Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2070/QĐ-CTN năm 2009 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 2070/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 24/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2070/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 192/TTr-CP ngày 09/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1.400 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-CTN ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Ngọc Thụy, sinh ngày 31/12/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 336, lộ Trung Sơn Nam, khóm 012, thôn Hàng Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

2. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 15/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/2, đường Nam Áo Nam, khóm 13, phường Nam Cường, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

3. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 02/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, thôn Phúc An Tân, khóm 4, phường Nam Kiến, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

4. Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 21/3/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/1, hẻm 91, ngõ 2, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 012, phường Tiền Khê, khu Đông, thành phố Tân Trúc

5. Phạm Thị Thanh, sinh ngày 14/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/4, ngõ 210, đường Vĩnh Xuyên, khóm 4, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

6. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 20/8/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 208, đoạn 1, đường Xa Điền, khóm 21, thôn Vương Điền, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

7. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 04/4/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 36, hẻm 33, đường Trang Kính, khóm 030, phường Phúc Mỹ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

8. Vương Thị Nga, sinh ngày 07/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ Tuyến Tây, khóm 5, phường Tây Trang, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

9. Đỗ Thị Thúy Lan, sinh ngày 21/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, hẻm 20, đường Quảng Minh, khóm 010, phường Phục Hưng, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

10. Hồ Ánh Nguyệt, sinh ngày 20/4/1965 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 812, đường Trung Chính, khóm 10, phường Ngũ Quyền, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

11. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 20/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 74, đường Hồng Khánh, khóm 7, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

12. Ngô Thị Hải, sinh ngày 19/7/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 37, ngõ 49, đường Song Viên, khóm 11, phường Hòa Bình, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc, huyện Đài Bắc

13. Lưu Kim Ngân, sinh ngày 20/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Nhân Ái, khóm 027, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

14. Huỳnh Thị Thảo, sinh ngày 22/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, hẻm Tam Thôn, đường Hoa Phong, khóm 015, thôn Phúc Thạnh, xã Tam Xã, huyện Đài Trung

15. Huỳnh Thị A Tiên, sinh ngày 08/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, hẻm Long Dương, khóm 2, phường Long Đàm, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

16. Hoàng Thị Hải Hà, sinh ngày 09/10/1986 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, phố Thụ Nhân, khóm 28, thôn Bắc Phố, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

17. Dương Thị Minh Thuận, sinh ngày 27/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Tân Thị, khóm 008, phường Thất Tinh, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

18. Đỗ Thị Hồng Đăng, sinh ngày 19/10/1980 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 223, Triều Đông, khóm 20, thôn Triều Dương, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

19. Vũ Thị Thoa, sinh ngày 04/9/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, đường Tổ Sư, khóm 13, phường Trúc Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

20. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 20/01/1987 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, hẻm 266, đoạn 4, lộ Thừa Đức, khóm 006, phường Hậu Cảng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

21. Nguyễn Thị Soa, sinh ngày 21/8/1971 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 137, đường Quảng Đông 2, khóm 11, phường Lâm Hưng, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

22. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 29/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 540, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 3, thôn Thông Đường, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

23. Nguyễn Thị Kim Nho, sinh ngày 02/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, đường Tam Dân, khóm 007, thôn Thần Cương, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

24. Dương Thị Em, sinh ngày 01/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68 Xã Khẩu, khóm 5, phường Phúc Điền, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

25. Võ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 28/02/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190/2 Khấu Giãn, khóm 11, phường Khấu Giãn, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

26. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 25/12/1986 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Giai Lâm, khóm 1, thôn Gia Lâm, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

27. Danh Thị Kiều, sinh ngày 11/11/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đường An Nhất, khóm 4, phường An Dân, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

28. Huỳnh Thị Khánh Băng, sinh ngày 19/6/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, ngõ 47, đường Phục Hưng, đoạn 1, khóm 9, phường Lập Công, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

29. Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 17/9/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40 Bản Lĩnh, khóm 9, thôn Tam Giới, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

30. Nguyễn Kiều Trang, sinh ngày 16/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 154, phố Bách Tam, khóm 23, phường Thực Tiễn, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

31. Trần Thị Kiều Oanh, sinh ngày 17/6/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19 Sài Sơn, khóm 1, phường Đào Nguyên, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

32. Lưu Thị Mỹ Loan, sinh ngày 09/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89 Sài Sơn, khóm 3, phường Đào Nguyên, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

33. Võ Chúc Phương, sinh ngày 07/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/3, ngõ Hoa Mi, đường Trung Chính, khóm 1, thôn Tây Bảo, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

34. Ngô Thị Mai, sinh ngày 23/3/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/3 Doanh Bàn, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

35. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 18/6/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 9, phố Thủy Nguyên, khóm 20, phường Viên Tín, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

36. Thạch Thị Đa Quy, sinh ngày 10/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 38, phố Hùng Khánh, khóm 5, thôn Hoài Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

37. Trần Thị Thảo, sinh ngày 11/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 131, phố Cam Viên, đoạn 1, khóm 4, phường Đông Viên, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

38. Cao Thị Hoa, sinh ngày 19/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109, đường Duy Hưng, khóm 22, thôn Tân Phong, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

39. Đỗ Thị Trúc Mai, sinh ngày 03/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 205, phố Bảo An 1, khóm 5, phường Văn Sơn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

40. Đinh Ngọc Quỳnh, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 46, đường Văn Hóa, khóm 59, thôn Trung Hưng, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

41. Nguyễn Thị Ngọc Thẩm, sinh ngày 22/6/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21 Tam Khanh Tử, khóm 9, thôn Tam Khanh, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

42. Phùng Thị Nhi, sinh ngày 17/12/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 133, ngõ 177, phố Tường Phong, khóm 13, phường Kiến Quốc, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

43. Lê Thị Kim Hoa, sinh ngày 10/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54/2, đường Tân Thố, khóm 6, thôn Tân Thố, xã Danh Môn, huyện Nam Đầu

44. Nguyễn Thị Thanh Uyên, sinh ngày 21/10/1977 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/2, số 94, phố Lễ Ước, khóm 17, phường Thành Công, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

45. Thiệu Thị Kim Liên, sinh ngày 25/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76 Đông Hồ, khóm 7, thôn La Sơn, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

46. Nguyễn Thị Thu Nghiêm, sinh ngày 28/5/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngách 191, ngõ 174, phố An Xương, khóm 31, phường Diêm Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

47. Võ Thị Vình, sinh ngày 29/8/1987 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 16, đường Dân Tộc, khóm 4, phường Đông Môn, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

48. Nguyễn Thị Huỳnh Hương, sinh ngày 02/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13 Tân Quang, khóm 3, thôn Tân Quang, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

49. Nguyễn Thị Thi Thơ, sinh ngày 10/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 636, đường Tây Hoàn, khóm 13, thôn Vạn Toàn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

50. Trần Ngọc Hân, sinh ngày 01/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, phố Quang Phục, khóm 6, thôn Cửu Minh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

51. Trần Thị Kim Tiến, sinh ngày 01/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Cương Yến, khóm 11, phường Hậu Hồng, thị trấn Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

52. Trương Thị Thoa, sinh ngày 15/5/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Đại Đức Bắc, khóm 25, thôn Đông Bảo, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

53. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 06/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, phố Bảo Khánh, khóm 6, phường Phùng Giáp, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

54. Võ Thị Thu Thảo, sinh ngày 11/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 63, phố Đại Dũng, khóm 14, phường Bắc Quý, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

55. Nguyễn Thị Khỏe, sinh ngày 12/01/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1 Hiệu Biên, đường Sĩ Long, khóm 11, thôn Sĩ Long, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

56. Bùi Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 13/9/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, ngõ 1177, đường Đại Phong, khóm 9, thôn Phong Long, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

57. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 31/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/2, ngõ 10, đường Đại Đồng, khóm 12, phường Đại Viên, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

58. Đoàn Thị Kim Anh, sinh ngày 06/12/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 17, phố Tu Minh, khóm 41, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

59. Đoàn Thị Hằng, sinh ngày 05/7/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Điếm Trung, khóm 12, phường Điếm Trấn, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

60. Võ Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 13/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 6, ngõ 12, phố Long Hình 1, khóm 14, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

61. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 340, đường An Khang, khóm 6, phường Ngũ Phân, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

62. Võ Thị Lam, sinh ngày 22/8/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngách 35, ngõ 20, đường Quảng Phúc, khóm 6, phường Đại Khánh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

63. Phạm Thị Nhở, sinh ngày 30/11/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9/10, số 85, đường Văn Quang, khóm 29, phường Quang Vinh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

64. Đặng Thị Liên, sinh ngày 18/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, phố Mạnh Thố, khóm 19, thôn Mạnh Thố, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

65. Phạm Thị Cúc, sinh ngày 17/02/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, phố Hòa Nhân, khóm 20, phường Kỳ Đỉnh, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

66. Trần Thị Phương Trang, sinh ngày 15/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Quốc Hiệu, khóm 9, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

67. Trần Thị Thương, sinh ngày 24/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, phố Phúc Đức, khóm 4, phường Bát Đức, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

68. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 27/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Cảng Phố, khóm 10, thôn Hòa Hiệp, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

69. Lê Thị Diễm, sinh ngày 22/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 294 Nguyệt Mi Đàm, khóm 16, thôn Nguyệt Đàm, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

70. Quách Ái Nghi, sinh ngày 27/11/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 196, đường Thông Nhân, khóm 2, phường Tam Trường, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

71. Lý Phượng Oanh, sinh ngày 13/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 39, phố Tây Hưng, khóm 5, phường Nam Bình, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

72. Trần Mỹ Thu, sinh ngày 17/3/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68 Khảo Thi Đàm, khóm 5, phường Khảo Thi, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

73. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 06/02/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, phố Trường Sa, khóm 16, phường Bình Nam, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

74. Danh Thị Thu Kiều, sinh ngày 29/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ An Thôn, khóm 12, thôn Thượng An, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

75. Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh ngày 04/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/22, đường Trung Chính, khóm 6, phường Song Đông, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

76. Nguyễn Thị Hon, sinh ngày 06/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, ngõ 1, đường Vinh Nông, thôn Vĩnh Lạc, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

77. Phạm Thị Chăng, sinh ngày 20/5/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50 Khảm Đỉnh, khóm 015, phường Tân Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

78. Bùi Thị Lan, sinh ngày 02/10/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150/5, đường Hoàn Hà, khóm 15, phường Trung Hoa, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

79. Bùi Thị Hà, sinh ngày 17/3/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/4, hẻm 43, ngõ 149, đường Quốc Khánh, khóm 22, phường Trùng Khánh, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

80. Trần Thị Em, sinh ngày 20/02/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182, đường Công Dục, khóm 23, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

81. Trần Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 15/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 84, đường Hải Càn, khóm 7, thôn Trung Môn, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

82. Tạ Thị Diệu Thảo, sinh ngày 07/3/1973 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 300, đường Khai Phong, khóm 11, phường Hưng Xương, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

83. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 12/01/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Trung Hưng, đoạn 1, khóm 14, thôn Đại Phố, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

84. Vũ Thị Thái Hiền, sinh ngày 19/02/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 170, đường Tân Hải, đoạn 5, khóm 2, phường Đại Khê, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

85. Đinh Thị Thu Hồng, sinh ngày 16/01/1982 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105 Đại Ngưu Lan, khóm 3, thôn Vĩnh Hưng, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

86. Kim Thị Vol, sinh ngày 13/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1 Hạ Huyện Thố Tử, khóm 5, thôn Hòa Bình, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

87. Võ Kim Phương, sinh ngày 06/9/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 99, đường Danh Sơn, đoạn 2, khóm 3, thôn Tân Quang, xã Danh Môn, huyện Nam Đầu

88. Lưu Ngọc Thúy, sinh ngày 03/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/1 Vĩnh Tựu, khóm 4, thôn Vĩnh Tựu, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

89. Lê Thị Hồng Thật, sinh ngày 10/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngõ 86, đường Mộc Trạch, đoạn 2, khóm 6, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

90. Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày 09/4/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47 Trung Hưng, khóm 8, thôn Trung Phúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

91. Nguyễn Thị Út Gọn, sinh ngày 13/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/7 Lão Bằng Sơn, khóm 2, thôn Sơn Khê, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

92. Đặng Thị Gái, sinh ngày 18/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 127, phố Phúc 6, khóm 6, phường Bách Phúc, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

93. Nguyễn Thị Ngọc Tư, sinh ngày 01/9/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24 Hậu Liêu, khóm 4, thôn Hậu Liêu, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

94. Trần Thị Xuân Diệu, sinh ngày 19/12/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/3, phố Nhân Ái, khóm 10, phường Chủ Kế, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

95. Phạm Thị Mỹ Nương, sinh ngày 21/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 173, đường Tự Cường, khóm 10, phường Tiến Sĩ, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

96. Hồ Biếch Lìn, sinh ngày 31/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105 Đại Hồ Sư, khóm 12, thôn Hồ Sư, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

97. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 18/02/1987 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/2 Đỉnh Oa, khóm 17, thôn Khánh Hiền, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

98. Mai Thị Ngọc Bích, sinh ngày 12/11/1973 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 161/7 Cảng Hậu, khóm 11, thôn Cảng Hậu, xã A Liên, huyện Cao Hùng

99. Nguyễn Thị Lệ Thanh, sinh ngày 25/3/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 288 Nguyệt Mi Đàm, khóm 15, thôn Nguyệt Đàm, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

100. Vũ Thị Dịu, sinh ngày 05/02/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 166, đường Đại Nhân Nam, khóm 22, phường Hậu Hồng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

101. Uông Thị Tâm, sinh ngày 04/11/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Đại Nhân Bắc, khóm 11, phường Trúc Vĩ, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

102. Lầu Ửng Múi, sinh ngày 19/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/1 An Khê, khóm 002, phường An Khê, thị trấn Hồ Vỹ, huyện Vân Lâm

103. Nguyễn Thị Thường, sinh ngày 16/6/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94-5, Lộ Tam Trảo Tử Khanh, khóm 005, phường Trảo Phong, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

104. Trần Thị Thảo, sinh ngày 25/10/1983 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm 2, ngõ 460, đường Đại Hồ, khóm 23, phường Trung Hồ, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

105. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 15/5/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 26, ngõ 226, đường Văn Hóa, khóm 15, phường Nam Tịnh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

106. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 15/6/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, đường Đỉnh Hoàng, khóm 14, phường Điếm Trấn, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

107. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 24/10/1982 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/2, đường Trung Sơn, khóm 20, thôn Thái Tây, xã Thái Tây, huyện Vân Lâm

108. Trần Thị Thanh Huyền, sinh ngày 04/01/1981 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/4, số 140, phố Nam Hoa 1, khóm 11, thôn Nam Khảm, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

109. Đặng Thị Bích Hạnh, sinh ngày 18/6/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 42, đường Tân Mai, khóm 11, phường Tân Bắc, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

110. Nguyễn Thị Cà, sinh ngày 06/7/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 24, ngõ 344, đường Trung Sơn, khóm 2, phường Tây Nhã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

111. Huỳnh Thị Diễm Trinh, sinh ngày 02/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 35, ngõ 2, đường Dân An, khóm 8, phường Tân Gia, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

112. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 03/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 12, ngõ 36, đường Trung Thuyền, khóm 23, phường Trung Thuyền, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

113. Huỳnh Thị Mau, sinh ngày 01/01/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 228, đường Đức Hoa, khóm 8, phường Trung Tín, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

114. Đỗ Thị Nguyệt, sinh ngày 28/12/1982 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/8, đường Hồng Diệp, khóm 2, thôn Phục Hưng, xã Trang Vy, huyện Nghi Lan

115. Đặng Thị Thanh Quyên, sinh ngày 02/3/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, lộ Tân Ban, khóm 011, thôn Quảng An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

116. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 12/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2, ngõ 7, hẻm 207, lộ Văn Đức, khóm 003, phường Tử Dương, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

117. Lý Thị Thu Hằng, sinh ngày 11/5/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Kiến Nghiệp, khóm 013, phường Tây Khê, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

118. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 20/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, hẻm 20, ngõ 522, đường Tân Minh, khóm 011, phường Hành Thiện, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

119. Nguyễn Thị Kim Uyên, sinh ngày 09/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 20, ngõ 1, đường Chương Thụ 1, khóm 31, phường Trung Hiếu, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

120. Ngô Kim Hà, sinh ngày 25/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lộ Thuận An, khóm 36, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

121. Nguyễn Hồng Nhạn, sinh ngày 31/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 49, ngõ 52, lộ Cẩm Tú, khóm 023, phường Nhật Hưng, thị trấn Tân Điếm, huyện Đài Bắc

122. Nguyễn Ngọc Hiền, sinh ngày 29/11/1973 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Minh Hưng, khóm 10, thôn Sơn Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

123. Nguyễn Thị Bé Bảy, sinh ngày 16/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 10/1, đường Quý Dương, khóm 032, thôn Quý Hòa, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

124. Nguyễn Thị Diếu, sinh ngày 29/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, hẻm 151, ngõ 30, đường Vĩnh Cát, khóm 22, phường Hưng Nhã, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

125. Nguyễn Thị Ngon, sinh ngày 05/11/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 140, lộ Đinh Châu, đoạn 1, khóm 027, phường Trung Cần, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

126. Nguyễn Thúy Liễu, sinh ngày 25/3/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 65, đoạn 3, đường Bắc Tân, khóm 2, phường Đại Đồng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

127. Ngô Bích Hạnh, sinh ngày 18/8/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10 Canh Liễu Cước, khóm 001, phường Thoại Đức, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

128. Lương Thu Thủy, sinh ngày 02/01/1982 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Ái Thất, khóm 9, phường Trường Đức, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

129. Nguyễn Thị Ánh Minh, sinh ngày 16/7/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 31, ngõ 133, đường Thành Công, khóm 7, phường Phúc Đức, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

130. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 01/12/1977 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 60/20, đường Trung Sơn, khóm 3, thôn Tiêm Lộc, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

131. Phan Chị Chiêu Hồng, sinh ngày 30/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1/2, hẻm 15, ngõ 175, đoạn 3, đường Tú Lãng, khóm 9, phường Tú Cảnh, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

132. Võ Thị Kim Liên, sinh ngày 10/10/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 2, ngõ 247, đường Trúc Vi, khóm 10, thôn Trúc Vi, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

133. Lê Thị Hoài Thu, sinh ngày 19/8/1980 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/31, Dương Hỉ Oa, khóm 23, thôn Hồ Khẩu, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

134. Phạm Thị Muội, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 36, đoạn 3, đường Bắc Thâm, khóm 1, thôn Vạn Phúc, xã Thâm Khang, huyện Đài Bắc

135. Trần Thị Thu Lan, sinh ngày 28/4/1979 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 15, ngõ 618, đường Vạn Đại, khóm 20, phường Hoa Trung, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

136. Dương Ngọc Tiên, sinh ngày 04/11/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 58, đường Phố Tân, khóm 021 thôn Phố Tân, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

137. Lê Thị Thủy, sinh ngày 02/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 320, lộ Khê Đông, khóm 012, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

138. Phạm Thị Khánh, sinh ngày 09/9/1978 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 974, đường Vinh Dự, khóm 017, phường Trùng Quang, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

139. Phạm Thị Vinh, sinh ngày 10/7/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 42, đường Dân Quyền, khóm 010, phường Phục Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

140. Phan Cẩm Như, sinh ngày 16/9/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26, hẻm 29, ngõ 27, đường Đức Chính, khóm 21, phường Chương Bắc, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

141. Trần Thị Liễu, sinh ngày 23/3/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 80, phố Bắc Viên, khóm 2, phường Vạn Bảo, khu Bắc, thành phố Đài Nam

142. Trần Thị Nhi, sinh ngày 24/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/3, ngõ 117, phố Vạn An, khóm 17, phường Vạn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

143. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 09/7/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/3, ngõ 70, đoạn 3, đường Song Thập, khóm 9, phường Khê Đầu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

144. Đinh Thị Huỳnh Trang, sinh ngày 17/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/2, ngõ 142, đường Trung Thành, khóm 007, phường Trung Hùng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

145. Đỗ Thị Trinh, sinh ngày 19/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167/3, đường Noãn Noãn, khóm 013, phố Noãn Noãn, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

146. Trường Thị Kiều, sinh ngày 21/11/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Thị Trường, đường Vương Sinh Minh, khóm 4, phường Sinh Minh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

147. Nguyễn Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 20/11/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 19, ngõ 246, đường Ngưu Phú Nam, khóm 14, phường Phố Tiền, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

148. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 04/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115/9 Quá Câu Đông Thế Đầu, khóm 5, xã Đông An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

149. Nguyễn Thị Nhiều, sinh ngày 01/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134, lộ Sơn Cước, khóm 008, thôn Bình Hòa, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

150. Nguyễn Thị Yên, sinh ngày 07/10/1977 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 251, đường Sơn Đỉnh, khóm 34, thôn Sơn Đỉnh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

151. Phan Thị Toan, sinh ngày 04/6/1982 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 56, đường Phục Hoa Cửu, khóm 8, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

152. Trần Thị Tư, sinh ngày 06/9/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 71, ngõ 143, phố Hoa Tân, khóm 14, phường Hoa Tân, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

153. Hồng Kim Cương, sinh ngày 29/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114/1, hẻm 1, ngõ 164, đường Trung Sa, khóm 14, thôn Tự Cường, xã Đại Đỗ, huyện Đào Viên

154. La Thiệu Lang, sinh ngày 12/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/1, đường Nguyệt Mi, khóm 15, phường Cát Khánh, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

155. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 10/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngõ 300, đường Trung Sơn 2, khóm 1, phường Vĩnh An, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

156. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 06/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/4 số 14, hẻm 75, lộ Trung Chính, khóm 008, phường Đỉnh Đường, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

157. Nguyễn Thị Lê, sinh ngày 11/7/1982 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203, ngõ Long Quan, khóm 30 thôn Trấn Phong, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

158. Nguyễn Thị Thúy Hường, sinh ngày 03/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 512/19, đường Trung Sơn, khóm 003, phường Hạ Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

159. Phạm Thị Dũng, sinh ngày 08/10/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 58, đường Trường Thọ 2, khóm 19, thôn Dương Châu, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

160. Phạm Thị Thương, sinh ngày 19/10/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Tân Thố, khóm 008, thôn Tân Thố, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

161. Trần Thị Kim Hai, sinh ngày 29/4/1973 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Đại Đồng, khóm 004, phường Dân Sinh, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

162. Đặng Thị Thúy, sinh ngày 20/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 17/4, ngõ 103, đường Văn Hóa, khóm 7, phường Nhất Tâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

163. Đỗ Thị Thúy Mùi, sinh ngày 18/4/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/2 Lao Đường, khóm 12, phường Tây An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

164. Dương Thị Trúc Len, sinh ngày 13/9/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 26, ngõ 60, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 16, phường Nội Lịch, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

165. Hỷ Trương Wa, sinh ngày 10/11/1983 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 21, ngõ 32, phố Vĩnh Bình, khóm 17, phường Nam Cảng, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

166. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 04/10/1982 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13-6, An Khanh, khóm 15, phường An Khanh, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

167. Nguyễn Thị Kim Thi, sinh ngày 29/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7/7, số 2, ngõ 360, đường Vĩnh Trinh, khóm 3, thôn Bảo Bình, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

168. Phạm Thị Hồng, sinh ngày 15/7/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46 Cựu Trang, khóm 14, thôn Cựu Trang, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

169. Phạm Thị Len, sinh ngày 26/02/1979 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đoạn 1, đường Nghi Tam, khóm 1, phường Nhị Thành, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

170. Phạm Thị Mới Nở, sinh ngày 23/6/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/1, ngõ 38, đường Tứ Bình, khóm 8, phường Hưng Nhân, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

171. Trần Cẩm Hồng, sinh ngày 08/9/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89 Chương Thụ Bình, khóm 012, thôn Bạch Kỳ, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

172. Trần Thị Loan, sinh ngày 06/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84 Chương Thụ Bình, khóm 012, thôn Bạch Ký, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

173. Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 03/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 19, ngõ 17, hẻm 16, đường Vĩnh An, khóm 009, phường Vĩnh An, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

174. Trần Xỳ Kín, sinh ngày 10/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 173, Điếm Tử, khóm 025, phường Sơn Giai, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

175. Bùi Thị Đào, sinh ngày 10/3/1968 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99/7 Đại Phố, khóm 7, phường Đại Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

176. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 27/6/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm Canh Sinh, khóm 011, phường Đồng Vinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

177. Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 14/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5/5, đường Cửu Khung, khóm 001, phường Vĩnh An, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

178. Nguyễn Ngọc Phụng, sinh ngày 29/11/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155/1, ngõ 125, lộ Tây Kỳ, khóm 004, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

179. Khưu Bình Lương, sinh ngày 20/02/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 11, đường Dân Tộc, khóm 18, thôn Quản Trung, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

180. Lê Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 03/11/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 31, đường Trung Hiếu, khóm 021, phường Trung Hiếu, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

181. Mai Thị Lộc Hận, sinh ngày 18/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 11, đường Đại Đồng, khóm 17, phường An Chấn, thành phố Bình Đông, phường An Chấn, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

182. Mìu Nhộc Vằn, sinh ngày 13/01/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 23, ngõ 497, đường Tân Thụ, khóm 6, phường Tây Thịnh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

183. Hín Tạt Phắn, sinh ngày 16/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 292, đường Hữu Hiếu, khóm 13, phường Bảo An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

184. Lê Thị Thúy, sinh ngày 08/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ Thánh Đức, khóm 4, thôn Mục Nghi, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

185. Tô Huệ Vân, sinh ngày 25/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngách 32, ngõ 823, đường Trường Hòa, đoạn 1, khóm 5, phường Đông Hòa, khu An Nam, thành phố Đài Nam

186. Lê Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 12/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152/34 Đại Khang Lang, khóm 21, phường Đại Cát, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

187. Bùi Thị Hằng Nga, sinh ngày 18/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 121, đường Quang Minh, khóm 17, thôn Lễ Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

188. Nguyễn Thị Sen, sinh ngày 14/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 210, đường Đặng Công, khóm 6, phường Can Tần, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

189. Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 05/7/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 48, phố Văn Hóa, khóm 56, thôn Phố Tân, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

190. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 140/4, đường Sơn Dương, đoạn 3, khóm 17, phường Bình Tâm, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

191. Hồ Thu Hương, sinh ngày 14/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 169, phố Bắc Hoa, khóm 15, phường Bắc Hưng, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

192. Hồ Kim Phương, sinh ngày 03/7/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 163, đường Phong Châu, khóm 24, thôn Phong Châu, xã Thân Cương, huyện Đài Trung

193. Lê Thị Kim Em, sinh ngày 15/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, ngõ 137, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 21, thôn Đàm Dương, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

194. Phạm Kim Loan, sinh ngày 16/4/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155/2, đường Cúc Phong, khóm 1, thôn Cúc Phong, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

195. Trương Thị Trân Trân, sinh ngày 11/11/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 179, đường Sa Điền, đoạn 6, khóm 23, thôn Sơn Cước, huyện Đài Trung

196. Liều Thị Thu, sinh ngày 25/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 665, đường Bích Viên, đoạn 2, khóm 2, thôn Trang Thôn, xã Phương Viên, huyện Chương Hóa

197. Dương Hồng Vỡ, sinh ngày 25/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39 Thảo Bài, khóm 11, thôn Long Đằng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

198. Hoàng Thị Ngà, sinh ngày 16/5/1987 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/3, đường Sùng Đức, khóm 8, phường Vĩnh Khang, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

199. Lê Thị Huệ, sinh ngày 05/5/1986 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1 Hạ Đàm Đích, khóm 007, phường Bình Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

200. Huỳnh Kim Hằng, sinh ngày 25/3/1971 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, đường Nam Cảng, khóm 9, phường Nam Cảng, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

201. Lê Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 03/11/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, đường Kim Bao Lý, khóm 007, thôn Hòa Bình, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

202. Nguyễn Thị Cẩm Giang, sinh ngày 19/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 18, ngõ 78, đường Ngũ Công Nhị, khóm 007, phường Phúc Hưng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

203. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 08/10/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 547, lộ Phong Luân, khóm 014, thôn Phong Luân, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

204. Lê Thị Thai, sinh ngày 15/6/1971 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/10, số 236, đường Nam Bình, khóm 20, phường Phúc Hưng, khu Nam, thành phố Đài Trung

205. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 15/8/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 740, lộ Trung Chính, khóm 015, phường Tam Dân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

206. Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 20/9/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 15, hẻm 1, đường Trường Thuận, khóm 3, phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

207. Trương Thị Nhiển, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lộ Tam Hòa, khóm 005, thôn Tam Hòa, xã Nhị Côn, huyện Vân Lâm

208. Lê Thị Êm, sinh ngày 30/3/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Tân Xã Khanh, khóm 012, thôn Nghĩa Long, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

209. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 02/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, Nhị Bình, khóm 012, thôn Đôi Hưng, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

210. Nguyễn Thị Đến, sinh ngày 20/5/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 80, đoạn Á Đông, đường Văn Sơn, khóm 010, phường Văn Sơn, thị trấn Tân Bộ, huyện Tân Trúc

211. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 13/01/1985 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 287, lộ Trung Sơn, khóm 001, thôn Mỹ Điền, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

212. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 26/12/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 28, đường Cửu Long, khóm 001, thôn Cửu Minh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

213. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 07/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 281, đoạn 2, lộ Tô Hoa, khóm 2, thôn Nam Áo, xã Nam Áo, huyện Nghi Lan

214. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 06/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/8 Đông Cao Sơn Đỉnh, khóm 015, phường Cao Vinh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

215. Phạm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 31/01/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, lộ Thâm Nghiệp, khóm 5, thôn Thâm Cẩu, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

216. Tất Ngọc Tuyền, sinh ngày 01/9/1978 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 101, đường Châu, khóm 032, thôn Diên Phủ, xã Đào Viên, huyện Bình Đông

217. Võ Thị Thùy Trang, sinh ngày 15/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/2, ngõ Tân Môn, khóm 006, thôn Tân Hậu, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

218. Quách Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 01/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 6, ngõ 37, đường Diên Bình, khóm 17, phường Diên Bình, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

219. Bùi Thị Hằng, sinh ngày 10/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 12, đường Hoa Hưng, khóm 13, phường Hưng Long, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

220. Dương Thị Kim Phượng, sinh ngày 07/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37-1, đường Thuận Hòa, khóm 16, thôn Trung Hiếu, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

221. Đặng Bích Hương, sinh ngày 31/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 8, đường Phúc Đức 4, khóm 031, phường Phượng Tường, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

222. Hứa Tố Chân, sinh ngày 07/8/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Đỉnh Bán Thiên, khóm 7, thôn Hạ Ma, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

223. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 14/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 228, đường Đồ Thành, khóm 22, phường Thụy Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

224. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 17/01/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 151, đường Hải Thổ, khóm 13, phường Cảng Nam, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

225. Đặng Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 14/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, đường Khê Nam, đoạn 3, khóm 4, thôn Nam Lý, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

226. Trần Linh Phương, sinh ngày 08/10/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 382, đường Văn Xương, khóm 4, phường Hổ Khê, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

227. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 10/02/1986 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10/1, số 615, đường Trung Sơn, khóm 1, phường Phong Vinh, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

228. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 20/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 123, đường Tân Cảng, khóm 13, thôn Tân Cảng, xã Tân Cảng, huyện Chương Hóa

229. Đào Thị Kim Thoa, sinh ngày 03/7/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105 Hoàn Hồ, khóm 8, thôn Hoàn Hồ, xã Đại Nội, huyện Đài Nam

230. Tạ Khánh Phương, sinh ngày 26/02/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 193 Đại Hữu, khóm 17, thôn Đại Hữu, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

231. Lê Thị Thơm, sinh ngày 23/10/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Tân Hưng, khóm 24, thôn Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

232. Huỳnh Thị Thảo, sinh ngày 01/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 83, đường Tập Hiến, khóm 003, phường Tiềm Viên, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

233. Võ Thanh Thúy, sinh ngày 20/3/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Hợp Tín, khóm 005, phường Lập Đức, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

234. Lê Thị Chân, sinh ngày 01/01/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/1 Thảo Tháp, khóm 2, Bảo Chương, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

235. Lâm Thị Hồng Sương, sinh ngày 07/12/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 122, lộ Nhiêu Bình, khóm 015, thôn Nhiêu Bình, xã Xích Đồng, huyện Vân Lâm

236. Huỳnh Thị Bình, sinh ngày 25/4/1986 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lộ Nguyên Sơn, khóm 2, phường Huy Biểu, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

237. Lý Mai Ly, sinh ngày 21/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 300, đường Thiên Tường, khóm 29, phường Nam Hưng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

238. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 16/5/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 7, khóm 3, thôn A Diệu, xã Thâm Khang, huyện Đài Bắc

239. Nguyễn Thị Luông, sinh ngày 21/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/3, số 510, đoạn 2, đường Nhân Ái, khóm 4, thôn Hồ Nam, xã Hồ Khẩu, huyện Đài Bắc

240. Nguyễn Thu Xuân, sinh ngày 18/9/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, ngõ 230, đoạn 3, đường Đinh Châu, khóm 9, phường Thủy Nguyên, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

241. Võ Thị Vàng, sinh ngày 29/10/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ 13, hẻm 94, đường Phúc Thọ, khóm 005, phố Tín Nghĩa, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

242. Đặng Thị Cẩm Dư, sinh ngày 09/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 96, đường Bát Đẩu, khóm 006, phường Bát Đẩu, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

243. Dương Thị Ngọc Loan, sinh ngày 08/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 6, ngõ 42, đường Ảnh Hưng, khóm 021, phường Ảnh Hoa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

244. Hồ Thị Cẩm Đang, sinh ngày 12/6/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 5, ngõ 98, đường Dân An, khóm 001, phường Nam Cảng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

245. Ngô Thị Kim Thoa, sinh ngày 25/02/1970 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 198, đường Long Giang, khóm 013, thôn Đức Thịnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

246. Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 18/10/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phường Thạch Quang, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

247. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 24/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115/3, ngõ 206, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 012, phường Trường An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

248. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 15/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 721, đường Cao Mỹ, khóm 1, phường Cao Tây, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

249. Cao Thùy Linh, sinh ngày 22/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Miếu Lộ An Lạc, khóm 4, thôn Hoa Đổ, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

250. Dương Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 17/9/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 700, đường Trung Chính, khóm 14, thôn Thanh Liên, xã A Liên, huyện Cao Hùng

251. Nguyễn Thị Mãi, sinh ngày 30/12/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 244/1, đường Kỳ Nam 7, khóm 15, phường Tam Hiệp, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

252. Kiều Thị Kim Duyên, sinh ngày 19/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 300, đoạn 1, Phú Nông, khóm 12, phường Phục Hưng, khu Đông, thành phố Đài Nam

253. Nguyễn Thị Dành, sinh ngày 12/12/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, đường Khảo Đàm, khóm 1, thôn Khảo Đàm, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

254. Võ Thị Tuyết Minh, sinh ngày 16/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, phố Trường Lạc, khóm 2, thôn Quy Động, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

255. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 10/3/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 32, phố Trung Luân, khóm 7, thôn Điền Trung, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

256. Huỳnh Ánh Tuyết, sinh ngày 04/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190, đường Tân Cảng, khóm 15, phường Phong Phú, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

257. Lưu Thị Thúy Vi, sinh ngày 09/6/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 9, phố Dân Sinh 1, khóm 13, phường Thụy Cát, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

258. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 12/4/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168/1 Song Thảo Hồ, khóm 11, thôn Song Hồ, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

259. Tăng Thị Anh Đào, sinh ngày 01/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 155, đường Ưng Nguyên, khóm 11, phường Ưng Nguyên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

260. Đặng Ngọc Trúc, sinh ngày 14/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 56, phố Trường Ích 6, khóm 9, phường Vĩnh Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

261. Võ Thị Hiệp, sinh ngày 10/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 232, đường Phượng Hoàng, khóm 19, phường Kiên Dân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

262. Nguyễn Thị Mận, sinh ngày 17/5/1969 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 196, đường Đông Ninh, khóm 15, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

263. Huỳnh Hạ Quyên, sinh ngày 15/10/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, phố Trấn Vương, khóm 11, phường Trấn Bắc, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

264. Bùi Thị Thúy Hường, sinh ngày 17/01/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Lâm Thố, khóm 13, thôn Nam Yến, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

265. Cao Thị Thùy, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 19, đường Trung Hoa 1, khóm 21, phường Dụ Hưng, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

266. Đinh Thị Nhớ, sinh ngày 13/10/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường Từ Châu, khóm 2, phường Duy Tân, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

267. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/5/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 151 Phan Cao, khóm 7, phường Phan Cao, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

268. Lôi Kim Phượng, sinh ngày 24/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, ngõ 243, đường Long Tân, khóm 6, phường Long Tân, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

269. Trần Thị Thanh Xuân, sinh ngày 04/01/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngõ 150, đường Dân An Tây, khóm 3, phường Quang Minh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

270. Lê Thị Thủy, sinh ngày 19/4/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, ngõ Tân Điền, đường Quang Minh, khóm 9, thôn Tân Quảng, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

271. Hoàng Thị Năm, sinh ngày 09/4/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, phố Thái Bình 16, khóm 6, phường Trung Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

272. Nguyễn Hoàng Cát Chiêu, sinh ngày 08/12/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 21, phố Diên Bình, khóm 12, phường Cảng Tử, khu An Bình, thành phố Đài Nam

273. Trần Thị Đẹp, sinh ngày 28/02/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 628, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 8, thôn Trung Hưng, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

274. Vưu Thị Ngọc Anh, sinh ngày 29/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 19/3, ngõ 185, phố Dục Phong, khóm 28, phường Sùng Hối, khu Đông, thành phố Đài Nam

275. Võ Thị Cẩm Quí, sinh ngày 10/8/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 13, phố Thâm Khanh 1, khóm 2, thôn Thâm Khanh, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

276. Trương Thị Dễ, sinh ngày 20/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 23, ngõ 156, đường Phúc Đức 2, khóm 026, phường Trung Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

277. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 22/02/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, hẻm 9, ngõ 428, đoạn 1, đường Cát Điền, khóm 002, thôn Phúc Sơn, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

278. Nguyễn Thị Kim Phương, sinh ngày 20/5/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/10, số 9, đường Sùng Đức 4, khóm 003, phường Sùng Học, khu Đông, thành phố Đài Nam

279. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 13/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 192/1, đường Hoàng Cảng, khóm 013, thôn Hoàng Cảng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

280. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 08/10/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, ngõ 13, đường Tây Viên, khóm 015, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

281. Thạch Thị Hường, sinh ngày 15/5/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, lộ Trung Sơn, khóm 002, thôn Mỹ Điền, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

282. Phạm Thị Thơi, sinh ngày 17/01/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngõ 96, phố Phân Tử Vĩ, khóm 1, phường Lạc Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

283. Phạm Thị Yến, sinh ngày 09/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7 Kiến Cước Khanh, khóm 003, thôn A Như, xã Thâm Khang, huyện Đài Bắc

284. Phan Thị Kiều, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, phố Trường Ức 9, khóm 15, phường Trường Ức, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

285. Võ Thị Huy, sinh ngày 03/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, ngõ Trung Hoa Bắc, khóm 40, thôn Trung Hưng, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

286. Chiếng Lệ Hồng, sinh ngày 03/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 109, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 17, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

287. Đào Thị Thu Yến, sinh ngày 01/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 21 Cát Khánh Công Viên Thành, đường Đại Phố, khóm 5, phường Cát An, thị trấn Đại Phương, huyện Đài Bắc

288. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 30/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, đường Đại Hưng 16, khóm 7, phường Đại Hưng, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

289. Lâm Mỹ Phụng, sinh ngày 11/12/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, đoạn 2, đường Mộc Sách, khóm 5, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

290. Phan Ngọc Thắm, sinh ngày 01/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20 Cam Kiết Lâm, khóm 003, thôn Bắc Nguyên, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

291. Võ Thị Ảo, sinh ngày 28/8/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 118, đoạn 1, lộ Diên Bình, khóm 009, thôn Diệu Bình, xã Điền Bình, huyện Chương Hóa

292. Voòng Sắc Thể, sinh ngày 08/10/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 485, đường Bát Quái, khóm 16, phường Phúc Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

293. Ong Thị Bình, sinh ngày 20/10/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 1, ngõ 172, đoạn 1, lộ Diên Bình, khóm 010, phường Dân Phú, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

294. La Thị Bạc, sinh ngày 04/01/1987 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 3, phường Nghi Xương, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

295. Lê Thị Mỹ Liên, sinh ngày 26/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96/22, đường Tân Hưng, khóm 14, thôn Tân Đông, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

296. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/1 Tân Bộ Lạc, khóm 017, thôn Thái Nguyên, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

297. Nguyễn Thị Nhạn, sinh ngày 10/10/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/1 Trung Hưng, khóm 025, thôn Thái Nguyên, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

298. Cao Thị Nương, sinh ngày 15/10/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/2, Lê Lãm, khóm 005, thôn Song Hưng, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

299. Bùi Thị Thu Hương, sinh ngày 16/6/1972 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Đồng An Bắc, khóm 007, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

300. Đặng Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 17/9/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 662, ngõ 16, khóm 004, phường Quang Minh, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

301. Đặng Thị Huyền, sinh ngày 01/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/4, hẻm 16, ngõ 64, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 11, phường Giai Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

302. Giắn Trăn Hồ Phấn, sinh ngày 22/7/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 10, ngõ 302, đoạn 3, đường Lê Minh, khóm 19, phường Tây Đôn, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

303. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 204, đường Trung Sơn, đoạn 3, khóm 5, thôn Tam Hòa, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

304. Âu Thúy Bình, sinh ngày 20/4/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1377, đường Vĩnh Xuân Đông, khóm 4, phường Vĩnh Định, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

305. Lê Thị Mộng, sinh ngày 16/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/8, đường Trung Trang, khóm 8, thôn Trung Trang, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

306. Hỷ Cón Dùng, sinh ngày 12/8/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46 Trung Dương Tử, khóm 7, thôn Trung Dương, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

307. Dương Thị Thanh, sinh ngày 15/7/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28 Lâm Vi, khóm 8, thôn Phố Bắc, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

308. Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh ngày 01/02/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 52, đường Trúc Lâm, khóm 9, phường Bình An, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

309. Dìn Thị Tuyên Phát, sinh ngày 25/01/1980 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/2, tầng 2, ngõ 63, phố Quốc Quang, khóm 4, phường Long Phố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

310. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 11/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 34, đường Đại Nghĩa, khóm 3, thôn Trung Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

311. Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 01/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, phố Mai Lâm 3, khóm 9, phường Bắc Mai, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

312. Trần Mỹ Ngọc, sinh ngày 20/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 69, ngõ Đông Vinh, khóm 13, thôn Đông Thế, xã Quán Miếu, huyện Đài Nam.

313. Đặng Thị Thu, sinh ngày 09/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 81, đường Văn Hiền, đoạn 1, khóm 44, thôn Thành Công, xã Nhân Đức, huyện Nam Đầu

314. Huỳnh Thị Tiếp, sinh ngày 06/5/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 49, đường Hưng Quốc, khóm 5, phường Hang Khẩu, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

315. Lê Thị Kim Nga, sinh ngày 12/6/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, đường Đơn Sơn 1, khóm 15, phường Phụng Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

316. Võ Thị Kim Thê, sinh ngày 29/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/13, đường Gia Liên, khóm 4, phường Gia Liên, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

317. Võ Thị Mỹ Phường, sinh ngày 26/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 742, đường Trung Chính, khóm 14, thôn Hòa Liên, xã A Liên, huyện Cao Hùng

318. Ngô Thị Thu Ba, sinh ngày 30/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/9 Bảo Lâm, khóm 8, thôn Vĩnh Phú, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

319. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 603, đoạn 1, lộ Hưng Lạc, khóm 008, phường Sa Luân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

320. Đinh Thị Huân, sinh ngày 13/10/1987 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 22, ngõ 40, phố Bảo An 2, khóm 11, phường Bảo An, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

321. Nguyễn Thị Y, sinh ngày 19/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1, ngõ Lý Ngư 2, khóm 5, phường Ngô Công, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

32. Phùng Thị Thanh Mai, sinh ngày 03/01/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 47, đường Trung Công 2, khóm 17, phường Phúc Hòa, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

323. Trương Thị Đào, sinh ngày 08/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ngách 2, số 8, ngõ 575, đường Lộc An, khóm 20, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

324. Trần Thị Hường, sinh ngày 21/10/1972 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, phố Nhân Lý 8, khóm 18, thôn Nhân Lý, xã Cát An, huyện Hoa Liên

325. Bùi Thị Huệ, sinh ngày 28/7/1979 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 13, ngách 40, ngõ 190, đường Đức Hành Đông, khóm 11, phường Thánh Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

326. Hồ Thị Cúc, sinh ngày 05/6/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Nội Quán, khóm 6, thôn Khương Viên, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

327. Hoàng Thị Mừng, sinh ngày 12/10/1982 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 77/5, phố An Lạc 10, khóm 9, phường Trung Sơn, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

328. Bùi Ngọc Trinh, sinh ngày 02/4/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 15/1, phố Nghĩa Dũng, khóm 11, phường Đại Khê, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

329. Huỳnh Thị Nhiên, sinh ngày 24/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngách 10, ngõ 145, đường Diên Bình Bắc, đoạn 7, khóm 8, phường Phúc An, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

330. Trần Thị Thủy, sinh ngày 21/7/1982 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 77, đường Hoàng Kim, khóm 10, thôn Ngọc Tuyền, xã Cửu  Như, huyện Bình Đông

331. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 18/5/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 347, đường Trung Chính, khóm 14, phường Nam Phố, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

332. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 20/10/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Thụy Nam, khóm 8, phường Thụy Trúc, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

333. Trần Thị Cẩm Tú, sinh ngày 01/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/8, đường Tạo Hương, khóm 8, phường Tân Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

334. Hoàng Thị Hạnh, sinh ngày 08/02/1975 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: lầu 5/16, số 81, phố Đông Quang Đông, khóm 27, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

335. Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 24/9/1974 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, phố Gia Thịnh, khóm 15, phường Gia Thịnh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

336. Trần Thị Kiều, sinh ngày 18/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12 Khất Tử Nội, thôn Loan Bảo, xã Hậu Long, huyện Miêu Lật

337. Vương Mỹ Nhi, sinh ngày 18/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 343, phố Dấn Ý, khóm 4, thôn Phúc An, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

338. Nguyễn Kim Chúc, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/2, đường Hạ Tuyền, khóm 7, phường Thủy Tuyền, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

339. Trịnh Ngọc Loan, sinh ngày 10/12/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, phố Thành Công 5, khóm 18, thôn Nhìn Tây, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

340. Nguyễn Thị Mộng Nghi, sinh ngày 01/4/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 702/2, đường Dân Tộc 1, khóm 63, phường Đỉnh Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

341. Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh ngày 05/8/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127 Đại Liêu, khóm 14, thôn Vĩnh Lạc, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

342. Nguyễn Thị Dân, sinh ngày 12/4/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 296, đường Đinh Đài, khóm 1, thôn Đinh Đài, xã Vụ Phong huyện Đài Trung

343. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 18/6/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngách 110, ngõ 195, phố Bản Nguyên, đoạn 1, khóm 6, phường Nguyên Điền, khu An Nam, thành phố Đài Nam

344. Nguyễn Ngọc Phận, sinh ngày 20/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6 Ngưu Trù Phố, khóm 9, thôn Nam Hương, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

345. Nguyễn Thị Ngọc Tâm, sinh ngày 09/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 12 đường Thanh Tam, khóm 6, phường Nhật Nam, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

346. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 14/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89/5, đường Khách Trang, khóm 14, phường Đỉnh Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

347. Nguyễn Kim Hồng, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 141, đường Ngũ Giáp Nam, khóm 10, thôn Vĩnh An, xã Đại An, huyện Đài Trung

348. Nguyễn Thị Huyền Chân, sinh ngày 28/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 106, đường Quang Minh, khóm 26, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

349. Võ Thị Xuân Hương, sinh ngày 02/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39 Song Xuân, khóm 6, thôn Song Xuân, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

350. Lưu Thị Thanh An, sinh ngày 22/12/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 57, đường Kinh Khẩu, khóm 9, thôn Kinh Khẩu, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

351. Nguyễn Thị Kim Hưởng, sinh ngày 03/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 18, ngõ 160, đường Tam Nguyên, khóm 20, phường Mai Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

352. Trần Thị Loan Phượng, sinh ngày 28/7/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78/1, đường Minh Dã, khóm 4, thôn Vũ Long, xã Diên Bình, huyện Đài Đông

