 3/1, đường Dân Sinh, khóm 007, phường Đông Bình, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

546. Trương Thị Vân, sinh ngày 02/5/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 60 Đại Mỹ, khóm 007, thôn Đại Mỹ, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

547. Nguyễn Thị Thanh Trang, 06/6/1981, Tây Ninh, lầu 8, số 70, ngõ 1, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 013, phường Gia Hưng, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

548. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 19/4/1982, Vĩnh Long,

Số 24, ngõ Tân Thành Lục, đường Giáp Hậu, khóm 012, phường Đại Đông, khu Ngoại Phố, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

549. Lâm Thị Thúy An, sinh ngày 24/3/1973 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 38, phố Vĩnh Khang, khóm 017, phường Dân Sinh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

550. Bùi Thị Mỹ Dung, sinh ngày 07/7/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 133, ngõ Tây Nam, khóm 006, thôn Tây Bán, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

551. Tô Thị Thu Loan, sinh ngày 13/7/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 235, đường Xích Khảm Đông, khóm 003, phường Xích Khảm, khu Tử Quan, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

552. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 18/3/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 123, phố Lâm Sâm Nhất, khóm 005, phường Hán Dân, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

553. Thái Thị Thanh Biếc, sinh ngày 09/10/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4/3 số 21, ngõ 281, đường Sơn Minh, khóm 008, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

554. Đàm Thị Tân, sinh ngày 20/5/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 13, phố Phúc Trung Cửu, khóm 014, phường Phúc Trung, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

555. Nguyễn Mỹ Tiến, sinh ngày 16/12/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 80, đường Đại Nhân, khóm 018, phường Đài Thượng, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

556. Phan Thị Nương, sinh ngày 08/4/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 31, phố Phục Hoa Nhất, khóm 009, phường Phục Hoa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

557. Nguyễn Thị Tuyển, sinh ngày 12/9/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 758, đoạn 2, đường Nam Đồn, khóm 004, phường Nam Đồn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

558. Lê Kim Thúy, sinh ngày 02/02/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12/1, đường Tân Hưng, khóm 008, phường Hậu Trang, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

559. Ngô Tú Anh, sinh ngày 19/4/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 369, phố Phong Bắc, khóm 003, phường Tây Nam, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

560. Trần Ánh Thủy, sinh ngày 02/12/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 15, đường Bản Kiều, khóm 013, phường Lục Cổ, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

561. Nguyễn Thị Kim Lăng, sinh ngày 11/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 247, đường Lập Nhân, khóm 022, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

562. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 179, đường Bộ Tử Khanh, khóm 013, phường Đại Hưng, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

563. Trần Thị Út, sinh ngày 19/02/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 75, đường Văn Học, khóm 021, thôn Cổ Khanh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

564. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 10/5/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15, phố Hiếu Thuận, khóm 002, phường Uyển Đông, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

565. Tăng Thị Thanh Thùy, sinh ngày 09/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 240, phố Gia Phúc, khóm 011, phường Gia Tân, thành phố Miêu Lật

Giới tính: Nữ

566. Lưu Thị Thúy, sinh ngày 10/3/1984 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 103, đoạn 2, đường Hải Sơn, khóm 004, thôn Hải Hồ, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

567. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 02/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 623, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 005, phường Vĩnh Phong, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

568. Nguyễn Thị Kim Thoan, sinh ngày 28/8/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 47/4, hẻm 28, ngõ Tân Kiến, đường Trung Chính, khóm 021, phường Long Phụng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

569. Nguyễn Thị Hồng Xuân, sinh ngày 20/8/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 301, đường Đắc Hòa, khóm 010, phường Tú Nguyên, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

570. Nguyễn Kim Phi, sinh ngày 04/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 2, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 008, phường Dáng Tử, thị trấn Hồ Châu

Giới tính: Nữ

571. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 13/10/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Trung Châu, đường Trúc Tây, khóm 012, thôn Tiểu Tây, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

