Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 367/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 367/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 26/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 29/TTr-CP ngày 29/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 46 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 367/QĐ-CTN ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 08/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Alfred-Delp-Ring 23/402, 99087 Erfurt

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Phạm Hoàng Tùng, sinh ngày 08/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Almstadt str. 46, 10119 Berlin

Giới tính: Nam

3. Trương Cindy, sinh ngày 21/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wieland str. 11, 32758 Detmold

Giới tính: Nữ

4. Trần Đức Linh, sinh ngày 01/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Alexander str. 25/Whg 201, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Ngọc Phương, sinh ngày 30/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Marchlewski str. 49, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

6. Dương Khánh Linh, sinh ngày 12/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Mahlsdorfer str. 66, 12555 Berlin

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 23/3/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Guericke str. 6, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nam

8. Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 05/6/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gutach str. 1, 13469 Berlin

Giới tính: Nữ

9. Lâm Thùy Trang, sinh ngày 17/9/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Haubach str. 50, 22765 Hamburg

Giới tính: Nữ

10. Ngô Duy Dương, sinh ngày 04/01/1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Friedrich-Karl-str. 23, 12103 Berlin

Giới tính: Nam

11. Ngô Duy Hải, sinh ngày 06/9/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Friedrich-Karl-str. 23, 12103 Berlin

Giới tính: Nam

12. Huỳnh Chí Công, sinh ngày 10/3/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wagner str. 47, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Ngọc Hùng, sinh ngày 13/01/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Radau str. 45, 86199 Augburg

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Thùy Hân, sinh ngày 01/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Radau str. 45, 86199 Augburg

Giới tính: Nữ

15. Trần Trung Đức, sinh ngày 09/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper str. 16, 13051 Berlin Lichtenberg

Giới tính: Nam

16. Lê Phương Linh, sinh ngày 15/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kuter str. 5, 24103 Kiel

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Duy Phong, sinh ngày 24/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Jakob-Kaiser str. 1, 85221 Dachau

Giới tính: Nam

18. Đặng Thị Thái Thanh, sinh ngày 07/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Hochstr. 14, 66386 Sankt Ingbert

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 12/7/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilmersdorf Weg 44, 30179 Hannover

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Hoàng Duy, sinh ngày 20/8/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Wilmersdorf Weg 44, 30179 Hannover

Giới tính: Nam

21. Trương Mạnh Trình, sinh ngày 20/9/1961 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Stern Weg 20, 51147 Koeln

Giới tính: Nam

22. Nguyễn Bách Cẩm Vy, sinh ngày 19/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Freiheit 70, 01157 Dresden

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Phước Long, sinh ngày 09/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Freiheit 70, 01157 Dresden

Giới tính: Nam

24. Trần Mai Linh, sinh ngày 31/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Tschaikowski str. 032, 09130 Chemnitz

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 10/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str. 57, 74673 Mulfingen

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Hồng Phong, sinh ngày 10/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Sotier str. 1, 97453 Schonungen

Giới tính: Nam

27. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 05/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Friedland str. 18, 53557 Bad Hoeningen

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 12/6/1993 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Friedland str. 18, 53557 Bad Hoeningen

Giới tính: Nam

29. Lê Hoàng Yến, sinh ngày 05/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Thietor str. 8, 31785 Hameln

Giới tính: Nữ

30. Châu Vincent, sinh ngày 08/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Finsterwalder str. 9, 13435 Berlin

Giới tính: Nam

31. Lê Victoria, sinh ngày 05/6/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Tizian str. 9, 01217 Dresden

Giới tính: Nữ

32. Vũ Thu Hiền, sinh ngày 19/02/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent-Van-Gogh str. 1, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

33. Lê Daniel Thiên Phước, sinh ngày 20/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Litteler 6, 26203 Wardenburg

Giới tính: Nam

34. Lê Tuấn Đạt Thomas, sinh ngày 10/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Litteler 6, 26203 Wardenburg

Giới tính: Nam

35. Tiêu Trần Hoàng Tú Trâm, sinh ngày 21/9/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Sutthauser str. 207, 49080 Osnabruck

Giới tính: Nữ

36. Ngô Phúc Thịnh, sinh ngày 27/3/1978 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Sutern str. 16, 33129 Delbruck

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Lê Anh Thư, sinh ngày 29/4/1982 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Knobelsdorff str. 107, 14050 Berlin

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Đức Tiệp, sinh ngày 17/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Oppenmann str. 12B, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

39. Lê Thị Phương, sinh ngày 15/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dolgensee str. 40, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

40. Bùi Bích Ngọc, sinh ngày 17/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zollner Platz 24, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nữ

41. Đào Đức Việt, sinh ngày 27/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper str. 37, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 04/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dickard str. 28, 66822 Lebach

Giới tính: Nam

43. Bùi Thu, sinh ngày 07/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Aronsstr. 62, 12057 Berlin

Giới tính: Nữ

44. Bùi Nguyễn Thanh Tuấn, sinh ngày 13/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Aronsstr. 62, 12057 Berlin

Giới tính: Nam

45. Lý Đức Việt, sinh ngày 25/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Otto-Michael str. 36, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

46. Lý Mạnh Đức, sinh ngày 14/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Otto-Hahn str. 1, 47906 Kempen

Giới tính: Nam

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 367/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.059

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161