353. Nguyễn Thị Huỳnh, sinh ngày 28/6/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 355, đường Thổ Thành, khóm 2, thôn Bộ Tử, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

354. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 17/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 289/1, đường Thành Thái, đoạn 3, khóm 12, thôn Thành Công, huyện Đài Bắc

355. Trần Thị Vinh, sinh ngày 23/10/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Trung Sơn, đoạn 3, khóm 9, phường Phục Huệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

356. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 08/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 182, đường Trung Hưng, đoạn 2, khóm 10, thôn Biên Liêu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

357. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 10/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 92, phố Thiên Dương, khóm 14, phường Đơn Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

358. Huỳnh Thị Bích Ly, sinh ngày 24/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1 Hợp Giới Đầu, khóm 9, thôn Hợp Giới, xã Tây Dữ, huyện Bành Hồ

359. Đặng Thị Quốc Trinh, sinh ngày 24/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, đường Cảng Bình, khóm 8, phường Cảng Nam, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

360. Nguyễn Thị Kiều Thanh, sinh ngày 16/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 299, đường Nghĩa Hoa, khóm 20, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

361. Hồ Kim Hiền, sinh ngày 14/01/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Loan Tử Nội, khóm 007, thôn Bản Đầu, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

362. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 04/8/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 235, đoạn 5, đường Sơn Cước, khóm 11, phường Trung Đông, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

363. Ôn Lê Khanh, sinh ngày 15/5/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 34, hẻm 67, lộ Trung Chính, khóm 1, huyện Nguyên Lâm, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

364. Tô Huệ Kim, sinh ngày 13/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 150, ngõ 320, đoạn 4, lộ An Trung, khóm 006, phường Uyên Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

365. Thạch Thị Hạnh, sinh ngày 04/12/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 236, lộ Lực Hành, khóm 002, phố Lực Hành, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

366. Trần Mỹ Anh, sinh ngày 17/5/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1, ngõ 176, đường Noãn Noãn, khóm 18, phường Noãn Đồng, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

367. Nguyễn Thị Ngọc Trọn, sinh ngày 09/10/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngách 38, ngõ 488, đường Nam Dương, khóm 2, phường Trung Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

368. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 06/5/1974 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4 Quy Sơn, khóm 16, thôn Đại Liêu, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

369. Nguyễn Ngọc Minh Tâm, sinh ngày 05/11/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 746, đường Gia Điền, khóm 12, phường Gia Lê, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

370. Trang Kim Thu, sinh ngày 21/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112/9, đường Chấn Hưng, khóm 8, phường Chấn Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

371. Nguyễn Thị Hồng Ngon, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201 Quảng Hưng, khóm 10, phường Quảng Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

372. Nguyễn Thị Hướng, sinh ngày 20/11/1977 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, ngõ 288, đường Kiến Quốc, khóm 13, phường Thạch Phúc, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

373. Đỗ Thị Xuân Mai, sinh ngày 11/4/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/2, đường Thái Bình, khóm 9, thôn Châu Tử, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

374. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 10/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 24, đoạn 4, đường La Kỳ Phúc, khóm 10, phường Văn Thịnh, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

375. Phạm Thị Bé Ngoan, sinh ngày 10/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/3, số 50, phố Sùng Minh, khóm 24, phường Trung Hiếu, khu Đông, thành phố Đài Nam

376. Nguyễn Thị Dịu Tào, sinh ngày 03/10/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22 Hạ Khang, khóm 012, thôn Mẫu Đơn, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

377. Vòng Mỹ Linh, sinh ngày 17/5/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 28, ngõ 462, đoạn 1, Trung Sơn Đông, khóm 08, thôn Thanh Hoa, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

378. Phạm Thị Kim Chi, sinh ngày 24/4/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/22, ngõ 5, đường Bảo An, khóm 11, thôn Duy Tân, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

379. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 13/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường Phụng Minh, khóm 1, thôn Thượng Phong, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

380. Cao Tuyết Nhung, sinh ngày 02/9/1965 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 292, đường Lâm Vinh, khóm 15, phường Lâm Vinh, thị trấn Phụng Lâm, huyện Hoa Liên

381. Hoàng Thị Hậu, sinh ngày 10/02/1985 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/3, ngõ 180, đường Che Nam, khóm 17, thôn Che Bộ, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

382. Đặng Thị Lộc, sinh ngày 05/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Tân Hưng, khóm 11, thôn Tân Trang, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

383. Đinh Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 05/5/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 51, ngõ 202, phố Đông Kỳ, khóm 11, phường Thái Xương, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

384. Nguyễn Thị Khánh Vân, sinh ngày 31/12/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 231, đường Cao Công, khóm 30, phường Vĩnh Hưng, khu Nam, thành phố Đài Trung

385. Trần Thị Thảo, sinh ngày 25/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Vĩnh Hưng, khóm 10, thôn Phương Uyển, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

386. Lê Thị Huệ, sinh ngày 15/4/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, ngách 12, ngõ 106, đường Trường Giang, đoạn 1, khóm 7, phường Cát Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

387. Phạm Thị Tú, sinh ngày 10/10/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 250, đường Phong Đông, khóm 14, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

388. Võ Thị Nghiêm, sinh ngày 07/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/1, đường Cung Tiền, khóm 19, thôn Quán Nam, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

389. Trịnh Thị Út, sinh ngày 28/12/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 837, đường Hậu Xương, khóm 27, phường Long Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

390. Dương Thị Trúc Linh, sinh ngày 26/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 171, đường Phúc Thái, khóm 6, thôn Lão Bì, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

391. Đinh Thị Nhần, sinh ngày 15/12/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Tây Phú, khóm 10, thôn Tây Phú, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

392. Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 10/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64/5 Du Thố Trang, khóm 3, thôn Du Đông, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

393. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 12/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngách 160, ngõ Khe Bạn, khóm 2, thôn Khê Bạn, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

394. Quách Tuyết Sương, sinh ngày 08/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 536, đường Viên Tập, đoạn 1, khóm 16, phường Tam An, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

395. Nguyễn Thị Mỹ Luận, sinh ngày 18/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Dương Tế, khóm 18, thôn Nội Phố, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

396. Hứa Thu Cúc, sinh ngày 17/7/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, phố Long Hình 3, khóm 16, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

397. Nguyễn Thị Quế Linh, sinh ngày 26/9/1979 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Khổng Trạch 8, khóm 4, phường Khổng Trạch, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

398. Trần Thị Bích Hạnh, sinh ngày 21/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20 Tam Liêu, khóm 5, thôn Xuyên Nam, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

399. Hình Thị Bé Hai, sinh ngày 20/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 47, đường Chấn Hưng, khóm 8, thôn Nghĩa Đình, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

400. Lưu Ngọc Thủy, sinh ngày 10/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 243, thôn Quốc Hoa Tân, khóm 14, phường Hồ Bên, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

401. Ngô Thị Cẩm Vân, sinh ngày 09/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11 Phiên Tử Câu, khóm 8, thôn Bình Hòa, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

402. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 02/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 613 Đông Sơn, khóm 29, thôn Đông Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

403. Vòng Sỳ In, sinh ngày 14/12/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngách 53, ngõ 399, đường Đáu Trung, khóm 1, phường Trung Hòa, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

404. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 18/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22 Tân Hưng, khóm 3, thôn Khảm Cước, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

405. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 31/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108/52 Thái Công Điếm, khóm 4, thôn Hạ Khanh, xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa

406. Danh Thị Thu Hằng, sinh ngày 15/10/1973 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 65, đường Văn Hóa Nam, khóm 8, phường Quang Huy, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

407. Đinh Thị Ba, sinh ngày 27/8/1987 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, hẻm 64, ngõ 271, đường Vũ Lăng, khóm 26, phường Kim Trúc, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

408. Cao Thị Bảo Ngọc, sinh ngày 08/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81-1, lộ Văn Minh, khóm 001, phường Văn Hóa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

409. Ngô Thị Hoàn, sinh ngày 30/12/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 406, đường Tẩm Thủy, khóm 3, phường Tẩm Thủy, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

410. Hà Thị Thu Sương, sinh ngày 28/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 180, đường Ngũ Hòa, khóm 013, phường Bích Hòa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

411. Hoàng Thị Tâm, sinh ngày 06/6/1981 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/6, ngõ Khánh Thành 5, đường Khánh Đông, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

412. Lê Thị Bé, sinh ngày 20/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngách 2, ngõ 17, đường Chính Anh, khóm 3, phường Phố Tử, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

413. Vòng Tùng Phùng, sinh ngày 15/9/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 558, đường Bát Quái, khóm 9, phường Phúc Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

414. Phạm Thị Hồng Nhi, sinh ngày 15/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 92, phố Tân Hưng, khóm 1, phường Quang Hoa, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

415. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 19/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, phố Đỉnh Trung Hạ, khóm 5, thôn Phú Thu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

416. Hồ Thị Phượng, sinh ngày 11/6/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 10, đường Tự Do, khóm 33, thôn Hồi Long, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

417. Nguyễn Thị Tuyết Thắm, sinh ngày 05/02/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, hẻm 31, đường Trung Chính, khóm 14, phường Trung Hiếu, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

418. Nguyễn Kim Kha, sinh ngày 27/11/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, phố Quốc Phú 10, khóm 10, phường Quốc Phú, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

419. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 09/08/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 69, đường Công Chính, khóm 4, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

420. Nguyễn Thị Huỳnh Hiền, sinh ngày 11/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 8, ngõ 112, lộ Khê Đông, khóm 010, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

421. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 25/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 21, phố Hòa Bình, khóm 10, phường Phúc Kinh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

422. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/11/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 464, đoạn 3, đường Chương Tân, khóm 011, thôn Định Hưng, xã Tân Cảng, huyện Chương Hóa

423. Huỳnh Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 05/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, hẻm 68, lộ Kiều Tín, khóm 007, phường Tiểu Thành, thị trấn Tân Điếm, huyện Đài Bắc

424. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 08/7/1985 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, đường Dân Sinh, khóm 19, phường Thanh Tâm, thị trấn Bố Lý, huyện Nam Đầu

425. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 05/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 110, đường Minh Quang, khóm 24, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

426. Tạ Kim Dung, sinh ngày 20/12/1981 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, đường Trung Hòa 5, khóm 025, thôn Văn Nhã, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

427. Phan Thị Thúy, sinh ngày 15/6/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4 An Hưng, khóm 001, thôn Vĩnh Phú, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

428. Phương Tuyết Nga, sinh ngày 09/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 65, đoạn 1, đường Long Mi, khóm 002, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

429. Đặng Thị Thúy Oanh, sinh ngày 20/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 287/5, lộ Trung Hưng Bắc, khóm 011, thôn Nhưỡng Cước, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

430. Lê Thị Hồng, sinh ngày 09/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18 Nhị Bình, khóm 001, thôn Đại Bình, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

431. Lại Thị Kim Hạnh, sinh ngày 26/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107/5, lộ Cô Sơn, khóm 007, thôn Cô Sơn, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

432. Huỳnh Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 18/4/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, Khê Tử Hạ, khóm 007, thôn Khê Hạ, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

433. Lầm A Liên, sinh ngày 20/5/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 9, hẻm 272, đường Đức Xương, khóm 011, phường Cẩm Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

434. Lâm Thị Thà Qui, sinh ngày 25/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 29-1, đường Tân Nhân 1, khóm 002, phường Tân Nhân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

435. Ngô Thị Ngọc Mai, sinh ngày 09/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 109, ngõ 423, lộ Vạn Đại, khóm 020, phường Trung Trinh, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

436. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 20/7/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 137, ngõ 40, đoạn 4, đường Thừa Đức, khóm 11, phường Phúc Hoa, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

437. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 10/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/1 Hải Bộ, khóm 002, phường Hải Bộ, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

438. Nguyễn Thị Kim Vui, sinh ngày 11/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, ngõ 43, đường Nhân Ái, khóm 007, phường Tú Giang, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

439. Đặng Ngọc Phương, sinh ngày 04/3/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, hẻm 2, ngõ 600, đường Nhân Ái, khóm 019, phường Từ Ái, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

440. Huỳnh Thì, sinh ngày 28/02/1969 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 162, đường Kiến Thành, khóm 004, phường Kiến Quốc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

441. Võ Ngọc Tiền, sinh ngày 21/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203, đoạn 1, lộ Viên Đông, khóm 001, phường Phù San, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

442. Liêu Thị Na Rél, sinh ngày 10/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 275, ngõ 1320, đường Đại Oanh, khóm 18, phường Trung Tân, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

443. Lềnh Sý Múi, sinh ngày 01/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 38, đường Minh Phong, khóm 18, phố Kim Thành, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

444. Vũ Thị Huyền, sinh ngày 20/9/1979 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 340, đường Mã Trại, khóm 6, phường Tân Thành, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

445. Đoàn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 06/02/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/16, ngõ Lạc Điền, khóm 7, phường Phong Lạc, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

446. Bùi Thị Cẩm Hương, sinh ngày 03/02/1986 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Hạ Khanh Tử, khóm 11, Hạn Khanh, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

447. Đàm Thị Yến Phương, sinh ngày 02/11/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 130, đường Đại Nghĩa, khóm 19, phường Kiến Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Trung

448. Đặng Thị Kim Loan, sinh ngày 06/4/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 5, hẻm 46, ngõ 104, đường Phụng Bắc, khóm 24, thôn Nam Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

449. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 25/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 220 Mã Đông, khóm 10, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

450. Phạm Thị Thứ, sinh ngày 29/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 242, lộ Chính Nghĩa, khóm 011, phường Bắc Đẩu, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

451. Trương Thị Hiền, sinh ngày 10/6/1982 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, hẻm 229, đoạn 2, đường Trung Nguyên, khóm 012, thôn Cao Nguyên, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

452. Vũ Thị Trang, sinh ngày 25/8/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Học Phủ, khóm 18, thôn Trường Xa, xã Hóa Đàm, huyện Chương Hóa

453. Bùi Thị Thúy An, sinh ngày 28/9/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, hẻm 10, ngõ 125, phố Trung Hòa, khóm 19, phường Trung Hùng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

454. Phạm Thị Chiều, sinh ngày 01/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 78, phố Tam Dân, khóm 4, thôn Cảng Kiều, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

455. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 26/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 74, đường Trung Nam, khóm 023, phường Trung Nam, khu Nam Cảng, thành phố Đài Trung

456. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 19/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 27, lộ Tân Hưng, khóm 009, thôn Tân Đông, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

457. Nguyễn Thị Nữ, sinh ngày 10/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Đỉnh Xã, khóm 001, thôn Đại Bàng, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

458. Huỳnh Thị Tuyền, sinh ngày 09/11/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Bảo Tân, đoạn 1, khóm 5, thôn Song Tân, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

459. Phạm Thị Hồng, sinh ngày 06/6/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 54, đường Ngũ Sử, khóm 25, thôn Thành Thái, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

460. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 20/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128 Cửu Như 1, phường Bảo Hoa, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

461. Đỗ Thị Kim Hương, sinh ngày 14/11/1987 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Bắc Sơn 2, khóm 10, thôn Bắc Sơn, thị trấn Lâm Viên, huyện Cao Hùng

462. Lý Tố Trinh, sinh ngày 03/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 47, đường Công Chính, khóm 12, phường Thoại Bình, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

463. Phan Mỹ Linh, sinh ngày 16/10/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, phố Hán Dương, khóm 6, phường Vĩnh Quang, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

464. Nguyễn Thị Lùng, sinh ngày 02/01/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 150, đường Tân Hưng, khóm 14, phường Gia Bảo, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

465. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 29/3/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 18, phường Đại Thành, khóm 016, phường Đại Hồ, khu Bắc, thành phố Đài Trung

466. Lê Kim Ngân, sinh ngày 08/9/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 183, đường Vĩnh Cát, khóm 16, thôn Qui Sơn, huyện Đào Viên

467. Lê Thị Hoa Hồng, sinh ngày 20/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đoạn 3, lộ Ấu Sư, khóm 010, phường Cao Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

468. Lê Thị Thu Hương, sinh ngày 26/4/1983 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/2, Tổng Tướng Quân, khóm 5, thôn Tướng Quân, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

469. Nguyễn Hà Tuyết Nhung, sinh ngày 23/7/1987 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 303, đoạn 2, lộ Trung Sơn, khóm 010, thôn Khê Thố, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

470. Nguyễn Ngọc Thạch, sinh ngày 18/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 34, ngõ 87, đường Ngũ Hoa, khóm 016, phường Ngũ Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

471. Nguyễn Kim Phương, sinh ngày 10/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Nhân Ái, đoạn 1, khóm 8, thôn Quán Trung, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

472. Trần Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 26/9/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, đường Kiệt Mỹ, khóm 011, phường Phúc Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

473. Tô Thị Tương Oanh, sinh ngày 13/3/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 89, đường Nam Lâm, khóm 016, thôn Đại Khoa, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

474. Nguyễn Thị Thanh Bình, sinh ngày 08/3/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/1, đường Minh Lý, khóm 005, làng Liên Tân, xã Duyên Phương, huyện Đài Bắc

475. Châu Tuyết Mai, sinh ngày 31/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95 đường Nghi Ân Nhị, khóm 013, phường Nghi Ân, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

476. Phạm Thị Muối, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, đường Tín Nghĩa, khóm 018, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

477. Phạm Thị Lương, sinh ngày 18/3/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Văn Lâm, khóm 021, phường Đại Tượng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

478. Nguyễn Thùy Giao, sinh ngày 28/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, lộ Thái Bình, khóm 012, thôn Thám Liêu, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

479. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 28/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 33, Lục Hợp, khóm 015, thôn Lục Nhất, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

480. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 17/8/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Phú Hưng, khóm 009, phường Viên Phú, thị trấn Cờ Sơn, huyện Cao Hùng

481. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 05/4/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, đường Sùng Bình, khóm 009, thôn Sơn Tây, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

482. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 16/12/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 110, đường Thành Công, khóm 017, thôn Hoàng Đường, xã Long Tào, huyện Đào Viên

483. Cao Thị Thắm, sinh ngày 28/12/1972 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 58, lộ Lục Hợp, khóm 10, phường Lục Hợp, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

484. Cao Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 01/7/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/5, lộ Phú Hưng, khóm 009, phường Viên Phú, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Chương Hóa

485. Bùi Thị Huệ, sinh ngày 02/10/1965 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 473, đường Phú Đức, khóm 013, phường Nhân Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

486. Võ Thị Thúy Linh, sinh ngày 14/02/1987 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/5, hẻm Trấn Bình, khóm 002, phường Triệu Giáp Lý, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

487. Võ Thị Hiền, sinh ngày 01/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96/30, lộ Nguyệt Mi, khóm 007, phường Nguyệt Mi, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

488. Trần Thị Xuân Kha, sinh ngày 17/7/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86/1, đường Bình Nhân, khóm 005, thôn Tạo Kiều, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

489. Trần Thị Tú, sinh ngày 17/7/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, đường Tín Mẫu, khóm 003, thôn Thành Đức, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

490. Tô Bội Phụng, sinh ngày 02/5/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, số 493, đường Tân Trang, khóm 001, phường Toàn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

491. Trần Thị Thanh Lan, sinh ngày 18/12/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 332, đoạn 1, lộ Trung Ương, khóm 002, phường Nhật Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

492. Phạm Thu Vân, sinh ngày 11/4/1985 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, đường Tam Tây, khóm 6, thôn Tam Châu, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

493. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 09/10/1977 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/8, ngõ 1, đường Phố Tá, khóm 1, thôn Tá Liêm, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

494. Trần Hồ Ngọc Bích, sinh ngày 05/9/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 935, đường Trung Hưng, đoạn 1, khóm 17, phường Lộc Hưng, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

495. Quách Thị Thu Xuân, sinh ngày 13/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74/7, ngách 48, ngõ 29, đường Trung Hoa 1, khóm 13, phường Dụ Hưng, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

496. Lê Thị Nhiên, sinh ngày 25/11/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 232, phố Tân Trung, khóm 6, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

497. Bùi Thị Kim Yến, sinh ngày 02/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đường Nhân Lý, khóm 7, thôn Tư Mã, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

498. Lê Thị Thúy, sinh ngày 07/11/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12/1, ngõ 416, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 14, phường Tân Hòa, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

499. Trần Mỹ Hạnh, sinh ngày 24/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9 Sa Khanh, khóm 2, thôn Sa Khanh, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

500. Chướng Lệ Yến, sinh ngày 24/4/1979 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 20, phố Thành Công, khóm 14, phường Bạch Ngưu, thành phố Bát Đức, phường Bạch Ngưu, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

501. Lý Hồng Gấm, sinh ngày 05/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 75/3, phố Vĩnh Khang, khóm 22, phường Vĩnh Khang, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

502. Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 22/01/1987 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 121, đường Tự Cường, đoạn 5, khóm 15, phường Ngũ Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

502. Lý Thị Phương, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, đường Đại Nghĩa, khóm 11, thôn Đại Nghĩa, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

504. Thái Thị Bích Loan, sinh ngày 22/10/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 12, Quang Chính, khóm 029, phường Đoản Trúc, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

505. Nguyễn Thị Bích Phương, sinh ngày 10/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 125, lộ Tam Dân, khóm 014, thôn Xã Đầu, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

506. Nguyễn Hồng Nga, sinh ngày 21/01/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36 Mật Chi, khóm 004, thôn Mật Chi, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

507. Ngô Phước Đạt, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, ngõ 107, đường Cẩm Châu, khóm 018, phường Nam Vinh, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

508. Trần Thị Chính, sinh ngày 31/12/1971 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Phục Hưng, khóm 19, thôn Tiến Hưng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

509. Trần Thị Ngọc Liên, sinh ngày 17/01/1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Hổ Bàn, khóm 11, thôn Đông Chấn, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

510. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 09/8/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Tân Phong, khóm 11, thôn Diêm Thụ, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

511. Sơn Xà Khol, sinh ngày 24/6/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, phố Nhân Ái, khóm 18, thôn Đông Hải, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

512. Dương Thị Thúy Liễu, sinh ngày 10/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngách 22, ngõ 259, đường Trung Dân, khóm 7, thôn Đông Yến, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

513. Đặng Thị Hiên, sinh ngày 03/3/1984 tại Hà Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27 Đông Thế, khóm 4, thôn Đông Chính, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

514. Nguyễn Thị Chúc Ly, sinh ngày 27/12/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, đường Tự Cường 2, khóm 12, phường Long Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

515. Dương Kim Phương, sinh ngày 26/5/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, phố Trung Tín, khóm 1, thôn Vạn Kiến, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

516. Huỳnh Thị Tuyết Nga, sinh ngày 10/12/1965 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, đường Trung Hưng, khóm 8, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

517. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 17/3/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 6, thôn Luân Đông, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

518. Lê Thị Liễu, sinh ngày 16/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1 Đào Nguyên, khóm 18, thôn Quế Lâm, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

519. Hồ Ngọc Quý, sinh ngày 27/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 869 Liêu Tử Lâm, khóm 2, thôn Liêu Tân, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

520. Trần Thị Thùy Trang, sinh ngày 09/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, đường Vĩnh Hòa, khóm 5, thôn Trấn An, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

521. Bùi Thị Lệ Thắm, sinh ngày 01/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10/1, số 1, ngõ 26, phố Đại Nhân, khóm 14, phường Vĩnh Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

522. Ong Thị Mỹ, sinh ngày 07/9/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 17, phường Trung Hoa, khu Trung Thành, thành phố Đài Trung

523. Bùi Thị Diệu, sinh ngày 02/7/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Trung Hiếu, khóm 8, thôn Nam Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

524. Lâm Thị Phương Liên, sinh ngày 10/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 15, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 11, thôn Long Bàn, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

525. Nguyễn Thị Thum, sinh ngày 01/01/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 428 Quá lộ Tử, khóm 6, thôn Tây Quá, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

526. Huỳnh Kim Uyên, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8 Quả Nghị Hậu, khóm 1, thôn Quả Nghị, xã Liễu Dinh, huyện Đài Nam

527. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 19/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, phố Tân Bắc 5, khóm 8, phường Tân Nam, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

528. Đồng Thị Đào, sinh ngày 23/10/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/12 Hình Thố Liêu, khóm 7, thôn Hình Thố, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

529. Hoàng Cỏng Cú, sinh ngày 18/7/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/8 Hình Thố Liêu, khóm 7, thôn Hình Thố, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

530. Phạm Thị Mười, sinh ngày 05/10/1972 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lầu 3, số 143, ngõ 1, phố Đại Thành, khóm 1, thôn Đầu Gia Đông, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