572. Gói Mỹ Hương, sinh ngày 25/3/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 27/1, ngõ Đồng An, khóm 003, thôn Đồng An, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

573. Triệu Mỹ Phượng, sinh ngày 02/01/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 353, đường Trường Sinh, khóm 017, phường Thiết Sơn, khu Ngoại Phố, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

574. Hồ Thị Trim, sinh ngày 03/02/1983 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 11, đường Thanh Nhị, khóm 006, phường Nhật Nam, khu Đại Giáp, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

575. Lê Hoa Lý, sinh ngày 10/3/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1261, đoạn 2, lộ Quang Minh, khóm 017, phường Tam Long, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

576. Nguyễn Thu Phương, sinh ngày 19/02/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngách 8, ngõ 121, lộ Hòa Bình, khóm 005, phường Trung Lộ, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

577. Nguyễn Thị Ngọc Đến, sinh ngày 11/11/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1/32, ngõ Nam Hưng, khóm 015, phường Nam Đồn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

578. Nguyễn Thị Thu Tâm, sinh ngày 16/12/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 102, đoạn 3, lộ Mộc Sách, khóm 029, phường Mộc Sách, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

579. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15/18, Ngọc Sơn, khóm 002, phường Ngọc Sơn, khu Tướng Quân, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

580. Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/02/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1/10, ngõ Thi Điền, khóm 012, thôn Đài Tây, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

581. Huỳnh Thị Chúc, sinh ngày 18/8/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 13, ngõ 465, lộ Tùng Sơn, khóm 004, phường Tùng Quang, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

582. Phan Thị Đắc, sinh ngày 15/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29 Ngư Áo, khóm 017, phường Quy Hống, khu Vạn Lý, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

583. Lê Thị Xinh, sinh ngày 10/02/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 10, số 25, ngõ 373, đường Phúc Đức, khóm 007, phường Nhân Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

584. Lương Thị Thái, sinh ngày 17/02/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 53, lộ Kiến Quốc Đông, khóm 018, thôn Sơn Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

585. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 20/6/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, ngõ 164, lộ Thái Lâm, khóm 011, phường Phúc Thái, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

586. La Thị Thanh Loan, sinh ngày 29/9/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 357, đoạn 3, lộ Nội Hồ, khóm 014, phường Kim Thụy, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

587. Nguyễn Thị Nhã, sinh ngày 16/10/1975 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 118, phố Ôn Tuyền, khóm 008, phường Ô Lai, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

588. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 05/9/1981 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 119/3, đường Hưng Sơn, khóm 012, phường Hưng Sơn, khu Đại Thụ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

589. Phan Thị Thanh Lan, sinh ngày 16/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 212, đường Thọ Dân, khóm 043, phường Gia Xương, khu Nam Hạnh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

590. Diệp Thị Kiều Nga, sinh ngày 01/7/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 167, phố Đỉnh Thái, khóm 014, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

591. Trương Thị Bích Đào, sinh ngày 27/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 22/5 Đông Thế, khóm 004, phường Đông Chính, khu Đông Sơn, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

592. Trần Thị Thúy Vi, sinh ngày 12/7/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 60, đoạn 1, phố Trung Thuận, khóm 007, phường Chương Thụ, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

593. Lý Hương Giang, sinh ngày 04/12/1983, Lạng Sơn, Lầu 9, số 46, phố Nghi Tân Thập, khóm 009, phường Nghi Tân, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

594. Hoàng Thị Bích Hạnh, sinh ngày 23/12/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 168, đường Chương Lộc, khóm 007, phường Nam An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

595. Phạm Thị Chỗ, sinh ngày 31/8/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 272 Thập Lục Trương, khóm 005, phường Đông Quang, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

596. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 07/3/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 62/1, đường Dân Dã, khóm 018, phường Sơn Đông, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

597. Phan Thị Kiều Trinh, sinh ngày 28/3/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 88/1, ngõ Lâm Sơn, khóm 015, phường Ô Lâm, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

598. Lê Bé Hai, sinh ngày 08/3/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 292, đường Trấn Trung, khóm 009, phường Tín Nghĩa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

599. Nguyễn Thị Hiên, sinh ngày 09/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 98 Nội Loan, khóm 009, phường Nội Loan, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

600. Lừu Mỹ Loan, sinh ngày 20/11/1987 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 57, phố Đông Bắc, khóm 018, phường Phong Nguyên, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

601. Lê Thị Lệ Hà, sinh ngày 25/7/1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 7, số 9, ngõ 403, đường Vĩnh An, khóm 013, phường Trung Thành, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

602. Ngô Thị Hồng Linh, sinh ngày 23/3/1983

Hiện trú tại: Cần Thơ, Số 85/2, Hưng An, khóm 007, thôn Hưng An, xã Đại Bia, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

603. Trịnh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 08/9/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 162, phố Bảo Nhân Tam, khóm 008, phường Hậu Hồ, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

604. Nguyễn Thùy Loan, sinh ngày 04/8/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 17 Cước Tử Câu, khóm 008, thôn Cước Câu, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

605. Lê Thị Nương, sinh ngày 19/11/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 46 Bổ Vĩ, khóm 015, thôn Thủy Nam, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

606. Võ Thị Bích Vân, sinh ngày 15/01/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 58, đường Dân Sinh, khóm 002, phường Trung Trí, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

607. Thiều Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 10/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 116/5 Tiêm Tử Lộc, khóm 015, thôn Tiêm Lộc, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

608. Vũ Thị Thu Hà, sinh ngày 08/5/1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 90, phố Xã Tử, khóm 019, phường Xã Tân, khu Cát Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

609. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 26/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, phố Nha Mai Tam, khóm 014, phường Bình Đẳng, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

610. Lê Thị Hằng, sinh ngày 04/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 11, ngõ 319, đường Tú Đức, khóm 021, phường Bắc Liễu, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

611. Trần Thị Phúc, sinh ngày 29/11/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 213, đường Vĩnh Khang, khóm 019, phường Nam Dương, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

612. Lô Thị Thủy, sinh ngày 10/3/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 53, phố Phúc Trung, khóm 009, phường Phúc Hưng, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

613. Huỳnh Kim Ngân, sinh ngày 18/01/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 24, phố Hồng Bảo Ngũ, khóm 017, thôn Tân Lãnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

614. Lê Thị Hương Quế, sinh ngày 20/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 256, đoạn 2, đường Trung Sơn Bắc, khóm 006, phường Vĩnh Bình, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

615. Thòng Cẩm Liền, sinh ngày 22/6/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 32, phố Dân Phong Lục, khóm 002, thôn Bắc Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

616. Nguyễn Thị Như Nguyệt, sinh ngày 22/01/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 55 Đỉnh Viên Lâm, khóm 008, phường Thượng Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

617. Lê Thị Thùy Dương, sinh ngày 08/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 60, phố Dục Anh, khóm 017, phường Tân Bình, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

618. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 06/6/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 120/1, đường Gia Tân Đông, khóm 015, phường Đài Thượng, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

619. Chí Sy Mùi, sinh ngày 24/02/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 30 Bình Đỉnh, khóm 006, thôn Bình Đỉnh, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

620. Lê Thị Hoa, sinh ngày 26/8/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 53, ngõ Chương Công Bắc, khóm 007, phường Lục Doanh, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

621. Bùi Thị Kim Tươi, sinh ngày 02/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 57, ngõ 269, phố Trúc Lâm, khóm 009, phường Thụ Lâm, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

622. Lê Thị Hồng Diễm, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 94/1, phố Côn Nam, khóm 014, phường Côn Sơn, khu Tân Xã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