531. La Kim Thúy, sinh ngày 06/12/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6/13, ngõ 83, đường Cần Tiến, khóm 13, phường Tú Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

532. Trần Tố Bội, sinh ngày 14/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngách 1, ngõ 232, đường Trung Dương, khóm 8, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

533. Đinh Thị Mai, sinh ngày 10/02/1986 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 444/1, phố Mai Đình, khóm 19, phường Lai Thôn, Khu Bắc, thành phố Đài Trung

534. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 02/10/1966 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 511, đường Thành Thái, đoạn 3, khóm 19, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

535. Lưu Thế Mẫn, sinh ngày 04/02/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 239, đoạn 1, đường Long Mi, khóm 019, thôn Long Nguyên, xã Bát Lí, huyện Đài Bắc

536. Đinh Thị Hòa, sinh ngày 07/6/1988 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 159, đường Nghĩa Hoa, khóm 025, phường Bảo Quốc, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

537. Dương Thị Lành, sinh ngày 11/4/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Đức Hưng Bát, khóm 027, phường Long Đức, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

538. Đinh Thị Thuận, sinh ngày 10/02/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 165, đường Dân Hưởng, khóm 017, phường Khoa Viên, khu Đông, thành phố Tân Trúc

539. Lâm Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 15/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 18, ngõ 171, lộ Nam Thiên Mẫu, khóm 015, phường Đại An, thành phố Cổ Thành, huyện Đài Bắc

540. Ngô Thị Bé Mười, sinh ngày 25/10/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2- tầng 6, số 8, ngõ 110, đoạn 1, đường Vĩnh Hòa, khóm 014, phường Vĩnh Lạc, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

541. Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 21/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 156, đường Thanh Vân, khóm 018, phường Thanh Vân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

542. Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 19/01/1983 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, hẻm 13, ngõ 71, đường Trung Nghĩa, khóm 9, phường Nham Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

543. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 08/9/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 5, hẻm 325, đường Trung Chính, khóm 014, phường Hương Xã, xã Bản Kiều, huyện Đài Bắc

544. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 28/02/1987 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1 Gia Nam, khóm 012, thôn Cảng Vĩ, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

545. Trần Thị Minh Hiếu, sinh ngày 20/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, lộ Trung Chính, khóm 2, phường Nam Hào, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

546. Trần Thị Ngọc Thương, sinh ngày 06/4/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Dân Tộc Tam, khóm 013, phường Tân Dân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

547. Trần Thị Tráng, sinh ngày 13/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1- số 43, đường Vĩnh Phúc, khóm 013, phường Vĩnh Phúc, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

548. Nguyễn Thị Mỹ Tho, sinh ngày 19/3/1987 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đường Thái Bình, khóm 009, phường Quang Hoa, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

549. Nguyễn Thị Sâm, sinh ngày 04/12/1977 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 320, đoạn 1, lộ Sa Điền, khóm 024, thôn Vương Điền, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

550. Lê Thị Cúc, sinh ngày 23/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 – tầng 4, số 10, đường Tự Lập, khóm 003, phường Phúc Đức, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

551. Lỷ Sám Mùi, sinh ngày 06/01/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Tân Trang, khóm 12, thôn Đông Yên, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

552. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 29/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 63, đường Côn Sơn, khóm 023, phường Côn Sơn, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

553. Võ Thị Tuyến Vân, sinh ngày 10/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Đại Đồng 2, khóm 015, thôn Bát Quái, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

554. Trương Thị Ngọc, sinh ngày 20/11/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18 Đỉnh Tiêm Sơn, khóm 003, thôn Tiêm Sơn, xã Vĩnh Lâm, huyện Vân Lâm

555. Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 20/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149/1, đường Vĩnh Phong, khóm 010, phường Đỉnh Liêu, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

556. Bùi Kim Nhàn, sinh ngày 03/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Văn Minh, khóm 17, thôn Lạc Thiện, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

557. Bùi Thị Liên, sinh ngày 01/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 264, lộ Tây Cảng, khóm 27, phường Định Thạch, khu Vạn Hòa, thành phố Đài Bắc

558. Trần Thị Kim Liên, sinh ngày 22/03/1972 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93/2, đường Thế Lâm, khóm 001, phường Quang Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

559. Danh Thị Lệ Thu, sinh ngày 28/4/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35 Khanh Mỹ Liêu, khóm 008, thôn Võ Vinh, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

560. Trương Thị Na, sinh ngày 13/5/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 68, đoạn 1, đường Nội San, khóm 005, phường Vĩnh An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

561. Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 20/3/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Hậu Sinh, khóm 10, thôn Trường Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

562. Lê Thị Hồng Cúc, sinh ngày 28/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 262, đường Vạn Thọ, đoạn 1, khóm 27, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

563. Trịnh Thị Bé Mười, sinh ngày 15/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 10, phố Bắc Thế 2, khóm 21, phường Bắc Thế, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

564. Nguyễn Thị Son, sinh ngày 25/4/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 286, đường Đại Thuận 2, khóm 13, phường Bảo Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

565. Nguyễn Thị Thu Tâm, sinh ngày 01/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngách 1, ngõ 1, đường Nhân 1, khóm 2, thôn Phúc Hưng, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

566. Trần Thị Trang, sinh ngày 03/01/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Tam Dân, khóm 10, phường Cảng Biên, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

567. Lý Đông Mỹ, sinh ngày 10/01/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/6, phố Hàng Châu Tây, khóm 4, phường Thành Tín, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

568. Nguyễn Thị Cẩm Xê, sinh ngày 28/02/1977 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119/2, phố Thiên Hưng, khóm 20, phường Đại Đức, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

569. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 25/01/1975 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 13, phố Đàm Hưng, khóm 26, phường Văn Lâm, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

570. Huỳnh Thị Xuân Lan, sinh ngày 7/9/1970 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngách 14, ngõ 18, đường Trung Sơn, đoạn 3, khóm 19, phường Trung Sơn, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

571. Võ Thị Kim Thoa, sinh ngày 20/9/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, ngõ 367, phố Trấn Tiền, khóm 7, phường Đông Dương, thị trấn Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

572. Cháy Kim Lưu, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 49, phố Hoành Khánh, khóm 6, thôn Hồi Long, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

573. Lê Cẩm Loan, sinh ngày 25/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 155, đường Long Mễ, đoạn 2, khóm 14, thôn Mễ Kho, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

574. Huỳnh Thị Kim Cúc, sinh ngày 21/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Tinh Thành 22, khóm 005, phường Công Đức, khu Tây, thành phố Đài Trung

575. Phan Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 01/7/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8, ngõ 85, đường Ẩu Sư, khóm 006, phường Cao Sơn, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

576. Ân Thị Thanh Lệ, sinh ngày 11/01/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Thượng Tam Đồn, khóm 011, phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

577. Đinh Thị Hậu, sinh ngày 17/5/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, ngõ Phong Nhất, đường Phong Niên, khóm 004, phường Phong Niên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

578. Lê Thị Huệ, sinh ngày 26/5/1977 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 318, lộ Cảnh Đức, khóm 015, phường Toàn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

579. Nguyễn Mỹ Châu, sinh ngày 22/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/2, đường Hảo Lai Thất, khóm 014, phường Lập Nhân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

580. Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 07/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 255, đường Tân Thái, khóm 12, phường Lập Ngôn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

581. Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 07/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, ngách 2, ngõ 61, phố Tân Hưng 1, khóm 16, thôn Đại Cương, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

582. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 16/4/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 151, phố Trung Hưng, khóm 18, phường Phục Hưng, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

583. Đặng Thị Nhâm, sinh ngày 12/7/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 92/2, đường Đại Anh Tây 1, khóm 009, phường Văn Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

584. Khúc Thị Tần, sinh ngày 08/8/1971 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, đường Tân Sinh, khóm 16, phường Trấn Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

585. Đặng Phụng Linh, sinh ngày 10/10/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 410, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 010, thôn Tín Đường, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

586. Lê Thị Bích Nhung, sinh ngày 09/4/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 37, hẻm 8, ngõ 151, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 018, phường Đông Sơn, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

587. Lâm Thị Bích Duyên, sinh ngày 29/8/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, lộ Thập Giáp Đông, khóm 020, phường Đông Tín, khu đông, thành phố Đài Bắc

588. Nguyễn Thị Khánh Hòa, sinh ngày ngày 16/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 608, đường Kiến Hành, khóm 014, phường Lại Thôn, khu Bắc, thành phố Đài Trung

589. Nguyễn Thị Mân, sinh ngày 12/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 25, đường Thiện Hòa, khóm 028, phường Thiện Mĩ, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

590. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 13/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 223 Mẫu đơn, khóm 019, thôn Mẫu Đơn, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

591. Nguyễn Văn Quang, sinh ngày 01/9/1997 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lầu 2, số 58, đường Văn Quang, khóm 014, thôn Lạc Thiện, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

592. Phạm Huyền Anh, sinh ngày 09/12/1996 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 58, đường Văn Quang, khóm 014, thôn Lạc Thiện, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

593. Võ Thị Thanh Bình, sinh ngày 25/12/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Bình Hòa Tây, khóm 024, phường Cảng Khẩu, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

594. Trần Thị Thu Liễu, sinh ngày 05/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 270, lộ Vạn Tân, khóm 007, thôn Tiến Chung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

595. Tạ Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 05/10/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Sơn Tử Cước, khóm 006, phường Liên Đàm, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

596. Phan Thị Ý, sinh ngày 03/12/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Đại Tỉnh, khóm 011, thôn Đại Kỳ, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

597. Phạm Kim Lòng, sinh ngày 30/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, đường Tân Tiến, đoạn 2, khóm 003, phường Hảo Bình, thành phố Tân Dinh, huyện Đài Nam

598. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 27/9/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Dân Tộc, khóm 003, phường Vương Công, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

599. Võ Thị Ngọc Hân, sinh ngày 02/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 151, lộ Thành Công, khóm 015, phường Phước Đức, phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

600. Huỳnh Diệu Duyên, sinh ngày 24/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Vĩnh Khang, khóm 015, phường Vĩnh Khang, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

601. Lâm Thị Yến Thảo, sinh ngày 05/9/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, ngõ Diêu Thố, khóm 019, phường Diêu Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

602. Lê Thị Dung, sinh ngày 15/8/1978 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 13, đường Cung Quang, khóm 018, phường Bắc Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

603. Lê Thị Hậu, sinh ngày 10/11/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180, đường Đại Bì, khóm 007, thôn Phong Điền, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

604. Tô Thị Hồng Ánh, sinh ngày 21/10/1992 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 58, đường Văn Quang, khóm 014, thôn Lạc Thiện, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

605. Lê Thị Lân, sinh ngày 02/5/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 108, đường An Lạc 2, khóm 007, thôn Hậu An, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

606. Lê Thị Thanh Hoa, sinh ngày 26/11/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 405, đoạn 2, đường Vĩnh Hòa, khóm 016, phường Đỉnh Khê, thành phố Vĩnh Phúc, huyện Đài Bắc

607. Lưu Cẩm Hương, sinh ngày 10/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, đường Tự Do, khóm 005, phường Phúc Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

608. Lưu Thị Bích Liên, sinh ngày 29/6/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 22, ngõ 255, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 008, thôn Cựu Thành, xã Bát Lí, huyện Đài Bắc

609. Mai Thị Thọ, sinh ngày 17/11/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, ngõ 48, đường Sư Cầu, khóm 006, phường Sách Viện, thành phố Cơ Long

610. Vũ Thị Dung, sinh ngày 16/01/1978 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 39, đường Diên Hòa, khóm 4, phường An Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

611. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/5/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 350, đường Văn Hành, khóm 13, phường Văn Sơn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

612. Lê Thị Xa Ly, sinh ngày 18/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 81, đường Công An, khóm 13, phường Trung Sơn, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

613. Phạm Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 06/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngách 35, ngõ 644, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 5, phường Phục Hoa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

614. Huỳnh Thị Bé Lê, sinh ngày 31/12/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34 Công Quản, khóm 5, thôn Nhị Hồ, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

615. Nguyễn Thị Ngọc Nhi, sinh ngày 16/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngách 6, ngõ 65, đường Quang Thiên, khóm 9, phường Thạch Giới, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

616. Quách Ngọc Loan, sinh ngày 06/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40 Tam Nguyên, khóm 6, thôn Quyến Nam, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

617. Đào Thị Ngọc Bích, sinh ngày 16/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3 Trúc Vi Hậu, khóm 9, thôn Tam Hưng, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

618. Trương Thị Thùy Điểm, sinh ngày 20/6/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 7, ngõ 6, đường Trung Hoa Bắc, khóm 028, phường Gia Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

619. Huỳnh Thị Sa Vy, sinh ngày 16/8/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36 đường Bình Hải, khóm 7, thôn Tân Đạt, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

620. Trần Thị Thu Ngà, sinh ngày 31/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8 Nam Thế, khóm 1, phường Tân Nam, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

621. Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 25/01/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngách 1, ngõ 54, phố Nam Sương, khóm 24, phường Chính Nghĩa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

622. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 16/01/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 16, ngõ 399, đường Thúy Hưởng Bắc, khóm 14, phường Hưng Bang, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

623. Tăng Kim Thoa, sinh ngày 26/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, phố Hồ Sơn, khóm 19, thôn Phú Nguyên, huyện Đào Viên

624. Nguyễn Thu Hồng, sinh ngày 30/6/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/10, số 2, ngõ 17, phố Dân Tộc Bắc, khóm 29, thôn Hậu Thị, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

625. Tống Thị Loan, sinh ngày 15/7/1969 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Tín Nghĩa Bắc, khóm 1, thôn Quy Nhân, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

626. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 01/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Thần Thanh, khóm 5, phường Đông Sơn, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

627. Lý Thị Kiều Tiên, sinh ngày 05/8/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, phó Nhân Trung, khóm 5, thôn Nhân Lý, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

628. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 24/11/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 8, đường Thành Công, khóm 7, phường Tân Vinh, thị trấn Tỏa Lan, huyện Miêu Lật

629. Dịp An Lộc, sinh ngày 02/9/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 359, đường Giới Thọ Tây, khóm 13, phường Hiệp Vinh, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

630. Nguyễn Thị Huyên, sinh ngày 30/12/1965 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 25 Thủy Xác, khóm 1, phường Phồn Thực, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

631. Phạm Thị Minh Thu, sinh ngày 07/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Đầu Tiền, khóm 13, thôn Khanh Khẩu, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

632. Võ Thị Ngọc Son, sinh ngày 26/6/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/3, ngõ Giang Hoa, khóm 1, phường Kiều Nam, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

633. Dương Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 16/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17 Hải Phố, khóm 3, thôn Hải Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

634. Nguyễn Thị Vàng, sinh ngày 12/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 3, phố Lâm Sâm, khóm 1, phường Chấn Nghĩa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

635. Lý Thị Hồng Loan, sinh ngày 16/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, Nam Hộ Kỳ Đầu, khóm 4, thôn Nam Cảng, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

636. Nguyễn Thị Vượng, sinh ngày 20/10/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Đại Trạng, khóm 20, phường Hương Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

637. Lê Thị Bích Dân, sinh ngày 22/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/3, ngõ 77, phố Vạn An, khóm 11, phường Vạn An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

638. Lê Mỹ Trang, sinh ngày 02/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 574, đường Thái Bình, khóm 1, phường Đại Hà, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

639. Lê Mỹ Duyên, sinh ngày 20/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Thất Hiền, khóm 8, thôn Lạc Dương, xã Phố Diêm, huyện Bình Đông

640. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 06/10/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 521, phường U Chung, khóm 23, phường Phúc Toàn, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

641. Thái Thị Bảy, sinh ngày 20/01/1969 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 63, đoạn 3, đường Diêm Bình, khóm 028, phường Quảng Nhân, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

642. Trần Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 04/8/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 608, đoạn 1, đường Hậu Hưng, khóm 018, phường Phúc An, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

643. Trần Thanh Xuân, sinh ngày 06/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ Điền Đầu, khóm 5, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

644. Hà Sám Mùi, sinh ngày 26/8/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 79, đường Ngũ Phúc 6, khóm 006, thôn Ngũ Phúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

645. Danh Thị Huy, sinh ngày 05/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ Tân Hưng, khóm 003, thôn Kiếm Bình, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

646. Chung Thị Sẻn, sinh ngày 05/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 146, đường Lập Hồ, khóm 016, phường Bản Văn, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

647. Sỳ A Mùi, sinh ngày 02/02/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56 Thâm Khanh, khóm 7, thôn Thâm Khanh, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

648. Diệp Châu, sinh ngày 04/12/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 140, đoạn 1, đường Trung Hiếu Đông, khóm 7, phường Hạnh Phúc, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

649. Vương Khánh Lệ, sinh ngày 22/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, Đại Mi thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

650. Võ Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 01/4/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 127, đường Trung Hưng, khóm 16, phường Văn Hóa, thị trấn Ngô Nương, huyện Đài Trung

651. Trần Thị Hồng Diễm, sinh ngày 15/01/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đoạn 1, đường Nhân Ái, khóm 010, thôn Ngã Diêu, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

652. Trần Mộng Trinh, sinh ngày 22/4/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh  

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 578, đoạn 3, đường Viên Lâm, khóm 018, phường Thoại Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

653. Huỳnh Thị Hồng Xuyến, sinh ngày 18/5/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/7, ngõ Quang Minh, khóm 016, thôn Văn Vũ, xã Lục Quy, huyện Cao Hùng

654. Đinh Thị Lý, sinh ngày 04/02/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 639, đường Đại Đồng, khóm 1, thôn Thố Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

655. Hoàng Thị Chung, sinh ngày 11/3/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, đoạn 3, đường Đàm Hưng, khóm 023, thôn Đàm Dương, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

656. Danh Thị Kim Hoàng, sinh ngày 29/3/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26 Tứ Hồ, khóm 16, phường Châu Sa, thị trấn Kim Thành, huyện Kim Môn

657. Chao Thị Hồng, sinh ngày 09/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, đường Trung Hòa, khóm 019, thôn Thủy Đầu, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

658. Phạm Thị Hồng Muội, sinh ngày 04/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/3, ngõ 4, đường Thái Hòa, khóm 012, phường Quảng Tân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

659. Phạm Ngọc Sương, sinh ngày 05/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172, đường Quốc Liên, khóm 002, thôn Vũ Hán, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

660. Lê Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 12/9/1978 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngách 26, ngõ 293, đường Luyện Võ, khóm 11, phường Phú Nhân, khu Đông, thành phố Đài Trung

661. Nguyễn Thị Kim Thi, sinh ngày 09/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, phố Kiến Đông 2, khóm 3, phường Kiến Dân, thành phố Đại lý, huyện Đài Trung

662. Hồ Thị Bé Sáu, sinh ngày 16/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Hào An, đường Trung Sơn, khóm 10, phường Trúc Lâm, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

663. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 01/5/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 20, phố Tự Nguyên, khóm 5, phường Thượng Quán, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

664. Trần Thị Hân, sinh ngày 27/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 17, ngõ 393, đường Vĩnh An 1, khóm 35, phường Tự Lập, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

665. Nguyễn Thị Bé Loan, sinh ngày 25/5/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1 ngõ Quảng Đông, khóm 5, phường Quảng Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

666. Đỗ Thị Yến Trinh, sinh ngày 06/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/1, đường Vạn Hưng, khóm 010, thôn Cựu Liêu, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

667. Điền Thị Lan Phương, sinh ngày 20/10/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 39, đoạn 3, đường Trung Hòa, khóm 007, thôn Phục Thanh, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

668. Đặng Thị Êm, sinh ngày 01/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Tân Hưng, khóm 020, thôn Tân Trang, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

669. Trần Thị Tròn, sinh ngày 19/6/1967 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 295, đường Trường Minh, khóm 006, phường Trường Minh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

670. Trần Thị Thùy Dung, sinh ngày 01/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Cao Thành 3, khóm 017, phường Cao Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

671. Trần Thị Nhung, sinh ngày 16/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120/1, đường Chủng Qua, khóm 5, phường Thành Công, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

672. Nguyễn Thị Hồng Nghi, sinh ngày 02/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 232, đường Mộc Tân, đoạn 3, khóm 5, phường Chương Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

673. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 15/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89/5 Khanh Tử Bình, khóm 5, thôn Hòa Bình, xã Trúc Khi, huyện Gia Nghĩa

674. Lê Thị Lắm, sinh ngày 29/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 12, ngõ 35, phố Vinh An 15, khóm 14, phường Trung Sơn, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

675. Lê Thị Minh Thư, sinh ngày 13/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 539, đường An Trung, đoạn 6, khóm 1, phường Thành Trung, khu An Nam, thành phố Đài Nam

676. Lê Thị Kim Liễu, sinh ngày 05/3/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 495/2, đường Cửu Khúc, khóm 44, thôn Cửu Khúc, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

677. Nguyễn Bích Nhị, sinh ngày 15/6/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 668, lộ Oanh Đào, khóm 025, phường Phụng Minh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

678. Nguyễn Ngọc Quyên, sinh ngày 08/11/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 41, ngõ 12, đoạn 6, đường Tín Nghĩa, khóm 17, phường Hùng Hữu, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

679. Nguyễn Thị Bé Bảy, sinh ngày 08/3/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, đoạn 1, đường Thanh Sơn, khóm 013, phường Song Phượng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

680. Trần Mỹ Ngọc, sinh ngày 28/11/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 41, ngõ 12, đoạn 6, đường Tín Nghĩa, khóm 17, phường Tùng Hữu, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

681. Kim Thị Si Na, sinh ngày 01/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 451, đường Đại Phong 1, khóm 014, phường Bản Hòa, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

682. Vũ Thị Hà, sinh ngày 15/02/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Trung Bình, khóm 005, thôn Đại Thành, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

683. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 04/5/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 22, hẻm 2, ngõ 381, đường Oanh Đào, khóm 11, phường Phụng Tường, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

684. Dương Thị Mỹ hạnh, sinh ngày 25/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217/2, đường Diên Bình, khóm 6, phường Bát Đức, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

685. Vòng Thị Mai, sinh ngày 08/7/1971 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/22 Phố Đỉnh, khóm 8, thôn Hồ Đông, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

686. Nguyễn Thanh Tiếng, sinh ngày 15/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, ngõ 41, đường Đại Liên, đoạn 1, khóm 20, phường Thủy Nam, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

687. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 18/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106 Cảng Vĩ Liêu, khóm 10, thôn Phong Mỹ, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

688. Sơn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 16/12/1958 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11 Cảng Kỷ Tử, khóm 11, thôn Long Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

689. Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 14/4/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Cửu Xã, khóm 3, thôn Cửu Xã, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

690. Thạch Thị Chành Tha, sinh ngày 02/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 406, đường Hào Mục, khóm 1, thôn Tân Trang, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

691. Nguyễn Hồng Xương, sinh ngày 02/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, đường Hưng Sơn, khóm 13, thôn Hưng Sơn, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

692. Lê Ngọc Nhụy, sinh ngày 06/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 79, đường Trung Chính, khóm 5, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

693. Huỳnh Kim Quyên, sinh ngày 16/3/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ Định An, đường Tân Trang, khóm 4, thôn Tân Trang , xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

694. Lý Thị Thanh Hiền, sinh ngày 08/02/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23 Tân Thố Tử, khóm 15, thôn Thạch Hồ, xã Đại Nội, huyện Đài Nam

695. Phan Thị Thúy, sinh ngày 12/01/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/3, phố Đại Khánh, đoạn 1, khóm 8, phường Công Học, khu Nam, thành phố Đài Trung

696. Phạm Thị Vân, sinh ngày 10/8/1968 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5 Huệ Lai, khóm 1, phường Huệ Lai, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

697. Nguyễn Thị Tuyết Em, sinh ngày 09/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127 Tam Thạnh, khóm 14, thôn Tam Thạnh, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

698. Bùi Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 10/09/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 41, đường Tự Do, khóm 5, phường Đức Hưng, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

699. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 10/5/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Tây Hoàn, khóm 6, thôn Bảo Lịch, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

700. Lê Thị Loan, sinh ngày 21/4/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Lâm, khóm 001, thôn Đỉnh Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

701. Hồng Thị Biên, sinh ngày 16/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132, đoạn 2, đường Phong Niên, khóm 9, phường Phong Niên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

702. Lương Mỹ Hạnh, sinh ngày 26/02/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Mao Vĩ Kì, khóm 012, thôn Khanh Tử, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

703. Võ Thị Phương Đài, sinh ngày 10/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Đông Châu, khóm 2, thôn Phong Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

704. Lý Thị Ngọc Hân, sinh ngày 03/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 796, đường Đại Liêu, khóm 29, thôn Đại Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

705. Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 24/12/1982 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120 Tầng Lâm, khóm 10, thôn Tầng Lâm, xã Ngọc Tỉnh, huyện Đài Nam

706. Ngô Ngọc Thu, sinh ngày 28/01/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201/100 Hậu An, khóm 11, thôn Hậu An, xã Mai Liêu, huyện Vân Lâm

707. Lê Lệ Mai, sinh ngày 28/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97, đường Trung Hiếu, khóm 2, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

708. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 26/10/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 165, phố Phụng Bì, khóm 26, phường Bì Đỉnh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

709. Huỳnh Thị Tha, sinh ngày 21/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/1, ngõ Qui Lễ, khóm 10, phường Hồ Nam, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

710. Nguyễn Thị Thanh Hảo, sinh ngày 03/7/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77/1, đường Thủy Mỹ, khóm 6, thôn Thủy Mỹ, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

711. Lương Thị Kiên, sinh ngày 11/8/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 70, đường Thụy Thành, khóm 36, phường Thụy Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

712. Nguyễn Thị Thanh Bình, sinh ngày 07/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74 Miêu Phong, khóm 8, phường Miêu Phong, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

713. Lê Thị Thanh Ngoan, sinh ngày 27/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/1, ngõ Tự Hành 1, khóm 6, phường Đức Tây, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

714. Phan Mỹ Hạnh, sinh ngày 03/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 442, đoạn 1, đường Trung Hiếu, khóm 016, phường Đức Hưng, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

715. Phạm Thị Cẩm Châu, sinh ngày 16/6/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 23, ngõ 566, đường Đại Thuận 2, khóm 005, phường Loan Thắng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

716. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 16/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, đoạn 1, đường Thần Lâm, khóm 10, thôn Viên Lâm, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

717. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 08/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, ngõ 37, đoạn 1, đường Lê Minh, khóm 016, phường Trung Hòa, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

718. Lê Ngọc Loan, sinh ngày 31/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, đường Tam Dân, khóm 007, thôn Cao Lương, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

719. Huỳnh Thị Tiết Hạnh, sinh ngày 01/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/1 số 25, đường Bắc Xã Vĩ, khóm 11, phường Bảo An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

720. Lại Thị Kim Lệ, sinh ngày 10/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 25, ngõ 10, đường Bảo Kiến, khóm 036, phường Thái An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

721. Bùi Thị Thanh, sinh ngày 04/02/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 147/6, đường Trung Châu 2, khóm 002, phường Thượng Trúc, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

722. Lê Thị Hết, sinh ngày 19/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/3, Đỉnh Xã, khóm 001, thôn Đại Bằng, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

723. Lay Thị Huệ, sinh ngày 11/01/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Ngô Nam, khóm 12, phường Thảo Nam, thị trấn Ngô Nương, huyện Đài Trung

724. Kiều Thị Hằng, sinh ngày 04/3/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/1, ngõ 180, đoạn 2, đường Nam Nhã Tây, khóm 015, phường Quang Vinh, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

725. Đào Thị Trang, sinh ngày 16/6/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/1, số 245, phố Ngọc Thành, khóm 12, phường Hồng Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

726. Phạm Thị Nguyên, sinh ngày 25/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đường Chính Thành, khóm 006, phường Kiến Hưng, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

727. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 09/3/1988 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, ngõ 55, đường đông Minh, khóm 013, phường Lễ Đông, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

728. Nguyễn Thị Thảo Trang, sinh ngày 19/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, đường Bát Đức, khóm 12, thôn Nam Quang, xã Thủy Lí, huyện Nam Đầu

729. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 07/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 10, đoạn 1, đường Tứ Xuyên, khóm 004, phường Xã Vân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

730. Nguyễn Dương Thúy Huyên, sinh ngày 15/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 5, hẻm 8, ngõ 22, đường Trường An, khóm 008, phường Cửu Cung, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

731. Phan Ngọc Lan, sinh ngày 01/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đoạn 1, đường Bảo Tân, khóm 005, thôn Song Tân, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

732. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 08/5/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 51, đường Thành Công, khóm 012, phường Đắc Thắng, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

733. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 02/3/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 3, đường Thái Hòa, khóm 013, phường Quảng Tân, thành phố Bản kiều, huyện Đài Bắc

734. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 02/9/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 6, phố Đại Trí, khóm 19, phường Quang Phục, huyện Gia Nghĩa

735. Bùi Thị Phụng, sinh ngày 10/01/1984 tại Cửu Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 387, đoạn 4, đường Viên Tập, khóm 001, thôn Tân Thố, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

736. Võ Thị Chuyên, sinh ngày 10/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76 Thập Phân, khóm 008, thôn Thập Phân, xã Thất Đầu, huyện Đài Nam

737. Trương Thị Lắm, sinh ngày 11/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67 Đỉnh Sơn, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

738. Trần Thị Mộng Ngân, sinh ngày 27/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Long Tuyền, khóm 019, thôn Ôn Tuyền, xã Bi Nam, huyện Đài Đông

739. Phan Thị Lộc, sinh ngày 05/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 16, ngõ 310, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 016, phường Chương Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

740. Tiêu Kim Tưởng, sinh ngày 25/12/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 372, đường Chính Nghĩa Bắc, khóm 009, phường Tín An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

741. Phạm Thị Lành, sinh ngày 03/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 631, đường Cao Mỹ, khóm 8, phường Cao Tây, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

742. Huỳnh Thị Thiếp, sinh ngày 20/4/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251, đường Nam Xã, khóm 26, phường Nam Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

743. Phạm Thị Gọn, sinh ngày 26/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Công Dũng, khóm 3, phường Trách Nhân, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

744. Thái Thị Phương Thảo, sinh ngày 09/10/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, đường Long Nham, khóm 5, thôn Long Nham, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

745. Hoàng Anh Thư, sinh ngày 02/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172/47, đường Khảo Đầm, khóm 013, thôn Khảo Đầm, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

746. Lý Nữ, sinh ngày 13/4/1949 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngách 9, ngõ 66, đường Tân Phúc, khóm 12, phường Tân Phúc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

747. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47/1, đường Vinh Nông, khóm 12, thôn Vĩnh Lạc, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

748. Bành Thị Thui, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51/3, đường Tân Hưng, khóm 9, thôn Tân Cảng, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

749. Đinh Kim Cương, sinh ngày 10/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, đường Đại Võ, khóm 41, phường Đại Võ, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

750. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 22/8/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134/1 Đại Loan, khóm 12, phường Đại Loan, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

751. Trương Thị Yến, sinh ngày 07/8/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 510, đường Phú Hòa, khóm 3, thôn Hòa Mục, xã Trung Thố, huyện Gia Nghĩa

752. Thiều Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 11/11/1972 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163 Tiểu Cước Thoái, khóm 16, thôn Trùng Khê, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

753. Trương Nguyễn Hồng Cúc, sinh ngày 22/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Cao Mã, khóm 2, thôn Nhân Mỹ, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

754. Nguyễn Mỹ Tiên, sinh ngày 16/12/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/3 Bì Tử Đầu, khóm 12, phường Thăng An, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

755. Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh ngày 01/9/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/9 Quan Điền, khóm 6, thôn Quan Điền, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

756. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 27/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 29/1, đường Hào Hưng, khóm 13, phường Thí Viện, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

757. Bùi Thị Duyên, sinh ngày 23/02/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 86, đường Đại Trạch, khóm 13, phường Hương Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

758. Trần Thị Liễu Huê, sinh ngày 27/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/10, Châu Sinh, khóm 7, phường Châu Cách, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

759. Lê Thị Kiều, sinh ngày 04/10/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/1, đường Thủy Nguyên, khóm 10, thôn Phàm Long, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

760. Lâm Thị Đàng, sinh ngày 17/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 102, phố Bắc Văn, khóm 012, phường Trấn Bắc, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

761. Nguyễn Thị Bích Duyên, sinh ngày 09/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, phố Hòa Nghĩa, khóm 17, phường Minh Hiếu, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

762. Khương Thị Huệ, sinh ngày 08/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Đỉnh Vĩnh Phong, khóm 26 thôn Tân Lang, xã Bi Nam, huyện Đài Đông

763. Phạm Thị Chợ, sinh ngày 20/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125/10 Ô Khảm, khóm 12, phường Ô Khảm, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

764. Võ Thị Sáng, sinh ngày 10/10/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/6, ngõ 62, đường Tân Trang Tử, khóm 14, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

765. Nguyễn Thị Bé Ngọc, sinh ngày 26/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 368, đường Đỉnh Trang, khóm 32, phường Quá Bì, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

766. Nguyễn Thị Phúc, sinh ngày 24/10/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 162/2, đường Bảo Lâm, khóm 10, thôn Bảo Lâm, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

767. Vòng Lỷ Cú, sinh ngày 06/4/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 544, đường Dân Tộc 1, khóm 14, phường Loan Tử, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

768. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 15/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Vĩnh Lạc, khóm 10, thôn Ngọc Điền, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

769. Trần Thị Ánh Ly, sinh ngày 31/01/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83 Tân Phục, khóm 6, phường Tân Phục, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

770. Huỳnh Thị Mỹ Tho, sinh ngày 10/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8, ngách 7, ngõ 372, đường Minh Trí, đoạn 2, khóm 16, thôn Minh Trí, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

771. Đinh Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131/1 Lôi Thố, khóm 12, thôn Lôi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

772. Lý Thị Hoàng Phương, sinh ngày 14/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141, đường Đại Đức, khóm 21, thôn Hạ Khanh, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

773. Nguyễn Ngọc Trang, sinh ngày 08/01/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26 Đỉnh Giảo Tử, khóm 5, thôn Giang Tây, xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa

774. Dương Thị Hồng Vân, sinh ngày 11/3/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/3, phố Tâm Tử, khóm 2, phường Mỹ Hoa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

775. Đỗ Thị Hồng Liên, sinh ngày 01/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Quang Phúc 7, khóm 028, thôn Quang Phúc, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

776. Đinh Thị Tiếp, sinh ngày 15/9/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 29, đường Điền Thố, khóm 014, phường Gia Phong, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

777. Hà Thị Đào, sinh ngày 22/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63 Gia Thiêm, khóm 004, phường Gia Thiêm, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

778. Dương Thị Lan Chi, sinh ngày 22/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 158, đường Phúc Đức 2, khóm 026, phường Trung Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

779. Đỗ Thị Minh Duyên, sinh ngày 21/4/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105/2, đường Tam Qua Tử Khanh, khóm 001, phường Qua Phong, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

780. Phan Thị Hoa, sinh ngày 19/5/1971 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5 Hậu Giang, khóm 7, thôn Thái Bình, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

781. Đinh Thị Thậm, sinh ngày 04/9/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, ngõ 186, đoạn 5, đường Chương Lộc, khóm 006, phường Đông Kỳ, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

782. Phan Thị Ngọc Giào, sinh ngày 23/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/3, thôn Công Học Xã Tân, khóm 011, phường Nhân Ái, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

783. Phan Thị Lý, sinh ngày 06/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 21, đường Trung Hòa, khóm 006, phường Lạc Sơn, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

784. Lý Thúy Loan, sinh ngày 06/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Bình Hòa, khóm 8, phường Hưng Hòa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

785. Vi Thị Kim Hiệp, sinh ngày 28/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 140/1, phố Bình Trị, khóm 30, phường Chính Mệnh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

786. Phạm Thị Giang, sinh ngày 27/11/1965 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130/58 An Tây, khóm 51, phường An Tây, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

787. Trần Thị Kim Sang, sinh ngày 04/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ Miêu Phố, khóm 18, thôn Thần Nông, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

788. Lê Thị Nghinh, sinh ngày 17/8/1980 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, đường Tháp Hậu, khóm 7, phường Tân Hồ, thị trấn Kim Hồ, huyện Kim Môn

789. Đào Thị Phương Hồng, sinh ngày 14/7/1974 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/6, số 8, ngõ 7, phố Quá Quyến, khóm 3, phường Quá Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

790. Vũ Thị Nhàn, sinh ngày 22/01/1973 tại Lào Cai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, ngõ 95, đường Cát Lâm 2, khóm 004, phường Văn Hóa, thành phố Trung Lịch, huyện đào Viên

791. Lư Thị Loan, sinh ngày 25/10/1972 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149/1, đường Vạn Bộ, khóm 013, thôn Vạn Bộ, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

792. Lê Thị Thủy, sinh ngày 10/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19 Pháp Vân Tự, khóm 016, thôn Phú Hưng, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

793. Lê Thị Thu Hương, sinh ngày 28/9/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, ngõ 99, đường Cát Lâm, khóm 016, phường Văn Hóa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

794. Lâm Thị Xuân, sinh ngày 06/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 165, đường Vinh Dân, khóm 011, phường Hưng Nhân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

795. Nguyễn Thị Hồng Mơ, sinh ngày 22/9/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 672, đường Đại Chương, đoạn 1, khóm 12, thôn Đại Trúc, xã Phương Viên, huyện Chương Hóa

796. Nguyễn Thị Lệ Thư, sinh ngày 20/7/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Hào Bình, khóm 14, thôn Lục Bảo, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

797. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 19/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Nam Quốc 80, đường Trường Long, đoạn 2, khóm 4, phường Đông Thứ, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

798. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 05/7/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102, đường Nghị Đông, khóm 8, phường Kiến Hưng, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

799. Nguyễn Thu Vân, sinh ngày 14/10/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 3, đường Ôn Tuyền, khóm 003, thôn Vĩnh Hòa, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

800. Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 01/01/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145, ngõ 443, đoạn 1, đường Đẩu Trung, khóm 004, phường Mai Châu, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

801. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 20/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 270, ngõ 6, đường Thâm Áo Khanh, khóm 017, phường Hiếu Đức, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

802. Lâm Thị Để, sinh ngày 20/2/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 296, đoạn 5, đường Sơn Cước, khóm 010, phường Bình Hòa, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

803. Nguyễn Thị Lan Chung, sinh ngày 15/4/1977 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 113, đường Phúc Gia, khóm 004, phường Đại Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

804. Nguyễn Lệ Thu, sinh ngày 20/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201, đường Trung Hưng, khóm 003, thôn Thạch Bi, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

805. Trịnh Thị Thu Thủy, sinh ngày 30/5/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 – Lầu 5, số 15, đường Hậu, khóm 15, phường Cựu Giai, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

806. Phan Thị Thu Thảo, sinh ngày 19/12/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ Tân Châu, khóm 011, phường Thắng Lợi, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

807. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 13/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/1 Dương Kiều, khóm 26, thôn Hưng Xương, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

808. Phan Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 01/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76/8 Phan Đào, khóm 7, phường Phan Đào, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

809. Dương Thị Kim Quyên, sinh ngày 09/5/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngách 25, ngõ 20, phố Ngũ Phúc, khóm 17, phường Vương Điền, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

810. Lê Thị Lệ Hoa, sinh ngày 21/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 699, đường Tân Thụ, khóm 16, phường Tây Thành, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

811. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 06/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3 Sán Vĩ, khóm 8, phường Trung Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

812. Hồ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3 Đại Đông Gia, khóm 23, phường Phúc An, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

813. Võ Thị Hoàng Chắc, sinh ngày 05/8/1987 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2- lầu 8, số 147, đoạn 2, đường Minh Đức, khóm 18, phường Minh Đức, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

814. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 25/12/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, ngõ 65, đường Văn Hóa Nam, khóm 6, phường Quang Huy, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

815. Hoàng Thị Bích Liên, sinh ngày 07/6/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, ngõ Tiên Động, khóm 10, thôn Hòa Hưng, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

816. Ngọc Kim Vinh, sinh ngày 13/3/1977 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103, đường Chính Nghĩa Tây, khóm 9, thôn Loan Tây, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

817. Võ Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 12/6/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, đường Đại Đức, khóm 015, phường Lại Thôn, khu Bắc, thành phố Đài Trung

818. Võ Thị Thùy Oanh, sinh ngày 01/3/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – tầng 4, số 19, hẻm 28, ngõ 86, đoạn 2, đường Tùng Trúc, khóm 005, phường Tùng Dũng, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

819. Vòng A Cóng, sinh ngày 20/01/1930 tại Trung Quốc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 36, lộ Đại Bình, khóm 013, thôn Cao Thôn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

820. Bùi Thị Phương, sinh ngày 22/5/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 97, đường Tài Nguyên, khóm 002, phường Đại Chính, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

821. Đỗ Thị Lê Ngân, sinh ngày 10/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102, đường Tân Phố 7, khóm 012, phường Tự Cường, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

822. Huỳnh Mai Thanh, sinh ngày 18/8/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đoạn 2 đường Hòa Bình Tây, khóm 3, phường Long Quang, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

823. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 04/5/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97, lộ Phương Sơn, khóm 001, thôn Phương Sơn, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

824. Nguyễn Thị Xuyên, sinh ngày 26/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 13, đường Đỉnh Liêu Nhị, khóm 004, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

825. Trần Thị Mát, sinh ngày 09/7/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97 Hậu Trấn, khóm 010, thôn Hậu Trấn, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

826. Thân Thị Nhớ, sinh ngày 03/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 11, ngõ Tam Điều Xuyên, đường Trung Lâu, khóm 032, phường Lộc Liêu, thị trấn Cát Lộc, huyện Đài Trung

827. Hoàng Thị Thu Hương, sinh ngày 20/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200, phố Trung Hưng, khóm 012, thôn Tân Hưng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

828. Phạm Thị Hân, sinh ngày 09/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 22, ngõ 255, đường Long Đông, khóm 027, phường Long Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

829. Phạm Thị Ngọc Vân, sinh ngày 19/02/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, ngõ 132, đường Trung Bình, khóm 31, phường Lập Cơ, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

830. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 15/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 39, đường Đại Xã, khóm 021, thôn Xã tây, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

831. Lê Thị Trúc Linh, sinh ngày 27/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 348, đường Cường Quốc, khóm 006, phường Bảo Trang, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

832. Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 22/02/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 45, đường Thiên Tường Ngũ, khóm 027, phường Tân Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

833. Lê Hồng Thu Em, sinh ngày 10/8/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 370, đường Tam Dân, khóm 002, thôn Đại Xã, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

834. Trương Ngọc Vân, sinh ngày 20/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngách 2, ngõ 1, đường Trung Hưng, khóm 21, thôn Long Điền, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

835. Võ Mai Liên, sinh ngày 10/6/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200/4, phố Phúc Lộc 1, khóm 21, thôn Ngũ Phúc, xã Lư Châu, huyện Đào Viên

836. Nguyễn Thị Lệ Huyền, sinh ngày 10/6/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, ngách 9, ngõ 73, đường Kim Thành, đoạn 3, khóm 17, phường Kiến Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

837. Nguyễn Thị Kim Trải, sinh ngày 02/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 118, phố Cương Sơn Trung, khóm 8, phường Thụy Hòa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

838. Đặng Thị Loan, sinh ngày 25/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngách 3, ngõ 21, đường Dương Tân Bắc, khóm 23, phường Đại Đồng, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

839. Đoàn Thị Phượng, sinh ngày 17/7/1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 52, đường Vũ Doanh, khóm 4, phường Tân Vũ, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

840. Nguyễn Hồng Đào, sinh ngày 22/02/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3 Khanh Mỹ Liêu, khóm 1, thôn Vũ Ninh, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

841. Phạm Thị Hạnh Ngân, sinh ngày 27/01/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Văn Chính, khóm 7, phường Văn Chính, thị trấn Thiền Hóa, huyện Đài Nam

842. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 16/12/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, đường Nam Bình, khóm 5, phường Nam Bình, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

843. Huỳnh Cẩm Hồng, sinh ngày 02/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, phố Côn Châu, khóm 19, phường Côn Châu, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

844. Mang Ngọc Thảo, sinh ngày 10/10/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, phố Ngũ Phúc 9, khóm 14, phường Tân Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

845. Trương Thị Phi Phi, sinh ngày 20/5/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đường Thái Nguyên, đoạn 1, khóm 28, phường Trung Thành, khu Tây, thành phố Đài Trung

846. Trần Thị Thanh Thanh, sinh ngày 25/02/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Xuyên Liêu, khóm 13, phường Xuyên Liêu, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

847. Nguyễn Thị Thúy Phượng, sinh ngày 26/02/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 26, đường Trúc Liên, khóm 002, phường Đỉnh Trúc, khu Đông, thành phố Tân Trúc

848. Nguyễn Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 11/7/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, đường Phúc Điền 2, khóm 031, phường Thụ Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung

849. Nguyễn Thị Điểm, sinh ngày 31/12/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, đường Vĩnh Hưng, khóm 8, phường Hậu Hưng, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

850. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 27/10/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, đường Hậu Sinh, khóm 010, thôn Trường Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

851. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 27/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 146/1, đường Trung Hoa, khóm 14, phường Đại Đồng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

852. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 08/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154, đường Phùng Giáp, khóm 011, phường Long Trấn, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

853. Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày 14/9/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127/2, đường An Hòa, khóm 003, phường Hồng Lượng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

854. Nguyễn Thị Kim Xuyến, sinh ngày 26/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 634, đoạn 3, đường Sa Điền, khóm 003, thôn Sơn Dương, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

855. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 20/10/1981 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 17, ngõ 54, đường Tín Nghĩa, khóm 005, phường Tín Nghĩa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

856. Nguyễn Thị Ánh Hoa, sinh ngày 14/6/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10 – lầu 8, số 26, đường Quan Tiền Đông, khóm 023, phường Cảnh Tinh, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

857. Ngô Thị Kiều Trang, sinh ngày 12/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/2, ngõ 433, đường Trung Chính, khóm 011, phường Trung Chính, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

858. Đinh Thị Bệp, sinh ngày 19/3/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 361, đường Văn Sơn, khóm 007, thôn Văn Lâm, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

859. Cóng Mỹ Yến, sinh ngày 28/6/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 20, ngõ 77, đường Tự Do, khóm 007, phường Vĩnh Lạc, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

860. Bùi Thị Mai Ngọc, sinh ngày 10/11/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12 – lầu 16, số 27, đường Trung Chính, khóm 5, thôn Nam Vinh, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

861. Võ Thị Thanh Hương, sinh ngày 25/5/1983 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Đại Đức Bắc, khóm 025, thôn Đông Bảo, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

862. Thái Thị Huệ, sinh ngày 25/5/1979 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 50, ngõ 158, đoạn Nam Thế 1, đường Trung Phong, khóm 003, phường Bình An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

863. Phạm Thị Lùng, sinh ngày 08/8/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/4, đường Thanh Tuyền, khóm 006, phường Thanh Tuyền, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

864. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 01/7/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4 Hoa Phú Sơn, khóm 026, thôn Bì Đầu, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

865. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 13/07/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 153, đoạn 1, đường Đầu Trường, khóm 011, thôn Gia Phúc, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

866. Nguyễn Thị Như Hoa, sinh ngày 03/9/1977 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 78, đường Đỉnh Lực, khóm 027, phường Đỉnh Tây, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

867. Nguyễn Thị Cẩm Hiên, sinh ngày 16/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, đường Đại Tân, khóm 020, thôn Phúc Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

868. Dương Thị Thu Tuyết, sinh ngày 29/12/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188, ngõ 103, đường Trung Sơn 3, khóm 011, phường Hòa Bình, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

869. Mai Thị Kim Chi, sinh ngày 10/8/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 33, đường Trung Hoa, khóm 23, thôn Tân Lộ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

870. Dương Thị Đoan Trang, sinh ngày 17/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142/13 đường Cổ Sơn 3, khóm 016, phường Dân Tộc, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

871. Nguyễn Thị Ai, sinh ngày 18/12/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Ma Viên 3, khóm 002, phường Ma Viên, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

872. Nguyễn Thị Lơi, sinh ngày 09/9/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 47 phố Ưu Mỹ, khóm 003, thôn Tân Lĩnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

873. Nguyễn Thị Nghệ, sinh ngày 09/9/1969 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 17, lộ Phủ Tây, khóm 032, phường Trung Chính, thị trấn Tân Doanh, huyện Đài Nam

874. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 17/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 524 đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 005, thôn Long Thọ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

875. Phạm Thị Duyên, sinh ngày 10/3/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 24, lộ Tân Quang, khóm 041, thôn Nội Phố, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

876. Lê Xuân Tiên, sinh ngày 19/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 23, phố Bác Ái 1, khóm 11, phường Thụ Bắc, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