623. Chắng Cỏng Khoắn, sinh ngày 15/8/1966 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 8, ngách 52, ngõ 138, lộ Chí Thiện, đoạn 1, khóm 002, phường Phúc Lâm, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

624. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 10/02/1979 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 3/69, ngõ Ô Tùng, khóm 019, thôn Trường Sa, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

625. Phạm Thị Diệu Hiền, sinh ngày 13/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 18, đường Học Sĩ, khóm 016, thôn Kiều Đầu, xã Hao Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

626. Phan Thị Út, sinh ngày 20/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 28, ngõ 260, lộ Trùng Khánh, khóm 005, phường Quảng Đức, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

627. Phạm Kim Đính, sinh ngày 08/12/1976 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, đoạn 3, lộ Hoàng Hà Nam, khóm 026, phường Hòa Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

628. Lê Thị Kim Ngân, sinh ngày 13/01/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Số 68, đường Tân Phố 3, khóm 007, phường Tân Phố, khu Quan Triều, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

629. Lê Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 12/5/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 243, Lục Cước, khóm 004, thôn Lục Nam, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

630. Phan Thị Trúc Linh, sinh ngày 02/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2/106, ngõ 250, lộ Trung Chính, khóm 020, phường Cảng Đức, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

631. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 15/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 358, đường Trung Chính, khóm 002, phường Cựu Minh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

632. Đỗ Thị Thanh Bình, sinh ngày 26/6/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 2/lầu 8, số 102, đường Trung Bình, khóm 018, phường Trung Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

633. Điểu Thị Thu Cúc, sinh ngày 21/6/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 10, lộ Tín An, khóm 012, phường Trúc Doanh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

634. Trần Thị Bé Năm, sinh ngày 31/12/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 29, ngõ Thụy Trúc, khóm 023, phường Diên Tường, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

635. Nguyễn Thị Thu Yên, sinh ngày 11/9/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 64, ngõ 122, đoạn 1, lộ Phủ Tiền, khóm 008, phường Vạn Sương, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

636. Bùi Thị Dịnh, sinh ngày 10/10/1981 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 3/151, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 001, phường Phúc Hòa, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

637. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 03/3/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 200, đoạn 1, lộ Tráng Tân, khóm 014, thôn Đông Cảng, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

638. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 01/7/1973 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 2/2, hẻm 26, ngõ 166, đoạn 4, đường Hạnh Hợi, khóm 011, phường Hưng Thái, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

639. Lê Ngọc Mai Linh, sinh ngày 15/02/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 332, đường Phi Cơ, khóm 004, phường Tế Nam, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

640. Nguyễn Thị Bé Ni, sinh ngày 19/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 228, phố Nhân Nghĩa, khóm 013, phường Ngũ Hoa, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

641. Lê Ngọc Hà, sinh ngày 03/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 211, phố Trung Tín, khóm 001, thôn Vạn Kiến, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

642. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 24/8/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 27, đường Lực Xã, khóm 005, thôn Lực Xã, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

643. Lê Bé Tâm, sinh ngày 20/3/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 52/6, đường Thiên Thọ, khóm 003, thôn Thọ Nguyên, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

644. Tạ Kim Nhung, sinh ngày 10/10/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14, đường Trấn Hải, khóm 003, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

645. Trương Thị Phương Quỳnh, sinh ngày 03/9/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 18, đường Trung Hiếu, khóm 009, phường Trúc Đông, khu Lô Trúc, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

646. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 14/10/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 32, ngõ Vĩnh An Nhất, khóm 005, phường Vĩnh An, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

647. Phạm Thị Xuân Hương, sinh ngày 03/7/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 152/1, Thượng Quán, khóm 008, phường Thượng Quán, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

648. Tăng Thanh Huệ, sinh ngày 15/9/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 72, phố Hạn Khê Tam, khóm 009, phường Hạn Khê, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

649. Đồng Thị Sánh, sinh ngày 17/9/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 66, ngõ 14, phố Thương Cảng, khóm 003, phường Trung Hưng, khu Xích Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