877. Võ Thị Thu Hà, sinh ngày 18/5/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, ngách 2, ngõ 182, đường Tứ Vệ, khóm 9, phường Nam Cảng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

878. Trần Thị Thùy Lan, sinh ngày 20/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 212, đường Trùng Lập, khóm 14, phường Thái Công, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

879. Nguyễn Thị Diễm Thùy Nhung, sinh ngày 04/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 2, đường Đại Tân, khóm 5, thôn Tây Hồ, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

880. Nguyễn Ánh Tiên, sinh ngày 05/8/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/2, phố Dân Quốc, khóm 22, thôn Tân Minh, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

881. Ngô Thị Trân, sinh ngày 17/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 266, đường Phân Thảo, khóm 15, phường Gia Lão, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

882. Trần Thị Mai Liên, sinh ngày 04/6/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 423, đường Lư Trúc, khóm 21, phường Điền Lưu, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

883. Diệp Thị Thân, sinh ngày 15/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1 Tọa Giá, khóm 23, phường Tọa Giá, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

884. Trần Thị Bé, sinh ngày 15/11/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, ngõ 66, đường Trường Giang, đoạn 1, khóm 10, phường Cát Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

885. Nguyễn Thị Đâu, sinh ngày 22/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 108, đường Văn Hóa, khóm 19, phường Hiệp Hòa, khu Trung Sơn, Cơ Long, thành phố Đài Bắc

886. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 20/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, phố Dân Hưng, khóm 17, phường Công Quán, khu Tây, thành phố Đài Trung

887. Văn Châu, sinh ngày 13/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngách 1, ngõ 85, phố Dân Sinh, khóm 10, phường Dân Sinh, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

888. Bùi Thị Hoa Em, sinh ngày 26/5/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngách 86, ngõ 305, đường Đông Phong, khóm 3, phường Trùng Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

889. Phan Thị Mỹ Châu, sinh ngày 28/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – lầu 2, số 359, đường Phúc Điền 2, khóm 043, phường Thụ Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung

890. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 30/4/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 594, đường Đức Mỹ, khóm 016, phường Tứ Trương, thị trấn Hà Mỹ, huyện Chương Hóa

891. Đỗ Thị Lan, sinh ngày 10/11/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ 253, đoạn 2, đường Chương Thủy, khóm 014, thôn Phố Luân, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

892. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 31/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77/2 An Khê, khóm 3, phường An Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

893. Lê Thị Mộng Ngọc, sinh ngày 23/11/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – lầu 3, số 73, ngõ 40, đoạn 4, đường Thừa Đức, khóm 11, phường Phúc Hoa khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

894. Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 15/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 178/1, phố Ngoại Trung, khóm 4, thôn Ngoại Trung, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

895. Nguyễn Thị Dự, sinh ngày 08/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Trung Hoa, khóm 008, thôn Thượng Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

896. Bùi Thị Hồng, sinh ngày 15/5/1984 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121/1 Kiều Đầu, khóm 7, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

897. Trần Thị Tú Anh, sinh ngày 11/01/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngách 9, ngõ 8, phố Bắc Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

898. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 19/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngách 7, ngõ 47, phố Đồng Nghĩa, khóm 16, thôn Đồng Hưng, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

899. Lê Thị Hiền, sinh ngày 02/9/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, đường Thánh Đỉnh, đoạn Bát Đức, khóm 2, thôn Thánh Đỉnh, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

900. Phan Thị Kịm, sinh ngày 28/7/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 82, ngõ 443, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 15, phường Trấn Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

901. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 15/01/1970 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 361, đường Lâm Sân, khóm 21, phường Nhị Giáp, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

902. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 30/7/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, hẻm 26, ngõ 118, đường Nhân Hoa, khóm 006, phường Bích Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

903. Lê Thị Trang, sinh ngày 12/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 11, đường Vĩnh Phong, khóm 002, phường Diêm Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

904. Huỳnh Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 24/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 259, đường Thái Trung, khóm 017, phường Trung Châu, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

905.  Huỳnh Thị Bé, sinh ngày 06/8/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 276, đường Nam Hải Tứ, khóm 12, thôn Nhân Hòa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

906. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 10/8/1979  tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34 Thảo Phố Vĩ, khóm 010, thôn Thảo Lý, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

907. Huỳnh Thị Tuyết, sinh ngày 19/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5 – Lầu 4, số 1, ngõ 84, đường Dụ Dân, khóm 004, phường Tam Đức, khu Bắc, thành phố Đài Nam

908. Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 07/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, hẻm 12, ngõ 62, đường Lệ Sơn, khóm 12, phường Cảng Phú, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

909. Lê Thị Mừng, sinh ngày 01/9/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, đường Trung Chính, khóm 8, phường Song Đông, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

910. Lại Thị Tý, sinh ngày 19/6/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 219, đoạn 3, huyện Dân Đại Đạo, khóm 019, phường Cảng Chủy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

911. Lê Thị Huyền, sinh ngày 08/11/1975 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96 Sơn Cước, khóm 004, phường Sơn Cước, thị trấn Phạm Lý, huyện Miêu Lật

912. Bùi Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 19/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/7 Quá Khê, khóm 14, phường đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

913. Nguyễn Thị Khánh Chi, sinh ngày 11/6/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90/10 Đỉnh Nam, khóm 3, phường Bình Xuyên, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

914. Nguyễn Ngọc Trang, sinh ngày 01/01/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17 Đại Đồn, khóm 2, phường Đông Đồn, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm,

915. Phạm Thị Liên, sinh ngày 21/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, ngõ 96, đoạn 2, đường Tây Viên, khóm 005, phường Hòa Bình, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

916. Trần Thị Linh, sinh ngày 19/10/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 133/1 Diệp, khóm 014, thôn Diệp, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

917. Vũ Thị Thúy Hoanh, sinh ngày 16/11/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 498 phố Đỉnh, khóm 018, thôn Phố Hòa, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

918. Đoàn Thị Mộng Thường, sinh ngày 28/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6 – lầu 3, số 101, đường Nam Hải, khóm 20, phường Trung Cần, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

919. Dương Lệ Lan, sinh ngày 07/01/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24 – lầu 2, số 332, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 001, phường Tân Trung, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

920. Giang Phối Liên, sinh ngày 06/5/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 12/1, đường Hiệp Tây Đông 2, khóm 004, phường Trường Xuân, khu Bắc, thành phố Đài Trung

921. Huỳnh Ngọc Thạch, sinh ngày 29/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngõ 19, đường Tự Cường, khóm 004, thôn Thủy Đôi, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

922. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 05/6/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 26, đường Mã Tốc, khóm 033, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

923. Trần Thị Cẩm, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 129, đường Trường Xuân, khóm 011, phường Hồ Đông, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

924. Trần Thị Hương, sinh ngày 25/5/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 27, hẻm 30, ngõ 93, đoạn 3, huyện Dân Đại Đạo, khóm 016, phường Vĩnh An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

925. Trương Thị Hồng Vân, sinh ngày 30/3/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 402, Liêm Sử, khóm 14, phường Liêm Sử, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

926. Trương Thị Kim Na, sinh ngày 02/01/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 20, đoạn 2, đường Bảo Phúc, khóm 013, phường Tín Nghĩa, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

927. Trương Thị Thu Trang, sinh ngày 19/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 17, ngõ 356, đường Đức Dân, khóm 027, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, phố Cao Hùng

928. Lê Thị Liên, sinh ngày 23/11/1974 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 113/2 đường Thượng Đức, khóm 020, phường Lại Thôn, khu Bắc, thành phố Đài Trung

929. Võ Kim Duy, sinh ngày 16/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 – tầng 5, số 90/133, ngõ Húa Thố, khóm 3, thôn Nam Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

930. Trương Thùy Trang, sinh ngày 18/8/1986 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 46, đường Minh Xương, khóm 9, phường Minh Xương, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

931. Lê Ka Ly, sinh ngày 02/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Tân Trang Tử, khóm 17, thôn Xã Khẩu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

932. Đoàn Thị Sao, sinh ngày 01/10/1979 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/28 Đại Sơn, khóm 5, thôn Đại Sơn, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

933. Đỗ Thị Bích Tuyền, sinh ngày 26/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142/1 Tân Cát, khóm 12, phường Tân Cát, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

934. Phạm Thị Ngọc Mai, sinh ngày 29/01/1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 63, đường Phúc Đức, khóm 8, thôn Hòa Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

935. Hồ Thị Thu Xuân, sinh ngày 10/11/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, đường Dân Sinh, khóm 1, thôn Hải Nam, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

936. Trần Lê Huỳnh Diệu, sinh ngày 18/12/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199/10, đường Nam Tử, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

937. Huỳnh Thị Cẩm Tú, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62 Cao Sơn Hạ, khóm 4, phường Cao Song, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

938. Phan Thị Yến Linh, sinh ngày 29/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 342, đường Trung Sơn Nam, khóm 6, phường Đại Bình, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

939. Trần Bích Tuyền, sinh ngày 10/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, đường Tùng Tín, khóm 10, phường Lục Nghệ, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

940. Trần Thị Bé Hà, sinh ngày 12/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, phố Nhị Mỹ, khóm 13, phường Nhị Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

941. Phạm Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 09/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11 ngách 19, ngõ 180, đường Hậu Thố, khóm 11, thôn Cung Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

942. Võ Thị Lắm, sinh ngày 02/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, đường Phú Sơn, khóm 5, phường Song Ngọc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

943. Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh ngày 20/4/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49 Sơn Tử Cước, khóm 18 thôn Hậu Quật, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

944. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, sinh ngày 07/01/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/8 Lục Cước, khóm 7, thôn Lục Cước, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

945. Trần Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 25/11/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 259, đường Ngũ Phong, khóm 10, phường Nam Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

946. Huỳnh Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 1, đường Ngũ Phúc 1, khóm 7, phường Ngũ Phúc, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

947. Hồ Ngọc Nguyên, sinh ngày 19/11/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 23, đường Nghi Hưng, đoạn 2, khóm 5, phường Tú An, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

948. Đặng Thị Kim Phượng, sinh ngày 17/8/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 423, đường Đại Phúc, đoạn 3, thôn Mỹ Thành, xã Trang Viên, huyện Nghi Lan

949. Huỳnh Thị Quyên, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, đường Trung Hưng, khóm 8, thôn Thượng Võ, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

950. Nguyễn Ngọc Tâm, sinh ngày 09/01/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96 Thập Bát Trung Khê, khóm 9, thôn Trung Dân, xã Thạch Định, huyện Đài Bắc

951. Lương Thị Ngọc Thơ, sinh ngày 02/10/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 12, đường Kiến Xương, khóm 021, thôn Bắc Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

952. Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh ngày 09/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – lầu 11, số 255, đường Lạc Nghiệp, khóm 012, phường Lạc Thành, khu Đông, thành phố Đài Trung

953. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 15/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 12, ngõ 79, đường Long Môn, khóm 007, phường Long Cương, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

954. Nguyễn Thị Ngọc Quý, sinh ngày 03/4/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 27, đường Tây Tế Hồ, khóm 10, thôn Cữu Lộ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

955. Nguyễn Trang Nhung, sinh ngày 09/11/1982 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Trường Xuân, khóm 017, phường Hậu Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

956. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 26/8/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 1, ngõ 75, đường Giới Thọ Bắc, khóm 004, phường Kiến Bảo, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

957. Nguyễn Thị Hồng Đen, sinh ngày 27/02/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Trung Hóa, khóm 007, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

958. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 09/02/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26, ngõ 82, đường Chí Thiện, khóm 016, phường Thượng An, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

959. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 19/02/1983 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 188, đường Đại Đồng, khóm 4, phường Trường An, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

960. Nguyễn Thị Trà Mi, sinh ngày 08/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, hẻm 4, ngõ 108, đường Đông Tân, khóm 1, phường Thành Phúc, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

961. Võ Thị Thanh Nga, sinh ngày 12/5/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 12, ngõ 22, đường Trường An, khóm 008, phường Cửu Khung, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

962. Bùi Kim Minh, sinh ngày 12/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Trung Hưng, thôn Ô Long, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

963. Bùi Thị Phương, sinh ngày 06/4/1972 tại Yên Bái

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190, đoạn 2, đường Thắng Lợi, khóm 019, thôn Phụng Sơn, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

964. Lê Thị Thắm, sinh ngày 29/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82/29, đường Thuận Hòa, khóm 022, thôn Trung Hiếu, xã Trang Viên, huyện Nghi Lan

965. Trần Thị Tính, sinh ngày 02/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5 – lầu 24, số 672, đoạn 4, đường Văn Tâm, khóm 023, phường Bình An, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

966. Trần Thị Viễn, sinh ngày 10/6/1971 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30 Mĩ Phong, khóm 004, phường Phong Hòa, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

967. Trương Thị Ngọc Mai, sinh ngày 06/02/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: lầu 2, số 54, đường Đắc Hào, phường Đạm Khan, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

968. Bùi Thị Thúy Hằng, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 19, ngõ 74, đường Huệ Trung, khóm 022, phường Huệ Lai, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

969. Đặng Thị Gọn, sinh ngày 04/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/1, ngõ Đỉnh Thố, khóm 006, phường Đỉnh Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

970. Phạm Thị Dung, sinh ngày 30/5/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 15, ngõ 12, đường Nam Phong 2, khóm 006, phường Nam Môn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

971. Lâm Thị Giàu, sinh ngày 09/10/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 12, hẻm 45, ngõ 120, đường Tân Dân, khóm 009, phường Tân Dân, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

972. Phạm Thị Thúy Huỳnh, sinh ngày 04/4/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 11, ngõ 200, đường Trà Chuyên, khóm 8, thôn Thổ Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

973. Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 30/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 222, đường Khê Phố, khóm 011, thôn Khê Phố, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

974. Nguyễn Thị Vuông, sinh ngày 20/10/1969 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 21, đường Tân Hòa, khóm 005, phường Tân Cát, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

975. Sơn Thị Si Nal, sinh ngày 22/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Kim Giao Ỷ, khóm 001, thôn Đông Phố, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

976. Tạ Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 30/11/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 172, đoạn 3, đường Bắc Thâm, khóm 005, thôn Vạn Phúc, xã Thâm Khanh, huyện Đào Viên

977. Thạch Thị Hạnh, sinh ngày 12/5/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, ngõ 385, đường Trung Sơn Đông, khóm 020, phường Bì Đỉnh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

978. Lâm Thị Cù Ma, sinh ngày 24/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, ngõ 235, đường Xích Khâm Đông, khóm 7, thôn Xích Khâm, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

979. Lê Thị Kim Hồng, sinh ngày 27/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Trung Trang, khóm 15, thôn Trung Trang, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

980. Tăng Thị Cẩm Triều, sinh ngày 21/10/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/2, ngõ 437, đường Chấn Hưng, khóm 8, phường Đông Tín, khu Đông, thành phố Đài Trung

981. Trần Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 04/01/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ Bì Đầu, khóm 21, phường Đỉnh Phan, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

982. Nguyễn Thị Liền, sinh ngày 28/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/17 Đại Đồn, khóm 11, phường Đông Đồn, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

983. Nguyễn Thị Đậm, sinh ngày 25/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Thăng Bình, khóm 4, thôn Đào Nguyên, xã Diên Bình, huyện Đài Đông

984. Đặng Ngọc Luyến, sinh ngày 27/01/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 572, đường Thanh Sa, đoạn 1, khóm 6, phường Sa Luân, khu An Nam, thành phố Đài Nam

985. Hồ Thị Anh Sang, sinh ngày 24/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 301, ngõ 603, đường Ngũ Giáp 2, khóm 27, phường Thiên Hưng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

986. Đỗ Thị Nữ, sinh ngày 22/8/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Kiện Trí, khóm 19, phường Cung Bắc, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

987. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 01/01/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165, phố Đông Minh, khóm 13, phường Quang Phục, khu Đông, thành phố Tân Trúc

988. Trần Thị Minh Trinh, sinh ngày 11/4/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119 Nội Khê Châu, khóm 9, thôn Nội Khê, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

989. Bùi Thị Kim Hương, sinh ngày 21/4/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132/5, đường Trung Ương, đoạn 2, khóm 9, phường Phúc Đức, thị trấn Ngô Thế, huyện Đài Trung

990. Trịnh Kiều Trang, sinh ngày 21/3/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 44, ngõ 22, phố Thanh Sơn, khóm 24, phường Tế Nam, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

991. Hoàng Thị Thanh Vân, sinh ngày 28/8/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 681, đường Canh Sinh, khóm 33, phường Mã Lan, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

992. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 10/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 51, đường Thoại Giếng, khóm 4, thôn Thoại Giếng, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

993. Huỳnh Lê Thanh Trúc, sinh ngày 18/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/31, đường Phong Lạc, khóm 11, phường Nhân Mỹ, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

994. Trương Thị Loan, sinh ngày 12/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngách 1, ngõ 148, đường Trung Châu 2, khóm 9, phường Thượng Trúc, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

995. Lê Thị Ngọc Liên, sinh ngày 26/02/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3, ngõ Đại Thụ, lộ Bắc, khóm 19, thôn Đại Thụ, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

996. Ngô Thị Tuyên, sinh ngày 04/01/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 51, phố Tân Kiến, khóm 25, phường Khai Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

997. Nguyễn Thị Sánh, sinh ngày 19/02/1988 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngách 53, ngõ 1975, đường Trung Chính Tây, khóm 2, phường Tân Trang, thành phố Tân Trúc

998. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 23/02/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 21, đường Trúc Long, khóm 26, thôn Lăng Vân, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

999. Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 21/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Đại Bì, khóm 7, thôn Phong Điền, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

1000. Huỳnh Thị Yến Lan, sinh ngày 01/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 25/1, phố Ngũ Phúc 2, khóm 28, phường Nam Xương, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

1001. Châu Ngọc Lệ, sinh ngày 16/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 634, đường Phong Thế, đoạn 1, khóm 7, phường Ông Tử, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1002. Nguyễn Thị Hồng Trúc, sinh ngày 12/12/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 382, đường Khê Châu, khóm 3, thôn Khê Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1003. Trần Thị Chứa, sinh ngày 15/4/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 512, đường Bắc Đồn, khóm 7, phường Cửu Xã, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1004. Nguyễn Thị Kim Ly, sinh ngày 08/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Trung Hòa, khóm 40, phường Vĩnh Hòa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1005. Trương Thị Thúy Tiên, sinh ngày 28/10/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 288, ngõ 120, đường Chương Lộc, khóm 5, phường An Nam, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1006. Trương Thị Liễu, sinh ngày 19/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 724/4, đường Cao Mỹ, khóm 3, phường Cao Tây, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1007. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 10/12/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 331 Giang Vĩ, khóm 14, thôn Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1008. Nguyễn Anh Đào, sinh ngày 01/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/4 Quan Tử Lĩnh, khóm 14, phường Quan Lĩnh, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1009. Trần Thị Lùng, sinh ngày 15/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Phong Niên, khóm 11, phường Bản Văn, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1010. Trịnh Ngọc Ba, sinh ngày 13/8/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/10, đường Hoàn Thành, khóm 2, thôn Cửu Ái, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

1011. Lý Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 178, đường Quang Phục, khóm 4, thôn Nghĩa Bảo, xã Lục Qui, huyện Cao Hùng

1012. Nguyễn Kim Thường, sinh ngày 24/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 108, đường đại Phong 1, khóm 5, phường Bản Quán, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1013. Lê Thị Hào, sinh ngày 14/11/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/62, phó Trúc Vĩ, khóm 1, thôn Trúc Vĩ, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1014. Chung Thị Út Nhỏ, sinh ngày 06/12/1964 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Minh Hòa, khóm 19, thôn Minh Hòa, xã Sơn Thượng, huyện Đài Nam

1015. Đỗ Thị Kiều Loan, sinh ngày 02/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 10, ngõ 37, đường Tùng Phố, khóm 11, thôn Điểu Tùng, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

1016. Lê Thị Duyên, sinh ngày 04/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 490, đường Nhân Hùng, khóm 012, thôn Đại Loan, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1017. Lê Thị Ngọc Ái, sinh ngày 01/01/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, ngõ Thượng Thạch Nam 10, khóm 005, phường Thượng Thạch, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1018. Lê Thị Oanh sinh ngày 15/7/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 319 Ngọc Sơn, khóm 015, thôn Hoàng Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1019. Lý Ngọc Liên, sinh ngày 17/9/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Triều Dương, khóm 009, thôn Cống Liêu, xã Cống Liêu, huyện Đài Bắc

1020. Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 16/9/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/80 Lục Đầu Vĩ, khóm 003, thôn Lục Đầu, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

1021. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 05/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, phố Hồng Xương, khóm 13, phường Đại Xương, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1022. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 01/6/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngách 10, ngõ 57, phố Dự Khê, khóm 9, phường Vĩnh Hưng, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1023. Trần Thị Thanh Lan, sinh ngày 04/6/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Thổ Khố, khóm 2, phường Thủy Tú, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

1024. Nguyễn Thị Dịu, sinh ngày 17/01/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122 phố Đông Hải 10, khóm 23, thôn Đông Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1025. Tô Thị Bạch Lệ, sinh ngày 02/02/1987 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Tín Nghĩa, khóm 10, thôn Quang Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1026. Nguyễn Kiều Tiên, sinh ngày 26/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 66, đường Lôi Trung, khóm 9, phường Đại Đức, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1027. Võ Thị Phương, sinh ngày 16/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngách 19, ngõ 367, đường Nam Bình, đoạn 2, khóm 1, phường Trấn Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1028. Lăng Thị Bích Phượng, sinh ngày 24/5/1983 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/2 Long Sơn Cước, khóm 8, thôn Long Môn, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

1029. Phan Thị Thủy, sinh ngày 23/8/1973 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 2, đường Trung Chính 18, khóm 21, thôn Lục Giáp, xã Quế Nhân, huyện Đài Nam

1030. Lê Thị Út Sáu, sinh ngày 10/7/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Long Mục, khóm 6, thôn Long Mục, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1031. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 12/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 172, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 1, thôn Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1032. Lê Thị Hồng, sinh ngày 10/8/1981 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 136, đường Tây An, đoạn 2, khóm 17, phường Ngưu Miên, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1033. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 24/8/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23 Ngõa Thố Tử, khóm 17, thôn Đông Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1034. Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 15/12/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 205/2, đường Thành Thái, đoạn 3, khóm 4, thôn Thành Công, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1035. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 03/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 453, Thành Công, khóm 008, phường Đài Thượng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1036. Nguyễn Thị Nhiên, sinh ngày 02/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 293, đoạn 3, đường Hà Hồ, khóm 002, phường Hà Hồ, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1037. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 12/6/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2, ngõ 26, đường Tam Phúc, khóm 016, phường Tam Phúc, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1038. Nguyễn Thị Tú Trinh, sinh ngày 11/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 52, ngõ 101, đường Thông Hóa, khóm 5, phường Lâm Giang, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1039. Mạc Thị Dung, sinh ngày 08/9/1978 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 62, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 6, phường Tự Cường, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1040. Lý Cún Mùi, sinh ngày 05/02/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, ngách 6, ngõ 88, đường Gia Đông, khóm 17, phường Sùng Đức, thành phố Tịch Chỉ, thành phố Đài Bắc

1041. Nguyễn Thị Tú Quyên, sinh ngày 06/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 119, đường Đại Đồng, khóm 29, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1042. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 29/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 227, đường Long Hoa, khóm 3, phường Long Hoa, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

1043. Hà Thị Mai, sinh ngày 12/9/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Dân Hòa 2, khóm 12, phường Bắc Kiều, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

1044. Bùi Thị Trúc, sinh ngày 10/01/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 232, đường Trung Hưng, khóm 019, phường Bắc Phong, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1045. Phạm Thị Hồng Ngân, sinh ngày 29/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 360, đường Nam Hưng, khóm 21, phường Huân Hóa, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1046. Đặng Quốc Bình, sinh ngày 01/01/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 297, đường Thủy Nguyên, đoạn 1, khóm 11, phường Văn Hóa, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1047. Dương Thị Bích Phượng, sinh ngày 14/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 1, đường Chương Hòa, đoạn 3, khóm 11, phường Gia Lê, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1048. Bùi Xuân Mới, sinh ngày 19/3/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngách 35, ngõ 125, đường Hằng Nam, khóm 34, phường Sơn Cước, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1049. Lý Thị Tuyết Em, sinh ngày 23/02/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, phường 25/2, ngõ Thượng Trúc, khóm 14, phường Thượng Trúc, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

1050. Lương Thị Thu Hiền, sinh ngày 13/4/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 318, đường Dục Quần, khóm 17, phường Trúc Nam, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1051. Triệu Thị Hồng, sinh ngày 09/01/1987 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 246, đường Bình Nguyên, khóm 6, thôn Bình Nguyên, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1052. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 30/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/5, ngõ Bắc Tam, đường Văn An, khóm 12, thôn Văn An, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

1053. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 21/02/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128/2 Ái Môn, khóm 15, thôn Ái Môn, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

1054. Bùi Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 16/12/1987 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 464, đường Tỉnh Bắc, khóm 7, phường Võng Sa, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1055. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 29/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngách 10, ngõ 88, phố Vĩnh Tinh, khóm 20, phường Trung Thành, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1056. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 16/3/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/7 Sư Đàm, khóm 2, thôn Sư Đàm, xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

1057. Hoàng Thị Nga, sinh ngày 24/4/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, ngõ 561, phố Dân Sinh, khóm 4, thôn Phổ Luân, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1058. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 22/4/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 106/1, đường Tam Hòa, khóm 13, phường Tam Thố, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1059. Tôn Thị Đẹp, sinh ngày 08/8/1974 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 99, đường Phố Đỉnh, khóm 7, thôn Quy Điền, xã Đại An, huyện Đài Trung

1060. Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 03/02/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 173, đường Bảo Bộ, khóm 7, phường Bảo Bộ, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1061. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 05/5/1978 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4 Tiểu Cố Khanh, khóm 10, thôn Đàm Văn, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

1062. Trần A Kíu, sinh ngày 10/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59 Hậu Doanh, khóm 7, thôn Doanh Tây, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1063. Bùi Thị Hảo, sinh ngày 05/01/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10/1, số 29, ngõ 85, đường Trung Hòa, khóm 27, phường Trung Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1064. Dư Kim Châu, sinh ngày 09/9/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, đường trung Hưng, khóm 34, thôn Nội Phố, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1065. Lềnh Lày Gì, sinh ngày 20/10/1974 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Ngũ Giang Bắc Đỉnh, khóm 20, phường Đông Mon, thị trấn Kim Thành, huyện Kim Môn

1066. Trần Minh Thi, sinh ngày 12/12/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 207, Bản Phố, khóm 4, phường Nam Bình, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1067. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 09/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, ngách 1, ngõ 161, phố Dương Quang, khóm 14, phường Tử Dương, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

1068. Nguyễn Thị Chí, sinh ngày 19/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/8, đường Hậu Thố, khóm 9, thôn Ngọa Dao, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1069. Nguyễn Thị Xương, sinh ngày 21/8/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2/1, ngõ 582, đường Trung Luân 2, khóm 7, phường Trung Luân, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1070. Huỳnh Ngọc Mẫn, sinh ngày 19/12/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 263, đường Tam Thụ, khóm 23, phường Long Phố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1071. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 09/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 280, phố Đại Minh, khóm 37, thôn Đại Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1072. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 16/11/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 637, đường Trung Chính Nam, đoạn 1, khóm 3, thôn Lục Giáp, xã Qui Nhơn, huyện Đài Nam

1073. Lâm Cẩm Tú, sinh ngày 30/8/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 32, ngõ 70, đường Ngũ Công 3, khóm 6, phường Phúc Hưng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1074. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 23/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170 Kỳ Đỉnh, khóm 17, phường Trung Hòa, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1075. Nguyễn Thanh Tâm, sinh ngày 21/6/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 213, đường Thiên Hạ, khóm 4, phường Uyển Bắc, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1076. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 01/5/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, đường Ngũ Bắc, khóm 12, phường Ngũ Bắc, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

1077. Lương Thị Nga, sinh ngày 05/10/1986 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 28, ngõ 16, đường Nhân Đức, khóm 25, thôn Nội Khang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1078. Phan Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 02/5/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23 Quá Khê, khóm 13, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

1079. Phạm Thị Như Quỳnh, sinh ngày 02/3/1984 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 52, đường Dân Sinh, khóm 7, thôn Nam Hòa, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

1080. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 09/8/1982 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, phố Thụy Hưng, khóm 4, phường Thụy Thành, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1081. Trần Thị Xuyên, sinh ngày 13/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, đường Thành Thái, đoạn 2, khóm 20, thôn Ngũ Cổ, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1082. Nguyễn Thị Ky, sinh ngày 10/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 14, đường Trường Hưng 5, khóm 25, thôn Thái Tử, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1083. Thạch Thị Kiều, sinh ngày 08/12/1972 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 70, đường Vũ Nghĩa, khóm 22, phường Phúc Cư, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1084. Nguyễn Trúc Mai, sinh ngày 03/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/13, đường Trung Nghĩa, khóm 8, phường Tam Sinh, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

1085. Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 10/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19 Tùng Cước, khóm 20, thôn Đoan Lý, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1086. Trần Thị Mai Thảo, sinh ngày 02/5/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60 Hạ Khê Châu, khóm 20, phường Tú Xương, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1087. Nguyễn Thị Điểm, sinh ngày 06/9/1986 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75/3 Khê Châu, khóm 8, phường Khê Châu, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1088. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 09/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/3, hẻm 16, ngõ 347, đường Liên Thành, khóm 013, phường Trung Chính, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1089. Nguyễn Thị My, sinh ngày 09/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngõ 76, đường Tây Vân, khóm 015, thôn Thành Công, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1090. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 04/8/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 4, ngõ 11, đoạn 2, đường Thành Thái, khóm 004, thôn Ngũ Đầu, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1091. Phan Thị Kim Thanh, sinh ngày 02/02/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, hẻm 25, ngõ 264, đường Long Môn, khóm 006, phường Long Bình, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1092. Trần Thị Thúy Dung, sinh ngày 13/12/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 8, đường Dân Tộc 6, khóm 012, phường Bắc Phong, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1093. Trang Hồng Gấm, sinh ngày 13/10/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, ngõ 51, đường Đại Thuận, khóm 005, phường Bành Thố, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1094. Bùi Thị Thủy, sinh ngày 20/10/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 126/17, đường Trung Viên, khóm 002, phường Đại Phố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1095. Đinh Thị Ngọc, sinh ngày 30/3/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, đường Bách Ngũ, khóm 030, phường Bách Phúc, khu Thất Đồ, thành phố Cơ Long

1096. Huỳnh Thị Hua, sinh ngày 29/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 336, đoạn 2, đường Viên Lâm, khóm 005, phường Viên Lâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1097. Lê Thị Hoàng Bích, sinh ngày 19/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 86, hẻm 15, ngõ 145, đường Phú Dân, khóm 011, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1098. Mã Lỷ Lìn, sinh ngày 27/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Hòa Bình Tây, khóm 001, thôn Vạn Hậu, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1099. Nguyễn Kiều Duyên, sinh ngày 10/02/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 192, đường Lạc Dương 2, khóm 3, phường Kim Thái, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

1100. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 23/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, ngõ 75, đường Ngũ Hoa, khóm 009, phường Ngũ Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1101. Nguyễn Thị Được, sinh ngày 20/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 109, đường Hòa Quang, khóm 017, phường Hòa Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1102. Nguyễn Thị Hồng Lan, sinh ngày 19/5/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 9, ngõ 305, đường Tân Thái, khóm 006, phường Lập Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1103. Tô Thị Đẹp, sinh ngày 09/9/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 600, đường Trung Chính, khóm 027, phường Trung Chính, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1104. Phạm Thị Phương, sinh ngày 08/10/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, khóm 1 Đường Chi, xã Bắc Can, huyện Liên Giang, huyện Đài Bắc

1105. Đinh Thị Thúy Lan, sinh ngày 22/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 362, đường Trung Sơn, đoạn 3, khóm 17, phường Đơn Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1106. Lê Thị Thanh Ái, sinh ngày 25/01/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 156/2 Hạ Đại Trạch, khóm 3, thôn Đại Quách, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1107. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 12/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/2, đường Tự Cường, khóm 5, phường Hán Quang, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

1108. Phạm Thị Ngọc Tuyến, sinh ngày 15/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 22, hẻm 8, ngõ 110, đường Trung Hưng, khóm 002, phường Trung Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1109. Trần Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 19/9/1987 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, ngõ 415, đường Huệ Luân, khóm 008, thôn Điền Thổ, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1110. Trần Thị Kim Phụng, sinh ngày 01/3/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 33, ngõ 26, đường Bảo Kiến, khóm 027, phường Thái An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1111. Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 19/9/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/5, đường Thành Công, khóm 20, phường Ngưu Miên, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1112. Lê Thị Hiền, sinh ngày 16/02/1965 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26, hẻm 23, đường Trung Chính, khóm 016, phường Quang Hoa, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1113. Lê Thị Phương, sinh ngày 23/6/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – lầu 2, số 315, đoạn 3, đường Dân Sinh, khóm 003, phường Hồng Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1114. Leo Thị Dung, sinh ngày 02/6/1984 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 151, đường Phúc Hoa, khóm 6, phường Đức Hoa, khu Sĩ Lâm,

1115. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 02/02/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 4, ngõ 77, đường Hồ Tiền, khóm 011, phường Kim Long, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1116. Ngô Thị Nhàng, sinh ngày 01/6/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, ngõ 272, đoạn 2, đường Điền Tâm, khóm 011, phường Phong Điền, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1117. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 10/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, ngõ Tân Hưng, đường Trun Hưng Nam, khóm 006, thôn Đại Thụ, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1118. Nguyễn Thị Sáng, sinh ngày 03/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29 Hải Phong, khóm 005, phường Hải Phong, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

1119. Phan Thị Kim Xuân, sinh ngày 29/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 16, đường Mỹ Hòa, khóm 028, thôn Di Tịnh, xã Di Đà, huyện Cao Hùng

1120. Trần Mộng Nghi, sinh ngày 23/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – lầu 5, số 301, đường Triều Sinh, khóm 003, phường Hải Sơn, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1121. Trương Thanh Hằng, sinh ngày 14/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ Tăng Thố, khóm 006, thôn Tăng Thố, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1122. Trương Thị Thơ, sinh ngày 10/5/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Tân Hòa, khóm 020, phường Bắc Bình, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1123. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 24/9/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50 Phố Đỉnh, khóm 002, thôn Phố Hào, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1124. Hoàng Phổ Múi, sinh ngày 08/7/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 636, đường Văn Xương, khóm 019, phường Đại Trang, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

1125. Lương Thị Điệp, sinh ngày 03/01/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, đường Lâm Giang, khóm 013, phường Mạnh Xuân, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

1126. Nguyễn Hồng Thắm, sinh ngày 05/3/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Ngũ Phong 2, khóm 001, phường Ngũ Phong, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1127. Nguyễn Ngọc Kiều, sinh ngày 12/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, hẻm 70, ngõ Nghĩa Nhã, khóm 006, thôn Nghĩa Hưng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1128. Nguyễn Thị Diễm Hương, sinh ngày 01/8/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 45, đường Chính Nghĩa Nam, khóm 012, phường Nhân Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1129. Giang Thị Thủy, sinh ngày 19/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: lầu 6, số 55, đường An Thành, khóm 004, phường An Xương, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1130. Nguyễn Thị Xuân Nguyên, sinh ngày 19/10/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Tín Mẫu, khóm 2, thôn Thành Đức, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

1131. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 10/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 410, đường Viên Tập, đoạn 2, khóm 5, phường Đông Lộ, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1132. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 01/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường đại đồng, khóm 13, thôn Vinh Quang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1133. Trần Thị Hà, sinh ngày 09/01/1966 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngách 113, ngõ 230, đường đẩu Trung, đoạn 2, khóm 14, phường Tam Dân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1134. Trần Thị Trúc Phương, sinh ngày 10/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/1, ngõ 190, đường Tự Cường 2, khóm 5, phường Long Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1135. Trương Ngọc Linh, sinh ngày 25/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61/17, đường Trung Trang, khóm 8, thôn Trung Trang, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1136. Dương Thị Hồng Cẩm Thúy, sinh ngày 14/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43 Hải Phong Tử, khóm 10, thôn Hải Doanh, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1137. Lê Hồng Cẩm, sinh ngày 14/02/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Nhân Ái, khóm 6, thôn Thảo Hồ, xã Phương Uyển, huyện Đài Bắc

1138. Dương Thị Hoàng, sinh ngày 14/3/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 209, đường Danh Sơn, đoạn 1, khóm 16, thôn Trung Sơn, xã Danh Môn, huyện Nam Đầu

1139. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 19/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, đường Bình An, khóm 4, thôn Hoành Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1140. Hồ Thị Khánh Vân, sinh ngày 13/3/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 257/2, phố Trường An, khóm 18, phường Vĩnh Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1141. Nguyễn Kinh Giáng Ngọc, sinh ngày 29/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 29/268, đường Đại Bì, khóm 15, thôn Điểu Tùng, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

1142. Trần Ngọc Hồng, sinh ngày 18/10/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 333, phố Liên Hưng 3, khóm 12, phường Liên Hưng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1143. Mai Thị Thủy, sinh ngày 23/7/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 30, phố Phúc Thôn, khóm 13, phường Tự Cường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1144. Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 10/02/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 71, đường Quảng Phúc, khóm 13, phường Quảng Hưng, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1145. Hồ Kim Phương, sinh ngày 04/3/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/1, ngõ 388, đường Tân Hải, phường Tân Hải, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1146. Lê Thị Nhã, sinh ngày 10/10/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Thẩn Thanh, khóm 11, phường Đông Sơn, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1147. Phạm Thị Nga, sinh ngày 24/4/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83 Long Đàm, khóm 2, phường Long Đàm, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1148. Võ Thị Thu Tâm, sinh ngày 21/11/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 58, đường Quang Minh, khóm 29, thôn Hoa Đàm, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

1149. Nguyễn Thị Ngọc Tư, sinh ngày 20/7/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 35, phố Hưng Ninh, khóm 1, phường Đỉnh Bì, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1150. Võ Thị Thanh Loan, sinh ngày 18/02/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Tân Hưng, khóm 13, thôn Tam Nãi, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1151. Phạm Thị Kim Trang, sinh ngày 20/11/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 45, đường Trung Phong, đoạn 3, khóm 16, thôn Đại Xã, xã Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1152. Bùi Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 01/02/1986 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/3, ngõ 20, phố Phúc Nhất, khóm 4, phường Thực Tiễn, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

1153. Phạm Thị Thương, sinh ngày 20/9/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 43, đường Tam Trùng, khóm 2, phường Tam Trùng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1154. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 21/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 350, đường Phúc Đức, khóm 020, phường Long Đức, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

1155. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 10/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, ngõ 88, đoạn 2, đường Phấn Lào, khóm 005, thôn Đông Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1156. Hoàng Thị Cúc, sinh ngày 02/9/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 46, đường Khê Nam, đoạn 3, khóm 10, thôn Bắc Lý, xã Điểu Nhật, huyện Đài Trung

1157. Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 22/8/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Đông Hồ Tử, khóm 5, thôn Kim Sư, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1158. Phan Thị Mỹ Kim, sinh ngày 19/02/1963 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 129, phố Tín Nghĩa, khóm 4, phường Bắc Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1159. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 26/10/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44 Đại Đồn Liêu, khóm 5, thôn Đại Đồn, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1160. Đinh Thị Vui, sinh ngày 15/12/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Thái Thố Tử, khóm 10, phường Chiêu Khang, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1161. Võ Thu Trang, sinh ngày 02/4/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, Đỉnh Sơn Cước, khóm 4, phường Sơn Cước, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1162. Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh ngày 26/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142, phố Kiều Trung 1, khóm 10, phường Hoa Trung, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1163. Phạm Thị Ngọc Lam, sinh ngày 09/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngách 139, ngõ 882, đường Phú Quốc, khóm 10, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1164. Trần Thị Minh, sinh ngày 15/8/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, ngõ Tân Thành 1, đường Giáp Hậu, khóm 17, thôn Đại Đông, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

1165. Trương Thị Diệu, sinh ngày 05/6/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, ngõ 47, đường Nghi An, khóm 29, phường An Thuận, khu trung Hóa, huyện Đài Bắc

1166. Trương Thị Kim Hân, sinh ngày 07/12/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Trung Hiếu, khóm 15, thôn Cát Định, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

1167. Phạm Thị Hiểu, sinh ngày 21/4/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180/7 Tân Bì, khóm 004, phường Tân Bì, thành phố Thải Bảo, huyện Gia Nghĩa

1168. Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 14/02/1984 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Hòa Phong, khóm 11, thôn Đông Hưng, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1169. Bùi Thị Liên, sinh ngày 24/12/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, phố Tân Bắc Ngũ, khóm 8, phường Tân Nam, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

1170. Nguyễn Thị Có, sinh ngày 12/02/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 499, đường Trung Sơn, khóm 8, thôn Nhân Nghĩa, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1171. Đỗ Thị Thanh Mai, sinh ngày 23/02/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, ngõ 469, đường Vĩnh Đại, đoạn 2, khóm 28, phường Tây Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1172. Dương Thị Tiên, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/4, đường Trường Xuân, phường Ba Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1173. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 02/10/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/2 Cao Nguyên, khóm 3, thôn Cao Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1174. Vũ Thị Liễu, sinh ngày 20/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 4, ngõ 7, phố Qua Xuyên, khóm 3, phường Qua Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1175. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/01/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 69, phố Diên Bình, khóm 7, phường Duy Sinh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1176. Văn Thị Chi, sinh ngày 04/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29 Ngói Thố Tử, khóm 18, thôn Đông Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1177. Huỳnh Thị Diệu, sinh ngày 29/12/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 69, đường Trung Chính, khóm 28, thôn Kim Mỹ, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

1178. Trần Thị Chính, sinh ngày 05/9/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, ngõ 92, phố Dân Hưởng, khóm 11, phường Minh Tuệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1179. Sơn Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 12/10/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 50, đường Dân Tộc, khóm 14, phường Nhân Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1180. Trương Thanh Trang, sinh ngày 06/4/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3/3, số 102, đường Quang Minh, khóm 8, phường Quốc Hoa, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

1181. Huỳnh Diễm Thúy, sinh ngày 09/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74/45 Hạ Phố, khóm 8, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Nguyên, huyện Đào Viên

1182. Phạm Bích Liễu, sinh ngày 02/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 321, đường Hòa Bình, khóm 18, thôn Nhị Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1183. Lý Thanh Tuyền, sinh ngày 16/3/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/21 Vĩnh Cơ, khóm 19, thôn Tứ Hợp, xã Xích Đồng, huyện Vân Lâm

1184. Lâm Thị Thu Cúc, sinh ngày 20/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 92, đường Tư Mã, khóm 11, thôn Tân Trang, xã Sam Lâm, huyện Cao Hùng

1185. Tăng Thị Hồng Thu, sinh ngày 18/02/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1 Đức Cao Lão, khóm 042, thôn Bắc Nguyên, xã Đông Hòa, huyện Đài Đông

1186. Tô Thị Chị, sinh ngày 09/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 351/11 Đại Trình, khóm 019, thôn Đại Trình, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

1187. Trần Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 12/7/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Lãnh Kỳ, khóm 002, thôn An Định, xã An Định, huyện Đài Nam

1188. Nguyễn Thị Mến, sinh ngày 01/9/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 172, đường Đầm Đế, khóm 001, phường Đầm Đế, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1189. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 25/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68 Trúc Sâm, khóm 009, thôn Trúc Sâm, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

1190. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 22/6/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 560, đường Văn Lâm, khóm 21, phường Cữu Gia, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1191. Phạm Thị Kiều, sinh ngày 10/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1 Khê Đệ Liêu, khóm 001, thôn Trung Cư, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

1192. Trần Thị Sánh, sinh ngày 05/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường 2 Cát Lâm, khóm 005, phường Văn Hóa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1193. Võ Thị Dớt, sinh ngày 22/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 16, đường Hào Mục, khóm 015, thôn Quyến Đỗ, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1194. Trương Thị Chi, sinh ngày 05/10/1987 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 227, đoạn 7, đường Tân Hải, khóm 005, phường Thạch Thành, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

1195. Võ Xuân Đào, sinh ngày 27/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3 hạ Lịch Tử, khóm 5, thôn Hòa Bình, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1196. Bùi Kim Thảo, sinh ngày 04/11/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 421, đường Anh Nghĩa, khóm 008, phường Lâm Vinh, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1197. Đào Thị Thùy Dung, sinh ngày 29/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Đại Hoa, khóm 008, phường Hồng Mai, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1198. Hằng Thị Mỹ Linh, sinh ngày 02/7/1975 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 89, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 018, thôn Tùng Cước, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1199. Tô Ngọc Anh, sinh ngày 14/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 156, đường Kiên Long, khóm 11, thôn Xã Trung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1200. Đoàn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 21/6/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 183, đường Đại Đồng Bắc, khóm 20, phường Dân Sinh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1201. Lê Thị Loan, sinh ngày 04/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/20 Đại Đàm, khóm 19, thôn Đại Đàm, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1202. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 26/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3 Lục Đầu Tử, khóm 5, thôn Đàm Đại, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1203. Võ Hồng Cẩm, sinh ngày 09/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 54, đường Nam Bình, khóm 004, phường Trấn Bình, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1204. Võ Thị Hồng Loan, sinh ngày 25/5/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 8 – Lầu 12, số 136, đường Dân Quyền Tây, khóm 24, phường Dân Quyền, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

1205. Đào Thị Tuyết Chị, sinh ngày 15/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 930, đường Tín Nghĩa, khóm 7, phường Đại Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1206. Huỳnh Thị Diệu, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60 Đông Hồ, khóm 008, thôn La Sơn, xã Phú Lí, huyện Hoa Liên

1207. Phạm Thị Thu Hồng, sinh ngày 07/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 349/1, đường Nỗn Nỗn, khóm 001, phường Nỗn Tây, khu Nỗn Nỗn, thành phố Cơ Long

1208. Nguyễn Thúy Vi, sinh ngày 10/3/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 69, đường Nhân Ái, khóm 004, thôn Xã Tây, xã Lộc Trúc, huyện Cao Hùng

1209. Nguyễn Ngọc Thảnh, sinh ngày 16/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 6, đường Bích An, khóm 014, phường Sài Trình, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1210. Phạm Thị Liên, sinh ngày 08/5/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/2 Đại Đồng, khóm 002, thôn Đại Đồng, xã An Định, huyện Đài Nam

1211. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 17/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1 Tam Khoa Thố, khóm 1, phường Trung Sơn, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1212. Bùi Thị Thương, sinh ngày 09/10/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/15, phố Đại Công, khóm 5, phường Xã Liêu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1213. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 07/10/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, đường Thành Thái, đoạn 4, thôn Tập Phúc, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1214. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 01/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, phố Tân Dân, khóm 47, thôn Trung Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1215. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 20/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 132, phố Bảo Đức, khóm 274, thôn Trung Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1216. Hà Thị Hằng, sinh ngày 01/01/1987 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – Lầu 7, số 15, ngõ 85, đường Trung Hòa, khóm 034, phường Trung Hòa, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1217. Triệu Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 09/7/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, đường Giác Dân, khóm 11, phường Bảo Hoa, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1218. Cao Thị Kim Thoa, sinh ngày 20/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3 Lục Đầu Tử, khóm 5, thôn Đàm Tử, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1219. Lê Thị Thơm, sinh ngày 07/12/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 11, ngách 9, ngõ 71, đường Cửu Khung, khóm 5, phường Vĩnh An, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1220. Lâm Thị Thấm, sinh ngày 18/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: lầu 3, số 16, ngõ 35, đoạn 2, đường Vĩnh An Bắc, khóm 012, phường Nhân Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1221. Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 03/4/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150, đường Huỳnh Cảng, khóm 001, thôn Huỳnh Cảng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

1222. Lê Thị Giang, sinh ngày 28/5/1971 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 42, ngõ 241, đoạn 1, đường Thành Thái, thôn Đức Âm, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1223. Lê Thị Kiều Sương, sinh ngày 01/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168/2, đường Kỳ Nam 3, khóm 007, phường Nam Thắng, thị trấn Kì Sơn, huyện Cao Hùng

1224. Lê Thị Quyền, sinh ngày 29/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 224/1, ngõ 37, đoạn 2, đường Đại Quyền, khóm 017, phường Trung Sơn, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1225. Lý Thạch Em, sinh ngày 19/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 46, đường Trung Bình, khóm 006, phường lập Trí, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1226. Nguyễn Cẩm Loan, sinh ngày 18/12/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 1310, đoạn 2, đường Vĩnh Đại, khóm 033, phường Vĩnh Đại, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1227. Nguyễn Thị Bé Ní, sinh ngày 12/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20 Quang Sơn, khóm 019, thôn Vĩnh Quang, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