650. Phạm Thị Yến, sinh ngày 19/8/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Công Quán Nhất, khóm 006, phường Nhân Phúc, khu Nhân Võ, Huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

651. Bùi Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6/2, số 110, đường Cửu Như Nhị, khóm 016, phường Đức Nhân, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

652. Lê Tuyết Mai, sinh ngày 16/12/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 93, đường Vinh Điền, khóm 013, phường Phùng Lai, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

653. Trần Thị Thanh Xuân, sinh ngày 25/01/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7, phố An Hải, khóm 008, phường Tiêu Thuyền Đỉnh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

654. Võ Thị Thơ, sinh ngày 02/01/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 99, phố Đại Dũng, khóm 007, phường Dân Sinh, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

655. Diệp Thị Mỹ Tâm, sinh ngày 24/5/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 56, hẻm 31, ngõ 16, đoạn 4, đường Tây Môn, khóm 011, phường Hưng Nam, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

656. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 29/11/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 353, đường Phúc Đức Tam, khóm 016, phường Phúc Nam, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

657. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 04/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 74, Tân Phố, khóm 010, phường Tân Phố, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

658. Phạm Bích Thủy, sinh ngày 18/12/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 46, ngõ 84, phố Giới Thọ, khóm 017, phường Bách Thọ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

659. Bùi Thị Quyên, sinh ngày 25/8/1974 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 4/3, hẻm 2, ngõ 109, đường Tân Hải, khóm 015, phường Hạnh Phúc, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

660. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 18/4/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 62, đường Thừa Thiên, khóm 010, phường Đại An, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

661. Huỳnh Thị Hương Thúy, sinh ngày 21/7/1990 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 6, số 131, phố Bát Đức, khóm 011, phường Thành Đức, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

662. Trần Thị Huệ, sinh ngày 05/6/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 108, ngõ 445, đoạn 2, đường Hải Cẩu, khóm 032, phường Thụy Bình, thành phố Dương Hải, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

663. Đoàn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 08/9/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 10, ngõ 31, đường Hiệp Hòa Đông, khóm 023, phường Câu Mỹ, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

664. Nguyễn Thu Huyên, sinh ngày 20/6/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 259, phố Kiến Hoa, khóm 006, phường Lâm Quý, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

665. Lê Thị Mỹ Tho, sinh ngày 06/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 13/2, số 146/36, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 017, phường Tam Hòa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

666. Trần Kim Pha, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 234, đoạn 2, đường Hưng Lộ, khóm 008, phường Sa Luân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

667. Phạm Thị Thao, sinh ngày 12/6/1982 taị Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 218, phố Vĩnh An, khóm 009, phường Lập Chí, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

668. Thị Đẹp, sinh ngày 01/01/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, phố Trấn Đông, khóm 009, phường Trấn Đôn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

669. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 15/6/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 67, phố Từ Ái, khóm 021, phường Phúc Lạc, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

670. Nguyễn Thị Kiều Phương, sinh ngày 06/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 26, phố Khế Phúc, khóm 018, thôn Kim Hưng, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

671. Võ Thị Út, sinh ngày 01/01/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 10/2, Thành Bắc, khóm 001, phường Thành Bắc, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

672. Huỳnh Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 02/02/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 17, đường Trung ương, khóm 016, phường Nam Hưng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

673. Huỳnh Thị Tiền, sinh ngày 09/8/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 211 Bách Công Cương, khóm 019, phường Phú Phong, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

674. Lưu Thị Cẩm Tú, sinh ngày 14/10/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15, đường Phong An, khóm 026, thôn Mạch Kiến, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

675. Trần Thị Thúy An, sinh ngày 07/7/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 39, đường Dân Sinh, khóm 006, phường Bắc Bình, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

676. Huỳnh Thị Thúy Phượng, sinh ngày 09/11/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 59, phố Thủy Tinh, khóm 009, phường Vĩnh Nguyên, khu Tân Xã, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