1228. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 25/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 474/64 Nghĩa Trúc, khóm 003, thôn Truyền Phương, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

1229. Trần Mỹ Hồng, sinh ngày 02/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 38, đường Đức Văn, khóm 5, phường Trung Lịch, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1230. Huỳnh Thị Bích Phương, sinh ngày 14/6/1982 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64/9, đường Kiến Quốc, khóm 1, phường Nhân Đức, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1231. Vũ Thị Nhàn, sinh ngày 05/6/1977 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/5, đường Hưng Đạt, khóm 14, thôn Tân Cảng, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

1232. Trương Thị Thu Vinh, sinh ngày 11/5/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14 Bắc Thế Tử, khóm 11, phường Trung Hòa, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1233. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 04/4/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 81, đường Tập Sơn, đoạn 3, khóm 2, phường Diên Tường, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1234. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 14/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 320, Đường Sùng Thiên, khóm 7, phường Sùng Đức, khu Đông, thành phố Đài Nam

1235. Trần Bích Huyền, sinh ngày 15/4/1978 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 113, đường Tây Sơn, khóm 10, thôn Tây Sơn, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1236. Nguyễn Thị Diễm Xương, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, đường Minh chính 1, khóm 15, phường Minh Chính, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1237. Nguyễn Thị Minh Thảo, sinh ngày 20/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 351, đường Tiểu Nhã, khóm 3, phường Đoản Trúc, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1238. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 21/4/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 749, đường Luân Đỉnh, khóm 2, thôn Luân Đỉnh, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1239. Đỗ Thị Diệu Nga, sinh ngày 08/3/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62/1, ngõ 678, đường Kiến Hưng, khóm 14, thôn Kiến Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1240. Ngô Thị Phương Dung, sinh ngày 10/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Tứ Cố, khóm 16, thôn Công Quán, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

1241. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 02/9/1963 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngách 12, ngõ 406, đường An Hòa, đoạn 4, khóm 1, phường Châu Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1242. Nguyễn Kim Thuất, sinh ngày 10/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138, đường Vĩnh Hòa, khóm 2, phường Võng Liêu, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1243. Trần Thị Bách Thảo, sinh ngày 26/3/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 232, đường Hải Vĩ, Khóm 16, thôn Trung Hoa, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1244. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 29/10/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167/3, đường Quang Minh Tây, khóm 3, phường Chính Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

1245. Lê Thị Bé Đầm, sinh ngày 04/9/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, đường Hợp Điền, khóm 4, thôn Đỉnh Diêm, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

1246. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 17/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107/1, đường Cô Sơn, khóm 007, thôn Cô Sơn, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1247. Phạm Thị Loan, sinh ngày 15/5/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, ngõ 387, đường Dũng Mĩ, khóm 005, phường Tứ Duy, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1248. Trần Thị Bích Duyên, sinh ngày 10/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 63, đoạn 1, đường Hòa Hà Tây, khóm 013, phường Hà Đề, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1249. Trần Thị Tuyết Mai, sinh ngày 28/02/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 300, đường Công Chính, khóm 015, phường Thụ Lâm, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

1250. Võ Thị Thu Thủy, sinh ngày 06/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 12, ngõ 143, đường Thổ Khố 5, khóm 004, phường Thanh Phong, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1251. Bùi Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Mã Lân, khóm 013, thôn Mã Lân, khóm 013, thôn Ngọc Quang, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

1252. Bùi Thị Ngọc Bích, sinh ngày 20/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: lầu 6, số 23, ngõ 143, đoạn 1, đường Viên Sơn, khóm 007, thôn Viên Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

1253. Dương Thị Diễm, sinh ngày 10/11/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 20, ngõ 99, đường Chương Thủy, khóm 009, phường Thích Đồng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

1254. Lê Thị Chúc Xuân, sinh ngày 12/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 173, đường Đông Áo, khóm 005, phường Đông Áo, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

1255. Lê Thị Xuân Mai, sinh ngày 08/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160, đường Long Xuyên, khóm 003, phường Long Xương, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1256. Trần Thị Hằng, sinh ngày 09/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: lầu 2, số 21/1, đường Thụy Phương, khóm 008, phường Long Đàm, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1257. Trần Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 12/3/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 34, ngõ 237, đoạn 2, đường Bắc Môn, khóm 007, phường Đại Nhân, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1258. Trương Hồng Đang, sinh ngày 09/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – lầu 2, số 2, ngõ 92, đường Quang Minh, khóm 2, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1259. Cao Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 1, ngõ 135, đường Sùng Phát, khóm 017, phường Đông Quang, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1260. Lê Thị Khánh Ngân, sinh ngày 19/02/1982 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 44, ngõ 124, đường Hoa Diên Bắc, khóm 008, phường Cẩm Giang, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1261. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 15/4/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 2/1, đường Thái Bình, khóm 015, thôn Giá Bộ, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1262. Lý Thị Hạnh, sinh ngày 10/7/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đoạn 3, đường Linh Vân, khóm 003, thôn Quyền Âm, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1263. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 03/3/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 47, ngõ 326, đường Kim Hồ, khóm 5, phường Kim Hồ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

1264. Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh ngày 10/11/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/2, ngõ 85, đường Dụ Dân, khóm 017, phường Dụ Dân, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1265. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 27/3/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 314, đường Kim Thái, khóm 018, thôn Viên Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

1266. Phạm Thị Thu, sinh ngày 10/12/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 159, đường Ma Tổ Cung Nhị, khóm 010, phường Hiển Cung, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1267. Tăng Thị Mộng Diễm, sinh ngày 23/5/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 121, đường Trung Thành, khóm 008, phường Trung Toàn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1268. Trần Như Yến, sinh ngày 16/7/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 46, đường Xích Khảm Tây, khóm 009, thôn Xích Tây, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1269. Ngô Thị Thúy Liễu, sinh ngày 14/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 332, đường Đinh Đài, khóm 2, thôn Đinh Đài, xã Vũ Phong, huyện Đài Trung

1270. Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 25/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 102, đường Tự Cường Tây, khóm 3, thôn Quy Sơn, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1271. Vòng Mỹ Cắm, sinh ngày 01/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1107, đường Vĩnh Phúc, khóm 1, phường Tự Lập, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1272. Lê Thị Vui, sinh ngày 28/01/1972 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngách 8, ngõ 168, đường Trung Hòa, khóm 19, phường Hòa Khánh, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1273. Nguyễn Mộng Nhi, sinh ngày 28/11/1986 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 650, đường Minh Hồ, khóm 6, phường Sái Kiều, khu Đông, thành phố Tân Trúc

1274. Phan Mỹ Diệp, sinh ngày 22/10/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngách 11, ngõ 174, đường Bát Đức, đoạn 2, khóm 5, phường Bì Đầu, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

1275. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 15/02/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 505, đường Viên Tập, đoạn 3, khóm 6, phường Đỉnh Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1276. Ung Thị Như Ý, sinh ngày 10/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97, đường Hào Bình, khóm 3, thôn Lộc Dã, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

1277. Phan Thị Hưởng Em, sinh ngày 19/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Tập Sơn, đoạn 2, khóm 9, phường Sơn Tông, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1278. Huỳnh Ngọc Thủy, sinh ngày 12/4/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 43, ngõ 136, đường Thụ Đức, khóm 23, phường Thụ Đức, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1279. Trần Thí Hằng, sinh ngày 21/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngách 1, ngõ 30, đường Mã Luyện, khóm 24, thôn Vạn Lý, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1280. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 21/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 179/46 Liều Tử Lâm, khóm 9, thôn Liễu Hương, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1281. Lê Thị Thanh Xuân, sinh ngày 17/5/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Trung Sơn Bắc, đoạn 2, khóm 5, phường Mai Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1282. Đỗ Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 26/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/6, đường Tân Thụ, khóm 015, phường Quốc Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1283. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 13/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91/1 Nguyệt Mi, khóm 007, phường Nguyệt Mi, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1284. Đoàn Thị Mỹ, sinh ngày 21/10/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 55/2, ngõ 141, đường Khang Khánh, khóm 006, phường Bắc Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1285. Dương Mỹ Lệ, sinh ngày 26/8/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/10, đường An Lâm, khóm 003, phường Vĩnh An, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1286. Lưu Thị Thu Phương, sinh ngày 26/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Điền Trung, khóm 5, thôn Nội Loan, xã Tam Loan, huyện Miêu Lật

1287. Lý Bửu Bội, sinh ngày 11/11/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Tây Viên, khóm 017, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1288. Huỳnh Tuyết Oanh, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, đường Kim Sơn, khóm 008, phường Noãn Noãn, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

1289. Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 08/02/1976 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125 Thành Công, khóm 014, thôn Ngưu Thố, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1290. Nguyễn Thị Kim Trinh, sinh ngày 21/11/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 261, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 034, phường Nội Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1291. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 26/11/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/3 Tướng Phú, khóm 005, thôn Tướng Phú, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

1292. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 06/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 37, ngõ 14, đường Kiến Minh, khóm 007, phường Đông Xã, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1293. Sú Nhịt, sinh ngày 16/02/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/200, đoạn 2, đường Gia Đông, khóm 005, thôn Gia Đông, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

1294. Tăng Thị Dương, sinh ngày 09/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, ngõ 143, đường Nhân Nghĩa, khóm 006, phường Ngũ Thường, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1295. Nguyễn Thị Tố Trinh, sinh ngày 08/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139/13 Thái Bảo, khóm 7, phường Thái Bảo, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1296. Triệu Tuyết Anh, sinh ngày 16/3/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 28/1, ngõ 300, đường Phúc Đức, khóm 30, phường Trung Hành, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1297. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 15/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 16, số 22, ngõ 108, đường Trung Thanh, khóm 033, phường Hậu Trang, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1298. Ong Thị Diếp, sinh ngày 15/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 – lầu 9, số 15, ngõ 91, đoạn 2, đường Thành Thái, khóm 016, thôn Ngũ Đầu, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1299. Ong Thị Xoành, sinh ngày 01/7/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 22, đoạn 2, đường Dân Nghĩa, khóm 005, thôn Ngũ Long, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1300. Phạm Thị Hồng Yến, sinh ngày 08/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 298/1, đường Chắng Hành, khóm 015, phường Trung Đạt, khu Bắc thành phố Đài Trung

1301. Đỗ Ngọc Thu, sinh ngày 09/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1 – lầu 3, số 3, ngõ 296, đoạn 3, đường Trong Khánh Bắc, khóm 010, phường Lão Sư, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

1302. Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 18/3/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 19, đường Nga Mê Tử, khóm 010, phường Biện Châu, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1303. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 15/3/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 3, hẻm 8, ngõ 242, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 026, phường Nhật Tân, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1304. Lâm Thị Hạnh, sinh ngày 19/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 275, đường Điểu Tùng, khóm 011, thôn Tùng Tây, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

1305. Lê Thị Rắt, sinh ngày 01/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, đường Kim Sơn Bắc 1, khóm 004, phường Kim Sơn, khu Đông, thành phố Tân Trúc

1306. Lù Nàm Kíu, sinh ngày 28/8/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Trung Hưng Bắc, khóm 016, thôn Dưỡng Cước, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1307. Võ Thị Thu, sinh ngày 05/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Lâm Giang, khóm 22, phường Thông Hóa, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1308. Biện Thị Mót, sinh ngày 24/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114, đường Lộc Phố, khóm 001, thôn Lộc Phố, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

1309. Đặng Thị Đều, sinh ngày 26/3/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Hòa Chính, khóm 003, phường Trung Chính, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1310. Phạm Thị Ren, sinh ngày 19/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, đường Hỉ Phong, khóm 011, phường Đức Đông, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1311. Thị Hồng Nguyên, sinh ngày 21/11/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 92, đường Hồng Đức 11, khóm 007, phường Minh Đức, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1312. Trần Nguyệt Nga, sinh ngày 25/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, hẻm 1, ngõ 29, đường Tân Cồng, khóm 011, phường Trung Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1313. Nguyễn Thị Hồng Dung, sinh ngày 13/11/1987 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 16, đường Công Chính, khóm 023, phường Bắc Thế, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

1314. Đinh Thị Nhung, sinh ngày 06/02/1987 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 580, phố Nghĩa Giao, khóm 9, phường Đỉnh Trang, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1315. Vũ Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 02/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17, ngõ 115, đường Công Thương, khóm 028, thôn Ngũ Đầu, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1316. Châu Thị Xuân, sinh ngày 25/11/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 24, đường Trung Sơn, khóm 9, thôn Hoa Mỹ, xã Hiểu Hùng, huyện Cao Hùng

1317. Dương Thị Thúy Hồng, sinh ngày 10/5/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 2, ngõ 25, đường Đại Minh, khóm 014, phường Hoa Quý, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1318. Hỷ Mộc Kíu, sinh ngày 15/3/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 194, đường Tân Điền, khóm 010, phường Văn Đông, khu Tiền Kim, thành phố Cao Hùng

1319. Lê Thị Kiều Liên, sinh ngày 12/02/1987 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 299, đường Khê Vĩ, khóm 014, phường Từ Hóa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1320. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/11/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Hoàng Giai, đường Tân Hưng, khóm 022, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1321. Trương Thị Liên, sinh ngày 12/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 278, đường Nhã Hưng, khóm 016, thôn Mã Hưng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1322. Võ Thị Duyên, sinh ngày 21/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – lầu 6, số 369, đoạn 2, đường Hoa Mỹ Tây, khóm 027, phường Hà Nguyên, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1323. Bùi Thị Thu Hường, sinh ngày 26/01/1980 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, Ngũ Đầu Lâm, khóm 008, thôn Tân Phụng, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

1324. Cao Thị Thanh Trúc, sinh ngày 20/8/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 52, ngõ 72, đường Xa Lộ Đầu, khóm 012, phường Vĩnh Huy, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1325. Trần Thị Ước, sinh ngày 02/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 439, đường Tự Do, khóm 010, thôn Đỉnh Giai, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1326. Trần Thuận Chi, sinh ngày 12/3/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 412, đường Vinh An 1, khóm 054, phường Tự Lập, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1327. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 16/9/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 360, đường Bộ Tử, khóm 2, phường Bộ Tử, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1328. Lê Thị Tươi, sinh ngày 09/11/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 270, đường Phong Bắc, khóm 3, phường Tây Nam, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1329. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 01/01/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Thông Thiên, khóm 4, phường Thái Bạch, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

1330. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 16/10/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100/6 Sơn Cước, khóm 4, phường Sơn Cước, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1331. Đoàn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 28/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ Đông Tây, khóm 9, thôn Mã Minh, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

1332. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 15/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, phố Kim Môn, khóm 12, phường Nguyệt Ninh, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1333. Nguyễn Thị Lắm, sinh ngày 19/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99 Trí Tuệ, khóm 22, phường Thượng Đức, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1334. Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 12/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 17/4, hẻm 2, ngõ 75, đường Quốc Thái, khóm 013, phường Quốc Thái, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1335. Nguyễn Thị Kim Ba, sinh ngày 28/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, đường Tự Cường, khóm 009, phường Ngũ Phúc, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1336. Nguyễn Thị Kim Hằng, sinh ngày 20/6/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 8, đường Chính Nghĩa, khóm 17, phường Đông Nhân, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

1337. Nguyễn Thị Níu, sinh ngày 20/7/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/3, Đỉnh Tiêm Sơn, khóm 001, thôn Tiêm Sơn, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

1338. Nguyễn Thúy Oanh, sinh ngày 02/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 83, đường Tân Hưng, khóm 016, phường Tân Hưng, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1339. Phan Kim Một, sinh ngày 10/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Kim Cổ 3, khóm 004, thôn Viên Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

1340. Trương Thị Mỹ Hòa, sinh ngày 05/6/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đoạn 2, đường Đàm Hưng, khóm 004, thôn Phúc Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

1341. Võ Thị Cẩm, sinh ngày 26/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 246, ngõ Thọ Bì, khóm 014, thôn Trúc Vĩ, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1342. Châu Ngọc Bích, sinh ngày 15/04/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 118, đường Tân Sinh, khóm 012, phường An Tuệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1343. Lâm Chi Hoa, sinh ngày 03/6/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, Nghĩa Trúc, khóm 018, thôn Nghĩa Trúc, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

1344. Phạm Thị Thu Sương, sinh ngày 09/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 9/2, đường Phúc Tân, khóm 009, phường Phúc Hưng, khu Nam, thành phố Đài Trung

1345. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 09/5/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, ngõ 3, đường Tân Sinh, khóm 012, phường Tân Sinh, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1346. Sô Thị Châu Âu, sinh ngày 05/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, hẻm 17, ngõ 23, đoạn 2, đường Định Thảo, khóm 013, phường Đầu Luân, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1347. Sú Sám Mùi, sinh ngày 16/9/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đoạn 2, đường Phong Niên, khóm 5, phường Phong Niên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1348. Thàm Nguyệt Lan, sinh ngày 20/12/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 32, đường Thanh Nhân, khóm 27, phường Thanh Thúy, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

1349. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 02/9/1982 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, đường Ngọc Duy, khóm 018, phường Duy Tường, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

1350. Vũ Thị Hòa, sinh ngày 12/10/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 - lầu 10, số 5, ngõ 26, đoạn 2, đường Trường Hưng, khóm 001, thôn Sơn Tỵ, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

1351. Bùi Thị Xinh, sinh ngày 18/4/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Cát Tường Tứ, khóm 011, thôn Nghi Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1352. Đặng Tú Nhân, sinh ngày 15/3/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, đường Tứ Duy, khóm 012, thôn Phong Lí, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

1353. Đinh Thị Lượng, sinh ngày 03/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 118, đường Trung Dũng, khóm 003, thôn Đông Hưng, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1354. Đoàn Thị Hằng, sinh ngày 09/10/1981 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 51 – số 48, đường Lâm Hải, khóm 014, phường Hải Tân, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1355. Lê Thị Lan Phương, sinh ngày 12/6/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, đường Song Thành, khóm 014, phường Song Thành, thành phố Tân Điện, huyện Đài Bắc

1356. Ma Thị Nhật, sinh ngày 20/12/1977 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 19, ngõ 681, đường Phú Quốc, khóm 012, phường Tây Phố, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1357. Ngô Lệ Yến, sinh ngày 29/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 161, đường Nhân Nghĩa, khóm 028, phường Ngũ Thường, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1358. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 28/12/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, ngõ Đầu Luân, khóm 009, phường Đầu Luân, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1359. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 20/01/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, hẻm 3, ngõ 6, đường Hào Bình, khóm 016, phường Nhân Đức, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1360. Nguyễn Thị Sơn Chi, sinh ngày 09/4/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 536, đoạn 2, đường Chương Thảo, khóm 017, phường Trấn Bình, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1361. Lê Kim Sang, sinh ngày 06/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 208, đường Phúc Linh, khóm 4, phường Thoại Bình, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1362. Nguyễn Thị Mỹ Hương, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ An Lạc, đường Trung Thanh, khóm 3, phường Tây Thế, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1363. Trần Thị Xiếu, sinh ngày 20/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 52, đường Trung Sơn, khóm 34, phường Trúc Lâm, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1364. Thạch Thị Hoàng Thanh Quang, sinh ngày 15/10/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 22, đường Lan Châu 2, khóm 8, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1365. Châu Mỹ Á, sinh ngày 04/5/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 171, đường Tây Đồn, đoạn 3, khóm 27, phường Phúc Lâm, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1366. Trần  Ngọc Trang, sinh ngày 12/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 147/163 Tân Cảng Đông, khóm 14, thôn Tân Đông, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

1367. Vũ Thị Nụ, sinh ngày 10/9/1965 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54 Thủy Khanh, khóm 8, thôn Sa Khanh, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1368. Võ Thị Ngọc Hà, sinh ngày 29/12/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Tân Phong, khóm 14, thôn Diêm Thụ, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1369. Phan Thị Thúy, sinh ngày 16/6/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Xã Bắc, khóm 5, thôn Tân Nam, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1370. Hồ Ngọc Phương Loan, sinh ngày 08/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Quang Hoa, khóm 4, thôn Cửu Ái, xã Diêm Bộ, huyện Bình Đông

1371. Bùi Thị Thúy Hằng, sinh ngày 20/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 12, đường Bảo An, khóm 2, thôn Bảo Ninh, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

1372. Dương Hồng Xuân, sinh ngày 01/01/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 165, đường Đàm Hưng, đoạn 1, khóm 2, thôn Tụ Hưng, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

1373. Lù Nhịt Phùng, sinh ngày 08/4/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 77, đường Tinh Hải, khóm 24, phường Nam Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1374. Lưu Thị Pha, sinh ngày 28/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 686 Liêm Thôn, khóm 13, phường Liêm Thôn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1375. Trần Thị Diễm Thúy, sinh ngày 28/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/1, ngõ 1041, đường Kiến Quốc, khóm 8, phường Đại Thành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1376. Sú Mộc Làn, sinh ngày 09/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138 Long Nham, khóm 13, thôn Long Nham, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

1377. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 26/12/1970 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 56, đường Độc Ngao, đoạn 1, khóm 1, thôn Đôn Hậu, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

1378. Nguyễn Thị Kiếm Tài, sinh ngày 06/4/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngách 2, ngõ 128, đường Thành Thế, khóm 21, phường Thanh Khê, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

1379. Cao Thị Như, sinh ngày 06/9/1985 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/151, đường Trung Xã, khóm 21, phường Tú Thủy, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1380. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 14/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngách 3, ngõ 253, phố Ngư Cảng, khóm 12, phường Hải Tân, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1381. Trần Thị Lan, sinh ngày 18/10/1969 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Tây Hoàn, khóm 17, phường Thái Bình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1382. Đặng Thị Xí, sinh ngày 06/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 239, đường Thảo Hồ, khóm 6, phường Tây Hồ, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1383. Bùi Thị Viện, sinh ngày 23/5/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 30, ngõ 42, đường Dân Quyền, khóm 010, phường Hậu Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1384. Huỳnh Thị Út, sinh ngày 21/8/1968 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 124, ngõ 19, đoạn 2, đường Đại Quyền, khóm 007, phường Trung Sơn, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1385. Lê Thị Dương, sinh ngày 01/8/1988 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Nhân Ái, khóm 5, thôn Long Đàm, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

1386. Lê Thị Mai, sinh ngày 10/01/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/3, ngõ 14, đường Trung Hoa, khóm 008, thôn Nghĩa Học, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1387. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 10/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2 – lầu 4, số 41, ngõ 18, đường Cát Xương, khóm 023, phường Kiến Xương, khu Nam Tân, thành phố Cao Hùng

1388. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 22/3/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 241, đường Tam Nguyên, khóm 013, phường Tam Nguyên, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

1389. Nhĩn A Mùi, sinh ngày 20/02/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 314, đường Trung Hiếu Đông, khóm 034, phường Tân Xương, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1390. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 07/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 248, đoạn 2, đường Thành Tây, khóm 012, phường Thành Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1391. Nguyễn Thị Kiều Phương, sinh ngày 29/10/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 9 – lầu 6, số 105, ngõ 40, đoạn 4, đường Thừa Đức, khóm 12, phường Phúc Hoa, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1392. Nguyễn Thị Kim Trâm, sinh ngày 07/10/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 138, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 010, phường Tam Hòa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1393. Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 02/01/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 303, đường Phúc Thuận, khóm 008, phường Phúc Nhã, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1394. Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 10/12/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Tô Tịch Liêu, khóm 001, thôn Tô Tịch, xã Lục Khước, huyện Gia Nghĩa

1395. Trần Thị Hoa, sinh ngày 09/10/1984 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 216, đoạn 3, đường Nam Cảng, khóm 12, phường Ngọc Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1396. Trần Thị Ngọc Anh, sinh ngày 20/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 97, ngõ 64, đường Nam Chính 2, khóm 016, phường Phúc Giáp, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1397. Trần Thị Yến Oanh, sinh ngày 30/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngõ 111, đoạn 3, đường An Hòa, khóm 001, phường Vĩnh Bình, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1398. Trương Thị Hồng Thắm, sinh ngày 29/02/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 313, đường Long Nam, khóm 7, thôn Vĩnh Hòa, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1399. Võ Thị Bé Ba, sinh ngày 28/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62/2 Đông Nhãn, khóm 016, phường Sáp Giác, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1400. Đinh Thị Bạc, sinh ngày 10/5/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 3, đường Hưng Phúc, khóm 003, thôn Trung Phúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2070/QĐ-CTN năm 2009 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.209

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251