677. Hà Thị Thu Vân, sinh ngày 18/7/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 52/1, đường Thành Công, khóm 014, thôn Địa Lợi, xã Phong Lưu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

678. Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 08/11/1985 tại Đồng Nai,

Số 33/1, ngõ 107, đường Nội Hồ, khóm 008, phường Nội Hồ, khu Xuân Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

679. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 06/02/1974 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 232, đường Long Môn, khóm 002, thôn Tây Thế, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

680. Phan Thị Huệ, sinh ngày 01/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 79, đường Bộ Tử, khóm 006, phường Bộ Tử, khu Ngoại Phố, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

681. Phan Thị Lắng, sinh ngày 04/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 120, ngõ 270, đường Du Viên Nam, khóm 007, phường Tân Trang, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

682. Lý Ngọc Thơ, sinh ngày 03/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Thị Trường, đường Quang Minh, khóm 009, phường Lễ Kha, khu Tử Quan, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

683. Nguyễn Thị Kim Thành, sinh ngày 22/01/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 421, đoạn 1, đường Diêm Hải, khóm 015, phường Phục Quốc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

684. Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 20/6/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, Bì Ma, khóm 009, phường Bì Ma, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

685. Dương Thị Mộng Thu, sinh ngày 07/7/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 408, đường Trung Hưng, khóm 001, phường Phúc An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

686. Phan Thị Dương, sinh ngày 15/02/1987 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 284, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 034, thôn Nhân Hòa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

687. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 15/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 47, ngõ 216, đường Trung Chính, khóm 008, phường Trung Chính, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

688. Lầu Ngọc Thanh, sinh ngày 30/7/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngõ 655, đường Trung Chính, khóm 018, phường Hồ Lư, khu Sĩ Lâm

Giới tính: Nữ

689. Đoàn Cẩm Trinh, sinh ngày 07/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 4, Đan Lộ, khóm 009, thôn Đan Lộ, xã Sư Tử, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

690. Trần Thị Thu Em, sinh năm 1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngõ 11, hẻm 313, đoạn 1, lộ Minh Đức, khóm 018, phường Thanh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

691. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 10/6/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: số 2, lầu 8, số 1179, đoạn 1, lộ Quốc Tế, khóm 001, phường Trung Thánh, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

692. Đào Thị Nhàn, sinh ngày 07/01/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 10, số 36, lộ Mạch Kim, khóm 017, phường Oanh Ca, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

693. Phan Thị Minh Trang, sinh ngày 15/10/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 7/81 lộ Tam Dân, khóm 004, phường Nhân Phục, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

694. Phong Bích Ngọc, sinh ngày 10/5/1961 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 61, ngõ 27, đường Tiểu Bắc, khóm 005, phường Quốc Tánh, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

695. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 16/8/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 136, phố Nhân Ái, khóm 038, phường Diêm Hành, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

696. Lê Thị Ngọc Giang, sinh ngày 10/02/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 46/20, hẻm 51, ngõ 195, đường Quảng Hưng, khóm 002, phường Phúc Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

697. Đặng Thị Diễm, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 34, đường Quan Thánh, khóm 003, thôn Tứ Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

698. Lê Thị Hoa, sinh ngày 09/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 23, phố Vĩnh An, khóm 007, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

699. Lê Thị Bích Loan, sinh ngày 28/4/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 41 Viên Bản, khóm 006, thôn Hạ Điền, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

700. Trần Thị Phương Trâm, sinh ngày 06/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 140, phố Thành Công Lục, khóm 007, phường Lộc Trường, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

701. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 16/01/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 284, phố An Xương, khóm 029, phường Ôn Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

702. Phạm Thị Kim Loan, sinh ngày 10/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 230 đường Điền Vỹ, khoán 9, phường Đông Viên, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 400/QĐ-CTN ngày 29/03/2012 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.459

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32